Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
  Donderdag 8 december gaan we de volgende wijzigingen doorvoeren in Payroll Business. Voor CAO 650 Groothandel in Groenten en Fruit wordt de salarisschaal als volgt aangepast: Per 1-3-2022 een aanpassing in de salarisschalen A tot en met I. De schalen worden verhoogd met 2,5% en met +10,00 euro (op maandbasis). Per 1-7-2022 een aanpassing in de salarisschaal participatiewet. De bedragen zijn aangepast conform de nieuwe CAO.  
Volledig artikel weergeven
05-12-2022 16:24 (Bijgewerkt op 08-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1055 Weergaven
WIA-excedentverzekering Voor de volgende CAO's is met ingang van 01-01-2022 aan de referentietabel de WIA-excedentverzekering toegevoegd: 487 - Metalektro 488 - Metalektro Hoger Personeel Actie Als dit voor uw bedrijf van toepassing is, moet u de beterffende arbeidsvoorwaarde, WIA-excedentverzekering 06, 487 of 488, toevoegen. Nieuwe aspirantregeling Voor de volgende CAO's is met ingang van 01-01-2022 aan de referentietabel een nieuwe aspirantregeling toegevoegd: 125 - Groenten- en fruitverwerkende industrie 187 - Bos en natuur raam CAO 243 - Hoveniersbedrijf in Nederland 725 - Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 1841 - Bloembollen, Groothandel in 1944 - Open teelten 1945 - Productiegerichte Dierhouderij Actie Als dit voor uw bedrijf van toepassing is, moet u de betreffende arbeidsvoorwaarde Pensioen aspirantenregeling toevoegen. Dit moet in ieder geval voor werknemers jonger dan 21 jaar. Referentietabellen pensioenen aangepast Voor de volgende CAO's zijn op dinsdag 11 januari 2022 de referentietabellen voor de pensioenen aangepast: 20 - Goederenvervoer Nederland 21 - Beroepsgoederenvervoer over de weg 35 - Textielverzorging 41 - Bouwmaterialen handel 125 - Groenten- en fruitverwerkende industrie 156 - Ziekenhuizen 187 - Bos en natuur raam CAO 218 - Besloten busvervoer 233 - Houthandel 243 - Hoveniersbedrijf in Nederland 253 - Houtverwerkende industrie 301 - Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk 317 - Gehandicaptenzorg 359 - Zoetwarenindustrie 405 - Kappersbedrijf 427 - Tandtechniek 465 - Banden- en wielenbranche 487 - Metalektro 488 - Metalektro Hoger Personeel 526 - Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 592 - Bloemen en planten detailhandel 623 - Optiekbedrijven 679 - Taxivervoer 683 - Elektrotechnische detailhandel 721 - Huisartsenzorg 725 - Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 727 - Retail Non-Food 791 - Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth 833 - Woondiensten 884 - Kantoorvakhandel 1462 - DIBEVO NPMB-VMN 1496 - Bakkersbedrijf 1612 - Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang 1639 - Doe-het-zelfbranche 1644 - Textiel Grootwinkelbedrijven 1841 - Bloembollen, Groothandel in 1944 - Open teelten 1945 - Productiegerichte Dierhouderij 2535 - Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie 3798 - Uitgeverij, CAO voor het 3854 - Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Actie Er is geen actie nodig
Volledig artikel weergeven
11-01-2022 23:14 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 388 Weergaven
