avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
(updated by Turi M Sorensen VISMA ‎14-11-2019 10:18 )
Turi M Sorensen
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 141 Visninger

Noen ganger har man behov for å kjøre lønn for kun én (eller flere) ansatt(e), eller en bestemt type lønnsarter (f.eks reiseregninger), og da kan man velge å ekskludere det/de man ikke vil ha med i den gitte lønnskjøringen.

Generell regel:

 • Det kjøres en lønnskjøring i hver periode hvor ALLE ansatte inkluderes (alle ansatte må være med i minst en lønnskjøring)
 • Det anbefales også å kjøre minst én lønnskjøring i hver periode hvor ALLE lønnsarter er inkludert (for å sikre at alle systemlønnsarter som kjøres i bakgrunnen blir startet)

 

Merk! Det er ikke nødvendig å ekskludere ansatte hvis det ikke kjøres noen transaksjoner på de. F.eks. dersom det er kjørt en ordinær lønnskjøring i en periode, og du har behov for å opprette en ekstra lønnskjøring i samme periode, trenger du ikke å ekskludere de ansatte for å unngå at de får doble transaksjoner. Samme transaksjon vil nemlig aldri bli kjørt to ganger i samme periode.

Ekskludering av ansatte

Hvorfor må alle ansatte være med i minst 1 lønnskjøring hver periode?

 • Når en ansatt ikke er med i lønnskjøringen, vil ikke endringer som gjøres av utvikling (regler og konfigurasjoner) bli brukt på disse ansatte som er ekskludert. For eksempel hvis en akkumulator eller lønnart blir lagt til for å beregne noen resultater som trengs i en ny/endret rapport. Disse nye akkumulatorene eller lønnsartene vil da aldri bli beregnet, og dermed vil ikke rapporten vise riktig verdi.
 • I Norge må vi levere a-melding hver periode, selv om det ikke er noe lønn å rapportere. Ved å sørge for at alle ansatte er med i minst en lønnskjøring, vil det også måtte bli laget minst én lønnskjøring per periode. Og så vil denne lønnskjøringen generere den nødvendige a-meldingen.

 

Hvordan sjekker systemet at det kjøres minst en lønnskjøring i hver periode?

 • Når vi oppretter/endrer/sletter en lønnskjøring kontrolleres det at det ikke mangler en lønnskjøring. Hvis det mangler en lønnskjøring i en periode vises det en feilmelding; "For hver periode må det minst være en lønnskjøring."
  F.eks: Hvis det er definert lønnskjøringer for perioden februar, mars og april, har du ikke lov til å opprette en lønnskjøring for juni uten å først opprette en lønnskjøring for mai.
 • Det valideres ikke i denne prosessen at alle ansatte er med i minst en lønnskjøring, fordi det er mulig å opprette ansatte etter at lønnskjøringen er opprettet. Så denne valideringen gjøres i selve lønnskjøringen.

Hvorfor blir ikke a-melding generert, når ikke alle ansatte er inkludert i minst en lønnskjøring?

 • I den siste lønnskjøringen i perioden, kontrolleres det at alle ansatte som har startdato tidligere enn den siste dagen i perioden er inkludert i minst en av lønnskjøringene i denne perioden
 • En melding vil vises når du forsøker å bekrefte betalingen i den siste lønnskjøringen i perioden: "Ikke alle ansatte er en del av minst 1 lønnskjøring i denne perioden, og derfor kan ingen a-melding opprettes. Du må opprette en ekstra lønnskjøring som inneholder de manglende ansatte."

 

Hva med ansatte som har sluttet, hvorfor må disse være en del av lønnskjøringen?

Så lenge de ansattes verdier benyttes i en eller flere rapporter (som f.eks. feriepengelisten, sammenstillingsoppgaven), så må det kjøres en beregning på de hver måned, slik at akkumulatoren klarer å hente korrekt verdi på de (spesielt når det lages nye lønnsarter og/eller akkumulatorer i systemet). Og dette gjelder da også for ansatte med sluttdato.

Det må derfor alltid kjøres en lønnskjøring i hver periode hvor det ikke gjøres noen ekskluderinger, slik at alle ansatte er med, uavhengig av statusen og om det beregnes noen resultater.

Hvis ikke vil man kunne oppleve å få lignende feilmelding:

Ekskludering_01.png

 

Når er det tillatt å ekskludere en ansatt?

 • Når den ansatte har sluttdato i tidligere år og det er ikke noen resultater som er kjørt på den ansatte i inneværende år
 • Når den ansatte ikke har blitt rapportert i forrige a-melding

(Så hvis den ansatte har sluttdato i fjor, men det finnes transaksjoner på han/hun i år, f.eks. feriepenger, så må den ansatte være inkludert i alle perioder.)

 

Kun retroaktive beregninger

Dersom du ønsker å kjøre en lønnskjøring som kun inneholder retroaktive transaksjoner, altså transaksjoner med dato i en annen periode), kan du ved opprettelse av en ny lønnskjøring sette på huken for Retroaktiv lønnskjøring:

Ekskludering_02.png

 

Denne type lønnskjøring kan f.eks. benyttes dersom du kun ønsker å utbetale etterbetalinger eller hvis du skal gjøre korrigeringer på transaksjoner som faller utenfor nåværende periode.

Bidragsytere