Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma.net Time & Absence
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kategorier
Sorter etter:
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎15-04-2019 08:04
Dette er startsiden for å sette opp Visma.net Time & Absence for deg som bruker Huldt & Lillevik Lønn.   Vi anbefaler deg å ta kontakt med din Visma partner for å komme i gang!   Vær også oppmerksom på at det må være et 1-1 forhold mellom lisensen på Huldt & Lillevik Lønn og Visma.net. Dette betyr at en Huldt & Lillevik Lønn lisens (installasjon) ikke kan knyttes opp mot 2 forskjellige Visma.net lisenser (kunder).   NB! Kunder med Visma.net Financial kan ikke starte med Visma.net Time & Absence mot Huldt & Lillevik Lønn!   Fremgangsmåte/Oppsett Gjør nødvendige forberedelser i Huldt & Lillevik Lønn som beskrevet i vedlagte dokument Visma.net Calendar - Forberedelser Huldt & Lillevik Lønn.pdf Dersom du benytter Huldt & Lillevik Cloud (ASP), må du bestille oppsett av Huldt & Lillevik Message Controller og OPG på support.hl@visma.com Kjører du lønn lokalt eller hos ekstern ASP leverandør, må du installere Huldt & Lillevik Message Controller og OPG, se veiledning nederst her.  Sett opp Visma.net Time & Absence mot Huldt & Lillevik Lønn som beskrevet i vedlagte dokument Sett opp Visma.net Calendar mot HL 1.1.pdf   Sluttbrukerveiledning: Det er utarbeidet sluttbrukerveiledning som kan være til hjelp for dine brukere når de skal i gang med Visma.net Time & Absence. Disse finner du som vedlegg til denne artikkelen. Visma.net Calendar - Sluttbrukerdokumentasjon.pdf (for kunder som bruker Time & Absence) Visma.net Absence - Sluttbrukerdokumentasjon.pdf  (for kunder som kun benytter Absence)   Her kan du lese mer om: Visma.net Payslip
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Dirkaft Saleem VISMA ‎01-04-2019 16:26
Du har mulighet til å registrere timer eller fravær på mobil i Visma Employee appen for kunder som bruker Visma.net Time & Absence. Du må laste ned "Visma Employee" på din telefon enten i App store eller Google Play. Du benytter samme innlogging i appen som på Visma.net.     Når du er innlogget i appen klikk "+" tegnet. Deretter vil du komme til en oversikts-fane med alle koder du kan registrere. Velg så den koden du ønsker å registrere timer eller fraværet på.  Til slutt legger du inn antall timer / dager du ønsker å registrere, en eventuell kommentar og klikker "Send".   NB! Ønsker du å angi prosjekt ved registrering, les her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Alvestad Lorck VISMA ‎05-03-2019 14:50
Finn alle aktuelle brukertips for deg som bruker av Visma.net Time og Absence.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎19-02-2019 15:20
Her kan du lese om hvordan nødvendige data overføres fra Visma Lønn til Time, Absence og Expense
Vis hele artikkelen
av Renate Martensson VISMA
 Hvis du har ansatte som ønsker å registrere ferie for neste år allerede er dette mulig i Calendar.    Da de ansatte registrerer ferie i 2019, blir ikke feriesaldo oppdatert, men det ligger inne en sperre på 21 / 25 feriedager, utifra antall feriedager per år som ligger på de ansatte i Visma Lønn.   Hvis du har ansatte som har 0 i feriedager for 2018 grunnet sen oppstart, og de ikke skal ha feriedager i 2018 må du gjøre følgende, hvis de ansatte ønsker å registrere ferie for 2019 nå.   1. Gå til "Opprett nytt år" under Rutiner / Registrering / Opprett nytt år. 2. I bildet som kommer opp må du fjerne haken for "Overfør feriedager". Dette er veldig viktig, ellers kommer de overførte feriedagene til å være tilgjengelige både i 2018 og 2019. 3. Overfør feriesaldo og fridager under "Visma.net Eksport". 4. Når du er ferdig med ajourhold av ferie i 2018 kan du overføre feriedager, under Rutiner / Registrering / Overføre feriedager. Da det er gjort må du overføre feriesaldo og fridager igjen under "Visma.net Eksport".   MERK! Nå som 2019 er opprettet er det viktig at du ser på årstallet når du bestiller og oppdaterer skattekort, velg 2018.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎29-10-2018 11:28
Visma.net Calendar støtter kun godkjenningsflyt på Avdeling. Dersom du ikke kan benytte avdeling, kan du sette opp godkjenningsflyt på brukernivå, men dette krever av flyten må oppdateres hver gang du får nye brukere/ansatte. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du setter opp godkjenning på avdeling.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎09-10-2018 12:10
For at man skal kunne registrere "sykt barn" i Calendar MÅ man legge inn barn som pårørende i Employees | ansatt | pårørende.          Når du har lagt inn barn under pårørende vil du nå få opp koden for "sykt barn" i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:17
  Logg deg på: connect.visma.com   1. Du vil få opp en menyen der du som ansatt kan velge; Calendar | Expense | Payslip | Community For å registrere oppspart overtid skal du trykke på calendar   2. Hvis det er første gang du bruker Calendar vil du få opp en guide som viser kort hvordan du kan bruke calendar. Trykk lukk når du er ferdig.   3. Du vil få opp kalenderen for den aktuelle måneden. Du kan selv gå både frem og tilbake i tid ved pilene i venstre hjørne.   4. Dersom du har oppspart overtid kan du velge å ta denne ut. Da trykker du på den aktuelle dagen du ønsker å benytte deg av, trykk på "mer" under fanen "ikke på jobb". Trykk deretter på oppspart overtid, hvor mange timer du vil bruke eventuelt om du vil bruke en hel dag. Ved denne typen registrering må man også skrive en kommentar.      Når du har registrert "oppspart overtid" vil calendar få opp en oransje markering på perioden du har valgt. Lederen må godkjenne registreringen.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-10-2018 09:16
  Logg deg på: connect.visma.com   1. Dersom den ansatte har registrert "oppspart overtid" men ikke ønsker å avspasere kan den ansatte få overtiden utbetalt. Hvor mye overtid den ansatte har kan man se til høyre under "saldoer" og "overtid".      2. Som leder trykk på sirkelen med tre prikker til høyre ved "saldoer"     3. Du vil da få opp to alternativer, "endre timesaldo" og "betal ut oppspart overtid". Du velger "betal ut oppspart overtid".      4. Her kan du legge inn hvor mange av de oppsparte overtidstimene du ønsker til utbetaling. Trykk deretter "konverter"   5. Kalenderen vil nå inneholde "utbetaling oppspart overtid".           
