Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎03-07-2017 13:25
Via Kundereskontro, Arbeidsområde, Forespørsler har du Fakturaliste. Du kan via denne klikke på et fakturanr for å åpne en spesifikk faktura. Det vil dessverre gi følgende feilmelding:   For å korrigere dette kan du gjøre følgende: 1. Velg Kundereskontro, Arbeidsområde, Registrering og Enkel faktura 2. Velg Brukerinnstillinger oppe til høyere i skjermbildet. 3. Klikk på feltet Faktura under fanen Standardinnstillinger og Lagre. 4. Åpne fanen Standardinnstillinger igjen og klikk på faktura slik atfeltet ikke er aktivert, Lagre.     Hensikten med dette er å reaktivere innstillingen slik at den ikke er aktiv.   Når du nå åpner Fakturaliste blir du rutet til Standard faktura skjermbilde isteden for Enkel faktura skjermbildet og vil ikke få feilmeldingen.        
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter nytt regnskapsår i systemet ved å generere nye perioder for året.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-02-2019 13:11
Denne artikkelen gir nyttig info om årsavslutning i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Merk: Denne artikkelen beskriver funksjonalitet i versjon 8.12 av Visma.net ERP, tilgjengelig fra 7.4.19.    Vi har hatt mange ønsker som går på visning av faktura under godkjenning/kontering av dokument i Approval. Vi har nå kommet med en mulighet for dette. Merk: dette er første versjon av løsningen. Denne er under utvikling, og vil bli videreutviklet og forbedret.   Man registrerer en inngående faktura og legger til pdf fil i Financials som vanlig. Deretter sendes denne på flyt til Approval på vanlig måte.    1. Gå til dokumentet i Approval (under Mine oppgaver eller Dokumentoversikt 2. Gå til fanen Redigeringsprogram. 3. Øverst til høyre har du nå en link til pdf-filen du la til på fakturaen inne fra Financials. Klikk på denne     4. Nå åpnes fakturaen i et eget vindu. Dette gjør det mulig å se fakturaen mens du konterer i Approval. Dette har vært et ønske fra mange.      Dette fungerer bra hvis du har to skjermer. Da kan du dra vedlegget over på en skjerm og kontere på en annen.   Hvis du kun har en skjerm er dette litt mer tungvint. Når du registrerer i dokument-vinduet forsvinner visningen av dokumentet. Det kan hentes opp igjen da det ligger i bakgrunnen, men det er tungvint. Som alternativ kan du  minimere både dokument-vinduet og konterings-vinduet ved å tilpasse vinduene i nettleseren. Dette gjør det mulig å vise konteringen og fakturaen ved siden av hverandre.     Et siste alternativ er å veksle mellom fanene Oppgavedetaljer (som viser fakturaen) og Redigeringsprogram (som viser konteringen). Dette har også vært mulig til nå. 
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
Du har mulighet for å korrigere et oppdatert bilag. Det kan gjøres enkeltvis, på et gitt bilag ved å hente opp et spesifikk bilag via Hovedbok - Transaksjoner - Hovedbokstransaksjoner og velge Behandlinger og Korriger. Da blir dette bilaget hentet opp, og kan korrigeres. Du kommer da til skjermbildet Korriger transaksjoner og kan endre kostnadsbærer, konto og bilagsdato.   Du kan også korrigere flere bilag samtidig. Det gjør du via skjermbildet  Korriger transaksjoner - GL506000. Du finner dette under Hovedbok- Behandling - Korriger transaksjoner.   Bildet åpnes uten transaksjoner. Du velger Hent-knappen og definerer hvilke bilag som skal hentes og  endres på. I eksempelet skal vi gjøre endringer på posteringer på konto 1000.         Klikk på Hent- knappen og bilagene vises og er klar for korreksjon.   Du kan endre Til konto, Kostnadsbærer og dato på bilaget. Vi endrer kostnadsbærer i dette tilfelle - legger inn ny kostnadsbærer i feltet Til kostnadsbærer. Markerer posten og velger Behandle.     Bilaget blir oppdatert med korrekt kostnadsbærer.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:28
Denne artikkelen viser deg hvordan du legger inn inngående saldo, og registrerer åpne poster på reskontro.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:36
  Ved bruk av enhetssett er det mulig å lage filter som man kan bruke i resultat- og balanserapporter. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan man setter opp enhetsett som filtrerer på kostnadsbærere, og hvordan disse kan legges inn i rapporter.   Oppsett av enhetssett   Modulen Enhetssett (ScreenId=CS2060P3) finner man under Arbeidsområder-Hovedbok-Innstillinger:       For å legge til nytt enhetssett trykker du på «+» symbolet:     Da blir du tatt til ett nytt vindu, her legger du først inn Kode og Beskrivelse for enhetssettet:     Deretter kan du legge inn linjer med de forskjellige filtrene du ønsker å bruke. I databasen har vi følgende segmenter og verdier i kostnadsbærerstrengen:     Vi ønsker å lage følgende filtere: Avdeling = Bergen og Person = Alle Avdeling = Oslo og Person = Kari Normann + Ole Olsen For å lage ett filter trykk på «+» tegnet, da vil en ny linje dukke opp:     Legg inn Kode, Beskrivelse og under feltet «Datakilde» trykk på forsørrelsesglasset. Da dukker ett vindu opp:     I feltet «Fra kost.b» og «Til kost.b» legger vi inn verdien 1 (Bergen):     Feltet for segment «Personer» lar vi stå blankt da vi ønsker alle verdier fra dette segmentet. Deretter trykk «Ok».   Vi legge til ny linje og for filter nummer to legger vi inn følgende data:     Etter man har lagt inn de filterene man ønsker trykker man «Lagre og lukk»:     For å legge inn enhetssettet i en rapport går man til rapporten og trykker på «Rediger rapport»:     Da åpnes ett nytt vindu under feltet «Enhetssett» legger man inn enhetssettet man ønsker å bruke:       Trykk «Lagre og lukk»:     Når du kjører rapporten finner du filterene dine oppe i venstre hjørne ved å trykke på «Grupper» symbolet:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎03-07-2017 14:49
En faktura som sendes via AutoInvoice kan inneholde filvedlegg. Du kan manuelt legge inn filvedlegget eller du kan automatisere dette. Via Innstillinger, Konfigurasjon, Fellesinnstillinger, Konfigurasjon, Fellesinnstilligner og Innstillinger for AutoInvoice har du feltet "Merk filvedlegg som skal sendes til AutoInvocie automatisk".     Hvis dette feltet aktiveres blir vedlegg du legger inn på faktura autmatisk merket med "Send fil til AutoInvoice".  Hvis dette feltet ikke er aktivert må du manuelt velge "Send fil til AutoInvoice".  
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Denne artikkelen beskriver hvordan du kjører avskrivninger i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Simen Veum VISMA ‎27-02-2018 10:59
Denne artikkelen beskriver hvordan du legger inn driftsmidler som har eksistert tidligere inn i ditt nye system.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎12-12-2018 09:53
Vi har begynt å få henvendelser om Vipps kan benyttes i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA onsdag
Sender du elektronisk faktura til kunder er det nyttig å sjekke at disse har blitt sendt uten feil. For å gjøre dette mest effektivt anbefaler vi kontrollere flere samtidig. Denne guiden forklarer hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
På kunde har vi en automatisk funksjon for dette, men dessverre har vi ikke tilsvarende funksjon på leverandør.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Kunder, leverandører og ansatt er knyttet til en overordnet segmentverdi som heter BIZZACC. Ønsker du å endre antall siffer ved oppstart på kunder, leverandører og ansatte må alle ha samme antall siffer. Denne artikkelen beskriver hvordan du endrer dette.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
Opplever du ved registrering av manuelle betalinger at du ikke får oppdatert betalingen?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-02-2019 15:41
For å finne saldoen på leverandørreskontroen kan du gå gjennom følgende tre steg
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎09-05-2018 08:40
Her får du en introduksjon dersom det er første gang du skal avstemme i Visma.net Financials, samt forklaring på hvordan du går frem for å lage et riktig avstemmingsutdrag.
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:34
Det har nylig vært en endring av hvordan innstillingen Send fakturaer til AutoInvoice settes. Vi derfor kommer vi med en oppklaring.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎09-03-2019 13:01
Forfallsdatoen på en faktura settes basert på betalingsbetingelsen i Betalingsbetingelser (CS206500). En betalingsbetingelse kan i tillegg til forfallsdager også bestå av rabatt. Eksempelvis kan du ha en betalingsbetingelse satt opp til å beregne 20 dager til forfall. Betales det innen 10 dager, gis det såkalt kontantrabatt. Denne funksjonaliteten eksisterer fra før.   I denne artikkelen vil vi beskrive en ny funksjon i forbindelse med kontantrabatt. Den nye funksjonen gir deg mulighet til å legge inn forsinkelsesdager for kontantrabatten.   Tidligere måtte betalingsdatoen være innenfor de dagene som var satt opp (f.eks 10 dager). Nyheten gir deg mulighet til å legge inn forsinkelsesdager i tillegg. Dette fanger opp hvis betalingen av en eller annen grunn er forsinket, men det alikevel skal gis rabatt i henhold til betalingsbetingelsen.   Eksempel   Vi har opprettet en betalingsbetingelse på Betalingsbetingelser (CS206500). Denne har 20 dager til forfall. Hvis det betales innen 10 dager gis det 2 % rabatt.   I tillegg har vi lagt inn 3 i feltet Forsinkelsesdager. Da gis det 3 ekstra dager hvor rabatten slår til. For at rabatten skal slå til, må altså betalingen være registrert med betalingsdato innen 13 dager.       Vi har registrert en faktura med dato 01.02.2019. Ut fra betalingsbetingelsen over blir Forfallsdato satt til 21.02.2019 og Kontantrabattdato satt til 11.02.2019.     Vi registrerer betaling med Dato 14.02.2019. Som vi ser blir Kontantrabatt automatisk beregnet.   I utgangspunktet er rabattforfall 11.02.2019, men vi la inn 3 forsinkelsesdager, og da gjelder kontantrabatten tom. 14.02.2019.   Registreres betalingen med Dato 15.02.2019 gis ikke kontantrabatt.      
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags
Påloggede brukere (266)