Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
Donderdag 7 december 2023 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   Per 1-1-2024, worden de salarisschalen van de volgende CAO's aangepast vanwege de nieuwe wettelijke minimumloon bedragen (peildatum is 1-1-2024):   21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 35 Textielverzorging 182 Horeca 218 Besloten busvervoer 359 Zoetwarenindustrie 405  Kappersbedrijf 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2297 M&T Technisch installatiebedrijf      Voor CAO 359 (zoetwarenindustrie) worden er per 1-1-2024 de salarisschalen met 4,25% verhoogd (peildatum 1-1-2024).  Voor CAO 405 (Kappersbedrijf) worden per 1-2-2024 de salarisschalen met 3% verhoogd (peildatum 1-2-2024).
Volledig artikel weergeven
05-12-2023 17:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 666 Weergaven
Vandaag, donderdag 30 november 2023 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business: CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf  De salarisschalen zijn per 1-11-2023 met 3,5% verhoogd. Per 1-1-2024 zijn de volgende tredes verwijderd: Trede 23 ( 0 dienstjaren) van de basis uurloonschalen D-I (loongroep 1 – 6) Trede 21 van de vakantiekracht salarisschalen S-X ( Loongroep 1 – 6 vak. Kracht), categorie A en B
Volledig artikel weergeven
01-12-2023 08:24
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 46 Weergaven
CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf :   Op donderdag 30 november voeren we de volgende aanpassingen uit: De salarisschalen van CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf per 1-11-2023 met 3,5% verhogen. Per 1-1-2024 vervallen de volgende tredes: Trede 23 ( 0 dienstjaren) van de basis uurloonschalen D-I (loongroep 1 – 6) Trede 21 van de vakantiekracht salarisschalen S-X ( Loongroep 1 – 6 vak. Kracht), categorie A en B
Volledig artikel weergeven
29-11-2023 15:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 35 Weergaven
De CAO 2948 (Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg) is per 1/1/2023 toegevoegd aan Payroll Business.   Het volgende is aangepast via CAO Services: Referentietabel Pensioenen variabel benoemd (nieuw, WIA hiaat en WIA hiaat extra) Referentietabel Pensioenen vast benoemd (franchise en max. loon zijn gewijzigd) WIA hiaat (benoemd, variabele grondslag) en WIA hiaat extra (benoemd, variabele grondslag) zijn aan het arbeidsvoorwaardencluster  toegevoegd Minimum bedrag (Vak.toesl.) is geactualiseerd
Volledig artikel weergeven
17-10-2023 11:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 34 Weergaven
Voor de CAO Contractcatering (CAO code 750) hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd.   Per 1-5-2023 zijn de bijdragepercentages voor de werkgever en de werknemer op 0% gezet.   Per 1-7-2023 is het bijdragepercentage voor de werkgever op 0,30% gezet en voor de werknemer op 0,20%.  
Volledig artikel weergeven
20-09-2023 09:48
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 48 Weergaven
Op 11 september is de wijziging in CAO 0050 (Apotheken) AVV verklaard; per 1 juli 2023 is daarom: - de reiskostenvergoeding per kilometer verhoogd naar 0,21 - de kilometervergoeding voor declaratie 1 verhoogd naar 0,21
Volledig artikel weergeven
14-09-2023 10:40
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 40 Weergaven
Voor CAO 405 (Kappersbedrijf) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd, met als ingangsdatum 1 juli 2023: De salarisschalen zijn aangepast aan de bedragen uit de CAO per 1/7/2023 De standaardwaarde voor Afwijkende grondslag 2 (Toesl. var.) is nu 40,67 (kan gebruikt worden als toeslag voor de  verzorging van trainingen) De standaardwaarde voor Afwijkende grondslag 1 (Toesl. vast) is nu 15,82 (kan gebruikt worden als diplomatoeslag) De standaardwaarde voor Afwijkende grondslag 2 (Toesl. vast) is nu 10,57 (kan gebruikt worden als deelcertificaattoeslag) De standaardwaarde voor Reiskostenvergoeding is nu 0,21 cent per kilometer
Volledig artikel weergeven
20-07-2023 17:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 103 Weergaven
CAO 405 (Kappersbedrijf) is algemeen bindend verklaard. Morgen, donderdag 20 juli zullen wij de salarisschalen met ingangsdatum 1/7/2023  hierop aanpassen.   Daarnaast worden de volgende standaardwaarden aangepast: Afwijkende grondslag 2 (Toesl. var.) naar 40,67 (kan gebruikt worden als toeslag voor de  verzorging van trainingen) Afwijkende grondslag 1 (Toesl. vast) naar 15,82 (kan gebruikt worden als diplomatoeslag) Afwijkende grondslag 2 (Toesl. vast) naar 10,57 (kan gebruikt worden als deelcertificaattoeslag) Reiskostenvergoeding wordt 0,21 cent per kilometer NB de huidige standaardwaarden bleken niet te zijn aangepast aan de CAO van juli 2022. Wij hebben besloten deze niet met terugwerkende kracht aan te passen.
