Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎28-06-2019 10:11
Denne artikkelen viser deg hvordan du oppretter en forhåndsbetaling til leverandør. 
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Når meldingsfiler fra Autopay behandles i Autopay-innboks (CA50400S) har de status Ny når de kommer inn, og får som regel status Validert når de er behandlet. Noen kan riktignok oppleve at enkelte meldinger får status Feil etter behandling. Disse vises under Feil i nedtrekksmenyen for Innboks-status     I eksemplet under ser vi at to meldingsfiler har status Feil. For begge filene er alle transaksjoner behandlet utenom en. Det er altså en transaksjon som har feilet i hver. Årsaken til feilen kan man se ved å ta musen over kolonnen Statusårsak. I de aller fleste tilfeller er feilmeldingen denne:  "Payment with batch status Completed and payment status Rejected by bank from Autopay is not found in AP Payments" (se eksempel under).      Meldingen refererer til at betalingen filen prøver å oppdatere ikke lenger finnes i Financials. Systemet får dermed ikke oppdatert betalingen med ny Autopay-status, f.eks Godkjent av bank eller Betalt.  Feilen oppstår hvis brukeren sletter en betaling med status Skrevet ut. Betalinger med denne statusen er sendt til Autopay, og må ikke slettes før betalingen er oppdatert med riktig Autopay-status (Når Autopay-statusen for betalingen til slutt er Betalt (og dette leses inn), vil betalingen endre status til Avsluttet).      Merk: Hvis en betaling sendt til Autopay blir avvist pga. feil KID, vil Autopay-statusen for betalingen bli Avvist. Denne statusen må leses inn via Autopay-innboks slik at betalingen blir slettet automatisk. Hvis betalingen slettes manuelt vil man senere få status Feil i Autopay-innboks, ettersom Financials ikke finner betalingen.    For å fjerne meldingsfilen fra Innboks-status Feil kan man markere den og klikke Valider manuelt. Den vil da endre status fil Manuelt validert. På den måten kan man registrere at meldingsfilen er håndtert. Ønsker man mer info om filen før man validerer kan man klikke Vis dokument.     Hvis man får en annen feilmelding under Statusårsak enn nevnt over, ta kontakt med support.      Se også: Status på utbetalinger og Autopay-innboks
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎27-06-2019 14:11
I Visma.net ERP kan du sende eFaktura til privatkunder. Det første du må gjøre er å aktivere funksjonaliteten i ditt firma.    Slik går du frem:    Gå til Aktiver/deaktiver funksjoner  (CS100000) Klikk Endre og huk av for Avtale mellom tjenesteyter og forbruker, Autoinvoice Klikk Aktiver Gå til Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Under Avtale mellom tjenesteyter og forbruker for å sende forbrukers e-faktura til banken, klikk Aktiver.  Oppgi navn og e-post adresse på den personen i ditt firma som skal signere avtalen på vegne av firmaet. Denne personen vil motta en e-post for godkjenning av avtalen. Dersom du har en OCR-avtale med banken kan du også velge å bruke avtaleregistrering. For å aktivere dette, huk av for Bruk avtaleregistrering (med OCR). Dette gjør at kunden blir spurt om å bruke eFaktura for deg som leverandør i nettbanken, etter å ha betalt en faktura på vanlig måte. For å bruke dette må du fylle ut Betalingskontoen du har OCR avtale på. Du må også angi Plasseringen til eFaktura-referansen i  KID-nummeret. eFaktura referansen er alltid lik kundenummer. Hvis du har KID-nummer bestående av kundenummer (5 siffer) + fakturanr, så blir plasseringen 1-5 (dette er standard i Visma.net Financials). Fyll også inn Antall sifre i KID-nummeret inkludert kontrollsiffer. Dette er 12 som standard i Visma.net ERP.  Klikk OK. Da  sendes det en e-post til den e-post adressen du oppga Aktiveringsstatus endres til: E-post melding sendt Statusmelding for aktivering legges til og viser: OK: Epost sendt til "e-post addresse" Mottaker må godkjenne avtalen ved å klikke på linken i mottatt e-post Les gjennom avtalen og huk av for å bekrefte at den er lest. Klikk deretter Aksepter Merk:  etter at du har aktivert avtalen i Visma.net ERP vil det kunne ta opptil 24 timer før avtalen er aktiv i banken. Nets oppretter avtalen med en gang, og Autoinvoice sjekker hver halvtime for nye aktive avtaler.  Avtalen skal også opprettes i kundens bank, og her kan tiden variere fra bank til bank. Vi ser at det vanligvis tar rundt 2 timer, men det kan ta opptil 24 timer. Du kan følge med på status i skjermbildet  Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Når avtalen er signert, er det ikke mulig å ha andre B2C-avtaler på samme organisasjonsnummer. For info om hvordan du bruker B2C i praksis, se denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎27-06-2019 13:20
