avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Digital inntektsmelding i Visma.net Payroll

01-07-2019 22:21 (Sist oppdatert 23-09-2019)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 1804 Visninger

Fra 1. januar må alle arbeidsgivere sende en inntektsmelding til NAV med informasjon om ansatte, fraværet og den månedlige inntekten. Tidligere ble dette gjort på papir, men fra 01.01.2019 må arbeidsgivere sende dette digitalt, direkte fra et fagsystem, eller ved å fylle ut et skjema i Altinn.

 

Visma.net Payroll har nå fått en inntektsmelding rapport som du kan benytte ved utfylling på Altinn.  Mulighet for å sende inn rapporten direkte til Altinn kommer i en senere versjon.

 

Oppsett av kode i Visma.net Calendar

På fraværskodene under Innstillinger | Koder er det kommet et nytt felt i fanen Rapporter, “Inntektsmelding ytelse”. Dette angir hvilken type permisjon som rapporters på koden.

 

fravær1.png

 

Følgende ytelser kan velges:

 • Ingen
 • Foreldrepermisjon
 • Svangerskapspenger
 • Sykepenger
 • Pleiepenger barn
 • Pleiepenger pårørende
 • Opplæringspenger
 • Omsorgspenger

 

Tabellen under viser hvordan de forhåndsdefinerte kodene er satt opp i Visma.net Calendar:

Kode

Navn

Type 

PE

Permisjon

N/A

PU

Permisjon uten lønn

N/A

AV

Ferie aldersbetinget

N/A

PP

Pleiepenger

Pleiepenger

AD

Fødsel/adopsjonspenger

Foreldrepermisjon

VP

Velferdspermisjon

Omsorgspenger

AP

Oppspart overtid

N/A

UP

Utdanningspermisjon

N/A

FF-

Fleksitid - hel dag

N/A

F-

Fleksitid - del av dag

N/A

SP

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger

MP

Permisjon ved militærtjeneste

N/A

FO

Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon

SB

Sykt barn

Omsorgspenger

SY

Syk

Sykepenger

FE

Ikke legitimert fravær

N/A

AAP

Arbeidsavklaringspenger

N/A

 

Merk at feltet “Inntektsmelding ytelse” ikke er mulig å redigere.

 

Inntektsmeldingen i Payroll

Inntektsmeldingen finner du under Rapporter | Inntektsmelding i Payroll.

fravær2.png

 

Når en ansatt har et fravær i Visma.net Calendar, som innebærer at det skal sendes en inntektsmelding, vil denne automatisk bli generert.

fravær3.png

 

 

Du kan skriv ut denne rapporten i PDF.

fravær4.png

 

Rapporten inneholder følgende:

 • Navn
 • Fødselsnummer/D-nummer
 • Virksomhet
 • Startdato
 • Forskutterer sykdom - Ja/Nei
 • Forskutterer annet fravær - Ja/Nei
 • Beregnet månedsinntekt (basert på siste 3 mnd før nåværende lønnskjøring)
 • Planlagt ferie
 • Fravær - Type fravær (inkludert dato, prosent og arbeidsgiverperiode)
 • Naturalytelser - informasjon om hvordan du håndtere naturalytelser

Vi anbefaler at du skriver ut denne rapporten, logger inn i Altinn og fyller ut inntektsmeldingen der. Når du har lastet ned skjemaet i Payroll endres status til “Lastet ned”.

fravær5.png

 

Dersom det er endringer, enten på registreringen i Calendar eller informasjon på den ansatte vil rapporten automatisk regenereres. Du kan også regenerere rapporten manuelt ved å markere denne og klikke “Regenerer”.

fravær6.png

 


Når inntektsmeldingen er registrert i Altinn, kan du lukke rapporten ved å markere den og klikk “Lukk”.

fravær7.png

 

Da legges rapporten under “Lukkede rapporter» og få status “Bekreftet”.

fravær8.png

MERK! Det er fortsatt mulig å oppdatere rapporten selv om den er lukket/bekreftet. Hvis det er gjort endringer på f.eks. den ansatte, kan du generere rapporten på nytt fra “Lukkede rapporter”. Da legges rapporten under “Åpne rapporter” igjen. 

 

MERK! Du vil også få et varsel i den åpne lønnskjøringen dersom det finnes nye inntektsmeldinger.

fravær9.png


Beregning av gjennomsnittlig månedslønn

Beregningen av gjennomsnittlig inntekt gjøres ved hjelp av en ny lønnsart “4209000 - Gjennomsnittlig månedslønn for Digital inntektsmelding“. Denne lønnsarten er som standard ikke synlig på lønnsslippen, men vises blant annet på rapporten “Transaksjonsoversikt”. Kalkuleringen baseres på de 3 siste månedene før fraværet. På lønnskjøringen for september vises gjennomsnittlig måndeslønn basert på juni, juli og august. 

 

Alle lønnsarter som har hake for Sykepengegrunnlag under "Generell informasjon" er med i kalkuleringen. I standard lønnsartregister gjelder dette følgende lønnsarter:

Lønnsart nr Lønnsart navn
10000 Fastlønn
10050 Faste tillegg
10090 Stopp fastlønn
10100 Timelønn
10150 Honorar, akkord, prosent eller provisjon
10160 Tips
10200 Utbetaling oppsparte timer
11250 Helligdagstillegg 133%
12200 Timelønn for helligdager
12300 Variable tillegg
12310 Tillegg 45 % (nattarbeid - statens sats)
12400 Kompensasjonstillegg utland
13000 Styrehonorar
23150 Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig)
43100 Arbeidstøygodtgjørelse, skattepliktig
43200 Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse
43300 Smusstillegg
107040 Helligdagstillegg 33%
108000 Fravær uten lønn - trekk i timer
108010 Ulegitimert fravær - trekk i timer
108100 Fravær med lønn - timer utbetalt
108110 Velferdspermisjon - timer utbetalt
108120 Fleksitid - timer utbetalt
108130 Avspasering - timer utbetalt
108200 Pleiepenger - timer utbetalt
108250 Sykt barn - timer utbetalt
108500 Sykelønn (i arb g per)
108510 Sykelønn (i arb g per) forskuttert
108520 Sykelønn (utenfor arb g per m feriep) forskuttert
108600 Omkontering permisjon-/sykelønn
316000 Trekkpliktig bilgodtgjørelse
501000 Timelønn
501010 Honorar, akkord, prosent eller provisjon
501020 Tips
502000 Provisjon/bonus (gir rett til feriepenger)
504300 Trekkpliktig bilgodtgjørelse

 

Kommentarer
BelindaHagen
CONTRIBUTOR **
av BelindaHagen

Hei @Wenche_Jacobsen 

Jeg mottok idag tre eposter med informasjon om oppdatering av denne artikkelen. Jeg klarer ikke helt å se hva som er nytt 🙂 

Digital inntektsmelding i Visma.net Payroll har jo enn så lenge bare vært "halvveis" digital, ettersom det jo ikke er noen integrasjon mot Altinn. Når forventer dere å ha dette på plass?

Hilsen Belinda

av Wenche_Jacobsen

Hei Belinda

 

Det var dessverre en feil hos oss som gjorde at det ble sendt ut noen e-poster, som ikke skulle vært sendt. Denne artikkelen er ikke endret.

 

Vi beklager dette.

 

Mvh

Wenche

Bidragsytere
Aktuelt brukertips