avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Spørsmål E r det mulig å få med tekslinjer fra ordre i Global til en faktura som sendes vi AI på EHF - format? Eventuelt hvordan gjøres dette? Svar   Legg inn tekst i artikkelnavn feltet, så skal det vises i XML fil og i EHF faktura
Vis hele artikkelen
 I Global kan det bygge seg opp ordrehoder og ordrelinjer uten tilhørende partner.  Dette kan skape treghet og heng ved generering og oppdatering av ordre.   Dette kan forebygges ved at man gjevnlig kjører servicerutiner som rydder i dette. For å gjøre dette navigerer du deg til:   Verktøy - Administrator rutiner... - Vedlikehold av data - Servicerutiner    Kjør disse to servicerutinene:  - Slett ordre uten linjer  - Slett ordrelinjer uten hode   Dette kan også utføres for tilbud!   
Vis hele artikkelen
 Dersom d ynamisk rapportering tar med transaksjoner for fjorår i kolonnen Hittil i år bør du sjekke disse punktene:   - Kan det være at denne klienten satt oppmed avvikende regnskapsår. Se i Firmainnstillinger, Økonomi om det står 1 i Første regn. periode. Det er bare om de faktisk skal rapportere med avvikende regnskapsår at de skal ha noe annet enn 1 her.  - Se om de av vanvare har kommet til å sette hake for "Regnskap starter i foregående år" i Firmainnstillinger, Økonomi? Der skal de bare ha hake om de har avvikende regnskapsår som starter i foregående år.  - Sjekk at kontene du har fått med er definert som driftskonti. Sjekk Firmainnstillinger, Kontoavgr. Kontoer som ikke står som driftskonti vil komme som IB på nytt år De regnes da altså som balansekontoer.
Vis hele artikkelen
Dersom man ved sending av remittering via autopay, opplever at alle transer får samme belastningsdato, og ikke den egentlig forfallsdatoen for den enkelte faktura skyldes dette at mest sannsynlig huket av for bruk laveste forfallsdato på avtalen i Autopay. Fjern denne, og man får forfallsdato for hver enkelt faktura. 
Vis hele artikkelen
Dersom man ønsker høyt loggnivå for Global klienten f.eks i forbindelse med feilsøk må dette endres i Windows registry.    Endre følgende registrykey fra 7 til 15 (decimal)   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Rubicon\Global-Profiles\Application\LogLevel
Vis hele artikkelen
 Inkasso-Etter at antall varsel er oppdatert, hvordan få utskrift av betalingsvarselet på en gitt dato?   I inkasso arkiv, gå på trakten og hent frem INKASSO DATO. Legg inn ønsket dato, så vil du kunne få utskrift av betalingsvarsel
Vis hele artikkelen
Hvis man bruker artikkelstruktur og ønsker at beløp fra hovedkomponenet skal vises på faktura, må det være hake på ”Påvirk. Salg” på hovedkomponenten.   Påvirker salg: Du krysser i feltet "Påvirker salg på nivå 1" på de artiklene som skal styre omsetningen for artikkelstrukturen. Hvis du krysser i feltet "Påvirker salg på nivå 1" er det ikke mulig å merke for det samme på nivå 2. Dette fordi både hovedkomponentens verdi (samlet verdi av alle komponenter) og underkomponentenes verdi ikke skal regnes samtidig, det vil si dobbelt opp. Hvis du lar underkomponentene styre omsetningen kan du unnta de linjene du måtte ønske fra omsetningen. Statis-Ticker baserer seg på tall fra tabellen Statistikk og denne tabellen blir oppdatert på følgende måte: Ikke kryss i Påvirker salg: - Antall blir oppdatert - Innpris og salgspris blir ikke akkumulert til tabellen Kryss i Påvirker salg: - Antall blir oppdatere - Innpris og salgspris blir akkumulert til tabellen
Vis hele artikkelen
 Dersom du opplever at verdiene under Akkumulert transaksjons informasjon ikke stemmer. (De har f.eks doblet seg)   Da kan det hjelpe å kjøre rutinen Regenerer driftsmiddel saldoer. Denne finner du under Verktøy og Administrator rutiner:    
Vis hele artikkelen
 Dersom du får feilmelding i aktiv EDI sentral ved sending til Autoinvoice: "Validering av summer feilet (nåværende avvik: 0.01)!" Da må du på Firmainnstillinger-Logistikk under EDI. Her kan du sette maks avvik. Vi anbefaler at denne settes til 1.
