Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
CAO 623 Optiekbedrijven Voor pensioensoort 04 Pensioen extra zijn de percentages per 01-01-2019 gewijzigd van 12,35 in 12,85. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden, waarbij er verschillen kunnen optreden. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth.  Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend zijn de percentages per 01-01-2019 gewijzigd van 12,35 in 12,85. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden, waarbij er verschillen kunnen optreden. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Per 01-01-2019 zijn voor de pensioensoorten 06, 07, 08, 09 en 13  1976 CAO-uren toegevoegd in de referentietabel voor benoemde pensioenen/fondsen met vaste grondslag. De achtergrond hiervan is, dat ( ook ) N.V.: Schade rekent met maximaal 38 uren per week.  Wanneer de normuren bij uw bedrijf afwijken van 38 uren per week, kunnen er als gevolg van een ( automatische ) herberekening verschillen ontstaan in deze berekeningen. Wanneer u deze correcties niet meer wilt laten vaststellen gedurende dit verloningsjaar, kunt u op het arbeidsvoorwaardenwaardenscherm op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO bij de variant kiezen voor ' Peildag 01-01 zonder CAO-uren obv 38 u per wk '.  Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 178 Weergaven
CAO 10 Bouw en Infra Per 01-01-2019 is bij ' Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag' : Controleren en aanvullen geselecteerd.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden. CAO 41 Bouwmaterialen handel Per 01-04-2019 zijn 2 bedragen gecorrigeerd in de Salarisschaal die op CAO-niveau is vastgelegd: het bedrag van groep 1 voor de leeftijd van 18 jaar, het bedrag van groep 8 voor de leeftijd van 22 ( en 23 ) jaar is gewijzigd in het bedrag dat in de CAO vermeld is, nl. 2419,93. Vervolgens zijn de salariswijzigingen per 01-07-2019 opnieuw vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden. CAO 43 Architectenbureaus De salariswijzigingen per 01-07-2019 , per 01-01-2020 , per 01-07-2020 en per 01-01-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschalen op CAO-niveau.  Per 01-03-2019 is de volgende standaardwaarde vastgelegd : Generatiepact Percentage Pensioenopbouw  = 100,00     Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 83 Betonproductenindustrie Als voorbereiding op het activeren van UPA per 01-01-2020 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 productvarianten én 2080 CAO-uren toegevoegd in de referentietabel.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf De bedragen voor medewerkers van 20 jaar, 19 jaar en 18 jaar die gekoppeld zijn aan salarisschaal I, zijn per 01-07-2019 gewijzigd. De overige salariswijzigingen die het gevolg zijn van de wijzigingen in het minimumloon, zijn al eerder vastgelegd.   U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 233 Houthandel Als voorbereiding op het activeren van UPA per 01-01-2020 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 productvarianten én 2080 CAO-uren toegevoegd in de referentietabel.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk Per 01-01-2019 is inrichting toegevoegd voor : Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1   Doorbet. perc. ziektedagen/uren 100%  100,0   Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 2   Doorbet. perc. ziektedagen/uren 70%  70,00   Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3   Doorbet. perc. ziektedagen/uren 85%  85,00   Aan het arbeidsvoorwaardencluster zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt:  Aanvulling op Uitkeringen > Standaard Benefitbudget > Benefitbudget res. via werkgever Eenmalige uitkering > Percentage Generatiepact > Standaard Levensloop opname > Standaard variant Levensloop sparen > Standaard variant.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijv. Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 427 Tandtechniek Er is inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing voor ziektedagen / ziekteuren 1, 2 en 3 tegen 100%, 90% en 70%. De alternatieve omschrijvingen zijn toegevoegd voor ziektedagen- en ziekteuren, en de doorbetalingspercentages zijn per 01-01-2019 vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijv. Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden. CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf De salarisschalen per 01-01-2020 ,  01-07-2020 en 01-06-2021 zijn ingelezen. N.B.: de salarisbedragen voor de vakantiekrachten van 21 jaar ( Categorieën A en B,  salaristreden S en T ) zijn deels gewijzigd per 01-07-2019 , 01-01-2020 , 01-07-2020 en 01-06-2021. De salarisbedragen uit de loonschalen waren ingelezen, maar zijn achteraf gewijzigd door het minimumloon voor 21-jarigen per 01-07-2019 te vermenigvuldigen met 1,18 c.q. 1,185. Wanneer de salarisbedragen uit de loonschalen hoger zijn dan de berekende bedragen op basis van het minimumloon van 01-07-2019, zijn die hogere bedragen vastgelegd. Wanneer de minimumlonen per 01-01-2020 bekend zijn, zullen de bedragen waar nodig aangepast worden.   Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt : Aanvulling op Uitkeringen Standaard Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  CAO 526 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven Als voorbereiding op het activeren van UPA per 01-01-2020 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 productvarianten én 2080 CAO-uren toegevoegd in de referentietabel.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Ook zijn de volgende standaardwaarden ingericht:  Productkenmerk (ANW hiaat)   U0140-1166   Productvariant (ANW hiaat)   MBVW1    Wanneer u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde ANW hiaat kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van bijvoorbeeld  de arbeidsvoorwaarde ANW hiaat controleren.  CAO 609 Tuincentra  Voor het Sociaal fonds is de eindleeftijd per 01-01-2019 gewijzigd van 67 jaar in de AOW-leeftijd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening hebben plaatsgevonden.  Het betreft een werkgeverslast, dus voor de medewerkers zullen er geen verschillen zichtbaar zijn geworden.  N.B.: houdt u er rekening mee dat wij overwegen om deze CAO per 01-01-2020 niet langer te ondersteunen, omdat de CAO per 01-01-2018 is opgenomen in CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle. CAO 623 Optiekbedrijven Er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor  (A) Vergoeding (Toesl.var.) → Toeslag 100% vergoeding. Voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing is inrichting toegevoegd voor Ziektedagen/ziekteuren 1, 2 en 3 tegen 100%, 70% en 80%.  Bij Toepassen maximum dagloon is vastgelegd : Nee, en bij Korting ziekengeld tonen is ' Ja'  geselecteerd.  Bij Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort is vastgelegd : Nee.  Bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.  is 70% vastgelegd.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijv. Toeslagen (variabel ), Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing en Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  N.B.: voor deze CAO is een nieuw CAO document beschikbaar, dat u via ............................... kunt opvragen.    CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle Voor het Sociaal fonds is de eindleeftijd per 01-01-2019 gewijzigd van 67 jaar in de AOW-leeftijd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening hebben plaatsgevonden.  Het betreft een werkgeverslast, dus voor de medewerkers zullen er geen verschillen zichtbaar zijn geworden.  CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth De salariswijzigingen per 01-08-2019 zijn doorgevoerd, na controle met de minimumlonen die geldig zijn met ingang van 01-07-2019. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie Aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster zijn per 01-01-2019 de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd, Autoselectie is niet aangevinkt: Benefitbudget Benefitbudget res.via werkgever Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren Standaard variant Voor de vakantietoeslag geldt voor vakvolwassen werknemers van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019 een minimum bedrag van € 2.083,97. Per 01-07-2018 is het volgende bedrag gewijzigd: Minimum bedrag (Vak.toesl.)   2083,97   Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Voor de berekening van de premie SWWM via pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de looncomponenten die uit deze regeling ( kunnen ) worden vastgesteld : SWWM premie én SWWM premie wg ( hoewel deze laatste berekening nu niet relevant is ).  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf In de salarisschaal op CAO-niveau zijn salariswijzigingen doorgevoerd per 01-02-2019, per 01-07-2019 en per 01-02-2020. Wanneer de minimumlonen per 01-01-2020 bekend zijn, zullen de relevante wijzigingen alsnog doorgevoerd worden. Wanneer u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau zullen er per 01-02-2019 met name correcties kunnen optreden voor medewerkers met maandverloning voor wie het loon direct of indirect is gekoppeld aan het minimumloon. Er zijn geen verschillen tussen de salarisschalen A en AA. Om te voorkomen dat er medewerkers moeten worden omgezet naar een andere salarisschaal, hebben wij beide salarisschalen naast elkaar laten bestaan.   Voor 4-wekenverloners zijn er nu wijzigingen doorgevoerd per 01-02-2019. Ook de nieuwe tabel voor uurloners is toegevoegd per 01-02-2019. Minimum bedrag (Vak.toesl.) ad € 1958,28 is per 01-02-2019 gewijzigd in : € 2036,04. Per 01-02-2020 is dit bedrag gewijzigd in € 2115,72. N.B.: dit bedrag geldt voor maandverloning. Wanneer u per 4 weken verloont, adviseren wij u om dit bedrag te controleren, en zo nodig te wijzigen.  In de referentietabel Leeftijd percentages is de leeftijd van 023 jaar per 01-01-2019 gewijzigd in 021 jaar.  Omdat het niet mogelijk is om de AOW-leeftijd als eindleeftijd vast te leggen, is per 01-01-2019 bij de leeftijd van 067 jaar 0,00 % vastgelegd. Gedurende de looptijd van deze CAO wordt de AOW-leeftijd niet hoger dan 67 jaar. Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Benefitbudget Benefitbudget res.via werkgever Per 01-01-2019 is de volgende standaardwaarde vastgelegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw  : 100,00 Per 01-07-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever Standaard Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijvoorbeeld Vakantietoeslag of het Generatiepact controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  Voor de berekening van de premie SWWM via pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de looncomponenten die uit deze regeling ( kunnen ) worden vastgesteld : SWWM premie én SWWM premie wg ( hoewel deze laatste berekening nu niet relevant is ).  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Ten behoeve van 4-wekenverloners is voor pensioensoort 06 variant 0001 ( Peildag < > 01-01 ( 4-weken ) )  het percentage per 01-07-2019 gewijzigd in 0,15 en per 15-07-2019 opnieuw gewijzigd in 0,30. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Voor de berekening van de premie SWWM via pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de looncomponenten die uit deze regeling ( kunnen ) worden vastgesteld : SWWM premie én SWWM premie wg ( hoewel deze laatste berekening nu niet relevant is ).  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Ten behoeve van 4-wekenverloners is voor pensioensoort 06 variant 0001 ( Peildag < > 01-01 ( 4-weken ) )  het percentage per 01-07-2019 gewijzigd in 0,15 en per 15-07-2019 opnieuw gewijzigd in 0,30. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 826 M&T Isolatiebedrijf Voor de berekening van de premie SWWM via pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de looncomponenten die uit deze regeling ( kunnen ) worden vastgesteld : SWWM premie én SWWM premie wg ( hoewel deze laatste berekening nu niet relevant is ).  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  CAO 838 Wonen  Voor het Sociaal fonds is de eindleeftijd per 01-01-2019 gewijzigd van 67 jaar in de AOW-leeftijd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening hebben plaatsgevonden.  Het betreft een werkgeverslast, dus voor de medewerkers zullen er geen verschillen zichtbaar zijn geworden.  N.B.: houdt u er rekening mee dat wij overwegen om deze CAO per 01-01-2020 niet langer te ondersteunen, omdat de CAO per 01-01-2018 is opgenomen in CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle. CAO 924 Reisbranche Als voorbereiding op het activeren van UPA per 01-01-2020 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen én 11 Sociaal fonds per 01-01-2020 productvarianten én 2080 CAO-uren toegevoegd in de referentietabel.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  CAO 1165 Recreatie Ten behoeve van de berekening van pensioensoort 11 Sociaal fonds ( met ingang van 01-07-2019 ) is Soort grondslag gewijzigd van 2 in 1, van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in 1 In eigen grondslag SV-loon. Door deze aanpassing zullen Loon werkgever / werknemer (Soc.fds.) en Grondslag cum wg/wn (Soc.fds.) gelijk zijn aan de waarde van Loonstaat (8) - SV loon periode.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-07-2019 plaatsvinden.  CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven Voor de berekening van de premie SWWM via pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de looncomponenten die uit deze regeling ( kunnen ) worden vastgesteld : SWWM premie én SWWM premie wg ( hoewel deze laatste berekening nu niet relevant is ).  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  CAO 1464 Detailhandel in Juweliersartikelen  Voor het Sociaal fonds is de eindleeftijd per 01-01-2019 gewijzigd van 67 jaar in de AOW-leeftijd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening hebben plaatsgevonden.  Het betreft een werkgeverslast, dus voor de medewerkers zullen er geen verschillen zichtbaar zijn geworden.  N.B.: houdt u er rekening mee dat wij overwegen om deze CAO per 01-01-2020 niet langer te ondersteunen, omdat de CAO per 01-01-2018 is opgenomen in CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle. CAO 1496  Bakkersbedrijf Per 01-04-2019 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn een verlaging van 0,01 van een paar bedragen die zijn gebaseerd op het ( minimum ) uurloon. 8,35 is gewijzigd in 8,34 en 9,82 is gewijzigd in 9,81. Wanneer u deze correctie niet wilt laten doorvoeren bij uw medewerker, kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Salaris > Salarisschaal, Afwijkend salaris de gewenste mutatie vastleggen per 01-04-2019; per 01-07-2019 kunt u deze mutatie met delete verwijderen.   Ook zijn de salariswijzigingen per 01-07-2019 ingelezen, waarbij de niet meer gebruikte categorieën A, B, C en D zijn verwijderd.  Vervolgens zijn de salarisschalen per 01-01-2020 ingelezen.  N.B.: het is helaas niet mogelijk om uurlonen voor maandverloners met een andere begindatum in te lezen dan de wijzigingen in de uurlonen voor 4-wekenverloners. Er is gekozen voor het vastleggen van de wijzigingen per 01-07-2019 en per 01-01-2020. Per 01-04-2019 is de volgende standaarde vastgelegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw   100,00   Per 01-07-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever Standaard Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijvoorbeeld het Generatiepact controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  CAO 1869 Glastuinbouw Per 01-01-2019 is de Salarisschaal ingericht: de referentietabel is toegevoegd, evenals de inrichting van de waardenlijsten voor de Categorieëen A en B, voor de Salarisschalen en de Salaristreden.  Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn salarisbedragen per die datum aangepast.  Per 01-01-2019 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Generatiepact Percentage Doorbetalen   90,00   Generatiepact Percentage Pensioenopbouw   90,00   Generatiepact Percentage Werken   80,00   Per 01-07-2019 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster, omdat het woord ‘ Levensloop ‘ niet meer voorkomt in de CAO. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijvoorbeeld het Generatiepact controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij Ten behoeve van de berekening van de WGA-hiaatverzekering is pensioensoort 08 toegevoegd, met WGA-hiaatverzekering 08 1945 als alternatieve omschrijving. Als eindleeftijd is de AOW-leeftijd vastgelegd. Ten behoeve van de berekening van Sazas Plus incl. WGA-hiaat dekking is pensioensoort 09 toegevoegd, met Sazas Plus incl. WGA-hiaat dekking 09 1945 als alternatieve omschrijving. De eindleeftijd is 6 maanden voor de AOW-leeftijd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  CAO 2297 CAO Technisch Installatiebedrijf Voor de berekening van de premie SWWM via pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de looncomponenten die uit deze regeling ( kunnen ) worden vastgesteld : SWWM premie én SWWM premie wg ( hoewel deze laatste berekening nu niet relevant is ).  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Ten behoeve van 4-wekenverloners is voor pensioensoort 06 variant 0001 ( Peildag < > 01-01 ( 4-weken ) )  het percentage per 01-07-2019 gewijzigd in 0,15 en per 15-07-2019 opnieuw gewijzigd in 0,30. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 9999 Geen CAO van toepassing Per 01-07-2019 zijn de wijzingen als gevolg van de aanpassingen in het minimumloon eerder ingelezen.  Salaristrede 22 is daarbij verwijderd, omdat het volledige minimumloon per 01-07-2019 geldt voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Op verzoek is salaristrede 22 opnieuw toegevoegd per 01-07-2019.  Het advies is om vòòr 01-01-2020 medewerkers van 22 jaar en ouder over te zetten naar salaristrede 21.  Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:38