Volledig artikel weergeven
19-07-2023 10:01
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 37 Weergaven
Voor CAO 35 Textielverzorging is er met ingang van 1-7-2023 een aanpassing gedaan in het uurloon van schaal 5 met periodiek 1. Per abuis is bij de aanpassing van de wettelijk minimumlonen hier een foutief uurloon geregistreerd.   Voor CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. is met ingang van 1-1-2023 de referentietabel voor pensioensoort 01, variant 0001, het maximum aangepast naar € 72.937,-.
Volledig artikel weergeven
14-07-2023 12:32
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 41 Weergaven
Aanpassen schalen CAO 182 Horeca en Aanverwante bedrijven   Vandaag zijn voor deze CAO de salarisschalen bijgewerkt vanwege de aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli 2023.
Volledig artikel weergeven
19-06-2023 10:53
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 106 Weergaven
Vooraankondiging wijziging SOOB premie CAO’s: 20 Goederenvervoer Nederland 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Vanwege een schrijven van SOOB gaan wij een aanpassing doorvoeren voor deze CAO’s. De SOOB-premie werd tot nu toe onbelast ingehouden. Uit dit stuk blijkt dat vanaf 2023 dit als belaste inhouding gedaan moet worden. Op vrijdag 16 juni 2023 zullen wij hiervoor een aanpassing doorvoeren.   Vooraankondiging CAO-schalen CAO 35 Textielverzorging   Op donderdag 16 juni zullen wij een aanpassing in de salarisschalen van de CAO 35 Textielverzorging doorvoeren. De uurlonen behorende bij de leeftijd van 20 jaar zullen wij dan aanpassen naar de correcte uurlonen.   Vooraankondiging CAO-schalen CAO 182 Horeca en Aanverwante bedrijven   Vanwege de aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 zal uiterlijk op maandag 19 juni de salarisschalen aangepast worden.  
Volledig artikel weergeven
14-06-2023 17:41
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 133 Weergaven
Vandaag, donderdag 20 april zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business. Voor CAO 2297 (Technisch Installatiebedrijf (M&T) is de salarisschaal als volgt aangepast.  Per 1-1-2021 een aanpassing in de jeugdschalen; voor salarisgroep B tot en met E (16 tot 20 jaar) een loonsverhoging van 0,85%. Per 1-3-2023 een aanpassing in de salarisschalen van 3,25%.
Volledig artikel weergeven
20-04-2023 15:38
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 211 Weergaven
Donderdag 20 april gaan we de volgende wijzigingen doorvoeren in Payroll Business. Voor CAO 2297 (Technisch Installatiebedrijf (M&T) wordt de salarisschaal als volgt aangepast.  Per 1-1-2021 een aanpassing in de jeugdschalen; voor salarisgroep B tot en met E (16 tot 20 jaar) een loonsverhoging van 0,85%. Per 1-3-2023 een aanpassing in de salarisschalen van 3,25%
Volledig artikel weergeven
18-04-2023 10:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 145 Weergaven
Vandaag is de referentietabel salarisschaal voor CAO 433 (schoonmaak en glazenwassers) aangepast aan de nieuwe salarissen per 1 april 2023 (een verhoging van 2,75%). Deze verhoging was afgesproken in de CAO die in 2022 algemeen bindend is verklaard.
