Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
CAO berichten 2017-2018 in verzamel PDF's op cao-nummer.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00 (Bijgewerkt op 13-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1004 Weergaven
  Donderdag 8 december gaan we de volgende wijzigingen doorvoeren in Payroll Business. Voor CAO 650 Groothandel in Groenten en Fruit wordt de salarisschaal als volgt aangepast: Per 1-3-2022 een aanpassing in de salarisschalen A tot en met I. De schalen worden verhoogd met 2,5% en met +10,00 euro (op maandbasis). Per 1-7-2022 een aanpassing in de salarisschaal participatiewet. De bedragen zijn aangepast conform de nieuwe CAO.  
Volledig artikel weergeven
05-12-2022 16:24 (Bijgewerkt op 08-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1057 Weergaven
Donderdag 7 december 2023 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   Per 1-1-2024, worden de salarisschalen van de volgende CAO's aangepast vanwege de nieuwe wettelijke minimumloon bedragen (peildatum is 1-1-2024):   21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 35 Textielverzorging 182 Horeca 218 Besloten busvervoer 359 Zoetwarenindustrie 405  Kappersbedrijf 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2297 M&T Technisch installatiebedrijf      Voor CAO 359 (zoetwarenindustrie) worden er per 1-1-2024 de salarisschalen met 4,25% verhoogd (peildatum 1-1-2024).  Voor CAO 405 (Kappersbedrijf) worden per 1-2-2024 de salarisschalen met 3% verhoogd (peildatum 1-2-2024).
Volledig artikel weergeven
05-12-2023 17:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 666 Weergaven
Voor de volgende CAO's zijn de referentietabellen voor de pensioenen aangepast met de nieuwe gegevens van 2023: Algemeen: Wanneer er nieuwe pensioengegevens bekend zijn en onze controles hierop uitgevoerd zijn, worden deze meestal op dinsdag of donderdag in de betreffende week aangepast in onze productie-omgeving en zal dit bericht bijgewerkt worden.    Woensdag 25 januari 2023 Voor de volgende CAO is de referentietabel aangepast voor 2023: 819 Bereide verf- en drukinktindustrie   Maandag 23 januari 2023 Voor de volgende CAO is een aanvullende aanpassing van de premiepercentages gedaan voor 2023: 148 Graanbe- en verwerkende industrie   Dinsdag 17 januari 2023 Voor de volgende CAO is de referentietabel aangepast voor 2023: CAO 1547 Bloemen en planten groothandel CAO 41 Bouwmaterialen handel    Voor de volgende CAO's zijn er aanvullende aanpassingen gedaan: CAO 233 Houthandel Het percentage van het opleidingsfonds is gewijzigd naar 0,6%   CAO 306 Particuliere Kaaspakhuis Voor de pensioenregeling is de franchise en het maximum aangepast   CAO 709 Vleeswaren industrie Bij de arbeidsvoorwaarde pensioen (U119-1038) bleek het percentage werknemer voor 2023 onjuist. Dit is aangepast naar 6,26% CAO 750 Contractcatering branche De premie FBA (arbeidsvoorwaarde Extra pensioen) is voor de eerste 4 maanden van 2023 op nul gezet. Vanaf 1 mei zal er wel premie worden berekend. CAO 823 M&T Motorvoertuigen en tweewielerbedrijf Voor de eerste 3 maanden van 2022 waren de premies werkgever voor het sociaal fonds en het opleidingsfonds op nul gezet. Deze premievrijstelling geldt voor de meeste Metaal cao's, maar niet voor cao 823. Wij hadden dit op 30 juni 2022 doorgevoerd waardoor er in juli 2022 een positieve boeking ontstond voor deze premies. Dit is nu hersteld.    Openstaande pensioengegevens: Momenteel moeten wij alleen de pensioengegevens voor 2023 van CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie nog ontvangen.   Op dinsdag 10 januari 2023 35 Textielverzorging 157 Zuivelindustrie I 253 Houtverwerkende industrie 563 Zuivelindustrie, Hoger personeel 650 Groothandel in groente en fruit 2535 Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie 4202 SZS Hiswa   Op vrijdag 6 januari 2023 Voor CAO’s 822, 823, 824, 826, 1285, 2297 is er nog een aanpassing gedaan voor regeling 08. Deze premie werd niet correct berekend na het aanpassen van de tabellen vanwege een aanvullende tabel waar ook naar gekeken wordt bij de berekening.   Indien deze premie niet goed berekend is zal dit bij de eerstvolgende vervolg verwerking herberekend worden.    Op donderdag 5 januari 2023 182 Horeca en aanverwante bedrijven 569 Kunststof-, rubber- en lijmindustrie 750 Contractcatering branche 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf 924 Reisbranche Regeling 11 (Sociaal fonds) is vervallen per 2023 en verwijderd uit de pensioen referentietabel. Productkenmerk S0557-4001, variant RWSF zal vanaf 2023 niet meer aangeleverd moeten worden via de UPA aangifte. Uw actie Onder Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer moet in de tabel UPA - koppeling pensioenregelingen met ingang van 1-1-2023 de regel voor pensioensoort 11 verwijderd moeten worden.   1165 Recreatie 1287 Grafimedia 1291 Nederlands Horeca Gilde (NHG CAO) 3855 Zwembaden Correctie: 487 Metalektro (aanpassing franchise pensioenregeling 01) 488 Metalektro Hoger Personeel (aanpassing franchise pensioenregeling 01)   Op dinsdag 03 januari: 721 Huisartsenzorg 822 M&T Carrosseriebedrijf 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf 826 M&T Isolatiebedrijf 1285 Tankstations en wasbedrijven 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. (alleen PNO media digitaal 5) 1496 Bakkersbedrijf 2297 M&T Technisch installatiebedrijf   Op donderdag 29 december: 10 Bouw en Infra 20 Goederenvervoer Nederland 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 26 Vleessector 43 Architectenbureaus 83 Betonproductenindistrie 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie 148 Graanbe- en verwerkende industrie 152 Baksteenindustrie, Nederlandse 156 Ziekenhuizen 190 Drankindustrie en groothandel in dranken 218 Besloten busvervoer 233 Houthandel 243 Hoveniersbedrijf in Nederland 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk 316 Levensmiddelenbedrijf 317 Gehandicaptenzorg 359 Zoetwarenindustrie 405 Kapperbedrijf 427 Tandtechniek 463 Binnenscheepvaart 465 Banden- en wielenbranche 487 Metalektro 488 Metalektro Hoger Personeel 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL 549 Aardappelen, groenten en fruit detailhandel 557 Slijterijen 592 Bloemen en planten detailhandel 623 Optiekbedrijven 679 Taxivervoer 709 Vleeswarenindustrie 725 Groen, grond en infrastructuur 727 Retail Non-Food 748 Slagersbedrijf 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth 833 Woondiensten 884 Kantoorvakhandel 1462 DIBEVO NPMB-VMN 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang 1639 Doe-het-zelfbranche 1644 Textiel Grootwinkelbedrijven 1841 Bloembollen, Groothandel in 1944 Open teelten 1945 Productiegerichte Dierhouderij 2493 Golf branche - 2493 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL)
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 16:12 (Bijgewerkt op 26-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 600 Weergaven