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 196 Weergaven
CAO 43 Architectenbureaus Naar aanleiding van terugkoppelingen van het pensioenfonds is Pro rata methode (Pens.)   per 01-01-2019 gewijzigd in: 30 dagen. Wanneer u per week of per 4 weken verloont, is het advies om een pro rata methode vast te leggen, die wel is toegestaan voor deze periodiciteiten. CAO 83 Betonproductenindustrie Omdat Centric meldt dat we in 2020 geen productvarianten hoeven aan te leveren, zijn de productvarianten per 01-01-2020 verwijderd.  Ten behoeve van de inrichting voor de UPA-interface zijn er per 01-01-2020 2080 CAO uren vastgelegd. CAO 233 Houthandel Omdat Centric meldt dat we in 2020 geen productvarianten hoeven aan te leveren, zijn de productvarianten per 01-01-2020 verwijderd.  CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Omdat de inrichting van 2080 CAO uren ongewenste herberekeningen opleverde, zijn de 2080 CAO-uren weer verwijderd per 01-01-2019. In de informatie van Centric wordt aangegeven, dat er voor 2020 wordt gerekend met 2080 uren ( 40 uren per week ) , terwijl in de CAO voor 2018 / 2019 fulltime gelijk is aan 37,50 uren per week. Naar aanleiding van de mededeling van Centric dat er in 2020 geen productvariant aangeleverd hoeft te worden, is de productvariant per 01-01-2020 verwijderd.  Ten behoeve van de inrichting voor de UPA-interface zijn er per 01-01-2020 2080 CAO uren vastgelegd. CAO 721 Huisartsenzorg De salariswijzigingen per 01-07-2019 zijn ingelezen in de referentietabel. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle (vh Mode- en Sport Detailhandel) De salariswijzigingen per 01-07-2019 zijn ingelezen in de referentietabel.  Voor functiegroep 14 is inrichting toegevoegd via Salaristrede 43 c.q. 83 ( voor Wonen ).  Salaristrede 22 is niet verwijderd, om te voorkomen dat er tijdens de verloning van periode 2019/07 ongewenste correcties plaatsvinden. De bedragen voor medewerkers van 22 jaar zijn gelijk aan de bedragen voor medewerkers van 21 jaar. Het advies is om te controleren of u voor medewerkers van 22 jaar nog gebruik wilt maken van deze salaristrede.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf  Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 : * Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd ,  * de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én * in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd. Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd. N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren).   CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf  Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 : * Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd ,  * de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én * in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd. Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd. N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren). CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf   Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 : * Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd ,  * de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én * in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd. Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd. N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren). Omdat pensioensoort 06 Vroegpensioen bij sommige klanten niet meer beschikbaar is voor de berekening van de premie SWWM, is pensioensoort  AOP voor die klanten ingericht als de tweede mogelijkheid om deze premie te berekenen. De referentietabel is ingericht, evenals de standaardwaarden. Ook is de arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is niet aangevinkt. En, er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de arbeidsvoorwaarde, én voor de looncomponenten. N.B.: wanneer u pensioensoort 10 AOP > Eigen regeling (vaste grondslag) gebruikt voor een andere berekening, adviseren wij u om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit scherm te controleren ( als de ophogingsfactor voor vakantietoeslag; én VCR rekenen staat op Ja ) , evenals de alternatieve omschrijvingen voor de arbeidsvoorwaarde en de looncomponenten. CAO 826 M&T Isolatiebedrijf   Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 : * Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd ,  * de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én * in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd. Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd. N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren). CAO 884 Boekhandel en Kantoorvakhandel Wanneer u gebruik wilt maken van de bedragen uit de salarisschaal voor CAO Boek- en Kantoorvakhandel 2017-2018, kunt u met ingang van 01-01-2019 via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Salaris variant Salarisschaal via Categorie (Salarisschaal) de ingerichte categorie Categorie selecteren. In dat geval wordt gerekend met de ' oude ' bedragen, die wel zijn aangepast aan de minimumlonen per 01-01-2019 en per 01-07-2019. Wanneer u gebruik wilt maken van de salarisbedragen die voor 2019 zijn bekendgemaakt, hoeft u geen Categorie te selecteren. CAO 924 Reisbranche Omdat Centric meldt dat we in 2020 geen productvarianten hoeven aan te leveren, zijn de productvarianten per 01-01-2020 verwijderd.  Ten behoeve van de inrichting voor de UPA-interface zijn per 01-01-2020 2028 CAO uren vastgelegd. CAO 1165 Recreatie In afwijking van de informatie in het uittreksel van de nieuwe CAO meldt het pensioenfonds dat de berekening blijft starten op de eerste dag van de maand waarin een medewerker 21 jaar wordt, en eindigt op de eerste dag van de maand waarin een medewerker 67 jaar wordt. Daarom is per 01-07-2019 opnieuw vastgelegd dat de berekening start op de eerste dag van de maand waarin een medewerker 21 jaar wordt, en eindigt op de eerste dag van de maand waarin een medewerker 67 jaar wordt. CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven   Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 : * Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd, * de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én * in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd. Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd. N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren).   Bij pensioensoort 06 Vroegpensioen - ten behoeve van de berekening van de premie SWWM - is het jaarmaximum werkgever in de referentietabel toegevoegd per 01-01-2019. Vervolgens is per 01-07-2019 het percentage 0,3 opnieuw vastgelegd. Wanneer u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens een Afw. premiepercentage wg én een Afw. premiepercentage wn heeft vastgelegd, wordt bij het vaststellen van de premie werkgever in het vervolg ook met het jaarmaximum gerekend. CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf   Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 : * Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd ,  * de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én * in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd. Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd. N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren). CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Per 01-01-2019 zijn er in de referentietabel Salarisschaal wijzigingen doorgevoerd in een aantal jeugdlonen voor medewerkers van 20, 21 en 22 jaar. Het minimumloon voor medewerkers die 37 u. per week werken, is vastgesteld op het gemiddelde van het minimumloon voor medewerkers die 36 u. én die 38 u. per week werken. Vervolgens zijn de salariswijzigingen per 01-07-2019 én per 01-01-2020 doorgevoerd. Per 01-07-2019 is de salaristrede voor medewerkers van 23 jaar verwijderd ; de salaristrede voor medewerkers van 22 jaar is niet verwijderd om te voorkomen dat er tijdens de verloning van periode 2019/07 ongewenste correcties plaatsvinden. De bedragen voor medewerkers van 22 jaar zijn gelijk aan de bedragen voor medewerkers van 21 jaar. Het advies is om te controleren of u voor medewerkers van 22 jaar nog gebruik wilt maken van deze salaristrede.  Per 01-01-2020 is de salaristrede voor medewerkers van 22 jaar verwijderd.   U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. De CAO is toegevoegd aan de lijst van CAO’s waarvoor wijzigingen moeten worden doorgevoerd wanneer het minimum(jeugd)loon wordt gewijzigd, in de regel per 01-01 en per 01-07. Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 13:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 201 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Ten behoeve van de werknemer, die opdracht heeft gekregen zich beschikbaar te houden voor te verrichten werkzaamheden, is Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.) met alternatieve omschrijving Bereikbaarheidsdienst Afw. grondslag per 01-07-2021 gewijzigd in 2,78 en per 01-01-2022 gewijzigd in 2,87. Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Terugbetaalregeling studie > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Bij Terugbetaalregeling studie 1 Afbouwpercentage tabel 1 is Afbouwpercentage tabel 1 geselecteerd. Ook is referentietabel Afbouw terugbetaling studie regeling 1 ingericht.  Aantal maanden* Terugbetalings % 00 75,00 12 50,00 24 25,00 36 0,00 De salarisschalen voor medewerkers die voorheen onder de CAO Goederenvervoer Nederland vielen - in Payroll Business met Categorie (Salarisschaal) = 1 - zijn aangepast voor de bedragen per 01-07-2021. De salarisschalen voor medewerkers die voorheen ook onder de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen vielen - in Payroll Business zònder  Categorie (Salarisschaal) - zijn aangepast voor de bedragen per 01-01-2022. Naar aanleiding van deze wijziging is Minimum bedrag (Vak.toesl.) per 01-01-2022 gewijzigd in 2252,12. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal c.q. Afbouw terugbetaling studie tabel 1 kunt u de inrichting controleren na selectie van de CAO. Ten behoeve van medewerkers aan wie vakantietoeslag per periode wordt vergoed, is de volgende arbeidsvoorwaarde per 01-01-2021 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie NIET is aangevinkt: Vakantietoeslag Betaling per periode De standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardescherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijvingen van CAO-niveau kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen en na selectie van de Bedrijf CAO de inrichting controleren die bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Wanneer u zelf waarden heeft toegevoegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 41 Bouwmaterialen handel Per 01-07-2021 zijn de salariswijzigingen voor maandverloners doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Wanneer wij informatie over de overige wijzigingen ontvangen, zullen wij de bedragen per 4 weken, per week en per uur ook aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Het document met de CAO-inrichting vind je in de community, klik hier. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Het document met de CAO-inrichting vind je in de community, klik hier. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 16:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 242 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Per 01-07-2021 zijn de salarisschalen op CAO-niveau gewijzigd. Bij de jeugdlonen voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen - zònder Categorie (Salarisschaal) - zijn de regels voor de leeftijd van 21 jaar verwijderd.  De omschrijving voor de vakbekwame jeugdigen is gewijzigd. Daarom zijn de salarisschalen K, L en M toegevoegd. Voor deze groep medewerkers - zònder Categorie (Salarisschaal) - zijn de salarisschalen A1, A, B, C, en D vervallen. Ook de weeklonen en de uurlonen zijn verwijderd. Let op: voor medewerkers bij wie Categorie (Salarisschaal) = 1 is geselecteerd, zijn alleen de salarisbedragen bij de salarisschalen I (Niet vakbekwame jeugdigen) en J (Min-treden) aangepast. Dit betreft medewerkers die horen onder CAO Goederenvervoer Nederland.  U kunt de inrichting van de salarisschaal controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting van de waardenlijst voor Salarisschaal (Salarisschaal), Salaristrede (Salarisschaal) en Categorie (Salarisschaal) controleren. Per 01-07-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2181,24. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting controleren die bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 83 Betonproductenindustrie Per 01-07-2021 is de volgende standaardwaarde toegevoegd: Vergoeding per km: 0,12. Helaas bleek het nog niet mogelijk om de wijziging voor gegevenselement Maximaal te verg kilometers (enkele reis) op CAO-niveau vast te leggen. Per 01-07-2021 is de volgende standaardwaarde toegevoegd: Onbelaste vergoeding 1 bedrag met alternatieve omschrijving Onbel. verg. werkschoeisel per dag: 0,14. Let op: Berek.methode onbelaste vergoedingen 1: Op te geven aantal òf werkdagen is nog niet geselecteerd. Ook zijn de alternatieve omschrijvingen vastgelegd, die horen bij deze berekening. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting controleren die bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 156 Ziekenhuizen Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven, zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 219 Gezondheidscentra Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening en Sociaal werk Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 317 Gehandicaptenzorg Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 427 Tandtechniek Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf In ons CAO-bericht van 30-06-2021 hebben wij u doorgegeven dat per 01-06-2021 via Bruto vergoeding 1 inrichting was toegevoegd voor de berekening van Reisuren per opkomst. Omdat deze inrichting problemen opleverde voor een klant, zijn de toegevoegde standaardwaarden per 01-06-2021 verwijderd. Ook zijn de alternatieve omschrijvingen voor deze berekening via Bruto vergoeding 1 verwijderd. Vervolgens is per 01-06-2021 via Bruto vergoeding 11 inrichting toegevoegd voor de berekening van Reisuren per opkomst. Er is een standaardwaarde gemuteerd, en er zijn alternatieve omschrijvingen voor deze berekening vastgelegd: Bruto vergoeding 11 bedrag met alternatieve omschrijving ‘Reisuren per opkomst bedrag’: 1,50. N.B.: Helaas bleek het niet mogelijk om op CAO-niveau bij Berek methode Bruto Vergoeding_11 ‘Op te geven aantal’ te selecteren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-06-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting controleren die bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 475 Sport, Werkgeversorganisatie in de Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 487 Metalektro Per 01-07-2021 is het percentage voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds nulgesteld. De achtergrond is, dat via romcao.nl geen advies kan worden gegeven over de inrichting per 01-07-2021 voor Arbeidsmarkt en Opleidingen, omdat er nog geen nieuwe CAO’s zijn afgesproken. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-07-2021 is het percentage voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds nulgesteld. De achtergrond is, dat via romcao.nl geen advies kan worden gegeven over de inrichting per 01-07-2021 voor Arbeidsmarkt en Opleidingen, omdat er nog geen nieuwe CAO’s zijn afgesproken. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 721 Huisartsenzorg Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP), (VUT) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagenkalenderdagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP), (VUT) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 1496 Bakkersbedrijf Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het foutieve productkenmerk U0122-1052 vervangen door S0122-1052. Bij Berek Dgn (21 Berekeningsdagen) is 4 werkdagen afrekeningsjaar geselecteerd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Het advies is om uw inrichting via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen op bedrijfsniveau te controleren. Als u daar het foutieve productkenmerk heeft vastgelegd, wijzigt u dit productkenmerk per 01-01-2021 in S0122-1052. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Als de productkenmerken in de referentietabel op CAO-niveau én in UPA - koppeling pensioenregelingen aan elkaar gelijk zijn, zullen er correcties worden aangemaakt voor de aanlevering aan het pensioenfonds. CAO 1574 Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz) Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 1577 Toneel en Dans Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Per 01-09-2020 is de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Als alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is vastgelegd: Eenmalige uitkering 01-09-2021. Per 01-09-2020 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Eindeperiode (grat): 08 Jaar betaalperiode (grat): Na opbouwjaar Nog in dienst op datum (grat): 01-09-2021 Percentage (grat): 0,50 Vaste afspraak (grat): Nee Per 01-09-2021 zijn de volgende mutaties vastgelegd: Percentage (grat): 0,00 Uitbetalingspercentage (grat): 0,50 Per 01-10-2021 is de volledige inrichting verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde, omdat de alternatieve omschrijvingen niet peildatumgevoelig zijn. Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en de CAO-inrichting eventueel overschrijven. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 2143 Nederlandse Podia Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 2948 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 8105 KNMT - avw regeling Tandheelkundige Praktijken Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Publishing Date : 7/15/2021
