Mine områder
Hjelp

Ferieavtaler - Innstillinger ansatt - Ferieberegning

03-06-2019 09:22 (Sist oppdatert 21-04-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2867 Visninger

I Calendar finnes det 3 ulike valg/skjermbilder for oppsett av feriepenger på de ansatte. I dette brukertipset ser vi på hvilke valg du skal benytte for ulike endringer på feriedager, avtale, trekk mm.

 

Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Konfigurasjon ferieavtale

Som standard leveres Visma.net Payroll med 2 standard ferieavtaler, 12.0 % og 10.2 %. Følgende innstillinger kan du endre på en standard ferieavtale:

  • Beregningsfaktor for trekk av fastlønn i feriemåneden (21,67 standard, 22 eller 26)
  • Utbetalingsmåned for feriepenger
  • Hvordan trekk for ferie skal gjøres (fullt trekk ved utbetaling av feriepenger, løpende trekk eller ingen trekk)
  • Om feriepenger for ansatte over 60 år skal begrenses til 6G

Ferieavtale.png

Dersom det er forskjeller internt i selskapet på hvordan feriepenger skal håndteres/utbetales kan det være aktuelt å opprette nye ferieavtaler. F.eks. hvis enkelte ansatte skal ha feriepenger i mai og andre i juni, eller hvis noen ansatte skal ha begrensninger på 6G og ikke andre.

Etter at en ferieavtale er opprettet må den knyttes til den ansatte. Dette gjør du  under  Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.

 

Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale

Ansatte vil automatisk bli knyttet til den ferieavtalen som er angitt som standard under Innstillinger | Selskapsinnstillinger, så det er kun når ansatte skal være knyttet til en annen ferieavtale at du trenger å gjøre endringer. Dette gjør du i Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale.

 

Dersom du har ansatte med redusert stilling, f.eks. 80% stilling, hvor vedkommende ikke arbeider hver dag, må du endre antall feriedager for disse ansatte. Når du gjør en endring kan du velge hvilket ferieår endringen skal gjelde fra, og eventuelt til hvilket år.

Innstillinger ansatt.png

Noen kunder opplever også at trekk i lønn for ekstra uke (60 år) ikke kommer opp i lønnskjøringen. Årsaken til dette er at den ansatte mangler antall dager over 60 år på innstillingene. Ved å legge inn korrekt antall dager her, vil trekket komme opp.

 

Ferieadministrasjon| Ferieberegning

Dersom ansatte ikke har full opptjening av feriepenger, og derfor ikke skal ta ut full ferie, legger du inn antall dager ferie den ansatte skal avvikle/trekkes for under opprinnelig saldo i Ferieberegning.

Nåværende saldo vil bli oppdatert etter lagring. Denne endringen gjelder kun for inneværende år.

Ferieberegning.png

 

Legg merke til at du ved endring av ferieberegning kan velge "Ferieåret" på venstre side.

 

Inneværende.PNG

Standard er inneværende, men du har mulighet for å gjøre endringer på "Forrige" og "Neste". Dersom overførte feriedager er feil for inneværende år, må du endre antall ordinære feriedager på foregående år.  

 

Relaterte brukertips:

Utbetale feriepenger og trekke i lønn for ferie

 

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"