Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
Referentietabellen pensioenen aangepast Voor de volgende CAO's zijn op vrijdag 7 januari 2022 de referentietabellen voor de pensioenen aangepast: 0487    Metalektro 0488    Metalektro Hoger Personeel 1165    Recreatie 3855    Zwembaden 0822    M&T Carrosseriebedrijf 0823    M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 0824    M&T Metaalbewerkingsbedrijf 0826    M&T Isolatiebedrijf 1285    Tankstations en wasbedrijven 2297    M&T Technisch installatiebedrijf - 2297 4202    SZS Hiswa - Deze CAO is ter vervanging van CAO 66 Hiswa (Houten en Kunststoffen Jachtbouw) en 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS".
Volledig artikel weergeven
10-01-2022 15:17 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 374 Weergaven
Vooraankondiging wijziging SOOB premie CAO’s: 20 Goederenvervoer Nederland 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Vanwege een schrijven van SOOB gaan wij een aanpassing doorvoeren voor deze CAO’s. De SOOB-premie werd tot nu toe onbelast ingehouden. Uit dit stuk blijkt dat vanaf 2023 dit als belaste inhouding gedaan moet worden. Op vrijdag 16 juni 2023 zullen wij hiervoor een aanpassing doorvoeren.   Vooraankondiging CAO-schalen CAO 35 Textielverzorging   Op donderdag 16 juni zullen wij een aanpassing in de salarisschalen van de CAO 35 Textielverzorging doorvoeren. De uurlonen behorende bij de leeftijd van 20 jaar zullen wij dan aanpassen naar de correcte uurlonen.   Vooraankondiging CAO-schalen CAO 182 Horeca en Aanverwante bedrijven   Vanwege de aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 zal uiterlijk op maandag 19 juni de salarisschalen aangepast worden.  
Volledig artikel weergeven
14-06-2023 17:41
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 133 Weergaven
Vandaag, donderdag 20 april zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business. Voor CAO 2297 (Technisch Installatiebedrijf (M&T) is de salarisschaal als volgt aangepast.  Per 1-1-2021 een aanpassing in de jeugdschalen; voor salarisgroep B tot en met E (16 tot 20 jaar) een loonsverhoging van 0,85%. Per 1-3-2023 een aanpassing in de salarisschalen van 3,25%.
Volledig artikel weergeven
20-04-2023 15:38
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 211 Weergaven
Voor de volgende CAO's zijn onderstaande  CAO wijzigingen uitgevoerd van 2023: Algemeen: Wanneer er CAO wijzgingen bekend zijn en onze controles hierop uitgevoerd zijn, worden deze op dinsdag of donderdag in de betreffende week aangepast in onze productie-omgeving en zal dit bericht bijgewerkt worden.    Aanpassing salarisschalen: Woensdag 18 januari 2023 Voor CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg zijn de nieuwe salarisschalen per 1-1-2023 aangepast.   Aankondiging aanpassing salarisschalen Dinsdag 17 januari 2023 CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg is inmiddels algemeen verbindend verklaard. Op woensdag 18 januari 2023 zullen wij de nieuwe salarisschalen per 1-1-2023 beschikbaar stellen.    Aanpassing salarisschalen: Maandag 16 januari is voor CAO 182 Horeca en aanverwante bedrijf de volgende aanpassing doorgevoerd.  De referentietabel Salarisschaal is aangepast naar de salarissen die per 1-1-2023 van toepassing zijn. Tevens attenderen wij U op het volgende.  Bij salarisschaal I zijn periodiek 2, periodiek 3, periodiek 4 en periodiek 5 vervallen. Salarisschaal I is ingericht als Salarisschaal A. Periodiek 2 is ingericht als Trede 42, periodiek 3 is ingericht als Trede 43, periodiek 4 is ingericht als Trede 44 en periodiek 5 is ingericht als Trede 45. Bij salarisschaal II zijn periodiek 4, periodiek 5, periodiek 6 en periodiek 7 vervallen. Salarisschaal II is ingericht als Salarisschaal B. Periodiek 4 is ingericht als Trede 44, periodiek 5 is ingericht als Trede 45, periodiek 6 is ingericht als Trede 46 en periodiek 7 is ingericht als Trede 47. Bij salarisschaal III is periodiek 7 vervallen. Salarisschaal III is ingericht als Salarisschaal C. Periodiek 7 is ingericht als Trede 47. Bij die medewerkers waarbij dit voorkomt moet u de juiste nieuwe schaal en de juiste nieuwe trede selecteren.    