Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
Referentietabellen pensioenen aangepast Voor de volgende CAO's zijn op vrijdag 7 januari 2022 de referentietabellen voor de pensioenen aangepast: 0487    Metalektro 0488    Metalektro Hoger Personeel 1165    Recreatie 3855    Zwembaden 0822    M&T Carrosseriebedrijf 0823    M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 0824    M&T Metaalbewerkingsbedrijf 0826    M&T Isolatiebedrijf 1285    Tankstations en wasbedrijven 2297    M&T Technisch installatiebedrijf - 2297 4202    SZS Hiswa - Deze CAO is ter vervanging van CAO 66 Hiswa (Houten en Kunststoffen Jachtbouw) en 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS".
Volledig artikel weergeven
10-01-2022 15:17 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 374 Weergaven
UPDATE 13 november 2022   Op 4 november jongstleden postte wij onderstaand CAO bericht rondom de eenmalige € 60 betreffende de CAO Metaletkro. Hier zijn verschillende vragen en opmerkingen over gekomen.  Op basis hiervan hebben wij onderstaande oplossing intern nogmaals besproken en tot een andere oplossing gekomen.   Oplossing: Voor zowel de benoemde als eigen regeling (pensioensoort 01) is het mogelijk om de € 60,00 van het totaal aan premie van de werknemer af te halen en deze daarmee op te laten tellen in de werkgeversafdracht. Hiermee wordt de premie van de werknemer dus €60,00 lager ( op basis van deeltijdfactor waarmee in de pensioenregeling gerekend wordt ). Wanneer de premie onder de € 60,00 is ( of pro rata gerekend ) dan zal automatisch de premie in zijn geheel worden uitgekeerd op een looncomponent. Per werknemer is hier op uit te zonderen voor het geval je niet wilt dat de werknemer recht heeft op deze regeling.   De premie zal dus ( pro rata ) in zijn geheel van de pensioenpremie worden gehouden, dan wel in zijn geheel worden uitbetaald.   Deze aanpassing zal nog steeds plaatsvinden met de release van december.   OUD BERICHT CAO Metalekto   Met ingang van december 2022 zal er vanuit de CAO Metalektro sprake zijn van een eenmalige uitkering.  Vanuit Payroll Business zullen wij dit vanuit de CAO gaan ondesteunen door middel van optie 2: Eenmalige (vaste ) uitkering van € 60,00 bij een Fulltime dienstverband gedurende de afgesproken periode.   Hoe en wanneer komt dit beschikbaar in de Payroll?     Wij zullen deze aanpassing doorvoeren met de release van december die ingepland staat  op zaterdag 26 november.   Hierin zullen wij een nieuwe arbeidsvoorwaarden voor gaan inrichten. Deze arbeidsvoorwaarden zullen we in het arbeidsvoorwaardencluster toevoegen per 1-12-2022. Tevens zullen wij voor elke werknemer die op 1-12-2022 ( of alvast later ) in dienst is gemeld in het systeem de arbeidsvoorwaarden bij de werknemers koppelen. Dit zorgt er dus voor dat je een mutatie terugvindt op het mutatie verslag.   Wanneer je alleen gebruikt maakt van Payroll Business hoef je dan alleen in december dit nieuwe element nog te koppelen in de journalisering.   Maak je ook gebruik van externe systemen, profielen of HRSS dan zul je deze arbeidsvoorwaarden daar wellicht ook nog moeten toevoegen.   De exacte uitleg hoe wij dit hebben opgelost zal uitvoerig beschreven worden in de release notes van december die je op onderstaande pagina binnenkort kan terugvinden.   Releasenotes     
Volledig artikel weergeven
04-11-2022 12:47 (Bijgewerkt op 14-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 397 Weergaven
Salarisschaal Donderdag 3 februari 2022 is de referentietabel Salarisschaal bijgewerkt met ingang van 1 januari 2022 voor de volgende CAO's: 709 - Retail Non-Food 727 - Vleeswarenindustrie Pensioen variabel Donderdag 3 februari 2022 is de referentietabel Pensioenen variabel bijgewerkt met ingang van 1 januari 2022 voor de volgende CAO's: 1287 - Grafimedia
Volledig artikel weergeven
03-02-2022 17:48 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 247 Weergaven