Volledig artikel weergeven
14-04-2023 11:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 94 Weergaven
Aanpassing fondsen CAO’s Metaal & Techniek en Motervoertuigen & Tweewielersbranche of de Tank & Wasbranche   Per 2023 heeft Cometec voor de volgende CAO’s de administratie van de WIA verzekeringen, Sociaal fonds, Opleidingsfonds, SMMW verzekering overgenomen: 822 Carrosseriebedrijf (M&T) 823 Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 824 Metaalbewerkingsbedrijf (M&T) 826 Isolatiebedrijf (M&T) 1285 Tankstations en wasbedrijven 2297 Technisch Installatiebedrijf (M&T)   Met de overgang naar Cometec wijzigt ook het loonbegrip. Zij halen de loongegevens op uit de loonaangifte van de belastingdienst. Op basis van deze gegevens bepalen zij een jaarloon waarmee de premies berekend worden. Er hoeft daarom geen aparte opgave meer gedaan te worden. Wel moeten sommige grondslagen (anders) worden ingericht, dat moet  jij als klant doen. Dat kan niet vanuit CAO services. Aanpassingen door CAO Services Alle regelingen zijn ingericht onder een vaste pensioenregeling. In dit geval de regelingen 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14 en 16. De volgende regelingen worden gebruikt voor de volgende CAO’s. CAO WIA bodem WIA Exc SF Opl RVU SWWM 822 08 07 11 12 14 06 823 08 07 11 of 16 12 of 16   06 824 08 07 11 12 14 06 826 08 07 11 12 14 06 1285 08 07 11 of 12 14   06 2297 08 07 11 12 14 06   Voor de betreffende regelingen wordt nu uitgegaan van het werkelijke loon en niet meer het loon per 1 januari. Daarom hebben wij met ingang van 2023 in de referentietabellen de peildag en peilmaand ingericht op 99, zodat hier iedere periode het werkelijke salaris gebruikt wordt voor de berekening. Ophogingspercentages zijn al correct vastgelegd. Standaard wordt er gerekend met het salaris van de werknemer. Eventuele extra elementen die meetellen moeten vastgelegd worden in de grondslagen: Aanv. Grondslag (pens srt) vaste grsl Looncomp. (pens srt) vaste grsl Looncomponenten periode ((pens srt) vaste grsl) Vaste toeslag (pens srt) vaste grsl Vanuit CAO Services kunnen er geen grondslagen ingericht worden. Acties voor de klant: Om te zorgen dat de juiste bedragen over vorig jaar meegenomen worden in berekening van de grondslag van het huidige jaar zullen voor alle genoemde regelingen met ingang van 1-1-2022 de grondslag Aanv. Grondslag (pens srt) vaste grsl ingericht moeten worden. In dit geval zal er een geavanceerde berekening nodig zijn. Hierbij kan de servicedesk ondersteunen. Of de aanvullende grondslag moet met ingang van 1-1-2023 in de arbeidsvoorwaarde van de betreffende pensioensoorten vastgelegd worden op het element op het scherm.   Wanneer er naast het salaris looncomponenten zijn die meetellen in het contractloon, dan dienen deze met ingang van 1-1-2023 te staan in de grondslagen Vaste toeslag (pens srt) vaste grsl en de grondslag Bruto contractloon loonaangifte. Deze 2 grondslagen moeten identiek ingericht zijn, met als enige kanttekening dat de grondslag Bruto contractloon loonaangifte ook looncomponent Salaris bevat. Uitleg berekening: Cometec maakt gebruik van de volgende loonattributen uit de loonaangifte: PARAMETER BESCHRIJVING ATTRIBUUT LOONAANGIFTEKETEN BEREKENING LIG Loon in geld Bedrag loon in geld - CL Contractloon Bedrag contractloon - BBB Bijzondere beloning Bedrag belast volgens tabel bijzondere beloningen - VG Vakantiegeld Bedrag vakantiegeld - EPS Extra periode salaris Bedrag arbeidsvoorwaardenbepaling - OW Overwerk Bedrag loon uit overwerk - SBL Standaard brutoloon - SBL = LIG - BBB BBVJ* Bijzondere beloning voorgaand jaar - BBVJ = BBB – VG – EPS - OW ELVJ** Extra loon voorgaand jaar - ELVJ = SBL – CL *Deze component wordt berekend over de som van alle ontvangen inkomstenopgaves van het voorgaande kalenderjaar. **Deze component