Visma.net Payroll og Expense
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎11-01-2019 16:57
Denne artikkelen tar for seg hvilke innstillinger du trenger når du oppretter fraværskode for  Sykdom .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎11-01-2019 16:57
Denne artikkelen tar for seg hvilke innstillinger du trenger når du oppretter fraværskode for   Sykt barn .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎11-01-2019 16:56
Denne artikkelen tar for seg hvilke innstillinger du trenger når du oppretter fraværskode for  Ferie .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎11-01-2019 16:56
Denne artikkelen tar for seg  hvilke innstillinger du trenger når du  oppretter fraværskode for  Foreldrepermisjon .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎11-01-2019 16:55
Denne artikkelen tar for seg hvilke innstillinger du trenger når du oppretter fraværskode for  Fravær . Se forøvrig  denne artikkelen  for hvordan opprette fraværskoder   Vanlig   Navn:   Gi den nye fraværskoden en passende navn. Kortnavn:   Gi den nye fraværskoden et kode på tre bokstaver. Type:   Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode. Anse som:   Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode. Det er ikke mulig å endre dette feltet fordi det er forhåndsdefinert ut i fra hvilken type kode som er kopiert. Mulig å registrere i prosent:   Huk av dersom fraværskoden skal være mulig å registrere i prosent. Valget er lite aktuelt for arbeidstidskoder. Mulig å registrere i timer:   Huk av dersom fraværskoden skal være mulig å registrere i antall timer. Bare gyldig for del av dag:   Huk av dersom fraværskoden kun er gyldig for en del av dagen. Bare gyldig for hel dag:   Huk av dersom fraværskoden kun er gyldig for en hel dag. En kommentar er obligatorisk:   Huk av dersom den ansatte må legge inn en kommentar ved registrering av fraværskoden. Anse som fraværssøknad:   Huk av dersom det skal være en fraværssøknad der det må godkjennes av en leder eller lønningsansvarlig før man kan bekrefte perioden. Ett eksempel på dette er ferie.  Sjekk minimum ansettelsestid før koden kan benyttes : Huk av dersom du ikke skal kunne registrere fraværet før den ansatte har vært ansatt en viss tid.  Behandle flere stillinger sammen:   Du må også ta stilling til om det skal behandles flere stillinger i sammen. Det vil si hvis en ansatt har byttet stilling slik at det er satt sluttdato på det ene arbeidsforholdet og opprettet ett nytt arbeidsforhold så skal den ansatte kunne registrere fravær (som f.eks. egenmelding) så lenge oppholde mellom de to stillingene er under 14 dager.    Terskel   Kontroll av terskel:   I nåværende versjon er det kun mulig å legge inn «Tilfelle» i dette feltet. Deling av terskel:   Feltet er ikke mulig å endre.  Dette betyr at systemet vil sjekke tersklene og fordele lønnsartene/fraværskodene på disse Type kontroll:   Legg inn hvilken lønnsart som skal genereres i Payroll når fraværskoden benyttes. Legg også inn hvilken enhet som skal benyttes på lønnsarten. Det er også mulig å legge til flere koder som skal genereres sammen, men i nåværende versjon er det kun aktuelt å bruke kontrollen «generer alltid» ved bruk av denne funksjonen.   Fanene «Del av dag» og «Hel måned» er foreløpig ikke i bruk.   Rapporter   Refunderbar:   Huk av hvis denne fraværskoden skal vises på rapporten refunderbart fravær som ligger under calender / rapporter.  Rapportert i a-meldingen:   Huk av hvis dette er en kode som skal rapporteres i a-meldingen. Rapportert i FNO Pensjonsrapport:   Huk av hvis dette fraværet skal være med i FNO Pensjonsraporten. Les mer om den her   Hvordan man oppretter en kode for sykdom kan du lese mer om   her. Hvordan man oppretter en kode for foreldrepermisjon kan du lese mer om her. Hvordan man oppretter en kode for ferie kan du lese mer om her. Hvordan man oppretter en kode for sykt barn kan du lese mer om her.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
I versjon 118 av Payroll og Employees er det nå mulig å generere FNO pensjonsrapport i Payroll i XML format, og deretter laste opp manuelt hos pensjonstilbyder. Denne rapporten vil i senere versjon også være tilgjengelig i PDF format.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎10-01-2019 15:30
 I Visma.net Payroll er feriepengefunksjonaliteten automatisert.  Dette medfører at i den måneden som er satt opp som feriemåned, vil Visma.net automatisk håndtere utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie. For at dette skal bli korrekt er det nødvendig å sjekke innstillinger og parametre som ble satt ved oppstart av programmet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎10-01-2019 15:22
Når en   a nsatt   slutter skal sluttoppgjør og feriepenger utbetales, og denne artikkelen tar for seg hvordan du går fram i Payroll.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎10-01-2019 15:16
Denne artikkelen tar for seg innstillingene på en lønnsart, og de gjelder  uansett om du endrer en lønnsart eller oppretter en ny. Det er allikevel ikke alle innstillingene som kan endres på systemlønnsartene.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
I dette PDF-dokumentet finner du en komplett gjennomgang av Årsavslutning i Payroll for 2018
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎21-12-2018 12:30
Her kan du lese alt om årsavslutning i Visma.net Payroll Kontroll og korrigering (Firmabil, Elektronisk kommunikasjon, AFP/OTP, Forsikringer) Halv skatt Avstemming (Avstemming i Altinn, rapporter i Payroll) Sammenstilling til inntekstmottaker Nytt år Overføring av feriedager
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎18-12-2018 13:47
Mange av innstillingene påvirker hele løsningen i Visma.net, og det er derfor viktig at korrekte innstillinger legges inn på et tidlig tidspunkt.   Selv om du har gjennomgått onboardingswizarden anbefaler vi at du går gjennom de neste stegene for å sjekke at du har fått lagt inn alle innstillinger, og får å gjøre deg litt kjent med systemet. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sørensen VISMA ‎12-12-2018 14:30
I Payroll ligger det en rapport som heter  Transaksjonsoversikt . Dette er en rapport som vil vise oversikt over alle transaksjonene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sørensen VISMA ‎12-12-2018 14:25
I Payroll er det mulig å importere transaksjoner fra en csv fil. Foreløpig så er det Visma Lønn formatet som støttes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎29-11-2018 12:45
Gratulerer med nytt lønnssystem, og velkommen til Payroll! Her følger en oversikt over artikler som tar for seg et generelt oppsett av systemet.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Når en bruker i Visma.net endrer navn på sin profil/bruker, vil du få varsel i Visma.net Employee om at det er uoverensstemmelser mellom systemene som må rettes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av MariusS VISMA ‎23-11-2018 13:42
For at du skal kunne hente elektroniske skattekort, sende A-melding, og hente returer må Visma.net settes opp til å kommunisere med Altinn. Dette kan settes opp allerede i Onboarding-wizarden første gang du går i gang med systemet.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Fra versjon 116 av Payroll er det implementert funksjonalitet for å registrere Yrkesbil og antall kilometer. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎20-11-2018 15:46
Godkjenningsprosessen i Calendar sier noe om flyten i godkjenningsprosessen når den ansatte legger inn arbeidstid eller fravær. 
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
De ansatte legges til under  Employees -   Oversikt,   med all informasjon om personalia og stilling .  
Vis hele artikkelen
Relevante linker