Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
Voor de volgende CAO's zijn de referentietabellen voor de pensioenen aangepast met de nieuwe gegevens van 2023: Algemeen: Wanneer er nieuwe pensioengegevens bekend zijn en onze controles hierop uitgevoerd zijn, worden deze meestal op dinsdag of donderdag in de betreffende week aangepast in onze productie-omgeving en zal dit bericht bijgewerkt worden.    Woensdag 25 januari 2023 Voor de volgende CAO is de referentietabel aangepast voor 2023: 819 Bereide verf- en drukinktindustrie   Maandag 23 januari 2023 Voor de volgende CAO is een aanvullende aanpassing van de premiepercentages gedaan voor 2023: 148 Graanbe- en verwerkende industrie   Dinsdag 17 januari 2023 Voor de volgende CAO is de referentietabel aangepast voor 2023: CAO 1547 Bloemen en planten groothandel CAO 41 Bouwmaterialen handel    Voor de volgende CAO's zijn er aanvullende aanpassingen gedaan: CAO 233 Houthandel Het percentage van het opleidingsfonds is gewijzigd naar 0,6%   CAO 306 Particuliere Kaaspakhuis Voor de pensioenregeling is de franchise en het maximum aangepast   CAO 709 Vleeswaren industrie Bij de arbeidsvoorwaarde pensioen (U119-1038) bleek het percentage werknemer voor 2023 onjuist. Dit is aangepast naar 6,26% CAO 750 Contractcatering branche De premie FBA (arbeidsvoorwaarde Extra pensioen) is voor de eerste 4 maanden van 2023 op nul gezet. Vanaf 1 mei zal er wel premie worden berekend. CAO 823 M&T Motorvoertuigen en tweewielerbedrijf Voor de eerste 3 maanden van 2022 waren de premies werkgever voor het sociaal fonds en het opleidingsfonds op nul gezet. Deze premievrijstelling geldt voor de meeste Metaal cao's, maar niet voor cao 823. Wij hadden dit op 30 juni 2022 doorgevoerd waardoor er in juli 2022 een positieve boeking ontstond voor deze premies. Dit is nu hersteld.    Openstaande pensioengegevens: Momenteel moeten wij alleen de pensioengegevens voor 2023 van CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie nog ontvangen.   Op dinsdag 10 januari 2023 35 Textielverzorging 157 Zuivelindustrie I 253 Houtverwerkende industrie 563 Zuivelindustrie, Hoger personeel 650 Groothandel in groente en fruit 2535 Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie 4202 SZS Hiswa   Op vrijdag 6 januari 2023 Voor CAO’s 822, 823, 824, 826, 1285, 2297 is er nog een aanpassing gedaan voor regeling 08. Deze premie werd niet correct berekend na het aanpassen van de tabellen vanwege een aanvullende tabel waar ook naar gekeken wordt bij de berekening.   Indien deze premie niet goed berekend is zal dit bij de eerstvolgende vervolg verwerking herberekend worden.    Op donderdag 5 januari 2023 182 Horeca en aanverwante bedrijven 569 Kunststof-, rubber- en lijmindustrie 750 Contractcatering branche 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf 924 Reisbranche Regeling 11 (Sociaal fonds) is vervallen per 2023 en verwijderd uit de pensioen referentietabel. Productkenmerk S0557-4001, variant RWSF zal vanaf 2023 niet meer aangeleverd moeten worden via de UPA aangifte. Uw actie Onder Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer moet in de tabel UPA - koppeling pensioenregelingen met ingang van 1-1-2023 de regel voor pensioensoort 11 verwijderd moeten worden.   1165 Recreatie 1287 Grafimedia 1291 Nederlands Horeca Gilde (NHG CAO) 3855 Zwembaden Correctie: 487 Metalektro (aanpassing franchise pensioenregeling 01) 488 Metalektro Hoger Personeel (aanpassing franchise pensioenregeling 01)   Op dinsdag 03 januari: 721 Huisartsenzorg 822 M&T Carrosseriebedrijf 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf 826 M&T Isolatiebedrijf 1285 Tankstations en wasbedrijven 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. (alleen PNO media digitaal 5) 1496 Bakkersbedrijf 2297 M&T Technisch installatiebedrijf   Op donderdag 29 december: 10 Bouw en Infra 20 Goederenvervoer Nederland 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 26 Vleessector 43 Architectenbureaus 83 Betonproductenindistrie 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie 148 Graanbe- en verwerkende industrie 152 Baksteenindustrie, Nederlandse 156 Ziekenhuizen 190 Drankindustrie en groothandel in dranken 218 Besloten busvervoer 233 Houthandel 243 Hoveniersbedrijf in Nederland 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk 316 Levensmiddelenbedrijf 317 