Mine områder
Hjelp

Ansatte som ikke har skattekort i 2023

15-03-2023 08:15 (Sist oppdatert 15-03-2023)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 650 Visninger

Ved overgang til nytt år kan det være ansatte som ikke har fått nytt skattekort for inneværende år. Mest vanlig skjer dette på ansatte med D-nummer eller de som har frikort. Når skattekort for 2023 ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, skal sist kjente skattekort for 2022 benyttes for lønn i januar. Systemet vil automatisk bruke sist kjente skattekort for 2022 i januarkjøring dersom den ansatte ikke har fått skattekort for 2023. Dersom skattekort for inneværende år fortsatt ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver i forbindelse med februarkjøring skal satsene i skattebetalingsloven § 5-5 første ledd benyttes, dvs 50 % på lønnsinntekt eller 30 % på pensjonsinntekt. Pr i dag er det ingen automatikk på dette og må oppdateres manuelt på ansatt det gjelder:

Hvordan oppdatere på den ansatte

Gå til Employee | Den ansatte | Skatt og andre trekk og gjør følgende endringer:

  • Skru av haken "Send skatteforespørsel" på den ansatte. Velg endringsdato 01.01.20xx (inneværende år).
  • Når du skrur av haken "Send skatteforespørsel" får du tilgang til å redigere verdiene. Fjern eventuelt tabellkort og sett 50% i feltet skattprosent. Velg endringsdato 01.01.20xx (inneværende år) på alle endringer.
    endringer.png
  • Lagre endringene på den ansatte.
  • Obs: Etter du har lagret kan du sette på haken "Send skatteforespørsel" med endringsdato 01. i måneden du kjører lønn for. Systemet vil da fortsette skattekortbestilling på den ansatte for kommende måneder og oppdatere verdiene så fort ansatt får skattekort for 2023.
  • Systemet vil automatisk korrigere skattetrekket gjort i januar kjøring og benytte 50% skatt i februar lønnskjøring når du velger 01.01.20xx som endringsdato. Hvis det ikke skal korrigeres skatt tilbake i tid automatisk, velg 01. i måneden du kjører lønn for som endringsdato.

 

Hvordan kontrollere hvem som ikke har skattekort for 2023

Gå til tjenesten HRM Analytics og ta ut rapporten Skattekort. Nederst i listen vil det være ansatte som ikke har hatt endring i sitt skattekort for inneværende år. Du vil se dette basert på datoen for endret skattekort i rapporten.

 

 

Relaterte brukertips

Skattekort - forskuddstrekk i januar og februar

Bestille skattekort

Meld deg på fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"