avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
I tjenesten Employees, og under menyen  Innstillinger > Selskapsinnstillinger > Generelt  finnes det et avsnitt som heter  Skatt/Virksomhetsnummer . Disse feltene har betydning for a-meldingen.
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp avgiftskode for forholdsmessig mva i systemet. 
Vis hele artikkelen
I Expense kan du ha en type hvor bruker registrerer et antall, og så ligger satsen fast på typen. Brukes ofte i tilfeller hvor man på reise får ulik bedriftsspesiell godtgjørelse, kursholdere, godtgjørelse for overnatting o.l
Vis hele artikkelen
Oversikt over hvilke kredittkort som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Betaling til utlandet og banker som ikke har IBAN.   Det har blitt strammet til i Financials slik at når man skal sende en betaling med IBAN, skal feil på IBAN nummer oppdages før betalingen blir sendt til Autopay.
Vis hele artikkelen
Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i systemet. Du kan velge å opprette nye fraværskoder dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i systemet. Du kan velge å opprette nye arbeidstidskoder dersom dette er ønskelig.
Vis hele artikkelen
I Calendar kan brukere registrere timene sine, og administratorer kan endre eksisterende timekoder og opprette nye.
Vis hele artikkelen
For å få en oversikt over hva som er innberettet av arbeidsgiveravgift, skatt, innrapportert lønn, arbeidsforhold etc. kan man ta ut en kontrollrapport. Den kan også  taes ut før du sender inn a-meldingen for å kontrollere at opplysningene stemmer. Tilbakemeldingsrapporten inneholder betalingsinformasjon og detaljert tilbakemelding om eventuelle feil på firma, skatt og ansatt
Vis hele artikkelen
En timeliste vil gi en leder/administrator en oversikt over registrert fravær og arbeidstid hos en bruker.
Vis hele artikkelen
Dersom det i et selskap ikke utbetales lønn hver måned, så må det likevel sendes inn en A-melding for hver periode dersom man har ansatte med arbeidsforholdstype Ordinært arbeidsforhold.  I de periodene det ikke er noen utbetalinger, vil ikke systemet automatisk generere en A-melding. Du må derfor generere en a-melding med kun ansattopplysninger manuelt.
Vis hele artikkelen
Av og til har man behov for å kjøre en ekstra lønnskjøring, eller endre informasjon på en ansatt etter at lønnskjøring er bekreftet, eller at a-melding for perioden allerede er innsendt og godkjent. I denne artikkelen tar vi for oss 2 forskjellig scenarioer og viser hvordan du får innrapportert ekstra informasjon.
Vis hele artikkelen
Når du bekrefter betalingen i  den pågående  lønnskjøringen, vil A-meldingen bli generert og klar til å sendes. Denne artikkelen forklarer hvordan du sender inn a-melding i Payroll. 
Vis hele artikkelen
Dersom du opplever å få feil i a-meldingen, enten at den er avvist eller må kontrolleres, så må dette rettes før du kan sende inn en ny erstatningsmelding i samme periode.
Vis hele artikkelen
 Alle lønnsarter som skal innberettes i a-meldingen må være avhuket  Rapportering til a-meldingen   for at de skal rapporteres  inn i a-ordningen.
Vis hele artikkelen
Før du kan sende inn A-melding fra Payroll, så må lønnssystemet registreres i Altinn. Dette gjøres inne på Altinn sine nettsider ved å velge datasysteme Visma.net Financials, samt et selvvalgt passord. Da vil du få tildelt et ID nummer som legges inn i AutoReport
Vis hele artikkelen
Ved registrering av inngående faktura kan du bestemme selv om det er netto-eller bruttobeløp som registreres på fakturalinjen.   Her forklarer vi hvordan.
Vis hele artikkelen
Flytter du en vare fra et lager til et annet kan du f.eks bruke rutnine Lageroverføring. Rutinen finner du under Lager, Arbeidsområde, Registrering og Lageroverføring.
Vis hele artikkelen
Når man starter opp med Payroll (med overgang fra annet lønnssystem) legger man normalt inn startdato den første måneden man tar i bruk programmet, og at arbeidsforholdet er avsluttet i det gamle. Om den ansatte da ønsker å registrere egenmelding i Calendar vil det gi en feilmelding om at  Mimimum ansettelsesperiode er 2 måneder , selv om den ansatte har vært ansatt i firmaet lenge før denne datoen.
Vis hele artikkelen
Når en   a nsatt   slutter skal sluttoppgjør og feriepenger utbetales, og denne artikkelen tar for seg hvordan du går fram i Payroll.
Vis hele artikkelen
Relevante linker