WIA-excedentverzekering Voor de volgende CAO's is met ingang van 01-01-2022 aan de referentietabel de WIA-excedentverzekering toegevoegd: 487 - Metalektro 488 - Metalektro Hoger Personeel Actie Als dit voor uw bedrijf van toepassing is, moet u de beterffende arbeidsvoorwaarde, WIA-excedentverzekering 06, 487 of 488, toevoegen. Nieuwe aspirantregeling Voor de volgende CAO's is met ingang van 01-01-2022 aan de referentietabel een nieuwe aspirantregeling toegevoegd: 125 - Groenten- en fruitverwerkende industrie 187 - Bos en natuur raam CAO 243 - Hoveniersbedrijf in Nederland 725 - Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 1841 - Bloembollen, Groothandel in 1944 - Open teelten 1945 - Productiegerichte Dierhouderij Actie Als dit voor uw bedrijf van toepassing is, moet u de betreffende arbeidsvoorwaarde Pensioen aspirantenregeling toevoegen. Dit moet in ieder geval voor werknemers jonger dan 21 jaar. Referentietabellen pensioenen aangepast Voor de volgende CAO's zijn op dinsdag 11 januari 2022 de referentietabellen voor de pensioenen aangepast: 20 - Goederenvervoer Nederland 21 - Beroepsgoederenvervoer over de weg 35 - Textielverzorging 41 - Bouwmaterialen handel 125 - Groenten- en fruitverwerkende industrie 156 - Ziekenhuizen 187 - Bos en natuur raam CAO 218 - Besloten busvervoer 233 - Houthandel 243 - Hoveniersbedrijf in Nederland 253 - Houtverwerkende industrie 301 - Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk 317 - Gehandicaptenzorg 359 - Zoetwarenindustrie 405 - Kappersbedrijf 427 - Tandtechniek 465 - Banden- en wielenbranche 487 - Metalektro 488 - Metalektro Hoger Personeel 526 - Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 592 - Bloemen en planten detailhandel 623 - Optiekbedrijven 679 - Taxivervoer 683 - Elektrotechnische detailhandel 721 - Huisartsenzorg 725 - Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 727 - Retail Non-Food 791 - Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth 833 - Woondiensten 884 - Kantoorvakhandel 1462 - DIBEVO NPMB-VMN 1496 - Bakkersbedrijf 1612 - Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang 1639 - Doe-het-zelfbranche 1644 - Textiel Grootwinkelbedrijven 1841 - Bloembollen, Groothandel in 1944 - Open teelten 1945 - Productiegerichte Dierhouderij 2535 - Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie 3798 - Uitgeverij, CAO voor het 3854 - Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Actie Er is geen actie nodig
Volledig artikel weergeven
11-01-2022 23:14 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 389 Weergaven
UPDATE 13 november 2022   Op 4 november jongstleden postte wij onderstaand CAO bericht rondom de eenmalige € 60 betreffende de CAO Metaletkro. Hier zijn verschillende vragen en opmerkingen over gekomen.  Op basis hiervan hebben wij onderstaande oplossing intern nogmaals besproken en tot een andere oplossing gekomen.   Oplossing: Voor zowel de benoemde als eigen regeling (pensioensoort 01) is het mogelijk om de € 60,00 van het totaal aan premie van de werknemer af te halen en deze daarmee op te laten tellen in de werkgeversafdracht. Hiermee wordt de premie van de werknemer dus €60,00 lager ( op basis van deeltijdfactor waarmee in de pensioenregeling gerekend wordt ). Wanneer de premie onder de € 60,00 is ( of pro rata gerekend ) dan zal automatisch de premie in zijn geheel worden uitgekeerd op een looncomponent. Per werknemer is hier op uit te zonderen voor het geval je niet wilt dat de werknemer recht heeft op deze regeling.   De premie zal dus ( pro rata ) in zijn geheel van de pensioenpremie worden gehouden, dan wel in zijn geheel worden uitbetaald.   Deze aanpassing zal nog steeds plaatsvinden met de release van december.   OUD BERICHT CAO Metalekto   Met ingang van december 2022 zal er vanuit de CAO Metalektro sprake zijn van een eenmalige uitkering.  Vanuit Payroll Business zullen wij dit vanuit de CAO gaan ondesteunen door middel van optie 2: Eenmalige (vaste ) uitkering van € 60,00 bij een Fulltime dienstverband gedurende de afgesproken periode.   Hoe en wanneer komt dit beschikbaar in de Payroll?     Wij zullen deze aanpassing doorvoeren met de release van december die ingepland staat  op zaterdag 26 november.   Hierin zullen wij een nieuwe arbeidsvoorwaarden voor gaan inrichten. Deze arbeidsvoorwaarden zullen we in het arbeidsvoorwaardencluster toevoegen per 1-12-2022. Tevens zullen wij voor elke werknemer die op 1-12-2022 ( of alvast later ) in dienst is gemeld in het systeem de arbeidsvoorwaarden bij de werknemers koppelen. Dit zorgt er dus voor dat je een mutatie terugvindt op het mutatie verslag.   Wanneer je alleen gebruikt maakt van Payroll Business hoef je dan alleen in december dit nieuwe element nog te koppelen in de journalisering.   Maak je ook gebruik van externe systemen, profielen of HRSS dan zul je deze arbeidsvoorwaarden daar wellicht ook nog moeten toevoegen.   De exacte uitleg hoe wij dit hebben opgelost zal uitvoerig beschreven worden in de release notes van december die je op onderstaande pagina binnenkort kan terugvinden.   Releasenotes     
Volledig artikel weergeven
04-11-2022 12:47 (Bijgewerkt op 14-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 398 Weergaven
Referentietabellen pensioenen aangepast Voor de volgende CAO's zijn op vrijdag 7 januari 2022 de referentietabellen voor de pensioenen aangepast: 0487    Metalektro 0488    Metalektro Hoger Personeel 1165    Recreatie 3855    Zwembaden 0822    M&T Carrosseriebedrijf 0823    M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 0824    M&T Metaalbewerkingsbedrijf 0826    M&T Isolatiebedrijf 1285    Tankstations en wasbedrijven 2297    M&T Technisch installatiebedrijf - 2297 4202    SZS Hiswa - Deze CAO is ter vervanging van CAO 66 Hiswa (Houten en Kunststoffen Jachtbouw) en 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS".
Volledig artikel weergeven
10-01-2022 15:17 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 374 Weergaven
Donderdag 22 september gaan we de volgende wijziging doorvoeren in Payroll Business.   Voor CAO 1639 Doe het zelf branche wordt de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast. De salarissen vanaf functiegroep 2 worden verhoogd conform de nieuwe salarisschaal. 
Volledig artikel weergeven
20-09-2022 16:12
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 336 Weergaven
Referentietabellen pensioenen aangepast Voor de volgende CAO zijn op donderdag 20 januari 2022 de referentietabellen voor de pensioenen aangepast: 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. In de pensioenregeling is er een inrichting voor de pensioenregeling PNO Digitaal 5 en voor de PNO Digitaal 1  (variant 0001). Het maximum loon voor de pensioenregeling PNO digitaal 1 is ons nog niet bekend en hebben we niet gewijzigd. Zodra dit bedrag bekend is, passen wij dit  aan.
