Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Wenche_Jacobsen VISMA ‎18-07-2019 10:03 )
Sandra Iselin Olsen
  • 6 Svar
  • 1 Liker
  • 3066 Visninger

Dette brukertipset tar for seg tips og anbefalinger i forbindelse med feriepengekjøringen. I utgangspunktet er det lite du trenger å gjøre i systemet i forbindelse med selve ferielønnen, så fremt innstillingene er satt korrekt i forkant. I dette brukertipset går vi gjennom forberedelsene og kontrollen som kan gjøres i forkant, og selve utbetalingen av ferielønnen. 

 

Når og hvordan kjøres feriepenger?

De fleste firmaer utbetaler alle feriepenger i en måned og utbetaler fastlønn i alle andre måneder. Om ditt firma følger denne rutinen så har du under Calendar / Innstillinger / Ferieavtaler satt hvilken måned feriepenger og trekk på de fastlønnede skal gjøres. Dette skjer da automatisk uten at du trenger å gjøre noe mer. Men denne automatikken er avhengig av at alle relevante innstillinger og opplysninger ligger korrekt. Under finner du hva som styrer dette.

Ferieavtaler

Når du satte opp Visma.net Payroll valgte du en standard ferieavtale. Denne innstillingen kan du finne igjen under Calendar | Innstillinger | Selskapsinnstillinger. Dersom det er satt opp feil avtale her, må innstillingen endres. Alle nyansatte vil knyttes automatisk til den ferieavtalen som ligger som standard i Calendar | Selskapsinnstillinger på tidspunktet den ansatte opprettes.

Innstillinger for ferie   - det er her du endrer utbetalingsmåned.

 

Dersom avtalen ikke er satt opp korrekt må selve avtalen endres, eller det må opprettes en ny.

Endre standard ferieavtale

Opprette ny ferieavtale

 

Merk! Dersom du endrer standard ferieavtale, bør du også kontrollere om de ansatte som allerede er registrert i systemet er knyttet mot korrekt ferieavtale.   

Ansatte med redusert stilling

Dersom du har ansatte som jobber deltid, må du kontrollere antall feriedager som er satt opp på den ansatte. I utgangspunktet er dette noe du gjør når du oppretter nye ansatte, men det kan være greit å kontrollere at de ansatte ligger med korrekte antall dager i forkant av feriepengekjøringen slik at du evt. kan korrigere feil før feriedagene trekkes.


Endre feriedager på ansatte med redusert stilling 

 

Ansatte uten full opptjening

Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling).

 

Dersom du har ansatte uten full feriepengeopptjening, bør du kontrollere at det ligger korrekt antall feriedager registrert på den ansatte. En veiledning for dette finner du her

Spesielt om nyansatte med startdato i ferieåret

Har du ansatte som har startdato i inneværende år, bør du kontrollere at de ligger med korrekte antall betalte dager på den ansatte under Calendar | Ferieberegning for å sikre at den ansatte blir trukket korrekt for ferien som skal avvikles. Om den ansatte kan motsette seg ferie eller ikke, avhenger av feriepengeopptjeningen i forrige ferieår. Dette finner du mer informasjon om i avsnittet over. 

 

Hva er forskjellen på betalte og ubetalte feriedager?

 

Kontrollere feriepenger til utbetaling

For at Payroll skal kunne utbetale feriepenger for inneværende år, er det viktig at inngående saldo for årets feriepenger er korrekt. Dersom du har brukt Payroll som lønnssystem foregående år, vil de ansatte ha opparbeidet et feriepengegrunnlag, og også feriepenger i opptjeningsåret. Dersom du har tatt i bruk Payroll som lønnssystem i løpet av foregående år eller i inneværende år, må du legge inn feriepenger som skal utbetales i inneværende år som en inngående saldo under Employees | Oversikt | Aktuell ansatt | Transaksjoner | Inngående saldo

 

Du kan skrive ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger. For å se årets feriepenger, må rapporten skrives ut for opptjeningsåret 2018.

Klikk på Forhåndsvisning for å se selve rapporten. Rapporten kan videre tas ut i PDF eller Excel.

 

Dersom beløpet for feriepenger i inneværende år ikke stemmer, eller det ikke er lagt inn inngående saldo for feriepenger på en eller flere ansatte, må dette korrigeres/legges inn for å sikre at den ansatte får rett utbetaling av feriepenger.

 

Se gjerne avsnittet ang. inngående saldo i dette brukertipset for en veiledning på hvordan du legger inn inngående saldo på de ansatte.

 

Utbetaling av feriepenger

Så fremt du har kontrollert ferieavtale, feriedager til utbetaling, feriepenger osv. er allerede både ferietrekket og feriepenger til utbetaling klart i den lønnskjøringen du har valgt som utbetalings- og trekkmåned.

 

Selve lønnskjøringen utføres derfor på samme måte som vanlig. Du kan gjerne ta en ekstra kontroll på ferietrekket og feriedagene dersom dette er ønskelig. Et godt tips er da å benytte steget «Detaljer».

4.png

 

Her kan du f.eks. klikke på lønnsarten for feriepenger, og dermed få oversikt over alle ansatte som får denne lønnsarten utbetalt, samt hvilket beløp som utbetales. Du kan også eksportere utvalget til Excel dersom dette er ønskelig.

5.png

 

Merk! Dersom du har ansatte som skal trekkes løpende, må ferien registreres i Calendar. Videre må perioden ferien er registrert i, være godkjent av både ansatt og leder / lønningsansvarlig. Ferien vil da trekkes etterskuddsvis på neste lønnskjøring etter at perioden er godkjent. Feriepengene vil utbetales i den måneden som er registrert på ferieavtalen, uavhengig av når ferien avvikles. 

