avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Visma.net Payroll support har utvidet åpningstid fra 09.00-18.00 mandag 4. januar til torsdag 7. januar.   Januar er en travel måned for alle som jobber med lønn. Benytter du deg av Visma.net Payroll sine supporttjenester, vil du i perioder kunne oppleve noe ventetid. Når du ringer inn på support, får du spørsmål om å sette deg på callback. Vi anbefaler at du velger å sette deg på callback, slik at du kan gjøre andre ting mens du venter.  
Vis hele artikkelen
10-12-2020 13:52
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 903 Visninger
Dersom du har gått over til Visma.net Payroll i løpt av året, vil de ansatte motta sammenstillingsoppgave fra to steder.  Har dere tidligere benyttet et lønnsystem, hvor du kan skrive ut sammenstillingsoppgaver, anbefaler vi at du skriver ut sammenstillingsoppgave fra dette systemet og sender til de ansatte etter siste lønnskjøring i gammelt system.    Hvis ditt firma allikevel ønsker å sende sammenstillingsoppgaven kun fra Payroll, må du gjøre følgende.   Opprett nye lønnsarter som tilsvarer de Inntektsbeskrivelsene det du har rapporter fra "gammelt" lønnssystem. Hvilke Inntektsbeskrivelser som er benyttet ser du på f.eks. A07. Når du lager ny lønnsart, ikke kopier, men velg "Start med blank".  Kryss av for "Variabel" i fanene "Generell informasjon" Kryss av for "Inngående Saldo" og "Utelat fra lønnsslipp" i fanen "Visning". Legg til korrekte korrekte verdier i fanen "Innberetning A-melding". Lønnsarter for inngående saldo blir ikke med på regnskapsbilaget, så disse skal derfor ikke ha konto. Registrer opplysninger på den enkelte ansatte i Employee i fanen "Transaksjoner, Inngående saldo".  Legg inn aktuelt beløp, og benytt gjerne datoen for oppstart Payroll som transaksjonsdato. Husk at eventuelle trekk må registreres med minusbeløp.   Vær oppmerksom på at transaksjonene blir oppdatert først når du har bekreftet neste lønnskjøring. Du kan kontrollere dine registreringer ved å ta ut rapporten " Sammenstilling til inntektsmottaker" i lønnskjøringen.    MERK! For å få legge inn feriepenger som skal utbetales, se dette brukertipset.   Tilhørende brukertips Lønnsart beskrivelse av de forskjellig felt Inngående saldo
Vis hele artikkelen
22-05-2019 09:43 (Sist oppdatert 04-05-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1343 Visninger
I Altinn kan du bestille et avstemmingsskjema for valgt(e) kalendermåneder. Det anbefales at denne tas ut hver termin for å se at det du skal betale stemmer overens med det du har rapportert. Her får du hjelp til å utføre dette.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 09:36 (Sist oppdatert 17-11-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1350 Visninger
Nytt år blir automatisk opprettet i Payroll dersom du har opprettet en løpende lønnskjøring. Når desemberlønnen er bekreftet kommer det automatisk opp en egen kjøring merket "Årsavslutning 2020". Denne "lønnskjøringen" er en påminnelse om at du må sende "Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker" og har ingen andre funksjoner.   Du finner også sammenstillingsoppgaven under Payroll | Rapporter | Standardrapporter og kan skrive dem ut når du måtte ønske. Sammenstillingsoppgave til de ansatte Sammenstillingsoppgaven skal sendes ut til inntektsmottaker og gir en oversikt over innrapporterte opplysninger fra arbeidsgiver foregående år.    Sammenstillingen inneholder: Summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser) Summen av feriepengegrunnlaget Summen av rapportert forskuddstrekk Fristen for å sende sammenstillingsoppgave til de ansatte er 1. februar, men vi anbefaler at du gjør dette så fort du er ferdig med det gamle året.     Relaterte brukertips Sende sammenstillingsoppgave via Payslip  
Vis hele artikkelen
18-12-2017 08:49 (Sist oppdatert 23-12-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2097 Visninger
Det er 3 nye felter som skal rapporteres i a-meldingen fra 2021. Ansettelseform, sluttårsak og pensjonsinnretning. 
