avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Her finner du programlink og installasjonsveiledning for Total 2016
Vis hele artikkelen
Her finner du programlink og installasjonsveiledning for Total 2015
Vis hele artikkelen
Det er kommet nye verdsettelsesregler for aksjer i ikke-børsnoterte selskaper som gjelder for fastsettelse av formue pr. 31.12.2017. Disse nye reglene påvirker verdsettelse av næringseiendom allerede for 2016. Se hvordan dette påvirker formuesverdsettelsen i Visma Total Årsoppgjør pr. 31.12.2016.
Vis hele artikkelen
Klienten har lønnskostnader og jeg skal derfor opprette RF-1022 Lønn og pensjon for å fylle ut kontrolloppstillingen. Tidligere kunne jeg registrere aktuelle verdier rett i RF-1022, men det går ikke lenger. Hvordan fyller jeg ut RF-1022?
Vis hele artikkelen
Er det mulig å benytte Total 2016 vedr produksjon av selvangivelse og ligningsskjemaer samt avviklingsregnskap for driftsåret 2017?
Vis hele artikkelen
Her finner du programlink for Total 2014
Vis hele artikkelen
Jeg har problemer med å få importert A07 fra altinn til Total, og hvilket filformat må velges?
Vis hele artikkelen
Hvilke rettigheter trenger jeg for å kunne importere fjorårstall for ENK og innehaver av enkeltpersonforetak?
Vis hele artikkelen
Jeg har fulgt veiledningen for import til Total fra Visma eAccounting, men får ikke importert tall. Hva skyldes dette?
Vis hele artikkelen
Jeg prøver å føre salg av deler av anleggsmiddel nr 11, men får ikke dette til å stemme. Hvordan kan jeg endre "avgang til kostpris"? Selskapet har ikke solgt alt som er i anleggsmiddelet men bare en del av det.
Vis hele artikkelen
Det beregnes 25 % utsatt skatt pr 31.12.15 i Total. Dette blir vel feil, siden selskapsskatten skal reduseres til 25% fra inntektsår 2016 og ikke i 2015?
Vis hele artikkelen
Hvordan registreres tilleggsutbytte som er utbetalt i året. Finner ikke ut av hvordan jeg får registrert beløp til konto 8922 tillegsutbytte.
Vis hele artikkelen
Meldingen fremkommer ved innsendelse av en forsendelse til Altinn dersom fagsystem eller passord er feil. Dersom fagsystemID er korrekt, må passordet være feil.
Vis hele artikkelen
Jeg får beskjed om at note revisjon ser ut til å være påkrevet. Selskapet har valgt bort revisjon, men jeg finner ikke ut hvorfor total mener at noten skal være med.
Vis hele artikkelen
Jeg har en varsel-melding nederst i saldobalansen om avvik på konto 2050 om at årets saldo ikke stemmer med UB-saldo i fjor. Hva kan det skyldes?
Vis hele artikkelen
Jeg har en klient, hvor jeg må bokføre endring på konto 8300 Betalbar skatt. Kontoen er imidlertid sperret for bokføring. Hvordan løser jeg denne problemstillingen?
Vis hele artikkelen
Det oppstår et avvik i avstemming av midlertidige forskjeller. Hvordan kan jeg endre dette slik at differansen blir 0?
Vis hele artikkelen
Bakgrunn: Total har behov for å kommunisere med internett i forskjellige sammenhenger. Total Oppdaterer henter nye programversjoner fra et publiseringsområde på internett.
Vis hele artikkelen
Vi har en kunde som ønsker årsregnskapet på engelsk? Hvor i Total kan jeg endre dette?
Vis hele artikkelen
Det er avvik i Rapporter | Avstemming fane Midlertidige forskjeller. Tror det skyldes avskrivning på anleggsmidler. Jeg er ikke sikker på hvordan dette skal håndteres.
Vis hele artikkelen