WIA-excedentverzekering Voor de volgende CAO's is met ingang van 01-01-2022 aan de referentietabel de WIA-excedentverzekering toegevoegd: 487 - Metalektro 488 - Metalektro Hoger Personeel Actie Als dit voor uw bedrijf van toepassing is, moet u de beterffende arbeidsvoorwaarde, WIA-excedentverzekering 06, 487 of 488, toevoegen. Nieuwe aspirantregeling Voor de volgende CAO's is met ingang van 01-01-2022 aan de referentietabel een nieuwe aspirantregeling toegevoegd: 125 - Groenten- en fruitverwerkende industrie 187 - Bos en natuur raam CAO 243 - Hoveniersbedrijf in Nederland 725 - Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 1841 - Bloembollen, Groothandel in 1944 - Open teelten 1945 - Productiegerichte Dierhouderij Actie Als dit voor uw bedrijf van toepassing is, moet u de betreffende arbeidsvoorwaarde Pensioen aspirantenregeling toevoegen. Dit moet in ieder geval voor werknemers jonger dan 21 jaar. Referentietabellen pensioenen aangepast Voor de volgende CAO's zijn op dinsdag 11 januari 2022 de referentietabellen voor de pensioenen aangepast: 20 - Goederenvervoer Nederland 21 - Beroepsgoederenvervoer over de weg 35 - Textielverzorging 41 - Bouwmaterialen handel 125 - Groenten- en fruitverwerkende industrie 156 - Ziekenhuizen 187 - Bos en natuur raam CAO 218 - Besloten busvervoer 233 - Houthandel 243 - Hoveniersbedrijf in Nederland 253 - Houtverwerkende industrie 301 - Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk 317 - Gehandicaptenzorg 359 - Zoetwarenindustrie 405 - Kappersbedrijf 427 - Tandtechniek 465 - Banden- en wielenbranche 487 - Metalektro 488 - Metalektro Hoger Personeel 526 - Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 592 - Bloemen en planten detailhandel 623 - Optiekbedrijven 679 - Taxivervoer 683 - Elektrotechnische detailhandel 721 - Huisartsenzorg 725 - Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 727 - Retail Non-Food 791 - Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth 833 - Woondiensten 884 - Kantoorvakhandel 1462 - DIBEVO NPMB-VMN 1496 - Bakkersbedrijf 1612 - Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang 1639 - Doe-het-zelfbranche 1644 - Textiel Grootwinkelbedrijven 1841 - Bloembollen, Groothandel in 1944 - Open teelten 1945 - Productiegerichte Dierhouderij 2535 - Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie 3798 - Uitgeverij, CAO voor het 3854 - Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Actie Er is geen actie nodig
Volledig artikel weergeven
11-01-2022 23:14 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 388 Weergaven
Vandaag 8 december zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business. Voor CAO 650 Groothandel in Groenten en Fruit is de salarisschaal als volgt aangepast: Per 1-3-2022 een aanpassing in de salarisschalen A tot en met I. De schalen worden verhoogd met 2,5% en met +10,00 euro (op maandbasis). We wijzen je erop dat trede 18 bij de schalen A tot en met C niet meer voorkomt. Indien bij een medewerker deze schaal en trede nog voorkomt, moet je de trede wijzigen van 18 naar 19.    Per 1-7-2022 een aanpassing in de salarisschaal participatiewet. De bedragen zijn aangepast conform de nieuwe CAO.  
Volledig artikel weergeven
08-12-2022 13:49 (Bijgewerkt op 29-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 131 Weergaven
  Donderdag 8 december gaan we de volgende wijzigingen doorvoeren in Payroll Business. Voor CAO 650 Groothandel in Groenten en Fruit wordt de salarisschaal als volgt aangepast: Per 1-3-2022 een aanpassing in de salarisschalen A tot en met I. De schalen worden verhoogd met 2,5% en met +10,00 euro (op maandbasis). Per 1-7-2022 een aanpassing in de salarisschaal participatiewet. De bedragen zijn aangepast conform de nieuwe CAO.  
Volledig artikel weergeven
05-12-2022 16:24 (Bijgewerkt op 08-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1055 Weergaven
Vandaag zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   Voor de CAO Bakkersbedrijf (1496) zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: De salarisschalen met ingang van 1-6-2022 aangepast. Ook zijn met ingang van 1-7-2022 de bedragen die onder het minimumloon kwam aangepast.   Met ingang van 1-10-2022 is de deelname aan PAWW beeindigd en vindt er geen premieberekening meer plaats.  
