Mine områder
Hjelp

Valutajustering på kunder(CM505000) og leverandører (CM504000)

29-07-2021 12:52
  • 0 Svar
  • 4 liker
  • 1365 Visninger

Utg og inng faktura er registrert i valuta. Ved bokføring blir de omregnet til lokal valuta. 

Når det blir gjort utbetaling / innbetaling blir det samtidig avregnet Agio/ Disagio. 

Hvis man f.eks ved mnd slutt skal vise hva den faktiske verdien på utestående fakturaer / inngående fakturaer i valuta er på en rapport, kan man bruke valutajustering. 

( det er vel mest vanlig å gjøre dette ved årsavslutning )

 

NB:  Pr i dag hentes ikke valutakurs inn til systemet i denne rutinen. Det betyr, at hvis du ikke har trigget innhenting av valutakurs (registrert ing / utg faktura)  siden den 15. i mnd og vil kjøre valutajustering pr mnd slutt 30 / 31, vil siste valutakurs hentet være 15. Denne vil da bli benyttet. Sjekk alltid før du kjører rutinen at du har en valutakurs i valuta registeret (CM301000) for den datoen du skal valutajustere.

 

1. Valutajustering kunde: ( ScreenId=CM505000 )

justkunde1.png

Velg periode, hvilken valuta dato som skal benyttes,valuta og gi en beskrivelse. Aktuelle utgående fakturaer vil nå komme opp. (bare med status åpne)

Det vil da komme en linje pr faktura. 

Vi ser her at verdien av fordringene har økt. 

 

Huk av for de som skal revalueres og kjør rutinen.

justkunde2.png 

Nå blir man dratt til: Hovedbokstransaksjoner (GL301000).

justkunde3.png

Bunten er opprettet via Valutabehandlingsmodulen og den skal automatisk reverseres i neste periode.Den er postert.  Trykk på Vis i std / Vis i valuta og du får se beregnet Agio / Disagio.

Trykk på reverser bunter: 1 og du får se den reverserte bunten ( 000458 ) av denne bunten (000457)

justkunde4.png

 

Den har blitt postert den 1. i neste periode, slik at den midlertidige justeringen er nullet. 

Om reverseringen skal skje ved postering eller ved periodeavsluting kan settes i: Hovedboksinnstillinger (GL102000).

Ved denne kjøringen var den satt til Ved postering. 

justkunde5.png

NB: Velges Ved periodeavslutning blir ikke  reverseringsbunten kjørt før: 

Avslutt regnskapsperiode (GL50300S), kjøres for hovedbok i den perioden som justeringsbunten hører til. 

 

2. Valutajustering leverandør (CM504000),

utføres på samme måte som vist for kunde over. Starter her: 

just levereandør.png

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"