avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Legg kvitteringene dine som vedlegg på reiseregningen ved hjelp av mobilappen Visma Attach. Under følger fremgangsmåten. Etter at kravet om originalkvitteringer ble avskaffet er det enda mer å hente på å gjøre kvitteringene elektroniske.   Et hjelpemiddel er Appen   Visma Attach.   Ta bilde av kvitteringen og send det rett inn til Expense. Like enkelt som det høres ut som!
Vis hele artikkelen
Under vil du finne linken til et dokument som dekker hele kom i gang prosessen for Visma.net Expense. Du finner også link til video på denne siden.
Vis hele artikkelen
Oversikt over hvilke kredittkort som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen inneholder videoer som er nyttig å se om du er ny i programmet. 
Vis hele artikkelen
I Visma.net Expense sender du dine utlegg og reiser til godkjenning og for de fleste vil dette typisk være en avdelingsleder eller lønnsansvarlig eller kanskje til og med daglig leder. Men hvem skal godkjenne til eksempel daglig leder? Eller om man har en så liten bedrift at flere av brukerne automatisk får godkjent sine utlegg eller reiser?
Vis hele artikkelen
Vi har fått noen spørsmål rundt selve bokføringen av reiseregninger med utlegg, og kommer under her med noen generelle innspill rundt dette og hvordan man kan ta ut rapporter med forslag til føring.
Vis hele artikkelen
Oversikt over hvilke GPS aktører som er integrert med Visma.net
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen handler om å lage en arbeidsflyt i Visma.net Approval der du har en godkjenner, og ikke tar hensyn til kostnadsbærere som avdeling og prosjekt.
Vis hele artikkelen
Ligger den ansatte registrert i Visma.net Expense med feil / ugyldig e-postadresse er dette fremgangsmåten for å endre dette
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen viser deg hvordan du legger inn inngående saldo, og registrerer åpne poster på reskontro. 
Vis hele artikkelen
Fra versjon 5 av Visma.net kan du sende en inngående faktura til godkjenning, så kan godkjenner dele opp beløpet mot andre kostnadsbærer eller hovedbokskontoer.
Vis hele artikkelen
Hvordan opprette en arbeidsflyt hvor leder godkjenner alle oppgaver, og lønningsansvarlig godkjenner oppgavene til leder.
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen beskriver hvordan du enkelt kan kontakte support direkte fra programmet. 
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen beskriver hvordan man oppretter en arbeidsflyt med en godkjenner (et steg) i Approval, for å kunne godkjenne fakturaer fra Financials. Artikkelen dekker både arbeidsflyt med spesifikk godkjenner og arbeidsflyt basert på kostnadsbærer (f.eks avdeling).
Vis hele artikkelen
Med Visma.net AutoInvoice får du en komplett fakturaløsning som dekker alle dine behov, inkludert sending og mottak av efaktura. All fakturabehandling foregår direkte i Visma.net Financials, slik at både fakturering og fakturamottak går unna med noen få tastetrykk. Dette har en rekke fordeler for din virksomhet  ler mer om disse her.                           Aktivere Visma Autoinvoice   AutoInvoice aktiveres via "tannhjulet" - Konfigurasjon.     Gå deretter til Fellesinnstillinger - Innstillinger for AutoInvoice. Nederst på denne siden klikker du på Aktiver Autoinvoice       Ved å klikke på knappen Aktiver AutoInvoice blir det opprettet en Visma AutoInvoice-konto for selskapet. Det innebærer at du kan starte å sende elektronisk faktura fra Visma.net Financials.    Når firmaet er aktivert med AutoInvoice vil Financials gjøre oppslag på kundene (forutsatt at de har org.nr) og automatisk huke av på de som kan motta elektronisk faktura. Les mer i denne artikkelen. Hvis AutoInvoice ikke finner kunden i det ELMA-registeret blir ikke AutoInvoice aktivert på kunden. Du kan likevel huke av på disse og sende fakturaer via AutoInvoice. De vil da bli sendt til kundens e-postadresse eller skrevet ut og sent pr post. Det avhenger av hvilke innstillinger som blir valgt. Les mer i denne artikkelen.                                             