Gehandicaptenzorg 359 Zoetwarenindustrie 405 Kapperbedrijf 427 Tandtechniek 463 Binnenscheepvaart 465 Banden- en wielenbranche 487 Metalektro 488 Metalektro Hoger Personeel 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL 549 Aardappelen, groenten en fruit detailhandel 557 Slijterijen 592 Bloemen en planten detailhandel 623 Optiekbedrijven 679 Taxivervoer 709 Vleeswarenindustrie 725 Groen, grond en infrastructuur 727 Retail Non-Food 748 Slagersbedrijf 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth 833 Woondiensten 884 Kantoorvakhandel 1462 DIBEVO NPMB-VMN 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang 1639 Doe-het-zelfbranche 1644 Textiel Grootwinkelbedrijven 1841 Bloembollen, Groothandel in 1944 Open teelten 1945 Productiegerichte Dierhouderij 2493 Golf branche - 2493 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL)
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 16:12 (Bijgewerkt op 26-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 600 Weergaven
Voor de volgende CAO's zijn onderstaande  CAO wijzigingen uitgevoerd van 2023: Algemeen: Wanneer er CAO wijzgingen bekend zijn en onze controles hierop uitgevoerd zijn, worden deze op dinsdag of donderdag in de betreffende week aangepast in onze productie-omgeving en zal dit bericht bijgewerkt worden.    Aanpassing salarisschalen: Woensdag 18 januari 2023 Voor CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg zijn de nieuwe salarisschalen per 1-1-2023 aangepast.   Aankondiging aanpassing salarisschalen Dinsdag 17 januari 2023 CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg is inmiddels algemeen verbindend verklaard. Op woensdag 18 januari 2023 zullen wij de nieuwe salarisschalen per 1-1-2023 beschikbaar stellen.    Aanpassing salarisschalen: Maandag 16 januari is voor CAO 182 Horeca en aanverwante bedrijf de volgende aanpassing doorgevoerd.  De referentietabel Salarisschaal is aangepast naar de salarissen die per 1-1-2023 van toepassing zijn. Tevens attenderen wij U op het volgende.  Bij salarisschaal I zijn periodiek 2, periodiek 3, periodiek 4 en periodiek 5 vervallen. Salarisschaal I is ingericht als Salarisschaal A. Periodiek 2 is ingericht als Trede 42, periodiek 3 is ingericht als Trede 43, periodiek 4 is ingericht als Trede 44 en periodiek 5 is ingericht als Trede 45. Bij salarisschaal II zijn periodiek 4, periodiek 5, periodiek 6 en periodiek 7 vervallen. Salarisschaal II is ingericht als Salarisschaal B. Periodiek 4 is ingericht als Trede 44, periodiek 5 is ingericht als Trede 45, periodiek 6 is ingericht als Trede 46 en periodiek 7 is ingericht als Trede 47. Bij salarisschaal III is periodiek 7 vervallen. Salarisschaal III is ingericht als Salarisschaal C. Periodiek 7 is ingericht als Trede 47. Bij die medewerkers waarbij dit voorkomt moet u de juiste nieuwe schaal en de juiste nieuwe trede selecteren.    Aanpassing minimum VT: Dinsdag 10 januari 2023 is voor cao 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf de minimum vakantietoeslag aangepast.   Aankondiging aanpassing salarisschalen Donderdag 12 januari 2023 Voor de volgende CAO's zijn de salarisschalen aangepast in verband met wijziging van het wettelijk minimumloon per 1-1-2023: 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 218 Besloten busvervoer 359 Zoetwarenindustrie 405 Kappersbedrijf   Op donderdag 12 januari gaan we voor de volgende CAO's de salarisschalen aanpassen in verband met wijziging van het wettelijk minimumloon per 1-1-2023: 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 218 Besloten busvervoer 359 Zoetwarenindustrie 405 Kappersbedrijf
Volledig artikel weergeven
10-01-2023 17:04 (Bijgewerkt op 18-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 341 Weergaven
Vandaag 8 december zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business. Voor CAO 650 Groothandel in Groenten en Fruit is de salarisschaal als volgt aangepast: Per 1-3-2022 een aanpassing in de salarisschalen A tot en met I. De schalen worden verhoogd met 2,5% en met +10,00 euro (op maandbasis). We wijzen je erop dat trede 18 bij de schalen A tot en met C niet meer voorkomt. Indien bij een medewerker deze schaal en trede nog voorkomt, moet je de trede wijzigen van 18 naar 19.    Per 1-7-2022 een aanpassing in de salarisschaal participatiewet. De bedragen zijn aangepast conform de nieuwe CAO.  
