Visma.net Payroll og Expense
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎09-10-2018 10:33
Denne artikkelen tar for seg innstillingene på en lønnsart, og de gjelder  uansett om du endrer en lønnsart eller oppretter en ny. Det er allikevel ikke alle innstillingene som kan endres på systemlønnsartene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎04-10-2018 14:55
Dersom du ønsker å opprette en ny ferieavtale går du til  Calendar -   Innstillinger -   Selskapsinnstillinger,    og klikker på Legg til feriavtale . Denne artikkelen tar også for seg de forskjellige feltene i ferieavtalen.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Dersom du ønsker å endre i en standard ferieavtale går du til Calendar - Innstillinger - Selskapsinnstillinger, markerer avtalen og klikker på Endre.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Når standard ferieavtale er valgt ved oppstart, er det denne som blir lagt til på alle ansatte. Dersom du har opprettet en ny ferieavtale som skal knyttes til en eller flere ansatte,  må dette gjøres  på de berørte ansatte  under  Innstillinger  i  Calendar.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Om du ønsker å manuelt innrapportere annen sats enn særavtalene så må du opprette en egen lønnsart for dette i Payroll
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Ved henting av tilbakemelding på A-melding kan du få melding om at den er avvist.  Når man klikker på  Se tilbakemelding  for å se mer informasjon ser man denne meldingen på en eller flere av de ansatte,  "Opplysninger om arbeidsforhold mangler" (Magnet_Edag-108).
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Om du ikke får generere og sende a-melding skyldes det i de aller fleste tilfeller at det ligger flere lønnskjøringer i kjøreplanen for samme måned. A-melding kan i de aller fleste tilfeller genereres når betalingen i en lønnskjøring er bekreftet. Noen ganger er likevel ikke A-melding informasjonen tilgjengelig selv om betalingen er bekreftet   Du bør da sjekke om det ligger flere lønnskjøringer i kjøreplanen for samme måned. Om det ligger flere lønnskjøringer i samme kjøreplan, så vil A-meldingen være tilgjengelig i den siste lønnskjøringen for måneden du jobber med.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-10-2018 10:31
Alle utleggstyper i Expense ligger forhåndsdefinert med en lønnsart fra Payroll. I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig å gjøre endringer her, men vi anbefaler at du ser over at de typene dere benytter er koblet mot riktig lønnsart under  Kjøring ,  Diett  og  Utlegg.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Denne artikkelen tar for seg hvordan du gjennomfører en lønnskjøring i Payroll
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Ansatte som har sluttet legger seg i listen  Inaktive  i oversikten over ansatte under  Employees - Oversikt . 
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Dersom den ansatte har vært ansatt i selskapet tidligere, og nå skal starte igjen, kan  man gjenansette den ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎28-09-2018 08:00
Dersom den ansatte slutter i selskapet, så må du registrere dette i Payroll 1. Gå til Employees - Oversikt - Velg den ansatte - fanekort Stilling - Generelle detaljer 2.  Legg inn sluttdato for stillingen og velg en sluttårsak dersom du ønsker. Sluttårsak er ikke et obligatorisk felt:   3.  Fyll også inn samme sluttdato for selskapet:   4. Trykk på Lagre 5. Alle aktive transaksjoner på den ansatte vil stoppe automatisk og den ansatte vil ikke være med på neste lønnskjøring (i dette tilfelle i lønnskjøringen for april siden sluttdatoen er 31.mars) 6. Den ansatte vil nå være skjult i listen over ansatte til venstre i bildet, men du kan fortsatt hente den ansatte frem ved å trykke på trakt-symbolet og velge å vise inaktive ansatte:
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Om du ønsker å endre informasjon på en eksisterende ansatt kan dette gjøres under Employees - Oversikt.Her kan du endre adresse, etternavn, legge til informasjon vedrørende bil og fagforeninger, osv
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎26-09-2018 10:43
Når du får nye ansatte i firmaet ditt, må de også legges inn i Employees. Denne artikkelen tar for seg hvordan du oppretter en ny ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
I Payroll kan du opprette flere virksomheter, men husk at du ikke kan rapportere inn samme ansatt på flere virksomheter samtidig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎24-09-2018 12:56
GRATULERER med nytt lønnsystem! Det første du må gjøre er å aktivere brukeren for kundeadministrator.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Det er 2 ulike typer godkjenningsprosesser i Calender, Automatisk og Med godkjenner(e).   Den første godkjenningsprosessen, Automatisk, består av stegene: Registrering →Lønnsberegnes. Dersom dette valget aktiveres, vil alle registreringer gå direkte fra registrering til lønnsberegning. Det vil si at det ikke trenger å godkjennes verken av ansatt eller av leder. Registreringer som f.eks. ferie anses som fraværssøknader, og vil allikevel måtte godkjennes av leder før de er fullstendig registrert. Dette valget anbefales ikke da alle timeregistreringer vil bli direkte overført til lønnssystemet uten godkjenning av leder/administrator   Den andre godkjenningsprosessen, Med godkjenner(e), består av stegene: Registrering → Periodens registreringer er ferdige (ansatt) → Perioden er godkjent av (admin/leder) →Lønnsberegnes: Dette alternativet medfører at ansatte først må bekrefte sin periode før registreringen av fravær/ferie/timer går videre til sin leder. Leder må deretter godkjenne perioden før registrering går til lønnsberegning.   Du kan allerede i oppstartsveiviseren sette opp hvilke type godkjenningsprosess du ønsker å benytte:    Dersom du velger Bruk Bekrefte/godkjenne perioden vil du aktivere godkjenningsprosessen der ansatte må bekrefte perioden slik at leder/administrator deretter kan godkjenne perioden. Endre godkjenningsprosessen:   Hvis du senere ønsker å se eller endre den valgte godkjenningsprosessen kan du gå inn på Calendar - Innstillinger - Selskapsinnstillinger. Her får du først og fremst oversikt over hvordan den valgte prosessen fungerer, og kan endre den om ønskelig. Hvis du ønsker å endre prosessen, klikker du på Endre nederst til høyre. Velg så den prosessen du ønsker å benytte og lagre.  
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
I noen tilfeller kan du oppleve å få feil på lønnskjøringen. Steget i lønnskjøringen som feiler, markeres i oversikten med  Feil . Vi skal i denne artikkelen gi  en forklaring på de mest vanlige feilmeldingene. Merk at løsningen på feilmeldingene kun er veiledende, og at løsningen kan variere i forhold til hva som er feil. 
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Dersom du har ansatte som arbeider deltid, bør du kontrollere den ansattes feriedager. Jobber en ansatt 80% og arbeidstiden er fra mandag til torsdag, vil den ansatte kun ha krav på 80% av bedriftens feriedager. Grunnen til dette er at den ansatte allerede har fri de siste 20% av uken og disse fridagene skal da gå til fratrekk på mulige antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Det er mye automatikk på lønnsarter som brukes for utbetaling og lønnsarter som brukes som akkumulatorer i Visma.net Payroll. Her skal vi forsøke å forklare hvordan du kan se forskjell på lønnsartene dine. 
Vis hele artikkelen
Relevante linker