Mijn Communities
Help

09-02-2021

10-02-2021 16:31
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 182 Weergaven

CAO 66 Hiswa (houten en kunststoffen jachtbouw)

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.377 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Voor medewerkers tot 20 jaar is het productkenmerk gewijzigd in U0050-1051.

Opmerking: Op 26-01-2021 is dit productkenmerk ten onrechte vermeld als U0050-10.51; op 09-02-2021 is dit aangepast naar U0050-1051. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de percentages gewijzigd in 14,30. Voor beide groepen medewerkers zijn de CAO-uren gewijzigd in 1976.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend de jaarfranchises gewijzigd in 58.311 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. De percentages zijn gewijzigd in 14,80 en de CAO-uren zijn gewijzigd in 1976.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,60.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast resp. variabel) met als doelgroep de CAO.

Het advies is om de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) te vergelijken met uw inrichting op bedrijfsniveau via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen. u berekeningen uitvoert voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Extra partnerpensioen, moet de inrichting voor de productkenmerken exact overeenstemmen met de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Indien noodzakelijk voert u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen wijzigingen door. Na het uitvoeren van een definitieve verloning zullen eventuele correcties worden aangeleverd aan UPA.

CAO 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie

Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.309, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 7,31 en 19,09. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 2088. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt.

Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd.

Op 03-02-2021 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend verwijderd, omdat de berekening van VPL is vervallen per deze datum.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor pensioensoort 01 Pensioen. Het productkenmerk neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (upa).

CAO 187 Bos en natuur raam CAO

Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.309, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 7,31 en 19,09. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1931,40. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt.

Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds ten behoeve van de berekening van de premie voor fonds Colland Arbeidsmarkt het jaarmaximum gewijzigd in 87.467 en is het percentage gewijzigd in 0,64. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1931,40. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt.

Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd.

Op 03-02-2021 is voor zowel pensioensoort 01 Pensioen als voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (UPA).

CAO 249 Dagbladjournalisten - naar CAO 3798

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 08 WIA Hiaat het jaarmaximum gewijzigd in 58.311 en is het percentage gewijzigd in 0,302.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - Stichting Bedrijfstakbureau - het percentage gewijzigd in 0,027.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 13 Extra fonds - Werkgeversbijdrage vakbonden - het percentage 0,04 ongewijzigd ten opzichte van 2020.

Per 01-01-2022 is de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) verwijderd.

Omdat deze CAO vervallen is per 01-01-2017 is het dringende advies om uiterlijk per 01-01-2022 over te stappen naar de inrichting van CAO 3798 - CAO voor het Uitgeverijbedrijf. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Planning.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 313 Publiekstijdschrift journalisten - naar CAO 3798

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 08 WIA Hiaat het jaarmaximum gewijzigd in 58.311 en is het percentage gewijzigd in 0,302.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - Stichting Bedrijfstakbureau - het percentage gewijzigd in 0,027.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 13 Extra fonds - Werkgeversbijdrage vakbonden - het percentage 0,05 ongewijzigd ten opzichte van 2020.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren.

Per 01-01-2022 is zowel de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) als in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) verwijderd.

Omdat deze CAO vervallen is per 01-01-2017 is het dringende advies om uiterlijk per 01-01-2022 over te stappen naar de inrichting van CAO 3798 - CAO voor het Uitgeverijbedrijf. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Planning.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast resp. variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 449 HAH journalisten - naar CAO 3798

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 08 WIA Hiaat het jaarmaximum gewijzigd in 58.311 en is het percentage gewijzigd in 0,302.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - Stichting Bedrijfstakbureau - het percentage gewijzigd in 0,027.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 13 Extra fonds - Werkgeversbijdrage vakbonden - het percentage 0,04 ongewijzigd ten opzichte van 2020.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren.

Per 01-01-2022 is de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) verwijderd.

Omdat deze CAO vervallen is per 01-01-2017 is het dringende advies om uiterlijk per 01-01-2022 over te stappen naar de inrichting van CAO 3798 - CAO voor het Uitgeverijbedrijf. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Planning.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 748 Slagersbedrijf

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.544 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. De percentages zijn gewijzigd in 9,70 en 14,60. Ook is de eindleeftijd gewijzigd in 68. Er zijn 1983,6 CAO-uren vastgelegd, en bij 21 Berekeningsdagen is geselecteerd: 4 werkdagen afrekeningsjaar.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 2,00. De eindleeftijd is gewijzigd in 68. Er zijn 1983,6 CAO-uren vastgelegd, en bij 21 Berekeningsdagen is geselecteerd: 4 werkdagen afrekeningsjaar.