wordt berekend over de som van alle ontvangen inkomstenopgaves van het voorgaande kalenderjaar. Uitleg factor: Op basis van de start- en einddatum wordt bepaald met welke frequentie de aangifte gedaan wordt. Op basis van de frequentie gebruiken wij de volgende factor: Frequentie inkomstenopgave Factor Per maand 12 Per vier weken 13,05 Per kwartaal 4 Per half jaar 2 Per jaar 1   Op basis van de opbouw van het vakantiegeld en een eventuele dertiende maand wordt de factor als volgt gecorrigeerd: ATTRIBUUT LOONAANGIFTEKETEN VERGELIJKING CORRECTIE FACTOR Opgebouwd recht vakantiegeld Groter dan 0 x 1,08 Opgebouwd recht vakantiegeld Gelijk aan 0 x 1 Opgebouwd recht arbeidsvoorwaardenbepaling Groter dan 0 + 1 Opgebouwd recht arbeidsvoorwaardenbepaling Gelijk aan 0 + 0     Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers met normale contracturen en oproepkrachten. Voor normale werknemers wordt het jaarloon bepaald op de volgende wijze: (Contractloon x factor ) + Bijzondere beloning vorig jaar* en Extra loon vorig jaar**   *Bijzondere beloning vorig jaar bestaat uit de allen eenmalige beloning – uitbetaalde vakantietoeslag – Extra periode salaris (lees: 13 e  maand) – Overwerk. **Dit bedrag betreft het Loon in geld vorig jaar – Bijzondere beloningen vorig jaar – Contractloon vorig jaar   Voor meer informatie zie: https://www.cometec.nl/jaarsalaris
Volledig artikel weergeven
06-04-2023 14:19 (Bijgewerkt op 06-04-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 308 Weergaven
CAO 487 en 488 (Metalectro en Metalectro hoger personeel)   De referentietabel pensioenen benoemd (vast) is aangepast met de premiepercentages voor de WIA excedentverzekering (pensioensoort 06) van 2023.
Volledig artikel weergeven
17-03-2023 11:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 145 Weergaven
CAO 218 (Besloten Busvervoer)   CAO 218 (Besloten Busvervoer)   Vandaag, 9 maart, is de salarisschaal aangepast met de nieuwe salarissen per 1/1/2023.
Volledig artikel weergeven
09-03-2023 21:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 108 Weergaven
CAO 218 (Besloten Busvervoer)   Deze cao is algemeen bindend verklaard, daarom zal op donderdag 9 maart de salarisschaal aangepast worden met de nieuwe salarissen per 1/1/2023.
Volledig artikel weergeven
08-03-2023 14:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 89 Weergaven
22 februari 2023 - CAO 822, 824, 826 en 2297 RVUMT   Binnen de Metaal en Techniek is per 1-1-2023 een nieuw fonds van toepassing. Dit is de RVUMT en betreft een regeling voor vervroegd uittreden. De werkgever is daarover een bijdrage verschuldigd van 0,25%.    Dit nieuwe fonds is van toepassing voor de volgende CAO’s 822 M&T Carrosseriebedrijf 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf 826 M&T Isolatiebedrijf 2297 M&T Technisch installatiebedrijf   Om deze nieuwe premie te kunnen berekenen en af te dragen is voor bovenstaande CAO’s de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd en ingericht. Extra fonds 2 benoemde variant (vaste grondslag). De alternatieve omschrijving voor deze arbeidsvoorwaarde is RVUMT.    De arbeidsvoorwaarde is opgenomen in het arbeidsvoorwaarden cluster welke voor deze CAO’s is ingericht en heeft de optie Auto select.  Dit betekent dat als u nieuwe medewerkers in dienst neemt deze arbeidsvoorwaarde automatisch wordt toegevoegd in het arbeidsvoorwaardenpakket voor deze nieuwe medewerker als u dit arbeidsvoorwaarden cluster selecteert.    Voor bestaand medewerkers dient u deze nieuwe arbeidsvoorwaarde toe te voegen bij het arbeidsvoorwaardepakket wat voor deze medewerker geldt. Menu keuze:  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket.  Dit moet u doen met ingangsdatum 1-1-2023.        Nadat u dat hebt gedaan wordt de premie werkgever voor dit nieuwe fonds door Payroll Business berekend. 
