avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder

Brukertips i Visma.net Payroll og Expense

Sorter etter:
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA i går
De fleste private arbeidsgivere bruker samme divisjonsfaktor når de beregner timesats for overtid og timelønn, vanligvis årslønn / 1950 timer pr år. Hos enkelte arbeidsgivere, gjerne der bedriften er bundet av en tariffavtale, kan det forekomme at det skal brukes en annen divisjonsfaktor. For å løse dette i Visma.net Payroll må du bruke feltet for faktor på lønnsarten for å få korrekt beregning.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA i går
Visma.net AutoPay muliggjør integrasjonen med banker som brukes til å sende utgående betalinger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA i går
Av sikkerhetsmessige årsaker er 2FA (tofaktorautentisering) i AutoPay gjort obligatorisk fra 01.01.2020 for alle nye Payroll kunder som betaler gjennom AutoPay. For kunder på  Visma.net Payroll innebærer dette at de må bruke Google Authenticator for å godkjenne bankbetalinger som skal sendes til banken.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎12-02-2020 17:06
Det har nå kommet en ny funksjon som gir deg en oversikt over Fleksitid-registreringer i valgt måned. Du kan også se fremtidige registreringer i denne oversikten.
Vis hele artikkelen
av Aleksander Nunes-Xavier VISMA
For at dine ansatte skal få tilgang til lønnsslipper, bruke kalenderen og Visma.net Expense må de opprettes som brukere.   Se video av fremgangsmåten her:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene Fredriksen VISMA ‎29-01-2020 14:53
For at de ansatte skal kunne registrere fravær og timer, må det knyttes en arbeidstidsordning til den enkelte ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-01-2020 12:24
Gjennom enkle tilpasninger i forhold til lønnsarter, kontoer og utlegg, vil det være mulig å hente ut rapport på enkelte utgiftsposter fra Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-01-2020 12:23
I Payroll har du flere muligheter til å ta ut en rekke rapporter i forbindelse med lønnskjøring og rapportering.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-01-2020 11:17
Her finner du svar på hvordan du kan slette en kvittering knyttet til et utlegg. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-01-2020 11:14
Her finner du en beskrivelse på hvordan du kan slette en kvittering i Attach-appen.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Noen ganger opplever kunder at kvitteringer er låst i Attach (lagt i historikk-fanen på Android) og kan dermed ikke slettes, selv om kvitteringene ikke er brukt. Eller så opplever man at det er kvitteringer som mangler i Expense, selv om disse ligger i Employee og Attach.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-01-2020 10:09
Med Visma Employee kan du blant annet hente lønnsslipp, registrere timer og sende inn utleggskrav.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎14-01-2020 11:07
Vi får en del spørsmål om hvordan det er å bruke kredittkorttransaksjoner. I denne artikkelen kan du se hvordan det ser ut!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎13-01-2020 12:48
Feriedager tilgode fra forrige år, ligger som overførte feriedager under Calendar - Ferieberegning for inneværende år på ansatte. For fastlønnede vil endring av antall dager her medføre retroaktive transaksjoner, dersom det allerede er trukket i lønn for ferie. Dersom du skal endre overførte feriedager for fastlønnede er det forskjellige fremgangsmåter avhengig av når du tok i bruk Visma.net Payroll.  I dette brukertipset vil vil illustrere dette med noen eksempler:   Startet med Visma.net Payroll i 2019 etter at feriepenger for 2019 var utbetalt I dette eksemplet er det ikke utbetalt feriepenger i Payroll i 2019 og du kan da endre ferieberegningen på den ansatt.    Velg Calendar - Ferieberegning. Påse at du har valgt inneværende under Ferieåret år i feltet til venstre:   På ferieberegningen for ansatt nr 1011 står det 17 overførte dager. Dette skulle vært 10: For å endre dette velger du Forrige under Ferieåret på venstre side og åpner ferieberegningen til den ansatte, i vårt eksempel ansatt 1011. I dette eksemplet må vi korrigere antallet i feltet Ordinære dager under Opprinnelig saldo: Den ansatte står med 25 dager som opprinnelig saldo og 17 som nåværende. Det betyr at han har avviklet (registrert) 8 feriedager i Calendar. Når han i tillegg skal overføre 10 feriedager korrigerer vi opprinnelig saldo til 18 dager. Klikk deretter Lagre, bytt Ferieåret til Inneværende og åpne ferieberegningen på den ansatte. Saldoen på overførte feriedager er da endret til 10.   Startet med Visma.net Payroll i 2019 (eller tidligere) før feriepenger for 2019 var utbetalt For å få korrekt antall overførte feriedager, må du registrere feriedagene i Visma.net Calendar på den ansatte slik at saldoen reduseres til det antallet som skal overføres.   NB! Dersom den ansatte er tilknyttet en ferieavtale som har løpende trekk for ferie (ikke standard), vil dette medføre trekk i lønn når du registrerer ferien: For å unngå at registreringen påvirker lønn kan du krysse av for Historisk registrering når du registrer ferie for 2019.   NB! For ansatte med avlønningstype Timelønn vil endring av feriedager ikke påvirke lønn.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎13-01-2020 12:48
Når en   a nsatt   slutter skal sluttoppgjør og feriepenger utbetales, og denne artikkelen tar for seg hvordan du går fram i Payroll.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎13-01-2020 12:48
Du kan skrive ut feriepengelisten under   Payroll - Rapporter - Standardrapporter - Feriepenger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎13-01-2020 12:46
 I Visma.net Payroll er feriepengefunksjonaliteten automatisert.  Dette medfører at i den måneden som er satt opp som feriemåned, vil Visma.net automatisk håndtere utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie. For at dette skal bli korrekt er det nødvendig å sjekke innstillinger og parametre som ble satt ved oppstart av programmet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎13-01-2020 12:46
Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎08-01-2020 14:50
Når ansatte har fravær som krever ytelser fra staten (NAV), må alle arbeidsgivere sende en inntektsmelding til NAV med informasjon om den ansatte, fraværet og den månedlige inntekten. Dette har hittil blitt gjort på papir, men fra 01.01.2019 må alle arbeidsgivere sende dette digitalt - enten ved å fylle ut et forhåndsdefinert skjema i Altinn eller ved sende det via lønnssystemet (integrert med Altinn).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-01-2020 12:28
Her kan du lese om hvordan du oppretter og fyller inn et dokument for signering på mobilen
Vis hele artikkelen