Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎20-02-2019 10:22
 Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn åpningsbalanse på reskontro uten å oppdatere hovedbok.   Når du skal opprette en klient må du registrere firmaets åpningsbalanse og åpne poster på reskontro. Mange velger å registrere åpningsbalansen/IB hovedbok, for deretter å registrere åpne poster på reskontro. Det er viktig å tenke på at hovedbok for reskontro ikke må registreres dobbelt. Disse kontoene blir ofte registrert sammen med IB hovedbok. Ved registrering og oppdatering av åpne poster på kunde/leverandør blir vanligvis hovebokskonto for kunde og leverandør også oppdatert.  Noe som fører til doble saldoer på disse.    La oss si at hovedbok for kunder er konto 1500. Ved innleggelse av hovedbokssaldoer velger mange å registrere IB på konto 1500. Når du da registrerer åpne poster på kunder blir vanligvis konto 1500 oppdatert, noe som fører til at saldo på 1500 blir dobbelt. Hvordan unngå dette?  Vi har et parameter som kan aktiveres slik at hovedboken ikke oppdateres når du legger inn åpne poster på kunder.  Det finner du under: Kundereskontro, Innstillinger, Kundeinnstillinger feltet "Aktiver migreringsmodus".      Dette feltet skal ikke være aktivert i vanlig drift, kun når du legger inn IB.   Vi viser et eksempel på oppdatering av faktura når dette feltet ikke er aktivert: Ved oppdatering av faktura blir det opprettet en bunt og postert på hovedbok. Her ser vi at f.eks konto 1500 oppdateres. Det er slik det skal være når du bruker systemet i vanlig drift.   Ved oppstart av klient og innlegging av åpningsbalanse har du mulighet for å aktivere feltet   "Aktiver migreringsmodus". Vi viser et eksempel der dette er aktivert.  Registrerer faktura (åpen post) og oppdaterer. Viktig å registrere hva som er reel åpen post i feltet "Saldo" i fakturahode. Det blir oppdatert til feltet "Utestående beløp" etter oppdatering av faktura. I dette eksemplet er åpen saldo 5000,-, registrer kr 5000,- i feltet Saldo.     Da foretas ingen hovedboksposteringer. Vi ser det ved å gå til fanen regnskapsdetaljer. I feltet Buntnr ligger det ikke noen bunt, men teksten "migrated". Denne teksten indikerer at det er saldoinnlegging og ingen hovedboksposteringer. I dette tilfelle er det ikke foretatt noen bokføring mot 1500.   Samme funksjonalitet for leverandørrseskontro. Det ligger under leverandørreskontro, Innstillinger , Leverandørinnstilligner og feltet "Aktiver migreringsmodus".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-02-2019 14:06
Har du en faktura som du av en eller annen grunn ønsker å kreditere/reversere i sin helhet har du mulighet for å gjøre det uten å registrere kreditnota manuelt.   Du kan velge om du vil reversere uten å matche mot opprinnelig faktura, eller om du vil reversere og automatisk matche mot opprinnelig faktura slik at reskontro blir oppgjort.   Vi skal se på de to variantene.   Reversering uten automatisk matching: Du har registrert en faktura du ønsker å kreditere uten annen behandling. Hent opp faktura du skal reversere. Velg Behandlinger og Reverser. Det blir opprettet en kreditnota som du kan oppdatere. Når du reverserer på denne måten opprettes en kreditnota, men ingen matching foregår. Både kreditnota og faktura står som åpne dokumenter.   Reversering med automatisk matching: Hent opp faktura du skal reversere. Velg Behandlinger og Reverser og bruk på nota.   Da opprettes en kreditnota og den matches automatisk mot fakturaen. Faktura og kreditnota settes til Avsluttet.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