Volledig artikel weergeven
08-12-2022 13:49 (Bijgewerkt op 29-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 134 Weergaven
  Donderdag 8 december gaan we de volgende wijzigingen doorvoeren in Payroll Business. Voor CAO 650 Groothandel in Groenten en Fruit wordt de salarisschaal als volgt aangepast: Per 1-3-2022 een aanpassing in de salarisschalen A tot en met I. De schalen worden verhoogd met 2,5% en met +10,00 euro (op maandbasis). Per 1-7-2022 een aanpassing in de salarisschaal participatiewet. De bedragen zijn aangepast conform de nieuwe CAO.  
Volledig artikel weergeven
05-12-2022 16:24 (Bijgewerkt op 08-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1057 Weergaven
UPDATE 13 november 2022   Op 4 november jongstleden postte wij onderstaand CAO bericht rondom de eenmalige € 60 betreffende de CAO Metaletkro. Hier zijn verschillende vragen en opmerkingen over gekomen.  Op basis hiervan hebben wij onderstaande oplossing intern nogmaals besproken en tot een andere oplossing gekomen.   Oplossing: Voor zowel de benoemde als eigen regeling (pensioensoort 01) is het mogelijk om de € 60,00 van het totaal aan premie van de werknemer af te halen en deze daarmee op te laten tellen in de werkgeversafdracht. Hiermee wordt de premie van de werknemer dus €60,00 lager ( op basis van deeltijdfactor waarmee in de pensioenregeling gerekend wordt ). Wanneer de premie onder de € 60,00 is ( of pro rata gerekend ) dan zal automatisch de premie in zijn geheel worden uitgekeerd op een looncomponent. Per werknemer is hier op uit te zonderen voor het geval je niet wilt dat de werknemer recht heeft op deze regeling.   De premie zal dus ( pro rata ) in zijn geheel van de pensioenpremie worden gehouden, dan wel in zijn geheel worden uitbetaald.   Deze aanpassing zal nog steeds plaatsvinden met de release van december.   OUD BERICHT CAO Metalekto   Met ingang van december 2022 zal er vanuit de CAO Metalektro sprake zijn van een eenmalige uitkering.  Vanuit Payroll Business zullen wij dit vanuit de CAO gaan ondesteunen door middel van optie 2: Eenmalige (vaste ) uitkering van € 60,00 bij een Fulltime dienstverband gedurende de afgesproken periode.   Hoe en wanneer komt dit beschikbaar in de Payroll?     Wij zullen deze aanpassing doorvoeren met de release van december die ingepland staat  op zaterdag 26 november.   Hierin zullen wij een nieuwe arbeidsvoorwaarden voor gaan inrichten. Deze arbeidsvoorwaarden zullen we in het arbeidsvoorwaardencluster toevoegen per 1-12-2022. Tevens zullen wij voor elke werknemer die op 1-12-2022 ( of alvast later ) in dienst is gemeld in het systeem de arbeidsvoorwaarden bij de werknemers koppelen. Dit zorgt er dus voor dat je een mutatie terugvindt op het mutatie verslag.   Wanneer je alleen gebruikt maakt van Payroll Business hoef je dan alleen in december dit nieuwe element nog te koppelen in de journalisering.   Maak je ook gebruik van externe systemen, profielen of HRSS dan zul je deze arbeidsvoorwaarden daar wellicht ook nog moeten toevoegen.   De exacte uitleg hoe wij dit hebben opgelost zal uitvoerig beschreven worden in de release notes van december die je op onderstaande pagina binnenkort kan terugvinden.   Releasenotes     
Volledig artikel weergeven
04-11-2022 12:47 (Bijgewerkt op 14-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 398 Weergaven
Vandaag zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   Voor de CAO Bakkersbedrijf (1496) zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: De salarisschalen met ingang van 1-6-2022 aangepast. Ook zijn met ingang van 1-7-2022 de bedragen die onder het minimumloon kwam aangepast.   Met ingang van 1-10-2022 is de deelname aan PAWW beeindigd en vindt er geen premieberekening meer plaats.  