Skal du føre bilag på kunder og leverandører må du ikke føre disse på Hovedbok eller Bankstyring. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎27-06-2019 12:45
Vi har ingen fagsupport hos oss men vi har laget en tabell med oversikt over hvilke kombinasjoner av avgiftssone/-kode som blir ført til den enkelte post på skattemeldingen. Vet du hvilken post på skattemeldingen for mva bilaget skal rapporteres i, så kan vi via denne tabellen foreslå avgiftssone og -kode som trengs for at den skal dukke opp der.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎27-06-2019 10:39
  Denne artikkelen viser deg hvordan du korrigerer bilag opprettet i Visma.net ERP.    NB:   Funksjonen kan ikke benyttes ved endring av totalbeløp på reskontro (fakturaer og betalinger). Er totalbeløpet feil må disse reverseres og føres på nytt. Se artikler om reversering av kundefaktura, reversering av leverandørfaktura og reversering av betalingerr. Feil mva-konto (f.eks 2701). Bilag med feil mva-konto må reverseres.  Er det ført på feil inntekts eller kostnadskonto kan funksjonen brukes, så lenge kontoen skal på samme sted i mva-oppgaven. Dette fordi korrigeringen ikke tar effekt på mva, og vil derfor ikke forandre grunnlaget for mva-oppgaven. Hvis den ikke skal på samme sted må du reversere bilaget som nevnt over. Se evt. reversering av hovedbokstransaksjoner, og reversering av transaksjoner hvis bilagene er ført på henholdsvis Hovedbok eller Bankstyring.                                                                  Korrigering av et bilag   1. Gå til aktuelt bilag. 2. Hvis ikke bilaget er ført direkte på Hovedbokstransaksjoner, velg fanen Regnskapsdetaljer. 3. Klikk på buntnummeret. Dette åpner bilaget på  Hovedbokstransaksjoner .      4. Klikk på Behandlinger - Korriger.     Hvis bilaget inneholder en reskontro (2400, 1500 etc) får du beskjed om at enkelte transaksjoner ikke kan korrigeres (da disse ikke kan korrigeres). Klikk OK.        5. Vinduet Korriger transaksjoner åpnes.      6. Endre feltet Til konto på den aktuelle linjen. Merk at linjen hakes av etter dette.       7. Klikk Behandle for å utføre endringen     8. Korrigeringsbunten vises.      Klikker man på buntnr. ser man at originalkontoen er kreditert, mens den nye er debitert. Man vil også se linken til originalbunten til høyre. Bunten får typen Bilagskorreksjon.       På originalbunten vil man se at den ene linjen er korrigert. Linken til korrigeringsbilaget vises på samme linje.      Markerer man den korrigerte linjen vil man også kunne klikke  Historikk for bilagskorreksjon  og se hva som er gjort.        Merk: vi anbefaler å huke av for Oppdater bilagskorreksjonsbunter automatisk under Hovedbok - Konfigurasjon - Innstillinger - Hovedboksinnstillinger.     Hvis dette ikke er huket av må du oppdatere bilagene i etterkant under Hovedbok - Behandling - Daglig - Oppdater bilag.    Tips Du kan også korrigere bilag direkte fra   Hovedbok - Registrering - Forespørsler - Kontoutdrag. Ved å markere bilaget du ønsker å korrigere og velge knappen Korriger kommer du til skjermbilde for   Korriger bilag.                                Korrigering av flere bilag   Har man flere bilag på samme konto som er ført på en konto, men skulle på en annen, kan man bruke behandlingen Korriger transaksjoner til å korrigere alle på en gang.    1. Gå til Hovedbok - Arbeidsområde - Behandling - Regelmessig - Korriger transaksjoner 2. Klikk Hent 3. Velg kontoen du skal korrigere, både i feltet Fra konto og Til konto. Klikk Hent.      Bilagslinjene leses inn og vises.    4. Klikk Erstatt 5. Velg kontoen som skal korrigeres under Finn og kontoen som skal brukes isteden under Erstatt med. Klikk Erstatt.     Linjene er nå klar til behandling. Klikk Behandle.     Se også   Endre kostnadsbærer på bilag Korrigere deler av beløp  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎27-06-2019 10:38