Volledig artikel weergeven
15-07-2021 22:23
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 257 Weergaven
CAO 26 Vleessector Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). Per 01-01-2021 is de selectie ‘Ja’ bij PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar) verwijderd. Dit veld heeft alleen invloed op de pensioensoorten 01 Pensioen tot en met 10 AOP. Omdat de berekening van pensioensoort 01 Pensioen bij deze CAO is vastgelegd bij Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is deze inrichting nu verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 41 Bouwmaterialen handel Naar aanleiding van klantmeldingen is per 01-01-2021 bij PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar): ‘Ja’ geselecteerd. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). Per 01-01-2021 is de selectie ‘Ja’ bij PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar) verwijderd. Dit veld heeft alleen invloed op de pensioensoorten 01 Pensioen tot en met 10 AOP. Omdat de berekening van pensioensoort 01 Pensioen bij deze CAO is vastgelegd bij Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is deze inrichting nu verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 199 Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf, Groothandel in- Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 254 Afbouw Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). Per 01-01-2021 is de selectie ‘Ja’ bij PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar) verwijderd. Dit veld heeft alleen invloed op de pensioensoorten 01 Pensioen tot en met 10 AOP. Omdat de berekening van de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bij deze CAO zijn vastgelegd bij Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is deze inrichting nu verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 359 Zoetwarenindustrie Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf Per 01-06-2021 is via Bruto Vergoeding_1 inrichting toegevoegd voor de berekening van Reisuren, per opkomst. Per 01-07-2021 is de volgende inrichting verwijderd omdat er naast de alternatieve omschrijving en naast de inrichting van de grondslag geen standaardwaarde meer is vastgelegd voor de berekening van Leidinggevendtoeslag vergoeding: (B) Vergoeding (Toesl.vast) Grondslag 1 basis (Toesl.vast): periodebedrag van grondslag. Voor de berekening van Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing is de volgende inrichting per 01-07-2021 verwijderd: Toepassen maximum dagloon: Ja Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren, en eventueel aanpassen. In de historie van het scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is (geweest). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. N.B.: als u Grondslag 1 basis (Toesl.vast) gebruikt voor andere berekeningen, is het advies om de inrichting van deze grondslag opnieuw vast te leggen, op niveau Klant CAO en/of niveau Bedrijf CAO. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u alternatieve omschrijvingen toevoegen. Via Rapporten > Instellingen > Overzichtbedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen aanvinken. In het rapport kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Ook kunt u in dit rapport zien, op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 465 Banden- en wielenbranche Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 549 Aardappelen, groenten en fruit detailhandel Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 709 Vleeswarenindustrie Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). Per 01-01-2021 is de selectie ‘Ja’ bij PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar) verwijderd. Dit veld heeft alleen invloed op de pensioensoorten 01 Pensioen tot en met 10 AOP. Omdat de berekening van pensioensoort 01 Pensioen bij deze CAO is vastgelegd bij Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is deze inrichting nu verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 748 Slagersbedrijf Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 750 Contractcatering branche Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 1165 Recreatie Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. Per 01-06-2021 is onder Salarisschaal (Salarisschaal) = N inrichting toegevoegd voor hulpkrachten en medewerkers Participatiewet.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u na selectie van de CAO deze inrichting controleren. Per 09-06-2021 is de volgende inrichting verwijderd omdat de woorden stagebegeleider, stage, begeleider en het bedrag ad 50,00 niet meer voorkomen in de tekst van de CAO: (A) Grondslagvariant (Toesl.vast) > Stagebegeleider grondslagvariant: Grondslag vaste toeslag 1 (A) Percentage (Toesl.vast) > Stagebegeleider percentage: 100,000000  Afwijkende grondslag 1 (toesl.vast): 50,00 Grondslag 1 basis (Toesl.vast): periodebedrag van grondslag. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren, en eventueel aanpassen. In de historie van het scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is (geweest). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u alternatieve omschrijvingen toevoegen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden aanvinken. In het rapport kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Ook kunt u in dit rapport zien, op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN Per 01-01-2021 is onder Salarisschaal (Salarisschaal) = F, Salaristrede = 40, inrichting toegevoegd voor Pianostemmers, Loongroep B.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u na selectie van de CAO deze inrichting controleren. Per 01-07-2021 is de arbeidsvoorwaarde Toeslagen (vast) > Toeslagen vast (Uitgebreid) toegevoegd aan het arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-07-2021 is inrichting toegevoegd voor (A) tot en met (H) Toeslagen vast voor de berekening van de prestatietoeslagen, de stemvaardigheidstoeslag en de ervaringstoeslagen. Dit betreft de alternatieve omschrijvingen, en de standaardwaarden voor de genoemde toeslagen (A) tot en met (H), en voor Grondslag 1 basis (Toesl.vast). Per 01-07-2021 is de inrichting van Doorbetalingspercentagen wachtdagen/uren = 0,00 op CAO-niveau verwijderd, omdat hierover niets meer in de Algemeen Verbindendverklaring te vinden is. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren, en eventueel aanpassen. In de historie van het scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is (geweest). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. N.B.: als u gebruik wilt maken van de toegevoegde berekeningen is het mogelijk dat u bij Grondslag 1 basis (Toesl.vast) een andere selectie heeft vastgelegd dan ‘Periodebedrag van grondslag’ òf een andere grondslag heeft ingericht dan u wilt gebruiken voor de nu toegevoegde berekeningen. In dat geval adviseren wij u om bij toegevoegde berekeningen een andere grondslag te selecteren, op niveau Klant CAO en/of niveau Bedrijf CAO. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Dit geldt voor de alternatieve omschrijvingen, én voor de standaardwaarden. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden aanvinken. In het rapport kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Ook kunt u in dit rapport zien, op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de alternatieve omschrijvingen van CAO-niveau overschrijven. CAO 1496 Bakkersbedrijf Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). Per 01-01-2021 is de selectie ‘Ja’ bij PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar) verwijderd. Dit veld heeft alleen invloed op de pensioensoorten 01 Pensioen tot en met 10 AOP. Omdat de berekening van de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bij deze CAO zijn vastgelegd bij Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is deze inrichting nu verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 1944 Open teelten Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 3798 Uitgeverijbedrijf Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. N.B.: deze aanpassing is ook vastgelegd bij de CAO’s die per 01-01-2017 zijn vervallen omdat ze zijn opgenomen in CAO 3798 Uitgeverijbedrijf. Als u nog gebruik maakt van deze vervallen CAO’s is het dringende advies om uiterlijk 01-01-2022 de inrichting bij uw bedrijf te laten overzetten naar CAO 3798. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 3855 Zwembaden Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar) = Ja. Dit veld heeft invloed op de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvullend tot en met 10 AOP. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. Publishing Date : 7/2/2021
Volledig artikel weergeven
02-07-2021 14:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 217 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 26 Vleessector Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal salarisbedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 35 Textielverzorging Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum voor de leeftijden 20 en 21 jaar een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 41 Bouwmaterialen handel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van de Aanloopschaal voor Groep 1 aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 43 Architectenbureaus Op verzoek is per 01-01-2020 inrichting toegevoegd voor pensioensoort 08 WIA Hiaat bij Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Er is geen beginleeftijd vastgelegd, de eindleeftijd = 65 jaar (2 jaar voor de pensioendatum), het percentage is 0,25 ten laste van de werknemer, en het jaarmaximum dat geldt voor de werknemer is 57.232. De arbeidsvoorwaarde is per 01-01-2020 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-01-2021 is Autoselectie wél aangevinkt.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Als deze inrichting overeenkomt met de berekening van uw verzekeraar, kunt u de arbeidsvoorwaarde via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden selecteren bij de bestaande medewerkers. Op het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u per medewerker een afwijkend percentage vastleggen als alleen het percentage afwijkt van de inrichting in de referentietabel. CAO 50 Apotheken Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 118 Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Per 01-10-2020 is de volgende standaardwaarde vastgelegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00. U kunt de inrichting in deze arbeidsvoorwaarde aanpassen en/of uitbreiden op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Voor de medewerker kunt u de inrichting in deze arbeidsvoorwaarde aanpassen en/of uitbreiden op het arbeidsvoorwaardenscherm via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-10-2020. CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de salarissen voor de Participatiewet, en voor jeugdig winkelpersoneel van 20 en 19 jr.  aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 157 Zuivelindustrie I Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 is per die datum voor Groep A (in Payroll Business Salarisschaal AA) de berekening op basis van het minimumloon uitgevoerd, zoals beschreven is. Dit houdt wel in, dat de berekende bedragen in de meeste gevallen lager zijn dan de salarisbedragen per 31-12-2020. De bedragen per 31-12-2020 zijn overgenomen uit ons informatiesysteem. De wijzigingen per 01-01-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 182 Horeca en aanverwante bedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van de Loonschaal voor werknemers met een arbeidsbeperking aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland Per 01-11-2020 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een 3-tal bedragen voor periodelonen, én voor uurlonen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft Salaristreden 20 en 21, met Categorie 0. Let op: De maandlonen zijn hoger dan het per 01-01-2021 geldende minimumloon, en daarom niet aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 359 Zoetwarenindstrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van de Participatieschaal aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 405 Kappersbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen voor de leeftijden 20 en 21 jaar in Salarisschaal A per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 533 Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven VGL Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een 3-tal bedragen voor periodelonen, én voor uurlonen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft Salaristreden 20 en 21, met Categorie 0. Let op: De maandlonen zijn hoger dan het per 01-01-2021 geldende minimumloon, en daarom niet aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 569 Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen voor Salarisschaal Z trede 30 per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 633 Uitzendkrachten Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de 3 salarisbedragen op basis van het minimumloon per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 637 Verzekeringsbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn een aantal bedragen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn voor Salarisschaal A een aantal bedragen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 679 Taxivervoer Per 01-01-2021 zijn de wijzigingen in de salarissen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Per 01-01-2021 is ook inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte tegen 80%, via optie 4 in zowel Salaris (variabel bruto) als Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing. Er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd, én de percentages zijn ingericht in de standaardwaarden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Instelling > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij de gegevenselementen aanpassen. CAO 683 Elektrotechnische detailhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn een aantal bedragen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 709 Vleeswarenindustrie Ondanks de vermelding in art. 24a van de CAO dat de Aanloopschaal niet wordt verhoogd, blijkt na controle dat er op de site www.vleewarenwerkt.nl tòch een gewijzigde aanloopschaal per 01-01-2020 staat. Op basis van deze informatie zijn de salarisbedragen per die datum voor salarisschaal A aangepast. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen in de aanloopschaal voor medewerkers van 21 jaar per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 721 Huisartsenzorg Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn een 3-tal bedragen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 748 Slagersbedrijf De alternatieve omschrijving van pensioensoort 13 Extra fonds is gewijzigd van SAS - Collectieve financiering seniorenreg. in: SAS - Duurzame inzetbaarheid. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de alternatieve omschrijving is vastgelegd. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij de arbeidsvoorwaarde aanpassen. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 823 M&T Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor deSalarisschalen A en AA, Salaristreden 16 tot en met 21, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 826 M&T Isolatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel “SZS” Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen in de Salarisschalen A en B aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 884 Kantoorvakhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau, voor zowel de bedrijven die zijn aangesloten bij een partij die de CAO heeft afgesloten, als voor de bedrijven die volgers zijn van deze CAO. De laatste groep is vastgelegd onder Categorie A. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 1165 Recreatie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft 3 jeugdlonen voor 20-jarigen, én de leerlingen van 20 en 21 jaar. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor de Salaristreden 15 tot en met 30 aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van Salarisschaal A (Groep I) aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 1496 Bakkersbedrijf Bij controle bleek dat bij Salarisschaal 3, Trede 31 en Categorie F per 01-01-2020 hetzelfde bedrag was vastgelegd als bij Salarisschaal 3, Trede 30 en Categorie F. Dit is op 4 november 2020 gecorrigeerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau die bedragen aangepast die verwijzen naar het minimumloon òf die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 1639 Doe-het-zelfbranche Bij controle bleek dat er op de site van de werkgeversorganisatie salariswijzigingen staan per 01-02-2020. Deze aanpassingen zijn per die datum ingelezen in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Vervolgens zijn de wijzigingen op basis van het minimumloon per 01-07-2020 doorgevoerd, en tenslotte zijn de wijzigingen op basis van het minimumloon per 01-01-2021 ingelezen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-02-2020 plaatsvinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 1869 Glastuinbouw Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van Categorie B, Salarisschaal B, de Salaristreden 15 tot en met 32 aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 2493 Golfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen die gekoppeld zijn aan het minimumloon én de salarisbedragen die lager zijn dan het geldende minimumloon aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie Ten behoeve van de Eenmalige uitkering als RAM-premiecompensatie van 1,4% van het jaarloon vòòr 30 november 2020 is de volgende inrichting per 01-11-2019 toegevoegd: arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt Eindperiode (grat.) = 10 Grondslag opbouwmethode (grat) = Oorspronkelijk bedrag Jaar betaalperiode (grat.) = Na opbouwjaar Percentage (grat.) = 1,4 Uitbetalingspercentage (grat.) = 1,40 Per 01-11-2020 is het percentage bij Percentage (grat.) verwijderd, zodat er (voor maandverloners!) geen reservering meer plaatsvindt over november 2020. Per 01-01-2021 is de overige inrichting verwijderd. Ten behoeve van de Eenmalige uitkering ad € 150,00 in december 2020 is de volgende inrichting per 01-11-2020 toegevoegd: arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt Bedrag (Eenm. uitk. bedrag) = 150,00 Bedrag obv. deeltijd (Eenm. uitk. bedrag) = Ja Periode (Eenm. uitk. bedrag) = 12 Per 04-01-2021 is de overige inrichting verwijderd, zodat de inrichting ook voor 4-wekenverloners nog actief is aan het eind van periode 2020/13. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de standaardwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm te controleren - en eventueel aan te passen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Wellicht ten overvloede, maar de inrichting is voornamelijk vastgelegd voor maandloners. Zeker voor bedrijven die per 4 weken verlonen is het van belang om de CAO-inrichting te controleren, en zo nodig aan te passen en eventueel uit te breiden. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u de arbeidsvoorwaarden toevoegen voor bestaande medewerkers per de begindatum van de inrichting òf per een latere datum indienst. Op de arbeidsvoorwaardeschermen kunt u de inrichting in de arbeidsvoorwaarden aanpassen en/of uitbreiden. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum voor de leeftijden van 19 en 20 jaar een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FGIL) Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 9999 Geen CAO van toepassing Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Ook zijn per 01-01-2021 de volgende standaardwaarden toegevoegd: Percentage (Vak.toesl.):  8,00       Controleren op wettelijk minimum Vaktoeslag: Controleren en aanvullen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. Via Instelling > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen.   Publishing Date : 11/9/2020
Volledig artikel weergeven
09-11-2020 15:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 286 Weergaven
CAO 833 Woondiensten Het document met de CAO-inrichting per 01-05-2021 wordt op de community geplaatst. CAO 26 Vleessector Pro rata methode (Pens.) is per 01-01-2021 30 dagen. Op basis van het pensioenreglement is de Pro rata methode (Pens.) op 2 en 3 juni 2021 gedurende korte tijd kalenderdagen geweest. Het pensioenreglement is echter niet actueel. De eerdere inrichting was wél correct. Daarom is Pro rata methode (Pens.) op 03-06-2021 weer gewijzigd in 30 dagen. Let op: als u per 4 weken verloont, is het advies om bij Pro rata methode (Pens.) ‘kalenderdagen’ vast te leggen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Hier kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar. CAO 83 Betonproductentenindustrie Per 01-07-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Hierbij zijn de regels voor de leeftijden van 21 en 22 jaar verwijderd.  Per 01-06-2021 is de volgende inrichting aangepast: Leeftijdsafhankelijk minimum: Over opgegeven minimum bedrag is verwijderd Minimum bedrag (Vak.toesl.): 1712,00 is verwijderd Minimum controle en correctie: Ja is verwijderd Referentietabel Leeftijd percentages is verwijderd Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen is toegevoegd. Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Aanvulling op Uitkeringen > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.  Per 01-06-2021 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.  Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de inrichting van de Salarisschaal en Leeftijd percentages controleren, na selectie van de CAO. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Validatiewaarden kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst, kunt u bij Salaristrede (Salarisschaal) de regels voor de leeftijden van 21 en 22 jaar verwijderen per 01-07-2021. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-06-2021. CAO 233 Houthandel Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Pro rata methode (Pens.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen Pro rata methode (Pens.aanv.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen VCR (vast) (Pens.): Ja VCR (vast) (Pens.aanv.): Ja Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. Let op: de pro rata methode ‘gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen’ is niet toegestaan voor week- en 4-wekenverloners. Het advies is om hier te kiezen voor ‘Werkdagen’. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 0253 Houtverwerkende industrie Per 01-12-2021 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, en per 01-04-2022 verwijderd: Eenmalige uitkering > Bedrag, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De volgende standaardwaarden zijn ook toegevoegd per 01-12-2021 en per 01-04-2022 verwijderd: Bedrag (Eenm.uitk.bedrag): 100,00 Bedrag obv. deeltijd (Eenm.uitk.bedrag): Ja Peildatum indienst (Eenm.uitk.bedrag): 2022/03/01 Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Pro rata methode (Pens.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen Pro rata methode (Pens.aanv.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen VCR (vast) (Pens.): Ja VCR (vast) (Pens.aanv.): Ja Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. Let op: de pro rata methode gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen is niet toegestaan voor week- en 4-wekenverloners. Het advies is om hier te kiezen voor Werkdagen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 592 Bloemen en planten detailhandel De salariswijzigingen per 01-07-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. CAO 632 Banken CAO Per 01-07-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Aanvulling op Uitkeringen > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.  Per 01-06-2021 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00 vastgelegd.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de inrichting van de Salarisschaal controleren, na selectie van de CAO. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-06-2021. CAO 633 Uitzendkrachten De salariswijzigingen per 01-07-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - Per 01-01-2021 is variant 0001 toegevoegd bij pensioen soort 01 Pensioen in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Het enige verschil met de al bestaande regel is de productvariant voor de Groothandel in aardappelen: AVP. Als alle medewerkers gebruik maken van deze variant, kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaarden na selectie van de Bedrijf CAO in het arbeidsvoorwaardenscherm de variant selecteren bij 'Pensioen variant”. Na deze selectie is de variant zichtbaar bij alle medewerkers die gekoppeld zijn aan deze CAO, tenzij u zelf via Inrichting> Vastlegging > Waardenlijst inrichting heeft vastgelegd. Als niet alle medewerkers gebruik maken van de nieuwe variant, kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden in het arbeidsvoorwaardenscherm de variant selecteren bij Pensioen variant. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd via Inrichting> Vastlegging > Waardenlijst kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen voegt u een regel toe voor Product variant AVP. Als u geen gebruik meer maakt van de eerder ingerichte Product variant GFVP, kunt u de bestaande regel ook wijzigen. De salariswijzigingen per 01-07-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. CAO 709 Vleeswarenindustrie Pro rata methode (Pens.) is per 01-01-2021 30 dagen. Op basis van het pensioenreglement is de Pro rata methode (Pens.) op 02-06-2021 gewijzigd in kalenderdagen. Het pensioenreglement is echter niet actueel. De eerdere inrichting was wél correct. Daarom is Pro rata methode (Pens.) op 03-06-2021 weer gewijzigd in 30 dagen. Let op: als u per 4 weken verloont, is het advies om bij Pro rata methode (Pens.) kalenderdagen vast te leggen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Hier kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar. CAO 727 Retail Non-Food De salariswijzigingen per 01-07-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. CAO 1193 Tentoonstellingsbedrijven Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Pro rata methode (Pens.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen Pro rata methode (Pens.aanv.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen VCR (vast) (Pens.): Ja VCR (vast) (Pens.aanv.): Ja Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. Let op: de pro rata methode gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen is niet toegestaan voor week- en 4-wekenverloners. Het advies is om hier te kiezen voor Werkdagen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 1287 Grafimedia Per 01-01-2021 is via pensioensoort 16 Extra Fonds 4 inrichting toegevoegd voor de berekening van de premie voor het RVU-fonds. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: 16 ASF/RVU-fonds. Arbeidsvoorwaarde 16 ASF/RVU-fonds is per 01-01-2021 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Met ingang van dezelfde datum zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Ophogingspercentage vakantietoeslag (Extra Fonds 4: 8,00 Pro rata methode (Extra Fonds 4): kalenderdagen VCR (vast) (Ext.fds.4): Ja Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt. Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast), waarbij geen percentage is vastgelegd. Per 01-04-2021 is het percentage ten laste van de werkgever gewijzigd in 0,2. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast), met als doelgroep de CAO, en na selectie van de peildatum. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Deze inrichting is nu vastgelegd per 01-01-2021 omdat er nog resultaten van een berekening uit voorgaande jaren van pensioensoort 16 Extra fonds 4 kunnen voorkomen in de payrollelementen. Door de arbeidsvoorwaarde per deze datum te selecteren, worden de aanwezige payrollresultaten overschreven. De RVU-regeling is in 2021 gekoppeld aan de regeling ASF Gezondheidszorg. Dit kan doordat alle deelnemers met deelname aan het ASF Gezondheidszorg automatisch ook deelnemen aan de RVU Grafimedia. De inrichting voor ASF Gezondheidszorg is op CAO-niveau vastgelegd bij pensioensoort 15, Extra Fonds 3, met alternatieve omschrijving 15 ASF/Gezondheidszorg. Het is in 2021 niet nodig om voor 2021 inrichting toe te voegen voor pensioensoort 16, 16 ASF/RVU-fonds via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen. In 2022 krijgt de RVU Grafimedia wel een eigen regelingkenmerk. Informatie hierover volgt in het laatste kwartaal van 2021. Publishing Date : 6/15/2021
Volledig artikel weergeven
15-06-2021 19:05
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 236 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen die zijn gekoppeld aan het minimumloon, per die datum aangepast. Het gaat om de eerste regel in beide salarisschalen, én om de jeugdlonen (zònder getuigschrift van vakbekwaamheid).   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 26 Vleessector Per 01-07-2020 is het maandbedrag voor H8 gewijzigd van 3542,66 in 3524,66 in de salarisschaal op CAO-niveau. Per 01-03-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn daarna nog aanvullende wijzigingen vastgelegd.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Per 01-03-2021 zijn ook een aantal standaardwaarden aangepast: Minimum bedrag (Vak.toesl.): 1726,88 Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.) > Afsnijderij grondslag: 1,15 Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.) > Stallen grondslag: 1,94 Afwijkende grondslag 4 (Toesl.var.) > Darmbewerking grondslag: 3,09 Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021 c.q. met ingang van 01-03-2021. Over 2020 wordt niet automatisch herberekend. Door een financiële mutatie per 01-07-2020 of een latere datum indienst vast te leggen voor de medewerker(s) die het betreft, kunt u een herberekening triggeren. U kunt ook contact opnemen met het Service Center met de vraag om een berekening uit te voeren voor het hele bedrijf met herberekeningsdatum 01-07-2020. CAO 35 Textielverzorging Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen die lager zijn dan het geldende minimumloon, per die datum aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 50 Apotheken Per 01-04-2021 is bij Grondslag 1 basis (Toesl.vast) Periodebedrag van grondslag geselecteerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-04-2021. Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de arbeidsvoorwaarden voor levensloop per 01-11-2021 zijn verwijderd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn een 8-tal regels per die datum aangepast waarvoor wordt verwezen naar het minimumloon, én waarvan het gepubliceerde bedrag lager is dan het geldende minimumloon.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen van de participatieschaal aangepast. Ook zijn een aantal bedragen voor jeugdig winkelpersoneel per 01-07-2021 gewijzigd, die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 157 Zuivelindustrie I Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen voor medewerkers met een beperking per die datum aangepast.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd bij de salarisbedragen die gekoppeld zijn aan het minimumloon. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen voor medewerkers met een arbeidsbeperking (salarisschaal M) per die datum aangepast.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 243 Hoveniersbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen voor hulpkrachten (Categorie G) en medewerkers met een arbeidsbeperking (Categorie H) per die datum aangepast.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 253 Houtverwerkende industrie Per 01-01-2021 is in de salarisschaal op CAO-niveau inrichting toegevoegd voor arbeidsbeperkten onder Salarisschaal (Salarisschaal) F ( 100%), G (110%) en H (120%) voor de treden 15 t/m 21. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen per die datum aangepast. De salariswijzigingen per 01-06-2021, 01-09-2021 en 01-12-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Als u zelf geen waardenlijst heeft vastgelegd voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u via Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) inrichting toevoegen of aanpassen. Voor de berekening van de WGA-gat verzekering is per 01-01-2021 bij pensioensoort 08 WIA Hiaat het percentage werkgever gewijzigd in 0,58 en is de eindleeftijd gewijzigd in de AOW-leeftijd, toetsmoment = 5, geboortedag. Berekeningsdagen is gewijzigd in 4, werkdagen afrekeningsjaar.