Vis hele artikkelen
28-12-2020 15:18 (Sist oppdatert 23-12-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1271 Visninger
Før du ringer oss i januar er det viktig at du er kjent med innholdet i denne artikkelen. Denne artikkelen vil kunne hjelpe deg gjennom årsavslutningen.   Våre åpningstider i januar finner du her.   Januar er en travel måned for alle som jobber med lønn. Benytter du deg av Visma.net HRM sine supporttjenester, vil du i perioder kunne oppleve noe ventetid.  Når du ringer inn på support, får du spørsmål om å sette deg på callback. Vi anbefaler at du velger å sette deg på callback, slik at du får gjort andre ting mens du venter.     Vi anbefaler at du har ditt kundenummer eller organisasjonsnummer klart, slik at vi kommer raskt i gang med å gi deg support. Frister: 5. januar: frist for å sende a-melding for desember 15 januar: frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift for termin 6 1 februar: frist for å sende sammenstillingsoppgave til de ansatte Aktuelle brukertips og nyttig informasjon: Brukertips årsoppgjør Veiledning til a-melding Ytelser i a-melding Ofte stilte spørsmål til support:    Kan jeg kjøre lønn på to år samtidig? Nei, du må avslutte alle lønnskjøringen for 2020 før du kan kjøre ny lønn for 2021. Hvis en ytelse som tilhører 2020 ikke har blitt innberettet, og du oppdager dette først etter at du er over i 2021, kan du opprette en ny lønnsart hvor du overstyrer transaksjonsdato tilbake til 2020. Du kan lese mer om  dette her.    Hvordan går man over til nytt år i Payroll? Les mer om rutinen for overgang til nytt år til Payroll i dette brukertipset.   Blir inngående saldo med på sammenstillingsoppgaven? Ja, sammenstillingsoppgaven tar med seg inngående saldo dersom det er opprettet egne lønnsarter for dette. Les mer her.   Må sammenstillingsoppgaven sendes til de ansatte før jeg jeg kjører lønn i 2021? Nei, du kan sende sammenstillingsoppgaven for 2020 også etter at du er over i 2021.   Må sammenstillingsoppgaven sendes per post eller kan den sendes via Payslip? Dette bestemmer du selv. Du kan sende per post eller via Payslip. Når du sender via Payslip vil de ansatte motta oppgaven i Employee appen, som vil være mest effektivt for deg som lønningsansvarlig og for den ansatte. Les mer om hvordan du sender sammenstillingsoppgaven på Payslip her.
Vis hele artikkelen
30-12-2019 12:47 (Sist oppdatert 23-12-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1511 Visninger
Du kan sende sammenstillingsoppgaven til de ansatte via Payslip. Utsendelsen skjer på samme måte som utsendelse av lønnsslipper. Når desemberlønnen er bekreftet kommer det automatisk opp en egen kjøring merket "Årsavslutning".  Denne "lønnskjøringen" er en påminnelse om at du må sende "Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker"   Her kan du sende sammenstillingsoppgaven til inntektsmottakere via Payslip. Du kan også laste ned som en PDF. Vi anbefaler at du sender denne umiddelbart etter at du er ferdig med alle lønnskjøringer for 2019.   Sammenstillingsoppgave Sammenstillingsoppgaven skal sendes ut til inntektsmottaker og gir en oversikt over innrapporterte opplysninger fra arbeidsgiver foregående år.    Sammenstillingen inneholder: Summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser) Summen av feriepengegrunnlaget Summen av rapportert forskuddstrekk Payslip I webutgaven av Payslip vil den ligge under Lønnsoppgaver   I Appen ligger sammenstillingsoppgaven under ikonet øverst til høyre  
Vis hele artikkelen
30-12-2019 10:08 (Sist oppdatert 23-12-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2197 Visninger