 Tidligere ble betalinger via AutoPay på en inaktiv periode kun delvis behandlet.  Fakturaene ble satt til Avsluttet, men ikke betalingen. Dette ble løst i versjon 7.01.   Nå får du en tydelig melding i AutoPay-innboks om at regnskapsperioden ikke er aktiv. Betalingen kan da ikke behandles. Perioden må aktiveres før du kan behandle denne betalingen.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎02-08-2018 08:28
Du kan dele varene i grupper/klasser. I varekjeder som selger elektronikk er dette ganske vanlig.   Eksempelvis kan du ha varegruppen Elektronikk:       Under Elektronikk kan du ha Lyd og Bilde.  Under Lyd kan du ha Headsett osv.  Under Bilde kan du ha PC skjerm og TV skjerm.   Ut fra denne kategoriseringen kan du enklere organisere varene å sette standard innstillinger ved at de kan arve rettigheter/verdier fra en klasse og ned til den enkelte vare. Det kan lette navigeringen ved å gå via trestrukturen/gruppene å forenkle rapporteringen og ordreregistreringen.   Vi kan benytte eksempelet over til å vise funksjonaliteten: Varegrupper defineres via Register ID «Itemclass». Skjermbilde for registrering av Itemclass finner du via Konfigurasjon, Innstillinger og Registerinnstillinger. (ScreenId=CS202000). Hent opp Register – ID ITEMCLASS, velg oppslagsmetode (denne kan endres i ettertid). Legg til beskrivelse. Grupperinger legges til på overordnet nivå ved å taste +. I dette eksempelet har vi tre nivåer. Legg in segmentnr 1 ved å skrive inn beskrivelse. Her legger vi «Hovedgruppe». Lengde er antall tegn tillat på gruppen. Legg så til neste gruppe. Her legger vi inn «Undergruppe 1» og 5 tegn, tilsvarende på «Undergruppe 2». Lagre når dette er definert.     Innholdet i gruppene defineres i skjermbildet for Vareprofiler. Det finner du under Vare, Innstillinger og Vareprofiler. (ScreenIS=IN201000). Her legger du inn verdiene for gruppen. Profil = Varegruppe ID I dette tilfelle legger vi inn ELEKTRO i feltet Profil. Legg inn beskrivelse og de andre feltene slik du pleier å registrere på vareprofiler. Lagre. Da har du opprettet gruppen ELEKTRO.     Under ELEKTRO  kan du opprette en undergruppe. Trykk + for ny og F3 for å få oversikt over gruppene.      Velg ELEKTRO. Sett markøren i segmentet etter ELEKTRO og skriv inn neste gruppeverdi, feks LYD legg inn Beskrivelse og Lagre denne.   Ønsker du en gruppe til under LYD kan du opprette denne ved å hente opp ELEKTRO-LYD og legge til ny gruppe under denne. Her har jeg valgt HEADSET (med en T fordi vi har har satt opp 7 tegn i registerverdi).     Du har nå varegruppen ELEKTRO med undergruppe LYD og HEADSET. Ønsker du å legge til en ny gruppe under ELEKTRO, vegler du + for ny gruppe, bruker søk i feltet Profil for å hente opp ELEKTRO.   Plasser markøren i segmentet etter ELEKTRO og skriver inn ny verdi f.eks BILDE, registrer beskrivelse og Lagre.     En undergruppe kan arve rettigheter fra hovedgruppen. Dette kan også endres via menyvalget Behandlinger og «Bruk på underordnede». Husk at det er varens innstillinger som gjelder. Endringene du evt gjør på gruppene vil gjelde for NYE varer som opprettes ut fra disse profilene ETTER endring av profilen er lagret.     Du vil se varegruppene til venstre i skjermbildet etterhvert som de opprettes. Du kan også få en oversikt ved å se på forespørselen som ligger under Vare, Forespørsler, "Varelager etter vareprofil".     Du kan endre måten varegruppene vises på. Det gjør du under Konfigurasjon, Innstililnger, Registerinnstillinger. Hent opp Register_ID «Itemclass» og i feltet Oppslagsmåte kan du endre visningsmåte.     Hvordan kan du ha nytte av dette? Ved registrering av salgsordre kan du få begrenset søket til varer i valgte varegrupper. Ved å velge knappen «Legg til lagervarer» får du opp et oppslag hvor du kan velge varegruppen. Vi har vist Vareprofilnr ELEKTRO og da vises alle varer i denne gruppen og tilhørende undergrupper.     