Aanpassing minimum VT: Dinsdag 10 januari 2023 is voor cao 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf de minimum vakantietoeslag aangepast.   Aankondiging aanpassing salarisschalen Donderdag 12 januari 2023 Voor de volgende CAO's zijn de salarisschalen aangepast in verband met wijziging van het wettelijk minimumloon per 1-1-2023: 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 218 Besloten busvervoer 359 Zoetwarenindustrie 405 Kappersbedrijf   Op donderdag 12 januari gaan we voor de volgende CAO's de salarisschalen aanpassen in verband met wijziging van het wettelijk minimumloon per 1-1-2023: 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 218 Besloten busvervoer 359 Zoetwarenindustrie 405 Kappersbedrijf
Volledig artikel weergeven
10-01-2023 17:04 (Bijgewerkt op 18-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 341 Weergaven
UPDATE 13 november 2022   Op 4 november jongstleden postte wij onderstaand CAO bericht rondom de eenmalige € 60 betreffende de CAO Metaletkro. Hier zijn verschillende vragen en opmerkingen over gekomen.  Op basis hiervan hebben wij onderstaande oplossing intern nogmaals besproken en tot een andere oplossing gekomen.   Oplossing: Voor zowel de benoemde als eigen regeling (pensioensoort 01) is het mogelijk om de € 60,00 van het totaal aan premie van de werknemer af te halen en deze daarmee op te laten tellen in de werkgeversafdracht. Hiermee wordt de premie van de werknemer dus €60,00 lager ( op basis van deeltijdfactor waarmee in de pensioenregeling gerekend wordt ). Wanneer de premie onder de € 60,00 is ( of pro rata gerekend ) dan zal automatisch de premie in zijn geheel worden uitgekeerd op een looncomponent. Per werknemer is hier op uit te zonderen voor het geval je niet wilt dat de werknemer recht heeft op deze regeling.   De premie zal dus ( pro rata ) in zijn geheel van de pensioenpremie worden gehouden, dan wel in zijn geheel worden uitbetaald.   Deze aanpassing zal nog steeds plaatsvinden met de release van december.   OUD BERICHT CAO Metalekto   Met ingang van december 2022 zal er vanuit de CAO Metalektro sprake zijn van een eenmalige uitkering.  Vanuit Payroll Business zullen wij dit vanuit de CAO gaan ondesteunen door middel van optie 2: Eenmalige (vaste ) uitkering van € 60,00 bij een Fulltime dienstverband gedurende de afgesproken periode.   Hoe en wanneer komt dit beschikbaar in de Payroll?     Wij zullen deze aanpassing doorvoeren met de release van december die ingepland staat  op zaterdag 26 november.   Hierin zullen wij een nieuwe arbeidsvoorwaarden voor gaan inrichten. Deze arbeidsvoorwaarden zullen we in het arbeidsvoorwaardencluster toevoegen per 1-12-2022. Tevens zullen wij voor elke werknemer die op 1-12-2022 ( of alvast later ) in dienst is gemeld in het systeem de arbeidsvoorwaarden bij de werknemers koppelen. Dit zorgt er dus voor dat je een mutatie terugvindt op het mutatie verslag.   Wanneer je alleen gebruikt maakt van Payroll Business hoef je dan alleen in december dit nieuwe element nog te koppelen in de journalisering.   Maak je ook gebruik van externe systemen, profielen of HRSS dan zul je deze arbeidsvoorwaarden daar wellicht ook nog moeten toevoegen.   De exacte uitleg hoe wij dit hebben opgelost zal uitvoerig beschreven worden in de release notes van december die je op onderstaande pagina binnenkort kan terugvinden.   Releasenotes     
Volledig artikel weergeven