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabele grondslag) kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Per 01-01-2021 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Benefitbudget > Benefitbudget res.via werkgever. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-06-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Doorbetalingsperc onbetaald verlof: 0,00 Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 70,00 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee Per 01-07-2021 is de inrichting van (B) Berekend over (Overige uren tb)  > Onbetaald verlof uren berekend over: Grondslag 1 uren huidige periode verwijderd. Voor deze berekening kunt u nu nu gebruik maken van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Bij gebruik van die arbeidsvoorwaarde wordt ook Incidentele inkomstenvermindering = Onbetaald verlof door de payroll vastgesteld, en aangeleverd aan de belastingdienst. Bij gebruik van de huidige inrichting moet u dit via Medewerker > Medewerker > Interfaces > Loonaangifte zelf muteren. Als u gebruik maakt van (B) Uren (Overige uren tb) zal de inrichting van de grondslag Uren loonaangifte eenmalig zijn aangepast voor het correct berekend van de verloonde uren. Per 01-07-2021 is de inrichting bij Leeftijdsafhankelijk minimum: Niet afhankelijk van leeftijd verwijderd omdat er geen minimumbedrag voor vakantietoeslag (meer) wordt genoemd. Per 01-07-2021 is de volgende standaardwaarde toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Validatiewaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen in 3 regels per die datum aangepast. Het gaat om de regel voor 20/0 en om 2 regels voor 21/0. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 359 Zoetwarenindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen voor de Participatieschaal per die datum aangepast.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 405 Kapperbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen per die datum gewijzigd die lager zijn dan het geldende minimumloon.  N.B.: er zijn ook wijzigingen doorgevoerd in de salaristreden: de treden 21, 22, 30 t/m 35 zijn gewijzigd in 30 t/m 37:  21: was 21 jaar 22: was 22 jaar 30 t/m 35: waren 0 t/m 5 ervaringsjaren.  Per 01-07-2021 is dit gewijzigd in 30 t/m 37: 0 t/m 7 ervaringsjaren.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Als u zelf geen waardenlijst heeft vastgelegd voor Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden. CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf Per 01-07-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 70,00 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee Doorbetalingsperc zorgverlof lang: 0,00 Het is helaas nog niet mogelijk om de standaardwaarden voor het aanvullend geboorteverlof op CAO-niveau vast te leggen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt. Via Rapporten > Instellingen > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven De salariswijzigingen per 01-05-2021 en per 01-09-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  Per 01-01-2021 is in de salarisschaal op CAO-niveau inrichting toegevoegd voor arbeidsbeperkten onder Salarisschaal (Salarisschaal) G. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen per die datum aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Als u zelf geen waardenlijst heeft vastgelegd voor Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u inrichting voor Salaristrede (Salarisschaal) toevoegen of aanpassen. Per 01-06-2021 is (D) Percentage (Toesl.var.) > Verschoven uren percentage gewijzigd van 15,000000 in 50,000000. De alternatieve omschrijvingen zijn gewijzigd van Verschoven uren in Verschoven uren nacht. Per 01-07-2021 is Eindperiode (Vak.toesl.) gewijzigd van 06 in 05. Deze inrichting stemt overeen met de beschrijving in de CAO. Het dringende advies is om deze inrichting te controleren. Als u gebruikt maakt van de CAO-inrichting wordt in 2022 vakantietoeslag afgerekend over 11 maanden / 12 perioden in plaats van over een heel jaar. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen in 3 regels per die datum aangepast. Het gaat om de regel voor 20/0 en om 2 regels voor 21/0. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 569 Kunststof- rubber- en lijmindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum de bedragen van Functiegroep 0 - in Payroll Business Salarisschaal (Salarisschaal) Z - aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 592 Bloemen en Planten detailhandel Voor de berekening van pensioensoort 02 Pensioen aanvullend (Pensioen zonder percentages) is de eindleeftijd per 01-01-2021 gewijzigd in 67 jaar, en zijn de Berekeningsdagen gewijzigd in 2, 261 dagen.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabele grondslag) kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 633 Uitzendkrachten Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum de bedragen van de functiegroepen 1, 2 en 3 -in Payroll Business Salaristrede (Salarisschaal) 31, 32 en 33- aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 637 Verzekeringsbedrijf, CAO voor het Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum de bedragen van groep ML -in Payroll Business Salarisschaal (Salarisschaal) A- aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in Voor de Loonschaal Participatiewet zijn de bedragen per 01-01-2021 gewijzigd in de door de werkgevers gepubliceerde bedragen. Het gaat om afrondingsverschillen tussen de berekende bedragen op basis van het per die datum geldende minimumloon, en de afgeronde gepubliceerde bedragen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Per 01-07-2021 zijn salarisbedragen voor medewerkers van 18, 19, 20 en 21 aangepast aan de per die datum geldende minimumlonen. De maandbedragen zijn afgerond op hele euro's. Ook de bedragen voor de Loonschaal Participatiewet zijn aangepast, waarbij de maandbedragen rekenkundig zijn afgerond op hele euro's, de 4-wekenbedragen zijn afgerond op 10 cent, en de weekbedragen zijn afgerond op 5 cent.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 683 Elektrotechnische detailhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum een 3-tal regels aangepast: voor salarisschaal A, de treden 30, 31 en 32. Daarnaast zijn de lonen voor de jeugdigen gewijzigd per 01-07-2021.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 709 Vleeswarenindustrie Per 01-01-2021 zijn de bedragen van de Aanloopschaal (op basis van het minimumloon) aangepast door de minimumloonbedragen te vermenigvuldigen  met 1,05 voor de leeftijden van 19 en 20 jaar c.q. 1,10 voor de leeftijden t/m 18 jaar.  Per 01-02-2021 zijn de wijzigingen op basis van de loontabellen per die datum doorgevoerd in de salarisschaal. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen van de Aanloopschaal per die datum aangepast. Voor de leeftijden van 19 en 20 jaar zijn de nieuwe minimumloonbedragen vermenigvuldigd met 1,05, en voor de leeftijden van 16, 17 en 18 jaar zijn de nieuwe minimumloonbedragen vermenigvuldigd met 1,10. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 721 Huisartsenzorg De salariswijzigingen per 01-06-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal. Hierbij zijn de salaristreden 10 en 11 (Leerjaar I en II) vervangen door de salaristreden 70 t/m 76, voor de leeftijden 15 jaar t/m 21 jaar en ouder voor BBL. De voor die leeftijden geldende minimumlonen zijn vastgelegd, met voor 18 t/m 20 jaar de speciale minimumlonen voor BBL.  Ook zijn de bedragen die verwijzen naar het minimumloon per 01-07-2021 aangepast.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Als u zelf geen waardenlijst heeft vastgelegd voor Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u inrichting voor Salaristrede (Salarisschaal) toevoegen of aanpassen. CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in salarisschaal K.   De wijzigingen in de salarisbedragen per 01-07-2021 en per 19-07-2021 zijn al eerder vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 727 Retail Non-Food Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum de bedragen aangepast die lager zijn dan het minimumloon. Alleen voor Categorie (Salarisschaal) 02 (Virtuele loontabel Tuincentra) zijn nog geen wijzigingen doorgevoerd.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen Vanaf 1 januari 2021 is de verplichte bijdrage aan de levensloopregeling vervallen. Daarom is per 01-06-2021 de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Ook is Levensloop % vaste bijdrage: 3,50 per die datum verwijderd. De arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant zijn al eerder per 01-11-2021 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd voor standaardwaarden kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 822 M en T Carrosseriebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 823 Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 824 M en T Metaalbewerkingsbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 826 M en T Isolatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 833 Woondiensten Per 01-07-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Per 01-07-2021 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de standaardwaarden: Afwijkende grondslag 1 (Toesl.var.): 18,18 Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.): 45,39 Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.): 181,66 Per 01-04-2021 is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per dezelfde datum zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Bedrag (Eenm.uitk.bedrag): 550,00 Bedrag obv. deeltijd (Eenm.uitk.bedrag): Ja Peildatum indienst (Eenm.uitk.bedrag): 2021/04/01 Als u dit bedrag nog wilt uitkeren, is het advies om deze inrichting via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens te controleren, en eventueel aan te vullen of aan te passen. Per 01-06-2021 is de inrichting voor deze eenmalige uitkering weer verwijderd. Per 01-05-2021 is de inrichting verwijderd voor de berekening van Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3 > Doorbetalingsperc. ziektedagen/uren 90% met als standaardwaarde: 90,00. Ook de bijbehorende alternatieve omschrijvingen zijn verwijderd. Per 01-05-2021 is de inrichting bij Leeftijdsafhankelijk minimum > Niet afhankelijk van leeftijd verwijderd, omdat er geen minimum bedrag (meer) is vastgelegd. Per 01-05-2021 is bij Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): In opbouwjaar geselecteerd. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-05-2021. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven, en verwijderde CAO-inrichting opnieuw toevoegen. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd voor standaardwaarden, alternatieve omschrijvingen en/of via de Waardenlijst kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Op korte termijn zullen wij een aangepast CAO-document publiceren. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel “SZS” Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 884 Boekhandel en Kantoorvakhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Volgers van de CAO selecteren Categorie (Salarisschaal): A. Deze tabel wordt alleen naar aanleiding van een Algemeen Verbindend Verklaring aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1165 Recreatie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft Jeugdlonen voor 20-jarigen én leerlingen voor het eerste en vanaf het tweede leerjaar. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft lonen voor Functie 1, in Payroll Business Salarisschaal A. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1287 Grafimedia Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft lonen voor de aanloopschaal, in Payroll Business Salaristrede 25. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in € 70.881,00. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u deze inrichting controleren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 1462 Detailhandel in dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en hengelsportspeciaalzaken Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die zijn gekoppeld aan het minimumloon, voor Functiegroep 1, en voor de leeftijden van 17 t/m 21 jaar. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1496 Bakkersbedrijf In de salarisschalen Categorie F en H, Salarisschaal 1, Salaristrede 30, is het bedrag per 01-06-2021 verwijderd. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de bedragen aangepast die lager zijn dan het geldende minimumloon.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. De arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant zijn al eerder per 01-11-2021 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.   Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 1629 Detailhandel in Muziekinstrumenten en Bladmuziek, Pianostemmers en Pianotechnic Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, voor Functiegroep 1, en voor de leeftijden van 17 t/m 21 jaar. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1639 Doe-het-zelfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die zijn gekoppeld aan het minimumloon, voor Functiegroep 1, in Payroll Business Salarisschaal A. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1869 Glastuinbouw Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die lager zijn dan het minimumloon, en bedragen die zijn gekoppeld aan het minimumloon. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 2297 M en T Technisch Installatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 2493 Golfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die lager zijn dan het minimumloon. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Na een controle van de salarisschalen per 01-01-2021 zijn voor de leeftijden van 19 en 20 jaar enkele wijzigingen doorgevoerd. Vervolgens zijn de wijzigingen per 01-07-2021 doorgevoerd in de referentietabel. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen per die datum aangepast. Het betreft de bedragen die gekoppeld zijn aan het minimumloon òf die lager zijn dan het minimumloon. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 9999 Geen reguliere CAO van toepassing Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen per die datum aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Publishing Date : 6/3/2021
Volledig artikel weergeven
03-06-2021 15:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 235 Weergaven
CAO 187 Bos en natuur raam cao v/h bosbouw particulieren In de CAO-lijst van de Belastingdienst per 01-2021 wordt de naam van de CAO gewijzigd in: Bos en natuur raam CAO. Per 01-01-2021 is zowel de naam van de CAO als de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster aangepast. Deze wijziging zult u in de applicatie zien, bijvoorbeeld bij Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, evenals op het mutatieverslag. CAO 509 Gemengde branche en speelgoedbranche In de CAO-lijst van de Belastingdienst per 01-2021 wordt bij de CAO Einddatum 31-12-2020 vermeld. In de naam van de CAO en in de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster is de einddatum per 01-01-2021 in de tekst opgenomen. Deze aanpassing zult u in de applicatie zien, bijvoorbeeld bij Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, evenals op het mutatieverslag. Het advies is om tijdig contact op te nemen met de afdeling planning van Visma | Raet, zodat de inrichting voor de definitieve verloning van periode 2021/01 is aangepast. In de loonaangifte mag deze CAO code met ingang van de aangifte voor deze periode niet meer voorkomen. CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst In de CAO-lijst van de Belastingdienst per 01-2021 wordt bij de CAO Einddatum 31-12-2020 vermeld. In de naam van de CAO en in de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster is aangegeven dat de CAO per 01-01-2021 overgaat naar CAO 637 Verzekeringsbedrijf (voorheen Verzekeringsbedrijf binnendienst). Deze aanpassing zult u in de applicatie zien, bijvoorbeeld bij Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, evenals in het Mutatieverslag. Als uw bedrijf gekoppeld is aan beide CAO’s, is het advies om de medewerkers die gekoppeld zijn aan CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst per 01-01-2021 te koppelen aan CAO 637 Verzekeringsbedrijf. Als uw bedrijf alleen gebruik maakt van CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst en niet van CAO 637 Verzekeringsbedrijf, is het advies om tijdig contact op te nemen met de afdeling planning van Visma | Raet, zodat de inrichting voor de definitieve verloning van periode 2021/01 is aangepast. In de loonaangifte mag CAO code 636 met ingang van de aangifte voor deze periode niet meer voorkomen. CAO 637 Verzekeringsbedrijf binnendienst In de CAO-lijst van de Belastingdienst per 01-2021 wordt de naam van de CAO gewijzigd in: Verzekeringsbedrijf, CAO voor het. Per 01-01-2021 is zowel de naam van de CAO als de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster aangepast. Deze wijziging zult u in de applicatie zien, bijvoorbeeld bij Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, evenals in het Mutatieverslag. CAO 1141 Grontmij Cao’S In de CAO-lijst van de Belastingdienst per 01-2021 wordt de naam van de CAO gewijzigd in: Sweco. Per 01-01-2021 is zowel de naam van de CAO als de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster aangepast. Deze wijziging zult u in de applicatie zien, bijvoorbeeld bij Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, evenals in het Mutatieverslag. Publishing Date : 10/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-10-2020 16:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 226 Weergaven
CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00 Omdat op CAO-niveau is vastgelegd dat 10% en 25% Ploegendienst wordt berekend op basis van Grondslag var toeslagen 2 is per 01-10-2020 de volgende inrichting toegevoegd: Grondslag 2 basis (Toesl.var.): Uurbedrag van grondslag Grondslagperiode 2 (Toesl.var): Huidige periode Voor het berekenen van Reisuren zijn de volgende arbeidsvoorwaarden per 01-10-2020 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Overige uren (tabel) > Standaard variant, en Overige uren (bijzonder tarief) > Standaard variant. Voor het vergoeden van Reisuren is op CAO-niveau geen inrichting in de arbeidsvoorwaarde vastgelegd. Per 01-10-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Korting ziekengeld tonen: Ja Toepassen maximum dagloon: Nee Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020 òf met ingang van 01-10-2020. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de wijzigingen controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien, evenals het niveau waarop deze inrichting is vastgelegd. Zie ook onder CAO-inrichting het CAO-document: CAO Nederlandse Baksteenindustrie (152). Publishing Date : 10/12/2020
Volledig artikel weergeven
12-10-2020 19:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 224 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Per 01-10-2020 is het percentage bij (C) Percentage incl. toeslag (Overuren) - met alternatieve omschrijving Werken op feestdag percentage incl. toeslag - gewijzigd van 100% in 200%. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is, én op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Per 01-10-2020 zijn de percentages in de referentietabel Leeftijd percentages gewijzigd van de percentages die gelden voor het minimumloon, in de percentages die voor deze CAO gelden voor de jeugdlonen (artikel 20 van de CAO). Voor de jeugdige werknemer in de zin van artikel 20 bedraagt dit minimum het bij hun leeftijd passende percentage, genoemd in artikel 20, van hiervoor aangegeven bedrag (artikel 69). Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO. CAO 1165 Recreatie Na controle blijkt dat in de eerste versies van de CAO twee keer jeugdlonen per 01-07-2020 worden vermeld, met verschillende bedragen. De laatst vermelde bedragen zijn opgenomen in ons informatiesysteem, en in 2019 ingevoerd in Payroll Business. In een nieuwere versie van de CAO zijn jeugdlonen per 01-07-2020 én per 01-10-2020 opgenomen. De salarisbedragen per 01-07-2020 zijn nu aangepast aan de informatie in de laatste publicatie. Daarna zijn de salarisbedragen per 01-10-2020 opnieuw ingelezen. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Per 01-05-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen Betaalperiode (Vak.toesl.) is gewijzigd van 04 in 05. Correctieperiode (Vak.toeslag): 05 Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): Na opbouwjaar Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00 U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is, én op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er als gevolg van de toegevoegde controle op het wettelijk minimum vakantietoeslag een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-05-2020. Publishing Date : 10/8/2020
Volledig artikel weergeven
08-10-2020 15:24
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 183 Weergaven
CAO 157 Zuivelindustrie Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget > Benefitbudgetregeling toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Per 01-04-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1699,58. Per 01-04-2020 is (b) Percentage (Overige uren tb) met alternatieve omschrijving Onbetaald verlof percentage gewijzigd van 113,5% in 111%. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Helaas is het nog niet mogelijk om op CAO-niveau de inrichting voor het Aanvullend geboorteverlof vast te leggen. U kunt de inrichting per 01-07-2020 of een latere begindatum vastleggen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 68 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Per 01-10-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 410 Brandstofbedrijf Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: in pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. De inrichting van de salarisschaal is per 01-10-2020 verwijderd. Het betreft de inrichting van de referentietabel, en de inrichting in de Waardenlijst voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal). Als u toch graag gebruik wilt maken van de salarisschalen op CAO-niveau (voor Land-en/of Waterhandel) dan vragen wij u om een request in te leggen waarin u dit verzoek via de Servicedesk aan ons doorgeeft. Per 01-01-2020 zijn 2 standaardwaarden gewijzigd: Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.) is gewijzigd in Ja, en bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag is ‘Controleren en aanvullen’ geselecteerd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens, na selectie van de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 509 Gemengde branche en speelgoedbranche Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 518 Drogisterij branche Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 549 Aardappelen, groen en fruit detailhandel Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Daarnaast is een regel toegevoegd in pensioensoort 11 Sociaal fonds met beginleeftijd 67 jaar en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 557 Slijterijen Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 563 Zuivelindustrie Hoger Personeel Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Afrekening bij uitdienst (Eindejaarsuitk.): Ja, deze periode Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst Per 01-04-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Generatiepact Percentage Werken: 84,20 Generatiepact Percentage Doorbetalen: 92,10 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00 Per 01-04-2020 is inrichting toegevoegd voor Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1 voor doorbetaling tegen 100%, Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 2 voor doorbetaling tegen 90% en Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3 voor doorbetaling tegen 80%. Naast deze standaardwaarden zijn ook de alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de bijbehorende ziektedagen, ziektedagen (dag), ziekteuren en ziekteuren (dag). Per 01-06-2020 zijn standaardwaarden vastgelegd voor Betaalperiode (Vak.toesl.), Correctieperiode (Vak.toesl.), Eindperiode (Vak.toesl.), Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) en Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.). Per 01-04-2020 is de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget > Benefitbudgetregeling toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Per 01-04-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-10-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. U kunt de inrichting van de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de CAO-inrichting overschrijven. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. CAO 592 Bloemen en planten detailhandel Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Eerder deze maand was pensioensoort 02 Pensioen aanvulling toegevoegd voor deze medewerkers. Daarbij was het noodzakelijk om deze pensioensoort te selecteren, naast pensioensoort 01 Pensioen voor medewerkers jonger dan de beginleeftijd, òf voor medewerkers van 67 jaar en ouder. Deze inrichting is wel blijven staan voor situaties waarbij deze inrichting al bij medewerkers is vastgelegd. Door de uitbreidingen in pensioensoort 01 Pensioen is deze aanpassing niet meer noodzakelijk voor nieuwe situaties. Pensioen. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is Pensioen zonder percentages. In pensioensoort 11 Sociaal fonds is een regel toegevoegd met beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. Pensioensoort Pensioen zonder percentages is per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijving van de pensioensoort kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. CAO 609 Tuincentra Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Daarnaast is pensioensoort 12 Opleidingsfonds toegevoegd met beginleeftijd 00 jaar en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. Pensioensoort Sociaal fonds zonder percentages is per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijving van de pensioensoort kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Als u nog gebruik maakt van de inrichting van deze CAO is het advies om de inrichting bij uw bedrijf te (laten) overzetten naar CAO 727 Retail Non-Food omdat CAO 609 is opgegaan in CAO 727. Met uitzondering van de pensioeninrichting wordt de CAO-inrichting voor CAO 609 niet meer bijgehouden. CAO 623 Optiekbedrijven Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 683 Elektrotechnische detailhandel Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Daarnaast is pensioensoort 12 Opleidingsfonds toegevoegd met beginleeftijd 66 jaar en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 727 Retail Non-Food Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. eerder deze maand was pensioensoort 03 Pensioen overbrugging toegevoegd voor deze medewerkers. Daarbij was het noodzakelijk om deze pensioensoort te selecteren, naast pensioensoort 01 Pensioen voor medewerkers jonger dan de beginleeftijd, òf voor medewerkers van 67 jaar en ouder. Deze inrichting is wel blijven staan voor situaties waarbij deze inrichting al bij medewerkers is vastgelegd. Door de uitbreidingen in pensioensoort 01 Pensioen is deze aanpassing niet meer noodzakelijk voor nieuwe situaties. Pensioen. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is 03 Pensioen zonder percentages. Pensioensoort 12 Opleidingsfonds is toegevoegd voor medewerkers ouder dan de AOW-leeftijd. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is 12 Sociaal fonds zonder percentages. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. De pensioensoorten 03 Pensioen zonder percentages en 12 Sociaal fonds zonder percentages zijn per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting toevoegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijving van de pensioensoorten kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Daarnaast is pensioensoort 12 Opleidingsfonds toegevoegd met beginleeftijd 00 jaar en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. De alternatieve omschrijving van de pensioensoort kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 838 Wonen Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Daarnaast is pensioensoort 12 Opleidingsfonds toegevoegd met beginleeftijd 00 jaar en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. Pensioensoort Sociaal fonds zonder percentages is per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijving van de pensioensoort kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 03 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Als u nog gebruik maakt van de inrichting van deze CAO is het advies om de inrichting bij uw bedrijf te (laten) overzetten naar CAO 727 Retail Non-Food omdat CAO 838 is opgegaan in CAO 727. Met uitzondering van de pensioeninrichting wordt de CAO-inrichting voor CAO 838 niet meer bijgehouden. De inrichting van de salarisschaal is per 01-10-2020 verwijderd, omdat die voor het laatst is bijgewerkt per 01-01-2017. Het betreft de inrichting van de referentietabel, en de inrichting in de Waardenlijst voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal). CAO 884 Kantoorvakhandel In een eerder bericht hebben wij u op de hoogte gesteld van het toevoegen van pensioensoort 02 Pensioen aanvulling voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd. Inmiddels zijn er per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. Door deze toevoeging is het niet meer nodig om pensioensoort 02 - Pensioen Detailhandel zonder percentages - te selecteren voor medewerkers die de leeftijd van 67 jaar bereiken. De eerder toegevoegde pensioensoort blijft wel actief voor medewerkers bij wie deze arbeidsvoorwaarde al is geselecteerd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. CAO 1458 Lederwaren en reisartikelen, detailhandel in Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 1459 Verf en behang, Detailhandel in Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Als u nog gebruik maakt van de inrichting van deze CAO is het advies om de inrichting bij uw bedrijf te (laten) overzetten naar CAO 727 Retail Non-Food omdat CAO 1459 is opgegaan in CAO 727. Met uitzondering van de pensioeninrichting wordt de CAO-inrichting voor CAO 1459 niet meer bijgehouden. Per 01-10-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 1460 Fotografische artikelen, detailhandel in Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Per 01-10-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 1463 Tabaksartikelen, Detailhandel in Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Per 01-10-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 1464 Detailhandel in Juweliersartikelen Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Pensioensoort 12 Opleidingsfonds fonds is toegevoegd met beginleeftijd 00, en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. Pensioensoort Sociaal fonds zonder percentages is per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijving van de pensioensoort kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Als u nog gebruik maakt van de inrichting van deze CAO is het advies om de inrichting bij uw bedrijf te (laten) overzetten naar CAO 727 Retail Non-Food omdat CAO 1464 is opgegaan in CAO 727. Met uitzondering van de pensioeninrichting wordt de CAO-inrichting voor CAO 1464 niet meer bijgehouden. De inrichting van de salarisschaal is per 01-10-2020 verwijderd, omdat die niet recent is bijgewerkt voor deze vervallen CAO. CAO 1629 Detailhandel in Muziekinstrumenten en Bladmuziek, Pianostemmers en Pianotechnic Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 68 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Pensioensoort 12 Opleidingsfonds fonds is toegevoegd met beginleeftijd 00, en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. Pensioensoort Sociaal fonds zonder percentages is per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 1639 Doe-het-zelf-branche Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Daarnaast is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds een regel toegevoegd met beginleeftijd 67 jaar en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 1644 Textiel grootwinkelbedrijven Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Pensioensoort 12 Opleidingsfonds fonds is toegevoegd met beginleeftijd 00, en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. Pensioensoort Sociaal fonds zonder percentages is per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijving van de pensioensoort kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Als u nog gebruik maakt van de inrichting van deze CAO is het advies om de inrichting bij uw bedrijf te (laten) overzetten naar CAO 727 Retail Non-Food omdat CAO 1644 is opgegaan in CAO 727. Met uitzondering van de pensioeninrichting wordt de CAO-inrichting voor CAO 1644 niet meer bijgehouden. CAO 2272 Geluid- en beelddragers, SWK Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Per 01-10-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Publishing Date : 9/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-09-2020 15:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 215 Weergaven
CAO 20 Goederenvervoer Nederland Per 01-01-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2107,45. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 49 Verpleeg- en verzorgingstehuizen Omdat deze CAO is opgegaan in CAO VVT is de inrichting van zowel pensioensoort 01 Pensioen als van pensioensoort 10 AOP per 01-05-2021 verwijderd, evenals de inrichting van referentietabel Leeftijd percentages . U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Ook zijn de aanwezige standaardwaarden per 01-05-2021 verwijderd. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Validatiewaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Voor het geval u tòch gebruik maakt van deze CAO inclusief CAO-inrichting, adviseren wij u om contact op te nemen met onze afdeling Planning met de vraag om de inrichting bij uw bedrijf te laten overzetten naar CAO 2948 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. CAO 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie Per 01-11-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1987,70. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse Per 01-01-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2192,00. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 199 Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf, Groothandel in- Per 01-03-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1945,00 en per 01-09-2021 is dit bedrag gewijzigd in 1964,00. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-03-2021. CAO 310 Margarine- En Spijsvetindustrie Per 01-11-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1894,24 en per 01-05-2021 is dit bedrag gewijzigd in 1903,71. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 569 Kunststof-, rubber- en lijmindustrie De salariswijzigingen per 01-01-2021 en per 04-01-2021 zijn doorgevoerd in de Salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   Minimum bedrag (Vak.toesl.)  ad 1760,00 is per 01-05-2020 gewijzigd in 1781,12. Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Sociaal fonds werkgeverslast > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie NIET is aangevinkt. Bij Af te dragen bedrag Soc fonds is 21,50 vastgelegd. Per 01-01-2021 is bij Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren 0,00 vastgelegd. Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden ingericht: Generatiepact Percentage Doorbetalen = 90,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw = 100,00  Generatiepact Percentage Werken = 80,00. Per 01-01-2021 is bij Bedrag (Eenm.uitk. bedrag) 250,00 vastgelegd. Per 01-01-2021 is de standaardwaarde 01 verwijderd bij Periode (Eenm.uitk. bedrag).   Per 01-01-2021 is bij Correctieperiode (Vak.toesl.) 05 vastgelegd. Na het einde van het rechtjaar (in de huidige inrichting) is per 01-06-2021 Eindperiode (Vak.toesl.) gewijzigd in 04. Per 01-05-2021 is de volgende inrichting verwijderd, inclusief de bijbehorende alternatieve omschrijvingen: (C) Grondslagvariant (Toesl.vast) > Tweeploegendienst nacht grondslagvariant: Grondslag vaste toeslag 1   (C) Percentage (Toesl.vast) > Tweeploegendienst nacht percentage: 16,000000 (C) Blokkeren (Toesl.vast) > Tweeploegendienst nacht blokkeren: Ja       Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Het advies is om in ieder geval de inrichting bij de arbeidsvoorwaarden Eenmalige uitkering > Bedrag én Vakantietoeslag te controleren, en eventueel te wijzigen of aan te vullen. Voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag is het van belang om te bepalen of u wilt rekenen met Eindperiode 04. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting, houdt dit in dat u in 2022 vakantietoeslag verrekent over 11 maanden in plaats van 12 maanden. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u de berekening van Sociaal fonds werkgeverslast bij bestaande medewerkers wilt laten uitvoeren, selecteert u de arbeidsvoorwaarde per 01-01-2021 of een latere datum indienst. CAO 573 Pluimveeverwerkende industrie Per 01-01-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2148,75 en per 01-04-2020 is dit bedrag gewijzigd in 2203,43. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van het CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - Voor de leeftijden tot en met 21 jaar waren de meeste salarisbedragen gewijzigd per 01-01-2021. Deze wijzigingen zijn nu doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 709 Vleeswarenindustrie Per 04-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen voor variant 0001 - ten behoeve van 4-wekenverloners - de franchises en de jaarmaxima gewijzigd in 13.256 en 70.244. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele verloningsjaar 2021. CAO 833 Woondiensten Per 01-01-2020 is de de salarisschaal op CAO-niveau toegevoegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de waardenlijsten voor Salarisschaal (Salarisschaal), Salaristrede (Salarisschaal) en Categorie (Salarisschaal) bij uw bedrijf controleren. Als u hiervoor zelf geen inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waardenlijsten op CAO-niveau zien. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" In de CAO-tekst staat o.a. dat de premie voor het Sociaal Fonds voor de Metaal en Techniek voor de periode tot en met 31 december 2021 0,25% van de loonsom bedraagt.   Op www.vakraad.nl/regelingen/vijf-bedrijfstakarbeidsvoorwaarden-caos staat echter dat de premie 0,20% is. Navraag bij de werkgevers leert echter dat de premie voor het Sociaal Fonds Metaal & Techniek inderdaad 0,2% is. Het in de CAO genoemde percentage van 0,25% is derhalve niet correct. Zij zullen de leden hierover informeren. Op basis van deze informatie is in Payroll Business geen wijziging doorgevoerd. CAO 1077 Schoen- en lederwarenindustrie reg Omdat deze CAO niet meer wordt vernieuwd en de inrichting bij deze CAO volgens onze informatie niet meer wordt gebruikt, zijn drie standaardwaarden van de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag per 01-05-2021 verwijderd. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Voor het geval u tòch gebruik maakt van deze CAO inclusief CAO-inrichting, adviseren wij u om contact op te nemen met onze afdeling planning met de vraag om de inrichting bij uw bedrijf te laten overzetten naar een andere CAO. CAO 1214 Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven Omdat deze CAO niet meer wordt vernieuwd, en de inrichting bij deze CAO volgens onze informatie niet meer wordt gebruikt, zijn de standaardwaarden per 01-05-2021 verwijderd. De meeste alternatieve omschrijvingen zijn blijven staan. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Voor het geval u tòch gebruik maakt van deze CAO inclusief CAO-inrichting, adviseren wij u om contact op te nemen met onze afdeling planning met de vraag om de inrichting bij uw bedrijf te laten overzetten naar een andere CAO. CAO 1296 Kunststof- , rubber- en lijmindustrie Per 01-05-2021 is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie NIET is aangevinkt. Voor de arbeidsvoorwaarde is als alternatieve omschrijving Doelenuitkering vastgelegd. Per 01-01-2020 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Eindperiode (grat): 12 Jaar betaalperiode (grat): Na opbouwjaar Percentage (grat): 3,40 Uitsplitsen werkgeverslasten (grat): Ja Vaste afspraak (grat): Nee Via Uitbetalingspercentage (grat) kan een afwijkend uitbetalingspercentage worden vastgelegd, maar door het activeren van de regeling kan er een grondslag opgebouwd over een jaar ten behoeve van de uitbetaling in het volgende jaar. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Bij de werkgevers is navraag gedaan over: 11. Grensbedrag II. In de CAO staat: Grensbedrag II was per 1 januari 2020 € 69.492, - en is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 70.881, -. Dit grensbedrag kan gevolgen hebben voor het jaarmaximum bij pensioensoort 11 Sociaal fonds.  Als het antwoord op deze vraag leidt tot een wijziging, zullen wij u hierover via een CAO-bericht informeren.  De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de omschrijving van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau overschrijven. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u de berekening van Doelenuitkering bij bestaande medewerkers wilt laten uitvoeren, selecteert u de arbeidsvoorwaarde per 01-01-2020 of een latere datum indienst in 2020 (ten behoeve van een eventuele uitbetaling in 2021), per 01-01-2021 òf een latere datum indienst in 2021 (ten behoeve van een eventuele uitbetaling in 2022). CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij Per 01-01-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vakantietoeslag geselecteerd: Controleren en aanvullen. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van het CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 2297 Technisch installatiebedrijf Per 04-01-2021 is bij pensioensoort 06 Vroegpensioen (met alternatieve omschrijving: Stichting SWWM) voor variant 0001 - ten behoeve van 4-wekenverloners - 3 Toets begin deelname gewijzigd in: 6 Begin maand (4 wk). Vervolgens is de wijziging van 19-02-2021 per 06-02-2021 opnieuw doorgevoerd in kolom 23 Toets einde deelname: 3 Begin jaar. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele verloningsjaar 2021. Publishing Date : 4/28/2021
Volledig artikel weergeven
28-04-2021 19:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 241 Weergaven
CAO 49 Verpleeg- En Verzorgingshuizen En Thuiszorg …. Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO ‘Validatiewaarden’ aanvinkt. CAO 156 Ziekenhuizen Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 219 Gezondheidscentra Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 317 Gehandicaptenzorg Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 427 Tandtechniek In de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is per 01-01-2020 voor pensioensoort 01 Pensioen bij Deeltijdfactor franchise aftoppen: 1 Franchise aftoppen op 1,000000 geselecteerd. Bij Deeltijdfactor Maximum Aftoppen was al vastgelegd: 1 Maximum aftoppen op 1,000000. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over het jaar 2020 een herberekening plaatsvinden. Voor medewerkers met een deeltijdfactor > 1 kan er door een wijziging in de berekende franchise een andere grondslag en daardoor een ander premiebedrag worden vastgesteld. Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 475 Sport, Werkgeversorganisatie in de Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 526 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven De reguliere inrichting voor pensioensoort 01 Pensioen heeft als Peildag 03 en Peilmaand 01. Hierdoor wordt gepeild op de 3de dag van de 1ste verloningsperiode. Deze inrichting is van belang voor bedrijven met periodiciteit Vier weken. Deze inrichting zal voor de meeste bedrijven met periodiciteit Maand geen probleem opleveren, omdat het pensioengevend loon per 03-01 gelijk is aan het pensioengevend loon per 01-01. Voor bedrijven of medewerkers met periodiciteit Maand waarvoor het pensioengevend loon per 03-01 wél afwijkt van het pensioengevend loon per 01-01 is er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen een variant toegevoegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm via Pensioen variant maandverloning selecteren. Als u deze inrichting niet op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO heeft vastgelegd, kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden in het arbeidsvoorwaardenscherm via Pensioen variant maandverloning selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de arbeidsvoorwaardegegevens c.q. van de variant in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Validatiewaarden aanvinkt. CAO 721 Huisartsenzorg Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2019 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 730 Technische groothandel Per 01-10-2020 zijn er salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 1574 Geestelijke gezondheidszorg (Ggz) Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 2143 Nederlandse Podia In de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is per 01-01-2020 voor pensioensoort 10 AOP bij 06 Franchise naar rato parttime: 0 Nee geselecteerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over het jaar 2020 een herberekening plaatsvinden. Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde AOP > Benoemde variant (vaste grondslag) kan er door een wijziging in de berekende franchise een andere grondslag en daardoor een ander premiebedrag worden vastgesteld. Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 2948 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 8105 KNMT - avw regeling Tandheelkundige Praktijken Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. Publishing Date : 9/10/2020
Volledig artikel weergeven
10-09-2020 16:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 213 Weergaven
CAO 884 Kantoorvakhandel De salariswijzigingen per 01-09-2020 zijn doorgevoerd in de referentietabel.  De inrichting van de salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-09-2020. Voor de pensioenberekening voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd of ouder zijn dan de eindleeftijd uit pensioensoort 01 Pensioen Detailhandel is inrichting toegevoegd via pensioensoort 02 Pensioen aanvulling. De inrichting is overgenomen van pensioensoort 01, waarbij voor pensioensoort 02 de beginleeftijd 00 is, de eindleeftijd 99, én de percentages niet zijn gevuld. De alternatieve omschrijving van Pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is: Pensioen Detailhandel zonder percentages. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Het advies is om pensioensoort 02 Pensioen aanvulling te selecteren voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd van pensioensoort 01 òf ouder zijn dan de eindleeftijd van pensioensoort 01 Pensioen. U kunt pensioensoort 02 Pensioen aanvulling selecteren per de datum indienst òf - voor medewerkers die ouder zijn dan de eindleeftijd - per de begindatum van de periode waarop de berekening van pensioensoort 01 Pensioen Detailhandel stopt. Het advies is om voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd ook pensioensoort 01 Pensioen Detailhandel te selecteren, zodat de berekening bij de beginleeftijd kan worden opgepakt. N.B.: Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen moet er wel inrichting worden toegevoegd voor de pensioensoort 02 Pensioen aanvulling. De inrichting van de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de alternatieve omschrijving van pensioensoort 02 Pensioen aanvulling, die op CAO-niveau is vastgelegd, overschrijven. u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van de CAO zijn de salarisbedragen voor functie 2 bij de leeftijd van 18 jaar per 01-02-2021 gewijzigd, voor zowel het maandbedrag als het periodebedrag.  Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-09-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.   Per 01-08-2020 is bij Langdurig zorgverlof doorbet. perc. als standaardwaarde 0,00 vastgelegd. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. De inrichting van de salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel met als doelgroep de CAO. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 3768 Uitvaartbranche Per 01-08-2020 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Vergoeding per km: 0,19 Minimum aantal km voor verg (enkele reis): 10 Maximaal te verg kilometers (enkele reis): 23 Toepassing minimum aantal km: boven minimum wordt alles vergoed Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten > Standaard variant. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. De salariswijzigingen per 01-02-2020 en per 01-01-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel.  Na het vastleggen van de aanpassingen per 01-02-2020 is de wijziging in verband met het per 01-07-2020 geldende minimumloon opnieuw vastgelegd. De inrichting van de salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2020. Naar aanleiding van de informatie over een bijdrage van 0,2% gedurende 2020 en 2021 voor Duurzame inzetbaarheid door de werkgevers hebben wij navraag gedaan over de manier waarop de bruto loonsom vastgesteld moet worden. Het bestuur van het fonds verwacht hierover eind oktober uitvoeringsbesluiten te kunnen vaststellen. Publishing Date : 8/31/2020
Volledig artikel weergeven
31-08-2020 19:28
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 197 Weergaven
CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken Per 01-07-2020 is voor medewerkers die vallen onder de Participatiewet inrichting toegevoegd aan de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. De Waardenlijst is hiervoor uitgebreid met Categorie C, Salarisschaal M, en de treden 51 tot en met 55 voor de 5 in de CAO genoemde jaren (1e tot en met 5e jaar). U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u Validatiewaarden aanvinkt. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, is de inrichting op CAO-niveau voor u niet zichtbaar. CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Per 01-07-2020 zijn voor periodiciteit maand en week wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  Per 13-07-2020 zijn voor periodiciteit 4 weken wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kunnen er herberekeningen plaatsvinden met ingang van 01-07-2020.  CAO 884 Kantoorvakhandel Navraag leert dat de gewijzigde CAO-schalen per 01-09-2020 op korte termijn zullen worden gepubliceerd op https://www.boekbond.nl/kenniscentrum/personeelszaken/. Na publicatie zullen wij de wijzigingen gaan verwerken in de salarisschaal op CAO-niveau. Let op: de salarisbedragen zullen niet worden gewijzigd voor medewerkers die gekoppeld zijn aan Categorie A, die is ingericht voor volgers van de CAO. U kunt controleren of de wijzigingen al zijn verwerkt via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Na het doorvoeren van de aanpassingen zullen wij een nieuw CAO-bericht plaatsen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kunnen er na het verwerken van de wijzigingen herberekeningen plaatsvinden met ingang van 01-09-2020.  CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven Per 01-01-2020 is Ophogingspercentage vakantietoeslag (Soc.fds.) gevuld met 8,00 voor de berekening van de premie Bijdragefonds Tankstations en Autowasbedrijven. Als u deze inrichting zelf niet had vastgelegd, kan er - afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf - een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Berekening > Instellingen > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van de arbeidsvoorwaarde.   U kunt de inrichting bij uw bedrijf controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u Arbeidsvoorwaardegegevens aanvinkt. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Per 01-04-2020 en per 01-07-2020 zijn wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kunnen er herberekeningen plaatsvinden met ingang van 01-04-2020. Als u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau zullen er slechts voor een beperkte groep medewerkers verschillen kunnen optreden.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Publishing Date : 8/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-08-2020 18:03