Velger du Vareprofil ELEKTRO-BILDE får du opp alle i denne varegruppen.     Ved rapportering og forespørsler kan du gjøre søk/utvalg i de forskjellige hierarkiene. Eksempelvis på Salgslønnsomhetsanalyse kan du velge en hovedgruppe eller undergruppe.     Eksempelvis på rapporten "Salgslønnsomhet per vareprofil og vare" som viser total pr gruppe.     På forespørselen "Varelager etter vareprofil"  kan du søke etter varer som ligger i gitte varegrupper. Ved å registrere varegruppenn vises varer i denne gruppe i listen og du kan søke på varenummer innenfor denne varegruppen.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎02-08-2018 08:27
Alternativ ID er et felt på vareregisteret hvor du kan registrere en annen ID enn varenummer. Denne ID'en kan du f.eks benytte som identifikator får å finne korrekt vare. Se hvordan du setter opp Alternativ ID på artikkelen her: Oppsett av alternativ ID på artikkel   Du kan også knytte Alternativ ID mot enheter. Dvs en enhet mot en Alternativ ID og en annen enhet mot en annen Alternativ ID. Det kan forenkle registreringen  av f.eks ordre ved å bruke scanner.   Hvordan sette opp alternativ ID mot enheter forklarer vi i denne artikkelen med et eksempel: En leverandør lagerfører to enheter, STK og Boks. Ved registrering kan systemet gjennkjenne alternativ ID for begge enhetene og registrere transaksjon på korrekt enhet.   I eksemplet viser vi hvordan dette fungerer for innkjøpsordre, men det funger også i andre tilfeller f.eks Salgsordre.   Vi har opprettet en vare med salgsenhet STK og Innkjøpsenhet Boks.   Under fanen Kryssreferanse legger du inn Alternativ ID i feltet "Alternativt varenr". Vi har knyttet det til strekkode, men dere kan også bruke annen type:    Ved registrering av innkjøpsordre kan du taste inn Alternativ ID i varenr feltet.  Vi taster inn Lev10 som var Alternativ ID for enheten STK.   Når du taster Enter på varenr vil systemet finne korrekt vare og enhet ut fra kryssreferansen vi la inn på varen.   Registrerer du alternativ enhet for Boks på varelinjen, hentes varen inn med enhet Boks:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎26-06-2018 13:14
Oversikt og sporbarhet i forhold til hvem som har gjort hva i Visma.net ERP, har med denne versjonen blitt enklere enn noen gang.   Hvem har opprettet bilaget f.eks et innkjøp, når ble det opprettet? Hvem endret sist og tidspunkt for siste endring. Brukere som har rollen «Field-Level Audit» har tilgang til å se hvilke brukere som har opprettet/endret en transaksjon. Når denne funksjonen er aktivert har du tilgang til menyvalget Brukeraktivitetslogg... som du finner under Verktøy.     La oss si at du ønsker å sjekke innkjøpsordre. Når ble dette innkjøpet sist endret og av hvilken bruker?  Da henter du opp innkjøpet, velger Verktøy og Brukeraktivitetslogg..  Der ser du av hvem som har opprettet og endret samt tidspunkt.   I denne versjonen er det informasjonen du ser i bildet over som logges via denne funksjonen. Vi har planer om å utvide dette slik at brukere med administratorrolle også skal se hva konkret som er endret. I framtidig versjon vil det defineres under knappen "Activate field level logging". Pr nå så vil det ikke vises mer informasjon i skjermbildet beskrevet over selv om du definerer dette under "Activate filed level logging", så ikke definer noe under denne knappen i versjon 7.01.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎26-06-2018 13:13
En av de tingene som flere Visma.net ERP brukere har ønsket seg, er å kunne benytte hurtigtaster i større utstrekning når man benytter seg av søkefunksjonen.   Se videoen om hvordan man kan bruke hurtigtaster ved søk under:    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎26-06-2018 13:10