UPDATE 13 november 2022   Op 4 november jongstleden postte wij onderstaand CAO bericht rondom de eenmalige € 60 betreffende de CAO Metaletkro. Hier zijn verschillende vragen en opmerkingen over gekomen.  Op basis hiervan hebben wij onderstaande oplossing intern nogmaals besproken en tot een andere oplossing gekomen.   Oplossing: Voor zowel de benoemde als eigen regeling (pensioensoort 01) is het mogelijk om de € 60,00 van het totaal aan premie van de werknemer af te halen en deze daarmee op te laten tellen in de werkgeversafdracht. Hiermee wordt de premie van de werknemer dus €60,00 lager ( op basis van deeltijdfactor waarmee in de pensioenregeling gerekend wordt ). Wanneer de premie onder de € 60,00 is ( of pro rata gerekend ) dan zal automatisch de premie in zijn geheel worden uitgekeerd op een looncomponent. Per werknemer is hier op uit te zonderen voor het geval je niet wilt dat de werknemer recht heeft op deze regeling.   De premie zal dus ( pro rata ) in zijn geheel van de pensioenpremie worden gehouden, dan wel in zijn geheel worden uitbetaald.   Deze aanpassing zal nog steeds plaatsvinden met de release van december.   OUD BERICHT CAO Metalekto   Met ingang van december 2022 zal er vanuit de CAO Metalektro sprake zijn van een eenmalige uitkering.  Vanuit Payroll Business zullen wij dit vanuit de CAO gaan ondesteunen door middel van optie 2: Eenmalige (vaste ) uitkering van € 60,00 bij een Fulltime dienstverband gedurende de afgesproken periode.   Hoe en wanneer komt dit beschikbaar in de Payroll?     Wij zullen deze aanpassing doorvoeren met de release van december die ingepland staat  op zaterdag 26 november.   Hierin zullen wij een nieuwe arbeidsvoorwaarden voor gaan inrichten. Deze arbeidsvoorwaarden zullen we in het arbeidsvoorwaardencluster toevoegen per 1-12-2022. Tevens zullen wij voor elke werknemer die op 1-12-2022 ( of alvast later ) in dienst is gemeld in het systeem de arbeidsvoorwaarden bij de werknemers koppelen. Dit zorgt er dus voor dat je een mutatie terugvindt op het mutatie verslag.   Wanneer je alleen gebruikt maakt van Payroll Business hoef je dan alleen in december dit nieuwe element nog te koppelen in de journalisering.   Maak je ook gebruik van externe systemen, profielen of HRSS dan zul je deze arbeidsvoorwaarden daar wellicht ook nog moeten toevoegen.   De exacte uitleg hoe wij dit hebben opgelost zal uitvoerig beschreven worden in de release notes van december die je op onderstaande pagina binnenkort kan terugvinden.   Releasenotes     
Volledig artikel weergeven
04-11-2022 12:47 (Bijgewerkt op 14-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 397 Weergaven
Referentietabellen pensioenen aangepast Voor de volgende CAO's zijn op vrijdag 7 januari 2022 de referentietabellen voor de pensioenen aangepast: 0487    Metalektro 0488    Metalektro Hoger Personeel 1165    Recreatie 3855    Zwembaden 0822    M&T Carrosseriebedrijf 0823    M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 0824    M&T Metaalbewerkingsbedrijf 0826    M&T Isolatiebedrijf 1285    Tankstations en wasbedrijven 2297    M&T Technisch installatiebedrijf - 2297 4202    SZS Hiswa - Deze CAO is ter vervanging van CAO 66 Hiswa (Houten en Kunststoffen Jachtbouw) en 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS".
Volledig artikel weergeven
10-01-2022 15:17 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 374 Weergaven
Donderdag 22 september gaan we de volgende wijziging doorvoeren in Payroll Business.   Voor CAO 1639 Doe het zelf branche wordt de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast. De salarissen vanaf functiegroep 2 worden verhoogd conform de nieuwe salarisschaal. 
Volledig artikel weergeven
20-09-2022 16:12
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 335 Weergaven
Referentietabellen pensioenen aangepast Voor de volgende CAO zijn op donderdag 20 januari 2022 de referentietabellen voor de pensioenen aangepast: 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. In de pensioenregeling is er een inrichting voor de pensioenregeling PNO Digitaal 5 en voor de PNO Digitaal 1  (variant 0001). Het maximum loon voor de pensioenregeling PNO digitaal 1 is ons nog niet bekend en hebben we niet gewijzigd. Zodra dit bedrag bekend is, passen wij dit  aan.
