Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:43
Man forsøker å sende fakturaer fra Financials til AutoInvoice, men får en feilmelding som sier "AutoInvoice call failed. AutoInvoice Service replied: Sending invoice to AutoInvoice failed"   Årsaken til dette kan være at navnet på vedlegget til fakturaen er det samme som fakturanummeret på fakturaen.  For eksempel, fakturanummeret er 00056 og vedlegget til fakturaen heter 00056.pdf. Da vil fakturaen feile og ikke bli sendt til AutoInvoice.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎04-07-2017 12:40
Er ditt firma integrert med Autoinvioce gjøres det oppslag i AutoInvoice adressebok på feltene  Organisasjonsnummer eller MVA reg.nr. ved opprettelse av ny kunde.   Når du registeren ny kunde i Visma.net Financials vil systemet forsøke å finne denne kunden i adresseboken til AutoInvoice når du har lagt inn Organisasjonsnummer eller MVA reg.nr.     Hvis kunden finnes i adresseboken og de kan motta elektronisk faktura vil feltet "Send til AutoInvoice" automatisk bli satt på kunden. Denne automatikken gjør at du slipper å huske på å aktivere AutoInvoice manuelt på kunden.        
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
 I Visma.net Approval har du mulighet for å legge inn kommentarer når du godkjenner et dokument. Spørsmålet er hvor du kan se disse kommentarene fra Visma.net ERP.   Skjermbildet "Dokumenthistorikk fra Approval" viser kommentaren. Men da må du vite hvilke bilag du skal se på. Ønsker du en samlet oversikt over bilag som er godkjent i Approval hvor det er lagt inn kommentar, kan du benytte skjermbildet "Oppdater Leverandørbilag". Det kan være nyttig hvis du vil gå gjennom de som er godkjent samlet og se om det er noen du må gjøre endringer på før de oppdateres. I kolonnen "Kommentar" vises kommentaren du har lagt inn. Du kan også gjøre utvalg på kun de som er Godkjente. Dette skjermbildet kan benyttes hvis fakturaene ikke oppdateres automatisk ved Godkjenning i Approval.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎18-10-2018 14:47
 Hvordan slette restordrelinje fra SO, når restordrelinjen ligger på leveranse som er oppdatert?   Du får ikke slettet ordrelinjer fra salgsordren hvis det er knyttet leveranse til dem. Da blir det uoverensstemmelse mellom leveransen og ordren.   Vi ser på et eksempel hvor vi registrerer en salgsordre med to ordrelinjer. Varenr 1000 kan leveres, mens varenr 1200 merkes som rest da varen ikke er på lager.   Vi har valgt å vise alle varer på leveransen, både de vi kan levere og de vi ikke kan levere. Vi oppretter leveranse og oppdaterer den.      Hvis det viser seg at du ikke kan levere varen som er "restet", f.eks den er gått ut av produksjon, ønsker du kanskje å slette den fra salgsordren for å få ferdigstilt salgsordren. Ettersom du har valgt å ta med restvaren på leveransen, og den er oppdatert, får du ikke slettet restordrelinjen fra salgsordren. Det er fordi det ligger en oppdatert leveranse linket på denne varen.   Status på salgsordren er nå "Restantall". For å få ferdigstilt salgsordren, kan du endre antall til 0.   Deretter lagre. Da settes status på ordren til fullført i og med at alle andre varelinjer er levert.     Et annet alternativ er å sette en hake i feltet "Fullført" på salgsordrelinjen du ikke kan levere. Ved lagring endres også status på salgsordren til Fullført hvis alle andre ordrelinjer er ferdigstilt.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎01-10-2018 13:05
I Visma.net ERP kan du definere priser på forskjellige nivåer. Hvilke priser som benyttes følger en spesifisert prioritet. Du kan ha generelle priser, kundespesifikke priser og priser definert på grupper/kategorier. Det kan også være tilfeller hvor prisen er definert slik at en kunde kan være kvalifisert til å få flere av prisene som er definert. Hvilke pris blir da foreslått?   Salgspriser blir prioritert etter følgende rekkefølge:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎11-07-2017 13:01
   Du har tilgang til å se de kommentarene som er lagt inn via Visma.net Approval også i Financials. De er tilgjengelige via skjermbilde for Inngående faktura, (Leverandørreskontro, Arbeidsområde og Registrering). Hent opp fakturaen, velg Forespørsler og Detaljert dokumenthistorikk fra Approval.   Kommentarene vises under kolonnen Kommentar:    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎28-02-2019 10:35
Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
På kunde har vi en automatisk funksjon for dette, men dessverre har vi ikke tilsvarende funksjon på leverandør.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Leverandør betaler tilbake en kreditnota. Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn dette i systemet.