Vis hele artikkelen
av Bettina Magnussen VISMA
  1. Gå inn på approval og unden fanen "mine oppgaver" finner du oppgaver du må behandle.      2. Huk av på den fraværsforespørselen du ønsker å godkjenne og trykk deretter "godkjenn utvalgte"   3. Du kan nå legge igjen en kommentar og trykk deretter "lagre"    4. Du har nå godkjent fraværsforespørselen og den ansatte vil få opp godkjenningen i sin Calender.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎28-09-2018 14:23
  Logg deg på: connect.visma.com   1. Når du har registrert fleksitid+ i calendar kan du velge å ta ut fleksitiden. Helt til høyre i calendar under saldoer, vil du få opp hvor mange fleksitid-timer du har. Hvis saldoen for eksempel er 5t  kan du trykke på den dagen du ønsker å ta ut fleksitiden.       2. Etter du har trykket "lagre" vil kalenderen inneholde registreringen av uttaket. Helt til høyre kan du også se at fleksitid-saldoen nå er 0. Saldoen vil oppdateres utifra hva du registrerer i calendar til enhver tid.             
Vis hele artikkelen
av Tom Rune Sollie VISMA
Logg deg på: connect.visma.com 1. Du vil få opp en menyen der du som ansatt kan velge; Calendar | Expense | Payslip | Community For å registrere sykemelding, trykk "calendar"   2. Hvis det er første gang du bruker Calendar vil du få opp en guide som viser kort hvordan du kan bruke calendar. Trykk lukk når du er ferdig.   3. Du vil få opp kalenderen for den aktuelle måneden. Du kan selv gå både frem og tilbake i tid ved pilene i venstre hjørne.   4. For å registrere sykemelding trykker du på den dagen sykemeldingen gjelder fra. Da vil du få opp en meny, her velger du "ikke på jobb" og "annet fravær".    5. Her endrer du kode til syk og huker av for "sykemeldingen gjelder fra"     6. Nå kan du sette inn datoen sykemeldingen gjelder fra og sykemeldingsprosenten din. Trykk deretter "lagre".       7. Du vil nå få opp at sykemeldingen er registrert i calendar.                   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tom Rune Sollie VISMA ‎28-09-2018 12:53
  Logg inn på connect.visma.com   Oversikt over feriedager vil man finne i calendar    Ved å trykke på "calendar" får du en oversikt over måneden du er i og helt til høyre side kan man se en kolonne som viser "feriedager" og "feriesaldo".       Ved å trykke inn på "feriesaldo" vil du få opp denne oversikten som viser dine resterende feriedager.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Helga Marie Auran VISMA ‎13-10-2017 10:52
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎24-07-2017 14:39
Visma.net Absence er en løsning for registrering av ferieønsker og fravær.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎24-07-2017 13:23
Her kan du lese hvordan fravær overføres fra Absence til Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎24-07-2017 13:22
Ja. Bruker kan endre registrert fravær. Fraværet må eventuelt godkjennes på nytt. Om fraværet er overført til Visma Lønn, må det "låses opp" der (melding gis).   Om fraværet skal forlenges, kan et alternativ til å "låse opp" bare være å registrere et nytt fravær (behandlingen blir korrekt).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎24-07-2017 12:44
Leder kan få e-post når fravær registreres. Se hvordan her.  Ansatt får dessverre ingen melding p.t når ferieønsket godkjennes, men vil se det i Absence.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎24-07-2017 12:09
Ja. Man kan angi "snillere" regler enn lovens minimum. Antall egenmeldinger/dager, regler for nyansatte osv.  Les om dette her Virksomheten kan også angi at den er en IA-bedrift (uten formelt sett å være det).  
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
Ønsker dere andre fraværsregler enn standardreglene ("snillere") kan dette angis på aktuelle fraværskoder i Absence.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign