Visma.net Payroll og Expense
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎06-06-2019 13:35
Under Employees - Selskapsinnstillinger velger du standard ferieavtale for bedriften
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-05-2019 16:29
Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i systemet. Du kan velge å opprette nye fraværskoder dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-05-2019 13:40
I Payroll ligger det en rapport som heter  Transaksjonsoversikt . Dette er en rapport som vil vise oversikt over alle transaksjonene.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett: 1- opprette pensjonsselskap i Employees. 2- angi på den ansatte at om denne skal være med i rapporten. 3- bestemme hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget i rapporten.   1- Endring firmainnstillinger Under Selskapsinnstillinger - Diverse må du korrigere slik at "riktig" antall timer står i feltet Antall timer per år unntatt ferie (FNO).  Hvis 5 uker ferie, så er antall timer for 2019= 1695. Dette tallet brukes av pensjonstilbyder for å regne ut stillingsbrøk på timelønnede ansatte.   For å få den elektroniske pensjonsrapportering (FNO rapporten) må du først legge til pensjonsselskapet under Employees - Innstillinger - Pensjon.    Trykk på Legg til Pensjon: Du får da opp følgende bilde: I bruk: Legg inn datoen dette skal gjelde fra.  Pensjonsselskap: Legg inn navnet på pensjonsselskapet.   Merk! Rapporten vil kun bli generert første gang i januar 2019. Hvis denne rapporten skal benyttes fra Januar 2019 så må du legge inn fra dato 01.01.19.      Når all informasjon er lagt inn trykker du på Fortsett, trykk så på Lagre nederst til høyre.      MERK! Det er kun mulig å legge inn ett pensjonsselskap.    2-Endring på ansatt Når dette er opprettet må vi knytte pensjonsselskapet til de ansatte som det gjelder. Gå til Employees - Den ansatte - Ansatt - Rapportering:   Trykk på Legg til under Pensjon: Du får da opp følgende bilde: I bruk: Velg når dette skal gjelde fra.  Pensjonsselskap: Her velger den automatisk det pensjonsselskapet som ble opprettet under Employees - Innstillinger - Pensjon.    Nå alle informasjonen er lagt inn trykker du på Fortsett, trykk så på Lagre nederst til høyre.   3- Endring på lønnsart Du bør også gjennom de lønnsartene som du vil ha med på rapporten. Dette vil primært gjelde om du har laget egne lønnsarter for timelønn og de lønnsarter som skal ha kode Tilleggslønn. Hvilke lønnsarter dette gjelder styres av spareavtalen ditt firma har med OTP selskapet.  Gå inn på Payroll - Innstillinger - Regler - Lønnsarter. Finn lønnsarten(e) som skal være med på FNO rapporten og trykk på endre. Ved spørsmål når endringen skal gjelde fra så velger du I ny versjon fra ..:  På lønnsartene har det kommet ett nytt felt, FNO Pensjonsrapportering. Det er her du velger om lønnsarten skal være på FNO rapporten.  Du får valget mellom Timelønn og Tilleggslønn. Det er kun lønnsarten for timelønn som har fått en verdi i dette feltet i den nye versjonen. Skal du ha med en annen lønnsart på FNO rapporten så må du inn på lønnsarten og legge til enten Timelønn eller Tilleggslønn på FNO Pensjonsrapportering.  Fastlønnede ansatte kommer automatisk med og trenger ingen endring på lønnsarten.    Oppsettet er nå ferdig og du ser resultatet i lønnskjøringen.  I Lønnskjøringen på fanen Betaling og rapportering har du nå fått opp ett nytt felt som heter Pensjon rapport FNO:   Når du bekrefter lønnskjøringen vil det bli generert en XML fil som du kan laste opp hos pensjonstilbyderen.  Du kan også laste ned en Excel fil for enklere å kontrollere hvem som er med i XML filen: Har du flere lønnskjøringer på en måned så er det den siste lønnskjøringen hvor denne rapporten vil bli tilgjengelig. Den vil inneholde informasjonen fra alle lønnskjøringene på den aktuelle måneden.    Hvis du oppdager feil i rapporten må dette rettes ved å opprette en ny lønnskjøring.    Når rapporten ser riktig ut kan du bekrefte sendingen.    Du vil kunne kjøre neste lønnskjøring selv om denne rapporten ikke er bekreftet, men du vil ikke kunne trykke på "fullfør" på fanen sammendrag før denne rapporten er bekreftet.    Under Rapporter / Pensjonsrapport FNO kan du også finne rapporten. Her vil du se en oversikt over åpne og lukkede rapporter, og du kan også ta ut XML filen og bekrefte rapporten her.   Arbeidsstatus på de ansatte I FNO filen rapporteres arbeidsstatus, normalen er A som står for "aktiv". Andre koder er S - Syk, P - Permittert, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon. Verdiene S - Syk, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon kommer i filen ut ifra hva som er registrert i Calendar på den siste dagen i måneden det rapporteres på . Arbeidsstatus P - Permittert blir rapportert hvis du på den ansatte har under Stilling - Rapportering, feltet Permittering at det er registrert permitert og datoen gjelder for siste dato i perioden. Spørsmål til support: En lønnsart har manglet verdien "Timelønn" og "Tilleggslønn", hvordan får jeg endret slik at dette er med i filen?  - En endring på lønnsart vil ikke medføre retroaktive endringer og dette må rettes manuelt. Det må da opprettes en ny lønnsart, som da har riktig verdi "Timelønn" eller "Tilleggslønn". Denne lønnsarten skal ikke være avkrysset for "Til Utbetaling" og ikke ha noe verdi i "Innberetning A-melding". På denne lønnsarten rapporterer du det manglende grunnlaget.    Må jeg som lønningsansvarlig passe på om ansatte går over / under 20% stilling?  - Nei dette skjer ut ifra rapporterte tall. Relaterte brukertips Hvordan registrere OTP faktura kostnaden for å få beregnet arbeidsgiveravgift.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎23-05-2019 13:36
Beregning og betaling av arbeidsgiveravgift på p remie for Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP) skal  registreres på lønnsart  60000   - Tjenestepensjon, OTP  på én av de ansatte som en variabel transaksjon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-05-2019 16:09
 I Visma.net Payroll er feriepengefunksjonaliteten automatisert.  Dette medfører at i den måneden som er satt opp som feriemåned, vil Visma.net automatisk håndtere utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie. For at dette skal bli korrekt er det nødvendig å sjekke innstillinger og parametre som ble satt ved oppstart av programmet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-05-2019 14:41
Denne artikkelen tar for seg hvordan du gjennomfører en lønnskjøring i Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-05-2019 14:26
Visma.net Payroll er selve motoren i denne Visma.net HRM pakken. Det er her du sender forespørsel om skattekort og henter de tilbake elektronisk via Altinn. Det er her selve lønnskjøringen beregnes og godkjennes, A-melding sendes og tilbakemelding hentes. I tillegg ligger blant annet lønnsartene under modulen Payroll.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-05-2019 14:03
For at du skal kunne hente elektroniske skattekort, sende A-melding, og hente returer må Visma.net settes opp til å kommunisere med Altinn. Dette kan settes opp allerede i Onboarding-wizarden første gang du går i gang med systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-05-2019 13:57
Før du kan sende inn A-melding fra Payroll, så må lønnssystemet registreres i Altinn. Dette gjøres inne på Altinn sine nettsider ved å velge datasysteme Visma.net Financials, samt et selvvalgt passord. Da vil du få tildelt et ID nummer som legges inn i AutoReport
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-05-2019 13:56
For at Payroll skal kunne ta hensyn til korrekt datostyring og retroaktive endringer, er det viktig å ta stilling til om Payroll skal utbetale lønn ut i fra arbeidsdager eller kalenderdager.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-05-2019 13:49
Når firmaet er opprettet og lønningsansvarlig er tildelt roller, kan du begynne å sette opp selve systemet. For å gjøre dette enklere for deg som lønningsansvarlig vil du bli guidet gjennom en onboardingswizard hvor du kan sette opp de fleste innstillingene som kreves for at løsningen skal fungere optimalt. Vi anbefaler å fylle ut mest mulig informasjon i denne, men det er også mulig å fylle ut/endre informasjonen i de ulike modulene senere
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-05-2019 13:02
Dersom en ansatt har krav som krever at selskapet trekker et visst beløp eller prosent fra lønnen til den ansatte, må det registreres en kreditorbetaling. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-05-2019 12:59
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-05-2019 12:51
Alle opplysninger vedrørende stillingen til den ansatte opp legges inn under fanekortet Stilling på ansattkortet. Dette er med andre ord opplysninger som er direkte knyttet til den stillingen den ansatte har i bedriften. Stillingsopplsyninger finner du ved å gå til Employees - Oversikt - Aktuell ansatt - Stilling.    Generelle detaljer Under generelle detaljer legges de aller fleste innstillingen ang. stillingen til den ansatte inn:   Stillingsnummer:   Nummeret genereres automatisk av systemet når den ansatte lagres. Foreløpig kan en ansatt ha kun 1 stilling av gangen, men i senere versjoner vil det være mulig å registrere flere stillinger på samme ansatt. Hver stilling vil da få sitt eget nummer. Dersom en ansatt slutter og begynner igjen, vil personen få et nytt stillingsnummer. Stillingsnummeret starter alltid med 1 og vil alltid telles oppover med +1. Stillingsnummeret brukes også som arbeidsforholdsID ved rapportering av arbeidsforholdet via A-meldingen.   Startdato:   Legg inn startdatoen for når den ansatte starter i stillingen. Startdatoen for den aktuelle stillingen. Sluttdato:   Når den ansatte slutter angir du siste arbeidsdag her. For ansatte som er aktive må feltet være blankt. Sluttårsak:   Når den ansatte slutter kan du velge å legge inn en sluttårsak for enkelt å kunne se på historikken på den ansatte.   Virksomhet: Angi hvilket arbeidssted eller lokasjon den ansatte er ansatt ved. Systemet henter arbeidsstedet ut i fra tilgjengelige virksomhetsnumre som er registrert under Employees -Innstillinger - Selskapsinnstillinger - Generelt. Overført fra annet selskap: Hak av her hvis det er benyttet ett annet lønnsprogram tidligere  Startdato i tidligere selskap: Dette feltet kommer opp når det er haket av for "overført fra annet selskap". Her legger du inn opprinnelig startdato på den ansatte.  Startdato selskap: Her legger du inn startdatoen for når den ansatte startet i bedriften første gang. Datoen er det samme som en ansiennitetsdato og er kun for egen oversikt. MERK: Dette er altså ikke datoen for når selve selskapet ble opprettet/registrert. Sluttdato selskap: Dersom den ansatte tildigere har sluttet i selskapet, kan du legge inn sluttdatoen i dette feltet. Klikk på «Legg til» for å legge til flere tidligere perioder i selskapet om ønskelig.   Arbeidsforhold: Disse opplysningene brukes i forhold til A-meldingen som rapporteres inn til myndighetene hver måned. Det er svært viktig at disse opplysningene registreres korrekt, da det ved bruk av feil opplysninger kan føre til at den ansatte for eksempel ikke får ytelser de har krav på fra NAV. Arbeidsforholdstype: Registrer arbeidsforholdstypen den ansatte er ansatt i, i henhold til arbeidskontrakt / oppdragskontrakt og kriterier gitt fra myndighetene. De resterende typene vil komme i en senere versjon av systemet.  Yrkeskode: Definer yrkeskoden til den ansatte i henhold til registeret fra SSB. Arbeidstidsordning: Her velger du hvilken arbeidstidsordning som gjelder for den ansatte  Stillingsprosent:Den ansattes stillingsbrøk i henhold til arbeidskontrakten. I tilfeller der det ikke er angitt noen stillingsprosent for timelønnede, kan du angi 0. Timer/uke:Dette feltet oppdateres automatisk i forhold til stillingsprosenten til den ansatte og hva som er oppgitt som timer i full stilling under «Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Diverse». Persontype: Dersom den ansatte f.eks. er norsk pendler må dette registreres her. Mulige valg er Norsk pendler, Sokkelarbeider, Utenlandsk pendler, Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag og Utlending med opphold i Norge. Faller ikke den ansatte innenfor noen av disse kategoriene skal feltet være blankt. Avlønningstype: Angi om den ansatte er akkordlønnet, fastlønnet, timelønnet, provisjons-/prosentlønnet eller får utbetalt honorar. Månedslønn: Legg inn månedslønn for den ansatte. Dette feltet må angis uavhengig av hva som er valgt som avlønningstype, dvs. at dersom det kun er oppgitt timelønn i arbeidskontrakten til den ansatte, må du regne deg frem til hva dette vil være i full månedslønn dersom den ansatte arbeider alle timene i en 100 % stilling. Resterende felter regnes automatisk ut av systemet. Kalkulert månedslønn vil justeres ut i fra stillingsprosenten til den ansatte.    Leder: Dersom du har bestilt Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostandskrav fra Expense, timer og fravær. Merk at lederen må være opprettet som ansatt, og som en bruker av Visma.net før du kan knytte lederen til de ansatte. Les mer om hvordan du setter opp leder som godkjenner, og arbeidsflyten for godkjenning her.    Rapportering Her må du angi hvilke kostnadsbærere lønn skal bokføres på. I tillegg må du registrere permittering på personen, dersom dette skulle være aktuelt. Permitteringer rapporteres i A-meldingen. Dimensjoner: Alle dimensjonsdefinisjonene som er opprettet under Employees - Innstillinger - Dimensjonsdefinisjoner vil vises her. I nedtrekksmenyen vil alle dimensjonsverdiene angitt under de ulike dimensjonsdefinisjonene være synlige. Registrer de faste dimensjonene den ansatte er tilknyttet.   MERK! Dersom du benytter Visma.net Financials må du legge inn dimensjoner i alle feltene som fremkommer i dette bildet. Grunnen til dette er at Visma.net Financials krever dimensjoner på de aller fleste kontoer. Dersom det ikke registreres noe i ett eller flere av feltene her, risikerer du at filen til Visma.net Financials feiler, og at du må bokføre manuelt. Vi anbefaler derfor at du knytter en «dummy»-dimensjon til den ansatte dersom den normalt ikke er tilknyttet en fast dimensjon i ett eller flere av feltene. Dimensjonen opprettes i Visma.net Financials og overføres til Employees automatisk.   Permitteringer: For å legge til en permittering på en ansatte, klikker du på «Legg til».   Fraværstype: Settes automatisk til Permittering ID: Settes automatisk av systemet når permitteringen er lagret. Denne brukes for å identifisere den enkelte permitteringen i rapportering til myndighetene. Startdato: Angi første permistteringsdag for den ansatte. Sluttdato: Angi siste permistteringsdag for den ansatte. Fraværsprosent: Angi permitteringsprosenten til den ansatte.   Du har nå vært gjennom alle innstillingene som må legges inn på den ansatte, og kan lagre hele ansattbildet.  Etter at du har nå har lagret den ansatte vil arkfanen «Transaksjoner» komme frem.      For å gå videre til neste steg, hvor du får en oversikt over hvordan du legger inn faste,  variable og inngående saldo transaksjoner på den ansatte, trykker du på de respektive linkene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-05-2019 12:38
De ansatte legges til under  Employees -   Oversikt,   med all informasjon om personalia og stilling .  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-05-2019 10:04
Det ligger allerede et forhåndsdefinert lønnsartregister i systemet   Gå til Payroll / Innstillinger / Regler / Lønnsarter for å se oversikten. Alle standard lønnsarter (systemopprettede) har et lønnsartnummer som slutter med 0. Alle lønnsarter du selv oppretter, vil slutte med et annet siffer enn 0. NB! Dersom det skal gjøres endringer på lønnsartene, er det viktig å være obs på lønnsartgruppen som er definert. Endring av denne kan få konsekvenser for lønnskjøringen. Se nærmere beskrivelse for lønnsartgruppene under. De standard lønnsartene vedlikeholdes av Visma.net. Vi anbefaler derfor at du ikke gjør store endringer på disse, og mange av feltene er også låst for endring. Justeringene som kan være nødvendig er kontering, og evt. lønnsbeskrivelse dersom du ser at dette ikke stemmer med hvordan du skal benytte lønnsarten.   Det er også viktig å merke seg at noen av systemlønnsartene kun er mellomregningslønnsarter, dvs. at de brukes av andre lønnsarter for å komme frem til beløpet eller funksjonen som ønskes. Disse lønnsartene skal f.eks. ikke skal konteres og heller ikke rapporteres til A-meldingen. Ligger en lønnsart uten konto eller lønnsbeskrivelse, skal det derfor heller ikke endres på dette. Relaterte artikler For å se hvordan du kan endre en eksisterende lønnsart, klikk her For å se hvordan du kan opprette en ny lønnsart,  klikk her.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎21-05-2019 11:09
For å kunne kostnadsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎21-05-2019 10:41
Fra versjon 116 av Payroll er det implementert funksjonalitet for å registrere Yrkesbil og antall kilometer. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎21-05-2019 09:32
Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
Relevante linker