avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Stillingsopplysninger i Visma.net Payroll

07-03-2018 15:29 (Sist oppdatert 13-09-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2342 Visninger
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her.

 

Employees | Oversikt|Aktuell ansatt|Stilling

Under fanen stilling legges alle opplysninger vedr. stillingen til den ansatte opp. Dette er med andre ord opplysninger som er direkte knyttet til den stillingen den ansatte har i bedriften.

Stilling.png

 

Avtale:

Startdato: Legg inn startdatoen for når den ansatte starter i stillingen. Startdatoen for den aktuelle stillingen.

Sluttdato: Når den ansatte slutter angir du siste arbeidsdag her. For ansatte som er aktive må feltet være blankt.

Sluttårsak: Når den ansatte slutter kan du velge å legge inn en sluttdato for enkelt å kunne se på historikken på den ansatte.

 

Virksomhet: Angi hvilket arbeidssted eller lokasjon den ansatte er ansatt ved. Systemet henter arbeidsstedet ut i fra tilgjengelige virksomhetsnumre som er registrert under Employees | Innstillinger | Selskapsinnstillinger | Virksomheter.

 

Rapportert stillingsID: Nummeret genereres automatisk av systemet når den ansatte lagres. Foreløpig kan en ansatt ha kun 1 stilling av gangen, men i senere versjoner vil det være mulig å registrere flere stillinger på samme ansatt. Hver stilling vil da få sitt eget nummer. Dersom en ansatt slutter og begynner igjen, vil personen få et nytt stillingsnummer. Stillingsnummeret starter alltid med 1 og vil alltid telles oppover med +1. Stillingsnummeret brukes også som arbeidsforholdsID ved rapportering av arbeidsforholdet via A-meldingen. 


Jubileumsansiennitet:
 

Startdato selskap: Her legger du inn startdatoen for når den ansatte startet i bedriften første gang. Datoen er det samme som en ansiennitetsdato og er kun for egen oversikt.
Sluttdato selskap: Dersom den ansatte tildigere har sluttet i selskapet, kan du legge inn sluttdatoen i dette feltet.

Klikk på «Legg til» for å legge til flere tidligere perioder i selskapet om ønskelig.

 

Arbeidsforhold: Disse opplysningene brukes i forhold til A-meldingen som rapporteres inn til myndighetene hver måned. Det er svært viktig at disse opplysningene registreres korrekt, da det ved bruk av feil opplysninger kan føre til at den ansatte for eksempel ikke får ytelser de har krav på fra NAV.
Arbeidsforholdstype: Registrer arbeidsforholdstypen den ansatte er ansatt i, i henhold til arbeidskontrakt / oppdragskontrakt og kriterier gitt fra myndighetene. 
Yrkeskode: Definer yrkeskoden til den ansatte i henhold til registeret fra SSB.
Arbeidstidsordning:
Her velger du hvilken arbeidstidsordning som gjelder for den ansatte 
Stillingsprosent: Den ansattes stillingsbrøk i henhold til arbeidskontrakten. I tilfeller der det ikke er angitt noen stillingsprosent for timelønnede, kan du angi 0.
Timer/uke: 
Dette feltet oppdateres automatisk i forhold til stillingsprosenten til den ansatte og hva som er oppgitt som timer i full stilling under «Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Diverse».

Lønn:

Avlønningstype: Angi om den ansatte er  fastlønnet eller timelønnet. Det er kun disse 2 valgene som er mulig i hht. retningslinjene for a-melding.
Månedslønn:
Legg inn månedslønn for den ansatte. Dette feltet må angis uavhengig av hva som er valgt som avlønningstype, dvs. at dersom det kun er oppgitt timelønn i arbeidskontrakten til den ansatte, må du regne deg frem til hva dette vil være i full månedslønn dersom den ansatte arbeider alle timene i en 100 % stilling.

Resterende felter regnes automatisk ut av systemet. Kalkulert månedslønn vil justeres ut i fra stillingsprosenten til den ansatte. 

 

Pensjon: Dersom du ønsker skal innberette pensjon til pensjonstilbyderen for den ansatte,
klikker du på «Legg til» og angir når det skal gjelde fra og pensjonsselskap. Fra datoen vil gjelde
for en hel måned.

 

Fagforening: Dersom du ønsker å knytte en fagforening til den ansatte, klikker du «Legg til» og
angir fagforeningen den ansatte skal tilknyttes. Informasjon om trekk o.l. vil hentes fra
innstillingene som er angitt på den valgte fagforeningen under Employees / Innstillinger / Fagforeninger, men du kan også velge å overstyre informasjonen pr. ansatt dersom dette er
ønskelig.

 

Leder: Dersom du har bestilt Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostandskrav fra Expense, timer og fravær. Merk at lederen må være opprettet som ansatt, og som en bruker av Visma.net før du kan knytte lederen til de ansatte. Les mer om hvordan du setter opp leder som godkjenner, og arbeidsflyten for godkjenning her

 

Kostnadsbærere:

kostnadsbærerestilling.png

 Alle kostnadsbærertyper som er opprettet under Employees | Innstillinger | Kostnadsbærertyper vil vises her. I nedtrekksmenyen vil alle kostnadsbærere angitt under de ulike kostnadsbærertyper være synlige. Registrer de faste kostnadsbærere den ansatte er tilknyttet.

 

Merk.jpgMERK! Dersom du benytter Visma.net Financials må du legge inn kostnadsbærer i alle feltene som fremkommer i dette bildet. Grunnen til dette er at Visma.net Financials krever kostnadsbærer på de aller fleste kontoer. Dersom det ikke registreres noe i ett eller flere av feltene her, risikerer du at filen til Visma.net Financials feiler, og at du må bokføre manuelt. Vi anbefaler derfor at du knytter en «dummy»-kostnadsbærer til den ansatte dersom den normalt ikke er tilknyttet en fast kostnadsbærer i ett eller flere av feltene. Kostnadsbærere opprettes i Visma.net Financials og overføres til Employees automatisk.

 

 

For å gå videre til neste steg, hvor du får en oversikt over hvordan du legger inn faste og variable transaksjoner på den ansatte, klikk her.

Aktuelt brukertips