avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Film som viser oppsett når du skal bruker rapporten mot Visma Global.
Vis hele artikkelen
Når man skal kjøre utbetaling ved dødsfall, har de etterlatte krav på ordinær lønn samt feriepenger til gode, opptjent i fjor og i år. Dette skal innberettes på inntektskombinasjon "Lønn etter dødsfall".
Vis hele artikkelen
Hvordan finne log-filer for å få informasjon om feilsituasjoner.
Vis hele artikkelen
Informasjon om scriptfeil i Visma Lønn og hvordan man kan jobbe seg rundt det.
Vis hele artikkelen
Ny elektronisk skattekortløsning
Vis hele artikkelen
Med Visma Lønn kan du sende inn A-melding direkte til Altinn.
Vis hele artikkelen
I versjon 11 har vi fått en ny funksjon som gjør det mulig å innrapportere permisjon i A-meldingen fra fraværsregistreringen.
Vis hele artikkelen
Har du utbetalt feriepenger / sluttoppgjør ved en feil må dette korrigeres i en ny lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
 Enkelte kunder ønsker at lønnen til fastlønnet blir kostnadsført pr. prosjekt (ansvarsenhet).  Dette er mulig å få til ved å bruke følgende oppsett.  1.  Opprett eller bruk en akkumulator som ikke er i bruk. F.eks. 998. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". 2. Kopier lønnsart for timelønn og gjør endringer så den ser slik ut 3.  Gå inn på lønnsart for timelønn og legg inn akkumulator 998 (eller den du har opprettet). 4. Legg lønnsart (i dette tilfellet) 909 som fast transaksjon med fast transaksjonstype=0-manuell, på den / de fastlønnedeansatte dette gjelder.   I lønnregistreringen så vil det ligge (en transaksjon for fastlønn,)  transaksjoner med lønnsart for timelønn mot prosjekt og en linje med lønnsart 909 som legger timelønnen til minus uten prosjektføring:    
Vis hele artikkelen
 Hvis du ved henting av reiser får opp melding om at "Lønnsart er ikke satt opp på bilagstypen" kunne du i tidligere versjon av Expense, legge inn lønnsart på bilagstypen og hente data på nytt. Dette er nå endret i Expense, det å legge inn lønnsart etter at reisen er godkjent vil ikke ha noen tilbakevirkende kraft.  Hvis du får denne meldingen, må du manuelt finne hvilken lønnsart som skulle blitt overført og manuelt registrer lønnsart og beløp i lønnsregistreringen.    Det vil fra lørdag 16. septemer ikke være mulig å sende reiser til godkjenning hvis bilagstypen mangler lønnsart.  Vi minner også på vårt brukertips hvor vi tidligere har gjort oppmerksom på at alle aktive bilagstyper MÅ ha lønnsart.
Vis hele artikkelen
Det er enkelt å sende lønnsslipper til Visma.net. Med det kan ansatte lese dem fra sin mobiltelefon. Tjenesten er gratis og heter Visma.net Payslip
Vis hele artikkelen
Forslag til oppsett av fordelsbeskatning av elektronisk kommunikasjon.
Vis hele artikkelen
Import av timer fra Visma.net Time skjer via csv-fil.
Vis hele artikkelen
Legg merke til at "Sats" står til 1.
Vis hele artikkelen
Legg merke til at sats står til minus 1, -1.
Vis hele artikkelen
Les denne artikkel om du skal integrere Visma Lønn med Visma.net (sync engine / OPG). Skal du utvide eksisterende integrasjonen med nye tjenester, finnes en snarvei til mål.
Vis hele artikkelen
Visma Lønn kan sende lønnsslippen til de ansatte via e-post. Dette gjør at du sparer tid og penger.