Vis hele artikkelen
 Dersom du får feilmelding om nettverksfeil ved sending av EDI til Visma Autoinvoice, må du sjekke EDI-leverandør. Gå til kundekortet, EDI profil, dobbeltklikk på EDI-leverandør Her må du legge inn Visma Autoinvoice.    
Vis hele artikkelen
Skal man ha en fakturakopi, kan man enkelt finne dette ved å klikke på FORESPØRSEL og FAKTURAKOPI.   Hvis man har behov for å vite om fakturaen er sendt for eksempel pr post eller Autoinvoice. Kan man se dette ved å hente frem utskriftsprofil i tabelloppsettet etter at man klikket F12 i feltet fakturakopi.    
Vis hele artikkelen
 Problem: Har man flere Hovedbokskontoer eller Kostnadsbærere i Visma.net Approval en man har i global. Kan være man har slettet  Hovedbokskontoer eller Kostnadsbærere  i Visma Global.    Løsni ng: Da må man kjøre en Restor av Hovedbokskontoer og Kostnadsbærere fra Visma Global.   Menyvalg i Visma Global: Verktøy - Visma.net Innstillinger- Fane 6 Master Data Managment I versjon 14.04 og eldre Trykk Legg tilbake Hovedbokskonto og Kostnadsbærere til Visma.net I versjon 12.00 og nyere  Kan du velge å bare synke Hovedbokskontoer  eller bare Kostnadsbærere
Vis hele artikkelen
Problem:  Mangler Hovedbokskontoer og Kostnadsbærere (avd. prosj. osv ) ved kontering i Visma.net Approval   Løsningsforslag: Er det enkelt Hovedbokskonto eller Kostnadsbærer  Endr litt på navner feks sett et punktum. Da vil det trigge en overføring (synk) av den.   Hjelper ikke det ta kontakt med din Visma Partner for videre feilsøking.
Vis hele artikkelen
Mange ser fordelen av å sende alle fakturaer via AutoInvoice, og på den måten sikre at fakturaen sendes på best mulig måte. Her følger en oppskrift for hvordan dette aktiveres.
Vis hele artikkelen
 Ønskes det remitteringsjornal med valuta beløp.   Løsning: Menyvalg : Verktøy - Firmainnstillinger - Fane 9 Oppsettsyst.rapporter   Velg Rapporttype  Remitteringsjournal med valuta   Da får du Remitteringsjournal med valuta og kan enkler sammenligne med det du utbetaler i Visma.net Autopay.
Vis hele artikkelen
Spørsmål Skal ikke kreditnotaer komme med på inkassovarsler ? De kommer med betalingsvarsel, men ikke på inkassovarsel. Svar Visma Global er laget slik at Inkassovarslet ikke tar med seg enkeltstående kreditnotaer.  Eneste måten å få systemet til å hensynta en kreditnota ved inkasso, er om du kjeder den mot en faktura. Da får du inkassovarsel på kun restbeløp om det gjenstår noe.  Betalingsposter eller kreditnotaer vil bli med på betalingsvarslene så lenge de står åpne. 
Vis hele artikkelen
Nordea har lagt ut informasjon i nettbanken samt sendt ut informasjon til alle kunder som har EUR betalinger vedr. Sepa-end date.  Ønsker du informasjon om Sepa-end date kan du lese mer om dette her.
Vis hele artikkelen
 Under remitteringsrutinen gå i sendt mappen og marker en av linjene som skulle vært med på utskriften, velg utskriftsikonet på verktøylinjen og ønsket retmitteringsjournal rapport. Skriv ut.
Vis hele artikkelen
For Autopay er det laget ferdig definerte avtalemaler mot forskjellige banker.
Vis hele artikkelen
Dette kan du gjøre ved å gå inn på  Verktøy - Mine innstillinger - Generelle Innstillinger Der må du ha en hake på "Ikke vis Visma Community automatisk"  
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Support
Påloggede brukere (1 200)