04-11-2022 12:47 (Bijgewerkt op 14-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 398 Weergaven
Salarisschaal Donderdag 3 februari 2022 is de referentietabel Salarisschaal bijgewerkt met ingang van 1 januari 2022 voor de volgende CAO's: 709 - Retail Non-Food 727 - Vleeswarenindustrie Pensioen variabel Donderdag 3 februari 2022 is de referentietabel Pensioenen variabel bijgewerkt met ingang van 1 januari 2022 voor de volgende CAO's: 1287 - Grafimedia
Volledig artikel weergeven
03-02-2022 17:48 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 248 Weergaven
WIA-excedentverzekering Voor de volgende CAO's is met ingang van 01-01-2022 aan de referentietabel de WIA-excedentverzekering toegevoegd: 487 - Metalektro 488 - Metalektro Hoger Personeel Actie Als dit voor uw bedrijf van toepassing is, moet u de beterffende arbeidsvoorwaarde, WIA-excedentverzekering 06, 487 of 488, toevoegen. Nieuwe aspirantregeling Voor de volgende CAO's is met ingang van 01-01-2022 aan de referentietabel een nieuwe aspirantregeling toegevoegd: 125 - Groenten- en fruitverwerkende industrie 187 - Bos en natuur raam CAO 243 - Hoveniersbedrijf in Nederland 725 - Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 1841 - Bloembollen, Groothandel in 1944 - Open teelten 1945 - Productiegerichte Dierhouderij Actie Als dit voor uw bedrijf van toepassing is, moet u de betreffende arbeidsvoorwaarde Pensioen aspirantenregeling toevoegen. Dit moet in ieder geval voor werknemers jonger dan 21 jaar. Referentietabellen pensioenen aangepast Voor de volgende CAO's zijn op dinsdag 11 januari 2022 de referentietabellen voor de pensioenen aangepast: 20 - Goederenvervoer Nederland 21 - Beroepsgoederenvervoer over de weg 35 - Textielverzorging 41 - Bouwmaterialen handel 125 - Groenten- en fruitverwerkende industrie 156 - Ziekenhuizen 187 - Bos en natuur raam CAO 218 - Besloten busvervoer 233 - Houthandel 243 - Hoveniersbedrijf in Nederland 253 - Houtverwerkende industrie 301 - Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk 317 - Gehandicaptenzorg 359 - Zoetwarenindustrie 405 - Kappersbedrijf 427 - Tandtechniek 465 - Banden- en wielenbranche 487 - Metalektro 488 - Metalektro Hoger Personeel 526 - Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 592 - Bloemen en planten detailhandel 623 - Optiekbedrijven 679 - Taxivervoer 683 - Elektrotechnische detailhandel 721 - Huisartsenzorg 725 - Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 727 - Retail Non-Food 791 - Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth 833 - Woondiensten 884 - Kantoorvakhandel 1462 - DIBEVO NPMB-VMN 1496 - Bakkersbedrijf 1612 - Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang 1639 - Doe-het-zelfbranche 1644 - Textiel Grootwinkelbedrijven 1841 - Bloembollen, Groothandel in 1944 - Open teelten 1945 - Productiegerichte Dierhouderij 2535 - Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie 3798 - Uitgeverij, CAO voor het 3854 - Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Actie Er is geen actie nodig
Volledig artikel weergeven
11-01-2022 23:14 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 389 Weergaven
Donderdag 7 december 2023 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   Per 1-1-2024, worden de salarisschalen van de volgende CAO's aangepast vanwege de nieuwe wettelijke minimumloon bedragen (peildatum is 1-1-2024):   21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 35 Textielverzorging 182 Horeca 218 Besloten busvervoer 359 Zoetwarenindustrie 405  Kappersbedrijf 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2297 M&T Technisch installatiebedrijf      Voor CAO 359 (zoetwarenindustrie) worden er per 1-1-2024 de salarisschalen met 4,25% verhoogd (peildatum 1-1-2024).  Voor CAO 405 (Kappersbedrijf) worden per 1-2-2024 de salarisschalen met 3% verhoogd (peildatum 1-2-2024).
