avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Skal du reversere bilag med MVA (kontoer med avgiftskode eller avgiftsnr) må dette gjøres i samme modul. Gjøres det i modulen Hovedbok vil ikke det reverserte bilaget komme med i mva-oppgaven.
Vis hele artikkelen
09-12-2016 20:53 (Sist oppdatert 18-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 685 Visninger
Valuta ligger under Finans - Valutabehandling – Konfigurasjon – Innstillinger – Valutaer.
Vis hele artikkelen
08-05-2017 23:29 (Sist oppdatert 18-07-2019)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 1071 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en hovedbokstransaksjon opprettet under Hovedbok. 
Vis hele artikkelen
30-08-2017 14:32 (Sist oppdatert 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1056 Visninger
Har du en kundefaktura som du av en eller annen grunn ønsker å kreditere/reversere i sin helhet har du mulighet for å gjøre det uten å registrere kreditnota manuelt.
Vis hele artikkelen
15-05-2018 15:15 (Sist oppdatert 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1310 Visninger
Forhåndsbetaling sendt fra Financials gjennom AutoPay kan kun gjøres mot en bankkonto som har samme valuta som forhåndsbetalingen.
Vis hele artikkelen
24-05-2017 23:22 (Sist oppdatert 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 790 Visninger
Ved registrering av inngående faktura kan du bestemme selv om det er netto-eller bruttobeløp som registreres på fakturalinjen.
Vis hele artikkelen
22-01-2018 07:48 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 992 Visninger
Denne artikkelen tar for seg hvordan du fører bilag på Hovedbokstransaksjoner uten mva.
Vis hele artikkelen
11-11-2016 18:42 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 669 Visninger
Du har muligheter til å beregne provisjon i systemet. Det skjer ingen bokføring ved denne beregningen, men det er et godt hjelpemiddel for videre bokføring og lønnsutbetaling.
Vis hele artikkelen
07-03-2017 16:27 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 1192 Visninger
Her ser du hvordan du håndterer avrunding ved registrering av inngående faktura fra leverandør.
Vis hele artikkelen
22-08-2017 12:44 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 679 Visninger
I Financials er det flere framgangsmåter for å foreta bankavstemming. Tipset her omhandler manuell bankavstemming. 
Vis hele artikkelen
29-08-2017 12:24 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 901 Visninger
Bankavstemming går rett og slett ut på å sjekke om innbetalinger og utbetalinger i nettbank er bokført i regnskapet. I del 1 definerer vi relevante begreper og i del 2 presenteres relevant informasjon og dokumenter for avstemming. Deretter gjør vi en avstemming steg for steg i del 3.   
Vis hele artikkelen
27-03-2018 16:00 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1264 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan kan en fordele i et Budsjett når det ikke er satt opp budsjetthierarki. 
Vis hele artikkelen
05-07-2019 12:51 (Sist oppdatert 05-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 370 Visninger
Hvordan tilpasse kolonneoverskriftene når man angir et periodeintervall på resultatrapporten
Vis hele artikkelen
05-07-2019 11:50
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 965 Visninger
I versjon 8.15 har vi forenklet hvordan du legger til vedlegg på inngående faktura for sending til Approval. 
Vis hele artikkelen
28-06-2019 14:46 (Sist oppdatert 03-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 311 Visninger
I versjon 8.15 er det gjort forbedringer som gir økt ytelse for rapporter hvor enhetssett benyttes. 
Vis hele artikkelen
25-06-2019 14:14 (Sist oppdatert 03-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 386 Visninger
Når man merker betalinger på Behandle betalinger (AP50300S) må man være oppmerksom på hvordan dette fungerer.    For å velge alle fakturaer som vises til betaling kan man huke av i boksen helt øverst.     Har man   flere sider   med fakturaer vil riktignok   bare den første siden bli valgt.   Dette er tilfelle hvis knappene nederst til høyre i bildet er aktive (kan klikkes på).      Klikker man på krokodilletegnet til høyre ser man neste side. Her ser man at fakturaene på denne siden ikke er valgt.     Vil man velge alle må man altså gjøre det samme på denne siden, og evt. på andre sider med fakturaer før man til slutt klikker Betal faktura.
Vis hele artikkelen
02-07-2019 17:27
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 179 Visninger
For å se status fra Approval på en inngående faktura kan du klikke på linken i feltet Godkjenningsstatus. Dette åpner forespørslen Dokumentlinjehistorikk fra Approval (AP40105S) for den konkrete fakturaen.   
Vis hele artikkelen
01-07-2019 14:18
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 197 Visninger
Bruker man Payroll for lønnskjøring, og har integrasjon mot Visma.net ERP, blir selve lønnsbilaget overført til Financials. Bilaget for utbetaling av lønn blir derimot ikke overført. Per nå må dette bokføres manuelt. Dette gjøres på Hovedbokstransaksjoner (GL301000).    Lønnsbilaget som overføres ser f.eks slik ut:      I eksemplet over er 59 766 kr bokført som utbetalt lønn på konto 2930 (kredit). Man må da lage et nytt bilag på samme konto for å bokføre selve utbetalingen. Beløpet her blir da i debet:     
Vis hele artikkelen
28-06-2019 12:32
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 505 Visninger
Når meldingsfiler fra Autopay behandles i Autopay-innboks (CA50400S) har de status Ny når de kommer inn, og får som regel status Validert når de er behandlet. Noen kan riktignok oppleve at enkelte meldinger får status Feil etter behandling. Disse vises under Feil i nedtrekksmenyen for Innboks-status     I eksemplet under ser vi at to meldingsfiler har status Feil. For begge filene er alle transaksjoner behandlet utenom en. Det er altså en transaksjon som har feilet i hver. Årsaken til feilen kan man se ved å ta musen over kolonnen Statusårsak. I de aller fleste tilfeller er feilmeldingen denne:  "Payment with batch status Completed and payment status Rejected by bank from Autopay is not found in AP Payments" (se eksempel under).      Meldingen refererer til at betalingen filen prøver å oppdatere ikke lenger finnes i Financials. Systemet får dermed ikke oppdatert betalingen med ny Autopay-status, f.eks Godkjent av bank eller Betalt.  Feilen oppstår hvis brukeren sletter en betaling med status Skrevet ut. Betalinger med denne statusen er sendt til Autopay, og må ikke slettes før betalingen er oppdatert med riktig Autopay-status (Når Autopay-statusen for betalingen til slutt er Betalt (og dette leses inn), vil betalingen endre status til Avsluttet).      Merk: Hvis en betaling sendt til Autopay blir avvist pga. feil KID, vil Autopay-statusen for betalingen bli Avvist. Denne statusen må leses inn via Autopay-innboks slik at betalingen blir slettet automatisk. Hvis betalingen slettes manuelt vil man senere få status Feil i Autopay-innboks, ettersom Financials ikke finner betalingen.    For å fjerne meldingsfilen fra Innboks-status Feil kan man markere den og klikke Valider manuelt. Den vil da endre status fil Manuelt validert. På den måten kan man registrere at meldingsfilen er håndtert. Ønsker man mer info om filen før man validerer kan man klikke Vis dokument.     Hvis man får en annen feilmelding under Statusårsak enn nevnt over, ta kontakt med support.      Se også: Status på utbetalinger og Autopay-innboks
Vis hele artikkelen
28-06-2019 09:08
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 674 Visninger
Skal du føre bilag på kunder og leverandører må du ikke føre disse på Hovedbok eller Bankstyring. 
Vis hele artikkelen
27-06-2019 13:18 (Sist oppdatert 27-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 286 Visninger