Mine områder
Hjelp

Fraværskode for registrering av Korona relatert fravær utgår

21-04-2020 11:10 (Sist oppdatert 07-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1444 Visninger

I mars ble det innført en utvidet egenmeldingsrett for arbeidstaker i forbindelse med korona relatert fravær. Disse reglene opphørte 30.06.2020, og fra 1. juli gjelder de ordinære reglene for egenmelding.

 

Som følge av dette har vi valgt å skjule koden Syk Korona relatert i Visma.net Calendar fra 01.10.20. Det vil ikke være mulig å registrere noe på denne koden etter denne dato. Om du allerede har registrert på denne koden etter 1. oktober vil det heller ikke være mulig å endre disse registreringen.

 

Om du har korona relatert fravær etter denne datoen kan du benytte den ordinære koden Syk, eller opprette en kopi av koden Syk Korona relatert. Ved bruk av koden Syk må du krysse av for at sykmelding gjelder fra samme dato som fraværets startdato, selv om den ansatte ikke har levert en sykmeldingen. 

 

For å få refusjon for dag 4-16, er det er krav om at den ansatte opplyser arbeidsgiver om at fraværet er korona relatert. Arbeidsgiver trenger ikke sende inn arbeidstakers bekreftelse til NAV, men må oppbevare den for eventuell etterkontroll fra NAV.

 

Opprinnelig artikkel (20.04.20)

Visma.net Calendar støtter nå de nye reglene for egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger ved Corona-relatert fravær: 

  • Det er lagt til en ny kode kalt ‘Syk Korona relatert’
  • Koden er gyldig fra og med 16. mars
  • Maks antall egenmeldingsdager per tilfelle på denne koden er 16 dager (den ordinære koden Syk er uendret og har fortsatt 3 dager).
KodeKornoaRelatertSykdom.png

 

Når du registrerer fravær, får du opp opp en informasjonsboks med forklaring til denne koden:

 

Wenche_Jacobsen_1-1587455119526.png

 

Se også mer informasjon nedenfor med hensyn til korona relatert fravær.

 

I henhold til endring i den nye forskriften er også grensen for minimum ansettelsestid med hensyn til når egenmelding kan benyttes endret fra 2 måneder til 4 uker. Denne endringen gjelder fra 16. mars og omfatter både korona relatert og annen sykdom/sykefravær.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at begrensningen i Folketrygdloven på 4 egnmeldingstilfeller i løpet av siste 12 måneder gjelder samlet for ordinært og korona relatert sykefravær. Det vil i en senere versjon komme funksjonalitet slik at det enkelte selskap selv kan angi grensen for antall tilfeller og antall dager.

 

Refusjon

For sykefravær som skyldes korona, vil arbeidsgivere få dag 4-16 refundert av NAV. Det er laget et eget refusjonsskjema som skal benyttes for disse tilfellene. Du finner skjema, og mer informasjon om dette på nettsidene til NAV.
 
For å få finne ut hvor lang arbeidsgiverperioden har vært, og som støtte for å fylle ut skjemaet til NAV, kan du ta ut rapporten Refunderbart fravær under Rapporter i Visma.net Calendar. 
 

Relaterte brukertips:

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"