Volledig artikel weergeven
05-12-2023 17:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 666 Weergaven
Vandaag, donderdag 30 november 2023 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business: CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf  De salarisschalen zijn per 1-11-2023 met 3,5% verhoogd. Per 1-1-2024 zijn de volgende tredes verwijderd: Trede 23 ( 0 dienstjaren) van de basis uurloonschalen D-I (loongroep 1 – 6) Trede 21 van de vakantiekracht salarisschalen S-X ( Loongroep 1 – 6 vak. Kracht), categorie A en B
Volledig artikel weergeven
01-12-2023 08:24
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 46 Weergaven
CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf :   Op donderdag 30 november voeren we de volgende aanpassingen uit: De salarisschalen van CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf per 1-11-2023 met 3,5% verhogen. Per 1-1-2024 vervallen de volgende tredes: Trede 23 ( 0 dienstjaren) van de basis uurloonschalen D-I (loongroep 1 – 6) Trede 21 van de vakantiekracht salarisschalen S-X ( Loongroep 1 – 6 vak. Kracht), categorie A en B
Volledig artikel weergeven
29-11-2023 15:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 35 Weergaven
De CAO 2948 (Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg) is per 1/1/2023 toegevoegd aan Payroll Business.   Het volgende is aangepast via CAO Services: Referentietabel Pensioenen variabel benoemd (nieuw, WIA hiaat en WIA hiaat extra) Referentietabel Pensioenen vast benoemd (franchise en max. loon zijn gewijzigd) WIA hiaat (benoemd, variabele grondslag) en WIA hiaat extra (benoemd, variabele grondslag) zijn aan het arbeidsvoorwaardencluster  toegevoegd Minimum bedrag (Vak.toesl.) is geactualiseerd
Volledig artikel weergeven
17-10-2023 11:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 34 Weergaven
Voor de CAO Contractcatering (CAO code 750) hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd.   Per 1-5-2023 zijn de bijdragepercentages voor de werkgever en de werknemer op 0% gezet.   Per 1-7-2023 is het bijdragepercentage voor de werkgever op 0,30% gezet en voor de werknemer op 0,20%.  
Volledig artikel weergeven
20-09-2023 09:48
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 48 Weergaven
Op 11 september is de wijziging in CAO 0050 (Apotheken) AVV verklaard; per 1 juli 2023 is daarom: - de reiskostenvergoeding per kilometer verhoogd naar 0,21 - de kilometervergoeding voor declaratie 1 verhoogd naar 0,21
Volledig artikel weergeven
14-09-2023 10:40
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 41 Weergaven
Voor CAO 405 (Kappersbedrijf) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd, met als ingangsdatum 1 juli 2023: De salarisschalen zijn aangepast aan de bedragen uit de CAO per 1/7/2023 De standaardwaarde voor Afwijkende grondslag 2 (Toesl. var.) is nu 40,67 (kan gebruikt worden als toeslag voor de  verzorging van trainingen) De standaardwaarde voor Afwijkende grondslag 1 (Toesl. vast) is nu 15,82 (kan gebruikt worden als diplomatoeslag) De standaardwaarde voor Afwijkende grondslag 2 (Toesl. vast) is nu 10,57 (kan gebruikt worden als deelcertificaattoeslag) De standaardwaarde voor Reiskostenvergoeding is nu 0,21 cent per kilometer
Volledig artikel weergeven
20-07-2023 17:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 103 Weergaven
CAO 405 (Kappersbedrijf) is algemeen bindend verklaard. Morgen, donderdag 20 juli zullen wij de salarisschalen met ingangsdatum 1/7/2023  hierop aanpassen.   Daarnaast worden de volgende standaardwaarden aangepast: Afwijkende grondslag 2 (Toesl. var.) naar 40,67 (kan gebruikt worden als toeslag voor de  verzorging van trainingen) Afwijkende grondslag 1 (Toesl. vast) naar 15,82 (kan gebruikt worden als diplomatoeslag) Afwijkende grondslag 2 (Toesl. vast) naar 10,57 (kan gebruikt worden als deelcertificaattoeslag) Reiskostenvergoeding wordt 0,21 cent per kilometer NB de huidige standaardwaarden bleken niet te zijn aangepast aan de CAO van juli 2022. Wij hebben besloten deze niet met terugwerkende kracht aan te passen.