 

Etter lønnskjøringen er fullført kan det være lurt å ta ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger. Husk at du må hente ut denne på opptjeningsåret, altså året feriepengene opptjenes. 

 

Spørsmål til support:

  • Dersom den ansatte skal ha muligheten til å registrere feriedager i Calendar men ikke bli trukket i lønn for ferie, hvordan kan dette gjøres?
    Den ansatte vil bare bli trukket for registrert ferie hvis du har endret på ferieavtalen til "Nei, trekk løpende ved ferieregistrering" .  I lønnskjøringen hvor lønnsarten for trekk i ferie blir registrert, så må dette trekke nulles ut med standard lønnsart 16400 Trekk i lønn for ferie - Manuell

 

Relaterte brukertips:

Feriepengegrunnlag

Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Jeg lurer på hvordan jeg gjør når ansatte skal trekkes i lønn den måneden/e de har ferie, og ikke i en bestemt måned? Vi er et nytt firma, og da har vi bestemt at om en ansatt tar en uke fri i april, skal de trekkes 5 feriedager i aprillønn. Og samtidig skal det betales full lønn i juni om den ansatte jobber da. Jeg klarer ikke å finne info om dette, men om noen har blir jeg takknemlig. Takk Smilefjes glad

CONTRIBUTOR *

Hei,

det står her at trekk for ferie automatisk skal ligge i Payroll den måneden feriepenger utbetales, det gjør det ikke hos meg?! Det ligger både fastlønn + feriepenger nå i juni, men altså ikke noe trekk. Må jeg da legge inn selv på ansatte, eller er det en innstilling som ikke er nevnt her? Vi skal egentlig kun utbetale feriepenger i juni, og fastlønn med trekk i juli, kan det være lagt inn ved oppstart av systemet i begynnelsen av året selv om det fremkommer fastlønn nå i  juni? Kan jeg da trekke ut hele lønna og kjøre egen lønn på juli?

(updated by Mari Barlund VISMA ‎19-06-2018 16:48 )

Hei Annika!

 

Du kan sette opp ferieavtalen til å trekke de ansatte fortløpende. Dette gjør du under Calendar | Innstillinger | Ferieavtaler. Klikk på den avtalen du benytter, og endre feltet "Ferietrekk for fastlønnede?" og "Aldersbestemt ferie". Denne rutinen har ikke hatt noen funksjon før juni, det vil si at den ikke vil påvirke ansatte som har registrert ferie i kalenderen før juni måned. Dagene før juni må derfor trekkes manuelt ved å legge inn lønnsarten for "Trekk for lønn i ferie - manuell" under Employees og variable transaksjoner på den ansatte. 

 

Se gjerne siste nyhetsartikkel ang. ny versjon under Nyheter her på Visma Community - her står rutinen ang. løpende trekk for ferie beskrevet. Artikkelen finner du her

 

Mvh
Mari Barlund
Visma Software AS

(updated by Mari Barlund VISMA ‎19-06-2018 16:48 )

Hei Hege!

 

Det kan nok være at dine ansatte ligger inne med "Ubetalte dager" under Calendar | Ferieberegning. Disse må flyttes til ordinære dager. I den oppdaterte versjonen av denne artikkelen står det et punkt om nyansatte, der ligger det en link til et brukertips hvor vi forklarer forskjellen mellom ubetalte og betalte feriedager - se gjerne denne artikkelen. 

 

 

Vi anbefaler at automatikken i systemet benyttes. Det er mulig å sette opp slik at det trekkes kun 3 dager i juli, men du må da selv legge inn "Stopp fastlønn" med til og fra dato i juni, samt endre på betalte og ubetalte dager ved inngangen til hvert år, på hver ansatt. Dette medfører mer manuelt arbeid på deg, og også mindre kontroll. Dersom dette er ønskelig, vil jeg anbefale deg å ta kontakt med support. 

 

Mvh
Mari Barlund
Visma Software AS

CONTRIBUTOR *

Utbetaling av feriepenger uten full trekk?

 

Jeg ser at det for juni er lagt inn: lønn, feriepenger fra i fjor og Trekk i lønn for ferie.

 

Finnes det en måte å justere trekket på? Vi ligger inne med 12% og 25 dager ferie, men det er sannsynlig at ansatte ikke vil rekke å ta ut 25 dager, og vi ønsker dermed at det ikke blir trukket for "den 5. ferieuken", men at det ev trekkes hvis en ansatt faktisk tar ut feriedag 21-25? Og at full inntjent ferie fra fjoråret betales ut nå i juni. Er det mulig?

 

Eller må vi betale ut slik det ligger nå, og ev utbetale lønn for ubrukte feriedager i desember? (da som 16120 - Feriepenger, ekstra uke fjoråret?)

Håper på litt veiledning på dette, da det nok kan være flere organisasjoner som har lignende problemstilling.

Hilsen Annika

Hei Annika.

 

Det er mulig å endre antall dager antall dager ferie den ansatte skal avvikle/trekkes for under opprinnelig saldo under Calendar | Ferieberegning.
Se informasjon her.

 

Dette gjelder vanligvis for nyansatte som ikke har full opptjening av feriepenger, og derfor ikke skal ta ut full ferie. I henhold til ferieloven er det arbeidsgivers plikt å påse at den ansatte tar ferie, så jeg anbefaler det ikke å bruke dette som en permanent løsning. Om ferie ikke er avviklet og heller ikke overført til påfølgende år (f.eks. ved sykdom), kan den betales ut på slutten av året.  Utbetalingen må gjøres på lønnsarten Trekk i lønn for ferie - Manuell, og må legges inn med transaksjonsdato i måneden trekket tidligere ble gjort.

 

Med vennlig hilsen

Wenche Jacobsen

 

Med vennlig hilsen

Wenche Jacobsen