Innstillinger                                                     Utgående faktura   Skal all utgående fakturering sendes via AutoInvoice må du huke av for Bruk utskriftstjenesten. Les mer om dette i denne artikkelen. For at utskriftstjenesten skal bli aktiv må du også huke av for Jeg godtar prisavtalen og ønsker å bruke utskriftstjenestene (Les mer) under (merk at denne forsvinner etter å ha blitt huket av). Hvis ikke utskriftstjenesten aktiveres risikerer du at fakturasending feiler hvis ikke mottakeren støtter elektronisk faktura.   Ellers anbefaler vi å ikke huke av for Ikke send PDF-faktura på e-post. Dette gjelder e-post som sendes via utskriftstjenesten, og gjør at kunden vil få pdf-vedlegget på mail istedenfor bare en link til vedlegget.       Vi anbefaler å huke av for Merk filvedlegg som skal sendes til Autoinvoice automatisk. På den måten vil filvedlegg som legges til fakturaen også bli med i sendingen av fakturaen som standard. Les mer om vedlegg i denne artikkelen.   Vi anbefaler også å fylle ut feltene Kontaktperson, Kontakt e-post og Tlf.nr til kontaktperson. Dette vil vises på mailen som sendes fra Autoinvoice, ved bruk av utskriftstjenesten og sending på mail (da kunden ikke støtter elektronisk faktura). Les mer i denne artikkelen.                                                       Inngående faktura   Ønsker du å motta inngående faktura fra AutoInvoice til fakturainnboksen i Financials huker du av for Bruk AutoInvoice til å motta e-fakturaer. Bruk ELMA-registeret bør være huket av. Dette er nødvendig for å motta fakturaer fra leverandører registrert i ELMA-registeret. Les mer om ELMA her. Ifbm. dette må det legges inn en epostadresse i feltet Kontaktens e-postadresse.      Vi anbefaler å aktivere Skannetjenesten. Denne gir deg mulighet til å motta elektroniske fakturaer fra alle leverandører inkludert de som sender på papir og epost. Tjenesten gjør om fakturaene til elektroniske før de blir lagt i fakturainnboksen. Dette  altså mindre manuelt arbeid. Les mer om skannetjenesten i denne artikkelen.    Tjenesten aktiveres ved å klikke på Aktiver (merk at knappen ikke er aktiv her pga. skjermbilde fra demofirma).      Dette åpner et nytt vindu. Her må du legge inn firmaets adresse for evt. retur og e-postadresse til kontakten som skal varsles ved evt. feil. Klikk deretter OK.      Etter aktivering vil det dukke opp en e-postadresse og postadresse for skannede dokumenter. Merk at epostadressen har formatet (org.nr)@autoinvoice.no.  Vi anbefaler å be alle sine leverandører om å sende elektronisk faktura. De leverandørene som ikke har mulighet til dette kan riktignok sende fakturaene per e-post eller post til adressene som vist under Skannetjeneste. Ved å gjøre dette vil AutoInvoice skanne og konvertere fakturaene til elektronisk faktura før de dukker opp i fakturainnboksen i Financials.   Merk: Skannetjenesten kan ta opptil 24 timer fra den aktiveres til den er i drift. Mail/post som sendes før tjenesten er aktiv vil ikke bli behandlet. 
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen gir en oversikt over status på utbetalinger, og viser viktigheten av å bruke Autopay-innboks.
Vis hele artikkelen
I forbindelse med support vil det kunne være nyttig å ta skjermbilde av programmet. Dette vil gjøre det enklere for oss å hjelpe deg. Under følger en anbefalt fremgangsmåte med verktøyet Snipping Tool (Utklippsverktøy hvis du har Windows på norsk). Dette er forhåndsinstallert på Windows 7, 8 og 10.    1. Søk etter og åpne programmet Snipping Tool (Utklippsverktøy)   2 Sjekk først at Mode står som Rectangular snip (Rektangulært klipp)  3. Klikk New (Ny)   4. Hold musen inne og dra den på skrå over området du vil ta utklipp av. Slipp når du har definert området. Se eksempel under.     5. Et vindu med utklippet vil åpnes. Velg File - Save as (Fil - Lagre som) for å lagre bildet.     6. Send bildet til support (sammen med relevant info).  Vi anbefaler å kontakte oss via supportpanelet. 
Vis hele artikkelen
Hvordan opprette en arbeidsflyt hvor avdelingsleder godkjenner sin avdeling og leder godkjenner oppgavene til avdelingsleder.
Vis hele artikkelen
I enkelte tilfeller ønsker man å teste Expense før man går til anskaffelse av løsningen. Vi har derfor opprettet enn testkonto i ett testmiljø. Under følger beskrivelse for å logge på.
Vis hele artikkelen
Under følger en beskrivelse for å endre en reise med status "Godkjent" til "utbetalt" kan du gjøre følgende.
Vis hele artikkelen
Relevante linker