avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Turi M Sorensen MODERATOR for 5 timer siden
Når du får nye ansatte i firmaet ditt, må de også legges inn i Employees. Denne artikkelen tar for seg hvordan du oppretter en ny ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
I Payroll kan du opprette flere virksomheter, men husk at du ikke kan rapportere inn samme ansatt på flere virksomheter samtidig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA i går
GRATULERER med nytt lønnsystem! Det første du må gjøre er å aktivere brukeren for kundeadministrator.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Det er 2 ulike typer godkjenningsprosesser i Calender, Automatisk og Med godkjenner(e).   Den første godkjenningsprosessen, Automatisk, består av stegene: Registrering →Lønnsberegnes. Dersom dette valget aktiveres, vil alle registreringer gå direkte fra registrering til lønnsberegning. Det vil si at det ikke trenger å godkjennes verken av ansatt eller av leder. Registreringer som f.eks. ferie anses som fraværssøknader, og vil allikevel måtte godkjennes av leder før de er fullstendig registrert. Dette valget anbefales ikke da alle timeregistreringer vil bli direkte overført til lønnssystemet uten godkjenning av leder/administrator   Den andre godkjenningsprosessen, Med godkjenner(e), består av stegene: Registrering → Periodens registreringer er ferdige (ansatt) → Perioden er godkjent av (admin/leder) →Lønnsberegnes: Dette alternativet medfører at ansatte først må bekrefte sin periode før registreringen av fravær/ferie/timer går videre til sin leder. Leder må deretter godkjenne perioden før registrering går til lønnsberegning.   Du kan allerede i oppstartsveiviseren sette opp hvilke type godkjenningsprosess du ønsker å benytte:    Dersom du velger Bruk Bekrefte/godkjenne perioden vil du aktivere godkjenningsprosessen der ansatte må bekrefte perioden slik at leder/administrator deretter kan godkjenne perioden. Endre godkjenningsprosessen:   Hvis du senere ønsker å se eller endre den valgte godkjenningsprosessen kan du gå inn på Calendar - Innstillinger - Selskapsinnstillinger. Her får du først og fremst oversikt over hvordan den valgte prosessen fungerer, og kan endre den om ønskelig. Hvis du ønsker å endre prosessen, klikker du på Endre nederst til høyre. Velg så den prosessen du ønsker å benytte og lagre.  
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
I noen tilfeller kan du oppleve å få feil på lønnskjøringen. Steget i lønnskjøringen som feiler, markeres i oversikten med  Feil . Vi skal i denne artikkelen gi  en forklaring på de mest vanlige feilmeldingene. Merk at løsningen på feilmeldingene kun er veiledende, og at løsningen kan variere i forhold til hva som er feil. 
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Dersom du har ansatte som arbeider deltid, bør du kontrollere den ansattes feriedager. Jobber en ansatt 80% og arbeidstiden er fra mandag til torsdag, vil den ansatte kun ha krav på 80% av bedriftens feriedager. Grunnen til dette er at den ansatte allerede har fri de siste 20% av uken og disse fridagene skal da gå til fratrekk på mulige antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Det er mye automatikk på lønnsarter som brukes for utbetaling og lønnsarter som brukes som akkumulatorer i Visma.net Payroll. Her skal vi forsøke å forklare hvordan du kan se forskjell på lønnsartene dine. 
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Om du ønsker å redigere en eksisterende lønnsart, kan det gjøres under Innstillinger i Payroll
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Denne artikkelen tar for seg innstillingene på en lønnsart, og de gjelder  uansett om du endrer en lønnsart eller oppretter en ny. Det er allikevel ikke alle innstillingene som kan endres på systemlønnsartene.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Vi anbefaler i de fleste tilfellene å opprette nye lønnsarter, istedetfor å endre de eksisterende. I mange tilfeller er også en ny lønnsart den eneste måten å tilpasse lønnsarten slik du ønsker, fordi systemlønnsartene kun kan endres  til en viss  grad.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen MODERATOR ‎05-09-2018 14:43
Når en   a nsatt   slutter skal sluttoppgjør og feriepenger utbetales, og denne artikkelen tar for seg hvordan du går fram i Payroll.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Før du kan starte med å sende / hente skattekortopplysninger fra Altinn, er det enkelte felter i Employees som må fylles ut først.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Her går vi kort gjennom når du må opprette ny lønnskjøring, og når du kan regenerere for å rette feil på tidligere innsendte A-meldinger. 