Volledig artikel weergeven
20-01-2022 16:33 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 361 Weergaven
Referentietabellen pensioenen aangepast Voor de volgende CAO's zijn op woensdag 12 januari 2022 de referentietabellen voor de pensioenen aangepast: 157 Zuivelindustrie I 182 Horeca- en aanverwante bedrijf 190 Drankindustrie en groothandel in dranken 306 Kaaspakhuis, Partikuliere 563 Zuivelindustrie, Hoger personeel 650 Groenten en fruit, groothandel in - 650 750 Contractcatering branche 819 Bereide verf- en drukinktindustrie 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf 924 Reisbranche 1291 Nederlands Horeca Gilde (NHG CAO) 1547 Bloemen en planten groothandel Aanvullende opmerking nieuwe pensioenregelingen Voor de volgende CAO's zijn de afgelopen dagen nieuwe arbeidsvoordwaarden toegevoegd. Arbeidsvoorwaarde WIA-excedentverzekering voor de volgende CAO's:  487 - Metalektro  488 - Metalektro Hoger Personeel  Arbeidsvoorwaarde Pensioen aspirantenregeling voor de volgende CAO's:  125 - Groenten- en fruitverwerkende industrie  187 - Bos en natuur raam CAO 243 - Hoveniersbedrijf in Nederland 725 - Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 1841 - Bloembollen, Groothandel in 1944 - Open teelten 1945 - Productiegerichte Dierhouderij Actie Denk eraan dat u deze nieuwe productkenmerken koppelt in de referentietabel UPA-koppeling pensioenregelingen, zodat het doorgeven naar het UPA-bestand correct verloopt. Salarisschalen aangepast per 1-1-2022 650 Groenten en fruit, groothandel in - 650
Volledig artikel weergeven
13-01-2022 15:32 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 315 Weergaven
Salarisschaal Donderdag 3 februari 2022 is de referentietabel Salarisschaal bijgewerkt met ingang van 1 januari 2022 voor de volgende CAO's: 709 - Retail Non-Food 727 - Vleeswarenindustrie Pensioen variabel Donderdag 3 februari 2022 is de referentietabel Pensioenen variabel bijgewerkt met ingang van 1 januari 2022 voor de volgende CAO's: 1287 - Grafimedia
Volledig artikel weergeven
03-02-2022 17:48 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 247 Weergaven
  Salarisschaal. Op donderdag 7 april, is de referentietabel Salarisschaal bijgewerkt voor de volgende CAO: 725 Groen, Grond en Infrastructuur. Voor maandverloning is de tabel aangepast per 1-1-2022. Voor 4 weken verloning en week verloning is de tabel aangepast per 3-1-2022.   Standaardwaardes voor Reiskosten. Op donderdag 7 april zijn de standaardwaardes voor de reiskosten bijgewerkt met ingang van 1-1-2022 voor de volgende CAO’S: 725 Groen, Grond en Infrastructuur. De vergoeding per km is aangepast naar 0,19. 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven. De vergoeding per km is aangepast naar 0,35.    Referentietabel Sociaal fonds. Op donderdag 7 april is de referentietabel Sociaal fonds bijgewerkt met ingang van 1-4-2022 voor de volgende CAO.  924 Reisbranche. De bijdrage voor de werkgever is gewijzigd van 0,25% naar 0,35%. 
Volledig artikel weergeven
08-04-2022 08:07 (Bijgewerkt op 08-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 240 Weergaven
Onjuiste franchise voor vast pensioen bij CAO 1547, product kenmerk U0557-1001 Er bleek ten onrechte een franchise te zijn opgevoerd in de referentietabel bij pensioen vast voor CAO 1547 (Bloemen en planten groothandel). Deze is vandaag, 11 maart verwijderd vanaf 1 januari 2022.
