avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

17-11-2020 10:35 (Sist oppdatert 17-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 157 Visninger

I 2019 ble det innført en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.

 

Kildeskattordningen går ut på at:

 • arbeidstakerne betaler 25 prosent skatt på arbeidsinntektene. Trygdeavgift på 8,2 prosent er inkludert i satsen.
 • skatten er ferdig gjort opp når du som arbeidsgiver har trukket den og rapportert den i a-meldingen
 • arbeidstakerne skal ikke kreve fradrag, og de får ikke skattemelding eller skatteoppgjør

Skattekort og skattetrekk:

 • Skattekortet til arbeidstakere på kildeskattordningen vil være merket Kildeskatt på lønn, og du vil motta egen informasjon i Altinn dersom du har arbeidstakere med kildeskatt på lønn.
 • Ordningen medfører ingen endringer i rapporteringspliktene, men du må vite hvilke ytelser som skal inngå i inntektsgrunnlaget og trekkes kildeskatt av.
 • Det er ingen trekkfri måned eller måned med redusert trekk.
 • Når du utbetaler feriepenger til en arbeidstaker som er med i kildeskattordningen, skal du trekke skatt etter satsen på skattekortet arbeidstakeren har når du utbetaler.
 • Skatten fastsettes endelig ved skattetrekket og rapporteringen, så det er viktig å rapportere riktig første gang.
 • For arbeidstakere som helt eller delvis er fritatt fra norsk trygd vil skattekortet ha en lavere sats enn 25 prosent, og satsen kan da også være med desimaler.

Inntekter du skal trekke kildeskatt av:

 • Lønn og andre godtgjørelser fra kilder i Norge for personlig arbeid i tjeneste utført i Norge.
 • Godtgjørelser som direktør eller medlem av styre, kontrollkomité eller lignende i selskap i Norge.
 • Gratiale, tantieme eller lignende ytelser fra selskap i Norge.
 • Lønn til utenlandske arbeidstakere som stilles til rådighet for andre for å utføre arbeid i Norge (utleide arbeidstakere).
 • Skattepliktige utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og naturalytelser
 • Feriepenger
  • trekkfritaket for feriepenger gjelder ikke for arbeidstakere som har skattekort i kildeskattordningen – her skal du som arbeidsgiver trekke etter satsen på det skattekortet arbeidstakeren har når feriepengene blir utbetalt

Mer info på skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/kildeskat...


I Payroll

Skattekort

Når en ansatt har skattekort Kildeskatt på lønn vil det se sånn ut i skattekortfilen:

<tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning>

 

Vanlig kildeskatt blir lest inn i feltet Skatteprosent under fanen Skatt og andre trekk på de ansatte det gjelder. Denne skatten har en fast prosent. Foreløpig er det ingen markering i dette skjermbildet om at den ansatte har Kildeskatt. Dette vil komme i en senere versjon.

Screenshot_13.png

 

MERK: Du må i tillegg angi Ja i feltet Full skatt i nov/des da ansatte med Kildeskatt skal trekke fullt skattetrekk alle måneder!

 

Feriepenger

Ansatt som har kildeskatt har ingen trekkfritak når det gjelder feriepenger. Det er ingen automatikk på dette i Payroll, så når feriepengene utbetales må du legge til skattetrekket manuelt på lønnsart 89010 - Ekstra skattetrekk, variabel.


MERK:  Pensjonister som jobber fra utlandet kvalifiserer for å kunne bruke denne ordningen, men dette er det foreløpig ikke støtte for i Payroll.

Aktuelt brukertips