avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Turi M Sorensen MODERATOR ‎13-07-2018 13:25
Om den ansatte har feriedager tilgode fra fjoråret, så kan disse feriedagene legges inn manuelt på den ansatte, slik at de kommer med på årets feriedager tilgode.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen MODERATOR ‎14-06-2018 10:38
I Visma.net dukker det opp et nytt begrep som kanskje er ukjent for de fleste. Kontotyper er en måte for å kategorisere lønnsarter på, for å kunne knytte disse mot en felles konto. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎29-05-2018 12:53
Visma.net Expense reiseregning system er integrert med Mamut, og du kan da fylle ut reiseregningen når og hvor det måtte passe, på nettbrett, PC eller Mac og importere til Mamut og utbetale via lønn. Vi vet du heller vil bruke tiden din på det du er best til – nemlig å drive bedriften. Derfor har vi laget en løsning som gjør det enkelt for deg og dine ansatte å føre reiseregninger, med integrasjon mot Mamut for utbetaling via lønn.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Du endrer arbeidstidsplan/turnus eller oppretter nye planer/turnuser ved å gå i kalenderen til den ansatte under Calendar / Registrering. Marker den ansatte i oversikten til venstre og klikk på første dag arbeidsplanen skal være gjeldende.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
I Calendar har du mulighet til å registrere Oppspart overtid. Da vil kun overtidstillegget gå til utbetaling i Payroll, mens antall timer vil bli lagt i “timebanken” som en saldo. Disse timene kan entene utbetales, eller benyttes til avspasering
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
 I Visma.net Payroll er feriepengefunksjonaliteten automatisert.  Dette medfører at i den måneden som er satt opp som feriemåned, vil Visma.net automatisk håndtere utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie. For at dette skal bli korrekt er det nødvendig å sjekke innstillinger og parametre som ble satt ved oppstart av programmet.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Med ambulerende virksomhet menes alle tilfeller hvor arbeidstaker utfører hoveddelen av arbeidet i en annen sone enn der virksomheten drives, og hvor det ikke er plikt til å registrere en underenhet i denne andre sonen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen MODERATOR ‎30-04-2018 11:19
Denne artikkelen gir en oversikt over skannetjenesten og hva man bør være klar over i forbindelse med bruken av denne.                                  Hvordan sende fakturaene på epost?    Fakturaene må sendes som pdf- eller tif-vedlegg, og hvert vedlegg må inneholde hele fakturaen inkl. eventuelle vedlegg. Vedlegg som sendes i egen fil vil bli behandlet som eget dokument. Det kan ikke sendes flere fakturaer i samme fil, for disse vil ikke bli splittet. Det kan sendes flere filer i samme mail, men størrelsen på mailen må ikke overstige 30 mb. Pdf-ene som kommer inn på e-post må ikke være større enn 5MB. Det bør ikke være mer enn 100 sider i en pdf-fil. I tillegg anbefaler vi også en oppløsning på 300dpi, minimum 200dpi.                                               Hvilke felter tolkes?     Følgende felter på fakturaen tolkes: Organisasjonsnummer på avsender Bankkontonummer på avsender Faktura nummer Fakturadato Forfallsdato Beløp KID Merk:   tjenesten støtter kun tolking på totalbeløp, ikke linjenivå. Les mer om dette her.                                       Purringer og inkassovarsler   Tjenesten støtter kun tolking av fakturaer og kreditnotaer, ikke purringer, inkassovarsler etc. Hvis skannetjenesten mottar en ikke-faktura (enten per post eller epost) vil altså denne ikke bli importert i Financials. Den vil derimot komme på mail direkte (i pdf-format) til e-postadressen satt opp som kontakt-epost på avtalen. Mailen sendes fra portal@kollektor.no og vil ha overskriften "(org.nr) [Invalid document type]". Merk: ettersom fakturaen er forsøkt tolket og til slutt sendt på e-post koster dette det samme som en vanlig tolket faktura. Vi anbefaler derfor å be leverandører sende evt. purringer på mail direkte til firmaet (ikke skannetjenesten).                                                