Visma.net Payroll og Expense
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kategorier
Sorter etter:
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA for 6 timer siden
Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i systemet. Du kan velge å opprette nye arbeidstidskoder dersom dette er ønskelig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA for 6 timer siden
For å få en oversikt over hva som er innberettet av arbeidsgiveravgift, skatt, innrapportert lønn, arbeidsforhold etc. kan man ta ut en kontrollrapport. Den kan også  taes ut før du sender inn a-meldingen for å kontrollere at opplysningene stemmer. Tilbakemeldingsrapporten inneholder betalingsinformasjon og detaljert tilbakemelding om eventuelle feil på firma, skatt og ansatt
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA for 7 timer siden
En timeliste vil gi en leder/administrator en oversikt over registrert fravær og arbeidstid hos en bruker.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA for 7 timer siden
Dersom det i et selskap ikke utbetales lønn hver måned, så må det likevel sendes inn en A-melding for hver periode dersom man har ansatte med arbeidsforholdstype Ordinært arbeidsforhold.  I de periodene det ikke er noen utbetalinger, vil ikke systemet automatisk generere en A-melding. Du må derfor generere en a-melding med kun ansattopplysninger manuelt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA for 7 timer siden
Av og til har man behov for å kjøre en ekstra lønnskjøring, eller endre informasjon på en ansatt etter at lønnskjøring er bekreftet, eller at a-melding for perioden allerede er innsendt og godkjent. I denne artikkelen tar vi for oss 2 forskjellig scenarioer og viser hvordan du får innrapportert ekstra informasjon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA for 7 timer siden
Når du bekrefter betalingen i  den pågående  lønnskjøringen, vil A-meldingen bli generert og klar til å sendes. Denne artikkelen forklarer hvordan du sender inn a-melding i Payroll. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA for 7 timer siden
Dersom du opplever å få feil i a-meldingen, enten at den er avvist eller må kontrolleres, så må dette rettes før du kan sende inn en ny erstatningsmelding i samme periode.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA for 7 timer siden
Reiser, utlegg og timer som er godkjent i Approval kan ikke korrigeres eller slettes. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA for 8 timer siden
Etter den ansatte er lagret med påkrevde opplysninger rundt arbeidsforhold og stilling, vil du få opp en ny fane i bildet  Employees / Oversikt , på hver person. Under fanen  Transaksjoner  kan du registrere  Faste  og  Variable transaksjoner  på den ansatte, i tillegg til  Inngående saldo  eller Hittil-verdier.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA for 9 timer siden
Etter den ansatte er lagret med påkrevde opplysninger rundt arbeidsforhold og stilling, vil du få opp en ny fane i bildet  Employees / Oversikt , på hver person. Under fanen  Transaksjoner  kan du registrere  Faste  og  Variable transaksjoner  på den ansatte, i tillegg til  Inngående saldo  eller Hittil-verdier.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA for 9 timer siden
Etter den ansatte er lagret med påkrevde opplysninger rundt arbeidsforhold og stilling, vil du få opp en ny fane i bildet  Employees / Oversikt , på hver person. Under fanen  Transaksjoner  kan du registrere  Faste  og  Variable transaksjoner  på den ansatte, i tillegg til  Inngående saldo  eller Hittil-verdier.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA for 9 timer siden
Når ansatte har fravær som krever ytelser fra staten (NAV), må alle arbeidsgivere sende en inntektsmelding til NAV med informasjon om den ansatte, fraværet og den månedlige inntekten. Dette har hittil blitt gjort på papir, men fra 01.01.2019 må alle arbeidsgivere sende dette digitalt - enten ved å fylle ut et forhåndsdefinert skjema i Altinn eller ved sende det via lønnssystemet (integrert med Altinn).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎20-09-2019 16:05
Dersom en ansatt har krav som krever at selskapet trekker et visst beløp eller prosent fra lønnen til den ansatte, må det registreres en kreditorbetaling. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎20-09-2019 14:16
Hvis en ansatt har fått for mye utbetalt i en måned, må du gjøre korreksjonen i den måneden feilutbetalingen ble gjort. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎18-09-2019 16:03
Nytt reiseregulativ  fra 01.01.2019
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎18-09-2019 16:00
Statens reiseregulativ for innenlands- og utenlandsreiser er endret. Ny avtale gjelder fra 01.01.2019.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎18-09-2019 15:54
Det er en begrensning i antall vedlegg som kan lastes opp på en reiseregning. Begrensningen er på 50 vedlegg, og gjelder vedlegg fra mobilappen Attach.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎18-09-2019 13:22
Denne artikkelen tar deg gjennom oppsettet for å legge opp de ulike kostnadsbærerne i firmaet, f.eks. Administrasjon og Produksjon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎18-09-2019 13:13
Når du får nye ansatte i firmaet ditt, må de også legges inn i Employees. Denne artikkelen tar for seg hvordan du oppretter en ny ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎18-09-2019 13:05
Gratulerer med nytt lønnssystem, og velkommen til Payroll! Her følger en oversikt over artikler som tar for seg et generelt oppsett av systemet.
Vis hele artikkelen
Nyttige linker