Volledig artikel weergeven
08-11-2022 16:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 190 Weergaven
Vandaag donderdag 29 september hebben we de volgende wijziging doorgevoerd in Payroll Business.   Voor CAO 4202 SZS Hiswa is de salarisschaal per 1-1-2022  (loon + 1,5%) en per 1-7-2022 (loon plus 1,5%) aangepast.
Volledig artikel weergeven
29-09-2022 15:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 177 Weergaven
Donderdag 29 september gaan we de volgende wijziging doorvoeren in Payroll Business.   Voor CAO 4202 SZS Hiswa wordt de salarisschaal per 1-1-2022  (loon + 1,5%) en per 1-7-2022 (loon plus 1,5%) aangepast. 
Volledig artikel weergeven
26-09-2022 20:17
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 170 Weergaven
Vandaag, donderdag 22 september is de volgende wijziging doorgevoerd in Payroll Business.   Voor CAO 1639 Doe het zelf branche is de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast. De salarissen vanaf functiegroep 2 zijn verhoogd conform de nieuwe salarisschaal.
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 15:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 174 Weergaven
Donderdag 22 september gaan we de volgende wijziging doorvoeren in Payroll Business.   Voor CAO 1639 Doe het zelf branche wordt de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast. De salarissen vanaf functiegroep 2 worden verhoogd conform de nieuwe salarisschaal. 
Volledig artikel weergeven
20-09-2022 16:12
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 335 Weergaven
Vandaag 15 september is de volgende wijziging doorgevoerd in Payroll Business.   Voor CAO 26 Vleessector is de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast. De salarissen zijn met 3.30% verhoogd.
Volledig artikel weergeven
15-09-2022 16:07
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 133 Weergaven
Donderdag 15 september gaan we de volgende wijziging doorvoeren in Payroll Business.   Voor CAO 26 Vleessector wordt de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast. De salarissen zijn met 3.30% verhoogd.
Volledig artikel weergeven
13-09-2022 14:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 136 Weergaven
Vandaag, 8 september 2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   Voor CAO 405 Kappersbedrijf is de salarisschaal per 1-7-2022 aangepast.  De salarisschalen zijn met 4,5% verhoogd. De omschrijving "BBL" van de salarisschaal "K" is gewijzigd in "Junior Stylist 1-ste jaar" Er is een nieuwe salarisschaal "L" toegevoegd met de omschrijving "Junior Stylist 2-de jaar BBL".   Voor CAO 233 Houthandel is de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast.  de salarissen zijn met EUR 60 per maand verhoogd (bij 40 uur en 23 roostervrije dagen; bij ander roostervrije dagen is dit bedrag pro rata aangepast)   Voor CAO 633 Uitzendkrachten is de salarisschaal per 1-7-2022 aangepast.  het beginsalaris voor functiegroep 4, 5 en 6 is aangepast   Bij CAO 487 Metalektro en 488 Metalektro hoger personeel staat in de referentietabel  Pensioenen benoemd vast een onjuiste eindleeftijd bij pensioensoort 06 Vroegpensioen en beginleeftijd 18 jaar. Deze is gecorrigeerd per 1/1/2022.   Bij CAO 1496 Bakkersbedrijf is per 1 juni 2022 de premie voor het sociaal fonds op nul gezet in verband met een tijdelijk premiestop; dit betreft de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) bij pensioensoort 11
Volledig artikel weergeven
08-09-2022 16:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 135 Weergaven
Donderdag 8 september gaan we de volgende wijzigingen doorvoeren in Payroll Business.   Voor CAO 405 Kappersbedrijf wordt de salarisschaal per 1-7-2022 aangepast.  De salarisschalen zijn met 4,5% verhoogd. De omschrijving "BBL" van de salarisschaal "K" is gewijzigd in "Junior Stylist 1-ste jaar" Er is een nieuwe salarisschaal "L" toegevoegd met de omschrijving "Junior Stylist 2-de jaar BBL".   Voor CAO 233 Houthandel wordt de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast.  de salarissen zijn met EUR 60 per maand verhoogd (bij 40 uur en 23 roostervrije dagen)   Voor CAO 633 Uitzendkrachten wordt de salarisschaal per 1-7-2022 aangepast.  het beginsalaris voor functiegroep 4, 5 en 6 is aangepast   Bij CAO 487 Metalektro en 488 Metalektro hoger personeel staat in de referentietabel  Pensioenen benoemd vast een onjuiste eindleeftijd bij pensioensoort 06 Vroegpensioen en beginleeftijd 18 jaar. Deze wordt gecorrigeerd per 1/1/2022.   Bij CAO 1496 Bakkersbedrijf wordt per 1 juni 2022 de premie voor het sociaal fonds op nul gezet in verband met een tijdelijk premiestop; dit betreft de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) bij pensioensoort 11.