Vis hele artikkelen
av Henrik Horn VISMA
    Det er mulig å legge til innstillinger (skript) for å inkludere lønnsarter i grunnlag for nye beregninger, for eksempel tillegg til fastlønn hvor beløpet skal arves, og tillegg til timelønn hvor antallet skal arves.   Eksempel 1: Lønnsart for tillegg til fastlønn, der tillegget skal være 10 % av fastlønnen Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Fastlønn. Klikk på lønnsarten for Fastlønn og velg Endre.   På fanen Generell informasjon, setter du på huken for “Grunnlag Beløp 1 eller 2” Deretter må du opprette en ny lønnsart for tillegget som skal arve beløpet fra Fastlønn. Ta f.eks. kopi av lønnsarten for Faste tillegg og kontroller at koden til a-meldingen er korrekt for denne ytelsen. Bestem også om lønnsarten skal være variabel eller fast.   Deretter endrer du navn på koden (og evt legger inn en beskrivelse) og så må du gå inn på fanen Avansert.   Under kolonnen Beløp skal du på linjen Skript, legge inn skriptet som heter “Grunnlag.Belop1”. Merk at Beløp må stå til Valgfri, da du ikke får lagt til skript når beløpet er påkrevd.   Deretter må du legge inn prosentsatsen (i dette tilfelle 10%) under kolonnen Faktor som en fast verdi. 10 % skrives som 0,1:   Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansatte som en fast eller variabel transaksjon, avhengig av innstillingen som ble valgt på lønnsarten. I dette eksemplet er lønnsarten en fast transaksjon.   Velg når transaksjonen skal gjelde fra (og evt. til) og velg korrekt lønnsart:   I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten bli beregnet som 10 % av fastlønnen til den ansatte: Eksempel 2: Lønnsart for tillegg til timelønn, hvor antall timer skal arves og ganges med en fast sats   Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Timelønn. Klikk på lønnsarten for Timelønn og velg Endre.   På fanen Generell informasjon, setter du på huken for “Grunnlag Antall 1 eller 2”:   Deretter må du opprette en ny lønnsart for tillegget som skal arve antallet fra Timelønn. Ta f.eks. kopi av lønnsarten for Timelønn og kontroller at koden til a-meldingen er korrekt for denne ytelsen.   Deretter endrer du navn på koden (og evt legger inn en beskrivelse) og så må du gå inn på fanen Avansert.   Under kolonnen Antall skal du på linjen Skript, legge inn skriptet som heter “Grunnlag.Antall1”. (Husk også å ta bort skriptet General.Hourly Rate dersom du har kopiert Timelønn)   Du kan enten angi en fast sats eller ha sats som en del av registreringen når du bruker lønnsarten. Beregningen vil da bruke Antall * Sats for å beregne verdien. I dette eksempelet velger vi å ikke legge inn en fast sats på lønnsarten:   Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansatte som en variabel transaksjon. Fyll ut sats, da denne ikke ble angitt som en fast verdi på lønnsarten:   I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten arver antallet fra timelønnen (30 timer) og ganger med satsen (80):  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎29-08-2018 11:06
Denne artikkelen gir nyttig info om årsavslutning i Visma.net Financials.                                                "Hjelpekontoer" i systemet Gjennom året vil du hele tiden ha kontroll på om du har et overskudd eller et underskudd i firmaet ditt. Dette vises fortløpende som et tall på balanserapporten (i tillegg til på resultatrapporten) selv om det ikke er gjort posteringer her. Som standard er denne kontoen 2070. Dette er altså en "hjelpekonto" i systemet. På   Hovedboksinnstillinger   ser du hvilken konto som er valgt for dette i feltet  Konto for nettoinntekt hittil i år .      Her velger du også kontoen for opptjent egenkapital i feltet   Konto for fri egenkapital. Dette er også en "hjelpekonto" som brukes for å vise udisponert resultat fra året før. Som standard er denne kontoen 2090.             Merk:  hvis du ikke bokfører årets resultat (f.eks mellom 8960 og 2050) vil systemet automatisk vise saldoen på 2070 det ene året som saldo på 2090 det neste. Hvis du f.eks har en saldo på 200 000 på 2070 i 2016 vil dette vises som 200 000 på 2090 i 2017. Hvis du bokfører årets resultat som normalt vil 2090 være 0.                                                                                                                           Avslutte perioder   Når du er ferdig med alle føringene for et år bør du lukke alle periodene i dette året. Dette forhindrer at det kan føres mer på året. Lukking gjøres på Hovedbok - Behandling - Avslutning -   Avslutt regnskapsperioder.   Her markerer du de periodene du skal avslutte og klikker   Avslutt regnskapsperioder.   