Volledig artikel weergeven
11-03-2022 14:04 (Bijgewerkt op 14-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 219 Weergaven
Donderdag 18 augustus 2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   CAO's 487 (Metalektro) en 488 (Metalektro Hoger Personeel) is de referentietabel voor de WIA excedent per 1-1-2022 aangepast. Een sleutelveld van de referentietabel was niet juist waardoor voor medewerkers van 30 tot 35 jaar niet de juiste percentage werd  gekozen (1,6 % i.p.v. 1,9%).  CAO 709 (Vleeswarenindustrie) is de referentietabel voor Pensioen vast (benoemd) bij de variant 4 weken verloning aangepast. De peildag is op 03 en de peilmaand op 01 gezet. Dit met ingangsdatum 3-1-2022. Het systeem peilt dan weer op de eerste afrekenperiode van 2022. CAO 1285 (Tankstations en Wasbedrijven) is de referentietabel voor Vroegpensioen vast (benoemd) aangepast. Het premiepercentage voor de werknemer op 0,00% gezet. Dit met ingangsdatum 1-7-2022. Op dit vroegpensioen is de SWWM ingericht en het vastgestelde percentage voor de werknemer is vanaf 1-7-2022 0%.    
Volledig artikel weergeven
18-08-2022 10:29 (Bijgewerkt op 18-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 207 Weergaven
Vandaag, donderdag 7 juli 2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   CAO 182 (Horeca en Aanverwante Bedrijf) is algemeen bindend verklaard; er is een nieuw salarishuis met 12 periodieken dat actief is vanaf 1 april 2022. Er zijn nieuwe salaristreden opgevoerd; de tabel Salarisschaal is per 1 april aangepast; Per 1 juli 2022 is het minimumloon in de referentietabel Salarisschaal verwerkt; Per 1 september 2022 vervallen de salarisschalen Leerling 32-urige werkweek en Leerling 38-urige werkweek; deze vallen voortaan in loonschaal I; de schalen zijn (nog) niet verwijderd maar bevatten nu dezelfde bedragen als loonschaal I (voor 32 uur pro rata).   CAO 2535 (Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT)) is algemeen bindend verklaard; de bestaande salarisschalen zijn al eerder in Payroll Business aangepast; komende donderdag zullen de 2 nieuwe aanlooptreden worden toegevoegd; deze zijn actief vanaf 1 januari: Aanlooptrede eerste jaar; Aanlooptrede tweede jaar; daarnaast is per 1 juli het minimumloon in de salarisschaal verwerkt.   Op 21 maart 2022 is de tabel Pensioenen/Fondsen maanden voor aow (benoemd) aangepast voor de berekening van de WIAhiaat premie voor de cao's metaal en techniek. Hierbij is een fout opgertreden waardoor de verlaagde premie van 0,08% (evenredig verdeeld over werknemer en werkgever) vanaf 62 maanden voor de aow datum werd toegepast. Dit had moeten zijn vanaf 48 maanden voor de aow datum. Dit is nu aangepast. Hierdoor kan het zijn dat er voor sommige medewerkers extra premie wordt ingehouden bij de eerstvolgende verwerking. Dit betreft de volgende cao's: 0822    M&T Carrosseriebedrijf 0823    M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 0824    M&T Metaalbewerkingsbedrijf 0826    M&T Isolatiebedrijf 0827   M&T Goud- en zilvernijverheid 1285    Tankstations en wasbedrijven 2297    M&T Technisch installatiebedrijf 4202    SZS Hiswa
Volledig artikel weergeven
07-07-2022 16:24 (Bijgewerkt op 07-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 214 Weergaven
Donderdag 7 juli 2022 zullen de volgende wijzigingen doorgevoerd worden in Payroll Business.   CAO 182 (Horeca en Aanverwante Bedrijf) is algemeen bindend verklaard; er is een nieuw salarishuis met 12 periodieken dat actief is vanaf 1 april 2022. Er zijn nieuwe salaristreden opgevoerd; de tabel Salarisschaal is per 1 april aangepast; per 1 juli is het minimumloon in de referentietabel Salarisschaal verwerkt; per 1 september vervallen de salarisschalen Leerling 32-urige werkweek en Leerling 38-urige werkweek; deze vallen voortaan in loonschaal I; de schalen zijn (nog) niet verwijderd maar bevatten nu dezelfde bedragen als loonschaal I (voor 32 uur pro rata).   CAO 2535 (Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT)) is algemeen bindend verklaard; de bestaande salarisschalen zijn al eerder in Payroll Business aangepast; komende donderdag zullen de 2 nieuwe aanlooptreden worden toegevoegd; deze zijn actief vanaf 1 januari: Aanlooptrede eerste jaar; Aanlooptrede tweede jaar; daarnaast is per 1 juli het minimumloon in de salarisschaal verwerkt.