Volledig artikel weergeven
06-09-2022 10:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 132 Weergaven
Vandaag, 1 september 2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.    Voor CAO 822 (M&T Carrosseriebedrijf) , 0826 (M&T Isolatiebedrijf) en 2297 (M&T Technisch installatiebedrijf) zijn de salarisschalen per 1-7-2022 en per 1-9-2022 aangepast. per 1-7-2022 verhoogd met 42,50 euro per maand dan wel 39,09 euro per vierweken. per 1-9-2022 verhoogd met 2,75%.
Volledig artikel weergeven
01-09-2022 22:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 119 Weergaven
Donderdag 1 september 2022 zullen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd in Payroll Business.    Voor CAO 822 (M&T Carrosseriebedrijf) , 0826 (M&T Isolatiebedrijf) en 2297 (M&T Technisch installatiebedrijf) wordt de salarisschaal per 1-7-2022 en per 1-9-2022 aangepast.   1-7-2022 verhoogd met € 42,50 euro per maand dan wel € 39,09 euro per vierweken. 1-9-2022 verhoogd met 2,75%.
Volledig artikel weergeven
29-08-2022 15:08
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 137 Weergaven
Donderdag 18 augustus 2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   CAO's 487 (Metalektro) en 488 (Metalektro Hoger Personeel) is de referentietabel voor de WIA excedent per 1-1-2022 aangepast. Een sleutelveld van de referentietabel was niet juist waardoor voor medewerkers van 30 tot 35 jaar niet de juiste percentage werd  gekozen (1,6 % i.p.v. 1,9%).  CAO 709 (Vleeswarenindustrie) is de referentietabel voor Pensioen vast (benoemd) bij de variant 4 weken verloning aangepast. De peildag is op 03 en de peilmaand op 01 gezet. Dit met ingangsdatum 3-1-2022. Het systeem peilt dan weer op de eerste afrekenperiode van 2022. CAO 1285 (Tankstations en Wasbedrijven) is de referentietabel voor Vroegpensioen vast (benoemd) aangepast. Het premiepercentage voor de werknemer op 0,00% gezet. Dit met ingangsdatum 1-7-2022. Op dit vroegpensioen is de SWWM ingericht en het vastgestelde percentage voor de werknemer is vanaf 1-7-2022 0%.    
Volledig artikel weergeven
18-08-2022 10:29 (Bijgewerkt op 18-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 207 Weergaven
Donderdag 18 augustus 2022 voeren we  de volgende wijziging door in Payroll Business.    Voor CAO 1285 (Tankstations en Wasbedrijven) wordt bij de referentietabel voor Vroegpensioen vast (benoemd) het premiepercentage voor de werknemer op 0,00% gezet. Dit met ingangsdatum 1-7-2022. Op dit vroegpensioen is de SWWM ingericht en het vastgestelde percentage voor de werknemer is vanaf 1-7-2022 0%.    
Volledig artikel weergeven
16-08-2022 14:11
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 209 Weergaven
Donderdag 18 augustus 2022 voeren we de volgende wijziging door in Payroll Business.    Voor CAO 709 (Vleeswarenindustrie) wordt bij de referentietabel voor Pensioen vast (benoemd) bij de variant 4 weken verloning de peildag op 03 en de peilmaand op 01 gezet. Dit met ingangsdatum 3-1-2022. Het systeem peilt dan weer op de eerste afrekenperiode van 2022.
Volledig artikel weergeven
15-08-2022 11:12
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 153 Weergaven