Mine områder
Hjelp

Korrigere lønn tilbake i tid / Rapportere ytelser i tidligere år / periode

22-08-2019 14:02 (Sist oppdatert 02-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6096 Visninger

Hvis en ansatt har fått for mye utbetalt i en måned, må du gjøre korreksjonen i den måneden feilutbetalingen ble gjort. 

 

Det er 2 ulike fremgangsmåter å løse dette på avhengig av type korreksjon du skal gjøre:

 1. Skal du korrigere/fjerne hele beløpet på en lønnsart i en a-meldingsmåned følg alternativ 1 nedenfor
 2. Skal du korrigere deler av beløpet på en lønnsart i en a-meldingsmåned følg alternativ 2 nedenfor

NB! Vi anbefaler at du rådfører deg med support når du skal gjøre korreksjoner tilbake i tid.

 

Alternativ 1 - Korrigere/fjerne alt som er utbetalt på en lønnsart i en a-meldingsmåned

 

Eksempel:

Du oppdager i juli at en ansatt fikk utbetalt 3.750 kr i bonus i januar. Bonusen ble utbetalt til feil ansatt og skal derfor tilbakeføres i sin helhet.  For enklere å kontroller tilbakeføringen som gjøres i Payroll, anbefaler vi at du oppretter en egen lønnskjøring.

 

Fremgangsmåte:

For å tilbakeføre bonusen, kan du slette en variable transaksjonen som ble lagt inn når bonus ble utbetalt. Tilbakeføring av forskuddstrekket skjer automatisk, og følger rapporteringsmåneden til bonusen. Siden den ansatte ikke skal ha noe utbetalt anbefaler vi at du nullstille utbetalingen med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt.

 

 1. Opprett en ny lønnskjøring med samme dato, eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring.
 2. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll.

          AlexandraMcArthurHoff_0-1668500654598.png

 

 1. Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen.

         AlexandraMcArthurHoff_1-1668500905650.png

 

 1. Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable.
 2. Klikk i feltet «Utbetalt» på venstre side for å vise utbetalte transaksjoner.
 3. Klikk på lønnsarten du ønsker å slette, i dette eksemplet Bonus. Du får opp følgende skjermbilde:BonusUtbetalt.png
 4. Klikk «Slett»
 5. Velg «Ja» på spørsmålet om du skal slette transaksjonen. Transaksjonen vises nå som slettet.
 6. Siden skattetrekket vil bli automatisk tilbakeført, anbefaler vi at du sjekker i Payroll hva som kommer til utbetaling til den ansatte, og nullstiller dette med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt.
 7. Registreringen vil se slik ut på den ansatte.VariableTranserFB.png
 8. I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte.LønnskjøringFB.png
 9. Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte.
 10. Bekreft deretter betalingen. Det vil da bli generert en ny A-melding for januar i tillegg til en ny for juli, siden det er måneden du kjører lønn på. Kontroller a-meldingen for januar og se at bonusen er tilbakeført og skattetrekket redusert før du sender a-meldingen.

 

NB! Dersom det er et trekk du skal slette/tilbakeføre og ikke en utbetaling, må du følge fremgangsmåten nedenfor for at innberetningen skal bli korrekt.

 

Alternativ 2 - Korrigere deler av et beløp som er utbetalt på en lønnsart i en a-meldingsmåned

 

Eksempel:

Du oppdager i juli at en ansatt feilaktig har fått utbetalt 6.750 kr for mye i bonus i januar.  I dette eksemplet må du kjøre en korreksjon i juli, hvor du styrer transaksjonen tilbake til januar måned. Vi anbefaler at du oppretter en egen lønnskjøring, hvor du kun tar med korreksjonen på den ansatte.

 

Fremgangsmåte:
For å tilbakeføre bonusen, må du opprette en kopi av lønnsarten du har benyttet ved utbetaling  av bonusen, og legge inn at betalingsdatoen skal overstyres. Tilbakeføring av forskuddstrekket skjer automatisk, og følger rapporteringsmåneden til bonusen. Siden den ansatte ikke skal ha noe utbetalt anbefaler vi at du nullstille utbetalingen med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt.

 

 1. Gå til Innstillinger | Regler | Lønnsarter. Klikk «Ny lønnsart», velg «Kopi fra eksisterende». Hent opp lønnsarten som lønnen er utbetalt på, i vårt eksempel Bonus tabelltrekk.
 2. Gi lønnsarten et nytt navn, f.eks. Korreksjon Bonus.
 3. Velg fanen Innberetning A-melding og endre  Rapporteringsperiode til «Opprinnelig periode». 
  opprinnelig periode.png
 4. Opprett deretter en ny lønnskjøring med samme dato, eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring.
 5. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i PayrollAlexandraMcArthurHoff_0-1668500999323.png
 6. Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen.
  AlexandraMcArthurHoff_1-1668501103540.png
 7. Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable.
 8. Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene skal være i den måneden du skal rette a-meldingen. I vårt eksempel gjaldt endringen a-melding for juni, så da benytter vi 01.06.2022 som Transaksjonsdato
  AlexandraMcArthurHoff_0-1668506686208.png

   

 9. Siden skattetrekket her blir automatisk tilbakeført, anbefaler vi at du sjekker i Payroll hva som står til utbetaling/korrigering negativ lønn på den ansatte, og nullstiller dette med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt.
 10. Registreringen vil se slik ut på den ansatte.
  transaksjoner empman.PNG
 11. I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte.
  lønnskjøring.png
 12. Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt/generert negativ lønn på den ansatte.
 13. Bekreft deretter betalingen. Det vil da bli generert en ny A-melding for januar i tillegg til en ny for juli, siden det er måneden du kjører lønn på. Kontroller A-meldingen for juli og se at bonusen er tilbakeført og skattetrekket redusert før du sender A-meldingen.

Relaterte brukertips:

Korrigere forskuddstrekk

Rapporteringsperiode

 

Meld deg på fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"