Volledig artikel weergeven
20-01-2022 16:33 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 361 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal salarisbedragen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Per 01-10-2021 is arbeidsvoorwaarde 30%-regeling > Excl extraterritoriale kosten toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-11-2021 is arbeidsvoorwaardevariant Toeslagen (vast) > Standaard variant vervangen door Toeslagen (vast) > Toeslagen (vast) Uitgebreid, waarbij Autoselectie is aangevinkt.   Per 01-11-2021 is Toeslagen (variabel) > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal salarisbedragen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau: salarisschaal A, salaristreden 20 en 21, categorie 0, en salarisschaal B, salaristrede 21, categorie 0. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 463 Binnenscheepvaart Per 01-10-2021 is arbeidsvoorwaarde 30%-regeling > Excl extraterritoriale kosten toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. CAO 487 Metalektro Per 01-01-2022 zijn de percentages voor de WIA-premies in de pensioensoorten 08 WIA Hiaat > WIA-bodemverzekering 08 487 en 09 WIA Hiaat extra > WGA-Hiaat verzekering 09 487 aangepast. Als het jaarmaximum voor 2022 bekend is, zal ook dat bedrag worden gewijzigd.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) na selectie van de CAO. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-01-2022 zijn de percentages voor de WIA-premies in de pensioensoorten 08 WIA Hiaat > WIA-bodemverzekering en 09 WIA Hiaat extra > WGA-Hiaat verzekering aangepast. Als het jaarmaximum voor 2022 bekend is, zal ook dat bedrag worden gewijzigd.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) na selectie van de CAO. CAO 563 Zuivelindustrie Per 01-01-2021 is arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Bedrag (Eenm.uitk. bedrag): 500,00 Bedrag obv deeltijd: Ja Peildatum indienst (Eenm.uitk. bedrag): 2021/07/01 Per 01-01-2022 is deze inrichting weer verwijderd. N.B.: wij kunnen niet ook de datum 2021/01/01 vastleggen, en we kunnen niet naar rato rekenen voor medewerkers die nà 2021/01/01 in dienst zijn getreden.   Per 01-01-2021 is Percentage (Eindejaarsuitk.) gewijzigd in 3,50 en is bij Uitsplitsen werkgeverslasten (Eindejaarsuitk.) Ja geselecteerd. Als gevolg van deze wijziging zijn de percentages bij Ophogingspercentage overig (Pens.) en Ophogingspercentage overig (Pens.aanv.) per 01-01-2021 ook gewijzigd in 3,50. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op de arbeidsvoorwaardenschermen de inrichting van de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Per 01-01-2022 is arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-01-2022 is bij Bedrag (Eenm.uitk. bedrag) 250,00 vastgelegd, en bij Bedrag obv deeltijd (Eenm.uitk. bedrag) is Ja geselecteerd. Per 01-02-2022 is deze inrichting weer verwijderd. Per 01-07-2021 zijn de de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Toeslagen (variabel) > Standaard variant Toeslagen (vast) > Toeslagen (vast) Uitgebreid en Winstdeling > Combinatie methode. Daarnaast zijn per 01-07-2021 de volgende standaardwaarden toegevoegd: (A) Grondslagvariant (Toesl.vast) met alternatieve omschrijving Grondslagvar. Toeslag textielbrevet: Grondslag vaste toeslag 1 (A) Percentage (Toesl.vast) met alternatieve omschrijving Percentage Toeslag textielbrevet: 100,00 (B) Grondslagvariant (Toesl.vast) met alternatieve omschrijving Grondslagvar. Toeslag chauffeursdiploma: Grondslag vaste toeslag 2 (B) Percentage (Toesl.vast) met alternatieve omschrijving Percentage Toeslag chauffeursdiploma: 100,00 Afwijkende grondslag (Toesl.vast) 1 met alternatieve omschrijving Afw. grondslag Toeslag textielbrevet: 14,00 Afwijkende grondslag (Toesl.vast) 2 met alternatieve omschrijving Afw. grondslag Toeslag chauffeursdiploma: 14,00 Minimum bedrag (Vak.toesl.) is per 01-12-2021 gewijzigd in 1825,00 en per 01-12-2022 gewijzigd in 1871,00. Per 01-07-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toesl. geselecteerd: Controleren en aanvullen Per 01-11-2021 is bij Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.) geselecteerd: Naar rato werkdagen in dienst. De salariswijzigingen per 01-12-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Omdat er geen aparte regel meer is voor de leeftijd van 22 jaar, is Salaristrede 30 vervallen per 01-12-2021. Omdat veel bedragen gelijk zijn aan het minimumloon, zijn de salariswijzigingen per 01-12-2022 niet doorgevoerd. Na de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2022 kunnen die alsnog worden vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau - indien gewenst - overschrijven. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op de arbeidsvoorwaardenschermen de inrichting van de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. CAO 1944 Open teelten Per 01-10-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden 30%-regeling > Excl extraterritoriale kosten, Aanvulling op Uitkeringen > Standaard en Toeslagen (variabel) > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-09-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toesl. Controleren en aanvullen geselecteerd en per 01-10-2021 is bij Doorbetalingsperc calamiteitenverlof 100,00 vastgelegd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op de arbeidsvoorwaardenschermen de inrichting van de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. CAO 9999 Geen CAO van toepassing Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. Per 01-10-2021 is arbeidsvoorwaarde 30%-regeling > Excl extraterritoriale kosten toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden  Belaste vergoedingen / inhoudingen > Standaard variant en Onbelaste vergoedingen/inhoudingen > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren.   Publishing Date : 11/9/2021
Volledig artikel weergeven
09-11-2021 22:08 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 330 Weergaven
Voor de volgende CAO's zijn onderstaande  CAO wijzigingen uitgevoerd van 2023: Algemeen: Wanneer er CAO wijzgingen bekend zijn en onze controles hierop uitgevoerd zijn, worden deze op dinsdag of donderdag in de betreffende week aangepast in onze productie-omgeving en zal dit bericht bijgewerkt worden.    Aanpassing salarisschalen: Woensdag 18 januari 2023 Voor CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg zijn de nieuwe salarisschalen per 1-1-2023 aangepast.   Aankondiging aanpassing salarisschalen Dinsdag 17 januari 2023 CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg is inmiddels algemeen verbindend verklaard. Op woensdag 18 januari 2023 zullen wij de nieuwe salarisschalen per 1-1-2023 beschikbaar stellen.    Aanpassing salarisschalen: Maandag 16 januari is voor CAO 182 Horeca en aanverwante bedrijf de volgende aanpassing doorgevoerd.  De referentietabel Salarisschaal is aangepast naar de salarissen die per 1-1-2023 van toepassing zijn. Tevens attenderen wij U op het volgende.  Bij salarisschaal I zijn periodiek 2, periodiek 3, periodiek 4 en periodiek 5 vervallen. Salarisschaal I is ingericht als Salarisschaal A. Periodiek 2 is ingericht als Trede 42, periodiek 3 is ingericht als Trede 43, periodiek 4 is ingericht als Trede 44 en periodiek 5 is ingericht als Trede 45. Bij salarisschaal II zijn periodiek 4, periodiek 5, periodiek 6 en periodiek 7 vervallen. Salarisschaal II is ingericht als Salarisschaal B. Periodiek 4 is ingericht als Trede 44, periodiek 5 is ingericht als Trede 45, periodiek 6 is ingericht als Trede 46 en periodiek 7 is ingericht als Trede 47. Bij salarisschaal III is periodiek 7 vervallen. Salarisschaal III is ingericht als Salarisschaal C. Periodiek 7 is ingericht als Trede 47. Bij die medewerkers waarbij dit voorkomt moet u de juiste nieuwe schaal en de juiste nieuwe trede selecteren.    Aanpassing minimum VT: Dinsdag 10 januari 2023 is voor cao 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf de minimum vakantietoeslag aangepast.   Aankondiging aanpassing salarisschalen Donderdag 12 januari 2023 Voor de volgende CAO's zijn de salarisschalen aangepast in verband met wijziging van het wettelijk minimumloon per 1-1-2023: 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 218 Besloten busvervoer 359 Zoetwarenindustrie 405 Kappersbedrijf   Op donderdag 12 januari gaan we voor de volgende CAO's de salarisschalen aanpassen in verband met wijziging van het wettelijk minimumloon per 1-1-2023: 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 218 Besloten busvervoer 359 Zoetwarenindustrie 405 Kappersbedrijf