Volledig artikel weergeven
06-07-2022 07:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 205 Weergaven
Op donderdag, 30 juni 2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business: Wijziging minimumlonen Per 01-07-2022 zijn de wettelijke minimumlonen aangepast,  dit geldt ook voor de salarisschalen van CAO's waar minimumlonen worden toegepast: 26 Vleessector 157 Zuivelindustrie I 182 Horeca- en aanverwante bedrijf 243 Hoveniersbedrijf in Nederland 253 Houtverwerkende industrie 316 Levensmiddelenbedrijf 359 Zoetwarenindustrie 405 Kappersbedrijf 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL 569 Kunststof- , rubber- en lijmindustrie 633 Uitzendkrachten 637 Verzekeringsbedrijf, CAO voor het 650 Groenten en fruit, groothandel in - 650 679 Taxivervoer 683 Elektrotechnische detailhandel 709 Vleeswarenindustrie 721 Huisartsenzorg 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth 822 M&T Carrosseriebedrijf 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf 826 M&T Isolatiebedrijf 827 M&T Goud- en zilvernijverheid 884 Kantoorvakhandel 924 Reisbranche 1165 Recreatie 1285 Tankstations en wasbedrijven 1287 Grafimedia 1462 DIBEVO NPMB-VMN 1496 Bakkersbedrijf 1639 Doe-het-zelfbranche 2297 M&T Technisch installatiebedrijf - 2297 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie 3768 Uitvaartbranche 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) 9999 Geen reguliere CAO van toepassing   Wijziging in de referentietabellen salarisschalen CAO 1165 Recreatie - de referentietabel salarisschaal is met ingang van 01-04-2022   aangepast CAO 2535 Mode-, Interieur, tapijt-, en textielindustrie - de referentietabel Salarisschalen is met ingang van 01-01-2022 aangepast Overige wijzigingen CAO 2297, 822, 823, 824,  826 en 827 (metaal en techniek) - het opleidingsfonds en sociaal fonds van deze CAO zijn onlangs aangepast. Dit hadden we moeten doen met de ingangsdatum 01-04-2022. De aanpassing is echter gedaan met  ingangsdatum 01-01-2022, dit is nu gecorrigeerd. Dit betekent dat er van 01-01-2022 tot 01-04-2022 geen premie  wordt berekend. CAO  2297, 822, 823, 824,  826 en 827 (metaal en techniek)  - de premie SWWM is per 01-07-2022 gewijzigd naar nul procent.  
Volledig artikel weergeven
30-06-2022 16:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 251 Weergaven
Referentietabel Salarisschaal bijgewerkt Donderdag 3 februari eind van de middag wordt de referentietabel Salarisschaal bijgewerkt met ingang van 01 Jan 2022 voor de volgende CAO's:   709 - Retail Non-Food 727 - Vleeswarenindustrie
Volledig artikel weergeven
01-02-2022 16:38 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 212 Weergaven
Donderdag 18 augustus 2022 voeren we  de volgende wijziging door in Payroll Business.    Voor CAO 1285 (Tankstations en Wasbedrijven) wordt bij de referentietabel voor Vroegpensioen vast (benoemd) het premiepercentage voor de werknemer op 0,00% gezet. Dit met ingangsdatum 1-7-2022. Op dit vroegpensioen is de SWWM ingericht en het vastgestelde percentage voor de werknemer is vanaf 1-7-2022 0%.    