I Visma.net ERP har du mulighet for å endre på en oppdatert hovedbokstransaksjon. Hvordan er forklart her: Korrigere bilag   Denne funksjonen er utvidet. Tidligere hadde du kun mulighet for å endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå er det mulig korrigere deler av bilaget/beløpet via funksjonen «Del opp».   Vi ser på et eksempel: Vi fører et enkelt hovedbokstransaksjon på konto 6800/1900 kr 5000,-     Korrigering kan gjøres for det enkelte bilaget ved å velge Behandlinger og Korriger.       Da åpnes skjermbilde for korriger transaksjoner.     Tidligere kunne du kun endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå kan du endre på deler av bilaget. Si du ønsker å splitte utgiften på konto 6800 på forskjellig kostnadsbærere. Stå på linjen du ønsker å korrigere, her linjen med konto 6800, velg Del opp. Det blir opprettet en ny linjen for korreksjonen. På den nye linjen legger du inn det som skal endres, her "Til kostnadsbærer" lik 1 og "Nytt beløp" lik 3000. Legg merke til at "Nytt beløp" på opprinnelig postering reduseres. De postene som er under korrigering blir uthevet. Velg Behandle for å oppdatere endringen.     Det blir opprettet ny bunt på korreksjonen.   Her ser vi at opprinnelig postering på konto 6800 reduseres med kr 3000,-. Endringen blir postert på  kostnadsbærer 1. Det ligger også henvisning til opprinnelig bunt.     Ser vi på den opprinnelige bunten er «gjenstående beløp» 2000,- (Remaining Reclass.Amount). Det er også en informasjon på bilagslinjen som sier at bilaget er korrigert.       På kontoutdraget ser vi posteringene etter korrigeringer.     Ved å velge Korriger direkte fra bilaget blir dette bilaget hentet inn og er klar for korrigering. Da er et kun det ene bilaget du kan endre på. Du kan endre flere bilag samtidig ved å velge Korriger transaksjoner. Dette skjermbildet kan åpnes via meny - Hovedbok - behandling og Korriger transaksjoner. Bildet åpnes tomt. Velg Hent, registrer hvilke bilag som skal hentes og klikk på Hent.      Posteringer innenfor intervallet hentes inn og kan korrigeres.     Her korrigeres posteringen på 6100 som ligger på kostnadsbærer 0. Kr 3000,- skal til konto 6190 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere og velg Del opp. Legg inn korrigeringen.      I tillegg skal kr 500,- posteres på 6100 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere. Velg Del opp. Ny linje blir opprettet. På denne legger vi inn konto 6100, kostnadsbærer 1. Oppdaterer ved å velge Behandle.   Du kan se historikken i forbindelse med korreksjoner ved å gå inn på enten korreksjonsbunten eller den opprinnelige bunten og velger Historikk for bilagskorreksjoner.     Det viser en oversikt over korreksjonene.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎27-06-2019 10:07
Denne guiden forklarer hva du gjør hvis betalingsbilaget er feilført og du ønsker å reversere bilaget, for så å føre et korrekt betalingsbilag. Guiden tar utgangspunkt i leverandørbetaling, men kan også brukes på kundebetalinger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎27-06-2019 09:38
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter oppp avgiftsnummer for forholdsmessig mva i systemet. MERK nye innstillinger fra 1.1.17 (se merknader i artikkelen).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎19-06-2019 12:52
Bruker man automatiseringsplaner (tidsplaner) er det viktig at man ikke har flere automatiseringsplaner på samme skjermbilde, som også har like innstillinger. Dette kan føre til at man får importert samme data flere ganger. Et eksempel på dette kan være at en innbetalingsbunt fra Autopay innboks (CA50400S) blir opprettet dobbelt.    På Automatiseringsplaner (M205030) har man oversikt over automatiseringsplanene som er satt opp.     At det ligger en automatiseringsplan to ganger på samme Vindusnr (skjermbilde) er i utgangspunktet ikke noe problem. Problemet oppstår hvis informasjonen som er lagt inn under fanene er identisk for de to automatiseringsplanene.      Hvis man har helt identiske automatiseringsplaner for samme Vindusnr, med identiske innstillinger for de fire fanene vist over, må den ene slettes. Dette gjør du ved å klikke på Vindusnr på den linjen du ønsker å slette.      Klikk deretter på sletteikonet og lagre.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎06-06-2019 11:00