Volledig artikel weergeven
10-01-2023 17:04 (Bijgewerkt op 18-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 341 Weergaven
Referentietabellen pensioenen aangepast Voor de volgende CAO's zijn op woensdag 12 januari 2022 de referentietabellen voor de pensioenen aangepast: 157 Zuivelindustrie I 182 Horeca- en aanverwante bedrijf 190 Drankindustrie en groothandel in dranken 306 Kaaspakhuis, Partikuliere 563 Zuivelindustrie, Hoger personeel 650 Groenten en fruit, groothandel in - 650 750 Contractcatering branche 819 Bereide verf- en drukinktindustrie 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf 924 Reisbranche 1291 Nederlands Horeca Gilde (NHG CAO) 1547 Bloemen en planten groothandel Aanvullende opmerking nieuwe pensioenregelingen Voor de volgende CAO's zijn de afgelopen dagen nieuwe arbeidsvoordwaarden toegevoegd. Arbeidsvoorwaarde WIA-excedentverzekering voor de volgende CAO's:  487 - Metalektro  488 - Metalektro Hoger Personeel  Arbeidsvoorwaarde Pensioen aspirantenregeling voor de volgende CAO's:  125 - Groenten- en fruitverwerkende industrie  187 - Bos en natuur raam CAO 243 - Hoveniersbedrijf in Nederland 725 - Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 1841 - Bloembollen, Groothandel in 1944 - Open teelten 1945 - Productiegerichte Dierhouderij Actie Denk eraan dat u deze nieuwe productkenmerken koppelt in de referentietabel UPA-koppeling pensioenregelingen, zodat het doorgeven naar het UPA-bestand correct verloopt. Salarisschalen aangepast per 1-1-2022 650 Groenten en fruit, groothandel in - 650
Volledig artikel weergeven
13-01-2022 15:32 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 316 Weergaven
Aanpassing fondsen CAO’s Metaal & Techniek en Motervoertuigen & Tweewielersbranche of de Tank & Wasbranche   Per 2023 heeft Cometec voor de volgende CAO’s de administratie van de WIA verzekeringen, Sociaal fonds, Opleidingsfonds, SMMW verzekering overgenomen: 822 Carrosseriebedrijf (M&T) 823 Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 824 Metaalbewerkingsbedrijf (M&T) 826 Isolatiebedrijf (M&T) 1285 Tankstations en wasbedrijven 2297 Technisch Installatiebedrijf (M&T)   Met de overgang naar Cometec wijzigt ook het loonbegrip. Zij halen de loongegevens op uit de loonaangifte van de belastingdienst. Op basis van deze gegevens bepalen zij een jaarloon waarmee de premies berekend worden. Er hoeft daarom geen aparte opgave meer gedaan te worden. Wel moeten sommige grondslagen (anders) worden ingericht, dat moet  jij als klant doen. Dat kan niet vanuit CAO services. Aanpassingen door CAO Services Alle regelingen zijn ingericht onder een vaste pensioenregeling. In dit geval de regelingen 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14 en 16. De volgende regelingen worden gebruikt voor de volgende CAO’s. CAO WIA bodem WIA Exc SF Opl RVU SWWM 822 08 07 11 12 14 06 823 08 07 11 of 16 12 of 16   06 824 08 07 11 12 14 06 826 08 07 11 12 14 06 1285 08 07 11 of 12 14   06 2297 08 07 11 12 14 06   Voor de betreffende regelingen wordt nu uitgegaan van het werkelijke loon en niet meer het loon per 1 januari. Daarom hebben wij met ingang van 2023 in de referentietabellen de peildag en peilmaand ingericht op 99, zodat hier iedere periode het werkelijke salaris gebruikt wordt voor de berekening. Ophogingspercentages zijn al correct vastgelegd. Standaard wordt er gerekend met het salaris van de werknemer. Eventuele extra elementen die meetellen moeten vastgelegd worden in de grondslagen: Aanv. Grondslag (pens srt) vaste grsl Looncomp. (pens srt) vaste grsl Looncomponenten periode ((pens srt) vaste grsl) Vaste toeslag (pens srt) vaste grsl Vanuit CAO Services kunnen er geen grondslagen ingericht worden. Acties voor de klant: Om te zorgen dat de juiste bedragen over vorig jaar meegenomen worden in berekening van de grondslag van het huidige jaar zullen voor alle genoemde regelingen met ingang van 1-1-2022 de grondslag Aanv. Grondslag (pens srt) vaste grsl ingericht moeten worden. In dit geval zal er een geavanceerde berekening nodig zijn. Hierbij kan de servicedesk ondersteunen. Of de aanvullende grondslag moet met ingang van 1-1-2023 in de arbeidsvoorwaarde van de betreffende pensioensoorten vastgelegd worden op het element op het scherm.   Wanneer er naast het salaris looncomponenten zijn die meetellen in het contractloon, dan dienen deze met ingang van 1-1-2023 te staan in de grondslagen Vaste toeslag (pens srt) vaste grsl en de grondslag Bruto contractloon loonaangifte. Deze 2 grondslagen moeten identiek ingericht zijn, met als enige kanttekening dat de grondslag Bruto contractloon loonaangifte ook looncomponent Salaris bevat. Uitleg berekening: Cometec maakt gebruik van de volgende loonattributen uit de loonaangifte: PARAMETER BESCHRIJVING ATTRIBUUT LOONAANGIFTEKETEN BEREKENING LIG Loon in geld Bedrag loon in geld - CL Contractloon Bedrag contractloon - BBB Bijzondere beloning Bedrag belast volgens tabel bijzondere beloningen - VG Vakantiegeld Bedrag vakantiegeld - EPS Extra periode salaris Bedrag arbeidsvoorwaardenbepaling - OW Overwerk Bedrag loon uit overwerk - SBL Standaard brutoloon - SBL = LIG - BBB BBVJ* Bijzondere beloning voorgaand jaar - BBVJ = BBB – VG – EPS - OW ELVJ** Extra loon voorgaand jaar - ELVJ = SBL – CL *Deze component wordt berekend over de som van alle ontvangen inkomstenopgaves van het voorgaande kalenderjaar. **Deze component wordt berekend over de som van alle ontvangen inkomstenopgaves van het voorgaande kalenderjaar. Uitleg factor: Op basis van de start- en einddatum wordt bepaald met welke frequentie de aangifte gedaan wordt. Op basis van de frequentie gebruiken wij de volgende factor: Frequentie inkomstenopgave Factor Per maand 12 Per vier weken 13,05 Per kwartaal 4 Per half jaar 2 Per jaar 1   Op basis van de opbouw van het vakantiegeld en een eventuele dertiende maand wordt de factor als volgt gecorrigeerd: ATTRIBUUT LOONAANGIFTEKETEN VERGELIJKING CORRECTIE FACTOR Opgebouwd recht vakantiegeld Groter dan 0 x 1,08 Opgebouwd recht vakantiegeld Gelijk aan 0 x 1 Opgebouwd recht arbeidsvoorwaardenbepaling Groter dan 0 + 1 Opgebouwd recht arbeidsvoorwaardenbepaling Gelijk aan 0 + 0     Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers met normale contracturen en oproepkrachten. Voor normale werknemers wordt het jaarloon bepaald op de volgende wijze: (Contractloon x factor ) + Bijzondere beloning vorig jaar* en Extra loon vorig jaar**   *Bijzondere beloning vorig jaar bestaat uit de allen eenmalige beloning – uitbetaalde vakantietoeslag – Extra periode salaris (lees: 13 e  maand) – Overwerk. **Dit bedrag betreft het Loon in geld vorig jaar – Bijzondere beloningen vorig jaar – Contractloon vorig jaar   Voor meer informatie zie: https://www.cometec.nl/jaarsalaris
Volledig artikel weergeven
06-04-2023 14:19 (Bijgewerkt op 06-04-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 308 Weergaven
  Deze wijzigingen gaan in productie op donderdag 6 januari 2022 aan het eind van de dag. CAO 41 Handel in bouwmaterialen (Hibin) Met ingang van 1-1-2022 zijn de salarisschalen voor jeugdige medewerkers aangepast van vier treden naar twee treden. De treden 17 t/m 20 zijn vervallen. Hiervoor zijn de volgende salaristreden in de plaats gekomen: salaristrede 10 (Jeugdschaal A) salaristrede 11 (Jeugdschaal B) Actie Als u medewerkers heeft ingeschaald in de leeftijdsgroepen 17 t/m 20, moet u per 1 januari 2022 de trede aanpassen naar de trede voor jeugdschaal A of B. Pensioenaanpassingen 2022 Voor de volgende CAO’s passen we per 1-1-2022 de referentietabellen aan: 26 Vleessector 148 Graanbe- en verwerkende industrie 253 Houtverwerkende industrie 316 Levensmiddelbedrijf 463 Binnenscheepvaart 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL 709 Vleeswarenindustrie 748 Slagersbedrijf 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" 1287 Grafimedia Actie Er is geen actie nodig.
Volledig artikel weergeven
30-12-2021 18:46 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 300 Weergaven
CAO 0253 Houtverwerkende industrie Per 01-01-2022 zijn de begindatum en de einddatum voor de berekening van de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling gewijzgd naar de Eerste van de maand van indienstreding c.q. de Eerste van de maand waarop de medewerker de leeftijd van 67 bereikt. Ook is het jaarmaximum voor pensioensoort 01 Pensioen gewijzigd in 59.706. De jaarfranchise voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is ook gewijzigd in 59.706 en het jaarmaximum is gewijzigd in 114.866. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchise voor pensioensoort 01 bekend is, en als de percentages voor zowel pensioensoort 01 Pensioen als pensioensoort 02 Pensioen aanvulling bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 359 Zoetwarenindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen in de Participatieschalen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 405 Kappersbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-01-2021 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsvoorwaardencluster: Toeslagen vast > Standaard is verwijderd en vervangen door Toeslagen vast > Uitgebreid, Pensioensoort 04 Pensioen extra is verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Vakantietoeslag > Combinatiemethode is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster omdat deze arbeidsvoorwaardevariant zowel voor de opbouwmethode als voor de peilmethode gebruikt kan worden (afhankelijk van de inrichting van de peilperiode).   Daarnaast zijn een aantal alternatieve omschrijvingen toegevoegd waardoor de CAO-code nu is opgenomen in de naamgeving van de arbeidsvoorwaarde. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de CAO-inrichting overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u de CAO-inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO, en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen voor medewerkers met een arbeidsbeperking per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt die inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal salarisbedragen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau: salarisschaal A, salaristreden 20 en 21, categorie 0, en salarisschaal B, salaristrede 21, categorie 0. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 569 Kunststof- , rubber- en lijmindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen voor salarisschaal 0 per die datum aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 592 Bloemen en planten detailhandel De salariswijzigingen per 01-01-2022 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. CAO 633 Uitzendkrachten Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon per die datum aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 637 Verzekeringsbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen voor groep ML per die datum aangepast aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen uit salarisschaal A (voor de leeftijden 18, 19, 20 en 21 jaar) per die datum aangepast. Ook de bedragen uit salarisschaal J ( Participatiewet ) zijn per 01-01-2022 gewijzigd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 679 Taxivervoer Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn voor het niet-rijdend personeel een aantal bedragen per die datum gewijzigd in de salarisschalen B, C, D en E voor de leeftijden van 19 en 20 jaar. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 683 Elektrotechnische detailhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen aangepast die gelijk zijn aan of lager zijn dan het minimumloon. Ook zijn de lonen voor jeugdigen gewijzigd, die gelijk zijn aan het minimumloon, òf worden berekend op basis van het minimumloon.  Vervolgens zijn de salarisbedragen per 01-04-2022 (opnieuw) ingelezen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 709 Vleeswarenindustrie  Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen van de aanloopschaal per die datum aaangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 721 Huisartsenzorg  Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen die lager zijn dan het minimumloon, per die datum aangepast. Ook zijn de bedragen in de leerlingenschaal gewijzigd per 01-01-2022. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 725 Groen, Grond en Infrastructuur (v/h Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen)  Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 727 Retail Non-Food De salariswijzigingen per 01-01-2022 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. CAO 730 Technische groothandel De salariswijzigingen per 01-01-2022 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. CAO 750 Contractcatering branche Per 01-04-2021 is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-04-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Maximaal te verg kilometers (enkele reis): 20 Minimum aantal km voor verg (enkele reis): 11 Toepassing minimum aantal km: Boven minimum wordt alleen het meerdere vergoed. Bij (E) Percentage toeslag (Overuren) is de inrichting voor T-v-t- uren op feestdagen verwijderd, omdat in de CAO niet meer over tijd-voor-tijd wordt gesproken. Het gaat om de alternatieve omschrijvingen en om de standaardwaarden. Voor (A) tot en met (E) Overuren zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor Overwerktoeslag en Overwerkvergoeding. Op 17-11-2021 zijn de bedragen voor categorie A schaal A trede 29 per 01-07-2021 en per 01-01-2022 gewijzigd in de per die datum geldende minimumlonen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-04-2021. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u de CAO-inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. Hierbij zijn ook de salarisbedragen voor 16 en 17 jaar per 01-07-2021 aangepast: de ingerichte bedragen waren voor de leeftijden van 15 en 16 jaar. Dat is nu gecorrigeerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 822 M&T Carrossiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast aan het geldende minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Ondanks het feit dat in de kerncijfers wordt aangegeven dat men rekent met 38 uren per week, levert de inrichting van de CAO-uren problemen op voor medewerkers voor wie het aantal fulltime-uren <> 38 is.  Daarom is bij de pensioensoorten 01 Pensioen, 03 Pensioen overbrugging > Pensioen-excedent en 04 Pensioen extra > Pensioen-excedent-laag een variant toegevoegd waarbij geen CAO-uren zijn vastgelegd.  Door deze werkwijze wordt voorkomen dat er onverwachte correcties worden vastgesteld voor alle medewerkers voor wie de normuren <> 38 zijn.  Als u gebruik maakt van de benoemde regelingen, en hiervan gebruik wilt maken, kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens per 01-01-2021 of een latere datum op het arbeidsvoorwaardenscherm de variant selecteren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de toegevoegde inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Validatiewaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen in salarisschaal A, voor de salaristreden 16 tot en met 20 én 30 per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf  Per 01-11-2021 zijn percentages toegevoegd voor (A) tot en met (E) Overuren. Voor (C) Percentage incl. toeslag (Overuren én voor (C) Percentage toeslag (Overuren was dezelfde alternatieve omschrijving vastgelegd, nl. ‘Zaterdaguren perc. incl. toeslag’. De alternatieve omschrijving bij (C) Percentage toeslag (Overuren) is gewijzigd in: Zaterdaguren perc. toeslag. De inrichting van (A) tot en met (E) Overuren is gekoppeld aan Grondslag 1 uren (Overuren) is ongewijzigd: Periodebedrag van grondslag. In de CAO staat o.a. dat toeslagen, bijslagen, onkostenvergoedingen en dergelijke - in het geval van maandsalaris - uiterlijk op de laatste werkdag van de maand ná de maand waarin het salaris is betaald worden vergoed. Bij Grondslag periode (Overuren) is echter Deze periode geselecteerd. Dat is nu niet aangepast. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de CAO-inrichting overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u de CAO-inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast aan het geldende minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 826 M&T Isolatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast aan het geldende minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS” Omdat zowel CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS” als CAO 66 Hiswa (Houten en kunststoffen jachtbouw) per 01-01-2022 is vervallen en is opgenomen in CAO 4202 SZS Hiswa zijn de wijzigingen naar aanleiding van het minimumloon per 01-01-2022 niet doorgevoerd bij CAO 880. Het advies is om uiterlijk per deze datum de inrichting bij uw bedrijf te laten converteren naar CAO 4202 SZS Hiswa. CAO 884 Kantoorvakhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon òf lager zijn dan het minimumloon per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 924 Reisbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de minimumbedragen voor groep 2 en 3 per die datum aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau.  De salarisbedragen voor de ervaringsjaren 1 en 2 zijn gebaseerd op de minimumbedragen. Daarom zijn ook hiervoor wijzigingen doorgevoerd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1165 Recreatie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen uit salarisschaal A die gelijk zijn aan het minimumloon, in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1287 Grafimedia Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen die gebaseerd zijn op het minimumloon, in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon, in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1496 Bakkersbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen aangepast die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon.  Ook is per 01-01-2022 weer inrichting toegevoegd voor salarisschaal 1A, in Payroll Business salarisschaal 40. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting van Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1629 Detailhandel in Muziekinstrumenten en Bladmuziek, Pianostemmers en Pianotechnic Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon, in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1639 Doe-het-zelfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen voor salarisschaal A - die zijn gebaseerd op het minimumloon - in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast aan het geldende minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 2493 Golfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen die zijn gebaseerd op het minimum (jeugd)loon òf die lager zijn dan het minimumloon, per die datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Per 01-07-2021 zijn in de salarisschaal op CAO-niveau een aantal jeugdlonen gewijzigd. De bedragen voor de functiegroepen 2, 3 en 4 (in Payroll Business de salarisschalen B, C en D) waren ten onrechte overgenomen van functiegroep 1, in Payroll Business salarisschaal A. Deze bedragen zijn nu gecorrigeerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021.  Ten behoeve van de automatische ophoging is salaristrede 30 toegevoegd, met omschrijving Minimum uurloon. Deze inrichting is gelijk aan salaristrede 89. De omschrijving voor salaristrede 89 is gewijzigd van Minimum uurloon in Minimum uurloon tm 31-12-2021.  Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen die zijn gebaseerd op het minimum (jeugd)loon òf die lager zijn dan het minimumloon, per die datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De inrichting voor salaristrede 89 met omschrijving Minimum uurloon tm 31-12-2021 is verwijderd per 01-01-2022. N.B.: bij de medewerkers voor wie gerekend wordt met het minimum uurloon is het van belang om per 01-07-2021 of later, maar uiterlijk per 01-01-2022, de trede te wijzigen.  In het 2de halfjaar 2021 kunt u aan de omschrijving zien, welke trede u kunt selecteren.  Per 01-01-2022 hebt u slechts één keuzemogelijkheid voor het Minimum uurloon, via salaristrede 30.  Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.  De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van CAO-niveau zien. CAO 3768 Uitvaartbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 is één salarisbedrag per deze datum aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen aangepast die zijn gebaseerd op het minimumloon òf die lager zijn dan het geldende minimumloon. N.B.: de salarisbedragen uit categorie B zijn inclusief vakantietoeslag. Ten behoeve van een correcte aanlevering van vakantietoeslag aan de loonaangifte is het advies om de bedragen apart te vergoeden: salaris, vakantietoeslag via de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode en een vergoeding voor de vakantiedagen. U kunt de inrichting van de salarisschaal controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 4202 SZS Hiswa Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen aangepast die zijn gebaseerd op het minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. Let op: zowel CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS” als CAO 66 Hiswa (Houten en kunststoffen jachtbouw) is per 01-01-2022 vervallen.   Publishing Date : 11/24/2021
Volledig artikel weergeven
24-11-2021 16:30 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 295 Weergaven
CAO 43 Architectenbureaus Per 01-01-2022 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 15.162 en zijn de maxima gewijzigd in 81.663. De percentages voor medewerkers van 21 jaar en ouder zijn gewijzigd in 11,025 en 13,475. Per 01-01-2022 zijn voor pensioensoort 08 WIA Hiaat de jaarmaxima gewijzigd in 59.706. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel). Voor het Sociaal fonds werkgeverslast is het bedrag van Af te dragen bedrag Soc fonds gewijzigd in 54,00. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO, en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. CAO 0253 Houtverwerkende industrie Per 01-01-2022 zijn de begindatum en de einddatum voor de berekening van de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling gewijzgd naar de Eerste van de maand van indienstreding c.q. de Eerste van de maand waarop de medewerker de leeftijd van 67 bereikt. Ook is het jaarmaximum voor pensioensoort 01 Pensioen gewijzigd in 59.706. De jaarfranchise voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is gewijzigd in 59.706 en het jaarmaximum is gewijzigd in 114.866. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchise voor pensioensoort 01 bekend is en de percentages voor zowel pensioensoort 01 Pensioen als pensioensoort 02 Pensioen aanvulling bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Voor de overwerktoeslag is via (C) Overuren) per 01-11-2021 volgende inrichting toegevoegd, inclusief alternatieve omschrijvingen: (C) Grondslagvariant (Overuren): Grondslag 1 uren (C) Percentage incl. toeslag (Overuren): 130,00 (C) Percentage toeslag (Overuren): 30,00 Grondslag periode (Overuren): Vorige periode Salderen overwerk (Overuren): Nee Uitsplitsen overwerktoeslagen (Overuren): Nee Bijhouden tijd-voor-tijd saldo (Overuren): Ja Daarnaast is arbeidsvoorwaarde BHV Vergoeding > Standaard per 01-11-2021 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Voor Loondoorbetaling ziekte > Uitsplitsing is per 01-11-2021 de volgende standaardwaarde toegevoegd: Toepassen maximum dagloon = Ja Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-11-2021 plaatsvinden. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. CAO 487 Metalektro Per 01-01-2021 is via pensioensoort 14 Extra fonds 2 inrichting toegevoegd voor de berekening van de premie voor RVU Regeling Vervroegd Uittreden.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Als u de berekening over 2021 wilt laten uitvoeren voor bestaande medewerkers, selecteert u de arbeidsvoorwaarde per 01-01-2021 of de latere datum indienst. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. De alternatieve omschrijving voor de arbeidsvoorwaarde is: RVU Regeling Vervroegd Uittreden 14 487. Voor matrixkolom ExtrFonds2 is RVU wg als alternatieve omschrijving vastgelegd. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u, na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Alternatieve omschrijvingen, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd voor pensioensoort 14 Extra fonds 2, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. Als u de berekening via Payroll Business laat uitvoeren, is het ook van belang om de inrichting van de journalisering te controleren en aan te passen. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-01-2021 is via pensioensoort 14 Extra fonds 2 inrichting toegevoegd voor de berekening van de premie voor RVU Regeling Vervroegd Uittreden.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Als u de berekening over 2021 wilt laten uitvoeren voor bestaande medewerkers, selecteert u de arbeidsvoorwaarde per 01-01-2021 of de latere datum indienst. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. De alternatieve omschrijving voor de arbeidsvoorwaarde is: RVU Regeling Vervroegd Uittreden14 488. Voor matrixkolom ExtrFonds2 is RVU wg als alternatieve omschrijving vastgelegd. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Alternatieve omschrijvingen, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd voor pensioensoort 14 Extra fonds 2, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. Als u de berekening via Payroll Business laat uitvoeren, is het ook van belang om de inrichting van de journalisering te controleren, en aan te passen. CAO 679 Taxiververvoer Per 01-01-2022 zijn voor pensioensoort 11 Sociaal fonds de jaarmaxima gewijzigd in 59.706 en zijn de percentages gewijzigd in 0,50 en 0,45. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren. Per 01-07-2022 is de inrichting voor deze berekening verwijderd; de berekening is verwijderd uit de referentietabel, en de arbeidsvoorwaarde is verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 01 Pensioen de productvariant verwijderd. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren. De vraag is om uw inrichting via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen te controleren. Als u hier de productvariant heeft ingericht, verwijdert u deze ook per 01-01-2021. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 3798 Uitgeverijbedrijf, CAO voor het Per 01-12-2021 is arbeidsvoorwaarde Procentuele bruto werkgeversverg. van het SV loon > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij autoselectie niet is aangevinkt. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: Scholingsbudget. Percentage vergoeding met alternatieve omschrijving Percentage scholingsbudget: 1,00. Toepassen max dagloon SV: Nee Per 01-12-2021 is via Ziektedagen/uren 5 inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte 85% met alternatieve omschrijvingen voor de gegevenselementen Ziektedagen 5, Ziektedagen 5 (dag), Ziekteuren 5 en Ziekteuren 5 (dag). Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 5 > Doorbetalingsperc ziektedagen/uren 85 %: 85,00 Per 01-12-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag Controleren en aanvullend geselecteerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-12-2021 plaatsvinden. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO, en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. Publishing Date : 12/15/2021
Volledig artikel weergeven
15-12-2021 16:15 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 282 Weergaven
CAO 487 Metalektro Op 6 oktober jl. is via de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode inrichting vastgelegd voor de Eenmalige uitkering per 01-10-2021. Deze inrichting levert problemen op bij een aantal klanten, met betrekking tot het Uitbetalingspercentage én met betrekking tot de datums Reeds in dienst op datum (grat) 01-12-2020, en Nog in dienst op datum (grat) 01-10-2021. Als u gebruik (heeft) gemaakt van deze inrichting en als u ongewenste herberekeningen heeft geconstateerd, kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens per 01-10-2021 of eerder Uitbetalingspercentage (grat) overschrijven. Omdat het niet mogelijk is om de inrichting van beide datums ongedaan te maken, zullen wij aan het eind van de dag de datums verwijderen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per 01-10-2021 of eerder op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO bij Reeds in dienst op datum (grat) 01-12-2020 en bij Nog in dienst op datum (grat) 01-10-2021 vastleggen. Per 01-11-2021 kunt u deze inrichting weer verwijderen. Wij bieden u onze excuses aan voor de eventuele overlast. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Op 6 oktober jl. is via de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode inrichting vastgelegd voor de Eenmalige uitkering per 01-10-2021. Deze inrichting levert problemen op bij een aantal klanten, met betrekking tot het Uitbetalingspercentage én met betrekking tot de datums Reeds in dienst op datum (grat) 01-12-2020 en Nog in dienst op datum (grat) 01-10-2021. Als u gebruik (heeft) gemaakt van deze inrichting en als u ongewenste herberekeningen heeft geconstateerd, kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens per 01-10-2021 of eerder Uitbetalingspercentage (grat) overschrijven. Omdat het niet mogelijk is om de inrichting van beide datums ongedaan te maken. zullen wij aan het eind van de dag de datums verwijderen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per 01-10-2021 of eerder op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO bij Reeds in dienst op datum (grat) 01-12-2020 en bij Nog in dienst op datum (grat) 01-10-2021 vastleggen. Per 01-11-2021 kunt u deze inrichting weer verwijderen. Wij bieden u onze excuses aan voor de eventuele overlast.   Publishing Date : 10/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-10-2021 20:40 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 271 Weergaven
CAO 52 De Bijenkorf CAO Naar aanleiding van de CAO-lijst Belastingdienst 01-2022 is de naam van CAO Bijenkorf per 01-01-2022 gewijzigd in De Bijenkorf CAO. Ook de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster is per dezelfde datum gewijzigd in De Bijenkorf CAO. De omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster ziet u in ieder geval via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters, via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, en op het mutatieverslag. CAO 118 Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Per 01-10-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het percentage werkgever gewijzigd in 3,33. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 487 Metalektro Per 01-12-2020 is via arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode inrichting toegevoegd voor de Eenmalige uitkering die op 01-10-2021 moest worden uitbetaald. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-12-2020 zijn ook een aantal standaardwaarden vastgelegd, met o.a. het Percentage. Dit percentage is per 01-07-2021 verwijderd. De overige inrichting is verwijderd per 01-11-2021, met uitzondering van de alternatieve omschrijving, omdat deze inrichting niet peildatumgevoelig is. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting van de standaardwaarden controleren, en aanpassen. U kunt er ook voor kiezen om de arbeidsvoorwaarde per 01-06-2021 bij de medewerkers te selecteren. In dat geval wijzigt u het percentage per 01-06-2021 is 16,10 (= 7 * 2,30). Per 01-07-2021 verwijdert u dit percentage. Uiteraard wijzigt u Uitbetalingspercentage (grat) ook in 16,10. Per 01-11-2021 verwijdert u dit percentage.   Helaas is het niet mogelijk om deze berekening automatisch voor iedere medewerker correct uit te voeren. Als u de inrichting per 01-12-2020 gebruikt, gaat het om de volgende situaties: als de deeltijdfactor is gewijzigd tussen 1 december 2020 en 1 juli 2021  als het salarisbedrag en / of de ploegentoeslag en / of de toeslag voor consignatiediensten is gewijzigd tussen 1 december 2020 en 1 juli 2021  als het maximum basissalaris hoger is dan € 4500,00 fulltime. Als u de door u vastgelegde inrichting per 01-06-2021 gebruikt, zal de berekening niet correct zijn voor medewerkers met een maximum basissalaris hoger dan € 4500,00 fulltime. Als u per 4 weken verloont, controleert en wijzigt u de inrichting via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Helaas is het voor ons niet mogelijk om het feitelijke maandsalaris over juni 2021 vast te stellen. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-12-2020 is via arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode inrichting toegevoegd voor de Eenmalige uitkering die op 01-10-2021 moest worden uitbetaald. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-12-2020 zijn ook een aantal standaardwaarden vastgelegd, met o.a. het Percentage. Dit percentage is per 01-07-2021 verwijderd. De overige inrichting is verwijderd per 01-11-2021, met uitzondering van de alternatieve omschrijving, omdat deze inrichting niet peildatumgevoelig is. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting van de standaardwaarden controleren, en aanpassen. U kunt er ook voor kiezen om de arbeidsvoorwaarde per 01-06-2021 bij de medewerkers te selecteren. In dat geval wijzigt u het percentage per 01-06-2021 is 16,10 (= 7 * 2,30). Per 01-07-2021 verwijdert u dit percentage. Uiteraard wijzigt u Uitbetalingspercentage (grat) ook in 16,10. Per 01-11-2021 verwijdert u dit percentage.   Helaas is het niet mogelijk om deze berekening automatisch voor iedere medewerker correct uit te voeren. Als u de inrichting per 01-12-2020 gebruikt, gaat het om de volgende situaties: als de deeltijdfactor is gewijzigd tussen 1 december 2020 en 1 juli 2021  als het salarisbedrag en / of de ploegentoeslag en / of de toeslag voor consignatiediensten is gewijzigd tussen 1 december 2020 en 1 juli 2021  als het maximum basissalaris hoger is dan € 4500,00 fulltime. Als u de door u vastgelegde inrichting per 01-06-2021 gebruikt, zal de berekening niet correct zijn voor medewerkers met een maximum basissalaris hoger dan € 4500,00 fulltime. Als u per 4 weken verloont, controleert en wijzigt u de inrichting via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Helaas is het voor ons niet mogelijk om het feitelijke maandsalaris over juni 2021 vast te stellen. CAO 725 Groen, Grond en Infrastructuur Naar aanleiding van de CAOlijst Belastingdienst 01-2022 is de naam van CAO Landbouwwerktuigen expoiterende ondernemingen per 01-01-2022 gewijzigd in Groen, Grond en Infrastructuur. Ook de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster is per dezelfde datum gewijzigd in Groen, Grond en Instrastructuur. De omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster ziet u in ieder geval via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters, via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, en op het mutatieverslag. CAO 730 Technische groothandel Per 01-10-2021 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Kopen, verkopen, verrekenen dagen/Uren > Standaard variant. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-10-2021 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof lang: 0,00 vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen. CAO 880 Zeilmak., Scheepsben.hndl "SZS" per 01-01-2022 naar 4202 SZS Hiswa Naar aanleiding van de CAOlijst Belastingdienst 01-2022 is de einddatum van de CAO per 01-01-2022 opgenomen in de naam van de CAO, evenals de omschrijving van CAO 4202 waarin de CAO’s 66 HISWA (houten en kunststoffen jachtbouw) en 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" zijn samengevoegd. Deze wijzigingen zijn per 01-01-2022 ook doorgevoerd in de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster. De omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster ziet u in ieder geval via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters, via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, en op het mutatieverslag. De inrichting van CAO 880 Zeilmak., Scheepsben.hndl "SZS" zal niet meer worden geactualiseerd. Het advies is daarom op de inrichting per 01-01-2022 over te zetten naar de nieuwe CAO 4202 SZS Hiswa. N.B.: deze CAO code zal per 01-01-2022 NIET meer mogen worden aangeleverd aan de Belastingdienst. CAO 1287 Grafimedia Per 01-01-2022 zijn de volgende wijzigingen vastgelegd voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast): voor pensioensoort 13 ASF/Opleidingsfonds / variant ASF Opleiding Zeeg/Sign is het percentage werkgever gewijzigd in 0,00. voor pensioensoort 16 ASF/RVU zijn productkenmerk S0557-5001 en productvariant RVU vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer via UPA - koppeling pensioenregelingen voegt u per 01-01-2022 per bedrijf inrichting toe ten behoeve van de aanlevering via UPA. CAO 1989 DNB CAO Naar aanleiding van de CAOlijst Belastingdienst 01-2022 is de naam van de CAO De Nederlandsche Bank NV per 01-01-2022 gewijzigd in DNB CAO. Ook de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster is per dezelfde datum gewijzigd in DNB CAO. De omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster ziet u in ieder geval via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters, via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, en op het mutatieverslag. CAO 4202 SZS Hiswa Naar aanleiding van de CAOlijst Belastingdienst 01-2022 is per 01-10-2021 inrichting toegevoegd voor deze CAO waarin de CAO’s 66 HISWA (houten en kunststoffen jachtbouw) en 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" zijn samengevoegd. De inrichting van CAO 880 Zeilmak., Scheepsben.hndl "SZS" is overgenomen in deze CAO, met 1 uitzondering: de inrichting van pensioensoort 04 Pensioen-excedent-laag PMT is niet toegevoegd aan de nieuwe CAO. De reden hiervoor is, dat in pensioensoort 03 Pensioen-excedent-PMT zowel Pensioen excedent hoog als Pensioen excedent laag zijn opgenomen.   Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u bij pensioensoort 03 Pensioen-excedent PMT bij Pensioen overbrugging variant kiezen voor Opbouw laag. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel: Leeftijd percentages (ten behoeve van de berekening van het minimum bedrag voor vakantiegeld) Pensioenen/fondsen benoemd (vast) Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd) ten behoeve van de berekening op basis van Berekeningmethode (WIA Hiaat) en Salarisschaal. Voor alle rapporten kiest u bij de doelgroep voor de CAO. Als deze CAO is gekoppeld aan uw bedrijf, kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting. U kiest dan wel voor de Bedrijf CAO die is gekoppeld aan CAO 4202. De inrichting van deze CAO kunt u al laten vastleggen en gebruiken per 01-10-2021, waarbij het wel van belang is, dat CAO code 4202 gedurende 2021 nog NIET mag worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Publishing Date : 10/7/2021
Volledig artikel weergeven
07-10-2021 19:00 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 268 Weergaven
Deze wijzigingen gaan donderdagmiddag 16 december 2021 in productie. CAO 487 Metalektro Per 01-07-2021 zijn met terugwerkende kracht de salarisschalen gewijzigd. Afhankelijk van het feit of uw organisatie gebruik maakt van deze salarisschalen van de CAO, vindt er een herberekening plaats met ingang van 01-07-2021. Per 01-01-2022 zijn ook alvast de nieuwe salarisschalen aangepast. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Per 01-12-2021 zijn de salarisschalen voor de maand- en uurloners aangepast. De wijziging voor 4-weken bedrijven is ingegaan per 6-12-2021. Afhankelijk van het feit of uw organisatie gebruik maakt van deze salarisschalen van de CAO, vindt er een herberekening plaats met ingang van 01-12-2021 (maandverloning) of 06-12-2021 (vierweken verloning). Per 01-01-2022 zijn bij deze wijziging de minimumlonen al aangepast. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. Publishing Date : 12/16/2021
Volledig artikel weergeven
16-12-2021 14:50 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 257 Weergaven
CAO 156 Ziekenhuizen Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 219 Gezondheidscentra Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen Pfzw zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Voor de berekening van de pensioensoorten 02 Pensioen PMA incl. PP en 03 Pensioen PMA excl. PP zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen Pfzw, 02 Pensioen PMA incl. PP, 03 Pensioen PMA excl. PP en 10 AOP Pfzw bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. Als de percentages voor de pensioensoorten 02 Pensioen PMA incl. PP en 03 Pensioen PMA excl. PP bekend zijn, zullen wij ook hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 306 CAO Kaaspakhuis, Partikuliere Voor de overwerktoeslag is per 01-11-2021 de volgende inrichting toegevoegd, inclusief alternatieve omschrijvingen: (C) Grondslagvariant (Overuren) > Grondslagvariant Overuren 130%: Grondslag 1 uren (C) Percentage incl. toeslag (Overuren) > 130% Overuren Percentage incl. toeslag: 130,00 (C) Percentage toeslag (Overuren) > 130% Overuren Percentage toeslag: 30,00 Grondslag 1 uren (Overuren): Uurloon standaard Grondslag periode (Overuren: Vorige periode Salderen overwerk (Overuren): Nee Uitsplitsen overwerktoeslagen (Overuren: Nee Bijhouden tijd-voor-tijd saldo (Overuren: Ja Daarnaast is de volgende arbeidsvoorwaarde per 01-11-2021 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: BHV Vergoeding: Standaard. Voor Loondoorbetaling ziekte > Uitsplitsing is per 01-11-2021 bij Toepassen maximum dagloon Ja geselecteerd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO, en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO controleren welke inrichting op CAO-niveau is vastgelegd. CAO 317 Gehandicaptenzorg Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. Als de jaarfranchise en de verdeling van de premie over werkgever en werknemer voor pensioensoort 01 Pensioen bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 427 Tandtechniek Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 8,60 en 17,20. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 475 Sport, werkgeversorganisatie in de Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchise en de percentages voor variant 0002 in het geval van bescherming bij verlof en werkloosheid voor pensioensoort 01 Pensioen bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. Als de jaarfranchises voor pensioensoort 10 AOP bekend zijn, zullen wij ook hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 721 Huisartsenzorg Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 1574 Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz) Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 1577 Toneel en Dans Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 10,32 en 15,48. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Voor pensioensoort 01 Pensioen is de totale premie vastgesteld op 25,80%. Als de jaarfranchise en de verdeling van de premie over werkgever en werknemer voor pensioensoort 01 Pensioen bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. Als de jaarfranchises voor pensioensoort 10 AOP bekend zijn, zullen wij ook hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 2948 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. Publishing Date : 11/25/2021
Volledig artikel weergeven
25-11-2021 19:59 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 257 Weergaven
Labels