Volledig artikel weergeven
16-08-2022 14:11
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 209 Weergaven
Gisteren is bij diverse CAO's voor de metaal en techniek de SWWM premie per 1 juli op 0 gezet.   Voor de SWWM premie wordt pensioensoort 06 (Vroegpensioen) gebruikt.   Bij CAO 824 (M&T Metaalbewerkingsbedrijf) en 826 (M&T Isolatiebedrijf) blijkt echter dat niet Vroegpensioen, maar AOP gebruikt wordt om de SWWM premie te berekenen en was de premie niet aangepast. Daarnaast bleek ook dat bij CAO 826 het percentage niet was aangepast voor 2022 maar nog op 0,4 stond.   Dit is vandaag gecorrigeerd.   Bij CAO 826 (M&T Isolatiebedrijf) is per 1 januari het percentage op 0,2% gezet en per 1 juli op 0 Bij CAO 824 (M&T Metaalbewerkingsbedrijf) is per 1 juli het percentage op 0 gezet.
Volledig artikel weergeven
01-07-2022 23:12 (Bijgewerkt op 05-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 202 Weergaven
Op donderdag, 30 juni 2022 voeren we de volgende wijzigingen door in Payroll Business: Wijziging minimumlonen Per 01-07-2022 worden de wettelijke minimumlonen aangepast,  dit geldt ook voor de salarisschalen van CAO's waar minimumlonen worden toegepast: 26 Vleessector 157 Zuivelindustrie I 182 Horeca- en aanverwante bedrijf 243 Hoveniersbedrijf in Nederland 253 Houtverwerkende industrie 316 Levensmiddelenbedrijf 359 Zoetwarenindustrie 405 Kappersbedrijf 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL 569 Kunststof- , rubber- en lijmindustrie 633 Uitzendkrachten 637 Verzekeringsbedrijf, CAO voor het 650 Groenten en fruit, groothandel in - 650 679 Taxivervoer 683 Elektrotechnische detailhandel 709 Vleeswarenindustrie 721 Huisartsenzorg 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth 822 M&T Carrosseriebedrijf 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf 826 M&T Isolatiebedrijf 827 M&T Goud- en zilvernijverheid 884 Kantoorvakhandel 924 Reisbranche 1165 Recreatie 1285 Tankstations en wasbedrijven 1287 Grafimedia 1462 DIBEVO NPMB-VMN 1496 Bakkersbedrijf 1639 Doe-het-zelfbranche 2297 M&T Technisch installatiebedrijf - 2297 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie 3768 Uitvaartbranche 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) 9999 Geen reguliere CAO van toepassing   Wijziging in de referentietabellen salarisschalen CAO 1165 Recreatie - de referentietabel salarisschaal wordt met ingang van 01-04-2022   aangepast CAO 2535 Mode-, Interieur, tapijt-, en textielindustrie - de referentietabel Salarisschalen wordt met ingang van 01-01-2022 aangepast Overige wijzigingen CAO 2297 - het opleidingsfonds en sociaal fonds van deze CAO zijn onlangs aangepast. Dit hadden we moeten doen met de ingangsdatum 01-04-2022. De aanpassing is echter gedaan met  ingangsdatum 01-01-2022, dit wordt nu gecorrigeerd. Dit betekent dat er van 01-01-2022 tot 01-04-2022 geen premie zal worden berekend. CAO 822 - de premie PAWW wordt per 01-07-2022 gewijzigd naar nul procent.