Volledig artikel weergeven
08-11-2022 16:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 191 Weergaven
Vandaag donderdag 29 september hebben we de volgende wijziging doorgevoerd in Payroll Business.   Voor CAO 4202 SZS Hiswa is de salarisschaal per 1-1-2022  (loon + 1,5%) en per 1-7-2022 (loon plus 1,5%) aangepast.
Volledig artikel weergeven
29-09-2022 15:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 179 Weergaven
Donderdag 29 september gaan we de volgende wijziging doorvoeren in Payroll Business.   Voor CAO 4202 SZS Hiswa wordt de salarisschaal per 1-1-2022  (loon + 1,5%) en per 1-7-2022 (loon plus 1,5%) aangepast. 
Volledig artikel weergeven
26-09-2022 20:17
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 172 Weergaven
Vandaag, donderdag 22 september is de volgende wijziging doorgevoerd in Payroll Business.   Voor CAO 1639 Doe het zelf branche is de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast. De salarissen vanaf functiegroep 2 zijn verhoogd conform de nieuwe salarisschaal.
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 15:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 176 Weergaven
Donderdag 22 september gaan we de volgende wijziging doorvoeren in Payroll Business.   Voor CAO 1639 Doe het zelf branche wordt de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast. De salarissen vanaf functiegroep 2 worden verhoogd conform de nieuwe salarisschaal. 
Volledig artikel weergeven
20-09-2022 16:12
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 336 Weergaven
Vandaag 15 september is de volgende wijziging doorgevoerd in Payroll Business.   Voor CAO 26 Vleessector is de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast. De salarissen zijn met 3.30% verhoogd.
Volledig artikel weergeven
15-09-2022 16:07
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 134 Weergaven
Donderdag 15 september gaan we de volgende wijziging doorvoeren in Payroll Business.   Voor CAO 26 Vleessector wordt de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast. De salarissen zijn met 3.30% verhoogd.
Volledig artikel weergeven
13-09-2022 14:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 137 Weergaven
Vandaag, 8 september 2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   Voor CAO 405 Kappersbedrijf is de salarisschaal per 1-7-2022 aangepast.  De salarisschalen zijn met 4,5% verhoogd. De omschrijving "BBL" van de salarisschaal "K" is gewijzigd in "Junior Stylist 1-ste jaar" Er is een nieuwe salarisschaal "L" toegevoegd met de omschrijving "Junior Stylist 2-de jaar BBL".   Voor CAO 233 Houthandel is de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast.  de salarissen zijn met EUR 60 per maand verhoogd (bij 40 uur en 23 roostervrije dagen; bij ander roostervrije dagen is dit bedrag pro rata aangepast)   Voor CAO 633 Uitzendkrachten is de salarisschaal per 1-7-2022 aangepast.  het beginsalaris voor functiegroep 4, 5 en 6 is aangepast   Bij CAO 487 Metalektro en 488 Metalektro hoger personeel staat in de referentietabel  Pensioenen benoemd vast een onjuiste eindleeftijd bij pensioensoort 06 Vroegpensioen en beginleeftijd 18 jaar. Deze is gecorrigeerd per 1/1/2022.   Bij CAO 1496 Bakkersbedrijf is per 1 juni 2022 de premie voor het sociaal fonds op nul gezet in verband met een tijdelijk premiestop; dit betreft de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) bij pensioensoort 11
Volledig artikel weergeven
08-09-2022 16:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 135 Weergaven
Donderdag 8 september gaan we de volgende wijzigingen doorvoeren in Payroll Business.   Voor CAO 405 Kappersbedrijf wordt de salarisschaal per 1-7-2022 aangepast.  De salarisschalen zijn met 4,5% verhoogd. De omschrijving "BBL" van de salarisschaal "K" is gewijzigd in "Junior Stylist 1-ste jaar" Er is een nieuwe salarisschaal "L" toegevoegd met de omschrijving "Junior Stylist 2-de jaar BBL".   Voor CAO 233 Houthandel wordt de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast.  de salarissen zijn met EUR 60 per maand verhoogd (bij 40 uur en 23 roostervrije dagen)   Voor CAO 633 Uitzendkrachten wordt de salarisschaal per 1-7-2022 aangepast.  het beginsalaris voor functiegroep 4, 5 en 6 is aangepast   Bij CAO 487 Metalektro en 488 Metalektro hoger personeel staat in de referentietabel  Pensioenen benoemd vast een onjuiste eindleeftijd bij pensioensoort 06 Vroegpensioen en beginleeftijd 18 jaar. Deze wordt gecorrigeerd per 1/1/2022.   Bij CAO 1496 Bakkersbedrijf wordt per 1 juni 2022 de premie voor het sociaal fonds op nul gezet in verband met een tijdelijk premiestop; dit betreft de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) bij pensioensoort 11.