Hvor lang tid tar det?   Responstiden vil variere, men vanligvis tar det 4-6 timer fra mailen er sendt til fakturaen dukker opp i fakturainnboksen.    Hvis dokumentet er har ugyldig filformat får man mail om dette. Får man ikke mail om feil kan man forutsette at dokumentet er behandlet av skannetjenesten og sendt til mottaker etter 6 timer (innenfor normal arbeidstid).                                                 Hva koster dette?    Priser 2017: Scanning og tolking av pdf-faktura sendt via epost: kr 8,- per faktura. Scanning og tolking av papirfaktura: kr 12,- per faktura Se fullstendig prisliste her: https://www.visma.net/no/generelt/priser/oversikt/ 
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Funksjonaliteten for fagforening er nå tilgjengelig for alle kunder. Her kan du lese mer om hvordan ta dette i bruk.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Alle lønnsarter i Payroll som slutter på 0 i nummeret, er systemlønnsarter som vedlikeholdes av Payroll. Så dersom du har behov for å gjøre endringer på en slik lønnsart (bortsett fra å endre kontotype/konto), anbefaler vi at du tar kopi av lønnsarten og lager en egen.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Før du kjører den første lønnsskjøringen bør du se gjennom oppsettet av lønnsslippen. Som standard er oppsettet forhåndsdefinert, men det kan være at du ønsker et annet oppsett.   Gå til Payroll - Rapporter - Lønnslipp - Oppsett av lønnsslipp Klikk på Endre for å komme til oppsettet. Dette er noe av det du kan gjøre: Du kan laste opp egen selskapslogo som vises på lønnsslippen. Du kan velge hva som skal vises, og flytte på kolonner. Du kan når som helst gjøre endringer på dette oppsettet.   For å komme videre til neste steg, Hvordan opprette den ansatte som bruker, klikk her
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
For at ansatte skal få tilgang til Visma.net tjenestene må det lages en bruker for hver ansatt. Når dette er gjort, vil den ansatte få tilgang til Calendar, Expense og Payslip. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av FrederikS MODERATOR ‎18-04-2018 14:59
 I den nye versjonen av Visma.net som kommer 28. april er det implementert  endringer i måten du starter tjenesten og velger den bedriften du skal jobbe med. Samt mye mer.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
I Expense har du muligheten til å ta ut oversiktsrapporter for reiseregningene dine til enten Excel, PDF eller Word. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av FrederikS MODERATOR ‎10-04-2018 15:11
 Visma.net Financials støtter RF1301 som er et elektroins skjema for innberetning av  betalinger til selvstendig næringsdrivende (uten fast forretningssted)  direkte til Altinn
Vis hele artikkelen
av FrederikS MODERATOR
 Visma.net Financials støtter sending av e-fakturaer til privatkunder (B2C) i Norge. Faktura sendes da via Nets til kundens nettbank.  Du må først aktivere AutoInvoice-tjenesten på ditt firma, og så kan du aktivere B2C.   Les mer i veiledningen som ligger vedlagt.
Vis hele artikkelen
av Christoffer Santander Braute MODERATOR
Man forsøker å sende fakturaer fra Financials til AutoInvoice, men får en feilmelding som sier "AutoInvoice call failed. AutoInvoice Service replied: Sending invoice to AutoInvoice failed"   Årsaken til dette kan være at navnet på vedlegget til fakturaen er det samme som fakturanummeret på fakturaen. For eksempel, fakturanummeret er 00056 og vedlegget til fakturaen heter 00056.pdf. Da vil fakturaen feile og ikke bli sendt til AutoInvoice.
Vis hele artikkelen
av FrederikS MODERATOR
Inngående fakturaer vil ha ulik status ut fra hvor langt de er kommet i behandlingen. Du har godkjenningsstatus og dokumentstatus. Godkjenningsstatus er det som kommer fra Approval og dokumentstatus gjelder selve fakturaen fra finans. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen MODERATOR ‎15-03-2018 12:12
I tjenesten Employees, og under menyen  Innstillinger > Selskapsinnstillinger > Generelt  finnes det et avsnitt som heter  Skatt/Virksomhetsnummer . Disse feltene har betydning for a-meldingen.
Vis hele artikkelen
Relevante linker