  Du har mulighet til å definere alternativ id på en vare. Hvordan du setter opp dette kan du se i  denne artikkelen: Hvordan definerer alternativ ID på en artikkel kan du lese om her.   På artikler hvor du har definert alternativ id, kan du velge om alternativ id skal benyttes for å identifisere varen. Dette kan være nyttig ved import av prislister hvor du f.eks kun har en strekkode eller leverandørens varenr og ikke "ditt" varenr.   Du kan legge inn f.eks leverandørens varenr  som en alternativ id på varen og ved import av prisliste hvor det ligger leverandørens varenr så gjenkjennes ditt varnr ut fra dette og prisen blir oppdatert på korrekt vare. Det gjør det mye enklere å oppdatere prislister fra f.eks excel.   Vi kan ta et eksempel hvor du ønsker å oppdatere priser ut fra alternativ id som identifikator. Si du mottar en prisliste i excel fra din leverandør. I excelfilen ligger ikke ditt varenr, kun leverandørens varenr og pris. For at systemet skal finne hvilken vare den skal oppdatere pris på, må du aktivere parameteret "Hent leverandørpris ved å bruke et alternativ nummer". Dette parameteret finner du under Leverandørreskontro, Innstillinger og Leverandørinnstillinger, fanen Pris og rabattinnstillinger. Når dette feltet er aktivert vil systemet benytte alternativ ID og sjekke om denne ligger på en av dine varer. Hvis den gjør det, blir prisen importert til denne varen.    På varene må du legge inn leverandørens varenr som et alternativt varenr. Det gjør du ved å hente opp varen, velge fanen Kryssreferanse og legge inn den alternative enheten som forklart i linken vist først i dokumentet. I eksempelet har jeg på vare G11 lagt til A222 som leverandørens varenr på leverandør 50012.     Når du importerer prisliste fra leverandør 50012 vil systemet oppdatere prisene på vare G11 ut fra alternativt varenr.   For å vise dette tydligere kan vi "simulere" importen ved å gå til leverandørprisavtaler. Skjermbildet finner du under Leverandørreskontro, Transaksjoner og Leverandørprisavtaler. Opprett en ny avtale ved å trykke +. Legg inn leverandør 50012 og leverandørens varenr A222.   Når du taster enter på Alternativ varenr vil systemet finne hvilken vare dette er i ditt system og opprette prisavtale på denne varen. I dette tilfelle var det varenr G11.   Samme funksjonalitet gjelder på kundesiden og er relatert til kundepriser. Der heter parameteret "Hent salgspriser ved å bruke et alternativ nr". Det finner du under Kundereskontro, Innstillinger, Kundeinnstillinger, fanen Pris og rabattinnstillinger.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎26-06-2018 13:08
 I versjon 7.0 har de to skjermbildene som gjelder Behandle inngående betalinger ( AR305000 ) og Importer inngående betalinger ( AR305500 ) blitt flyttet til Bankstyring.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎26-06-2018 13:08
I fakturainnboks vises elektroniske inngående faktuaer. Det kan være at det kommer inn fakturaer med dato i en periode du har stengt for behandling, dvs på en avsluttet periode.   Ubehandlede fakturaer på avsluttet periode blir i utgangspunktet sperret for behandling. Workaround tidligere var å endre fakturadato på linjen på dokumentet via fakturainnbokslinjen.   Vi har nå et nytt parameter på leverandørinnstillinger som heter "Flytt fakturaene til neste åpne/aktive periode". Leverandørinnstillinger finner du ved å gå på Leverandørreskontro, Innstillinger og Leverandørinnstillinger. Skjermbilde id AP101000     Hvis dette parameteret er aktivert, vil du kunne behandle faktura med dato i stengt periode. Da opprettes det en inngående faktura hvor periode settes til neste åpne periode. Fakturadato beholdes. Det er kun mulig å flytte fakturaer innenfor samme regnskapsår. Du kan derfor ikke flytte dokumenter fra f.eks desember 2017 til januar 2018.   I eksemplet under ligger det en ubehandlet faktura i fakturainnboksen med dato 26.11.2017. Du har stengt periode 11 for nye posteringer.   Forsøker du å behandle denne vil du få melding om at periode 11-2017 er avsluttet og du vil ikke få behandlet fakturaen.      For å få behandlet denne, kan du endre fakturadato til en dato i neste åpne periode. Da må det gjøres på den enkelte linje. Ønsker du automatikk i dette kan du aktivere parameteret  "Flytt fakturaene til neste åpne/aktive periode".   Har du fakturaer i fakturainnboksen med fakturadato i sperret periode vil de automatisk bli behandlet og opprettet på neste åpne/aktive periode. Da slipper du manuelt å registrere ny fakturadato. I samme eksempel som over hvor faktura har fakturadato 26.11.2017, hvor 11-2017 er avsluttet, vil faktura bli opprettet i periode 12-2017. Da vil du ikke få melding om at det har feilet. Fakturadato blir uforandret, men periode settes til neste åpne periode.   NB! Dette kan medføre at du får oppdatert bilag med "fakturadato" og "periode" i forskjellige perioder. Det igjen kan medføre at bilag ikke blir rapportert på avgiftstermin som forventet.  Se tips her: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Bruk-regnskapsperiodens-sluttdato-til-a-rapportere-avgift/ta-p/140793
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎26-06-2018 13:06
Overføre fakturadokumenter til ny periode ved avslutning av inneværende periode Mange ønsker å stenge regnskapsperioden på en bestemt dato og ikke tillate posteringer på denne perioden etter at perioden er stengt. Hvordan du gjør det kan du lese om her: Avslutte perioder pr modul   I tidligere versjoner har alle bilag og dokumenter som er registrert på perioden du ønsker å stenge, måtte oppdateres før du stenger perioden. Det er ikke alltid like enkelt, fordi du kan ha dokumenter under flyt i Approval og disse kan du ikke endre periode på når de er i prosessen. Du får derfor ikke stengt perioden før disse dokumentene er ferdig på flyt og oppdatert. Når det gjelder avslutning av leverandørreskontro har vi en rutine under Avslutning av periode hvor du kan flytte åpne dokumenter til en annen periode. Det betyr at når du stenger en periode, kan du velge å utføre denne rutinen. Da vil du få en liste over alle uoppdaterte fakturaer. Disse kan du velge å overføre til en annen periode. Du kan også flytte fakturaer som er under flyt i Approval.   Rutinen ligger under Leverandørreskontro, Behandling og Avslutt regnskapsperioder (AP506000). Her har du en rutine som heter "Klargjør for avslutning".      Rutinen for å stenge perioder og flytte åpne dokumenter til åpen periode: Åpne Leverandørreskontro, Behandling og Avslutt regnskapsperioder (AP506000). Velg perioden du skal lukke og velg "Klargjør for avslutning". Da åpnes dette vindu: I dette vindu kan du velge å se alle fakturaer "Frem til periode" og perioden du ønsker å flytte fakturaene til. Det er feltet "Flytt til periode". Du kan også velge leverandørprofil og Approval status og du kan velge å se faktuaer med status "På vent".        Du kan velge en og en faktura eller du kan velge alle. Når fakturaer er valgt, velg knappen "Flytt til periode".   De valgte fakturaene er nå flyttet til den nye perioden samtidig som fakturadato på bilaget blir beholdt. Det vil føre til at du kan ha fakturaer med "fakturadato" i en periode og "periode" i en annen periode. Slik som i dette tilfelle ligger fakturaene bokført på dato i januar, men periode i februar.  Det er viktig å være klar over at noen rapporter/forespørsler bygger på periode og andre på fakturadato.     Se også artikkelen som beskriver om periode eller dato styrer periodiseringen på skattemeldingen. https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Bruk-regnskapsperiodens-sluttdato-til-a-rapportere-avgift/ta-p/140793    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎26-06-2018 13:05