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎09-04-2019 09:53
I skjermbildet Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S), kan vi under Sende fakturaer sette haken Merk filvedlegg som skal sendes til Autoinvoice automatisk.       På kundekortet må vi også hake av for Send fakturaer til Autoinvoice (AR303000)     Vi oppretter  en faktura, og klikker på Filer for å laste opp en fil. Denne blir deretter synlig under fanen Vedlegg.    Merk: Visma net ERP støtter bare PDF vedlegg. Årsaken er at dette kan de fleste mottakere håndtere, mens andre filtyper er det færre mottakere som kan håndtere.    Laster vi opp en xlsx-fil vi ser at det ikke blir hake for Send fil til Autoinvoice.      Laster vi derimot opp en PDF-fil blir det satt hake for Send fil til Autoinvoice automatisk.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av PerMagnus VISMA ‎31-10-2018 10:00
Det er mulig å bokføre innbetaling av en faktura i valuta på en NOK-konto. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:47
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Hovedbok.                                                    Saldoliste   Rapportnavn: Hovedbokssaldo.  Finnes under Hovedbok - Rapporter - Saldo - Hovedbokssaldo Denne gir IB, UB og debet/kredit for en konkret periode (f.eks 02-2017).    Rapportnavn: Hovedbokssaldo med eksterne koder.  Finnes under Hovedbok - Rapporter - Kontrolllister - Hovedbokssaldo for eksterne koder. Denne gir IB, UB og debet/kredit for en periodeintervall (f.eks 01-2017 - 02-2017).                                     Bilagsjournal/ Posteringsjournal   Rapportnavn: Transaksjonsjournal Finnes under: Hovedbok-Rapporter-Kontrollister-Transaksjonsjournal Denne viser bilagene sortert etter periode.    Rapportnavn: Kontospesifikasjon Finnes under Hovedbok-Rapporter-Kontrollister-Kontospesifikasjon Denne gir en oversikt over føringene per konto.    Tips:  Forespørsler kan også brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under  Arbeidsområde - Forespørsler . Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.       Se også Rapporter Leverandørreskontro Rapporter Kundereskontro Rapporter Avgifter  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Simen Veum VISMA ‎27-02-2018 10:59
Denne artikkelen beskriver hvordan du legger inn driftsmidler som har eksistert tidligere inn i ditt nye system.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎16-05-2018 14:15
Innførselsmva som skal rapporteres inn til Skatteetaten kan registreres på som beskrevet i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
I Visma net Financial har du muligheter til å periodisere kostnader eller inntekter. Dette gjør du ved først å lage periodiseringsnøkler i systemet som enten skal oppdatere inntekter eller utgifter. Ved periodisering av inntekter legger du nøkkelen på den utgående fakturaen, skal du periodisere utgifter legges dette på den inngående fakturaen. I artikkelen viser vi oppsettet for periodisering av utgifter via en inngående faktura.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Kontoutdrag kan brukes for å sende en påminnelse til kunden i stedet for å sende purringer. Dette er en mildere variant og gir deg mulighet til å sende en oversikt over utestående poster til kunden. Før du kan starte med å opprette og skrive ut kontoutdrag må du sette opp noen innstillinger for dette i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA tirsdag
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-02-2019 15:41
For å finne saldoen på leverandørreskontroen kan du gå gjennom følgende tre steg
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Her får du forklaring på hvordan du setter opp en tidsplan og generer alle fakturaer som skal ut innen denne perioden.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags