Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland Voor de recent toegevoegde pensioensoort 09 WIA hiaat extra is de volgende wijziging doorgevoerd: Per 01-01-2019 is kolom 10 Soort grondslag gewijzigd van 1 In eigen grondslag SV-loon naar 2 Niet in eigen grondslag SV-loon. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het volledige verloningsjaar 2019.  CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Als voorbereiding op de overgang naar UPA in 2020 zijn per 01-01-2019 2 pensioensoorten toegevoegd: pensioensoort 02 Pensioen aanvulling met alternatieve omschrijving Aanv. pensioenregeling B pensioensoort 03 Pensioen overbrugging met alternatieve omschrijving Aanv. pensioenregeling A.  De arbeidsvoorwaarden zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.  Er zijn geen percentages ingericht.  Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u percentages inrichten via Afw. perc. wn. én / of Afw. perc. wg.  Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer kunt u zelf ook een berekening toevoegen voor een Aanv. pensioenregeling, waarbij u de voor u relevante percentages kunt vastleggen.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting voor uw bedrijf controleren, en eventueel wijzigen.   Alternatieve omschrijvingen kunt u controleren, en eventueel wijzigen of toevoegen, via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen.  CAO 533 Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven VGL Als voorbereiding op de overgang naar UPA in 2020 zijn per 01-01-2019 2 pensioensoorten toegevoegd: pensioensoort 02 Pensioen aanvulling met alternatieve omschrijving Aanv. pensioenregeling B pensioensoort 03 Pensioen overbrugging met alternatieve omschrijving Aanv. pensioenregeling A.  De arbeidsvoorwaarden zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.  Er zijn geen percentages ingericht.  Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u percentages inrichten via Afw. perc. wn. én / of Afw. perc. wg.  Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer kunt u zelf ook een berekening toevoegen voor een Aanv. pensioenregeling, waarbij u de voor u relevante percentages kunt vastleggen.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting voor uw bedrijf controleren, en eventueel wijzigen.   Alternatieve omschrijvingen kunt u controleren, en eventueel wijzigen of toevoegen, via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen.  CAO 679 Taxivervoer De alternatieve omschrijvingen voor EHBO toeslag zijn verwijderd.  Omdat er geen bedrag meer was vastgelegd, is de volgende inrichting van CAO-niveau verwijderd:  Afwijkende grondslag 2 (Toesl.vast), (B) Blokkeren (Toesl.vast), (B) Grondslagvariant (Toesl.vast), (B) Percentage (Toesl.vast). Alternatieve omschrijvingen kunt u controleren, en eventueel wijzigen of toevoegen, via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen.  Inrichting binnen een arbeidsvoorwaarde kunt u controleren, en eventueel wijzigen of toevoegen, via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.  Binnen het scherm van de arbeidsvoorwaarde kunt u via het historiescherm zien of er wijzigingen zijn vastgelegd, en zo ja, met welke ingangsdatum.  CAO 709 Vleeswarenindustrie Ten behoeve van de berekening van het Sociaal Fonds Vleeswarenindustrie is de eindleeftijd voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2019 gewijzigd in 99.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het volledige verloningsjaar 2019.  Ten behoeve van de vergoeding van reiskosten per 01-01-2020 is de volgende inrichting per die datum toegevoegd: Maximaal te verg kilometers (enkele reis ) : 35 Minimum aantal  km voor verg (enkele reis ) : 10 Toepassing minimum aantal km : Boven minimum wordt alles vergoed Vergoeding per km. : 0,12 Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen.   Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd op een gegevenselement ( op niveau Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO ) kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.   CAO1287 Grafimedia Per 01-10-2019 is de volgende standaarde vastgelegd: SPAWW verzekerd is Ja. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u deze inrichting controleren.  Voor situaties die in bijlage 3 van de CAO worden beschreven, is het mogelijk om via Medewerker > Medewerker > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW de berekening te blokkeren. Zie eventueel de Staatscourant met nummer 43282 van 26 augustus 2019.   CAO 1944 Open teelten Voor de recent toegevoegde pensioensoort 09 WIA hiaat extra is de volgende wijziging doorgevoerd: Per 01-01-2019 is kolom 10 Soort grondslag gewijzigd van 1 In eigen grondslag SV-loon naar 2 Niet in eigen grondslag SV-loon. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het volledige verloningsjaar 2019.  CAO 2535 Mode-, Interieur- tapijt-, en textielindustrie Per 01-01-2019 is het bedrag bij salarisschaal 8, salaristrede 97, gewijzigd in 19,66. Per 01-07-2019 is het bedrag bij salarisschaal 8, salaristrede 97, gewijzigd in 20,25. Op basis van de gepubliceerde Loonschalen cao MITT 2019-2020 zijn daarnaast per 01-07-2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd: het betreft verschillen van 0,01, zowel naar boven als naar beneden. Vervolgens zijn de salarisschalen per 01-01-2020 ingelezen. Wanneer de minimumlonen per die datum bekend zijn, zullen de salarisbedragen per 01-01-2020 worden gecontroleerd, en zo nodig worden aangepast.  Omdat wij geen informatie meer hebben gevonden over een minimum bedrag voor de uitbetaling van vakantietoeslag, is de volgende inrichting per 01-10-2019 verwijderd: Leeftijdsafhankelijk minimum > Over opgegeven minimum bedrag, Minimum bedrag (Vak.toesl.) > 1730,00 én Minimum controle en correctie (Vak.toesl.) > Ja.  Ook is referentietabel Leeftijd percentages per 01-10-2019 verwijderd.  Daarnaast is per 01-10-2019 de volgende wijziging doorgevoerd:  het ingerichte percentage bij (G) Percentage (Toesl.var.) met alternatieve omschrijving 'Verschoven uren 25% percentage' is gewijzigd van 100,000000 in 25,000000.  Ten behoeve van de berekening van SAVAMITT via pensioensoort 08 WIA hiaat met vaste grondslag is de eindleeftijd per 01-01-2019 gewijzigd van 63 jaar in 67 jaar, met Einde deelname 24 maanden voor de AOW leeftijd, en toetsmoment de Geboortedag.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het volledige verloningsjaar 2019.  Inrichting binnen een arbeidsvoorwaarde kunt u controleren, en eventueel wijzigen of toevoegen, via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.  Binnen het scherm van de arbeidsvoorwaarde kunt u via het historiescherm zien of er wijzigingen zijn vastgelegd, en zo ja, met welke ingangsdatum.  Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd op een gegevenselement ( op niveau Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO ) kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.   Indien gewenst kunt u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer inrichting toevoegen voor de referentietabel Leeftijd percentages ( de leeftijd legt u vast met 3 posities, dus inclusief een voorloopnul ).   Publishing Date : 9/30/2019
Volledig artikel weergeven
30-09-2019 19:13
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 202 Weergaven
CAO 49 Verpleeg- En Verzorgingshuizen En Thuiszorg .... Er zijn een paar wijzigingen doorgevoerd bij Minimum bedrag (Vak.toesl.):  per 01-05-2018 is dit bedrag gewijzigd in € 1860,37 en per 01-05-2019 is dit bedrag gewijzigd in € 1934,78. Per 01-12-2019 is Percentage (grat.) gewijzigd in 8,33.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij u actieve inrichting in het historiescherm controleren. Ook kunt u via dit scherm de inrichting per de gewenste Peildatum wijzigen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden. Wanneer u nog correcties over 2018 wilt laten berekenen, kunt u hierover contact opnemen met ons Servicecenter. CAO 125 Groenten- en fruitverwerkende Industrie Per 01-01-2019 is het volgende bedrag gewijzigd :  Minimum bedrag (Vak.toesl.) = 1939,22.  Hier was het salarisbedrag van functiegroep III bij 0 functiejaren vermeld, maar dit moet zijn: de vakantietoeslag van het salaris in functiegroep III bij 0 functiejaren. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij u actieve inrichting in het historiescherm controleren. Ook kunt u via dit scherm de inrichting per de gewenste Peildatum wijzigen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  CAO 190 Drankindustrie en Groothandel in Dranken Op basis van de informatie in Stcrt 39246 d.d. 17072019 is de eindleeftijd voor pensioensoort 01 Pensioen gewijzigd in 68.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  CAO 465 Banden- en wielenbranche Per 01-09-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 487 Metalektro Per 01-09-2019 zijn de volgende standaardwaarden verwijderd, omdat ik hierover geen informatie meer lees in het meest recente uittreksel van de CAO : Percentage (grat.) : 0,00 Vaste afspraak (grat.) : Nee Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij u actieve inrichting in het historiescherm controleren. Ook kunt u via dit scherm de inrichting per de gewenste Peildatum wijzigen.  Per 01-09-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Eenmalige uitkering > Bedrag. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel  Per 01-09-2019 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Eenmalige uitkering > Bedrag en  Levensloop bijdrage werkgever > Standaard.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 496 Particuliere Beveiliging Per 01-09-2019 is SPAWW verzekerd op Ja gezet.  Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. Alleen op basis van de informatie in de CAO kunt u - indien gewenst - de berekening blokkeren via Medewerker > Medewerker > Loonheffingen > Blokkeren SPAWW.  CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL   Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt : Vakantietoeslag > Betaling per periode.  Per 01-09-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 632 Banken CAO Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt : Benefitbudget > Benefitbudget res.via werkgever Per 01-09-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 633 Uitzendkrachten   Per 01-07-2019 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-07-2019 plaatsvinden.  Per 30-12-2019 zijn de volgende standaardwaarden gewijzigd : Percentage (Vak.toesl.) : 8,33. Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag : Controleren en aanvullen.   Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij u actieve inrichting in het historiescherm controleren. Ook kunt u via dit scherm de inrichting per de gewenste Peildatum wijzigen.  CAO 679 Taxivervoer Per 01-07-2019 zijn de salarisbedragen voor de leeftijd van 20 jaar gewijzigd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-07-2019 plaatsvinden.  CAO 709 Vleeswarenindustrie Er zijn een paar wijzigingen doorgevoerd bij Percentage (Eindejaarsuitk.) :  per 01-01-2019 is dit percentage gewijzigd in 2,50 en   per 01-01-2020 is dit percentage gewijzigd in 2,75. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij u actieve inrichting in het historiescherm controleren. Ook kunt u via dit scherm de inrichting per de gewenste Peildatum wijzigen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Per 01-09-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever > Standaard.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 748 Slagersbedrijf Per 01-09-2019 is de volgende standaardwaard verwijderd, omdat ik over deze berekening geen informatie meer lees in het meest recente uittreksel van de CAO : Blokkeren (Eenm.uitk.bedrag) : Nee. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij u actieve inrichting in het historiescherm controleren. Ook kunt u via dit scherm de inrichting per de gewenste Peildatum wijzigen.  CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Per 01-09-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Per 01-09-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf   Per 01-01-2019 is de volgende standaardwaarde toegevoegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw : 85,00 Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij u actieve inrichting in het historiescherm controleren. Ook kunt u via dit scherm de inrichting per de gewenste Peildatum wijzigen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Per 01-09-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 884 Boekhandel en kantoorvakhandel  Per 01-09-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever > Standaard.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. Per 01-09-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 1496 Bakkersbedrijf Per 01-09-2019 is de volgende standaardwaarde verwijderd, omdat ik hierover geen informatie meer lees in het meest recente uittreksel van de CAO : Percentage (grat.) : 0,00 Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij u actieve inrichting in het historiescherm controleren. Ook kunt u via dit scherm de inrichting per de gewenste Peildatum wijzigen.  Per 01-09-2019 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Gratificatie > Combinatie methode en Gratificatie > Opbouwmethode.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 1547 Bloemen en planten groothandel  Per 01-09-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever > Standaard.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 1574 Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz) Per 01-06-2019 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd : Betaalperiode (Vak.toesl.) = 05, Eindperiode (Vak.toesl.) = 05,  Minimum controle en correctie (Vak.toesl.) = Ja, en  Minimum bedrag (Vak.toesl.) = 2133,12.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij u actieve inrichting in het historiescherm controleren. Ook kunt u via dit scherm de inrichting per de gewenste Peildatum wijzigen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-06-2019 plaatsvinden.  CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf Per 01-09-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Publishing Date : 9/2/2019
Volledig artikel weergeven
02-09-2019 15:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 207 Weergaven
CAO 118 Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn per 01-01-2020 het werknemerspercentage gewijzigd in 1,20 en het werkgeverspercentage in 2,96. CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland Per 01-01-2019 is de volgende inrichting toegevoegd : * Pensioensoort 09 WIA Hiaat extra is toegevoegd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met eindleeftijd 70 jaar, Einde deelname per de AOW leeftijd, getoetst op de geboortedag.  * Pensioensoort 09 WIA hiaat extra is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. * Als alternatieve omschrijvingen zijn vastgelegd voor pensioensoort 09: PLUS-verzekering incl. WGA Hiaat , en voor pensioensoort 11 Sociaal fonds: Colland arbeidsmarkt. Wanneer u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd, zult u de CAO-inrichting niet zien. Indien gewenst kunt u de CAO-inrichting overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Arbeidsvoorwaarde.  CAO 405 Kappersbedrijf De salariswijzigingen per 01-07-2019 ( met betrekking tot het minimumloon ), per 01-01-2020 en per 01-07-2020 zijn doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal. Per 01-07-2019 is via Salarisschaal J inrichting toegevoegd voor de Overgangsregeling Hairstylist 3.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2019.  CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf Per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard avw-cluster, Autoselectie is NIET aangevinkt: Vakantietoeslag > Betaling per periode Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant. CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle (vh Mode- en Sport Detailhandel) Per 01-07-2018 zijn de uurlonen voor categorie 00 aangepast. Ook is per die datum het uurloon gewijzigd voor Categorie 05, Salarisschaal C, Salaristrede 16. Per 01-01-2019 zijn de maand- en de uurlonen voor categorie 07 aangepast aan de bedragen per 31-12-2018 ( of: per 01-07-2018 ). Dit zijn de meest recente bedragen die nu voor deze categorie worden getoond.   Per 01-07-2019 zijn veel wijzigingen doorgevoerd, en zijn een aantal Categorieën toegevoegd. Hieronder geven wij u een overzicht van de huidige inrichting van Categorieën:  00 Mode, Juweliers en Parfumerieën en Verf en Woninginrichting OUD 01 Sport en Schoenen OUD 02 Virtuele loontabel Tuincentra ' medewerkers indienst per 31-12-2016 03 Tuincentra OUD 04 Wonen OUD 05 Juweliers en Parfumerieën OUD 06 Tuincentra NIEUW 07 Mode, Juweliers en Parfumerieëen en Verf en Woninginrichting Nieuw 08 Sport en Schoenen Nieuw 09 Wonen Nieuw 10 Mode, Juweliers en Parfumerieëen en Verf en Woninginrichting OVERGANG 11 Mode, Juweliers en Parfumerieëen en Verf en Woninginrichting na 01-07-2019 NIEUW 12 Sport en Schoenen OVERGANG 13 Tuincentra na 01-07-2019 Nieuw 14 Tuincentra OVERGANG 15 Wonen OVERGANG Voor Categorie 07 zijn per 01-07-2019 een aantal maandbedragen verwijderd: voor de Salarisschalen H en I de bedragen voor Salaristrede 21,  voor Salarisschaal F het bedrag van Salaristrede 42, en voor de Salarisschalen G, H en I de bedragen van Salaristrede 43.   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2019.  CAO 1165 Recreatie Op basis van de CAO-tekst in de Algemeen Verbindend Verklaring ( Staatscourant 45327 ) zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de salarisschalen: per 01-07-2019 e.v. voor de eerste- en tweedejaars leerlingen van 20 jaar, per 01-10-2019 e.v. voor de maandlonen voor eerstejaars leerlingen, per 01-07-2020 e.v. voor de lonen voor eerstejaars leerlingen met een 32 urige werkweek, en per 01-10-2020 voor de jeugdlonen, én de lonen voor de eerste- en tweedejaars leerlingen. Bij toekomstige wijzigingen van het minimumloon zullen wij, indien noodzakelijk, salarisbedragen aanpassen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2019over het hele jaar 2019.  CAO 1944 Open teelten Per 01-01-2019 is de volgende inrichting toegevoegd : * Pensioensoort 09 WIA Hiaat extra is toegevoegd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met eindleeftijd 70 jaar, Einde deelname per de AOW leeftijd, getoetst op de geboortedag.  * Pensioensoort 09 WIA hiaat extra is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. * Als alternatieve omschrijvingen zijn vastgelegd voor pensioensoort 09: PLUS-verzekering incl. WGA Hiaat , en voor pensioensoort 11 Sociaal fonds: Colland arbeidsmarkt. Wanneer u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd, zult u de CAO-inrichting niet zien. Indien gewenst kunt u de CAO-inrichting overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Arbeidsvoorwaarde.  Publishing Date : 8/26/2019
Volledig artikel weergeven
26-08-2019 16:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 193 Weergaven
CAO 10 Bouw en Infra Per 01-09-2021 is bij Doorbetalingsperc calamiteitenverlof  100,00 vastgelegd. Per 01-09-2021 is de inrichting bij Minimum controle en correctie verwijderd, omdat er geen Minimum bedrag (Vak.toesl.) is vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In het historiescherm van de arbeidsvoorwaarde kunt u de wijzigingen in de standaardwaarden zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Per 01-09-2021 is de arbeidsvoorwaardevariant 00 Salaris > Salarisschaal toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Per 01-07-2021 zijn er een 3-tal bedragen aangepast voor zowel maandverloning als voor 4-wekenverloning. Het gaat om de bedragen die eerder zijn aangepast naar het per die datum geldende minimumloon.  Navraag leert dat 1 bedrag voor 20/0 en 2 bedragen voor 21/0 net iets hoger zijn vastgesteld dan het minimumloon. Deze wijzigingen zijn nu doorgevoerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren. CAO 405 Kappersbedrijf De salarisschalen op de site van de werkgevers weken soms - minimaal - af van de inrichting naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon.   Naar aanleiding van deze informatie zijn een aantal bedragen in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast, rekening houdend met het per 01-07-2021 geldende minimumloon.  Een voorbeeld van de wijzigingen betreft het uurloon voor medewerkers van 14 jaar. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren. CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Per 01-07-2021 zijn er drie bedragen aangepast voor zowel maandverloning als voor 4-wekenverloning. Het gaat om de bedragen die eerder zijn aangepast naar het per die datum geldende minimumloon.  Navraag leert dat 1 bedrag voor 20/0 en 2 bedragen voor 21/0 net iets hoger zijn vastgesteld dan het minimumloon. Deze wijzigingen zijn nu doorgevoerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren. CAO 709 Vleeswarenindustrie Per 01-07-2021 zijn een aantal salarisbedragen uit de aanloopschaal aangepast. Er blijken kleine veschillen te zijn tussen de door ons berekende bedragen, en de gepubliceerde bedragen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren. Per 01-09-2021 is Eindperiode (Vak.toesl.) gewijzigd van 05 in 04. Per 01-09-2021 is bij Correctieperiode (Vak.toesl.) 05 vastgelegd. Per 01-09-2021 is bij Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) In opbouwjaar gewijzigd in Na opbouwjaar. Percentage (Eindejaarsuitk.) met alternatieve omschrijving Percentage Jaaruitkering is per 01-02-2021 gewijzigd van 2,75 in 3,00. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Het dringende verzoek is om in ieder geval de inrichting van Vakantietoeslag te controleren. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting wordt er in periode 05 van 2022 uitbetaald over 12 maanden in plaats van over 11 maanden. Als u dat niet wilt, kunt u de oorspronkelijke inrichting opnieuw vastleggen. De wijzigingen in de standaardwaarden kunt u zien in het historiescherm van de arbeidsvoorwaarde. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 924 Reisbranche Per 01-07-2021 zijn de bedragen voor het minimum bij groep 2 en groep 3 gewijzigd in het per die datum geldende minimumloon (voor zowel maandloon, 4-wekenloon als uurloon).  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren. Per 01-09-2021 is de inrichting voor (D) Overuren voor Bijzondere uren 115% verwijderd, evenals de inrichting voor (F) Overuren voor Bijzondere uren 200%. De standaardwaarden zijn verwijderd, evenals de alternatieve omschrijvingen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de alternatieve omschrijvingen van de gegevenselementen opnieuw vastleggen. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In het historiescherm van de arbeidsvoorwaarde kunt u de wijzigingen in de standaardwaarden zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 1287 Grafimedia Voor medewerkers die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet is per 01-07-2021 inrichting toegevoegd in de salarisschaal op CAO-niveau, onder Salarisschaal Z, salaristreden 15 tot en met 21. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u op niveau Klant of Bedrijf voor de Salarisschaal en/of de Salaristrede de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Per 01-09-2021 is de volgende inrichting toegevoegd, inclusief de alternatieve omschrijvingen van de gegevenselementen: Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1: 100,00 Toepassen maximum dagloon: Ja U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de alternatieve omschrijvingen van CAO-niveau overschrijven. Ook hier geldt: als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de alternatieve omschrijvingen van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 1944 Open teelten Per 01-09-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag geselecteerd: Controleren en aanvullen. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 3798 Uitgeverijbedrijf Voor de bedrijven die per 01-01-2022 overgaan van CAO 1287 Grafimedia naar CAO 3798 Uitgeverijbedrijf is per 01-09-2021 inrichting toegevoegd bij de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra, conform de inrichting bij CAO 1287 Grafimedia.  De uitbreiding betreft de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast), het arbeidsvoorwaardencluster, de alternatieve omschrijvingen van de arbeidsvoorwaarden, de waardenlijsten bij Pensioen excedent variant en Pensioen extra variant, en de standaardwaarden. De productkenmerken en productvarianten zijn gelijk gebleven. Rond de jaarwisseling zullen wij controleren, of deze nog gewijzigd moeten worden. Als duidelijk is, welke productkenmerken en productvarianten voor 2022 gebruikt moeten worden, kunt u per 01-01-2022 per bedrijf inrichting toevoegen via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen. Per 01-09-2021 is bij VCR (vast) (Pens.aanv.) Ja geselecteerd. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de mutatie van CAO-niveau niet zien. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u op niveau Klant of Bedrijf voor de arbeidsvoorwaarden 03 Pensioen Grafimedia en/of 04 Aanv partnerpensioen Grafimedia de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u op niveau Klant of Bedrijf voor Pensioen overbrugging variant en/of Pensioen extra variant de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Publishing Date : 9/20/2021
Volledig artikel weergeven
20-09-2021 15:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 219 Weergaven
CAO 41 Bouwmaterialen, handel in De gewijzigde maandsalarissen per 01-07-2021 zijn op 20-07-2021 ingelezen. De wijzigingen in het periodeloon, het weekloon en het uurloon per 01-07-2021 zijn nu ook doorgevoerd.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Per 01-01-2021 de arbeidsvoorwaarde Generatiepact > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00 Generatiepact Percentage Werken: 80,00 Per 01-09-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag Controleren en aanvullen geselecteerd. Per 01-09-2021 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof lang 0,00 vastgelegd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 43 Architectenbureaus Per 01-06-2021 is Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) gewijzigd van In opbouwjaar in: Na opbouwjaar. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting heeft u deze wijziging waarschijnlijk al eerder vastgelegd. Als u zelf mutaties heeft doorgevoerd in het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 157 Zuivelindustrie I Per 01-06-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): In opbouwjaar Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland De salariswijzigingen per 01-09-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. De gepubliceerde bedragen voor vakantiewerkers zijn voor weekloners soms € 0,05 lager dan het voor de leeftijd geldende minimumloon. In dat geval is het minimumloon gehanteerd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Naar aanleiding van een aanpassing in het CAO-boekje, is per 01-07-2021 Peildatum indienst (Eenm.uitk. bedrag) gewijzigd in: 2021/07/01. De inrichting van deze berekening is verwijderd per 01-09-2022. Per 01-05-2021 toegevoegd: Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst. Eindperiode (Vak.toesl.): 04 Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja Per 01-01-2021 toegevoegd: Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00  Per 01-01-2021 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt: Sociaal fonds werkgeverslast > Standaard variant. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: Fonds Kollektieve Belangen. Af te dragen bedrag Soc fonds: 25,00. Er staat geen peildatum vermeld. Het is niet mogelijk om vast te leggen dat de berekening naar rato deeltijd moet plaatsvinden. Voor deeltijders kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden het Af te dragen bedrag Soc fonds aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de omschrijving van de arbeidsvoorwaarde van CAO-niveau overschrijven. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u gebruik maakt van de berekening voor Fonds Kollektieve Belangen, vult u de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm aan. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 317 Gehandicaptenzorg Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: Eenmalige uitkering september 2021. Per 01-01-2021 zijn standaardwaarden vastgelegd tegen behoeve van de berekening. De inrichting is per 01-10-2021 verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving, omdat alternatieve omschrijvingen niet peildatum gevoelig zijn. Per 01-01-2021 is bij Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja vastgelegd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Het advies is om de inrichting ten behoeve van de Eenmalige uitkering september 2021 te controleren, en eventueel aan te passen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waarden op CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de omschrijving van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 359 Zoetwarenindustrie De salariswijzigingen per 01-08-2021 en per 01-01-2022 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-08-2021.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 487 Metalektro Per 01-01-2021 zijn de percentages voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds ten behoeve van de heffing voor Arbeidsmarkt en Opleidingen gewijzigd in 0,08 en 0,39. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Het percentage voor pensioensoort 13 Extra fonds ten behoeve van de heffing voor Secretariaatskosten is ongewijzigd gebleven op 0,03. Toch zullen hiervoor vanaf 01-07-2021 verschillen optreden, omdat het percentage per die datum was nulgesteld.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA voor 2022 is per 01-01-2022 inrichting toegevoegd in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen (benoemd) vast. Hieronder volgt een overzicht van de inrichting. Voor pensioensoort 01 Pensioen: de berekening zònder variant is bestemd voor PME basis exclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0001 is bestemd voor PME basis inclusief variabele bestanddelen. Op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO kunt u de variant selecteren in het arbeidsvoorwaardenscherm.  Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend voor de berekening van het aanvullend reglement excedent: de berekening zònder variant is bestemd voor Excedent laag exclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0001 is bestemd voor Excedent hoog exclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0002 is bestemd voor Excedent laag inclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0003 is bestemd voor Excedent hoog inclusief variabele bestanddelen Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging voor de berekening van het aanvullend reglement excedent hoog: de berekening zònder variant is bestemd voor Excedent hoog exclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0001 is bestemd voor Excedent hoog inclusief variabele bestanddelen. Omdat het toetsmoment voor de leeftijdstaffel de leeftijd op 31-12 van het betreffende jaar is, is per 01-01-2022 bij de pensioensoorten 02 Pensioen aanvullend en 03 Pensioen overbrugging bij 03 Toets begin deelname en bij 23 toets einde deelname de inrichting gewijzigd in 1, Einde jaar. In de laatste regel van een berekening is 23 toets einde deelname ongewijzigd gebleven, in verband met het einde van de berekening op de AOW-leeftijd.    Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u per de gewenste peildatum de inrichting van de varianten, de productkenmerken en productvarianten controleren. Deze informatie is de basis voor uw inrichting van de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen, die u op bedrijfsniveau vastlegt via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting van de waardenlijsten bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-01-2021 zijn de percentages voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds ten behoeve van de heffing voor Arbeidsmarkt en Opleidingen gewijzigd in 0,08 en 0,39. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Het percentage voor pensioensoort 13 Extra fonds ten behoeve van de heffing voor Secretariaatskosten is ongewijzigd gebleven op 0,03. Toch zullen hiervoor vanaf 01-07-2021 verschillen optreden, omdat het percentage per die datum was nulgesteld.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA voor 2022 is per 01-01-2022 inrichting toegevoegd in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen (benoemd) vast. Hieronder volgt een overzicht van de inrichting. Voor pensioensoort 01 Pensioen: de berekening zònder variant is bestemd voor PME basis inclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0001 is bestemd voor PME basis exclusief variabele bestanddelen. Op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO kunt u de variant selecteren in het arbeidsvoorwaardenscherm.  Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend voor de berekening van het aanvullend reglement excedent: de berekening zònder variant is bestemd voor Excedent laag inclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0001 is bestemd voor Excedent hoog inclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0002 is bestemd voor Excedent laag exclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0003 is bestemd voor Excedent hoog exclusief variabele bestanddelen Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging voor de berekening van het aanvullend reglement excedent hoog: de berekening zònder variant is bestemd voor Excedent hoog inclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0001 is bestemd voor Excedent hoog exclusief variabele bestanddelen. Omdat het toetsmoment voor de leeftijdstaffel de leeftijd op 31-12 van het betreffende jaar is, is per 01-01-2022 bij de pensioensoorten 02 Pensioen aanvullend en 03 Pensioen overbrugging bij 03 Toets begin deelname en bij 23 toets einde deelname de inrichting gewijzigd in 1, Einde jaar. In de laatste regel van een berekening is 23 toets einde deelname ongewijzigd gebleven, in verband met het einde van de berekening op de AOW-leeftijd.    Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u per de gewenste peildatum de inrichting van de varianten, de productkenmerken en productvarianten controleren. Deze informatie is de basis voor uw inrichting van de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen, die u op bedrijfsniveau vastlegt via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting van de waardenlijsten bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 563 Zuivelindustrie Hoger Personeel Per 01-06-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst. Afrekening bij uitdienst (Eindejaarsuitk.: Ja, deze periode Per 01-01-2021 toegevoegd: Methode bij in- en uitdienst (Eindejaarsuitk.): Naar rato werkdagen in dienst. Per 01-01-2021 zijn de volgende percentages gewijzigd van 3,00 in 3,50: Percentage (Eindejaarsuitk.), Ophogingspercentage overig (Pens. en Ophogingspercentage overig (Pens.aanv.). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kunnen deze wijzigingen leiden tot herberekeningen over het hele jaar 2021. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in Omdat in de CAO niet (meer) wordt gesproken over een peilperiode en er ook geen minimum bedrag vakantietoeslag wordt vermeld, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd per 01-06-2021: Verwijderd: Leeftijdsafhankelijk minimum: Over opgegeven minimum bedrag Minimum bedrag (Vak.toesl.): 1293,94 Minimum controle en correctie (Vak.toesl.): Ja Peilperiode (Vak.toesl.): 5 De referentietabel ‘Leeftijd percentages’ is verwijderd, omdat er geen minimum bedrag meer is. Per 01-06-2021 toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen Correctieperiode (Vak.toesl.): 05 Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): In opbouwjaar Peilperiode (Vak.toesl.): 99 De wijziging van de peilperiode van 05 in 99 is vastgelegd voor het geval er gebruik wordt gemaakt van zowel Peilmomentmethode als Combinatiemethode.  De referentietabel Leeftijd percentages is verwijderd, omdat het minimum bedrag is verwijderd. Ervan uitgaande dat alle medewerkers minimaal het minimumloon verdienen, zal de controle op het wettelijk minimum vakantietoeslag geen andere resultaten mogen opleveren.  Om onverwachte TWK-berekeningen te voorkomen, is de volgende wijziging vastgelegd per 01-09-2021: Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 90,00 Per 01-09-2021 is via Overig verlof 1 inrichting toegevoegd voor het vrijwilligersverlof, inclusief Alternatieve omschrijvingen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waarden op CAO-niveau niet zien. De vervallen inrichting van referentietabel Leeftijd percentages kunt u per de gewenste peildatum controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 721 Huisartsenzorg In verband met een eenmalige wijziging zijn de percentages bij pensioensoort 05 VUT - voor de berekening van SSFH Sociaal Fonds Huisartsenzorg - per 01-01-2021 gewijzigd in 0,086 en 0,514. Voor de structurele afdracht van 0,7% zijn de percentages per 01-01-2022 weer gewijzigd in 0,1 en 0,6. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u deze inrichting per de gewenste peildatum controleren. Over de private aanvullende WW-verzekering is afgesproken dat werkgevers en werknemers beiden 50% van de premie voor hun rekening nemen. Ten behoeve van deze berekening zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Pensioen aanvulling > Benoemde variant (variabele grondslag) met alternatieve omschrijving: SPAWW inhouding Compensatie Variabel Pensioen > Compensatie Pensioen. Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Compensatie var. pensioen perc. van premie (1) met alternatieve omschrijving Compensatie perc. premie inhouding SPAWW: 100,00 Compensatie var. pensioen premie (1) met alternatieve omschrijving Compensatie premie inhouding SPAWW: Pensioen aanvullend  Omdat de CAO niet op het overzicht van SPAWW vermeld is, is bij de arbeidsvoorwaarden Autoselectie niet aangevinkt. Let op: als de Stichting PAWW een ingangsdatum voor de berekening heeft gepubliceerd, is het van belang om deze inrichting te gebruiken in plaats van de standaard berekening via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW > SPAWW verzekerd = Ja. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de omschrijving van de arbeidsvoorwaarde en de gegevenselementen van CAO-niveau overschrijven. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waarden op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 730 Technische groothandel De salariswijzigingen per 01-10-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 1841 Groothandel in bloembollen Per 01-07-2021 is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode toegevoegd aan het arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-07-2021 is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-07-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: Bedrag (Eenm.uitk. bedrag): 200,00 Bedrag obv deeltijd (Eenm.uitk. bedrag): Ja Peildatum indienst (Eenm.uitk. bedrag): 2021/12/01 Periode (Eenm.uitk. bedrag): 12 De inrichting van de Eenmalige uitkering is per 01-01-2022 verwijderd. Per 01-07-2021 toegevoegd: Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waarden van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Publishing Date : 9/6/2021
Volledig artikel weergeven
06-09-2021 16:12
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 275 Weergaven
CAO 433 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Naar aanleiding van een bericht op de site van OSB is de regel voor de leeftijd van 21 jaar per 01-09-2019 verwijderd uit de salarisschaal. Voor deze datum is gekozen om een overwachte correctie gedurende de salarisverwerking te voorkomen.  Het advies is om de inrichting voor medewerkers van 21 jaar te controleren, en eventueel de salaristrede te wijzigen per 01-07-2019. CAO 487 Metalektro De salarisschalen per 01-02-2019 ,  01-08-2019 en 01-01-2020 zijn ingelezen. De salaristreden voor de leeftijd van 21 en 22 jaar zijn per 01-08-2019 verwijderd, evenals de validatiewaarde voor salarisschaal N met betrekking tot salarisgroep IV. Voor deze datums is gekozen om onverwachte correcties gedurende de salarisverwerking te voorkomen. Het advies is om de inrichting voor medewerkers van 21 en 22 jaar te controleren, en eventueel de salaristrede te wijzigen per 01-02-2019 (voor de leeftijd van 22 jaar) en per 01-08-2019 (voor de leeftijd van 21 jaar). Per 01-02-2019 is Minimum vakantietoeslag gewijzigd in 2240,40 Per 01-08-2019 is Minimum vakantietoeslag gewijzigd in 2296,08 Per 01-01-2020 is Minimum vakantietoeslag gewijzigd in 2407,44 De referentietabel Leeftijd percentages is per 01-06-2018 gewijzigd in 022 jaar, en per 01-07-2019 gewijzigd in 021 jaar. Per 01-01-2019 is inrichting toegevoegd, inclusief alternatieve omschrijvingen, voor: Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1   Doorbetalingsperc. ziektedagen/uren 100%  100,0   Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 2   Doorbetalingsperc. ziektedagen/uren 70%  70,00   Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3   Doorbetalingsperc. ziektedagen/uren 80%  80,00   Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 4   Doorbetalingsperc. ziektedagen/uren 90%  90,00   Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij autoselectie niet is aangevinkt: Aanvulling op Uitkeringen > Standaard.  Het is niet mogelijk om alternatieve omschrijvingen per een bepaalde ingangsdatum vast te leggen.   Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u voor de Bedrijf CAO > Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen controleren op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.  Wanneer u op niveau Klant, Klant CAO, Bedrijf op Bedrijf CAO inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.  U kunt de inrichting ook controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > u kiest de Bedrijf CAO, en vervolgens de arbeidsvoorwaarde. Indien gewenst kunt u de inrichting wijzigen op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO.  Indien gewenst kunt u alternatieve omschrijvingen aanpassen via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement.  De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster bij uw bedrijf kunt u controleren, en eventueel wijzigen, via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Aanvulling op Uitkeringen > Standaard Per 01-07-2019 is inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing. De volgende standaardwaarden zijn ingericht : Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1   Doorbetalingsperc. ziektedagen/uren 100%  100,0   Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 2   Doorbetalingsperc. ziektedagen/uren 80%  80,00   Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3   Doorbetalingsperc. ziektedagen/uren 70%  70,00   Ook zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd ; die inrichting kan niet per een bepaalde ingangsdatum worden vastgelegd.   Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u voor de Bedrijf CAO > Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen controleren op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.  Wanneer u op niveau Klant, Klant CAO, Bedrijf op Bedrijf CAO inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.  U kunt de inrichting ook controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > u kiest de Bedrijf CAO, en vervolgens de arbeidsvoorwaarde. Indien gewenst kunt u deze inrichting wijzigen op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO.  Indien gewenst kunt u alternatieve omschrijvingen aanpassen via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement.  Per 05-07-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Generatiepact Percentage Doorbetalen 90,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw 100,00 Generatiepact Percentage Werken 80,00 U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > u kiest de Bedrijf CAO, en vervolgens de arbeidsvoorwaarde. Indien gewenst kunt u deze inrichting wijzigen op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO.  Voor het geval u voor een individuele medewerker een andere variant wilt vastleggen, kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden bij de arbeidsvoorwaarde de inrichting controleren, en eventueel wijzigen.  Per 01-08-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster, omdat hierover niet meer wordt gesproken in de CAO:  Levensloop bijdrage werkgever > Standaard.  De inrichting bij uw bedrijf kunt u controleren, en eventueel wijzigen, via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 549 Aardappelen, groenten en fruit detailhandel Per 01-01-2019 is inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing. De volgende standaardwaarden zijn ingericht : Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1   Doorbetalingsperc. ziektedagen/uren 100%  100,0   Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 2   Doorbetalingsperc. ziektedagen/uren 70%  70,00   Ook zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd ; die inrichting kan niet per een bepaalde ingangsdatum worden vastgelegd.   Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u voor de Bedrijf CAO > Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen controleren op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.  Wanneer u op niveau Klant, Klant CAO, Bedrijf op Bedrijf CAO inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.  U kunt de inrichting ook controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > u kiest de Bedrijf CAO, en vervolgens de arbeidsvoorwaarde. Indien gewenst kunt u deze inrichting wijzigen op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO.  Indien gewenst kunt u alternatieve omschrijvingen aanpassen via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement.  Per 01-09-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster, omdat hierover niet meer wordt gesproken in de CAO:  Levensloop bijdrage werkgever > Standaard.  De inrichting bij uw bedrijf kunt u controleren, en eventueel wijzigen, via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.  Per 01-09-2019 zijn ook een aantal standaardwaarden verwijderd, inclusief de bijbehorende alternatieve omschrijvingen ; de alternatieve omschrijvingen kunnen niet per een bepaalde ingangsdatum worden verwijderd. (C) Grondslagvariant (Overuren) Overwerk 200% grondslagvariant Grondslag 1 uren (C) Percentage incl. toeslag (Overuren)   Overwerk 200% perc incl toeslag  200,000   (C) Percentage toeslag (Overuren)   Overwerk 200% perc toeslag  100,000   (D) Grondslagvariant (Overuren)   Overwerk 33,33% grondslagvariant  Grondslag 1 uren   (D) Percentage incl. toeslag (Overuren)   Overwerk 33,33% perc incl toeslag  33,330   (D) Percentage toeslag (Overuren)   Overwerk 33,33% perc toeslag  33,330   (E) Grondslagvariant (Overuren)   Overwerk 50% grondslagvariant  Grondslag 1 uren   (E) Percentage incl. toeslag (Overuren)   Overwerk 50% perc incl toeslag  50,000   (E) Percentage toeslag (Overuren)   Overwerk 50% perc toeslag  50,000   (F) Grondslagvariant (Overuren)   Overwerk 100% grondslagvariant  Grondslag 1 uren   Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u voor de Bedrijf CAO > Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen controleren op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.  Wanneer u op niveau Klant, Klant CAO, Bedrijf op Bedrijf CAO  inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.  U kunt de inrichting ook controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > u kiest de Bedrijf CAO, en vervolgens de arbeidsvoorwaarde. Indien gewenst kunt u deze inrichting wijzigen of toevoegen op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO. Indien gewenst kunt u alternatieve omschrijvingen wijzigen of toevoegen via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement. CAO 709  Vleeswarenindustrie Per 01-01-2019 zijn de bedragen in de aanloopschaal gewijzigd ( Salarisschaal A ) Per 01-02-2019 zijn de wijzigingen in de overige loontabellen doorgevoerd Per 01-07-2019 zijn de bedragen in de aanloopschaal gewijzigd ( Salarisschaal A ); om eventuele onverwachte correcties gedurende de salarisverwerking te voorkomen is de salaristrede voor de leeftijd van 22 jaar en ouder blijven staan, met hetzelfde bedrag als voor de leeftijd van 21 jaar en ouder. De validatiewaarde voor salaristrede 21 is gewijzigd in: 21 jaar en ouder. Per 01-09-2019 is de salaristrede voor de leeftijd van 22 jaar en ouder verwijderd. Per 01-02-2020 zijn de wijzigingen in de overige loontabellen doorgevoerd Per 01-01-2020 hebben wij een controle van de aanloopschaal geagendeerd. Het advies is om de inrichting voor medewerkers van 22 jaar te controleren, en eventueel de salaristrede van de aanloopschaal te wijzigen per 01-07-2019.   Per 01-02-2019 is de volgende standaardwaarde vastgelegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00 De overige inrichting voor deze arbeidsvoorwaarde is niet toegevoegd, omdat er twee keuzes zijn voor doorwerken en doorbetalen.  Ook per 01-02-2019 is de volgende standaardwaarde vastgelegd: Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.  : 85,00 Per 01-01-2020 is de volgende standaardwaarde gewijzigd: Percentage (Eindejaarsuitk.)   Percentage Jaaruitkering  2,7500   Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u voor de Bedrijf CAO > Arbeidsvoorwaardegegevens controleren op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.  Wanneer u op niveau Klant, Klant CAO, Bedrijf op Bedrijf CAO  inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.  U kunt de inrichting ook controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > u kiest de Bedrijf CAO, en vervolgens de arbeidsvoorwaarde. Indien gewenst kunt u deze inrichting wijzigen op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO. CAO 1869 Glastuinbouw Per 01-07-2019 zijn twee standaardwaarden gewijzigd. Afwijkende grondslag 1 Afwijkende grondslag 1 (Toesl.var.)   Bereikbaarheid werkdagen afw grondslag  11,55   EUR  is gewijzigd in: Afwijkende grondslag 1 (Toesl.var.)   Bereikbaarheid werkdagen afw grondslag  11,94   EUR  Afwijkende grondslag 2 Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.)   Bereikbaarheid weekend afw grondslag  23,10   EUR  is gewijzigd in: Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.)   Bereikbaarheid weekend afw grondslag  23,87   EUR  Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u voor de Bedrijf CAO > Arbeidsvoorwaardegegevens controleren op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.  Wanneer u op niveau Klant, Klant CAO, Bedrijf op Bedrijf CAO  inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.  U kunt de inrichting ook controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > u kiest de Bedrijf CAO, en vervolgens de arbeidsvoorwaarde. Indien gewenst kunt u deze inrichting wijzigen op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO.  CAO 1944 Open teelten Per 01-01-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw 90,00 U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > u kiest de Bedrijf CAO, en vervolgens de arbeidsvoorwaarde. Indien gewenst kunt u deze inrichting wijzigen op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO.  Voor het geval u voor een individuele medewerker een ander percentage wilt vastleggen, kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden bij de arbeidsvoorwaarde de aanwezige inrichting controleren, en eventueel wijzigen.  Publishing Date : 8/5/2019
Volledig artikel weergeven
05-08-2019 14:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 222 Weergaven
CAO 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie Per 01-01-2019 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2020,02.  Indien gewenst kunt u dit bedrag wijzigen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag. CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse De salariswijzigingen per 01-07-2019 zijn ingelezen in de referentietabel Salarisschaal.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  De KNB geeft nadrukkelijk aan dat de salarisverhoging formeel-juridisch niet is te beschouwen als een CAO-verhoging, hoogstens als een voorschot op een mogelijk door CAO partijen later in de tijd alsnog overeen te komen salarisverhoging (met terugwerkende kracht tot 1 april 2019). Wanneer u gebruik wilt blijven maken van de oorspronkelijke bedragen, kunt u dit via een request aanvragen bij de Servicedesk.  Wanneer u zelf een salarisschaal heeft ingericht op niveau Klant of Bedrijf, zult u de CAO-inrichting niet kunnen zien. CAO 253 Houtverwerkende industrie Per 01-01-2019 zijn de volgende standaardwaarden ingericht.  Generatiepact Percentage Doorbetalen : 90,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw : 100,00 Generatiepact Percentage Werken : 80,00 U zult deze inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien, wanneer u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd.  Indien gewenst kunt u deze percentages wijzigen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > de arbeidsvoorwaarde Generatiepact.  De salariswijzigingen per 01-05-2019 , 01-10-2019 en 01-03-2020 zijn ingelezen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  Omdat het woord ' Levensloop ' niet meer voorkomt in de CAO, is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard per 01-08-2019 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. U kunt de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 487 Metalektro Per 05-07-2019 zijn de volgende standaardwaarden ingericht.  Generatiepact Percentage Doorbetalen : 90,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw : 100,00 Generatiepact Percentage Werken : 80,00 U zult deze inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien, wanneer u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd.  In het Reglement wordt ook een tweede variant vermeld, met de percentages 70 - 85 - 100. Wanneer u voor alle / de meeste medewerkers gebruik wilt maken van deze tweede variant, kunt u de percentages wijzigen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > de arbeidsvoorwaarde Generatiepact. Wanneer u deze variant wilt vastleggen voor een individuele medewerker, kunt u  de percentages wijzigen via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > de arbeidsvoorwaarde Generatiepact. CAO 679 Taxivervoer Voor de afwijkende grondslag Onregelmatigheidstoeslag was in Payroll Business  € 4,52 vastgelegd. Voor dit bedrag zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd: per 01-08-2018 gewijzigd in € 4,63 per 01-01-2019 gewijzigd in € 4,70 per 01-08-2019 gewijzigd in € 4,79 per 01-01-2020 gewijzigd in € 4,86 U zult deze inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien, wanneer u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd.  U kunt deze bedragen controleren, en eventueel aanpassen, via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > de arbeidsvoorwaarde Toeslagen (variabel). Omdat in de CAO niet meer wordt gesproken over Loondoorbetaling bij ziekte tegen 100% is de inrichting hiervoor verwijderd per 01-08-2019. Voor deze datum is gekozen om overwachte herberekeningen te voorkomen.  De standaardwaarden zijn verwijderd, evenals de alternatieve omschrijvingen. Helaas is het niet mogelijk om alternatieve omschrijvingen met een bepaalde ingangsdatum vast te leggen.  Voor Ziekteuren 3 (dag) en voor Ziekengeld 3 zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd.   U zult deze inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien, wanneer u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd.  U kunt de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen, via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing.  U kunt de inrichting van de alternatieve omschrijvingen controleren, en eventueel aanpassen, via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement. CAO 748 Slagersbedrijf Per 01-08-2019 zijn de volgende bedragen gewijzigd van 0,19 in 0,15 : Vergoeding per km. decl. 1 én Vergoeding per km.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > de arbeidsvoorwaarde Reiskosten kunt u deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen per de door u gewenste peildatum.   Voor het generatiepact is eerder inrichting vastgelegd met de percentages 80 - 90 - 100. In de CAO wordt echter ook een tweede variant vermeld, met de percentages 95 - 100 - 100. Wanneer u voor alle / de meeste medewerkers gebruik wilt maken van deze tweede variant, kunt u de percentages wijzigen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > de arbeidsvoorwaarde Generatiepact. Wanneer u deze variant wilt vastleggen voor een individuele medewerker, kunt u de percentages wijzigen via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > de arbeidsvoorwaarde Generatiepact. CAO 833 Woondiensten In het standaard arbeidsvoorwaardencluster is Autoselectie per 01-01-2019 uitgevinkt bij de arbeidsvoorwaarde Risicopremies onbetaald verlof > Benoemde variant (vaste grondslag).   U kunt de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.   Publishing Date : 7/29/2019
Volledig artikel weergeven
29-07-2019 14:14
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 239 Weergaven
CAO 823 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Het document met de inrichting van deze CAO kunt u downloaden via deze link. CAO 10 Bouw en infra Per 01-07-2021 is de volgende standaardwaarde vastgelegd: Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) = Na opbouwjaar. Via (G) en (H) Toeslagen vast is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd voor Ploegendienst Industriële bouw: (G) Percentage (Toesl.vast) → Ploegendienst 6-19 u. Ind Bouw Percentage: 5,00 (H) Percentage (Toesl.vast) → Ploegendienst 19-6 u. Ind Bouw Percentage: 25,00 Ook zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor (A), (C), (G) en (H) Vergoeding (Toesl.vast). Per 01-01-2021 is via de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > opbouwmethode inrichting toegevoegd voor de Eenmalige uitkering 2021. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Als alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is vastgelegd: Eenmalige uitkering 2021. Er zijn diverse standaardwaarden vastgelegd. Per 01-08-2021 is Afrekening bij uitdienst (grat.) gewijzigd van Nooit in Afrekening in periode van uit dienst. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting controleren en eventueel aanpassen. Per 03-01-2022 is de inrichting van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving omdat de alternatieve omschrijving niet peildatum-gevoelig is.   Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijving de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 26 Vleessector Per 01-01-2022 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de Salarisschaal controleren. Als gevolg van deze wijzigingen is Minimum bedrag (Vak.toesl.) per deze datum gewijzigd in 1744,14. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de arbeidsvoorwaarde controleren en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 41 Bouwmaterialen handel Als u de Eenmalige uitkering voor juli 2021 nog niet heeft uitbetaald, kunt u gebruik maken van de volgende inrichting: per 01-07-2021 is inrichting toegevoegd voor Eenmalige uitkering > Bedrag. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Ook zijn een 4-tal standaardwaarden ingericht. Helaas is het niet mogelijk om inrichting toe te voegen, waardoor de Eenmalige uitkering automatisch wordt berekend voor medewerkers die tussen 01-01-2021 én per 01-07-2021 indienst zijn gekomen. Daardoor zal het bedrag voor deze groep medewerkers handmatig moeten worden berekend, en gemuteerd.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de arbeidsvoorwaarde controleren en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 83 Betonproductenindustrie Per 01-01-2021 is via de arbeidsvoorwaarde Gratificatie inrichting toegevoegd voor de Eenmalige uitkering september 2021. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Als alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is vastgelegd: Eenmalige uitkering september 2021. Er zijn diverse standaardwaarden vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting controleren en eventueel aanpassen. Per 01-10-2021 is de inrichting van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving omdat de alternatieve omschrijving niet peildatum-gevoelig is.   Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijving de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 0253 Houtverwerkende industrie Per 01-09-2021 is de inrichting van de salaristreden 30 en 31 verwijderd, evenals de bedragen van salaristrede 32, van salarisschaal A, B en C. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de Salarisschaal controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO niveau niet zien. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk Per 01-01-2021 is Ophogingspercentage vakantietoeslag (AOP) en Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.) gevuld per 8,00. Als u hiervoor zelf geen inrichting had vastgelegd, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting controleren en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.   CAO 924 Reisbranche Per 01-05-2021 is SPAWW Verzekerd op Ja gezet. U kunt deze mutatie controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Als u hiervoor zelf geen inrichting had vastgelegd, kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-05-2021. Navraag bij de Stichting PAWW leert dat de Ingangsdatum 05-01-2021 in de Statusupdate d.d. 17-07-2021 die op 18-08-2021 is geplaatst niet correct is. Zie https://spaww.nl/cao-partijen/verzamel-caos/ voor het overzicht. CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven Na controle blijkt dat voor Langdurig zorgverlof het verkeerde gegevenselement is ingericht. Per 01-08-2021 is Langdurig zorgverlof doorbet. perc. = 0,00 verwijderd, en vervangen door Doorbetalingsperc zorgverlof lang = 0,00. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren en eventueel aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er met ingang van 01-08-2021 een herberekening plaatsvinden. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.  CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Op 08-07-2021 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de inrichting bij Deeltijd franchise aftoppen én Deeltijd maximum aftoppen gewijzigd in 0 Niet aftoppen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel >Pensioenen fondsen benoemd (vast) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar zijn uitgevoerd, als u gebruik maakt van de benoemde regeling. Voor medewerkers voor wie de deeltijdfactor > 1 kunnen er verschillen zijn opgetreden in de berekening. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Als u de Eenmalige uitkering voor augustus 2021 nog niet heeft uitbetaald, kunt u gebruik maken van de volgende inrichting: Per 01-08-2020 is de arbeidsvoorwaarde Winstdeling toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Als alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is vastgelegd: Eenmalige uitkering augustus 2021. er is geen percentage vastgelegd. Het advies is om per 01-08-2020 via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens het percentage toe te voegen, en de overige inrichting te controleren en eventueel aan te passen. Om te voorkomen dat er na 01-08-2021 nog een opbouw plaatsvindt, verwijdert u het percentage per 01-08-2021, waarbij u het Uitbetalingspercentage vastlegt. Per 01-09-2021 is de inrichting van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving omdat de alternatieve omschrijving niet peildatum-gevoelig is.   Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijving de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. In de Algemeen Verbindend Verklaring staat 0,6% als heffingspercentage voor het Sociaal Fonds. Navraag leert dat het percentage ad 0,30 dat op de site https://www.pensioenfondsmitt.nl/over-het-fonds/actuele-cijfers/kerncijfers/ staat, correct is. Jeugdloonschalen, tot en met 31 december 2021 Voor 37 uren per week, voor de leeftijd van 20 jaar was het berekende uurloon 8,50 (het gemiddelde van de bedragen voor 36 u. en voor 38 u.). Op basis van de informatie in de Staatscourant is dit bedrag per 01-07-2021 gewijzigd in 8,49 voor Salarisschalen A, B, C, D, Categorie 37, voor de leeftijd van 20 jaar. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Als u een correctie wilt voorkomen, kunt u voor deze medewerkers via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Salarisschaal  Afwijkend salaris muteren met 8,50. Bij de volgende salariswijziging zult u dit bedrag wel moeten verwijderen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de Salarisschaal controleren. Publishing Date : 8/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-08-2021 20:32
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 268 Weergaven
CAO 1644 Textiel Grootwinkelbedrijven Met ingang van 01-01-2019 is de inrichting aangepast. Overwerk is uitgebreid met het toeslagpercentage van 25% Objectnaam Alternatieve omschrijving Standaardwaarde (F) Percentage incl toeslag (Overuren) Overwerk percentage incl toeslag 125 (F) Percentage toeslag (Overuren) Overwerk percentage toeslag 25 (F) Grondslagvariant (Overuren) Overwerk grondslagvariant Grondslag 1 uren (F) Uren geld/geld (Overuren) Overwerk uren geld/geld   (F) Uren tijd/tijd (Overuren) Overwerk uren tijd/tijd   De alternatieve omschrijving verwijderd bij: (F) Overwerktoeslag (Overuren) (F) Overwerkvergoeding (Overuren) (G) Overwerktoeslag (Overuren) (G) Overwerkvergoeding (Overuren). De arbeidsvoorwaarde Generatiepact is toegevoegd met autoselect = nee Objectnaam Alternatieve omschrijving Standaardwaarde Generatiepact Percentage Doorbetalen 85,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw 100,00 Generatiepact Percentage Werken 80,00 De arbeidsvoorwaarde Pensioen is toegevoegd met autoselect = ja. In de referentietabel zijn onder andere opgenomen: Franchise werkgever en werknemer: 13.582,00  Maximum werkgever en werknemer: 55.927,00 Percentage werknemer: 5,70 Percentage werkgever: 16,80 Loondoorbetaling bij ziekte is uitgebreid met:  Objectnaam Alternatieve naam Standaardwaarde Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1 Doorbet.perc.ziektedagen/uren 100% 100 Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 2 Doorbet.perc.ziektedagen/uren 90% 90 Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3 Doorbet.perc.ziektedagen/uren 80% 80 Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 4 Doorbet.perc.ziektedagen/uren 70% 70 Ziektedagen 1 Ziektedagen 100%   Ziektedagen 1 (dag) Ziektedagen 100% (dag)   Ziektedagen 2 Ziektedagen 90%   Ziektedagen 2 (dag) Ziektedagen 90% (dag)   Ziektedagen 3 Ziektedagen 80%   Ziektedagen 3 (dag) Ziektedagen 80% (dag)   Ziektedagen 4 Ziektedagen 70%   Ziektedagen 4 (dag) Ziektedagen 70% (dag)   Ziekteuren 1 Ziekteuren 100%   Ziekteuren 1 (dag) Ziekteuren 100% (dag)   Ziekteuren 2 Ziekteuren 90%   Ziekteuren 2 (dag) Ziekteuren 90% (dag)   Ziekteuren 3 Ziekteuren 80%   Ziekteuren 3 (dag) Ziekteuren 80% (dag)   Ziekteuren 4 Ziekteuren 70%   Ziekteuren 4 (dag) Ziekteuren 70% (dag)   Bij levensloop is de arbeidsvoorwaarde "Levensloop bijdrage werkgever" verwijderd. Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 16:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 183 Weergaven
CAO 49 Verpleeg-  en Verzorgingshuizen en Thuiszorg In december 2018 hebben wij de wijzigingen per 01-01-2019 vastgelegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.   CAO 83 Betonproductenindustrie    In december 2018 hebben wij per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. Verder worden franchises en jaarmaxima nu afgetopt op deeltijdfactor 1. En, per 01-01-2019 is de standaardwaarde bij Pro rata methode (Pens.) gewijzigd in: kalenderdagen.  De inrichting van de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.  De inrichting van de standaardwaarde kunt u op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO controleren. Wanneer u hiervoor zelf een inrichting heeft vastgelegd, zult u de CAO-inrichting niet kunnen zien. Het niveau van de inrichting kunt u controleren via Rapporten  > Controleoverzichten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens per 01-01-2019.  CAO 156 Ziekenhuizen In december 2018 hebben wij de wijzigingen per 01-01-2019 vastgelegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.   CAO 157 Zuivelindustrie I In december 2018 hebben wij de wijzigingen per 01-01-2019 vastgelegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvullend.   Bij pensioensoort 01 Pensioen is de regel voor de berekening voor medewerkers tot 21 jaar ( met werkgeverspercentage  0,75 ) verwijderd.  Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvullend zijn de regels met Beginleeftijd 021 jaar verwijderd, en vervangen door regels met Beginleeftijd 018 jaar.   De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 233 Houthandel    In december 2018 hebben wij per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises en de jaarmaxima gewijzigd. Ook worden franchises en jaarmaxima nu afgetopt op deeltijdfactor 1.  De eindleeftijd van 68 jaar wordt getoetst aan het begin van de periode. Op 04-01-2019  is per 01-01-2019 voor pensioensoort 04 Pensioen extra het jaarmaximum gewijzigd in € 55.927. Ook dit jaarmaximum wordt nu afgetopt op deeltijdfactor 1.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.   CAO 254 Afbouw Op 02-01-2019 hebben wij per 01-01-2019 voor de pensioensoorten 01 Pensioen ( Middelloonregeling sector Afbouw ) en 02 Pensioen aanvullend ( Middelloonregeling sector Afbouw UTA-personeel ) de franchises en jaarmaxima gewijzigd.   De berekening voor het Opleidingsfonds is op basis van SV-loon, maar binnen pensioenen met een variabele grondslag kunnen wij niet maximeren op een bedrag per dag. Daarom is deze berekening per 01-01-2019 verwijderd.  De berekening van het Opleidingsfonds op basis van vaste grondslag wordt iedere periode gepeild. In de grondslagen kunt u de opbouw van de relevante looncomponenten vastleggen. Per 01-01-2019 is voor de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvullend en 12 Opleidingsfonds het Ophogingspercentage gevuld met 8,00.  De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.  De inrichting van de standaardwaarden kunt u op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO controleren. Wanneer u hiervoor zelf een inrichting heeft vastgelegd, zult u de CAO-inrichting niet kunnen zien. Het niveau van de inrichting kunt u controleren via Rapporten  > Controleoverzichten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens per 01-01-2019.  Per 01-01-2019 is SPAWW verzekerd op Ja gezet.    De inrichting ten behoeve van de berekening van SPAWW kunt u controleren en eventueel aanpassen via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Wanneer u op medewerkerniveau wilt afwijken van de bedrijfsinrichting, kunt u via Medewerker > Medewerkergevens > Loonheffingen gebruik maken van het veld ' Blokkeren deelname SPAWW' .  CAO 301 Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening Sociaal werk In december 2018 hebben wij de meeste wijzigingen per 01-01-2019 vastgelegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP.  Op 11-01-2018 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de percentages voor de werknemer en de werkgever per 01-01-2019 gewijzigd in 11,4 c.q. 12,1.   De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.   CAO 317 Gehandicaptenzorg  In december 2018 hebben wij de wijzigingen per 01-01-2019 vastgelegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.   CAO 526 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven   In december 2018 hebben wij per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises en de jaarmaxima gewijzigd. Ook worden franchises en jaarmaxima nu afgetopt op deeltijdfactor 1. Op 21-01-2019 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum per 01-01-2019 gewijzigd in € 55.927.   Op dezelfde datum zijn voor pensioensoort 13 Extra fonds de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 55.927, en is het percentage voor de werkgever gewijzigd in 0,4.   De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) c.q. Pensioenen/fondsen benoemd ( variabel ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.   CAO 563 Zuivelindustrie Hoger Personeel In december 2018 hebben wij de wijzigingen per 01-01-2019 vastgelegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvullend.   Bij pensioensoort 01 Pensioen is de regel voor de berekening voor medewerkers tot 21 jaar ( met werkgeverspercentage  0,75 ) verwijderd.  Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvullend zijn de regels met Beginleeftijd 021 jaar verwijderd, en vervangen door regels met Beginleeftijd 018 jaar.   De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.   CAO 721 Huisartsenzorg  In december 2018 hebben wij de wijzigingen per 01-01-2019 vastgelegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.   CAO 924 Reisbranche  In december 2018 hebben wij per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarmaxima en de percentages gewijzigd.  Op 09-01-2019 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds de eindleeftijd gewijzigd in 65, en is het jaarmaximum gewijzigd in € 55.927.   Voor pensioensoort 01 Pensioen worden franchises en jaarmaxima nu afgetopt op deeltijdfactor 1. Voor pensioensoort 11 wordt het jaarmaximum eveneens afgetopt op deeltijdfactor 1. Ook wordt nu, net als voor pensioensoort 01 Pensioen, gerekend met 2028 CAO uren. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.   CAO 1193 Tentoonstellingsbedrijven In december 2018 hebben wij de wijzigingen per 01-01-2019 in de jaarmaxima en het werkgeverspercentage vastgelegd voor pensioensoort 11 Sociaal fonds .   Op 08-01-2019 hebben wij per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises en jaarmaxima gewijzigd.   De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) c.q. Pensioenen/fondsen benoemd ( variabel ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.   CAO 1574 Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz)  In december 2018 hebben wij de wijzigingen per 01-01-2019 vastgelegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.   CAO 1577 Toneel en Dans In december 2018 hebben wij de wijzigingen per 01-01-2019 vastgelegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP.  Naast de wijzigingen van maxima en franchises hebben wij ook aangegeven dat de franchise moet worden afgetopt op deeltijdfactor 1.  Er was al eerder vastgelegd dat het ( wettelijk ) maximum moet worden afgetopt op deeltijdfactor 1.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.   CAO 1612 Kinderopvang voor Kindercentra en gastouderopvang In december 2018 hebben wij de wijzigingen per 01-01-2019 vastgelegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019.   CAO 2948 Verpleeg - Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg In december 2018 hebben wij de wijzigingen per 01-01-2019 vastgelegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd ( vast ) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 167 Weergaven
CAO 20 Goederenvervoer In december 2018 zijn per 01-01-2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de pensioenberekeningen : Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 08 WIA Hiaat zijn de franchises gewijzigd in € 12426 en de jaarmaxima in € 55927. Ook wordt er nu afgetopt op deeltijdfactor 1.    Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds ( Sociaal fonds SOOB ) zijn de jaarmaxima gewijzigd in € 55927.  De inrichting in de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg In december 2018 zijn per 01-01-2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de pensioenberekeningen : Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 08 WIA Hiaat zijn de franchises gewijzigd in € 12426 en de jaarmaxima in € 55927. Ook wordt er nu afgetopt op deeltijdfactor 1.    Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds ( Sociaal fonds SOOB ) zijn de jaarmaxima gewijzigd in € 55927.  De inrichting in de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 125 Groenten- en Fruitverwerkende industrie  Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 : in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.   op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn op 11-01-2019 de jaarmaxima gewijzigd in € 42567.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 187 Bos en natuur raam cao Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 : in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.   op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927, en voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891.  Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 218 Besloten busvervoer In december 2018 zijn per 01-01-2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de pensioenberekeningen : Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 08 WIA Hiaat zijn de franchises gewijzigd in € 12426 en de jaarmaxima in € 55927. Ook wordt er nu afgetopt op deeltijdfactor 1.    Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in € 55927.  De inrichting in de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland  Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 : in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.   op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927, en het percentage in 1,25.  Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891.  Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 359 Zoetwarenindustrie In december 2018 zijn per 01-01-2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de pensioenberekeningen : Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 58584.     Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in € 55927.  Op 18-01-2019 zijn per 01-01-2019 de pensioensoorten 02 Pensioen aanvulling en 03 Pensioen overbrugging toegevoegd ten behoeve van de berekening van Pensioen excedent.  De alternatieve omschrijving voor pensioensoort 02 is: Pensioen excedent man, en de alternatieve omschrijving voor pensioensoort 03 is: Pensioen excedent vrouw. De arbeidsvoorwaarden zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt. Wanneer u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd voor deze pensioensoorten, zult u de CAO-inrichting niet zien. Via Beheer > Inrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de vastgelegde alternatieve omschrijvingen overschrijven.  De inrichting in de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. Per 01-02-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW. CAO 634 Bedrijfsverzorgingsdiensten  Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 : in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.   op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927, en voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 679 Taxivervoer In december 2018 zijn per 01-01-2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de pensioenberekeningen : Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de franchises gewijzigd in € 12426 en de jaarmaxima in € 55927. Ook wordt er nu afgetopt op deeltijdfactor 1.    Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in € 55927.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 : in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.   op 10-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 10-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927. Het percentage is ongewijzigd 1,25.  Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 10-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891.  Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 759 Schilders-, Afwerkings- En Glaszetbedrijf Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvullend zijn in december 2018 de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 14525 resp. € 51639. De percentages zijn ongewijzigd.  Door het vervallen van de beginleeftijd van 16 jaar vindt de berekening nu plaats voor alle medewerkers voor wie u de arbeidsvoorwaarde(n) selecteert ( tenzij de medewerker AOW-gerechtigd is ).  Ook worden de franchises en de jaarmaxima afgetopt op deeltijdfactor 1.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 1496 Bakkersbedrijf Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 : in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13785. Voor de berekening zònder variant zijn de percentages gewijzigd in 8,89 en 15,61.  op 09-01-2019 zijn de percentages voor de berekening mét variant 0001 gewijzigd in 8,00 en 16,50. op 22-01-2019 zijn de jaarmaxima voor beide berekeningen gewijzigd in € 55900.  Per 01-02-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in  Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 : in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.   op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927.  Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891, en het percentage in 0,66.  Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 1869 Glastuinbouw Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 : in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.   op 10-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn op 10-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927 en het percentage in 1,25.  Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 10-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891.  Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 1944 Open teelten Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 : in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.   op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927, en voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891.  Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 1945 Productiegerichte dierhouderij  Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 : in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.   op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927.  Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn op 11-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891, en het percentage in 0,89.  Per 01-01-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 2493 Golfbranche Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 01-01-2019 : in december 2018 zijn de franchises gewijzigd in € 13653.   op 11-01-2019 zijn de franchises gewijzigd in € 13785 en de jaarmaxima in € 55927. Op 11-01-2019 is de berekening van VPL Overgangsrechten via pensioensoort 02 Pensioen aanvulling per 01-01-2019 toegevoegd. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is aangevinkt. Via Beheer > Inrichting > Arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.  De berekening voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 11-01-2019 verwijderd. Ook is de arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.   De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn op 09-01-2019 de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 15482 resp. € 107593. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is op 09-01-2019 het jaarmaximum per 01-01-2019 gewijzigd in € 166635. Voor pensioensoort 08 WIA Hiaat ( alternatieve omschrijving: SAVAMITT ) zijn per 01-01-2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd: de berekening voor pensioenen/fondsen benoemd (variabel) is per 01-02-2019 verwijderd. Er is voor deze datum gekozen om te voorkomen dat de berekening verdween tijdens een definitieve verwerking van periode 2019/01 terwijl u de resultaten na een voorlopige verwerking akkoord had bevonden.  de berekening voor pensioenen/fondsen benoemd (vast) is per 01-01-2019 toegevoegd. De eindleeftijd is 63 jaar. Omdat er in uw contract een andere eindleeftijd kan zijn afgesproken, is variant 0001 binnen deze arbeidsvoorwaarde toegevoegd, met eindleeftijd 99.  Voor de berekening op basis van de vaste grondslag zijn 2 standaardwaarden vastgelegd: Ophogingspercentage vakantietoeslag (WIA Hiaat) is gevuld met 8,00 en Pro rata methode (WIA Hiaat) is gevuld met 'gemiddelde dagen o.b.v. 261 dagen'.   De arbeidsvoorwaarde met variant 'Benoemde variant (vaste grondslag)'  is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Wij adviseren u de inrichting bij uw bedrijf via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten te controleren, en eventueel aan te passen.  Voor bestaande medewerkers is het van belang dat u de variant 'Benoemde variant (variabele grondslag) per 01-01-2019 verwijdert, en vervangt door de variant 'Benoemde variant (vaste grondslag).  Per 01-02-2019 is de berekening voor PAWW geactiveerd door 'SPAWW verzekerd' op Ja te zetten. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW. Wanneer er medewerkers zijn voor wie de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen een mutatie vastleggen op Blokkeren deelname SPAWW. De inrichting in de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) of eventueel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en peildatum 01-01-2019. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel wijzigen op het arbeidsvoorwaardenscherm op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO. Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 162 Weergaven
CAO 10 Bouw en Infra Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvulling, 03 Pensioen overbrugging, 04 Pensioen extra, 05 VUT, 06 Vroegpensioen, 08 WIA Hiaat en 09 WIA Hiaat extra de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 13784,96 respectievelijk € 60849,58. Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds zijn de percentages gewijzigd in 0,11 respectievelijk 0,97 en voor pensioensoort 14 Extra fonds 2 zijn beide percentages gewijzigd in 0,11. De inrichting voor pensioensoort 15 Extra fonds 3 is per 01-01-2019 verwijderd.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  De alternatieve omschrijvingen die zijn vastgelegd voor de diverse pensioensoorten kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen.  CAO 27 Mortel- en Morteltransportondernemingen Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvulling en 10 AOP de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 13784,96 respectievelijk € 60849,58. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 51 Timmerindustrie Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvulling en 10 AOP de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 13784,96 respectievelijk € 60849,58. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 118 Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvulling en 03 Pensioen overbrugging de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 13784,96 respectievelijk € 60849,58. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn de percentages per 01-01-2019 gewijzigd in 6,7.  Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds zijn de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 55927,08.  Via pensioensoort 14 Pensioen extra 2 is per 01-01-2019 de berekening toegevoegd voor SF Bikudak Niet Nominatief.   De inrichting in de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) en Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  De alternatieve omschrijvingen van de arbeeidsvoorwaarden kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Alternatieve omschrijvingen.   CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse Begin januari 2019 zijn per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises en de jaarmaxima gewijzigd in € 13784,96 respectievelijk € 60849,58. En, er zijn 1983,6 CAOuren toegevoegd. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is per 01-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 83891, en zijn 1983,6 CAOuren toegevoegd. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 249 Dagbladjournalisten naar CAO 3798 Uitgeverijbedrijf Begin januari 2019 zijn per 01-01-2019 voor pensioensoort 08 WIA Hiaat het jaarmaximum gewijzigd in € 55927 en het percentage in 0,205.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 313  Publiekstijdschriftjournalisten naar CAO 3798 Uitgeverijbedrijf Begin januari 2019 zijn per 01-01-2019 voor pensioensoort 08 WIA Hiaat het jaarmaximum gewijzigd in € 55927 en het percentage in 0,205.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 316 Levensmiddelenbedrijf  Begin januari 2019 zijn per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarmaxima gewijzigd in € 55927 en de percentages in 5,94 respectievelijk 14,66.  Per 01-01-2019 zijn voor pensioensoort 06 Vroegpensioen de jaarmaxima gewijzigd in € 55927.  Op 07-01-2019 is per 01-01-2019 voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in € 55927.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 418 Natuursteenbedrijf Regulier Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvulling en 10 AOP de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 13784,96 respectievelijk € 60849,58. Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds zijn de dagmaxima gewijzigd in € 321,42 en is het percentage voor de werkgever gewijzigd in 1,02.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 449 Huis-aan-huisbladjournalisten naar CAO 3798 Uitgeverijbedrijf Begin januari 2019 zijn per 01-01-2019 voor pensioensoort 08 WIA Hiaat het jaarmaximum gewijzigd in € 55927 en het percentage in 0,205.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 496 Particuliere beveiliging  Begin januari 2019 zijn per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises en de jaarmaxima gewijzigd in € 20380,61 respectievelijk € 55712,72. De percentages zijn gewijzigd in 15,04 en 22,56. Op 08-01-2019 is voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 13 Extra fonds vastgelegd dat de berekening stopt op de AOW-leeftijd, met als toetsmoment de Geboortedag.  Op 18-01-2019 is per 01-01-2019 via Standaardwaarden 'Productkenmerk (ANW hiaat)' vastgelegd met U0117-1147. Deze waarde kunt u controleren op het arbeidsvoorwaardenscherm via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO.   De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) en Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 533 Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven VGL  Begin januari 2019 zijn per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarmaxima gewijzigd in € 55927 en de percentages in 5,94 respectievelijk 14,66.  Per 01-01-2019 zijn voor pensioensoort 06 Vroegpensioen de jaarmaxima gewijzigd in € 55927.  Op 07-01-2019 is per 01-01-2019 voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in € 55927.  Voor alle 3 pensioensoorten zijn productkenmerken toegevoegd.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 15919 respectievelijk € 69909. De standaardwaarden van Pro rata methode (Pens.) en Pro rata methode (Pens.aanv.) zijn per 01-01-2019 gewijzigd van Kalenderdagen in 'gemiddelde dagen obv 260 dagen'. U kunt deze inrichting controleren op het arbeidsvoorwaardenscherm. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO, zult u de CAO-inrichting niet kunnen zien. Het niveau van uw inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.    CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 17158 respectievelijk € 107593. Op 09-01-2019 is de inrichting voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging inzake Extra partnerpensioen per 01-01-2019 verwijderd.  De standaardwaarden van Pro rata methode (Pens.) en Pro rata methode (Pens.aanv.) zijn per 01-01-2019 gewijzigd van Kalenderdagen in 'gemiddelde dagen obv 260 dagen'. U kunt deze inrichting controleren op het arbeidsvoorwaardenscherm. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO, zult u de CAO-inrichting niet kunnen zien. Het niveau van uw inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.    CAO 1165 Recreatie  Begin januari 2019 zijn per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises en de jaarmaxima gewijzigd in € 11008 respectievelijk € 55927.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 1287 Grafimedia Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 15053 respectievelijk € 55927. Voor pensioensoort 08 WIA Hiaat is het jaarmaximum per 01-01-2019 gewijzigd in € 55927. Voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 13 Extra fonds, 14  Extra fonds 2, 15 Extra fonds 3 en 16 Extra fonds 4 zijn de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 55926. De percentages voor de pensioensoorten 11, 13 en 16 zijn nulgesteld per 01-01-2019.  Op 10-01-2019 zijn de jaarmaxima voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 13 Extra fonds, 14  Extra fonds 2, 15 Extra fonds 3 en 16 Extra fonds 4 per 01-01-2019 gewijzigd in € 55927. Op 15-01-2019 is het jaarmaximim voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra per 01-01-2019 gewijzigd in € 55927. Op 15-01-2019 is voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging een extra variant toegevoegd per 01-01-2019. De bedragen, percentages en het Productkenmerk zijn gelijk aan de eerdere inrichting binnen deze pensioensoort, maar in de referentietabel is bij variant 0001 als Productvariant GMVW1 vastgelegd. Op het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u 'Pensioen overbrugging variant' 0001 met omschrijving ' Vrijwillig, Regeling variant GMVW1 ' selecteren. Via Beheer > Inrichting > Waardenlijst kunt u - indien noodzakelijk -  inrichting toevoegen voor ' Pensioen overbrugging variant ' met Waarde: 0001. Omdat de berekende waarden voor de pensioenaangifte niet werden gemaximeerd, zijn op 15-01-2019 de jaarmaxima  voor de werknemer ad € 55927 per 01-01-2019 toegevoegd voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 13 Extra fonds en 14  Extra fonds 2. De standaardwaarden van Pro rata methode (Pens.ovb.), Pro rata methode (Soc.fds.), Pro rata methode (Extra fds), Pro rata methode (Extra fonds 2), Pro rata methode (Extra fonds 3) en Pro rata methode (Extra fonds 4) zijn per 01-01-2019 gewijzigd van Kalenderdagen in gemiddelde dagen obv 260 dagen. U kunt deze inrichting controleren op het arbeidsvoorwaardenscherm. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO, zult u de CAO-inrichting niet kunnen zien. Het niveau van uw inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens.  De inrichting in de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) en Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.    CAO 1504 Boeken- en tijdschriftenuitgeverijbedrijven naar CAO 3798 Uitgeverijbedrijf Begin januari 2019 zijn per 01-01-2019 voor pensioensoort 08 WIA Hiaat het jaarmaximum gewijzigd in € 55927 en het percentage in 0,205.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 1547 Bloemen en planten groothandel Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2019 gewijzigd in € 14344 respectievelijk € 55927. De standaardwaarde van Pro rata methode (Pens.) is per 01-01-2019 gewijzigd van Kalenderdagen in 'gemiddelde dagen obv 260 dagen'. U kunt deze inrichting controleren op het arbeidsvoorwaardenscherm. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO, zult u de CAO-inrichting niet kunnen zien. Het niveau van uw inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.    CAO 2451 Dagrecreatie  Begin januari 2019 zijn per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises en de jaarmaxima gewijzigd in € 11008 respectievelijk € 55927. Ook is een productkenmerk toegevoegd.  Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn per 01-01-2019 de jaarmaxima gewijzigd in € 55927, en zijn de percentages nulgesteld. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 3203 Dagbladuitgeverijbedrijf naar CAO 3798 Uitgeverijbedrijf Begin januari 2019 zijn per 01-01-2019 voor pensioensoort 08 WIA Hiaat het jaarmaximum gewijzigd in € 55927 en het percentage in 0,205.  De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 3375 Evenementen en horecabeveiliging  Begin januari 2019 zijn per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises en de jaarmaxima gewijzigd in € 20380,61 respectievelijk € 55712,72. De percentages zijn gewijzigd in 15,04 en 22,56. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast), met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  CAO 3798 Uitgeverijbedrijf, CAO voor het Begin januari 2019 zijn per 01-01-2019 voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling de franchises gewijzigd in € 15053. Voor pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn per 01-01-2019 de jaarmaxima in de verschillende varianten gewijzigd in € 55927, en zijn de percentages gewijzigd in 0,205.  Voor pensioensoort 13 Extra fonds zijn per 01-01-2019 de percentages voor de varianten 0002 en 0003 gewijzigd in 0,04 en zijn de percentages voor de varianten 0005 en 0006 gewijzigd in 0,02. Voor pensioensoort 14 Extra fonds 2 zijn per 01-01-2019 de percentages gewijzigd: voor variant 0002 in 0,04 , voor variant 0003 in 0,09 , voor variant 0004 in 0,04 en voor de varianten 0005 en 0006 in 0,05. De inrichting in de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) en Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, per 01-01-2019.  Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 170 Weergaven
In het CAO-bericht van 24-01-2019 leest u de laatste wijzigingen die tot nu toe per 1 januari 2019 zijn doorgevoerd in de referentietabellen voor pensioenen. Op korte termijn zullen wij de overige wijzigingen publiceren die voor een aantal CAO's zijn doorgevoerd, zoals voor bijvoorbeeld de berekening van PAWW.  CAO 26 Vleessector Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 12785 respectievelijk € 67749. De percentages zijn gewijzigd in 11,35 en 15,7.  Op 15 januari is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2019 de eindleeftijd gewijzigd in 68, en is het maximum gewijzigd in € 55927. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) en Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) , met als doelgroep de CAO  en peildatum 01-01-2019. CAO 35 Textielnijverheid Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 15482 respectievelijk € 107593.  Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn per 01-01-2019 de jaarmaxima gewijzigd in € 166635. Het maximum wordt nu afgetopt op deeltijdfactor 1. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 41 Bouwmaterialenhandel Op 21 januari 2019 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2019 het jaarmaximimum voor de werkgever gewijzigd in € 83890,50.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 43 Architectenbureaus Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 14404 respectievelijk € 74876.   De franchise en het maximum worden nu afgetopt op deeltijdfactor 1. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 50 Apotheken Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13610 respectievelijk € 107593. De werkgeverspercentages zijn gewijzigd in 16,3 en het werknemerspercentage voor de leeftijd van 20 jaar en ouder is gewijzigd in 8,15. De franchise wordt nu afgetopt op deeltijdfactor 1. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13610 respectievelijk € 107593. De werkgeverspercentages zijn gewijzigd in 16,3 en het werknemerspercentage voor de leeftijd van 20 jaar en ouder is gewijzigd in 7,45.  De franchise wordt nu afgetopt op deeltijdfactor 1. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is per 01-01-2019 het maximum gewijzigd in € 55927. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) en Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) , met als doelgroep de CAO  en peildatum 01-01-2019. CAO 66 Hiswa (Houten en kunststoffen Jachtbouw)   Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 15522 respectievelijk € 55927. De percentages voor de leeftijd van 20 jaar en ouder zijn gewijzigd in 12,7.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie  Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13785 respectievelijk € 55927. De percentages zijn gewijzigd in 12,66 en 15,05. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijven Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 11008 respectievelijk € 37605.   De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO ,  en peildatum 01-01-2019. CAO 190 Drankindustrie en Groothandel in Dranken   Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en de jaarmaxima gewijzigd in € 18929 respectievelijk € 55927.   Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn per 01-01-2019 de franchises en de jaarmaxima gewijzigd in € 18929 respectievelijk € 38459.   Voor pensioensoort 04 Pensioen extra zijn per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 55927 respectievelijk € 107593. In verband met de overgang naar Pensioenfonds detailhandel, is op 15-01-2019 de berekening per 01-01-2019 toegevoegd voor pensioensoort 01 Pensioen, Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). De arbeidsvoorwaarde Pensioen > Benoemde variant (variabele grondslag) is per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is aangevinkt.  Op 17 januari 2019 zijn de percentages per 01-01-2019 gewijzigd conform de publicatie van het Pensioenfonds Detailhandel op die datum: 8,17 en 14,33.  Op 24 januari 2019 is de inrichting voor de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvulling en 04 Pensioen extra op basis van vaste grondslag per 01-02-2019 verwijderd. Wanneer u gebruik maakt van de berekening(en) op basis van de vaste grondslag, adviseren wij u om per 01-01-2019 de inrichting via Beheer > Inrichting > Arbeidsvoorwaardevarianten te controleren, en zo nodig aan te passen. Vervolgens controleert u de inrichting van de arbeidsvoorwaarden bij de bestaande medewerkers, en selecteert u per 01-01-2019 Pensioensoort 01 : Pensioen > Benoemde variant (variabele grondslag).  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 199 Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf, Groothandel in-  Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13785 respectievelijk € 55927.   De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 0253 Houtverwerkende industrie Op 21 januari 2019 zijn voor pensioensoort 08 WIA Hiaat per 01-01-2019 de jaarmaximima gewijzigd in € 55927.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 279 Gemaksvoedingindustrie Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 12785 respectievelijk € 67749. De percentages zijn gewijzigd in de voorlopig vastgestelde waarden 9,61 en 13,68.  Op 15-01-2019 zijn deze percentages gewijzigd in 9,48 en 13,51. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 17648 respectievelijk € 37819.   De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 405 Kappersbedrijf  Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de jaarmaxima gewijzigd in € 55927.  Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn per 01-01-2019 de jaarmaxima gewijzigd in € 55927. De eindleeftijd is gewijzigd in 68 jaar, waarbij de berekening stopt op de AOW-leeftijd.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 410 Brandstoffenbedrijf  Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO. CAO 427 Tandtechniek Op 21-01-2019 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2019 het jaarmaximum voor de werkgever gewijzigd in € 55927.  In verband met de overgang van het pensioenfonds naar PFZW zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Per 01-02-2019 is de inrichting voor pensioensoort 01 Pensioen > Benoemde variant (variabele grondslag ) verwijderd. Per 01-01-2019 is inrichting voor pensioensoort 01 Pensioen > Benoemde variant (vaste grondslag ) toegevoegd. Per 01-01-2019 is inrichting voor pensioensoort 10 AOP > Benoemde variant (vaste grondslag ) toegevoegd.  Voor de nieuw toegevoegde berekeningen zijn de arbeidsvoorwaarden per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is aangevinkt. Via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen. Wanneer u gebruik maakt van de benoemde regeling(en), zult u voor bestaande medewerkers de inrichting van de arbeidsvoorwaarden moeten controleren, en zo nodig aanpassen. Ten behoeve van een correcte berekening zijn standaardwaarden ingericht voor de nieuw toegevoegde arbeidsvoorwaarden: Extra uren mee in pro rata factor = Ja Ophogingspercentage vakantietoeslag = 8,00 Pro rata methode = Kalenderdagen, en  VCR (vast) = Ja.   De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren in het arbeidsvoorwaardenscherm via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO. Wanneer u op deze gegevenselementen zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de CAO inrichting niet kunnen zien. Via Rapporten > Controleoverzichten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.   De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 465 Banden- en Wielenbranche Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 12426 respectievelijk € 107593. De franchise wordt nu afgetopt op deeltijdfactor 1. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is per 01-01-2019 het jaarmaximimum gewijzigd in € 55927.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) en Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO  en peildatum 01-01-2019. CAO 487 Metalektro  Medio januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 04 Pensioen extra per 01-01-2019 de regels verwijderd die betrekking hadden op medewerkers van 68 tot en met 70 jaar.    Op 15-01-2019 zijn voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 13 Extra fonds per 01-01-2019 - na overleg met ROM - de voorlopige percentages ad 0,0825 c.q. 0,03 vastgelegd.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) en Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO  en peildatum 01-01-2019. CAO 488 Metalektro Hoger personeel Medio januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 04 Pensioen extra per 01-01-2019 de regels verwijderd die betrekking hadden op medewerkers van 68 tot en met 70 jaar.    Op 15-01-2019 zijn voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 13 Extra fonds per 01-01-2019 - na overleg met ROM - de voorlopige percentages ad 0,0825 c.q. 0,03 vastgelegd.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) en Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO  en peildatum 01-01-2019. CAO 509 Gemengde branche en Speelgoedbranche Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 518 Drogisterijbranche  Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 549 Aardappelen, groenten en fruit detailhandel  Begin januari 2019 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2019 het jaarmaximum voor de werkgever gewijzigd in € 55927.   Op 11 januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 557 Slijterijen Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO. CAO 573 Pluimveeverwerkende industrie Vleessector Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 12785 respectievelijk € 67749. De percentages zijn gewijzigd in 10,2 en 14,1.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 592 Bloemen en planten detailhandel  Begin januari 2019 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2019 het jaarmaximum voor de werkgever gewijzigd in € 55927.   Op 11 januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 609 Tuincentra Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is per 01-01-2019 het jaarmaximum voor de werkgever gewijzigd in € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. N.B.: Wij adviseren u om contact op te nemen met de afdeling planning, zodat de inrichting bij uw bedrijf kan worden omgezet naar CAO 727 Fashion, Sport & Lyfestyle. Wij kunnen u niet garanderen dat wij de CAO-inrichting voor de per 01-01-2018 vervallen CAO 609 blijven ondersteunen.  CAO 623 Optiekbedrijven  Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Voor pensioensoort 04 Pensioen extra zijn per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 55927 respectievelijk € 107593. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO. CAO 633 Uitzendkrachten  Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13811,20 respectievelijk € 62150,40. Op 16 januari 2019 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2019 het percentage voor de werkgever gewijzigd in 0,1.    De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 650 Groenten en Fruit, Groothandel in Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 16102 respectievelijk € 37819.   Op 9 januari 2019 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 55927. Op 21 januari 2019 zijn voor pensioensoort 08 WIA Hiaat per 01-01-2019 de jaarmaxima gewijzigd in € 55927. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) en Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO en peildatum 01-01-2019. CAO 683 Elektrotechnische detailhandel  Begin januari 2019 is voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds per 01-01-2019 het jaarmaximum voor de werkgever gewijzigd in € 55927.   Op 11 januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 16 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 709 Vleeswarenindustrie Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 12785 respectievelijk € 67749. De percentages zijn gewijzigd in 5,89 en 18,56.  Op 15 januari is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2019 het jaarmaximum voor de werkgever verwijderd. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) en Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) , met als doelgroep de CAO  en peildatum 01-01-2019. CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle  Begin januari 2019 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2019 het jaarmaximum voor de werkgever gewijzigd in € 55927.   Op 11 januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling ( VPL Wonen ) per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling ( VPL Wonen ) zijn per 01-01-2019 de percentages gewijzigd in 0,2533 en 0,7467. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 748 Slagersbedrijf  Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en de maxima gewijzigd in € 13785 respectievelijk € 107593.  Voor de pensioensoorten 02 Pensioen aanvulling en 12 Opleidingsfonds zijn per 01-01-2019 de jaarmaxima gewijzigd in € 55927.   De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 750 Contractcateringbranche  Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 11008 respectievelijk € 37605. De percentages zijn gewijzigd in 12,66 en 15,05. Op 21 januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 13 Extra fonds per 01-01-2019 de jaarmaxima gewijzigd in € 55927.  Op 21 januari 2019 is voor pensioensoort 14 Extra fonds per 01-01-2019 de regel voor de beginleeftijd van 65 jaar verwijderd. Er is een regel toegevoegd voor de beginleeftijd van 66 jaar, en het jaarmaximum is gewijzigd in € 83890,50. De AOW-leeftijd als eindleeftijd is vervallen.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen, groothandel  Begin januari 2019 is voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds per 01-01-2019 het jaarmaximum voor de werkgever gewijzigd in € 55927.   Op 11 januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 11 januari 2019 zijn voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 55927 respectievelijk € 107593. Op 17 januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de percentages gewijzigd in 7,5 en 15. Op 17 januari 2019 is de standaardwaarde voor 'Generatiepact Percentage Pensioenopbouw' gevuld met 100,00. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > het arbeidsvoorwaardenscherm. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Controleoverzichten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.    De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds per 01-01-2019 de jaarmaxima voor de werkgever gewijzigd in € 74327.   Op 10 januari  2019 zijn voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra per 01-01-2019 de percentages gewijzigd in 0,0355. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 05 VUT per 01-01-2019 de percentages gewijzigd in 10,28 en 17,7.   Voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 16 Extra fonds 4 zijn per 01-01-2019 de jaarmaxima voor de werkgever gewijzigd in € 74327.   Op 10 januari  2019 zijn voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra per 01-01-2019 de percentages gewijzigd in 0,0355. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds per 01-01-2019 de jaarmaxima voor de werkgever gewijzigd in € 74327.   Op 10 januari  2019 zijn voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra per 01-01-2019 de percentages eerst gewijzigd in 0,355 en ruim een uur later gecorrigeerd in 0,0355. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 826 M&T Isolatiebedrijf Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds per 01-01-2019 de jaarmaxima voor de werkgever gewijzigd in € 74327.   Voor pensioensoort 13 Extra fonds zijn per 01-01-2019 de jaarmaxima gewijzigd in 55927. Op 10 januari  2019 zijn voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra per 01-01-2019 de percentages gewijzigd in 0,0355. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 826 M&T Goud- en Zilvernijverheid Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds per 01-01-2019 de jaarmaxima voor de werkgever gewijzigd in € 74327.   Op 10 januari  2019 zijn voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra per 01-01-2019 de percentages gewijzigd in 0,0355. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 833 Woondiensten Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 13 Pensioen extra per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 14770 respectievelijk € 107593. Voor pensioensoort 07 Vroegpensioenextra is het percentage per 01-01-2019 gewijzigd in 3,8.  Voor pensioensoort 08 WIA Hiaat zijn per 01-01-2019 de maxima gewijzigd in € 56115. Voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra zijn per 01-01-2019 de franchises gewijzigd in € 56115 ; de percentages zijn gewijzigd in 0,85 en 0,45. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 838 Wonen Medio januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is per 01-01-2019 het jaarmaximum voor de werkgever gewijzigd in € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn per 01-01-2019 de percentages gewijzigd in 0,2533 en 0,7467. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. N.B.: Wij adviseren u om contact op te nemen met de afdeling planning, zodat de inrichting bij uw bedrijf kan worden omgezet naar CAO 727 Fashion, Sport & Lyfestyle. Wij kunnen u niet garanderen dat wij de CAO-inrichting voor de per 01-01-2018 vervallen CAO 838 blijven ondersteunen.  CAO 884 Boekhandel en Kantoorvakhandel Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO. CAO 932 Bioscoopbedrijf  Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 12426 respectievelijk € 107593.  Het werkgeverspercentage voor medewerkers van 20 jaar en ouder is  gewijzigd in 12,3. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 1060 Nbbu Uitzendkrachten  Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13811,20 respectievelijk € 62150,40. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 1077 Schoen- en Lederwarenindustrie    Medio januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvulling en 03 Pensioen overbrugging per 01-01-2019 de franchises en de jaarmaxima gewijzigd in € 13582  respectievelijk € 55927.   In verband met de overgang naar Pensioenfonds detailhandel, is op 15-01-2019 de berekening per 01-01-2019 toegevoegd voor dezelfde pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvulling en 03 Pensioen overbrugging > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). De arbeidsvoorwaarden Pensioen, Pensioen aanvulling en Pensioen overbrugging > Benoemde variant (variabele grondslag) zijn per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt.  Op 17 januari 2019 zijn de percentages per 01-01-2019 gewijzigd conform de publicatie van het Pensioenfonds Detailhandel op die datum: 8,10 en 14,40.  Ook is de inrichting voor de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvulling en 04 Pensioen extra op basis van vaste grondslag per 01-02-2019 verwijderd. Wanneer u gebruik maakt van de berekening op basis van de vaste grondslag, adviseren wij u om per 01-01-2019 de inrichting via Beheer > Inrichting > Arbeidsvoorwaardevarianten te controleren, en zo nodig aan te passen. Vervolgens controleert u de inrichting van de arbeidsvoorwaarden bij de bestaande medewerkers, en selecteert u per 01-01-2019 Pensioensoort : 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvulling òf 03 Pensioen overbrugging > Benoemde variant (variabele grondslag).  De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 1228 Trawlvisserij Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de jaarmaxima gewijzigd in € 55927.  Ook zijn productkenmerk U0557-1003 en productvariant ZEEV1 toegevoegd.  Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn per 01-01-2019 de jaarmaxima gewijzigd in € 55927.  Ook zijn productkenmerk U0557-1003 en productvariant ZEEV2 toegevoegd.  Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging zijn per 01-01-2019 de jaarmaxima gewijzigd in € 55927. De percentages zijn gewijzigd in 9,96 en 6,64 én productkenmerk U0557-1003 en productvariant ZEEV2 zijn toegevoegd.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven  Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds (SFTW) en 12 Opleidingsfonds (Sociaal fonds M&T) per 01-01-2019 de jaarmaxima voor de werkgever gewijzigd in € 74327.   De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 1291 Nederlands Horeca Gilde (NHG CAO) Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 11008 respectievelijk € 37605.   De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO ,  en peildatum 01-01-2019. CAO 1296 Informatie-, Communicatie- en Kantoortechn.  Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 15172 respectievelijk € 66079. Op 15 januari 2019 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2019 het jaarmaximum gewijzigd in € 107593. Het maximum wordt nu afgetopt op deeltijdfactor 1. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 1458 Lederwaren en reisartikelen, detailhandel in  Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO. CAO 1459 Verf en behang, detailhandel in  Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO. CAO 1460 Fotografische artikelen, detailhandel in  Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO. CAO 1462 DIBEVO  Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO. CAO 1463 Tabaksartikelen, detailhandel in  Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO. CAO 1464 Detailhandel en Juweliersartikelen Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is per 01-01-2019 het jaarmaximum voor de werkgever gewijzigd in € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO. CAO 1629 Detailhandel in Muziekinstrumenten Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO. CAO 1639 Doe-het-zelfbranche  Begin januari 2019 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2019 het jaarmaximum voor de werkgever gewijzigd in € 55927.   Op 11 januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 1644 Textiel grootwinkelbedrijven  Medio januari 2019 is de berekening van het Sociaal fonds per 01-01-2019 toegevoegd via pensioensoort 11 Sociaal fonds > Benoemde variant (variabele grondslag).  Op 16 januari 2019 is de berekening van het Pensioen per 01-01-2019 toegevoegd via pensioensoort 01 Pensioen > Benoemde variant (variabele grondslag).  Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. Beide arbeidsvoorwaarden zijn per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is aangevinkt.  Via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.  De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO. CAO 2272 Geluid- en Beelddragers, SWK  Medio januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13582 respectievelijk € 55927. Op 17 januari 2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 het werkgeverspercentage gewijzigd in 16,8. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO. CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds per 01-01-2019 de jaarmaxima voor de werkgever gewijzigd in € 74327.   Op 10 januari  2019 zijn voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra per 01-01-2019 de percentages gewijzigd in 0,0355. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Begin januari 2019 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 13785 respectievelijk € 52042. Op 08 januari 2019 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum per 01-01-2019 gewijzigd in € 55927. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) en Pensioenen/fondsen benoemd (variabel), met als doelgroep de CAO en peildatum 01-01-2019. CAO 3855 Zwembaden   Begin januari 2019 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 de franchises en maxima gewijzigd in € 11008 respectievelijk € 55927. De percentages zijn gewijzigd in 12,66 en 15,05. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO , en peildatum 01-01-2019. Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 173 Weergaven
CAO 41 Bouwmaterialen handel In december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 43 Architectenbureaus Begin januari is per 01-01-2019 ' Af te dragen bedrag Soc fonds ' vastgelegd voor € 53,00.  U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > Sociaal fonds werkgeverslast > Standaard variant.   Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO, zult u de inrichting van CAO niveau niet kunnen zien. Via Rapporten > Controleoverzichten > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.   CAO 50 Apotheken In december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 83 Betonproductenindustrie In oktober 2017 waren de salarisschalen per 01-01-2018 en per 01-01-2019 ingelezen. Naar aanleiding van Staatscourant nummer 68573 zijn begin januari 2019 per 01-01-2019 een aantal minimale wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal voor salaristabel B. De verschillen bedragen maximaal € 1. U kunt de huidige inrichting controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 118 Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven In december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 157 Zuivelindustrie I Op 22 januari 2019 is de berekening van SPAWW per 01-02-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 187 Bos en natuur raam cao In december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland In december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  Medio januari 2019 is de arbeidsvoorwaarde Garantieloon > Standaard variant per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt.  Per 01-01-2019 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster omdat het woord ' Levensloop ' niet meer voorkomt in de CAO. Wanneer u deze arbeidsvoorwaarde wilt blijven gebruiken, kunt u de inrichting controleren, en eventueel aanpassen, via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten.    CAO 245 Tuinzaadbedrijven (niet gepubliceerd!) Op 25 januari 2019 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 316 Levensmiddelenbedrijf In februari 2018 waren de salariswijzigingen per 25-02-2019 en 01-03-2019 al doorgevoerd in de salarisschaal. Omdat het overgrote deel van de medewerkers die aan deze CAO zijn gekoppeld, per periode worden verloond, zijn de uurlonen nu gewijzigd per 25-02-2019. Dit houdt in dat ook voor medewerkers die per maand worden verloond, deze bedragen worden gehanteerd voor mutaties die betrekking hebben op 25-02-2019 tot en met 28-02-2019.  CAO 359 Zoetwarenindustrie Op 22 januari 2019 is de berekening van SPAWW per 01-02-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 433 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Begin januari 2019 zijn een aantal standaardwaarden gewijzigd per 01-01-2019 : BPF SGB max. uurloon is gewijzigd in € 28,31 BPF SGB uurfranchise is gewijzigd in € 5,58 FBO RAS max. uurloon is gewijzigd in € 28,31. Deze inrichting kunt u controleren via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijfs CAO > SGB pensioen, variant SGB pensioen.  Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO, zult u de inrichting van CAO niveau niet kunnen zien. Via Rapporten > Controleoverzichten > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.   Ondanks het feit dat de leden van de FNV medio februari 2019 nog moeten stemmen over het onderhandelingsresultaat van de nieuwe CAO, zijn per 01-01-2019 salarisschalen ingelezen conform de informatie die op de site van www.OSB.nl was te vinden. Wanneer er nog wijzigingen plaatsvinden in deze salarisschalen, zullen wij de wijzigingen uiteraard nog doorvoeren in de referentietabel Salarisschaal.  Op 22-01-2019 zijn - ook op basis van het onderhandelingsresultaat - wijzigingen vastgelegd bij gegevenselement Percentage (Eindejaarsuitkering): per 01-01-2019 is 2,85 vastgelegd, per 01-01-2020 is 3,20 vastgelegd en per 01-01-2021 is 4,20 vastgelegd.   Wanneer u gebruik maakt van deze arbeidsvoorwaarde, en zelf inrichting heeft vastgelegd op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO, zult u de inrichting van CAO niveau niet kunnen zien. Via Rapporten > Controleoverzichten > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Ook is het mogelijk dat u voor deze berekening gebruik maakt van een andere arbeidsvoorwaarde. Uiteraard zullen deze wijzigingen bij u dan geen gevolgen hebben voor de berekening van de Eindejaarsuitkering.   Wanneer er nog andere afspraken worden gemaakt bij het definitief worden van de CAO, zullen wij deze wijzigingen uiteraard nog doorvoeren in de arbeidsvoorwaarde.   CAO 465 Banden- en wielenbranche In december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 475 Sport Eind december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-02-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 496 Particuliere beveiliging Medio januari 2019 is per 01-01-2019 Productkenmerk (ANW Hiaat) vastgelegd met U0117-1147. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO. Wanneer u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de CAO-inrichting niet kunnen zien.   Via Rapporten > Controleoverzichten > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd.  CAO 563 Zuivelindustrie Hoger Personeel Op 22 januari 2019 is de berekening van SPAWW per 01-02-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst  Eind december 2018 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster, omdat het woord ' Levensloop ' niet meer voorkomt in de CAO. Wanneer u toch gebruik wilt blijven maken van deze arbeidsvoorwaarde, kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel wijzigen, via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten. Per 01-12-2018 is de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget > Benefitbudget res.via werkgever toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt. Ook hiervoor geldt dat u de inrichting bij uw bedrijf kunt controleren, en eventueel wijzigen, via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten. Voor de gegevenselementen Ziektedagen en Ziekteuren 1, 2 en 3 zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd. Via Beheer > Inrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de alternatieve omschrijvingen van deze gegevenselementen controleren, en eventueel wijzigen. Wanneer u zelf alternatieve omschrijvingen voor deze gegevenselementen heeft vastgelegd, zult u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Controleoverzichten > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u controleren op welk niveau bij uw bedrijf alternatieve omschrijvingen zijn vastgelegd.   CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen  In december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle Eind december 2018 zijn 2 berekeningen toegevoegd voor de uitbetaling van Eenmalige uitkeringen : Arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode is per 01-02-2018 ingericht voor de Eenmalige uitkering per 01-02-2019 ; de inrichting is per 01-03-2019 weer verwijderd.  Arbeidsvoorwaarde Gratificatie 2 > Opbouwmethode is per 01-01-2019 ingericht voor de Eenmalige uitkering per 01-01-2020 ; de inrichting is per 01-02-2020 weer verwijderd. De arbeidsvoorwaarden zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt. Via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel wijzigen.  Via Beheer > Inrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de alternatieve omschrijvingen van de arbeidsvoorwaarden controleren, en eventueel wijzigen. Wanneer u zelf alternatieve omschrijvingen voor deze arbeidsvoorwaarden heeft vastgelegd, zult u de inrichting op CAO-niveau niet zien.  Via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO kunt u de inrichting van deze arbeidsvoorwaarden controleren en aanvullen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf ( wanneer u mag herberekenen over het huidige en het vorige jaar ) kunt u de inrichting voor de Eenmalige uitkering per 01-02-2019 nog met een begindatum in 2018 activeren bij de medewerkers. Dit houdt wel in dat er voor deze medewerkers een herberekening plaatsvindt per 01-02-2018 of een latere datum indienst. Begin januari 2019 zijn de salariswijzigingen per 01-01-2019 voor de categorieën 07 Mode, Juweliers en Parfumerieën en Verf en Woninginrichting Nieuw, 08 Sport en schoenen Nieuw en 09 Wonen Nieuw ingelezen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  CAO 748 Slagersbedrijf In december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 791 Textiel-goederen en aanverwante artikelen, grooth In december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie Op 22 januari 2019 is de berekening van SPAWW per 01-02-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 830 Groenvoederdrogerijen (niet gepubliceerd!) Op 25 januari 2019 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 833 Woondiensten Per 01-02-2019 is de berekening van SPAWW geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 841 OWASE-bedrijven (niet gepubliceerd!) Op 25 januari 2019 is de berekening van SPAWW per 01-11-2018 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf Op 22 januari 2019 is de berekening van SPAWW per 01-02-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 979 De Museumvereniging (niet gepubliceerd!) Op 25 januari 2019 is de berekening van SPAWW per 01-02-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 1496 Bakkersbedrijf Op 22 januari 2019 is de berekening van SPAWW per 01-02-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in In december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 1869 Glastuinbouw In december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 1944 Open teelten In december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 1945 Productiegerichte dierhouderij In december 2018 is de berekening van SPAWW per 01-01-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 2535 Mode-, Interieur-, tapijt- en textielindustrie Op 22 januari 2019 is de berekening van SPAWW per 01-02-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 2948 Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) Op 25 januari 2019 is de berekening van SPAWW per 01-02-2019 geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  CAO 3798 Uitgeverijbedrijf Per 01-02-2019 is de berekening van SPAWW geactiveerd door SPAWW Verzekerd op 'Ja'  te zetten. U kunt deze inrichting controleren via Bedrijf > Salarisadministratie > Stichting PAWW.  Indien gewenst kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerkergegevens > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. In de CAO voor SPAWW leest u in bijlage 3 voor welke medewerkers u de berekening niet hoeft uit te voeren.  Op verzoek is per 01-01-2019 de inrichting van Generatiepact Percentage Doorbetalen ( waarde : 90,00 ) én Generatiepact Percentage Werken ( waarde : 80,00 ) verwijderd.  Indien gewenst kunt u via Beheer > Inrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO opnieuw inrichting toevoegen in het arbeidsvoorwaardenscherm bij de arbeidsvoorwaarde Generatiepact > Standaard.   Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 177 Weergaven
CAO 20 Goederenvervoer Nederland Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds is de einddatum per 01-01-2019 gewijzigd in de AOW-leeftijd. Het toetsmoment is de Geboortedag. Via deze pensioensoort wordt de premie voor SOOB berekend.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2019. CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds is de einddatum per 01-01-2019 gewijzigd in de AOW-leeftijd. Het toetsmoment is de Geboortedag. Via deze pensioensoort wordt de premie voor SOOB berekend.  Het volgende bedrag is met ingang van 01-01-2019 is vastgelegd: Minimum bedrag (Vak.toesl.)   2107,45   Via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting controleren, en eventueel aanpassen.  Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2019. Per 01-01-2019 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt: Benefitbudget >  Benefitbudget res.via werkgever Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren >  Standaard variant Per 01-03-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever Standaard Via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.  CAO 35 Textielverzorging Update document cao-inrichting. Voor CAO 35 Textielverzorging is het document CAO-inrichting geactualiseerd. Dit document is bijgewerkt op basis van de huidige inrichting. U kunt dit document downloaden via deze link. CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie  Bij een controle bleek dat de CAO-inrichting nog niet was vergeleken met de inhoud van de CAO met ingangsdatum 01-06-2018. Voor de participatieschalen zijn de regels voor de leeftijden van 21 en 22 jaar verwijderd.  Voor de reguliere salarisschalen is de Categorie ' 0 ' voor de reguliere medewerkers verwijderd. Wanneer u gebruik maakte van deze categorie, kunt u de selectie voor deze categorie bij de medewerkers deselecteren bij Categorie (Salarisschaal).  De reguliere en de jeugdsalarissen zijn per 01-06-2018 gewijzigd. Vervolgens zijn de participatiesalarissen per 01-07-2018 opnieuw vastgelegd.  Daarna zijn de participatiesalarissen per 01-01-2019 berekend en ingelezen.  In de referentietabel Leeftijd percentages is de Leeftijd minimum vakantietoeslag per 01-06-2018 gewijzigd van 22 jaar in 21 jaar. Daarnaast is Minimum bedrag (Vak.toesl.) per 01-06-2018 gewijzigd in € 2348,21. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2019. Over 2018 wordt geen automatische herberekening uitgevoerd. Wanneer u correcties wilt laten uitvoeren over 2018, kunt u de servicedesk vragen om een herberekening met ingang van 01-01-2018 of 01-06-2018 uit te voeren.  Ook zijn er per 01-06-2018 2 arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt :    Winstdeling > Opbouwmethode Aanvulling op Uitkeringen > Standaard Per 01-03-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever >  Standaard Per 01-03-2019 is inrichting toegevoegd voor (O) Toeslagen variabel in verband met Toeslag verschoven uren 27%. Voor (M) Toeslagen variabel Vergoeding is een alternatieve omschrijving toegevoegd in verband met Toeslag verschoven uren 18%. Voor (M) Toeslagen variabel is het percentage ( 18% ) toegevoegd in de alternatieve omschrijvingen om het onderscheid met Toeslag verschoven uren 27% duidelijk te maken. Via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting controleren, en eventueel aanpassen.  Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.  Via Beheer > Inrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Ook hier geldt dat u de inrichting van CAO-niveau niet kunt zien, wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd.  Via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.  CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle  Per 01-03-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw   100,00   De inrichting van de arbeidsvoorwaarde ( voorheen de Seniorenregeling ) kunt u controleren en eventueel aanpassen via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > Generatiepact. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.    Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, autoselectie is niet aangevinkt: Benefitbudget >  Benefitbudget res.via werkgever Via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.  CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Per 01-02-2019 zijn de maandsalarissen gewijzigd. De bedragen voor salarisschaal A zijn ook gewijzigd. Omdat de verhoging van € 81 niet geldt voor nieuwe medewerkers, is voor hen salarisschaal AA toegevoegd. Voor de medewerkers die na 01-02-2019 indienst treden blijft het minimumloon gelden. Ook de Waardenlijst op CAO-niveau is uitgebreid met deze salarisschaal.  Wanneer wij de salarisschalen voor 4-wekenverloners en voor uurloners hebben ontvangen, zullen wij ook voor deze periodiciteit en voor de uurloners de salarisbedragen vastleggen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2019. CAO 3768 Uitvaartbranche Per 01-03-2019 is de volgende inrichting toegevoegd:  (E) Grondslagvariant (Toesl.var.)   Grondslagvariant Toeslag Buitendienst 50%  Grondslag var toeslagen 1   (E) Percentage (Toesl.var.)   Percentage Toeslag Buitendienst 50%  50   (F) Grondslagvariant (Toesl.var.)   Grondslagvariant Toeslag Plusuren 9,6%  Grondslag var toeslagen 3   (F) Percentage (Toesl.var.)   Percentage Toeslag Plusuren 9,6%  9,6   Wanneer u zelf Alternatieve omschrijvingen of standaardwaarden heeft vastgelegd, zult u deze CAO-inrichting niet kunnen zien. Alternatieve omschrijvingen kunt u wijzigen via Beheer > Inrichting > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel aanpassen via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > Toeslagen (variabel).    Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 161 Weergaven
CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Voor de berekening van de premie ten behoeve van de Stichting SWWM is pensioensoort 06 Vroegpensioen ingericht per 01-01-2019. Als alternatieve omschrijving is Stichting SWWM vastgelegd.  De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Ophogingspercentage vakantietoeslag (Vroegp.) is gevuld met 8,00. In de referentietabel is de berekening toegevoegd per 01-01-2019, met percentage 0,00. Per 01-07-2019 is het percentage gewijzigd in 0,3. De inrichting is toegevoegd per 01-01-2019 omdat in de Staatscourant wordt aangegeven dat moet worden gerekend met de waarde per 1 januari. Het percentage waarmee de salarissen na 1 januari van dat jaar zijn verhoogd, blijft buiten beschouwing. Via Beheer > Inrichting > Alternatieve omschrijvingen > Arbeidsvoorwaarde kunt u de alternatieve omschrijving van CAO-niveau overschrijven.  Wanneer u wilt rekenen met een ander ophogingspercentage vakantietoeslag kunt u dit percentage per 01-01-2019 wijzigen via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > arbeidsvoorwaarde Stichting SWWM. Via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.  Zowel voor de alternatieve omschrijving als voor het ophogingspercentage vakantietoeslag geldt: wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien.  Via Rapporten > Controleoverzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen kunt u zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.  CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Voor de berekening van de premie ten behoeve van de Stichting SWWM is pensioensoort 06 Vroegpensioen ingericht per 01-01-2019. Als alternatieve omschrijving is Stichting SWWM vastgelegd. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Ophogingspercentage vakantietoeslag (Vroegp.) is gevuld met 8,00. In de referentietabel is de berekening toegevoegd per 01-01-2019, met percentage 0,00. Ten behoeve van 4-wekenverloners is een regel toegevoegd met variant 0001. Bij een inrichting van peildag 01 en peilmaand 01 wordt gepeild op de eerste dag van de periode, voor 4-wekenverloning nu op 31-12-2018. Wanneer u per 4 weken verloont, en wilt peilen op de tweede dag van de periode, nu op 01-01-2019, kunt u bij deze pensioensoort gebruik maken van variant 0001 die is toegevoegd aan de referentietabel. Voor deze variant is peildag 02 en peilmaand 01 vastgelegd; volgend jaar zullen wij deze peildag moeten wijzigen in 03. Ook is de variant vastgelegd in de waardenlijst. Die kunt u opvragen via Rapporten > Controleoverzichten > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden > zoeken op variant. Om gebruik te kunnen maken van deze variant, kiest u per 01-01-2019 voor Bedrijf > Arbeidsvoorwaarden > Bedrijf CAO > arbeidsvoorwaarde Stichting SWWM, en daarna kunt u de variant selecteren. De variant wordt dan bij iedere medewerker getoond, bij wie u gebruik maakt van de benoemde pensioenregeling met vaste grondslag. N.B.: wanneer u als 4-wekenverloner gebruik maakt van de benoemde pensioenen met vaste grondslag, en graag ook voor de andere pensioensoorten wilt peilen op de 2de dag van periode 01, kunt u hiervoor een request inleggen, zodat wij de referentietabel en de waardenlijst voor u kunnen uitbreiden met varianten met peildag 02 en peilmaand 01.  Per 01-07-2019 is het percentage gewijzigd in 0,3. De inrichting is toegevoegd per 01-01-2019 omdat in de Staatscourant wordt aangegeven dat moet worden gerekend met de waarde per 1 januari. Het percentage waarmee de salarissen na 1 januari van dat jaar zijn verhoogd, blijft buiten beschouwing. Via Beheer > Inrichting > Alternatieve omschrijvingen > Arbeidsvoorwaarde kunt u de alternatieve omschrijving van CAO-niveau overschrijven.  Wanneer u wilt rekenen met een ander ophogingspercentage vakantietoeslag - bijvoorbeeld wanneer u per 4 weken verloont - kunt u dit percentage per 01-01-2019 wijzigen via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > arbeidsvoorwaarde Stichting SWWM. Via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.  Zowel voor de alternatieve omschrijving als voor het ophogingspercentage vakantietoeslag geldt: wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien.  Via Rapporten > Controleoverzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen kunt u zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.  CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Bij een inrichting van peildag 01 en peilmaand 01 wordt gepeild op de eerste dag van de periode, voor 4-wekenverloning nu op 31-12-2018. Wanneer u per 4 weken verloont, en wilt peilen op de tweede dag van de periode, nu op 01-01-2019, kunt u gebruik maken van varianten die zijn toegevoegd aan de referentietabel voor benoemde pensioenen met vaste grondslag. Voor deze varianten is peildag 02 en peilmaand 01 vastgelegd; volgend jaar zullen wij deze peildag moeten wijzigen in 03. De referentietabel kunt u opvragen via Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast), als doelgroep selecteert u de CAO, u kiest peildatum 01-01-2019 of later, en vraagt het rapport op. Ook zijn varianten vastgelegd in de waardenlijst. Die kunt u opvragen via Rapporten > Controleoverzichten > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden > zoeken op variant. Om gebruik te kunnen maken van deze varianten, kiest u per 01-01-2019 voor Bedrijf > Arbeidsvoorwaarden > Bedrijf CAO > en per pensioensoort kunt u de variant selecteren. De variant wordt dan bij iedere medewerker getoond, bij wie u gebruik maakt van de benoemde pensioenen met vaste grondslag. Voor de berekening van de premie ten behoeve van de Stichting SWWM is pensioensoort 06 Vroegpensioen ingericht per 01-01-2019. Als alternatieve omschrijving is Stichting SWWM vastgelegd.  De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Ophogingspercentage vakantietoeslag (Vroegp.) is gevuld met 8,00. In de referentietabel is de berekening toegevoegd per 01-01-2019, met percentage 0,00. Ten behoeve van 4-wekenverloners is een regel toegevoegd met variant 0001 (zie hierboven).  Per 01-07-2019 is het percentage gewijzigd in 0,3. De inrichting is toegevoegd per 01-01-2019 omdat in de Staatscourant wordt aangegeven dat moet worden gerekend met de waarde per 1 januari. Het percentage waarmee de salarissen na 1 januari van dat jaar zijn verhoogd, blijft buiten beschouwing. Via Beheer > Inrichting > Alternatieve omschrijvingen > Arbeidsvoorwaarde kunt u de alternatieve omschrijving van CAO-niveau overschrijven. Wanneer u wilt rekenen met een ander ophogingspercentage vakantietoeslag - bijvoorbeeld wanneer u per 4 weken verloont - kunt u dit percentage per 01-01-2019 wijzigen via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > arbeidsvoorwaarde Stichting SWWM. Via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Zowel voor de alternatieve omschrijving als voor het ophogingspercentage vakantietoeslag geldt: wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Controleoverzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen kunt u zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 826 M&T Installatiebedrijf Voor de berekening van de premie ten behoeve van de Stichting SWWM is pensioensoort 06 Vroegpensioen ingericht per 01-01-2019. Als alternatieve omschrijving is Stichting SWWM vastgelegd. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Ophogingspercentage vakantietoeslag (Vroegp.) is gevuld met 8,00. In de referentietabel is de berekening toegevoegd per 01-01-2019, met percentage 0,00. Per 01-07-2019 is het percentage gewijzigd in 0,3. De inrichting is toegevoegd per 01-01-2019 omdat in de Staatscourant wordt aangegeven dat moet worden gerekend met de waarde per 1 januari. Het percentage waarmee de salarissen na 1 januari van dat jaar zijn verhoogd, blijft buiten beschouwing. Via Beheer > Inrichting > Alternatieve omschrijvingen > Arbeidsvoorwaarde kunt u de alternatieve omschrijving van CAO-niveau overschrijven. Wanneer u wilt rekenen met een ander ophogingspercentage vakantietoeslag kunt u dit percentage per 01-01-2019 wijzigen via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > arbeidsvoorwaarde Stichting SWWM. Via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Zowel voor de alternatieve omschrijving als voor het ophogingspercentage vakantietoeslag geldt: wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Controleoverzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen kunt u zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven Voor de berekening van de premie ten behoeve van de Stichting SWWM is pensioensoort 06 Vroegpensioen ingericht per 01-01-2019. Als alternatieve omschrijving is Stichting SWWM vastgelegd. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Ophogingspercentage vakantietoeslag (Vroegp.) is gevuld met 8,00. In de referentietabel is de berekening toegevoegd per 01-01-2019, met percentage 0,00. Per 01-07-2019 is het percentage gewijzigd in 0,3. De inrichting is toegevoegd per 01-01-2019 omdat in de Staatscourant wordt aangegeven dat moet worden gerekend met de waarde per 1 januari. Het percentage waarmee de salarissen na 1 januari van dat jaar zijn verhoogd, blijft buiten beschouwing. Via Beheer > Inrichting > Alternatieve omschrijvingen > Arbeidsvoorwaarde kunt u de alternatieve omschrijving van CAO-niveau overschrijven. Wanneer u wilt rekenen met een ander ophogingspercentage vakantietoeslag kunt u dit percentage per 01-01-2019 wijzigen via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > arbeidsvoorwaarde Stichting SWWM. Via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Zowel voor de alternatieve omschrijving als voor het ophogingspercentage vakantietoeslag geldt: wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Controleoverzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen kunt u zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf Voor de berekening van de premie ten behoeve van de Stichting SWWM is pensioensoort 06 Vroegpensioen ingericht per 01-01-2019. Als alternatieve omschrijving is Stichting SWWM vastgelegd. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Ophogingspercentage vakantietoeslag (Vroegp.) is gevuld met 8,00. In de referentietabel is de berekening toegevoegd per 01-01-2019, met percentage 0,00. Ten behoeve van 4-wekenverloners is een regel toegevoegd met variant 0001. Bij een inrichting van peildag 01 en peilmaand 01 wordt gepeild op de eerste dag van de periode, voor 4-wekenverloning nu op 31-12-2018. Wanneer u per 4 weken verloont, en wilt peilen op de tweede dag van de periode, nu op 01-01-2019, kunt u bij deze pensioensoort gebruik maken van variant 0001 die is toegevoegd aan de referentietabel. Voor deze variant is peildag 02 en peilmaand 01 vastgelegd; volgend jaar zullen wij deze peildag moeten wijzigen in 03. Ook is de variant vastgelegd in de waardenlijst. Die kunt u opvragen via Rapporten > Controleoverzichten > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden > zoeken op variant. Om gebruik te kunnen maken van deze variant, kiest u per 01-01-2019 voor Bedrijf > Arbeidsvoorwaarden > Bedrijf CAO > arbeidsvoorwaarde Stichting SWWM, en daarna kunt u de variant selecteren. De variant wordt dan bij iedere medewerker getoond, bij wie u gebruik maakt van de benoemde pensioenregeling met vaste grondslag. N.B.: wanneer u als 4-wekenverloner gebruik maakt van de benoemde pensioenen met vaste grondslag, en graag ook voor de andere pensioensoorten wilt peilen op de 2de dag van periode 01, kunt u hiervoor een request inleggen, zodat wij de referentietabel en de waardenlijst voor u kunnen uitbreiden met de varianten met peildag 02 en peilmaand 01.  Per 01-07-2019 is het percentage gewijzigd in 0,3. De inrichting is toegevoegd per 01-01-2019 omdat in de Staatscourant wordt aangegeven dat moet worden gerekend met de waarde per 1 januari. Het percentage waarmee de salarissen na 1 januari van dat jaar zijn verhoogd, blijft buiten beschouwing. Via Beheer > Inrichting > Alternatieve omschrijvingen > Arbeidsvoorwaarde kunt u de alternatieve omschrijving van CAO-niveau overschrijven.  Wanneer u wilt rekenen met een ander ophogingspercentage vakantietoeslag - bijvoorbeeld wanneer u per 4 weken verloont - kunt u dit percentage per 01-01-2019 wijzigen via Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > arbeidsvoorwaarde Stichting SWWM. Via Beheer > Inrichting > Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Zowel voor de alternatieve omschrijving als voor het ophogingspercentage vakantietoeslag geldt: wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien.  Via Rapporten > Controleoverzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen kunt u zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 166 Weergaven
Minimumlonen  Na de publicatie van de bedragen van het minimum(jeugd)loon per 01-07-2019, hebben wij de wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Minimum(jeugd)loon.  Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:49
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 170 Weergaven
CAO 20 Goederenvervoer Nederland Ten behoeve van de berekening van Minimum vakantietoeslag zijn de percentages in de referentietabel Leeftijd percentages per 01-01-2019 aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO.   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2019. CAO 26 Vleessector Voor de berekening van de premie ten behoeve van het Fonds Collectieve Belangen Vleessector is per 01-07-2019 het percentage gewijzigd in 0,7. De eindleeftijd is gewijzigd in 99.   CAO 35 Textielverzorging Per 01-06-2019 is SPAWW verzekerd op Ja gezet. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u deze inrichting controleren.  Wanneer er in de CAO situaties genoemd zijn, waarvoor de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW.  CAO 41 Bouwmaterialen handel Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn een aantal bedragen die lager zijn dan het minimumloon per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 50 Apotheken Per 01-04-2019 is in het standaard arbeidsvoorwaardencluster bij Salaris > Salaris (vast bruto) Autoselectie uitgevinkt, en bij Salaris > Salarisschaal is Autoselectie aangevinkt.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardencluster kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel op niveau Klant of Bedrijf aanpassen.    Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de salarisbedragen die lager zijn dan het minimumloon per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   CAO 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie Per 01-10-2018 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaardarbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt : Generatiepact Standaard De volgende standaardwaarden zijn per diezelfde datum vastgelegd: Generatiepact Percentage Doorbetalen     95,00   Generatiepact Percentage Pensioenopbouw     100,00   Generatiepact Percentage Werken     90,00   Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u deze inrichting op CAO-niveau niet zien.  Per 01-10-2018 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1939,20. Bij ' Controleren op wettelijk minimum Vak.toesl.' is vastgelegd: Controleren en aanvullen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2019 plaatsvinden. Wanneer u met ingang van 01-10-2018 een herberekening wilt uitvoeren, kunt u contact opnemen met onze Servicedesk. Uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster zijn per 01-05-2019 de volgende arbeidsvoorwaarden verwijderd, omdat hierover niets meer te lezen is in de CAO: Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, en Garantieloon > Standaard variant.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.  Ook de volgende standaardwaarden zijn per 01-05-2019 verwijderd: Garantie inkomen 1   1453,46   EUR  Garantie inkomen 1 - Periodiciteit   Afrekenperiode   Standaardwaarden kunt u controleren op de historie van de arbeidsvoorwaardenschermen. Op deze schermen kunt u eventueel ook wijzigingen doorvoeren.  CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de salariswijzigingen voor groep 1a per die datum doorgevoerd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   CAO 157 Zuivelindustrie In de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd/vast zijn per 01-01-2019 Productvarianten toegevoegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling: BasA en BasB.  Deze productvarianten zijn van belang voor de aanleveringen aan het pensioenfonds.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd/vast met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden, waarbij deze productvarianten worden opgenomen in de payrollelementen.  Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de salariswijzigingen voor Salarisschaal AA per die datum doorgevoerd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   CAO 182 Horeca en aanverwante bedrijf  Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de lonen van de leerlingen én de salarisbedragen voor 21-jarigen uit tabel I per die datum gewijzigd. De salaristrede voor 22-jarigen is vervallen. In de waardenlijst is de omschrijving voor de salaristrede voor de leeftijd van 21 jaar is gewijzigd in 21 jaar en ouder. U kunt de inrichting van de bedragen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  Voor de berekening van het nabestaandenpensioen is een berekening toegevoegd via pensioensoort 03 Pensioen aanvulling.  Ophogingspercentage vakantietoeslag = 8, VCR rekenen = Ja. Pro rata methode = gemiddelde o.b.v. 260 dagen ( omdat 1976 uren : 38 uren per week exact 52 weken is ). In de referentietabel is aangegeven 19 Min./max. vakantietoeslag = 1 Minimum vakantietoeslag. CAO 218 Besloten busvervoer De salariswijzigingen per 01-01-2019 zijn doorgevoerd. Ook zijn de bedragen van een aantal toeslagen per die datum gewijzigd: Afwijkende grondslag 1 (Toesl.var.)  Onderbrek toeslag grondsl  13,81   EUR  Afwijkende grondslag 1 (Toesl.vast)   Afwijkende grondslag 1  25,18   EUR  Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.)   Onderbrek tsl verm grondsl  8,74  EUR  Bruto vergoeding 1 bedrag  Intrekken compensatie rustdag dagtarief 12,22  EUR Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2019. Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) per die datum gewijzigd in het minimum maandloon ad € 1635,60.  Wanneer u hiervoor zelf geen inrichting heeft vastgelegd, kunt u deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Binnen de Bedrijf CAO selecteert u de arbeidsvoorwaarde. Op het historiescherm kunt u zien welke bedragen bij u zijn vastgelegd.   In de referentietabel Leeftijd percentages zijn de percentages per 01-07-2019 aangepast aan de percentages die per leeftijd gelden voor de berekening van het minimumloon. U kunt de inrichting van de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO.   CAO 359 Zoetwarenindustrie Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de participatieschalen per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   CAO 427 Tandtechniek Omdat het pensioenfonds Tandtechniek in liquidatie is, is op 17-01-2019 inrichting toegevoegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP conform de voorschriften van PFZW.  Om een aangifte met ingang van 01-10-2018 mogelijk te maken, is nu inrichting per die datum toegevoegd. De wijzigingen per 01-01-2019 zijn daarna opnieuw vastgelegd.  CAO 487 Metalektro Om meer duidelijkheid te verschaffen voor bedrijven die aan meerdere CAO's zijn gekoppeld, zijn de alternatieve omschrijvingen van de arbeidsvoorwaarden Salaris en de diverse pensioensoorten gewijzigd.  Voor Salaris is Salaris 00 487 vastgelegd. Deze werkwijze is ook gebruikt voor de diverse pensioenregelingen. Wanneer er al een alternatieve omschrijving was vastgelegd, is de tekst uitgebreid met het volgnummer van de pensioensoort, gevolgd door de CAO code.  Wanneer u zelf al een alternatieve omschrijving had vastgelegd, zult u deze wijziging op CAO-niveau niet kunnen zien. Indien gewenst kunt u via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijving de CAO-inrichting overschrijven.  CAO 496 Particuliere Beveiliging Om meer duidelijkheid te verschaffen voor bedrijven die aan meerdere CAO's zijn gekoppeld, zijn de alternatieve omschrijvingen van de arbeidsvoorwaarden Salaris en de diverse pensioensoorten gewijzigd.  Voor Salaris is Salaris 00 496 vastgelegd. Deze werkwijze is ook gebruikt voor de diverse pensioenregelingen. Wanneer er al een alternatieve omschrijving was vastgelegd, is de tekst uitgebreid met het volgnummer van de pensioensoort, gevolgd door de CAO code.  Wanneer u zelf al een alternatieve omschrijving had vastgelegd, zult u deze wijziging op CAO-niveau niet kunnen zien. Indien gewenst kunt u via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijving de CAO-inrichting overschrijven.  Ten behoeve van de berekening van de Eindejaarsuitkering is Percentage (grat.) per 31-12-2018 gewijzigd in 2,01.  De uitkering moet worden berekend over het basissalaris plus vakantiebijslag over de arbeidstijd exclusief overwerk over 13 loonperiodes, te weten over loonperiode 1 tot en met 11 2019 plus twee keer de arbeidstijd over deze 11 voorafgaande loonperiodes gedeeld door 11. De berekening over de 2 extra loonperiodes wordt niet door Payroll Business ondersteund. Hiervoor zult u de uitbetaling handmatig moeten aanpassen.  Per 31-12-2018 is bij ' Nog in dienst op datum (grat)' vastgelegd : 2019-11-18. Het advies is om deze datum te controleren en eventueel aan te passen, uiterlijk per de begindatum van periode 2019-11. Bij ' Betaalperiode (grat.)' is 12 vastgelegd, en bij ' Eindeperiode (grat)' : 13.  Per 30-12-2019 is bij ' Nog in dienst op datum (grat)' vastgelegd : 2020-11-09. Ook hier is het advies om deze datum te controleren en eventueel aan te passen, uiterlijk per de begindatum van periode 2020-11. N.B.: wanneer u een wijziging met een ingangsdatum in 2019 heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor 2020 niet meer zichtbaar.  Bij ' Afrekening bij uit dienst (grat)' is vastgelegd: Nooit. Wanneer een medewerker gedurende periode 12 uitdienst treedt, zult u de inrichting bij deze medewerker wellicht moeten wijzigen.  De consignatievergoedingen, de vergoeding voor telefonische bereikbaarheid, en de hondenvergoeding zijn per 31-12-2018 c.q. per 25-02-2019 gewijzigd: Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.)   1,12   EUR  Afwijkende grondslag 2 (Toesl.vast)   55,82   EUR  Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.)   2,23   EUR  Afwijkende grondslag 3 (Toesl.vast)   89,67   EUR  Afwijkende grondslag 4 (Toesl.var.)   2,23   EUR  Voor de berekening ten behoeve van de Stichting PAWW is nog geen begindatum vastgelegd. Wanneer de begindatum van de berekening bekend is, zullen wij die datum voor u vastleggen.  Voor een werknemer van wie het aaneengesloten dienstverband bij een of meerdere particuliere beveiligingsorganisaties nog geen 13 loonperiodes heeft geduurd, is via Ziektedagen/uren 4 inrichting toegevoegd voor uitbetalingen tegen 70%. De salarisschalen voor maandverloning komen niet meer voor in de cao. Per periode 2019-01 is de Aanloopsalarisschaal vervallen. De inrichting van zowel de maandverloning, als van de Aanloopschaal is verwijderd uit de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Ook de inrichting van de Aanloopsalarisschalen is verwijderd uit de Waardenlijst voor Salarisschaal op cao-niveau.   De salarisschalen per periode 2018-13, 2019-01, 2019-05, 2020-01, 2021-01, 2022-01 en 2023-01 zijn ingelezen.  Wanneer u gebruik maakt van de salarisschalen op CAO-niveau, kunnen er - afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf - herberekeningen plaatsvinden ddoor de aanpassingen met ingang van de perioden 2018-13 en 2019-01.   Voor het nieuwe rechtjaar is per 22-04-2019 vastgelegd: Eindperiode (Vak.toesl.) = 4. CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Per 01-06-2019 is SPAWW verzekerd op Ja gezet. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u deze inrichting controleren.  Wanneer er in de CAO situaties genoemd zijn, waarvoor de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW.  CAO 563 Zuivelindustrie, Hoger Personeel In de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd/vast zijn per 01-01-2019 Productvarianten toegevoegd voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling: BasA en BasB.  Deze productvarianten zijn van belang voor de aanleveringen aan het pensioenfonds.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd/vast met als doelgroep de CAO.   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden, waarbij deze productvarianten worden opgenomen in de payrollelementen.  CAO 569 Kunststof- , rubber- en lijmindustrie Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de salarisbedragen voor Functiegroep 0 ( Salarisgroep Z, salaristrede 30 ) per die datum aangepast in de bedragen van het minimumloon voor medewerkers van 21 jaar en ouder. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   CAO 632 Banken CAO De salariswijzigen per 01-01-2019 en per 01-01-2020 zijn doorgevoerd in de referentietabel.  Voor de salarisschalen na conversie van de beoordelingstoeslag is Categorie A per 01-01-2019 toegevoegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden, CAO 633 Uitzendkrachten Voor Functiegroep 6 is het eindsalaris gewijzigd van € 18,18 naar € 17,18. Per 01-01-2019 zijn de salarisschalen O, P en Q verwijderd, en is het bedrag voor Salarisschaal W gewijzigd in € 17,18. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden.  Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de 3 bedragen in salarisschaal 1, 2 en 3 voor de Allocatiegroep per die datum gewijzigd in het minimum uurloon voor medewerkers met een normale arbeidsduur van 40 uur per week ( Salarisschaal A, salaristreden 31, 32 en 33 ). U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  CAO 636 Verzekeringsbedrijf Buitendienst Per 01-07-2019 zijn de percentages in de referentietabel Leeftijd percentages gewijzigd, conform de percentages die met ingang van die datum per leeftijd gelden voor het minimum(jeugd)loon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO.  CAO 637 Verzekeringsbedrijf Binnendienst Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn voor de Jeugdschalen de bedragen voor groep ML aangepast per die datum. Ook is per 01-07-2019 uit groep J. het jaarbedrag voor de leeftijd van 21 jaar gewijzigd, omdat dit bedrag lager was dan het nieuwe minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   Per 01-07-2019 zijn de percentages in de referentietabel Leeftijd percentages gewijzigd, conform de percentages die met ingang van die datum per leeftijd gelden voor het minimum(jeugd)loon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO.  CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de salarissen voor de leeftijden van 18 tot en met 22 jaar per die datum aangepast, voor zover de schaalbedragen lager zijn dan het voor die leeftijd geldende minimumloon. Ook voor de Participatiewet zijn de eerste 2 regels aangepast aan het per 01-07-2019 geldende minimumloon, evenals de laatste regel ( 120% van het minimumloon ). U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   CAO 683 Elektrotechnische detailhandel Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de bedragen in de salarisschalen die lager zijn dan het minimumloon per die datum gewijzigd.  