Korrigering av AutoPay-betalinger som er fullført, men som henger i status "Skrevet ut" i Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-05-2019 12:55
Det er mulig å bokføre innbetaling av en faktura i valuta på en NOK-konto. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎14-05-2019 08:51
  Her ser vi på hvordan en kan legge inn inngående saldo ved oppstart med ERP systemet. Det finnes to metoder å legge inn inngående saldo på. Enten legger en inngående saldo rett i i hovedboken via skjermbilde "Hovedbokstransaksjoner" eller så gjør en det via "Inngående saldo". Viktig å få med seg at disse skjermbildene fungerer svært ulikt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎07-05-2019 15:52
I tidligere versjoner måtte du matche kreditnota mot faktura før du sendte betalingene via AutoPay. Det trenger du ikke lenger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 14:57
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autoinvoice, og nyttig info om bruk.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 14:54
Sender du utgående faktura via AutoInvoice også for de kunder som ikke kan motta elektronisk faktura, vil AutoInvoice sende faktura som e-post til kunden hvis det ligger e-post informasjon på fakturaen. E-posten sendes fra autoinvoice@visma.com, men nederst i mailen vil det stå:   "Har du spørsmål til fakturaen så kontakt: Kontaktperson: Kontaktens e-post: Kontakts telefon:"   Disse feltene finner du på Innstillinger for AutoInvoice (CS10250S). Under Sende fakturaer finnes felt for Kontaktperson, Kontakt e-post og Tlf til kontaktperson. Her kan du altså definere dette.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:43
Man forsøker å sende fakturaer fra Financials til AutoInvoice, men får en feilmelding som sier "AutoInvoice call failed. AutoInvoice Service replied: Sending invoice to AutoInvoice failed"   Årsaken til dette kan være at navnet på vedlegget til fakturaen er det samme som fakturanummeret på fakturaen.  For eksempel, fakturanummeret er 00056 og vedlegget til fakturaen heter 00056.pdf. Da vil fakturaen feile og ikke bli sendt til AutoInvoice.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:40
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp et importscenario mot Visma lønn. Det beskriver også hvordan du importerer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:36
  Ved bruk av enhetssett er det mulig å lage filter som man kan bruke i resultat- og balanserapporter. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan man setter opp enhetsett som filtrerer på kostnadsbærere, og hvordan disse kan legges inn i rapporter.   Oppsett av enhetssett   Modulen Enhetssett (ScreenId=CS2060P3) finner man under Arbeidsområder-Hovedbok-Innstillinger:       For å legge til nytt enhetssett trykker du på «+» symbolet:     Da blir du tatt til ett nytt vindu, her legger du først inn Kode og Beskrivelse for enhetssettet:     Deretter kan du legge inn linjer med de forskjellige filtrene du ønsker å bruke. I databasen har vi følgende segmenter og verdier i kostnadsbærerstrengen:     Vi ønsker å lage følgende filtere: Avdeling = Bergen og Person = Alle Avdeling = Oslo og Person = Kari Normann + Ole Olsen For å lage ett filter trykk på «+» tegnet, da vil en ny linje dukke opp:     Legg inn Kode, Beskrivelse og under feltet «Datakilde» trykk på forsørrelsesglasset. Da dukker ett vindu opp:     I feltet «Fra kost.b» og «Til kost.b» legger vi inn verdien 1 (Bergen):     Feltet for segment «Personer» lar vi stå blankt da vi ønsker alle verdier fra dette segmentet. Deretter trykk «Ok».   Vi legge til ny linje og for filter nummer to legger vi inn følgende data:     Etter man har lagt inn de filterene man ønsker trykker man «Lagre og lukk»:     For å legge inn enhetssettet i en rapport går man til rapporten og trykker på «Rediger rapport»:     Da åpnes ett nytt vindu under feltet «Enhetssett» legger man inn enhetssettet man ønsker å bruke:       Trykk «Lagre og lukk»:     Når du kjører rapporten finner du filterene dine oppe i venstre hjørne ved å trykke på «Grupper» symbolet:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:35
Endringene som iverksettes fra 1. januar byr antageligvis på de største endringene som har skjedd i regnskapsfaget på flere tiår. Derfor er det mye som er oppdatert i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker
Bli med på Community Live!