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 205 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Per 01-07-2020 is in de salarisschaal op CAO-niveau het maandbedrag voor H8 - in Payroll Business salarisschaal H, trede 18 - gewijzigd van 3542,66 in 3524,66.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden, als u gebruik maakt van deze salarisschaal. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting van de Waardenlijsten voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 157 Ziekenhuizen Per 01-04-2021 is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaarden cluster. Autoselectie is niet aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en wijzigen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 197 Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie Als u gebruik maakt van deze CAO, is het advies om de inrichting - bijvoorbeeld per 01-01-2022 - over te zetten naar CAO 359 Zoetwarenindustrie. De reden hiervoor is het feit dat CAO 197 is opgegaan in CAO Zoetwarenindustrie. Voor de conversie kunt u via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting de voor uw bedrijf actieve inrichting vastleggen. U kunt de opties aanvinken die voor u van belang zijn. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via https://community.raet.com/producten/payroll-business/cao-informatie/w/cao-inrichting vindt u een CAO-document van oktober 2019 voor CAO 359. Hierin kunt u een indruk krijgen van de CAO-inrichting die is vastgelegd voor CAO Zoetwarenindustrie, waarbij bedragen en percentages uiteraard gewijzigd kunnen zijn na het vastleggen van dit document. CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Bij controle bleek in de salarisschaal op CAO-niveau het weekbedrag voor de leeftijd van 16 jaar 202,23 te zijn. Per 01-07-2019 is dit weekbedrag gewijzigd in 202,33 en het periodebedrag in 809,32.  Daarnaast zijn een paar bedragen voor de leeftijd van 20 en 21 jaar aangepast, en is de omschrijving voor Salarisschaal F gewijzigd van BBL in B1.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden, als u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting van de Waardenlijst voor Salarisschaal (Salarisschaal) controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf een Waardenlijst heeft toegevoegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u op niveau klant of bedrijf inrichting in het Nederlands, Engels, Duits en/of Frans toevoegen of wijzigen. CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst Per 01-01-2021 is Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren gewijzigd van 90% in 85%. Dit geldt voor de alternatieve omschrijvingen én voor de standaardwaarde. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en wijzigen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 637 Verzekeringsbedrijf Per 01-01-2021 is Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren gewijzigd van 90% in 85%. Dit geldt voor de alternatieve omschrijvingen én voor de standaardwaarde. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Per 01-02-2021 en per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau.  Om te voorkomen dat er tijdens de salarisverwerking onverwacht geen loon wordt berekend voor de 21-jarigen, zijn de regels voor de leeftijd van 21 jaar per 01-05-2021 verwijderd. Salarisschaal E en Salaristrede 21 zijn per deze datum verwijderd uit de waardenlijsten op CAO-niveau.  Bij het doorvoeren van deze aanpassingen bleek dat er regels in de salarisschaal voorkwamen voor Salarisschaal F en volgende (Groep 1 t/m 4), salaristrede 30 en volgende (0 t/m 13 ervaringsjaren) zònder een Categorie (Salarisschaal). Per 01-02-2020 zijn deze regels verwijderd. Als u gebruik maakte van deze inrichting, kunt u bij de arbeidsvoorwaarde van de medewerker Categorie (Salarisschaal) K met omschrijving Max. gem. selecteren.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden, als u gebruik maakt van Ziektedagen/uren 4 en/of de salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u op niveau klant of bedrijf inrichting in het Nederlands, Engels, Duits en/of Frans toevoegen of wijzigen. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren, en wijzigen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in- Per 01-01-2021 is voor het Sociaal fonds de regel met beginleeftijd 022 en eindleeftijd 62 verwijderd. Per dezelfde datum is een regel toegevoegd met beginleeftijd 000 en eindleeftijd 99, waarbij peildag en peilmaand 01 > 01 zijn gewijzigd in 99 > 99. Ook wordt het maximum niet meer vermenigvuldigd met de deeltijdfactor, conform de berekeningen voor de sociale verzekeringen. Ter info: de loonsom is het op de werknemers betrekking hebbende vaste salaris in geld inclusief de vakantietoeslag en de vaste eindejaarsuitkering, met als maximum het voor de werknemer geldende maximum SV loon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS” Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Eindperiode (Vak.toesl.): 05 Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja Per 01-01-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1925,00. Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd voor de standaardwaarden én de alternatieve omschrijvingen: Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3 > Doorbet. perc. ziektedagen/uren 70%: 70,00 Per 01-03-2021 zijn de salarisbedragen aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. Voor BBL is salarisschaal AA vastgelegd. Per 01-05-2021 zijn de salarisschalen I, J en K verwijderd voor de functieniveaus 9, 10 en 11. Per 01-04-2021 is de volgende inrichting toegevoegd voor de standaardwaarden én de alternatieve omschrijvingen: (A) Grondslagvariant (Overuren) > Grondslagvariant Overuren 150%: Grondslag 1 uren (A) Percentage incl. toeslag (Overuren) > Overuren 150% Percentage incl. toeslag: 150,00 (A) Percentage toeslag (Overuren) > Overuren 150% Percentage toeslag: 50,00 Grondslag 1 uren (Overuren): Uurbedrag van grondslag Grondslag periode (Overuren): Deze periode Generatiepact Percentage (Doorbetalen): 90,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100 Generatiepact Percentage Werken: 80,00 Helaas bleek het niet mogelijk om de inrichting voor gegevenselement Maximaal te verg kilometers (enkele reis) op CAO-niveau vast te leggen. Omdat ook Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) wordt beschreven in de CAO, is hiervoor per 01-01-2021 inrichting toegevoegd via de pensioensoorten 02 Pensioen aanvullend en 05 VUT. Voor de berekening inzake het Sociaal Fonds Metaal en Techniek is inrichting aanwezig via pensioensoort 11 Sociaal fonds. In de CAO staat een premie van 0,25% terwijl op de site van het fonds 0,20% staat. Dit laatste percentage is eerder vastgelegd; hiervoor is nu geen wijziging doorgevoerd. De werkgevers hebben aangegeven dat de premie voor het Sociaal Fonds Metaal & Techniek inderdaad 0,2% is. Het in de CAO genoemde percentage van 0,25% is daarom niet correct. Voor de berekening inzake het Sociaal Fonds Hiswa is inrichting toegevoegd via pensioensoort 15 Extra fonds 3, pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Voor de berekening inzake het Opleidings & Arbeidsmarktfonds SZS is inrichting toegevoegd via pensioensoort 14 Extra fonds 2, pensioenen/fondsen benoemd (variabel). O&O fonds Metaal en Techniek is ten onrechte ingericht via pensioensoort 12, Opleidingsfonds. Deze inrichting is per 01-01-2022 verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) en/of Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en wijzigen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 1390 Theater - per 01-01-2016 naar CAO 1577 Op de CAOlijst van de Belastingdienst staat voor cao 1390 Theater 31-12-2015 als einddatum vermeld. U kunt deze lijst opvragen via https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/codelijst-cao-s-en-overige-arbeidsvoorwaardenregelingen. Omdat er sinds 1 april 2021 via de loonaangifte geen correcties over 2015 meer mogen worden aangeleverd, willen wij de inrichting van deze CAO per 01-04-2021 verwijderen. Bij controle blijkt dat er over 2021 nog verloningen plaatsvinden voor medewerkers die gekoppeld zijn aan deze CAO. Het dringende advies is om per 01-01-2016 inrichting vast te (laten) leggen voor CAO 1577 Toneel en Dans via Klant CAO en Bedrijf CAO. Als er ooit een heraanlevering van de loonaangifte over één van de jaren 2016 t/m 2020 nodig is, zijn de gegevens van CAO 1577 in ieder geval beschikbaar. In dat geval kan de bedrijf CAO alsnog worden geselecteerd bij de medewerkers, en kan er een CAO-code worden aangeleverd. In ieder geval over de jaren 2016 t/m 2019 zal de payroll geen herberekening meer uitvoeren; het gaat dan alleen om de aan te leveren CAO-code.  Bij CAO 1577 is gekozen voor begindatum 01-01-2016, omdat de inrichting van de CAO niet peildatum-gevoelig is. Als CAO 1390 wordt verwijderd per 01-04-2021 blijkt de inrichting per de begindatum van de CAO uit de applicatie te worden verwijderd. Deze begindatum is vaak 01-01-2001. Als CAO 1390 is verwijderd per 01-04-2021 - in de praktijk dus per 01-01-2001 - zal er bij heraanleveringen over 2016 t/m 2021 geen CAO-code meer aangeleverd kunnen worden voor medewerkers die aan CAO 1390 zijn gekoppeld. Voor de conversie kunt u via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting de voor uw bedrijf actieve inrichting vastleggen. U kunt de opties aanvinken die voor u van belang zijn. CAO 1497 Uitvaartverzorging - per 01-01-2016 naar CAO 3768 Op de CAO-lijst van de Belastingdienst staat voor CAO 1497 Uitvaartverzorging 31-12-2015 als einddatum vermeld. U kunt deze lijst opvragen via https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/codelijst-cao-s-en-overige-arbeidsvoorwaardenregelingen Omdat er sinds 1 april 2021 via de loonaangifte geen correcties over 2015 meer mogen worden aangeleverd, willen wij de inrichting van deze CAO per 01-04-2021 verwijderen. Bij controle blijkt dat er over 2021 nog verloningen plaatsvinden voor medewerkers die gekoppeld zijn aan deze CAO. Het dringende advies is om per 01-01-2016 inrichting vast te (laten) leggen voor CAO 3768 Uitvaartbranche via Klant CAO en Bedrijf CAO. Als er ooit een heraanlevering van de loonaangifte over één van de jaren 2016 t/m 2020 nodig is, zijn de gegevens van CAO 3768 in ieder geval beschikbaar. In dat geval kan de bedrijf CAO alsnog worden geselecteerd bij de medewerkers, en kan er een CAO-code worden aangeleverd. In ieder geval over de jaren 2016 t/m 2019 zal de payroll geen herberekening meer uitvoeren; het gaat dan alleen om de aan te leveren CAO-code.  Bij CAO 3768 is gekozen voor begindatum 01-01-2016, omdat de inrichting van de CAO niet peildatum-gevoelig is. Als CAO 1497 wordt verwijderd per 01-04-2021 blijkt de inrichting per de begindatum van de CAO uit de applicatie te worden verwijderd. Deze begindatum is vaak 01-01-2001. Als CAO 1497 is verwijderd per 01-04-2021 - in de praktijk dus per 01-01-2001 - zal er bij heraanleveringen over 2016 t/m 2021 geen CAO-code meer aangeleverd kunnen worden voor medewerkers die aan CAO 1497 zijn gekoppeld. Voor de conversie kunt u via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting de voor uw bedrijf actieve inrichting vastleggen. U kunt de opties aanvinken die voor u van belang zijn. In de historie van de arbeidsvoorwaardeschermen kunt u zien dat het overgrote deel van de standaardwaarden die voor CAO 1497 zijn vastgelegd, per 01-01-2022 is verwijderd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via https://community.raet.com/producten/payroll-business/cao-informatie/w/cao-inrichting vindt u een CAO-document van mei 2018 voor CAO 3768. Hierin kunt u een indruk krijgen van de CAO-inrichting die is vastgelegd voor CAO Uitvaartbranche, waarbij bedragen en percentages uiteraard gewijzigd kunnen zijn na het vastleggen van dit document. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Per 01-04-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00 Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja (A) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl ma tm vr 19-07 u: Grondslag var toeslagen 1 (A) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl ma tm vr 19-07 u: 20,000 (B) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl zaterdag 07-19 u: Grondslag var toeslagen 1 (B) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl zaterdag 07-19 u: 30,000 (C) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl zaterdag 19-07 u: Grondslag var toeslagen 1 (C) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl zaterdag 19-07 u: 40,000 (D) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl zon feestdg 07-19 u: Grondslag var toeslagen 1 (D) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl zon feestdg 07-19 u: 45,000 (E) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl zon feestdg 19-07 u: Grondslag var toeslagen 1 (E) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl zon feestdg 19-07 u: 45,000 Per 01-04-2021 is de volgende inrichting verwijderd omdat het percentage niet meer in de CAO wordt genoemd: Levensloop % vaste bijdrage: 0,50  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er met ingang van 01-04-2021 een herberekening plaatsvinden. Per 01-11-2021 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname > Standaard variant en Levensloop sparen > Standaard variant. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij Per 01-04-2021 is arbeidsvoorwaarde Reiskosten > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaarden cluster. Autoselectie is niet aangevinkt. Helaas was het niet mogelijk om op CAO-niveau inrichting vast te leggen bij Maximaal te verg kilometers (enkele reis). Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel wijzigen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Publishing Date : 4/13/2021
Volledig artikel weergeven
13-04-2021 17:03
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 210 Weergaven
CAO 10 Bouw en Infra Per 01-01-2020 is bij Levensloop % vaste bijdrage: 1,50 vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Levensloop bijdrage werkgever. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Helaas is het nog niet mogelijk om op CAO-niveau per 01-07-2020 standaardwaarden vast te leggen voor Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof én voor Maximum dagloon toepassen aanv geb verl. U kunt deze inrichting toevoegen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Voor de afdracht voor Duurzame inzetbaarheid is pensioensoort 15 - Extra fonds 3 - toegevoegd, met twee varianten. In de waardenlijst is voor Extra fonds 3 variant vastgelegd: 0001 bouwplaatswerknemers en 0002 uta-werknemers. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de aanwezige inrichting controleren. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > 15 Duurzame inzetbaarheid kunt u de vastgelegde standaardwaarden controleren en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. De arbeidsvoorwaarde 15 Duurzame inzetbaarheid > Benoemde variant (vaste grondslag) is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. De alternatieve omschrijvingen van Chauffeurstoeslag zijn gewijzigd in Bestuurderstoeslag. U kunt de CAO-inrichting overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en Validatiewaarden, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (niveau Land, Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Publishing Date : 8/13/2020
Volledig artikel weergeven
13-08-2020 15:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 215 Weergaven
CAO 884 CAO Kantoorvakhandel  Na controle van de bedragen per 01-07-2020 zijn per die datum een aantal kleine verschillen van € 0,01 doorgevoerd in de salarisschaal, zowel naar boven als naar beneden.  U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020. Publishing Date : 8/10/2020
Volledig artikel weergeven
10-08-2020 15:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 204 Weergaven