Merk   at du må krysse av for alle modulene.    Dersom du får opp at det finnes dokumenter som ikke er oppdatert  kan du klikke på   Skriv ut åpne dokumenter. Her vil du få en oversikt over disse. Bilagene må enten oppdateres eller slettes før du kan stenge perioden.   Tips:   Før du avslutter periodene bør du gå gjennom sjekklisten under.        Dersom du har avsluttet alle periodene og trenger å føre tilleggsposteringer er det mulig å åpne opp for dette på Hovedbok - Konfigurasjon - Innstillinger -   Hovedboksinnstillinger.        Her setter du et kryss i boksen for å tillate postering på avsluttede perioder (og lagrer).   NB: Det er viktig å fjerne denne haken igjen etter at posteringen er utført. Da hindrer du at posteringer skjer på avsluttet år. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten1 COMMUNITY MANAGER ‎28-08-2018 12:50
Denne artikkelen gir en oversikt over skannetjenesten og hva man bør være klar over i forbindelse med bruken av denne.                                  Hvordan sende fakturaene på epost?    Fakturaene må sendes som pdf- eller tif-vedlegg, og hvert vedlegg må inneholde hele fakturaen inkl. eventuelle vedlegg. Vedlegg som sendes i egen fil vil bli behandlet som eget dokument. Det kan ikke sendes flere fakturaer i samme fil, for disse vil ikke bli splittet. Det kan sendes flere filer i samme mail, men størrelsen på mailen må ikke overstige 30 mb. Pdf-ene som kommer inn på e-post må ikke være større enn 5MB. Det bør ikke være mer enn 100 sider i en pdf-fil. I tillegg anbefaler vi også en oppløsning på 300dpi, minimum 200dpi.                                               Hvilke felter tolkes?     Følgende felter på fakturaen tolkes: Organisasjonsnummer på avsender Bankkontonummer på avsender Faktura nummer Fakturadato Forfallsdato Beløp KID Merk:   tjenesten støtter kun tolking på totalbeløp, ikke linjenivå. Les mer om dette her.                                       Purringer og inkassovarsler   Tjenesten støtter kun tolking av fakturaer og kreditnotaer, ikke purringer, inkassovarsler etc. Hvis skannetjenesten mottar en ikke-faktura (enten per post eller epost) vil altså denne ikke bli importert i Financials. Den vil derimot komme på mail direkte (i pdf-format) til e-postadressen satt opp som kontakt-epost på avtalen. Mailen sendes fra portal@kollektor.no og vil ha overskriften "(org.nr) [Invalid document type]". Merk: ettersom fakturaen er forsøkt tolket og til slutt sendt på e-post koster dette det samme som en vanlig tolket faktura. Vi anbefaler derfor å be leverandører sende evt. purringer på mail direkte til firmaet (ikke skannetjenesten).                                                Hvor lang tid tar det?   Responstiden vil variere, men vanligvis tar det 4-6 timer fra mailen er sendt til fakturaen dukker opp i fakturainnboksen.    Hvis dokumentet er har ugyldig filformat får man mail om dette. Får man ikke mail om feil kan man forutsette at dokumentet er behandlet av skannetjenesten og sendt til mottaker etter 6 timer (innenfor normal arbeidstid).                                                 Hva koster dette?    Priser 2017: Scanning og tolking av pdf-faktura sendt via epost: kr 8,- per faktura. Scanning og tolking av papirfaktura: kr 12,- per faktura Se fullstendig prisliste her: https://www.visma.no/erp/pakker-og-priser/autoinvoice/
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen MODERATOR ‎27-08-2018 15:26
Etter den ansatte er lagret med påkrevde opplysninger rundt arbeidsforhold og stilling, vil du få opp en ny fane i bildet  Employees / Oversikt , på hver person. Under fanen  Transaksjoner  kan du registrere  Faste  og  Variable transaksjoner  på den ansatte, i tillegg til  Inngående saldo  eller Hittil-verdier.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen MODERATOR ‎27-08-2018 15:24
Etter den ansatte er lagret med påkrevde opplysninger rundt arbeidsforhold og stilling, vil du få opp en ny fane i bildet  Employees / Oversikt , på hver person. Under fanen  Transaksjoner  kan du registrere  Faste  og  Variable transaksjoner  på den ansatte, i tillegg til  Inngående saldo  eller Hittil-verdier.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Etter den ansatte er lagret med påkrevde opplysninger rundt arbeidsforhold og stilling, vil du få opp en ny fane i bildet  Employees / Oversikt , på hver person. Under fanen  Transaksjoner  kan du registrere  Faste  og  Variable transaksjoner  på den ansatte, i tillegg til  Inngående saldo  eller Hittil-verdier.
Vis hele artikkelen
av Turi M Sorensen MODERATOR
Nytt reiseregulativ  fra 22.06.2018
Vis hele artikkelen
Relevante linker