Visma.net Payroll og Expense
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kategorier
Sorter etter:
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎18-09-2019 13:25
Hvordan opprette en arbeidsflyt der avdelingsleder skal godkjenne alt, men ved beløp over 10 000 kr skal også lønningsansvarlig godkjenne.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎18-09-2019 13:24
Hvordan opprette en arbeidsflyt hvor leder godkjenner alle oppgaver, og lønningsansvarlig godkjenner oppgavene til leder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎18-09-2019 13:03
I Visma.net Expense sender du dine utlegg og reiser til godkjenning og for de fleste vil dette typisk være en avdelingsleder eller lønnsansvarlig eller kanskje til og med daglig leder. Men hvem skal godkjenne til eksempel daglig leder? Eller om man har en så liten bedrift at flere av brukerne automatisk får godkjent sine utlegg eller reiser?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎17-09-2019 10:48
I Calendar kan brukere registrere timene sine, og administratorer kan endre eksisterende timekoder og opprette nye.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎05-09-2019 15:40
Denne artikkelen gir en forklaring til feltene Alle godkjennere må godkjenne for å fullføre dette steget og Arbeidsflyten vil feile dersom ingen godkjennere blir funnet
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎04-09-2019 15:33
Når et nytt firma opprettes med lisens for Visma.net HRM vil en standard godkjenningsflyt bli opprettet i Approval. Approval er tjenesten i Visma.net hvor alt av reiseregninger, fraværsforespørsler og timelister skal godkjennes før det automatisk blir sendt over til Payroll.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎04-09-2019 13:40
Hvordan opprette en arbeidsflyt hvor avdelingsleder godkjenner sin avdeling og leder godkjenner oppgavene til avdelingsleder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-06-2019 14:03
Under  Mine oppgaver  i  Approval  kan du godkjenne reiseregninger, timelister og fravær.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎22-05-2019 12:59
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎08-05-2019 12:20
Godkjenningsprosessen i Calendar sier noe om flyten i godkjenningsprosessen når den ansatte legger inn arbeidstid eller fravær. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabel Hernandez VISMA ‎06-05-2019 14:48
Visma.net Expense reiseregning system er integrert med Mamut og kan du fylle ut reiseregningen når og hvor det måtte passe, på nettbrett, PC eller Mac og importere til Mamut og utbetale via lønn.   Vi vet du heller vil bruke tiden din på det du er best til – nemlig å drive bedriften. Derfor har vi laget en løsning som gjør det enkelt for deg og dine ansatte å føre reiseregninger, med integrasjon mot Mamut for utbetaling via lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabel Hernandez VISMA ‎06-05-2019 11:10
Du må legge inn rettigheter på brukerne i Visma.net for å angi hva de skal kunne se og gjøre (føre reiseregning, godkjenne, administrere oppsettet).  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎27-03-2019 14:18
Opplæringsvideo for Visma.net Expense og Approval
Vis hele artikkelen
av Isabel Hernandez VISMA
Vi har oppdaget at diett-typen kompensasjonstillegg utland blir feilaktig behandlet som en trekkfri type i Visma.net Expense. Denne skal være trekkpliktig, dette er rapportert videre til utviklingsavdelingen som arbeider med en løsning på feilen. Her har vi et forslag til "workaround" som vil fungere for de kunder som har et lønnsystem integrert til Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Reiser, utlegg og timer som er godkjent i Approval kan ikke korrigeres eller slettes.  For å korrigere eller slette det som er godkjent via Approval så må lønningsansvarlig legge inn transaksjonene på den enkelte ansatte. Samme lønnsart skal benyttes, men antall eller beløp skal legges inn med minus så det som er feil ikke går til utbetaling. MERK: Om det er timer som skal endres vil ikke denne minusføringen påvirke antall timer som er ført i Calendar, kun utbetalingen
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Du må definere en arbeidsflyt i Approval, den forteller regler for hvem som kan godkjenne ansattes timelister.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-11-2017 15:54
Denne artikkelen viser deg hvordan du enkelt kan se kostnadsbærer for en faktura i Approval.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎10-11-2017 11:16
Har du opprettet nye kostnadsbærere i Financials, men de vises ikke i Approval? Denne artikkelen forklarer hvordan du kan løse dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎14-08-2017 11:12
Denne artikkelen beskriver hvordan man oppretter en arbeidsflyt med en godkjenner (et steg) i Approval, for å kunne godkjenne fakturaer fra Financials. Artikkelen dekker både arbeidsflyt med spesifikk godkjenner og arbeidsflyt basert på kostnadsbærer (f.eks avdeling).
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Opplever du at du ikke har tilgang til å redigere/endre kontering på dine fakturalinjer på et dokument som er sendt deg for godkjenning i Approval kan du sjekke følgende.
Vis hele artikkelen
Nyttige linker