Vis hele artikkelen
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Visma Lønn. Har du   integrasjon mot Visma Lønn   og skal overføre reiser og utlegg til lønnsregistreringen må det ligge lønnsarter definert på typene i Visma.net Expense. En oversikt over typene ligger under "Innstillinger" i Expense.    Her trykker du på typen du vil legge til lønnsart på. Du har en egen fane på typen som heter "Lønnsart". For typer innen "kjøring" og "diett" angir du "Lønnsart trekkfri". Om dere bruker satser høyere enn statens skattesatser, må du også angi "Lønnsart trekkpliktig". Visma anbefaler også å legge inn lønnsart i "Lønnsart trekkpliktig", da endring i reglene kan gjøre at det ligger verdi også i dette feltet.  For øvrige typer utlegg angir du en vanlig lønnsart, og hvilken lønnsart utlegget skal overføres til om bruker angir det er et utlegg i utlandet (annen konto uten mva-fradrag).  NB! NB! Dette må gjøres for alle typene som er i bruk.  Under "Diett" MÅ alle typer ha lønnsart i "Trekkfri lønnsart".  Ønsker du at det skal benyttes en annen konto enn det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn, angir du det under "hovedbokskonto". Slik kan du ha typer utlegg til mange forskjellige konti, men overføre dem til samme lønnsart. Til info: Du kan også opprettes grupper av ansatte, å si at det skal være egne satser for dem. Kostnad betalt av arbeidsgiver Ønsker dere å registrere kostnader som betales av arbeidsgiver i Expense, må typen "Betalt av arbeidsgiver" i fanen "Ekstratyper" aktiveres. Bruker vil få et felt i registreringsbildet for å angi at kostnaden betales av arbeidsgiver. Visma anbefaler ikke å bruke dette valget, da det er mer effektivt at de ansatte heller benytter kredittkort med personlig ansvar.   Her kommer en oversikt over et eksempel på knytning: TYPE Lønnsart trekkfri Gamle LT-koder trekkfri A-meldingsnr trekkfri Lønnsart trekkpliktig Gamle LT-koder  trekkpliktig A-meldingsnr trekkpliktig Kjøring               Andre fremkomstmidler 105 714 4800 109 153-A 4900 Arbeidssted Tromsø Brukes   ikke lenger       Bil (fjern kjedingen på lønnsarten i Visma Lønn). 100 711 4900 103 153-A 4900 Båt 105 714 4800 109 153-A 4900 El-Bil 102 712 5000 103 153-A 4900 Kjøring Tromsø 100 711 4900 103 153-A 4900 Kjøring utland 100 711 4900 109 153-A 4900 Moped og motorsykkel opp til 125ccm 105 714 4800 109 153-A 4900 Motorsykkel over 125 ccm 105 714 4800 109 153-A 4900 Passasjer 105 714 5100 109 153-A 4900 Skog- og anleggsvei 105 714 4800 109 153-A 4900 Snøscooter og ATV 105 714 4800 109 153-A 4900 Tilhenger 105 714 4800 109 153-A 4900               Diett             Innland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Innland - Hybel/Brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Innland - over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Innland - Pensjonat (uten kokemuligheter) 127 627 7202 135 155-A 7100 Innland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100 Innland 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Kompensasjonstillegg utland       139 111A 9700 Nattillegg 115 610 7600 137 157-A 7500 Utland - 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Administrativ forpleining Brukes ikke lenger       Utland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Utland - Hybel/brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Utland - Over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Pensjonat (uten kokemuligheter 127 627 7202 135 155-A 7100 Utland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100               Utlegg  300           Avis / tidskrift 140           Bompenger 143           Bredbånd / Telekommunikasjon 147           Buss 140           Drosje 140           Fly 140           Frokost Hotell 142           Gaver 300           Kontorustyr / rekvisita 300           Måltid 142           Overnatting 141           Parkering 300           Representasjon 300           Sosiale arrangementer 300           Tog 140             Vær oppmerksom på at "typene" i gruppen "Utlegg" kan eksporteres ut til Excel. I Excel kan du raskere legg til lønnsartnummer. Denne muligheten er spesielt aktuelt å bruke hvis du skal sette opp flere firmaer.   Fremgangsmåte - oppstart Expense: Integrasjon Visma Lønn og Visma.net.
Vis hele artikkelen
Her beskriver vi en mulighet for å få frem oversikt over oppsparte timer / tidskonto / timer til avspassering. Start med å endre / lage deg en akkumulator. Du kan bruke akkumulator 997 eller 998 hvis du ikke har brukt disse til noe annet. Endre på navnet på akkumulatoren til f.eks. "Tidskonto. Kryss av for "Skriv på lønnsslipp.   Hent så frem lønnsart 350 og endre den til å være lik som her.   Hent så frem lønnsart 351 og endre den til være lik som her. I lønnsregistrering registrer du nå disse lønnsartene slik at saldoen fremkommer på lønnsslippen. Dette kan da se ut som dette på lønnsslippen:   Denne løsningen er et alternativ. Hvis ditt firma bruker tidskonto, er Visma.net Time et bedre alternativ. Her vil alltid saldo være oppdatert. Fremgangsmåte i Visma.net Time.      
Vis hele artikkelen
 Når dere skal bruke Time, må firma bruke "Bekreft periode" oppsett i Calendar. For å aktivere "Bekreft periode" gjør følgende: Dette valget gjør at bruker får et nytt valg i registreringsdialogen. Når bruker er ferdig med et tidsrom  (dag, uke, 14 dag, måned, bestemmes av ditt firma), så klikker ansatte på en dato og velger "Bekreft til..".  Når dette er gjort lages det en godkjenningsoppgave til godkjenner i "Approval".     Hvis ansatt ikke har trykket "bekreft" har andre brukere mulighet for å gjøre dette?  - Ja "leder" til den ansatte og administrator kan registrere og bekrefte på vegne av ansatte.   Mer om "Bekreft periode".   Les mer om oppsett av Visma.net Time her.
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Support
Påloggede brukere (1 193)