Na de uitlevering van release 2021-02 is voor beide pensioensoorten op 30-01-2021 Toets begin deelname en Toets einde deelname gewijzigd in 6, Eerste dag vd maand. Zie voor de achtergrond van deze wijziging de releasenotes met als onderwerp 'Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf'.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - VOS - Vormings- en ontwikkelingsfonds - de eindleeftijd gewijzigd in 99, en is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 1,10. Het aantal CAO-uren is gewijzigd in 1983,60, en bij 21 Berekeningsdagen is geselecteerd: 4 werkdagen afrekeningsjaar.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 13 Opleidingsfonds - DISS - Duurzame Inzetbaarheid Sector Slagersbedrij - het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,50.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Op CAO-niveau is bij gegevenselement Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Dit element komt echter niet voor op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Daarom is deze inrichting verwijderd per 01-02-2021 en is per die datum bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort 70,00 vastgelegd.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting voor uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd.

CAO 759 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 15.151, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 53.968 en zijn de percentages gewijzigd in 15,05. Pro rata methode (Pens.) is per 01-01-2021 gewijzigd van gemiddelde dagen o.b.v. 262 in gemiddelde dagen o.b.v. 261 dagen.

Op basis van informatie van het pensioenfonds - waarbij 04-02-2021 tot en met 02-02-2022 als jaar wordt vermeld - zijn deze wijzigingen in de referentietabel per 01-01-2021 ongedaan gemaakt, en zijn de hierboven vermelde wijzigingen in franchises, jaarmaxima en percentages vastgelegd per 04-01-2021.

Helaas is hierbij verzuimd om de Pro rata methode (Pens.) ook aan te passen. Op 09-02-2021 is de eerdere wijziging naar gemiddelde dagen o.b.v. 261 ongedaan gemaakt, en is per 04-01-2021 Pro rata methode (Pens.) gewijzigd in: gemiddelde dagen o.b.v. 260 dagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar.

Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend verwijderd, omdat de inkoopregeling is vervallen.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

De standaardwaarde kunt u controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens ziet u welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Op dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 1022 Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie, Bve

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.550 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. De percentages zijn gewijzigd in 7,93 en 17,97.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 04 Pensioen extra het jaarmaximum gewijzigd in 112.189. Het percentage is ongewijzigd 3,00.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 10 AOP de jaarfranchises gewijzigd in 21.800 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. De percentages zijn ongewijzigd 0,27 en 0,63.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

CAO 1287 Grafimedia

Per 01-01-2021 c.q. 04-01-2021 zijn voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - 03 PGB Pensioen - de jaarfranchises en jaarmaxima gewijzigd in 15.976 en 58.311. Er zijn 2080 CAO uren vastgelegd. Gedurende korte tijd waren de percentages 9,05 en 13,70 ingericht. Op 13-01-2021 zijn de CAO-uren verwijderd, en op 14-01-2021 zijn de percentages 9,01 en 13,64 vastgelegd.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 04 Pensioen extra - 04 PGB Extra Partnerpensioen - de jaarfranchises en jaarmaxima gewijzigd in 15.976 en 58.311. Er zijn 2080 CAO uren vastgelegd. Op 13-01-2021 zijn de CAO-uren verwijderd, en op 14-01-2021 zijn de percentages 2,50 voor variant 0001 - aanv partnerpens laag - en 5,20 voor variant 0002 - aanv partnerpens hoog - per 01-01-2021 vastgelegd.

Per 01-01-2021 zijn de jaarmaxima voor de pensioensoorten 08 WIA Hiaat - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - en 09 WIA Hiaat extra - Werkgevers Compensatieverzekering - gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd ten opzichte van 2021.

Per 01-01-2021 is het jaarmaximum voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - 11 ASF/Van Werk naar Werk - gewijzigd in 58.311. Het percentage is gewijzigd in 0,20. Gedurende korte tijd zijn 2080 CAO-uren vastgelegd, die op 13-01-2021 zijn verwijderd.

Per 01-01-2021 c.q. 04-01-2021 is het jaarmaximum voor pensioensoort 13 Extra fonds - 13 ASF/Arbeidsmarkt en Opleidingen - gewijzigd in 58.311. Het percentage is gewijzigd in 0,26. Gedurende korte tijd zijn 2080 CAO-uren vastgelegd, die op 13-01-2021 zijn verwijderd.

Per 01-01-2021 is het jaarmaximum voor pensioensoort 14 Extra fonds 2 - 14 ASF/Werknemersorganisaties - gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,10. Gedurende korte tijd zijn 2080 CAO-uren vastgelegd, die op 13-01-2021 zijn verwijderd.

Per 01-01-2021 is het jaarmaximum voor pensioensoort 15 Extra fonds 3 - 15 ASF/Gezondheidszorg - gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,10. Gedurende korte tijd zijn 2080 CAO-uren vastgelegd, die op 13-01-2021 zijn verwijderd.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast c.q. variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 1504 Boeken- en tijdschr. uitg. bedrijf - naar CAO 3798

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 08 WIA Hiaat het jaarmaximum gewijzigd in 58.311 en is het percentage gewijzigd in 0,302.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - Stichting Bedrijfstakbureau - het percentage gewijzigd in 0,027.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 13 Extra fonds - Werkgeversbijdrage vakbonden - het percentage 0,0833 ongewijzigd ten opzichte van 2020.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren.

Per 01-01-2022 is de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) verwijderd.