Volledig artikel weergeven
19-07-2023 10:01
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 37 Weergaven
Voor CAO 35 Textielverzorging is er met ingang van 1-7-2023 een aanpassing gedaan in het uurloon van schaal 5 met periodiek 1. Per abuis is bij de aanpassing van de wettelijk minimumlonen hier een foutief uurloon geregistreerd.   Voor CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. is met ingang van 1-1-2023 de referentietabel voor pensioensoort 01, variant 0001, het maximum aangepast naar € 72.937,-.
Volledig artikel weergeven
14-07-2023 12:32
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 41 Weergaven
Aanpassen schalen CAO 182 Horeca en Aanverwante bedrijven   Vandaag zijn voor deze CAO de salarisschalen bijgewerkt vanwege de aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli 2023.
Volledig artikel weergeven
19-06-2023 10:53
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 106 Weergaven
Donderdag 20 april gaan we de volgende wijzigingen doorvoeren in Payroll Business. Voor CAO 2297 (Technisch Installatiebedrijf (M&T) wordt de salarisschaal als volgt aangepast.  Per 1-1-2021 een aanpassing in de jeugdschalen; voor salarisgroep B tot en met E (16 tot 20 jaar) een loonsverhoging van 0,85%. Per 1-3-2023 een aanpassing in de salarisschalen van 3,25%
Volledig artikel weergeven
18-04-2023 10:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 145 Weergaven
Vandaag is de referentietabel salarisschaal voor CAO 433 (schoonmaak en glazenwassers) aangepast aan de nieuwe salarissen per 1 april 2023 (een verhoging van 2,75%). Deze verhoging was afgesproken in de CAO die in 2022 algemeen bindend is verklaard.
Volledig artikel weergeven
14-04-2023 11:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 94 Weergaven
Aanpassing fondsen CAO’s Metaal & Techniek en Motervoertuigen & Tweewielersbranche of de Tank & Wasbranche   Per 2023 heeft Cometec voor de volgende CAO’s de administratie van de WIA verzekeringen, Sociaal fonds, Opleidingsfonds, SMMW verzekering overgenomen: 822 Carrosseriebedrijf (M&T) 823 Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 824 Metaalbewerkingsbedrijf (M&T) 826 Isolatiebedrijf (M&T) 1285 Tankstations en wasbedrijven 2297 Technisch Installatiebedrijf (M&T)   Met de overgang naar Cometec wijzigt ook het loonbegrip. Zij halen de loongegevens op uit de loonaangifte van de belastingdienst. Op basis van deze gegevens bepalen zij een jaarloon waarmee de premies berekend worden. Er hoeft daarom geen aparte opgave meer gedaan te worden. Wel moeten sommige grondslagen (anders) worden ingericht, dat moet  jij als klant doen. Dat kan niet vanuit CAO services. Aanpassingen door CAO Services Alle regelingen zijn ingericht onder een vaste pensioenregeling. In dit geval de regelingen 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14 en 16. De volgende regelingen worden gebruikt voor de volgende CAO’s. CAO WIA bodem WIA Exc SF Opl RVU SWWM 822 08 07 11 12 14 06 823 08 07 11 of 16 12 of 16   06 824 08 07 11 12 14 06 826 08 07 11 12 14 06 1285 08 07 11 of 12 14   06 2297 08 07 11 12 14 06   Voor de betreffende regelingen wordt nu uitgegaan van het werkelijke loon en niet meer het loon per 1 januari. Daarom hebben wij met ingang van 2023 in de referentietabellen de peildag en peilmaand ingericht op 99, zodat hier iedere periode het werkelijke salaris gebruikt wordt voor de berekening. Ophogingspercentages zijn al correct vastgelegd. Standaard wordt er gerekend met het salaris van de