Mine områder
Hjelp

Transaksjon på betalingskonto vises ikke i Avstemmingsutdrag - Visma.net ERP

01-05-2019 15:38 (Sist oppdatert 06-01-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1379 Visninger

Noen kan oppleve at at transaksjoner ført på en betalingskonto ikke dukker opp på Avstemmingsutdrag (CA302000). Vil her se på to mulige forklaringer på dette. 

Hovedbokskonto brukt uten å være betalingskonto

 

Det er ført en transaksjon på en hovedbokskonto før denne fikk status som betalingskonto. Videre ble samme kostnadsbærer benyttet, både på transaksjonen(e) før hovedbokskontoen fikk status som betalingskonto, og etter at den ble betalingskonto. Nedenfor skal vi vise hvordan dette har skjedd. 

 

1. Vi oppretter en hovedbokskonto (1) på Kontoplan (GL202500), og lagrer (2).   

 

001.png

 

2. Vi bokfører en hovedbokstransaksjon med den nylig opprettede hovedbokskontoen 1980 (3). Merk at vi også fører på kostnadsbærer 000-00000-00 (4). Vi fyller ut beløp (5) og oppdaterer (6). 

 

002.png

 

3. Deretter oppretter vi en betalingskonto for hovedbokskonto 1980 med innstillingene vist nedenfor (7-14).  Merk at hovedbokskonto 1980 velges i feltet Konto (9). 

 

003.png

 

4. Vi oppretter deretter et avstemmingsutdrag for betalingskonto 1980 i skjermbildet Avstemmingsutdrag (CA302000). Hovedbokstransaksjonen som ble bokført i steg 2 dukker ikke opp i avstemmingsutdraget. Grunnen til dette er at transaksjonen ble opprettet før hovedbokskontoen fikk status som betalingskonto!

Løsning 

 

1. Gå til skjermbilde Regenerer hovedbokssaldo (CA503000).

2. Huk av for betalingskonto 1980 (15) og trykk på Regenerer (16).

 

005.png

 

2. Gå tilbake til Avstemmingsutdrag (CA302000)

3. Velg betalingskonto 1980 (17). Som du ser har transaksjonen nå også dukket opp der (18). 

 

006.png

Ulik kostnadsbærer på hovedbokskonto og betalingskonto 

 

Det er ført hovedbokstransaksjoner på hovedbokskontoen med en kostnadsbærer (f.eks. 0-00-0), men betalingskontoen som senere er opprettet er registrert med en annen kostnadsbærer (f.eks 1-00-0).

Løsning

 

I dette tilfellet må føringene på 0-00-0 flyttes over til 1-00-0. Dette kan riktignok ikke gjøres med korrigeringen beskrevet her. I dette tilfellet anbefaler vi å kontakte support for bistand til løsning. Er du kunde via partner har disse info som trengs for å kunne hjelpe deg.  

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"