Visma.net Payroll og Expense
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kategorier
Sorter etter:
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎10-10-2019 10:28
Om man ønsker å registrere timer uten at de skal gå til utbetaling, så må man opprette en egen lønnsart for dette i Payroll. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎04-10-2019 10:48
Når en   a nsatt   slutter skal sluttoppgjør og feriepenger utbetales, og denne artikkelen tar for seg hvordan du går fram i Payroll.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎04-10-2019 10:37
I dette PDF-dokumentet finner du en komplett gjennomgang av Årsavslutning i Payroll for 2018
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎04-10-2019 10:35
Her kan du lese alt om årsavslutning i Visma.net Payroll Kontroll og korrigering (Firmabil, Elektronisk kommunikasjon, AFP/OTP, Forsikringer) Halv skatt Avstemming (Avstemming i Altinn, rapporter i Payroll) Sammenstilling til inntekstmottaker Nytt år Overføring av feriedager
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎04-10-2019 10:19
Når en bruker i Visma.net endrer navn på sin profil/bruker, vil du få varsel i Visma.net Employee om at det er uoverensstemmelser mellom systemene som må rettes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎04-10-2019 10:14
Hvilke dager som er arbeidsdager og hvilke som er helligdager kan bestemmes under innstillingene i Calendar
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎04-10-2019 10:04
Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke  alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i  systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-10-2019 15:14
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-10-2019 15:09
Her følger en oversikt over kontoene som ligger i Norsk Standard Kontoplan i Payroll, samt knytningen mot kontotyper.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-10-2019 15:07
Her følger en oversikt over kontoene som ligger i Mamut Standard Kontoplan i Payroll, samt knytningen mot kontotyper.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-10-2019 15:06
Vi på Mamut Visma.net  setter opp lisensen for Payroll, etter bestilling fra deg eller din partner. Hvis administrator ikke har hatt tilgang til Visma.net fra tidligere, vil han/hun måttte aktivere brukeren sin, og akseptere Terms Of Service (TOS) før systemet kan tas i bruk.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-10-2019 15:03
Ansatte som har sluttet legger seg i listen  Inaktive  i oversikten over ansatte under  Employees - Oversikt . 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-10-2019 14:59
Standard lønnsart for OTP, Firmaets andel (LA 60000 - Tjenestepensjon OTP) er en grunnlagslønnsart. Den er derfor ikke satt opp med kontonummer da denne  arbeidsgiveravgiften  posteres mot samme konto som annen arbeidsgiveravgift.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-10-2019 14:57
Om du ønsker å manuelt innrapportere annen sats enn særavtalene så må du opprette en egen lønnsart for dette i Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-10-2019 14:49
Ved henting av tilbakemelding på A-melding kan du få melding om at den er avvist.  Når man klikker på  Se tilbakemelding  for å se mer informasjon ser man denne meldingen på en eller flere av de ansatte,  "Opplysninger om arbeidsforhold mangler" (Magnet_Edag-108).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-10-2019 14:39
Om du ikke får generere og sende a-melding skyldes det i de aller fleste tilfeller at det ligger flere lønnskjøringer i kjøreplanen for samme måned.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-10-2019 14:34
Dersom den ansatte har vært ansatt i selskapet tidligere, og nå skal starte igjen, kan  man gjenansette den ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-10-2019 13:53
Dersom den ansatte slutter i selskapet, så må du registrere dette i Payroll, da sluttdato må rapporteres inn med a-meldingen til ansatt-registeret.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎03-10-2019 13:10
Om du ønsker å endre informasjon på en eksisterende ansatt kan dette gjøres under Employees - Oversikt.Her kan du endre adresse, etternavn, legge til informasjon vedrørende bil og fagforeninger, osv
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎01-10-2019 15:18
Det er 2 ulike typer godkjenningsprosesser i Calendar: Automatisk og Med godkjenner(e).
Vis hele artikkelen
Nyttige linker