Behandle MVA terminer når man bruker Branches/Filial  Til versjon 7.0 av Visma net ERP kom det et nytt skjermbilde.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎26-06-2018 13:01
Med denne funksjonaliteten vil du kunne definere priser pr lagersted og sette opp mer korrekte kostnader pr lagersted. Kostnader forbundet med vare kan være forskjellig, avhengig av hvilke lagersted varen er tilknyttet. Kostnaden i forbindelse med varen kan variere blant annet fordi transportkostnader til de forskjellige lagerstedene kan være forskjellige. Du kan nå definere lagerspesifikke priser for å ta hensyn til dette. I følgende skjermbilder har lagerstedkolonnen blitt lagt til slik at du kan knytte lagersted til prisavtalene hvis du har behov for det:                   Kundeprisavtaler (AR202010)                 Salgsprisavtaler (AR20200F)                 Leverandørprisavtaler (AP202010)                 Leverandørpriser (AP202000)   Vi kan se på et eksempel hvor vi legger inn forskjellige salgspriser avhengig av lagersted. Vi oppretter to lagersteder;  lagersted 1 og lagersted 4. Lagersteder opprettes via Vare, Registre og Lagersteder. Oppretter en vare (varenummer 5000) og knytter lagersted 1 og 4 til denne varen. Vare opprettes via Vare, Registre og Lagervare. Vi oppretter så en salgsprisavtale med forskjellig pris pr lagersted. Det kan du gjøre ved å velge Kundeprisavtale. Kundeprisavtale opprettes via Kundereskontro, Transaksjoner og Kundeprisavtaler.   Vi benytter basispris i dette tilfelle for enkelhets skyld. Lagersted 1 gir en pris på kr 60,00 og lagersted 4 en pris på kr 70,00 Denne avtalen vil du også kunne se under Salgsprisavtaler. Salgsprisavtaler finner du via Salg, Registre Salgsprisavtaler.   Registrerer du en salgsordre på denne varen med lagersted 1 vil prisen være 60,00.   Registrerer du en salgsordre på denne varen med lagersted 4 vil prisen være kr 70,00.   På denne måten kan vi diffrensiere priser ut fra lagersted.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎26-06-2018 13:01
  Du kan legge inn en prisavtale basert på den enkelte enhet. Dvs at du oppretter en prisavtale for STK og en annen prisavtale for ESKE . Dette kan du les om her: Pris basert på enhet   Du har også mulighet for å bruke en prismultifikator. Det gjør at du kan opprette flere enheter og definere multiplikatoren som skal brukes til prisberegning. Da defineres prisen på en enhet og du bruker multipliseringsfaktoren til å beregne pris på de andre enhetene. Da trenger du ikke å legge inn egne priser pr enhet. På den måten har du mulighet til å sette prisen for en enhet og deretter med prismultiplikatoren angi prisene for de andre enhetene til varen basert på dette.   Vi skal se på sistnevnte i denne artikkelen.   Under Salgsinntillinger som du finner under Salg, Innstillinger har du parameteret «Bruk en multipliseringsenhet for prisjustering». Aktiveres denne blir kolonnen «Prisjustering» under seksjon Målenheter på varen tilgjengelig.    Vi viser et eksempel hvor vi har en vare med basisenhet i STK og Salgs- og innkjøpsenhet i Boks. Legg merke til at kolonnen "Prisjustering" nå er tilgjengelig. En Boks inneholder 10 stk. Prisjustering er satt til 0,7. Ved salg av 1 Boks blir prisen beregnet ut fra multiplikatoren slik: 10 stk * 1000 *0,7.    