Omdat deze CAO vervallen is per 01-01-2017 is het dringende advies om uiterlijk per 01-01-2022 over te stappen naar de inrichting van CAO 3798 - CAO voor het Uitgeverijbedrijf. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Planning.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 1547 Bloemen en planten groothandel

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd 4,00.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra de jaarfranchises en jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en 415.454. Het percentage is ongewijzigd 1,40.

Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd voor deze pensioensoorten: bij Pro rata methode (Pens.) en Pro rata methode (Wia hiaat ext.) is ‘kalenderdagen’ geselecteerd.

Per 01-01-2021 is voor ANW Hiaat is Verzekerd bedrag (ANW hiaat) 18.269 vastgelegd.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard én Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

De standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens ziet u welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Op dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 2493 Golfbranche

Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.309, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 7,31 en 19,09. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 2088. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt.

Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd.

Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend verwijderd.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,10. Ook is het aantal CAO-uren 2088 toegevoegd. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd.

Op 03-02-2021 is voor zowel pensioensoort 01 Pensioen als voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor pensioensoort 01 Pensioen. Het productkenmerk neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (upa).

CAO 3203 Dagbladuitg. bedrijf - naar CAO 3798

De inrichting van pensioensoort 07 Vroegpensioen extra is ongewijzigd. Het resultaat van deze berekening kan worden gebruikt voor de berekening van Vrijval VUT.

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 08 WIA Hiaat de eindleeftijd gewijzigd in 68, is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311 en is het percentage gewijzigd in 0,302.

Per 01-01-2021 is de inrichting bij pensioensoort 096 WIA Hiaat extra verwijderd.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - Stichting Bedrijfstakbureau - het percentage gewijzigd in 0,027.

Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 13 Extra fonds - Werkgeversbijdrage vakbonden - het percentage 0,09 ongewijzigd ten opzichte van 2020.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren.

Per 01-01-2022 is de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) verwijderd.

Omdat deze CAO vervallen is per 01-01-2017 is het dringende advies om uiterlijk per 01-01-2022 over te stappen naar de inrichting van CAO 3798 - CAO voor het Uitgeverijbedrijf. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Planning.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 3768 Uitvaartbranche

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren.

CAO 3798 Uitgeverijbedrijf, CAO voor het

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - de jaarfranchises gewijzigd in 16.012. De jaarmaxima zijn ongewijzigd 79.585, en de percentages zijn ongewijzigd 7,166667 en 14,333333.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend - 02 Extra partnerpensioen - de jaarfranchise en het jaarmaxim gewijzigd in 16.012 en 79.585. De percentages zijn ongewijzigd 2,05 voor variant 0001 - productvariant AP35P - en 4,30 voor variant 0002 - productvariant AP70P. Het productkenmerk is gewijzigd in U0557-2005.

Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvullend - 02 Extra partnerpensioen - de varianten 0003 - productvariant AP35U - en 0004 - productvariant AP70U - toegevoegd, met dezelfde percentages als bij de varianten 0001 en 0002.

Voor pensioensoort 01 Pensioen én voor pensioensoort 02 Extra partnerpensioen is Pro rata methode (Pens.) en Pro rata methode (Pens.aanv.) per 01-01-2021 gewijzigd in: kalenderdagen.

Per 01-01-2021 zijn de varianten verwijderd bij pensioensoort 06 Vroegpensioen - 06 WGA Hiaat - omdat het nog niet mogelijk is om varianten te selecteren bij pensioenen benoemd met variabele grondslag. Daarom is in de referentietabel een regel toegevoegd voor deze pensioensoort 06 Vroegpensioen, zònder een variant. Het jaarmaximum is gewijzigd in 58.311 en het percentage is gewijzigd in 0,302.

De inrichting van pensioensoort 07 Vroegpensioen extra is ongewijzigd. Het resultaat van deze berekening kan worden gebruikt voor de berekening van Vrijval VUT.

Per 01-01-2021 is in de referentietabel een regel toegevoegd voor pensioensoort 13 Extra fonds - 13 Stg Bedrijfstakbureau - zònder een variant. Ook hier is de achtergrond, dat het nog niet mogelijk is om varianten te selecteren bij pensioenen benoemd met variabele grondslag. De percentages zijn gewijzigd in 0,027.

Voor pensioensoort 14 Extra fonds 2 - Werkgeversbijdrage vakbonden - zijn de percentages per variant verschillend. Daarom is er voor gekozen om geen regel toe te voegen zònder variant. De percentages zijn ongewijzigd ten opzichte van 2020.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren.

De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast c.q. variabel) met als doelgroep de CAO.

Het advies is om de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) te vergelijken met uw inrichting op bedrijfsniveau via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen. Als u berekeningen uitvoert voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Extra partnerpensioen, moet de inrichting voor de productkenmerken en productvarianten exact overeenstemmen met de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Indien noodzakelijk voert u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen wijzigingen door. Na het uitvoeren van een definitieve verloning zullen eventuele correcties worden aangeleverd aan UPA.

Publishing Date : 2/10/2021