Volledig artikel weergeven
28-06-2022 16:43 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 218 Weergaven
Op woensdag 15 juni zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:   Wijzigingen in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met ingangsdatum 1 januari 2022: 0233 (Houtverwerking) - de waarde van 18 - franchise aftoppen is gezet op Niet aftoppen per 1 januari 2022. 0526 (Meubelindustrie en meubileringsbedrijven) - de waarde van 18 - franchise aftoppen is gezet op Niet aftoppen per 1 januari 2022. 0487 (Metalektro) - de waarde van 03 - Toets begin deelname voor pensioensoort 03  is op 6 Begin maand (4wk) gezet per 1 januari 2022. 0488 (Metalektro Hoger Personeel) - de waarde van 03 - Toets begin deelname voor pensioensoort 03  is op 6 Begin maand (4wk) gezet per 1 januari 2022. 0022 (Beroepsgoederen vervoer over de weg) - het percentage voor pensioensoort 12 (Sociaal Fonds) is aangepast per 1 juli 2022   Wijzgingen in de referentietabel Salarisschaal: 0433 (Schoonmaak en Glazenwassers) - deze CAO is op 9 juni algemeen bindend verklaard en de salarissen zijn bijgewerkt met ingangsdatum 1 april 2022. 679 (Taxivervoer) - deze CAO is op 17 mei algemeen bindend verklaard en de salarissen zijn bijgewerkt per 1 januari 2022; loontrede 1 is toegevoegd 679 (Taxivervoer) - de waarden die onder het wettelijke minimumloon lagen zijn aangepast aan het wettelijk minimumloon per 1 juli 0730 (Technische groothandel) - de salarissen zijn per 1 juli verhoogd met 1% conform de huidige CAO.   Overige wijzigingen: 0035 (Textielverwerking) - in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten is de Vergoeding per kilometer gewijzigd van 14 naar 15 cent; de ingangsdatum van de nieuwe waarde is 1 maart 2022.   Deze wijzigingen kunnen ervoor zorgen dat de eerste payroll verwerking langer zal duren en dat medewerkers over (een deel van) 2022 herrekend worden.
Volledig artikel weergeven
16-06-2022 07:50 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 200 Weergaven
Woensdag 15 juni 2022 voeren we de volgende wijzigingen door in Payroll Business.   Wijzigingen in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met ingangsdatum 1 januari 2022: 0233 (Houtverwerking) - de waarde van 18 - franchise aftoppen op 1 wordt op Nee gezet per 1 januari 2022. 0526 (Meubelindustrie en meubileringsbedrijven) - de waarde van 18 - franchise aftoppen op 1 wordt op Nee gezet per 1 januari 2022. 0487 (Metalektro) - de waarde van 03 - Toets begin deelname voor pensioensoort 03  wordt op 6 Begin maand (4wk) gezet per 1 januari 2022. 0488 (Metalektro Hoger Personeel) - de waarde van 03 - Toets begin deelname voor pensioensoort 03  wordt op 6 Begin maand (4wk) gezet per 1 januari 2022.   Wijzgingen in de referentietabel Salarisschaal: 0433 (Schoonmaak en Glazenwassers) - deze CAO is op 9 juni algemeen bindend verklaard en de salarissen worden bijgewerkt met ingangsdatum 1 april 2022. NB salaristrede 21 jaar (en ouder) komt in de nieuwe CAO niet meer voor. 679 (Taxivervoer) - deze CAO is op 17 mei algemeen bindend verklaard en de salarissen worden bijgewerkt per 1 januari 2022 0730 (Technische groothandel) - de salarissen worden per 1 juli verhoogd met 1% conform de huidige CAO.   Overige wijzigingen: 0035 (Textielverwerking) - in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten wordt Vergoeding per kilometer gewijzigd van 14 naar 15 cent; de ingangsdatum van de nieuwe waarde is 1 maart 2022; deze CAO is op 2 juni algemeen bindend verklaard, de salarisschalen zijn al eerder bijgewerkt.   Deze wijzigingen kunnen ervoor zorgen dat de eerste payroll verwerking langer zal duren en dat medewerkers over (een deel van) 2022 herrekend worden.  
Volledig artikel weergeven
13-06-2022 15:29 (Bijgewerkt op 15-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 202 Weergaven