Volledig artikel weergeven
06-09-2022 10:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 132 Weergaven
Vandaag, 1 september 2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.    Voor CAO 822 (M&T Carrosseriebedrijf) , 0826 (M&T Isolatiebedrijf) en 2297 (M&T Technisch installatiebedrijf) zijn de salarisschalen per 1-7-2022 en per 1-9-2022 aangepast. per 1-7-2022 verhoogd met 42,50 euro per maand dan wel 39,09 euro per vierweken. per 1-9-2022 verhoogd met 2,75%.
Volledig artikel weergeven
01-09-2022 22:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 120 Weergaven
Donderdag 1 september 2022 zullen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd in Payroll Business.    Voor CAO 822 (M&T Carrosseriebedrijf) , 0826 (M&T Isolatiebedrijf) en 2297 (M&T Technisch installatiebedrijf) wordt de salarisschaal per 1-7-2022 en per 1-9-2022 aangepast.   1-7-2022 verhoogd met € 42,50 euro per maand dan wel € 39,09 euro per vierweken. 1-9-2022 verhoogd met 2,75%.
Volledig artikel weergeven
29-08-2022 15:08
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 137 Weergaven
Donderdag 18 augustus 2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   CAO's 487 (Metalektro) en 488 (Metalektro Hoger Personeel) is de referentietabel voor de WIA excedent per 1-1-2022 aangepast. Een sleutelveld van de referentietabel was niet juist waardoor voor medewerkers van 30 tot 35 jaar niet de juiste percentage werd  gekozen (1,6 % i.p.v. 1,9%).  CAO 709 (Vleeswarenindustrie) is de referentietabel voor Pensioen vast (benoemd) bij de variant 4 weken verloning aangepast. De peildag is op 03 en de peilmaand op 01 gezet. Dit met ingangsdatum 3-1-2022. Het systeem peilt dan weer op de eerste afrekenperiode van 2022. CAO 1285 (Tankstations en Wasbedrijven) is de referentietabel voor Vroegpensioen vast (benoemd) aangepast. Het premiepercentage voor de werknemer op 0,00% gezet. Dit met ingangsdatum 1-7-2022. Op dit vroegpensioen is de SWWM ingericht en het vastgestelde percentage voor de werknemer is vanaf 1-7-2022 0%.    
Volledig artikel weergeven
18-08-2022 10:29 (Bijgewerkt op 18-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 207 Weergaven
Donderdag 18 augustus 2022 voeren we  de volgende wijziging door in Payroll Business.    Voor CAO 1285 (Tankstations en Wasbedrijven) wordt bij de referentietabel voor Vroegpensioen vast (benoemd) het premiepercentage voor de werknemer op 0,00% gezet. Dit met ingangsdatum 1-7-2022. Op dit vroegpensioen is de SWWM ingericht en het vastgestelde percentage voor de werknemer is vanaf 1-7-2022 0%.    
Volledig artikel weergeven
16-08-2022 14:11
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 209 Weergaven
Donderdag 18 augustus 2022 voeren we de volgende wijziging door in Payroll Business.    Voor CAO 709 (Vleeswarenindustrie) wordt bij de referentietabel voor Pensioen vast (benoemd) bij de variant 4 weken verloning de peildag op 03 en de peilmaand op 01 gezet. Dit met ingangsdatum 3-1-2022. Het systeem peilt dan weer op de eerste afrekenperiode van 2022.
Volledig artikel weergeven
15-08-2022 11:12
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 153 Weergaven
Donderdag 4 augustus 2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business:   0592 (Gespecialiseerde detailhandel in Bloemen en planten) - Het salarisgebouw is per 1 juli 2022 aangepast. Deze salarisverhoging staat beschreven in de CAO 2020-2022 en de VBW heeft de nieuwe schalen gepubliceerd.  
Volledig artikel weergeven
04-08-2022 14:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 152 Weergaven
Labels