Visma.net Payroll og Expense
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Turi M Sorensen VISMA
Visma.net AutoPay muliggjør integrasjonen med banker som brukes til å sende utgående betalinger.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
For å kunne kostnadsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA i går
I motsetning til  Kreditorer er Skatteoppkrevere kommuner som sender krav til ansatte i ditt firma. Skatteoppkrevere må også registreres i systemet ditt for å kunne knyttes til de ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA i går
Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA i går
Kreditorer er eksterne, eller interne, selskaper og institusjoner med krav til de ansatte i ditt firma. Disse må registreres i systemet for å kunne få til et automatisk trekk på lønnen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA i går
Dimensjonsverdier er de ulike kostnadsbærerne i firmaet, f.eks. Administrasjon og Produksjon. Denne artikkelen tar deg gjennom oppsettet for å legge opp de ulike kostnadsbærerne i firmaet. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA i går
Før du kan legge inn ulike dimensjoner (kost nad sbærere), må du definere hvilke dimensjonsverdier (kostnadsbærertyper) du ønsker å benytte i firmaet ditt. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA i går
Mange av innstillingene påvirker hele løsningen i Visma.net, og det er derfor viktig at korrekte innstillinger legges inn på et tidlig tidspunkt.   Selv om du har gjennomgått onboardingswizarden anbefaler vi at du går gjennom de neste stegene for å sjekke at du har fått lagt inn alle innstillinger, og får å gjøre deg litt kjent med systemet. 
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Her følger en oversikt over kontoene som ligger i Norsk Standard Kontoplan i Payroll, samt knytningen mot kontotyper.  
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Her følger en oversikt over kontoene som ligger i Mamut Standard Kontoplan i Payroll, samt knytningen mot kontotyper.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA i går
Når firmaet er opprettet og lønningsansvarlig er tildelt roller, kan du begynne å sette opp selve systemet. For å gjøre dette enklere for deg som lønningsansvarlig vil du bli guidet gjennom en onboardingswizard hvor du kan sette opp de fleste innstillingene som kreves for at løsningen skal fungere optimalt. Vi anbefaler å fylle ut mest mulig informasjon i denne, men det er også mulig å fylle ut/endre informasjonen i de ulike modulene senere
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
For at Payroll skal kunne ta hensyn til korrekt datostyring og retroaktive endringer, er det viktig å ta stilling til om Payroll skal utbetale lønn ut i fra arbeidsdager eller kalenderdager.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA i går
Når firmaet er opprettet, må du sørge for at lønningsansvarlig får de rette rollene. Dersom en eller flere roller mangler, vil tilgangen til de ulike modulene kanskje ikke fungere som ønskelig.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Når  admin-bruker er aktivert og Terms of Service (TOS) er godkjent , er du klar til å opprette selve firmaet i Visma.net løsningen og aktivere tjenester. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA i går
GRATULERER med nytt lønnsystem! Det første du må gjøre er å aktivere brukeren for kundeadministrator.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎13-11-2018 16:18
Denne artikkelen tar for seg hvordan du gjennomfører en lønnskjøring i Payroll
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
I Payroll har du flere muligheter til å ta ut en rekke rapporter i forbindelse med lønnskjøring og rapportering.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
I Payroll ligger det en rapport som heter  Transaksjonsoversikt . Dette er en rapport som vil vise oversikt over alle transaksjonene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎31-10-2018 12:06
Ansatte som har sluttet legger seg i listen  Inaktive  i oversikten over ansatte under  Employees - Oversikt . 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎23-10-2018 16:36
Standard lønnsart for OTP, Firmaets andel (LA 60000 - Tjenestepensjon OTP) er en grunnlagslønnsart. Den er derfor ikke satt opp med kontonummer da denne  arbeidsgiveravgiften  posteres mot samme konto som annen arbeidsgiveravgift.
Vis hele artikkelen
Relevante linker