avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:39 )
Jenny Barlund
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 837 Visninger
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her. 

Opprette mal for arbeidstid

Opprette mal for arbeidstid

Under Arbeidstidsoppsett kan du legge opp flere maler for arbeidstiden.

33.png

 

For å legge til en mal trykker du på «Ny mal».

 

34.png

Du får da opp følgende bilde:

35.png

Tittel: Legg inn en tittel.

I gruppe: Her er det foreløpig kun Norge som er mulig å velge.

Arbeidsdager i syklus for heltidsansatte: Angi for hvor mange dager i uken som skal inngå i arbeidssyklusen. Er det en ansatte som jobber på deltid så skal du fortsatt angi antallet som gjelder for en heltidsansatt slik at det blir tatt riktige beregninger.

Planlagte arbeidsdager: Dette feltet fylles ut automatisk ettersom du legger til en vaktkode på en dag i uken.

 

36.png

 

For å angi hvor mange timer som skal være i denne malen for arbeidstid trykker du på «Legg til vaktkode» under den dagen det gjelder.

37.png

 

Du får da opp følgende bilde:

38.png 

Her ligger tre som standard; «Fri», «7,5» og «8» timer.

Hvis du ikke skal benytte en av de som ligger her, trykker du på «Ny vaktkode».

39.png

Du får da opp følgende bilde:

 40.png

Kortnavn: Legg inn ett kortnavn på maks 3 bokstaver, tall eller tegn.

Fargekode: Trykk på den lille firkanten (grå i bildet over) for å endre farge på vaktkoden.

Navn: Legg inn ett navn for vaktkoden.

Timer: Legg inn antall timer den ansatte skal jobbe på en dag.

 

Trykk på «Lagre» når alle feltene er fylt ut.

41.png

Den vil da ligge i listen over vaktkoder slik at du kan velge denne på de dagene det gjelder. For å velge vaktkode trykker du på koden du skal benytte.

42.png

 

Når vaktkoden er valgt vil det se slik ut:

43.png

Legg til de ulike vaktkodene på de andre dagene som den ansatte skal jobbe.

 

Hvis du har lagt inn feil vaktkode tar du musepekeren inn i den dagen det gjelder og trykker på «fjern»nøverst til venstre.

44.png

 

Til høyre i bildet ligger det en saldo, denne vil vise hvor mange timer som er lagt til på hele uken. Ved å trykke på søppletegnet sletter du hele uken.

45.png

Skal du ha flere uker i malen for arbeidstid så trykker du på «Legg til uke».

46.png

47.png

 

Legg til vaktkode på de dagene det gjelder i den nye uken som kommer opp.

 

Når malen for arbeidstiden ser riktig ut, trykker du på «Lagre» nederst til høyre.

48.png

 


Ovenstånde beskrivelse er i forhold til ny løsning. Noen kunder har enda ikke fått dette utsende, etterfølgende beskrivelse gjelder for deg hvis du ikke finner valget "Arbeidstid" i menylinjen.

Calendar / Registrering

Du endrer turnus eller oppretter nye turnuser ved å gå i kalenderen til den ansatte under Calendar / Registrering. Marker den ansatte i oversikten til venstre og klikk på første dag arbeidsplanen skal være gjeldende.

 

Gå videre til fanen Administrasjon og klikk på Arbeidsplan.

5.png

 

Du vil nå få opp den gjeldende arbeidsplanen til den ansatte, på den valgte datoen i kalenderen. 

6.png

 

For å endre arbeidsplanen klikker du på Endre.

7.png

 

Klikk videre på  «Legg til ny turnus»:

8.png

Når du skal lage en ny turnus, må du først angi nytt navn. Dagen som er markert med «Start her» er dagen du klikket på i kalenderen, og den dagen i uken hvor arbeidsplanen vil starte.

 

Timene kan skrives inn på flere måter, blant annet som f.eks. 7,5 / 7:30. Det viktige her er at totalen for uken blir det samme som arbeidstiden som er angitt under Employees / Oversikt / Aktuell ansatt / Stilling / Rapportering.

9.png

 

10.png

 

Hvis det er avvik mellom arbeidstiden i Employees og turnusen, vil du få opp følgende varsel:

11.png

 

Legge til flere ukesykluser i arbeidsplanen

Det er også mulig å legge til flere ukesykluser hvis man jobber forskjellige timer fra uke til uke ved å trykke på  «Legg en uke».

12.png

Det er da gjennomsnittet av de valgte ukene som må være lik arbeidstiden til den ansatte.

 

Du kan lage en arbeidstidsordning som er utenfor arbeidstiden i kontrakten, da vil du få denne  meldingen ved lagring:

13.png

 

Hvis turnusen i kalenderen ikke samsvarer med arbeidstiden oppgitt i Employees på den ansatte, f.eks. at turnusen er lagt opp med virkning fra før startdatoen på den ansatte, vil du få opp følgende varsel i kalenderen:
14.PNG
 

Justere arbeidstimer

Calendar / Registrering

Du har også mulighet til å justere arbeidstimene på spesifikke dager som ikke påvirker turnusen. 

Klikk på en dag i kalenderen, gå til fanen Administrasjon og velg Juster arbeidstimer

5.png

 

Legg deretter inn et annet timeantall. Du kan også markere flere dager etter hverandre ved å klikke på første dagen i kalenderen og dra markøren bortover til siste dag. 

15.png

 

 

Klikk her for å gå videre til neste steg.