avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder

Brukertips i Visma.net Payroll og Expense

Kategorier
Sorter etter:
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎13-11-2019 16:37
For å registrere fleksitid må du logge deg inn i Visma Calendar (enten på web, eller i Employee-appen)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎13-11-2019 16:31
Fra 2019 er det innført en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎13-11-2019 16:29
Om du opplever at beløpet som havner på øreavrundingskontoen er uforholdsmessig stort, så skyldes dette i de fleste tilfeller enten avhukninger på benyttet lønnsart eller manglende konto på kontotype.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎13-11-2019 16:27
Kontotyper for reisekostnader er i Payroll som standard ikke satt opp med en konto for Reisekostnader, ikke oppgavepliktig (høy, lav og middels sats) - og de må derfor legges inn om man benytter lønnsarter som har denne kontotypen definert.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎13-11-2019 16:25
Her går vi kort gjennom når du må opprette ny lønnskjøring, og når du kan regenerere for å rette feil på tidligere innsendte A-meldinger. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎13-11-2019 13:20
Visma Employee appen støtter ikke i dag prosjekt eller avdeling, men visste du at du kan også føre timer fra webinlogging på mobil og at vinduet er mobiltilpasset?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎13-11-2019 10:37
Som standard har alle ansatte mulighet til å registrere alle arbeidstidskodene som finnes i lønnsystemet. Du kan velge å endre på dette om ønskelig, slik at noen eller alle ansatte kun får opp enkelte arbeidstidskoder ved registrering i   Calendar.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎11-11-2019 15:37
Skattefrie organisasjoner kan enkelt sies å være institusjoner, organisasjoner, stiftleser, selskap  eller foreninger som "ikke har erverv til formål", og derfor er fritatt for formues-og inntektsskatt. En veldedig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. For eksempel idrettsforeninger og fagforeninger.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen VISMA
Skatteetaten har i skriv informert om at det fra januar 2020 er obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet (virksomhetsnummer) når du sender a-melding med arbeidsforhold. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan dere endrer dette korrekt i Payroll.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎28-10-2019 10:43
Når du legger inn ansatte i Employees, blir de automatisk knyttet til bedriftens standard ferieavtale. I denne ferieavtalen ligger det et antall feriedager som den ansatte skal avvikle hvert ferieår. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-10-2019 15:08
Gratulerer med nytt lønnssystem, og velkommen til Payroll! Her følger en oversikt over artikler som tar for seg et generelt oppsett av systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-10-2019 14:38
Når man har opprettet en ny arbeidstidsmal kan man knytte denne til de ansatte. Denne rutinen gjelder også for ansatte som ikke jobber 100%. De vil automatisk få tildelt arbeidstiden Ingen planlagt arbeidstid, og må derfor får tilknyttet en mal som passer deres stllingsprosent.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-10-2019 14:23
Her kan du lese om hvordan du oppretter mal for arbeidstid, og knytter det mot den ansatte
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-10-2019 16:19
I Payroll kan du opprette flere virksomheter, men husk at du ikke kan rapportere inn samme ansatt på flere virksomheter samtidig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-10-2019 14:58
Om man har ansatte som ikke ønsker å trekkes halv skatt, eller man ønsker å endre et skattetrekksbeløp på en ansatt, så kan både beregning av halv skatt og skattetrekksbeløp  overstyres på hver enkelt ansatt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-10-2019 14:46
Denne artikkelen tar for seg  hvilke innstillinger du trenger når du  oppretter fraværskode for  Foreldrepermisjon .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-10-2019 14:38
Denne artikkelen tar for seg hvilke innstillinger du trenger når du oppretter fraværskode for   Sykt barn .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-10-2019 14:31
Denne artikkelen tar for seg hvilke innstillinger du trenger når du oppretter fraværskode for  Sykdom .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-10-2019 14:27
Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i systemet. Du kan velge å opprette nye fraværskoder dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-10-2019 14:23
Denne artikkelen tar for seg hvilke innstillinger du trenger når du oppretter fraværskode for  Fravær . Se forøvrig  denne artikkelen  for hvordan opprette fraværskoder   Vanlig     Navn:   Gi den nye fraværskoden en passende navn. Kortnavn:   Gi den nye fraværskoden et kode på tre bokstaver. Type:   Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode. Anse som:   Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode. Det er ikke mulig å endre dette feltet fordi det er forhåndsdefinert ut i fra hvilken type kode som er kopiert. Mulig å registrere i prosent:   Huk av dersom fraværskoden skal være mulig å registrere i prosent. Valget er lite aktuelt for arbeidstidskoder. Mulig å registrere i timer:   Huk av dersom fraværskoden skal være mulig å registrere i antall timer. Bare gyldig for del av dag:   Huk av dersom fraværskoden kun er gyldig for en del av dagen. Bare gyldig for hel dag:   Huk av dersom fraværskoden kun er gyldig for en hel dag. En kommentar er obligatorisk:   Huk av dersom den ansatte må legge inn en kommentar ved registrering av fraværskoden. Anse som fraværssøknad:   Huk av dersom det skal være en fraværssøknad der det må godkjennes av en leder eller lønningsansvarlig før man kan bekrefte perioden. Ett eksempel på dette er ferie.  Sjekk minimum ansettelsestid før koden kan benyttes : Huk av dersom du ikke skal kunne registrere fraværet før den ansatte har vært ansatt en viss tid.  Behandle flere stillinger sammen:   Du må også ta stilling til om det skal behandles flere stillinger i sammen. Det vil si hvis en ansatt har byttet stilling slik at det er satt sluttdato på det ene arbeidsforholdet og opprettet ett nytt arbeidsforhold så skal den ansatte kunne registrere fravær (som f.eks. egenmelding) så lenge oppholde mellom de to stillingene er under 14 dager.    Terskel   Kontroll av terskel:   I nåværende versjon er det kun mulig å legge inn «Tilfelle» i dette feltet. Deling av terskel:   Feltet er ikke mulig å endre.  Dette betyr at systemet vil sjekke tersklene og fordele lønnsartene/fraværskodene på disse Type kontroll:   Legg inn hvilken lønnsart som skal genereres i Payroll når fraværskoden benyttes. Legg også inn hvilken enhet som skal benyttes på lønnsarten. Det er også mulig å legge til flere koder som skal genereres sammen, men i nåværende versjon er det kun aktuelt å bruke kontrollen «generer alltid» ved bruk av denne funksjonen.   Fanene «Del av dag» og «Hel måned» er foreløpig ikke i bruk.   Rapporter   Refunderbar:   Huk av hvis denne fraværskoden skal vises på rapporten refunderbart fravær som ligger under calender / rapporter.  Rapportert i a-meldingen:   Huk av hvis dette er en kode som skal rapporteres i a-meldingen. Rapportert i FNO Pensjonsrapport:   Huk av hvis dette fraværet skal være med i FNO Pensjonsraporten. Les mer om den her Relaterte artikler: Hvordan opprette fraværskoder Fraværskode - Sykdom Fraværskode - Foreldrepermisjon Fraværskode - Ferie Fraværskode - Sykt barn
Vis hele artikkelen