Mine områder
Hjelp

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

17-11-2020 10:35 (Sist oppdatert 15-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1660 Visninger

Kildeskatt på lønn er en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. De fleste utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.

 

Kildeskattordningen går ut på at:

 • Arbeidstakerne betaler 25 prosent skatt på arbeidsinntektene. Trygdeavgift på 8,2 prosent er inkludert i satsen.
 • Skatten er ferdig gjort opp når du som arbeidsgiver har trukket den og rapportert den i a-meldingen.
 • Arbeidstakerne skal ikke kreve fradrag, og de får ikke skattemelding eller skatteoppgjør

Skattekort og skattetrekk:

 • Skattekortet til arbeidstakere på kildeskattordningen vil være merket Kildeskatt på lønn, og lese inn i eget felt på den ansatte.
 • Ordningen medfører ingen endringer i rapporteringspliktene, men du må vite hvilke ytelser som skal inngå i inntektsgrunnlaget og trekkes kildeskatt av.
 • Det skal beregnes full skatt i alle 12 måneder. Det innebærer at det ikke er trekkfritak for feriepenger eller halv skatt før jul.
 • For arbeidstakere som helt eller delvis er fritatt fra norsk trygd vil skattekortet ha en lavere sats enn 25 prosent, og satsen kan da også være med desimaler.

Inntekter du skal trekke kildeskatt av:

 • Lønn og andre godtgjørelser fra kilder i Norge for personlig arbeid i tjeneste utført i Norge.
 • Godtgjørelser som direktør eller medlem av styre, kontrollkomité eller lignende i selskap i Norge.
 • Gratiale, tantieme eller lignende ytelser fra selskap i Norge.
 • Lønn til utenlandske arbeidstakere som stilles til rådighet for andre for å utføre arbeid i Norge (utleide arbeidstakere).
 • Skattepliktige utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og naturalytelser
 • Feriepenger

Mer info på skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/kildeskat...


I Payroll

Satsen for kildeskatt blir lest inn i eget felt Kildeskatteprosent under fanen Skatt og andre trekk på de ansatte det gjelder. Systemet beregner automatisk 12 måneders trekk av alle ytelser.

 

Kildeskatt.png

 

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"