Hvis en ytelse som tilhører 2020 ikke har blitt innberettet, og du oppdager dette først etter at du har kjørt lønn for 2021, eller tidligere periode kan du opprette en ny lønnsart hvor du overstyrer transaksjonsdato tilbake.   Eksempel: En ansatt har i 2020 fått utbetalt en bonus utenfor lønnssystemet. Du får beskjed om dette etter at du har kjørt januarlønn for 2021. Du må da opprette en kopi av lønnsarten for bonusen, og legge inn at betalingsdatoen skal overstyres.   Gå til Innstillinger | Regler | Lønnsarter . Klikk «Ny lønnsart», velg «Kopier fra eksisterende». Hent opp lønnsarten du skal kopiere fra, i vårt eksempel Bonus prosenttrekk. Gi lønnsarten et nytt navn, f.eks. Bonus 2020. Gå til fanen Tilleggsinformasjon, klikk «Legg til» og velg 999990 – Overstyrt betalingsdato under tilleggsinformasjon. Åpne Employees, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable . Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene må være i måneden du skal rapportere den i a-meldingen, i dette eksemplet 31.12.20. Bruk denne datoen både på Transaksjonsdato og Overstyrt betalingsdato . Siden den ansatte allerede har fått utbetalt beløpet anbefaler vi at å nullstille utbetalingen med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt. Du kan velge å ta med transaksjonen(e) i neste lønnskjøring, eller opprette en ekstrakjøring kun for denne korreksjonen. Dersom du allerede har sendt sammenstillingsoppgave til den ansatte, må du huske å sende nye etter at ekstrakjøringen er fullført. Relaterte brukertips Lønnsartfelter Ekstrakjøring  Korrigere / tilbakeføre lønn
Vis hele artikkelen
28-12-2020 10:29 (Sist oppdatert 23-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1888 Visninger
Mange bedrifter mottar ved årets slutt en oversikt over hva hver enkelt ansatt skal innberettes for i forsikringer for det aktuelle året. Dette kan medføre at man må gjøre endringer i allerede innberettede beløp.   Alle standard lønnsarter for forsikring i Visma.net Payroll er datosensitive, som innebærer at de kun kan benyttes under Faste transaksjoner. Når du skal korrigere en forsikring må du derfor opprette en ny lønnsart for dette.   Gå til Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter, klikk Ny lønnsart. I dette eksemplet skal vi korrigere en gruppelivsforsikring og velger å bruke lønnsart 14100 som mal for den nye lønnsarten:   I fanen Generell informasjon , gir du lønnsarten et nytt navn, i tillegg må du fjerne haken på Datosensitiv og deretter sette den på Variabel .     Klikk deretter i fanen Avansert, velg Påkrevd i feltet under Beløp, og klikk Lagre.   Dersom du skal endre beløpet for flere ansatte anbefaler vi at du bruker rutinen Masseoppdateringer i Employees.   Alternativt kan du legge inn endringen på aktuelle ansatte under Transaksjoner | Variable.   Dersom den ansatte er innberettet med for høyt beløp, registrerer du beløpet med minus (-) foran.   Relaterte brukertips Opprette ekstrakjøring Masseregistrere transaksjoner
Vis hele artikkelen
09-12-2019 09:15 (Sist oppdatert 17-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1296 Visninger
I forbindelse med årsavslutningen kan det være behov for å kjøre en ekstra kjøring for å få innrapportert ytelser som tidligere ikke er tatt med. Du kan opprette så mange ekstrakjøringer du måtte ønske.  Husk at en ekstra kjøring alltid må ha samme dato som siste fullførte lønnskjøring eller nyere.   For å opprette en ekstra kjøring klikker du Ny lønnskjøring nederst i venstre hjørne under Pågående lønnskjøringer i Payroll   Legg inn en passende tittel og utbetalingsdato. Dersom du ønsker å ta med kun utvalgte lønnsarter på lønnskjøringen merker du feltet Kun utvalgt lønnsartgrupper , og merker aktuelle gruppe(r). Er ekstrakjøringen opprettet for å korrigere på fjorår, så kryss av for "Retroaktiv lønnskjøring". Grupper her henviser til gruppen som er satt på lønnsarten i fanen Visning under I nnstillinger | Regler | Lønnsarter .   Lagre den nye lønnskjøringen og fullfør på vanlig måte. Spørsmål til support I denne ekstra kjøringen så skal jeg legge kun en skattemessig fordel, hva skjer med skatten da? -  Payroll vil se at beregnet skatt ikke kan trekkes og vil bli automatisk "nullet".  Relaterte brukertips Korrigering av fordelsbeløpet på forsikring
Vis hele artikkelen
09-12-2019 09:11 (Sist oppdatert 05-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1565 Visninger
Under Rapporter | Standardrapporter i Visma.net Payroll finner du rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap. Rapporten viser kolonne over hva som er innrapportert og hva som er bokført for en eller flere måneder. Hvis det er avvik mellom hva som er innrapportert og hva som er bokført, vises tallene i rødt.
Vis hele artikkelen
20-11-2019 08:20 (Sist oppdatert 23-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1271 Visninger
Høstkonferanse 2021