Volledig artikel weergeven
22-02-2023 20:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 259 Weergaven
15 februari 2023 - CAO 487 en 488 Aanvullende inrichting WIA verzekeringen Voor de CAO’s 487 Metalektro en 488 Metalektro Hoger personeel hebben wij aanvullende inrichting gedaan voor de WIA verzekeringen.   Vanaf 2023 zijn de WIA verzekeringen overgegaan naar Centraal Beheer. Vooralsnog hebben wij deze regelingen op basis van een vaste pensioenregeling 08, 09 en 10 ingericht waarbij de inrichting gelijk is ten opzichte van 2022.   Echter is er met de overgang onduidelijk wat het exacte toe te passen loonbegrip is. Er wordt gesproken over een “verwacht bruto jaarloon”, waarbij bepaalde loonbestanddelen wel of niet meetellen. Op een ander moment wordt er gesproken over het werkelijke SV-loon, maar wordt er weer een uitzondering gegeven bij (deels) onbetaalde verlofsoorten.   Daarom hebben wij gekozen om deze verzekeringen naast de vaste, ook de variabele pensioenregelingen 08, 09 en 10 in te richten, zodat de klant hierin zelf de keuze kan maken. De vaste regelingen blijven de standaard-regelingen die gekoppeld worden bij nieuwe medewerkers vanuit de CAO. Als hiervan afgeweken wil worden, dan zal onder (Instellingen > Algemeen > ) Arbeidsvoorwaardenclusters de auto selectie anders gevuld moeten worden voor de klant of het bedrijf.   Wij hebben ook de arbeidsvoorwaarden hernoemt met de nieuwe benaming: WIA bodemverzekering 08 487 / 488 wordt WIA-Compensatieverzekering 08 487 / 488 WGA hiaatverzekering 09 487 / 488 wordt WGA Hiaatverzekering 09 487 / 488* WGA hiaatverzekering aanvullend 10 487 / 488 wordt WGA Hiaatverzekering uitgebreid 10 487 / 488*   Aandachtspunten voor de klant: Bij de variabele pensioenregelingen wordt uitgegaan van het SV-loon als basis voor de berekening. Hierbij zijn enkele aandachtspunten die vanuit CAO-services niet gedaan kan worden: Uitzonderen van elementen: (Instellingen > Berekening > Grondslag ) Onder de grondslagen Uitzonderen (Wia-hiaat) var grsl, Uitzonderen (Wia-hiaat ext) var grsl en Uitzonderen (AOP) var grsl zullen m.i.v. 1-1-2023 de componenten die betrekking hebben tot de auto van de zaak verwijderd moeten worden. In deze grondslagen moet toegevoegd worden de pensioeninhoudingen die plaatsgevonden hebben op de strook (zoals looncomponent Pens. premie (aftrek post alle heffingen))   Koppelen juiste arbeidsvoorwaarde variant bij de medewerkers: Wanneer er nu gebruik gemaakt wordt van de vaste pensioenregelingen, dan zullen de arbeidsvoorwaardenvarianten 08, 09 en 10 voor de betreffende medewerkers omgezet moeten worden naar de benoemde variabele pensioenregelingen. Dit kunt u eventueel doen door gebruik te maken van Exporteren Csv.   Wanneer er meer duidelijkheid is over het toe te passen loonbegrip zullen wij hierover verder communiceren en hier eventueel aanpassingen voor doen.   *Let op. Wanneer de WGA Hiaatverzekering uitgebreid van toepassing is, zullen zowel regeling 09 en 10 gekoppeld moeten worden bij de medewerker voor de totale premie.
Volledig artikel weergeven
15-02-2023 14:44 (Bijgewerkt op 15-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 251 Weergaven
Labels