werknemer. Eventuele extra elementen die meetellen moeten vastgelegd worden in de grondslagen: Aanv. Grondslag (pens srt) vaste grsl Looncomp. (pens srt) vaste grsl Looncomponenten periode ((pens srt) vaste grsl) Vaste toeslag (pens srt) vaste grsl Vanuit CAO Services kunnen er geen grondslagen ingericht worden. Acties voor de klant: Om te zorgen dat de juiste bedragen over vorig jaar meegenomen worden in berekening van de grondslag van het huidige jaar zullen voor alle genoemde regelingen met ingang van 1-1-2022 de grondslag Aanv. Grondslag (pens srt) vaste grsl ingericht moeten worden. In dit geval zal er een geavanceerde berekening nodig zijn. Hierbij kan de servicedesk ondersteunen. Of de aanvullende grondslag moet met ingang van 1-1-2023 in de arbeidsvoorwaarde van de betreffende pensioensoorten vastgelegd worden op het element op het scherm.   Wanneer er naast het salaris looncomponenten zijn die meetellen in het contractloon, dan dienen deze met ingang van 1-1-2023 te staan in de grondslagen Vaste toeslag (pens srt) vaste grsl en de grondslag Bruto contractloon loonaangifte. Deze 2 grondslagen moeten identiek ingericht zijn, met als enige kanttekening dat de grondslag Bruto contractloon loonaangifte ook looncomponent Salaris bevat. Uitleg berekening: Cometec maakt gebruik van de volgende loonattributen uit de loonaangifte: PARAMETER BESCHRIJVING ATTRIBUUT LOONAANGIFTEKETEN BEREKENING LIG Loon in geld Bedrag loon in geld - CL Contractloon Bedrag contractloon - BBB Bijzondere beloning Bedrag belast volgens tabel bijzondere beloningen - VG Vakantiegeld Bedrag vakantiegeld - EPS Extra periode salaris Bedrag arbeidsvoorwaardenbepaling - OW Overwerk Bedrag loon uit overwerk - SBL Standaard brutoloon - SBL = LIG - BBB BBVJ* Bijzondere beloning voorgaand jaar - BBVJ = BBB – VG – EPS - OW ELVJ** Extra loon voorgaand jaar - ELVJ = SBL – CL *Deze component wordt berekend over de som van alle ontvangen inkomstenopgaves van het voorgaande kalenderjaar. **Deze component wordt berekend over de som van alle ontvangen inkomstenopgaves van het voorgaande kalenderjaar. Uitleg factor: Op basis van de start- en einddatum wordt bepaald met welke frequentie de aangifte gedaan wordt. Op basis van de frequentie gebruiken wij de volgende factor: Frequentie inkomstenopgave Factor Per maand 12 Per vier weken 13,05 Per kwartaal 4 Per half jaar 2 Per jaar 1   Op basis van de opbouw van het vakantiegeld en een eventuele dertiende maand wordt de factor als volgt gecorrigeerd: ATTRIBUUT LOONAANGIFTEKETEN VERGELIJKING CORRECTIE FACTOR Opgebouwd recht vakantiegeld Groter dan 0 x 1,08 Opgebouwd recht vakantiegeld Gelijk aan 0 x 1 Opgebouwd recht arbeidsvoorwaardenbepaling Groter dan 0 + 1 Opgebouwd recht arbeidsvoorwaardenbepaling Gelijk aan 0 + 0     Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers met normale contracturen en oproepkrachten. Voor normale werknemers wordt het jaarloon bepaald op de volgende wijze: (Contractloon x factor ) + Bijzondere beloning vorig jaar* en Extra loon vorig jaar**   *Bijzondere beloning vorig jaar bestaat uit de allen eenmalige beloning – uitbetaalde vakantietoeslag – Extra periode salaris (lees: 13 e  maand) – Overwerk. **Dit bedrag betreft het Loon in geld vorig jaar – Bijzondere beloningen vorig jaar – Contractloon vorig jaar   Voor meer informatie zie: https://www.cometec.nl/jaarsalaris
Volledig artikel weergeven
06-04-2023 14:19 (Bijgewerkt op 06-04-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 308 Weergaven
Labels