Vervolgens zijn de salariswijzigingen per 01-08-2019 ( opnieuw ) ingelezen, waarbij de bedragen die lager zijn dan het voor die leeftijd geldende minimumloon, zijn aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de bedragen in de salarisschalen die lager zijn dan het minimumloon per die datum gewijzigd.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf  Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de bedragen in de salarisschalen die lager zijn dan het minimumloon per die datum gewijzigd.  Wanneer de jeugdlonen uit de cao-salaristabel lager waren dan het voor die leeftijd geldende minimumloon, zijn die bedragen ook aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   Om meer duidelijkheid te verschaffen voor bedrijven die aan meerdere CAO's zijn gekoppeld, zijn de alternatieve omschrijvingen van de arbeidsvoorwaarden Salaris en de diverse pensioensoorten gewijzigd.  Voor Salaris is Salaris 00 822 vastgelegd. Deze werkwijze is ook gebruikt voor de diverse pensioenregelingen. Wanneer er al een alternatieve omschrijving was vastgelegd, is de tekst uitgebreid met het volgnummer van de pensioensoort, gevolgd door de CAO code.  Wanneer u zelf al een alternatieve omschrijving had vastgelegd, zult u deze wijziging op CAO-niveau niet kunnen zien. Indien gewenst kunt u via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijving de CAO-inrichting overschrijven.  CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf  Om meer duidelijkheid te verschaffen voor bedrijven die aan meerdere CAO's zijn gekoppeld, zijn de alternatieve omschrijvingen van de arbeidsvoorwaarden Salaris en de diverse pensioensoorten gewijzigd.  Voor Salaris is Salaris 00 823 vastgelegd. Deze werkwijze is ook gebruikt voor de diverse pensioenregelingen. Wanneer er al een alternatieve omschrijving was vastgelegd, is de tekst uitgebreid met het volgnummer van de pensioensoort, gevolgd door de CAO code.  Wanneer u zelf al een alternatieve omschrijving had vastgelegd, zult u deze wijziging op CAO-niveau niet kunnen zien. Indien gewenst kunt u via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijving de CAO-inrichting overschrijven.  CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf   Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de bedragen in de salarisschalen die lager zijn dan het minimumloon per die datum gewijzigd.  Wanneer de jeugdlonen uit de cao-salaristabel lager waren dan het voor die leeftijd geldende minimumloon, zijn die bedragen ook aangepast. Het Minimum bedrag (Vak.toesl.) voor maandloners was al eerder ingericht. In de referentietabel Leeftijd percentages was bij 66 jr. het percentage 0,00 vastgelegd. Omdat het niet mogelijk is om in deze referentietabel te kiezen voor de AOW-leeftijd, is de regel voor 66 jr. verwijderd, en is een regel voor 67 jr. toegevoegd, met als percentage 0,00. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal c.q. Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO.   Om meer duidelijkheid te verschaffen voor bedrijven die aan meerdere CAO's zijn gekoppeld, zijn de alternatieve omschrijvingen van de arbeidsvoorwaarden Salaris en de diverse pensioensoorten gewijzigd.  Voor Salaris is Salaris 00 824 vastgelegd. Deze werkwijze is ook gebruikt voor de diverse pensioenregelingen. Wanneer er al een alternatieve omschrijving was vastgelegd, is de tekst uitgebreid met het volgnummer van de pensioensoort, gevolgd door de CAO code.  Wanneer u zelf al een alternatieve omschrijving had vastgelegd, zult u deze wijziging op CAO-niveau niet kunnen zien. Indien gewenst kunt u via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijving de CAO-inrichting overschrijven.  CAO 826 M&T Isolatiebedrijf   Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de bedragen in de salarisschalen die lager zijn dan het minimumloon per die datum gewijzigd.  Wanneer de jeugdlonen uit de cao-salaristabel lager waren dan het voor die leeftijd geldende minimumloon, zijn die bedragen ook aangepast. Het Minimum bedrag (Vak.toesl.) voor maandloners was al eerder ingericht. In de referentietabel Leeftijd percentages was bij 66 jr. het percentage 0,00 vastgelegd. Omdat het niet mogelijk is om in deze referentietabel te kiezen voor de AOW-leeftijd, is de regel voor 66 jr. verwijderd, en is een regel voor 67 jr. toegevoegd, met als percentage 0,00. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal c.q. Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO.   CAO 884 Boekhandel en Kantoorvakhandel De salariswijzigingen per 01-10-2018 zijn per 01-01-2019 doorgevoerd in de salarisschaal, voor zover nodig aangepast aan de minimumlonen per 01-01-2019. Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de bedragen in de salarisschalen die lager zijn dan het minimumloon per die datum gewijzigd.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   CAO 1165 Recreatie  Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de bedragen in de salarisschalen die lager zijn dan het minimumloon per die datum gewijzigd.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven   Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de bedragen in de salarisschalen die lager zijn dan het minimumloon per die datum gewijzigd.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   CAO 1287 Grafimedia Naar aanleiding van een terugkoppeling van het pensioenfonds zijn per 01-01-2019 de volgende wijzigingen vastgelegd:  Pro rata methode (Ext.fds.)   kalenderdagen   Pro rata methode (Extra Fonds 2)   kalenderdagen   Pro rata methode (Extra Fonds 3)   kalenderdagen   Pro rata methode (Extra Fonds 4)   kalenderdagen   Pro rata methode (Pens.ext.)   kalenderdagen   Pro rata methode (Pens.ovb.)   kalenderdagen   Pro rata methode (Soc.fds.)   kalenderdagen    Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er met ingang van 01-01-2019 een herberekening plaatsvinden. Wanneer u deze herberekening wilt blokkeren, kunt u via het arbeidsvoorwaardenscherm op het niveau Klant CAO of Bedrijf CAO  de Pro rata methode weer wijzigen in: gemiddelde dagen o.b.v. 260 dagen.   CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. Per 01-01-2019 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1592,00. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er met ingang van 01-01-2019 een herberekening plaatsvinden.  CAO 1496 Bakkersbedrijf   Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon zijn per 01-01-2019 en per 01-07-2019 enkele uurlonen aangepast aan de op dat moment geldende minimum uurlonen ( voor 38 u. per week ). U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2019. CAO 1504 Boeken- en tijdschr.uitg.bedr. per 01-01-2017 naar 3798 Uitgeverijbedrijf De inrichting van Minimum vakantietoeslag ( standaardwaarden en referentietabel Leeftijd percentages zijn per 01-05-2019 verwijderd omdat hierover in de CAO niet meer wordt gesproken. Wanneer u nog wel gebruik wilt maken van een Minimum vakantietoeslag, kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de historie van de mutaties zien. Hier kunt u ook weer inrichting vastleggen op het niveau Klant CAO of Bedrijf CAO. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u per 30-04-2019 de aanwezige inrichting controleren. Indien gewenst kunt u deze inrichting toevoegen via Instellingen > Berekening > Referentietabellen kunt u per 01-05-2019 de inrichting toevoegen op het door u gewenste niveau.  N.B.: het dringende advies is om uiterlijk per 01-01-2020 uw inrichting om te ( laten ) zetten naar CAO 3798 Uitgeverijbedrijf, omdat wij dan geen onderhoud meer zullen uitvoeren voor de CAO die op dat moment al 3 jaren geleden is overgegaan naar de verzamel-CAO.   CAO 1639 Doe-het-zelfbranche De salariswijzigingen per 20181101 zijn per 20190101 doorgevoerd in de salarisschaal, na controle met het per die datum geldende minimumloon. Vervolgens zijn de salariswijzigingen per 20190701 doorgevoerd per die datum, na controle met het per die datum geldende minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2019. CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij Om meer duidelijkheid te verschaffen voor bedrijven die aan meerdere CAO's zijn gekoppeld, zijn de alternatieve omschrijvingen van de arbeidsvoorwaarden Salaris en de diverse pensioensoorten gewijzigd.  Voor Salaris is Salaris 00 1945 vastgelegd. Deze werkwijze is ook gebruikt voor de diverse pensioenregelingen. Wanneer er al een alternatieve omschrijving was vastgelegd, is de tekst uitgebreid met het volgnummer van de pensioensoort, gevolgd door de CAO code.  Wanneer u zelf al een alternatieve omschrijving had vastgelegd, zult u deze wijziging op CAO-niveau niet kunnen zien. Indien gewenst kunt u via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijving de CAO-inrichting overschrijven. Per 01-01-2019 is de volgende inrichting vastgelegd.  Generatiepact Percentage Doorbetalen   90,00   Generatiepact Percentage Pensioenopbouw   90,00   Generatiepact Percentage Werken   80,00    Wanneer u zelf inrichting had vastgelegd, zult u de CAO-inrichting niet kunnen zien. CAO 2493 Golfbranche De schaalbedragen per 01-01-2019 zijn gecontroleerd met de minimumlonen per 01-01-2019 en 01-07-2019. Bedragen in de functiegroepen A, B en C die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon, zijn aangepast. De salariswijzigingen per 01-01-2020 zijn per die datum doorgevoerd in de salarisschaal, na controle met het per 01-07-2019 geldende minimumloon. Voor zover dat nodig is, zullen wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2020 aan het eind van het jaar worden doorgevoerd.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2019. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Ten behoeve van de berekening van SAVAMITT is per 01-01-2019 de volgende wijziging doorgevoerd in de berekening van pensioensoort 08: 09 Max. loon naar rato parttime = Nee Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2019. CAO 3768 Uitvaartbranche Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 is het bedrag voor Salarisschaal 1, trede 1, per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Als gevolg van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn de schaalbedragen die lager zijn dan het minimumloon per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   Per 01-06-2019 is SPAWW verzekerd op Ja gezet. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u deze inrichting controleren.  Wanneer er in de CAO situaties genoemd zijn, waarvoor de berekening niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW.  Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 176 Weergaven
CAO 359 Zoetwarenindustrie In de salarisschalen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: per 01-01-2019 zijn de salarisbedragen aangepast. Aan het begin van vrijdagmiddag 17-05-2019 zijn er gedurende korte tijd foutieve bedragen actief geweest voor de Participatieschalen tegen 110%, 115% en 120% van het minimumloon ( salarisschalen M, N en O ) ;  per 01-07-2019 zijn de wijzigingen in het minimumloon opnieuw doorgevoerd in de Participatieschalen ( K, L, M, N, O ) ; per 01-01-2020 zijn de salarisbedragen voor de reguliere salarisschalen gewijzigd. De bedragen voor de Participatieschalen kunnen aan het eind van het jaar worden ingericht  wanneer de minimumlonen voor 2020 bekend zijn gemaakt. De salaristrede voor 22-jarigen is verwijderd uit de referentietabel, in verband met de wijziging in de minimumlonen per 01-07-2019 voor 21 jaar en ouder. In de Waardenlijst op CAO-niveau is de salaristrede voor 22 jaar en ouder verwijderd; de omschrijving van de salaristrede voor 21 jaar is gewijzigd in: 21 jaar en ouder. Wanneer u zelf een Waardenlijst voor de Salaristrede heeft ingericht, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien.  Minimum bedrag (Vak.toesl.) is per 01-01-2019 gewijzigd in 2199,00 en per 01-01-2020 in 2254,00. Per 01-01-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Generatiepact Percentage Pensioen WerkgeverLast   66,666667   Generatiepact Percentage Pensioenopbouw   100,00   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2019. Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 191 Weergaven
CAO 35 Textielverzorging Per 01-07-2019 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal : voor medewerkers van 21 jaar zijn de bedragen gecontrolereerd met het minimumloon voor 36 uur per week, en in de salarisschalen B, C en D aangepast;  voor medewerkers van 22 jaar zijn de regels toegevoegd in de referentietabel voor de salarisschalen B, C, D en E, in de Waardenlijst is Salaristrede 22 voor medewerkers van 22 jaar opnieuw toegevoegd. Per 01-01-2020 zullen de salarisbedragen worden gecontroleerd met het per die datum geldende minimum uurloon voor een wekelijkse arbeidsduur van 36 uur. Per 01-06-2020 zijn enkele wijzigingen doorvoerd in de regel voor medewerkers van 21 jaar, salarisschaal E, én in de regels voor medewerkers van 22 jaar. De inrichting van de salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd voor de Waardenlijst voor Salaristrede zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.  CAO 41 Bouwmaterialen handel De salariswijzigingen per 01-04-2019 en per 01-07-2019 zijn ingelezen. Per 01-04-2019 vervalt salaristrede 23. Om ongewenste correcties over de afgelopen perioden te voorkomen, is salaristrede 23 nog aanwezig, met de salarisbedragen voor de leeftijd van 22 jaar. Per 01-07-2019 vervallen de salaristreden voor 21 en 22 jaar ( en voor 23 jaar ) . De salaristrede voor 0 functiejaren is vervallen. Wel zijn er aanloopschalen met een minimum en maximum toegevoegd. Salaristrede 30 is gewijzigd van 0 functiejaren in Aanloopschaal min.; Salaristrede 40 is toegevoegd voor Aanloopschaal max. Op basis van de hieronder vermelde definitie zijn salarisschalen voor vierwekensalaris, voor weeksalaris en voor uursalaris toegevoegd. Er is rekenkundig afgerond. Definitie lonen Vierwekensalaris: 92,06% van het maandsalaris. Weeksalaris: 23,015% van het maandsalaris. Uursalaris (fulltime): 0,606% van het maandsalaris. De inrichting van de salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Benefitbudget > Benefitbudget res.via werkgever Per 01-07-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardencluster kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.   Per 01-01-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Kortdurend zorgverlof doorbet. Perc. : 70,00 Voor de dagelementen van Ziektedagen en Ziekteuren 1 en 2 zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd. Voor pensioensoort 01 Pensioen is per 01-01-2019 toetsmoment einde deelname gewijzigd in 4, Begin afrekenperiode.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden, waarbij er een verschil kan ontstaan voor medewerkers van 67 jaar.  Per 01-01-2020 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen 2080 CAO uren toegevoegd.   Wanneer u gebruik maakt van de benoemde pensioenregeling, en deze aanpassing graag per 01-01-2019 wilt laten uitvoeren, kunt u hierover contact opnemen met het Servicecenter.  Tot nu toe houden wij nl. geen rekening met het feit dat het Pensioenfonds aangeeft dat de voltijds werkweek volgens de CAO 40 uren per week is.  Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie Per 01-01-2019 zijn voor de participatieschalen de salaristreden voor 21 jaar, én voor 22 jaar en ouder toegevoegd. Per 01-06-2019 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd; ook is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2406,92. Vervolgens zijn de participatieschalen per 01-07-2019 op basis van 120% van het minimumloon opnieuw ingelezen. De inrichting van de salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  De inrichting van Minimum bedrag (Vak.toesl.) kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > de arbeidsvoorwaarde.  Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd voor dit gegevenselement, zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.  CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken In pensioensoort 01 Pensioen  is pensioenvariant 00003 toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.  CAO 218 Besloten busvervoer Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt :  (Boven)wettelijk verlof > Standaard variant. Per 01-07-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster :  Levensloop bijdrage werkgever > Standaard Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardencluster kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.   Per 01-01-2019 is inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing tegen 95% en tegen 90%.  De inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > de arbeidsvoorwaarde.  De inrichting van de alternatieve omschrijvingen kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Vastleggen > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement.   Wanneer u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.  CAO 359 Zoetwarenindustrie In pensioensoort 01 Pensioen  zijn 2 varianten toegevoegd voor 0002 Basisregeling excl. VPL en 0003 VPL afwijkend. In de referentietabel zijn de productvarianten 00002 en 00003 toegevoegd in deze regels.   Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.  CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf Per 01-01-2019 zijn de salarisschalen uitgebreid met de salarisbedragen voor vakantiekrachten ( Categorie A ) en voor vakantiekrachten Hotelschoonmaak ( Categorie B ). Daarnaast zijn de salariswijzigingen per 01-07-2019 doorgevoerd. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Bovenwettelijk verlof > Standaard variant Per 01-07-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardencluster kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.   CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-06-2019 is SPAWW Verzekerd op Ja gezet.  U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW na selectie van de Bedrijf CAO.  Op basis van de beschrijving in de Staatscourant kunt u - indien gewenst - de berekening op medewerkerniveau blokkeren via Medewerker > Medewerker > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW.  CAO 496 Particuliere Beveiliging Per 01-01-2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen variant 0001 toegevoegd voor de berekening van 0001 G4S basispensioenregeling In de referentietabel staat als productvariant 00001. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth.  In pensioensoort 01 Pensioen is pensioenvariant 00002 toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.  CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf In de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf In de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf In de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week  kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   CAO 826 M&T Isolatiebedrijf In de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week  kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   CAO 827 M&T Goud- en zilvernijverheid In de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   CAO 838 Wonen In pensioensoort 02 Pensioen aanvullend  is pensioenvariant Productkenmerk U0131-1019 toegevoegd in de referentietabel, evenals productvariant 00002.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.  CAO 924 Reisbranche De salariswijzigingen per 01-07-2019 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  Per 01-07-2019 zijn de volgende bedragen gewijzigd: Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.)   14,07   Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.)   41,14   Voor medewerkers aan wie u per periode de vakantietoeslag wilt uitbetalen, is per 01-01-2019 de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt :  Vakantietoeslag > Betaling per periode.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardencluster kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.   CAO 1165 Recreatie Per 01-10-2018 waren de hieronder vermelde salarisbedragen niet correct vastgelegd ( Salarisschaal A periodiek 0 en 1 😞 Lonen vakvolwassen werknemers per 01-10-2018 - vierwekenloon S/T A 30 1.557,11 31 1.604,27 Deze bedragen zijn nu gecorrigeerd. De automatische herberekening wordt alleen uitgevoerd over het huidige jaar. Wanneer u voor de medewerker(s) die het betreft, een herberekening wilt uitvoeren met ingang van 01-10-2018, kunt u een payrollgevoelige mutatie per 01-10-2018 vastleggen ( en na het uitvoeren van een payrollverwerking weer verwijderen ) òf contact opnemen met de servicedesk met de vraag of zij een herberekening met ingang van 01-10-2018 willen opstarten.  Per 01-01-2019 is inrichting toegevoegd voor de Jeugdlonen per uur.  Per 01-07-2019 zijn de salaristreden voor de leeftijd van 22 jaar verwijderd, en uit een aantal tabellen zijn ook de salaristreden voor de leeftijd van 21 jaar verwijderd. Voor de salarisschalen J, K, L en M ten behoeve van de eerste- en tweedejaars leerlingen zijn de salaristreden voor de leeftijd van 21 jaar nog wel aanwezig.  Vervolgens zijn de salarisschalen per 2019-10-01, per 2020-07-01 en per 2020-10-01 ingelezen. Wanneer de wijzigingen in de minimumlonen per 2020-01-01 en per 2020-07-01 bekend zijn gemaakt, zullen de gewenste aanpassingen per die datums worden doorgevoerd. Via (C) Overuren is inrichting toegevoegd voor Uren op feestdagen, volgens het stramien waarmee ook (B) Overuren en (D) Overuren is ingericht.  Per 01-01-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.  : 70,00 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort   Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Wanneer u zelf inrichting hiervoor heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.  Voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor Ziektedagen en Ziekteuren 1 tot en met 4. Ook voor de alternatieve omschrijvingen geldt: wanneer u zelf inrichting hiervoor heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Indien gewenst kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: (Boven)wettelijk verlof > Standaard variant.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardencluster kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.   Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de toetsmomenten per 01-07-2019 aangepast naar 5, Geboortedag. Deze begindatum is gekozen, om herberekeningen over het eerste halfjaar te voorkomen.  Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is per 01-07-2019 inrichting toegevoegd in de referentietabel. De arbeidsvoorwaarde is per die datum opnieuw toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt.  Gedurende een aantal uren is op vrijdag 07-06-2019 inrichting voor het Sociaal fonds met ingang van 01-01-2019 aanwezig geweest. Dit is aan het eind van de middag gecorrigeerd.  De inrichting in de refentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.  CAO 1285 Tankstations & Wasbedrijven In pensioensoort 12 Opleidingsfonds - ten behoeve van de berekening van het Sociaal fonds - zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week  kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster , Autoselectie is niet aangevinkt : Benefitbudget > Benefitbudget res.via werkgever Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardencluster kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.   CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf In de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week kunt u controlerent via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 183 Weergaven