Det er en salgsprisavtale på denne varen for enheten STK på kr 1000,- pr stk.   Oppretter vi en salgsordre på denne varen med 1 stk vil prisen bli kr 1000,-.   Registrerer vi 1 Boks, vil prisen bli 7000. Prisjustering mellom STK og Boks slår til. 1 boks inneholder 10 stk. Pris for 1 stk er 1000. Kalkulering per Boks = 10 stk ( antall pr boks) * 1000 (pris pr stk) * 0,7 prisjustering.    Oppsummert: Du kan definere at du skal benytte en prisjustering for enhet. Det er forklart i artikkelen over. Eller du kan lage en prisliste hvor du setter en fast pris knyttet til selve enheten. Forklart under linken her: Pris basert på enhet
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎26-06-2018 13:00
I denne versjonen av Visma.net ERP har vi implementert funksjonalitet som gir mer fleksibilitet i faktura innboksen når det gjelder å kunne bestemme nivå for når feilstatus skal gis.   Se eksempel og forklaring i videoen under:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎26-06-2018 12:56
  I Visma.net ERP har alle brukere i alle registreringstabeller kunne definere sitt eget kolonneoppsett.  I denne versjonen introduserer vi funksjonalitet som gjør det mulig å kunne dele egendefinert kolonneoppsett med andre brukere.   For å få tilgang til å dele ditt oppsett med andre brukere må du på brukeren aktivere rollen Administrator: Aktiveres denne rollen vil du få tilgang til menyen Verktøy.      Vi kan se på et eksempel hvor du endrer kolonnene på skjermbilde Inngående faktura. Åpne dette skjermbildet. Tilpass feltene på fakturalinjen slik at det er hensiktsmessig for din bruk.    Denne endringen gjelder for deg som bruker. Med den nye funksjonaliteten har du mulighet for å dele denne med andre brukere. Det gjør du ved å velge menyen Verktøy og valget Del kolonneinnstillinger   Skjermbilde for deling åpnes og du velger hvilke tabell du skal dele.   Velg om dette skal være standard, hvilke brukerrolle/brukere du skal dele med. Trykk fullfør. De brukere du har delt med får dette kolonneoppsettet når de benytter Inngående faktura skjermbildet.   Bruk som standard og Overstyr brukerens personlige innstillinger Aktiveres disse benyttes dette oppsettet som standard for all brukere, og for alle nye brukere som legges til. Dette oppsettet overskriver da eventuelle endringer eksisterende brukere har på sitt kolonneoppsett.  Den enkelte bruker kan gjøre sine egne endringer i kolonneoppsettet selv om de får dette som standard. Velger du Tilbakestill til standard i kolonnevelgeren, vil du få standard kolonneoppsett som ble delt.   Bruk som standard uten Overstyr brukerens personlige innstillinger Alle brukere som ikke har endret kolonneoppsettet og alle nye brukere som opprettes etter at du har satt kolonneoppsettet som standard vil få dette oppsettet.   Del med gitte brukere Du kan filtrere på brukerrolle og velge hvilke bruker du ønsker å dele kolonneoppsettet med.  NB! Hvis brukere vises på hver sin side må du bla deg mellom sidene for å markere brukere før du velger Fullfør.   Det er ikke mulig å lagre kolonneoppsettet for brukere/ brukerroller og siden dele det med nye brukere i ettertid. I dette tilfelle må du endre kolonneoppsettet på nytt for så å dele med nye brukere.   Hvordan endre tilbake til standard oppsett? Hvis du har aktivert et kolonneoppsett og ønsker å endre til standard oppsett, må du slette det eksisterende. Åpne Kolonnekonfigurasjon og velg "Slett standard konfigurasjonen" og trykk OK. Velg F5 for å oppfriske skjermen. Da vil du se at kolonneoppsettet er satt tilbake til systemets standard.      
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags