Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Op basis van de inrichting per 01-03-2021 is een update van het CAO-document gemaakt. U kunt dit document opvragen via deze link. CAO 1287 Grafimedia Per 01-04-2021 is via pensioensoort 16 Extra fonds 4 inrichting toegevoegd voor de berekening van de premie voor het RVU-fonds. De inrichting is op dezelfde manier vastgelegd als de andere ASF-regelingen, in referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Ook de standaardwaarden zijn op dezelfde manier ingericht als bij de andere ASF-regelingen. Als alternatieve omschrijving van pensioensoort 16 Extra fonds 4 is ‘16 ASF/RVU-fonds’ vastgelegd. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Wanneer PGB een productkenmerk en/of een productvariant publiceert, zullen wij deze toevoegen in de referentietabel, en u hierover via een CAO-bericht informeren. Pas daarna kunt u zo nodig inrichting toevoegen via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen. De referentietabel kunt u - met peildatum 01-04-2021 of een latere datum - controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast), met als doelgroep de CAO. De standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. De alternatieve omschrijving kunt u wijzigen via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.
Volledig artikel weergeven
12-03-2021 20:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 200 Weergaven
CAO 730 Technische groothandel Per 01-04-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel na selectie van de Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 1287 Grafimedia De salariswijzigingen per 01-08-2021 zijn doorgevoerd in de Salarisschaal op CAO-niveau. Als de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 bekend zijn, zullen er 6 uurlonen per die datum worden aangepast in de referentietabel. Opmerking: per 01-04-2021 is de Categorie leeggemaakt in de salarisschaal. Er was ook geen Waardelijst vastgelegd voor Categorie (Salarisschaal). Als u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau is het advies om de inrichting van de Categorie bij de medewerkers te verwijderen, om te voorkomen dat er met ingang van 01-04-2021 geen salaris meer wordt berekend. Per 01-01-2021 is Eindperiode (Vak.toesl.) gewijzigd van 05 in 04. Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: Correctieperiode (Vak.toesl.): 05 Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): Na opbouwjaar Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst Per 01-04-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag ‘Controleren en aanvullen’ geselecteerd. Als u gebruik maakt van de inrichting voor Vakantietoeslag op CAO-niveau moet u bepalen of u wilt rekenen met Eindperiode 04, die in de CAO is vermeld. Dat kan inhouden dat de afrekening vakantietoeslag plaatsvindt over 11 maanden in plaats van over 12 maanden. Als u wilt blijven rekenen met Eindperiode 05, én Eindperiode en Betaalperiode aan elkaar gelijk zijn, is het advies om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens per 01-01-2021 op het arbeidsvoorwaardescherm bij Eindperiode (Vak.toesl.) ‘05’ vast te leggen, én bij Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) 'In opbouwjaar' te selecteren. Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Aanvulling op Uitkeringen > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-01-2021 is bij Generatiepact Percentage Pensioenopbouw ‘100,00’ vastgelegd. Per 01-04-2021 zijn de volgende standaardwaarden - én de bijbehorende alternatieve omschrijvingen - verwijderd (B) Blokkeren (Toesl.vast) Aanvulling werktijd blokkeren Ja (B) Percentage (Toesl.vast) Aanvulling werktijd percentage 5,560000 (B) Grondslagvariant (Toesl.vast) Aanvulling werktijd grondslagvariant Grondslag vaste toeslag 1 In de CAO is een berekening voor het RVU-fonds opgenomen. De werkgeverspremie bedraagt 0,2% van het heffingsloon zoals bepaald in artikel 2.7 van de Grafimedia cao ASF-regelingen. De premie wordt geheven vanaf 1 april 2021 tot en met uiterlijk 31 december 2025. PGB is bezig met het implementeren van deze berekening. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij hiervoor inrichting toevoegen. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de wijzigingen zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de selectie op CAO-niveau niet zien. De alternatieve omschrijvingen kunt u toevoegen via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf Per 01-01-2021 zijn varianten toegevoegd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) voor medewerkers bij wie de normuren ongelijk zijn aan 38. Het betreft pensioensoort 01 Pensioen: variant 0001, met omschrijving ‘zonder CAO-uren’. In pensioensoort 03 Pensioen overbrugging met alternatieve omschrijving Pensioen excedent zijn 2 varianten opgenomen: variant 0002 met omschrijving ‘Excedent laag zonder CAO-uren’ én variant 0003 met omschrijving ‘Excedent hoog zonder CAO-uren’. Als u gebruik wilt maken van de toegevoegde varianten kiest u Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO. In het scherm van de arbeidsvoorwaarde selecteert u op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO de gewenste variant. Door deze mutatie wordt de selectie vastgelegd bij alle medewerkers die aan deze Klant CAO of Bedrijf CAO zijn gekoppeld, en bij wie de pensioensoort is geselecteerd. Als er bij de medewerker al een variant was vastgelegd, wordt deze wijziging op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO niet zichtbaar bij deze medewerker. U kunt de toegevoegde inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel na selectie van referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Validatiewaarden zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd.
Volledig artikel weergeven
11-03-2021 17:49
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 183 Weergaven
CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Per 01-01-2021 is bij ‘Generatiepact Percentage Pensioenopbouw’ 90,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm in de historie de inrichting van de standaardwaarden controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijziging op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aanvinken. In het rapport kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. N.B.: hoewel de beschrijving in de CAO nu ‘Groen, Grond en Infrastructuur’ is, hanteren wij de omschrijving die op de Caolijst van de Belastingdienst per 01-01-2021 staat; zie CBS.nl. CAO 730 Technische groothandel Per 01-04-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf Naar aanleiding van Artikel 29 > 3f uit de CAO is de volgende inrichting toegevoegd per 01-02-2021: (F) Grondslagvariant (Overuren) → alternatieve omschrijving ‘Uren roostervrije dag grondslagvariant’: Grondslag 1 uren (F) Percentage incl. toeslag (Overuren) → alternatieve omschrijving ‘Uren roostervrije dag perc incl. toesl.’: 150,00. (F) Percentage toeslag (Overuren) → alternatieve omschrijving'Uren roostervrije dag perc toeslag': 50,00. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijzigingen op CAO-niveau niet zien. Ten behoeve van Artikel 29 > 3e uit de CAO voor op zaterdag volgens rooster gewerkte uren is geen inrichting vastgelegd, omdat deze vergoeding zoveel mogelijk in hele dagen gecompenseerd zal worden. In de referentietabel Salarisschaal zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd: Per 01-01-2021 is een bedrag vastgelegd voor salarisschaal A, trede 30 (leeftijd 21 jaar, 0 functiejaren) Per 01-07-2021 is salarisschaal A, trede 21 verwijderd (een regel voor de leeftijd van 21 jaar) Per 01-07-2021 is salarisschaal AA verwijderd; de bedragen zijn gelijk aan de bedragen uit salarisschaal A Per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen per maand, per 4 weken, en per uur gewijzigd. Per 01-07-2021 zullen eventuele wijzigingen in het minimumloon per die datum worden doorgevoerd in salarisschaal A, de treden 16 tot en met 20, en 30. Naar aanleiding van Artikel 61 > 3 uit de CAO is de volgende inrichting toegevoegd per 01-02-2021: (K) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving ‘Toeslagen uren 18.30 u. - 21.00 u. grondslagvariant': Grondslag var.toeslagen 1 (K) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving ‘Toeslag 18.30 u. - 21.00 u. percentage’: 20,00 Minimum bedrag (Vak.toesl.) is per 01-02-2021 gewijzigd in 2.136,84 en per 01-01-2022 gewijzigd in 2.158,20. Zie ook de referentietabel Leeftijd percentages voor beginleeftijd 021 jaar. Omdat wij de AOW-leeftijd niet als eindleeftijd kunnen vastleggen, is hiervoor 067 jaar ingericht. In voorkomende gevallen kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm bij ‘Minimum controle en correctie’: ‘Nee’ selecteren. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op de arbeidsvoorwaardenschermen in de historie de inrichting van de standaardwaarden controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijzigingen op CAO-niveau niet zien. Wellicht ten overvloede geven wij aan dat de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant per 01-11-2021 zijn verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De premieverdeling voor de pensioenberekening zoals vermeld in artikel 97 is niet aangepast in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast), omdat de werknemersbijdrage 46,30% hoger is dan het maximale werknemersdeel ad 36,74% dat het pensioenfonds aangeeft. Als u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens op het arbeidsvoorwaardenscherm afwijkende premiepercentages heeft vastgelegd, zijn de percentages in de referentietabel daarmee overschreven. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden aanvinken. In het rapport kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Publishing Date : 3/3/2021
Volledig artikel weergeven
03-03-2021 15:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 174 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Per 01-07-2020 is inrichting toegevoegd voor de Jeugdlonen en de Mintreden.  Ook is het uurloon dat bestaat uit het minimumloon per 01-07-2020 gewijzigd van € 9,69 in € 9,70.  De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. De inrichting van Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020. CAO 633 Uitzendkrachten De hoogte van de SFU-premie voor 2020 was eind vorig jaar vastgesteld op 0,1% van uw brutoloonsom van 2019. Door de coronacrisis heeft het bestuur dit besluit herzien. In overleg tussen werkgeververtegenwoordigers en werknemervertegenwoordigers is besloten de premie te halveren naar 0,05%.  Op basis van dit besluit is het percentage voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2020 gewijzigd van 0,1 in 0,05. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in -  Per 01-07-2020 zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd in de Salarisschaal op CAO-niveau. De bedragen die lager waren dan het minimumloon zijn eerder aangepast. Op 08-07-2020 zijn de tussenliggende bedragen (voor 20 jaar en 1 ervaringsjaar of 20 jaar en 2 ervaringsjaren) gewijzigd, evenals de bedragen voor de salarisschalen B (Orba-score 50 - 69,5) en C (Orba-score 70 - 89,5) die gelden voor de leeftijden 18 tot en met 21 jaar. De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020. CAO 727 Retail Non-Food Op 10-07-2020 zijn de salariswijzigingen per 01-07-2020 doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Omdat alle medewerkers tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2020 de overstap hebben gemaakt naar het nieuwe loongebouw, zijn er per 01-07-2020 geen overgangstabellen meer. Daarom zijn per 01-08-2020 een aantal categorieën verwijderd.  Van de resterende categorieën zijn in de meeste gevallen de omschrijvingen op CAO-niveau gewijzigd: het woord Nieuw is verwijderd uit de omschrijving, evenals in enkele gevallen een datum. De actuele categorieën per 01-08-2020 zijn: 11 Mode, Juweliers en Parfumerieën en Verf en Woninginrichting 08 Sport en schoenen 13 Tuincentra 02 Virtuele loontabel Tuincentra ‘medewerkers indienst per 31-12-2016’ 09 Wonen De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. De inrichting van Categorie (Salarisschaal) kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020. CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Op verzoek is bij drie pensioensoorten het ophogingspercentage vakantietoeslag gevuld met 8,00. Het gaat om de volgende berekeningen: Pensioensoort 07 Vroegpensioen extra met alternatieve omschrijving WIA-excedent 07 822 Pensioensoort 08 WIA hiaat met alternatieve omschrijving WIA-werknemersverzekering 08 822 Pensioensoort 09 WIA hiaat extra met alternatieve omschrijving WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 De inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting vinkt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aan. In dit rapport kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" Na controle blijkt dat bij de pensioensoorten 08 WIA hiaat en 09 WIA hiaat extra het ophogingspercentage vakantietoeslag is vastgelegd bij ophogingspercentage overig. Na het plaatsen van dit bericht wordt naar verwachting op vrijdag 17 juli 2020 het ophogingspercentage vakantietoeslag per 01-01-2020 gevuld met 8,00 en de inrichting bij ophogingspercentage overig verwijderd. Het betreft de volgende berekeningen: Pensioensoort 08 WIA hiaat met alternatieve omschrijving WIA-werknemersverzekering 08 880 Pensioensoort 09 WIA hiaat extra met alternatieve omschrijving WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 880. De huidige inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting vinkt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aan. In dit rapport kunt u de inrichting zien die bij uw bedrijf actief is. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er na de aanpassing een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. Omdat per saldo het ophogingspercentage gelijk blijft, mag de herberekening geen ander resultaat opleveren. CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf Na controle blijkt dat bij pensioensoort 07 Vroegpensioen extra het ophogingspercentage vakantietoeslag niet is vastgelegd. Na het plaatsen van dit bericht wordt naar verwachting op vrijdag 17 juli 2020 het ophogingspercentage vakantietoeslag per 01-01-2020 gevuld met 8,00. Het betreft pensioensoort 07 Vroegpensioen extra met alternatieve omschrijving WIA-excedent 07 2297. De huidige inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting vinkt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aan. In dit rapport kunt u de inrichting zien die bij uw bedrijf actief is. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er na de aanpassing een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Per 01-01-2020 is bij pensioensoort 08 WIA Hiaat -zònder variant- de eindleeftijd gewijzigd van 67 in 68 jaar. De berekening stopt 24 maanden voor de AOW-leeftijd, dus deze aanpassing heeft geen consequenties voor de resultaten van de berekening.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Publishing Date : 7/16/2020
Volledig artikel weergeven
16-07-2020 22:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 184 Weergaven
CAO 10 Bouw en Infra Per 01-11-2021 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, én Levensoop opname en Levensloop sparen > Standaard variant. Ook is de inrichting van de standaardwaarde Levensloop % vaste bijdrage per 01-11-2021 verwijderd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijziging op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ aanvinken. In het rapport kunt u de actuele inrichting zien. U ziet in dit rapport ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd. CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse Per 01-01-2021 en per 01-07-2021 zijn salariswijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de salarisschaal op CAO-niveau opvragen. CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Per 01-01-2021 zijn een 4-tal salarisbedragen aangepast in de salarisschaal: voor periodelonen het bedrag bij A20/0 → in Payroll Business bij Salarisschaal A, trede 20, Categorie 0. voor maandlonen het bedrag bij A20/0 → in Payroll Business bij Salarisschaal A, trede 20, Categorie 0, en de bedragen bij A21/0 en B21/0 -->Salarisschaal A resp. B, trede 21 en Categorie 0. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de salarisschaal op CAO-niveau opvragen. CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf Per 01-01-2021 is bij ‘Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag’: Controleren en aanvullen geselecteerd. Per 01-01-2021 is de inrichting bij Minimum controle en correctie (Vak.toesl.) = Nee verwijderd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijziging op CAO-niveau niet zien. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensoop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ aanvinken. In het rapport kunt u de actuele inrichting zien. U ziet in dit rapport ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd. CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Per 01-01-2021 zijn een 4-tal salarisbedragen aangepast in de salarisschaal: voor periodelonen het bedrag bij A20/0 → in Payroll Business bij Salarisschaal A, trede 20, Categorie 0. voor maandlonen het bedrag bij A20/0 → in Payroll Business bij Salarisschaal A, trede 20, Categorie 0, en de bedragen bij A21/0 en B21/0 -->Salarisschaal A resp. B, trede 21 en Categorie 0. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de salarisschaal op CAO-niveau opvragen. CAO 592 Bloemen- en plantendetailhandel Per 01-01-2021 zijn salariswijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de salarisschaal op CAO-niveau opvragen. CAO 727 Retail Non-Food In ons CAO-bericht van 10-02-2021 hebben wij u gemeld dat per 01-01-2021 inrichting is toegevoegd voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling ten behoeve van 4-wekenverloners. Nu blijkt dat er voor deze pensioensoort inrichting aanwezig is geweest tot en met 31-12-2020. Als gevolg daarvan komt het nu voor dat bij medewerkers zowel de berekening via pensioensoort 01 Pensioen als via pensioensoort 02 Pensioen aanvulling wordt uitgevoerd. Het advies is om voor maandverloners de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - 02 Pensioen 4 wk verloning - te verwijderen per 01-01-2021. Bij medewerkers die per 4 weken worden verloond, kan gebruik worden gemaakt van de nieuw toegevoegde inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - 02 Pensioen 4 wk verloning. Het enige verschil tussen de inrichting van pensioensoort 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling is het toetsmoment voor de start van de berekening én het toetsmoment voor het einde van de berekening. In het CAO-bericht van 10-02-2021 stond een tikfout in de N.B. De tekst moest zijn: maandverloners kunnen gebruik blijven maken van pensioensoort 01 Pensioen; 4-wekenverloners kunnen gebruik gaan maken van pensioensoort 02 Pensioen 4 wk. verloning. CAO 748 Slagersbedrijf Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensoop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO ‘Arbeidsvoorwaarden’ aanvinken. In het rapport kunt u de actuele inrichting zien. U ziet in dit rapport ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd. CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in pensioensoort 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM 06 822 - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021 c.q. periode 2021/02. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in pensioensoort 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM 06 823 - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021 c.q. periode 2021/02. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 824 M&T MetaaIbewerkingsbedrijf Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in de pensioensoorten 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM 06 824 - en 10 AOP - Stichting SWWM (2) 10 824 - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021 c.q. periode 2021/02. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 826 M&T Isolatiebedrijf Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in de pensioensoorten 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM - en 10 AOP - Stichting SWWM (AOP) - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 827 M&T Goud- en zilverbedrijf Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in pensioensoort 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel “SZS” Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in pensioensoort 06 Vroegpensioen - SWWM - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 924 Reisbranche Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensoop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO ‘Arbeidsvoorwaarden’ aanvinken. In het rapport kunt u de actuele inrichting zien. U ziet in dit rapport ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd. CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in pensioensoort 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van gewijzigde cao-bepalingen in Staatscourant Nr. 1412 d.d. 5 februari 2021 is per 06-02-2021 in pensioensoort 06 Vroegpensioen - Stichting SWWM - kolom 23 Toets einde deelname gewijzigd in 3 Begin jaar. Hierdoor eindigt de berekening van de premie als de medewerker op 1 januari van een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van februari 2021 c.q. periode 2021/02. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 3768 Uitvaartbranche Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensoop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO ‘Arbeidsvoorwaarden’ aanvinken. In het rapport kunt u de actuele inrichting zien. U ziet in dit rapport ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd. Publishing Date : 2/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-02-2021 17:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 185 Weergaven
CAO 243 Hoveniersbedrijf Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises, maxima en de percentages gewijzigd. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1930,00. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt. Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd. Het aantal CAO-uren is gewijzigd in 1931,40. Na het uitleveren van release 2021-02 is voor bedrijven die per periode verlonen pensioensoort 02 Pensioen aanvullend toegevoegd, met alternatieve omschrijving Pensioen 4 wk. verloning. Het verschil met pensioensoort 01 Pensioen, is dat bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar òf 68 jaar wordt gekeken naar de leeftijd op de 1ste van de maand. Het aantal CAO-uren op jaarbasis is 1924. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u per 4 weken verloont, en gebruik gaat maken van de nieuw toegevoegde arbeidsvoorwaarde, is het van belang dat u via Inrichting > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen pensioensoort 02 Pensioen aanvulling gaat selecteren. Als u pensioensoort 01 niet meer gebruikt, verwijdert u de regel voor pensioensoort 01 Pensioen uit deze referentietabel. Na een definitieve verloning zullen eventuele correcties via UPA worden aangeleverd aan TKP. Zie voor informatie de releasenotes van periode 2021-02 over het onderwerp ‘Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen’. Voor pensioensoort 09 ten behoeve van de berekening van Sazas Plus incl. WGA-hiaat dekking is het percentage gewijzigd in 1,18. Het jaarmaximum is ongewijzigd 100.000. Voor pensioensoort 11 ten behoeve van de berekening voor fonds Colland Arbeidsmarkt is het jaarmaximum gewijzigd in 87.467. Het percentage is ongewijzigd. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Op 03-02-2021 is voor de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvullend en 11 ten behoeve van fonds Colland Arbeidsmarkt per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor pensioensoort 01 Pensioen òf 02 Pensioen aanvullend, én een regel voor pensioensoort 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (upa). Op CAO-niveau is bij gegevenselement Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Dit element komt echter niet voor op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Daarom is deze inrichting verwijderd per 01-02-2021 en is per die datum bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort 70,00 vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting voor uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd. CAO 487 Metalektro Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname > Standaard variant en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-01-2021 is PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar) op Ja gezet, en is PAWW in grondslag variabel pens. (aftrekbaar) op Nee gezet. De inrichting van deze standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de maxima per 01-01-2021 gewijzigd in 79.719 en is het percentage ten laste van de werkgever gewijzigd in 16,70. Voor de pensioensoorten 02 Pensioen aanvullend - Pensioen excedent - en 03 Pensioen overbrugging - Pensioen excedent hoog - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 79.719, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd. Als aanvulling op de vermelding in het pensioenreglement staat op de site van het pensioenfonds dat de premiebetaling stopt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de AOW-datum. Daarom is het toetsmoment voor het einde van de berekening in de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen excedent en 03 Pensioen excedent hoog op 12-01-2021 per 01-01-2021 gewijzigd van 5 Geboortedag in 2 Einde periode. De inrichting voor pensioensoort 04 Pensioen extra - Overgangsregeling VPL tot 31122020 - was al eerder verwijderd. Op 05-02-2021 is ook de alternatieve omschrijving voor deze arbeidsvoorwaarde verwijderd. Voor de pensioensoorten 08 WIA Hiaat - WIA-Bodemverzekering - , 09 WIA Hiaat extra - WGA-Hiaatverzekering - en 10 AOP - WGA-Hiaatverzekering aanvullend zijn de jaarmaxima per 01-01-2021 gewijzigd in 58.311. Voor pensioensoort 12 - Arbeidsmarkt en Opleidingen - is het percentage per 01-01-2021 gewijzigd in 0,40. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname > Standaard variant en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-01-2021 is PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar) op Ja gezet, en is PAWW in grondslag variabel pens. (aftrekbaar) op Nee gezet. De inrichting van deze standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de maxima per 01-01-2021 gewijzigd in 79.719 en is het percentage ten laste van de werkgever gewijzigd in 16,70. Voor de pensioensoorten 02 Pensioen aanvullend - Pensioen excedent - en 03 Pensioen overbrugging - Pensioen excedent hoog - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 79.719, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd. Als aanvulling op de vermelding in het pensioenreglement staat op de site van het pensioenfonds dat de premiebetaling stopt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de AOW-datum. Daarom is het toetsmoment voor het einde van de berekening in de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen excedent en 03 Pensioen excedent hoog op 12-01-2021 per 01-01-2021 gewijzigd van 5 Geboortedag in 2 Einde periode. De inrichting voor pensioensoort 04 Pensioen extra - Overgangsregeling VPL tot 31122020 - was al eerder verwijderd. Voor de pensioensoorten 08 WIA Hiaat - WIA-Bodemverzekering - , 09 WIA Hiaat extra - WGA-Hiaatverzekering - en 10 AOP - WGA-Hiaatverzekering aanvullend zijn de jaarmaxima per 01-01-2021 gewijzigd in 58.311. Voor pensioensoort 12 - Arbeidsmarkt en Opleidingen - is het percentage per 01-01-2021 gewijzigd in 0,40. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 826 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven Voor pensioensoort 01 Pensioen - Pensioenregeling A - zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 12,60. Via pensioensoort 02 Pensioen aanvullend is inrichting toegevoegd voor Pensioenregeling B. De basis is gelijk aan de basisinrichting bij pensioensoort 01 - Pensioenregeling A: de berekening zònder variant is voor 4-wekenverloning, Als u per maand verloont kunt u variant 0001 selecteren. De franchises zijn 21.076 en de maxima 61.405. De percentages zijn 13,30. Bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (pens.aanv.) is 8,000 vastgelegd. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd. Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 13 Extra fonds verwijderd. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de standaardwaarde kunt u controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting voor uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd. Als u gebruik maakt van Pensioenregeling B kiest u Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen. Per bedrijf voegt u inrichting toe voor 02 Pensioen aanvullend. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd via de uniforme pensioenaangifte (upa). CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname > Standaard variant en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 18.102, zijn de maxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 11.87 resp. 12,33. Ook zijn 1879,20 CAO uren vastgelegd. Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend verwijderd, omdat de voorwaardelijke regeling in de sector Karton is vervallen per 1 januari 2021. Het betreft de regel in de referentietabel, de alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde, en de standaardwaarden die u in het arbeidsvoorwaardenscherm kunt zien via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u niet zien dat de CAO-inrichting is verwijderd. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen kunt u controleren welke inrichting voor uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 924 Reisbranche Voor pensioensoort 01 Pensioen is de regel met beginleeftijd 021 vervangen door een regel met beginleeftijd 000. Het productkenmerk is gewijzigd in U0557-1050 en productvariant RWVP is toegevoegd. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd. Per 01-01-2021 is bij Pro rata methode (Pens.) en Pro rata methode (Soc.fds.) vastgelegd: Kalenderdagen. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de standaardwaarde kunt u controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting voor uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf per 01-01-2021 de inrichting vast voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 11 Sociaal fonds. De productkenmerken en productvarianten neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd via de uniforme pensioenaangifte (upa). Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname > Standaard variant en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. CAO 1165 Recreatie Voor pensioensoort 01 Pensioen is per 01-01-2021 een berekening voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar. Met uitzondering van het ontbreken van percentages is de inrichting gelijk aan de inrichting voor medewerkers van 21 tot 67 jaar. Voor de medewerkers in de leeftijd van 21 tot 67 jaar zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 11.614 en zijn de maxima gewijzigd in 58.311. Op 05-02-2021 zijn per 01-01-2021 1983,60 CAO uren vastgelegd, en bij Berekeningsdatum is 4 Werkdagen afrekeningsjaar geselecteerd. In verband met de storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ wordt er jaarlijks afgetopt. Voor de medewerkers in de leeftijd van 21 tot 67 jaar die gebruiken maken van de 9+ regeling is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: Pensioen 9+ regeling. In verband met de storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ wordt er jaarlijks afgetopt. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u gebruik gaat maken van de nieuw toegevoegde arbeidsvoorwaarde, is het van belang dat u via Inrichting > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen pensioensoort 02 Pensioen aanvulling gaat selecteren. Voor pensioensoort 11 ten behoeve van de berekening voor de premie KIKK zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik gaat maken van de 9+ regeling, legt u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingeneen regel vast voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend. Het productkenmerk neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd via de uniforme pensioenaangifte (upa). Op CAO-niveau is bij gegevenselement Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd, en voor Langdurend zorgverlof doorbet. perc. 0,00. Deze elementen komen echter niet voor op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Daarom is deze inrichting verwijderd per 01-01-2021. Voor Doorbetalingsperc zorgverlof kort én voor Doorbetalingsperc zorgverlof lang is al inrichting vastgelegd. CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises, maxima en de percentages gewijzigd. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt. Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 per 01-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd. De inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is per 01-01-2021 verwijderd. Voor pensioensoort 11 ten behoeve van de berekening voor fonds Colland Arbeidsmarkt is het jaarmaximum gewijzigd in 87.467. Het percentage is ongewijzigd. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Op 03-02-2021 is voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 11 ten behoeve van fonds Colland Arbeidsmarkt per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (upa). CAO 1944 Open teelten Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises, maxima en de percentages gewijzigd. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt. Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd. Voor pensioensoort 09 ten behoeve van de berekening van Sazas Plus incl. WGA-hiaat dekking is de eindleeftijd gewijzigd in 99, en is het percentage gewijzigd in 1,18. Het jaarmaximum is ongewijzigd 100.000. Voor pensioensoort 11 ten behoeve van de berekening voor fonds Colland Arbeidsmarkt is het jaarmaximum gewijzigd in 87.467. Het percentage is ongewijzigd. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Op 03-02-2021 is voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 11 ten behoeve van fonds Colland Arbeidsmarkt per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor de pensioensoorten 01 Pensioen én 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (upa). CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises, maxima en de percentages gewijzigd. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt. Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd. Voor pensioensoort 08 voor de berekening van de WGA-Hiaatverzekering is de eindleeftijd gewijzigd is 70 jaar, is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311 en is het percentage voor de werknemer gewijzigd in 0,45. Voor pensioensoort 09 ten behoeve van de berekening van Sazas Plus incl. WGA-hiaat dekking is het percentage gewijzigd in 1,18. Het jaarmaximum is ongewijzigd 100.000. Voor pensioensoort 11 ten behoeve van de berekening voor fonds Colland Arbeidsmarkt is het jaarmaximum gewijzigd in 87.467. Het percentage is ongewijzigd. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Op 03-02-2021 is voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 11 ten behoeve van fonds Colland Arbeidsmarkt per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor de pensioensoorten 01 Pensioen én 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (upa). CAO 2451 Dagrecreatie Voor pensioensoort 01 Pensioen is per 01-01-2021 een berekening toegevoegd voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar. Met uitzondering van de ontbrekende percentages is de inrichting gelijk aan de inrichting voor medewerkers van 21 tot 67 jaar. Voor de medewerkers in de leeftijd van 21 tot 67 jaar zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 11.614 en zijn de maxima gewijzigd in 58.311. Op 05-02-2021 zijn per 01-01-2021 1983,60 CAO uren vastgelegd, en bij Berekeningsdatum is 4 Werkdagen afrekeningsjaar geselecteerd. In verband met de storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ wordt er jaarlijks afgetopt. Voor de medewerkers in de leeftijd van 21 tot 67 jaar die gebruiken maken van de 9+ regeling is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: Pensioen 9+ regeling. In verband met de storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ wordt er jaarlijks afgetopt. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u gebruik gaat maken van de nieuw toegevoegde arbeidsvoorwaarde, is het van belang dat u via Inrichting > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen pensioensoort 02 Pensioen aanvulling gaat selecteren. Voor pensioensoort 11 ten behoeve van de berekening voor de premie KIKK zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik gaat maken van de 9+ regeling, legt u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingeneen regel vast voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend. Het productkenmerk neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd via de uniforme pensioenaangifte (upa). CAO 3855 Zwembaden Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2021 de franchise gewijzigd in 11.614, en zijn de maxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd. Productkenmerk S0061-1156 is vastgelegd. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Als u nog geen inrichting heeft vastgelegd voor de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor de pensioensoorten 01 Pensioen én 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd via de uniforme pensioenaangifte (upa). Publishing Date : 2/22/2021
Volledig artikel weergeven
22-02-2021 13:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 198 Weergaven
CAO 233 Houthandel Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ was al 70,00 vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm van Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening Sociaal werk Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 100,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per die datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 100,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 615 Zorgverzekeraars Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per die datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 70,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 633 Uitzendkrachten Per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen in de referentietabel Salarisschaal aangepast. De structuur is ongewijzigd gebleven, om te voorkomen dat er gedurende de salarisverwerking onverwachte terugboekingen plaatsvinden. Tot nu toe werd de Periodieke verhoging naar functiegroep berekend over het uurloon uit fase C, in de referentietabel salarisschaal B. De Periodieke verhoging naar functiegroep wordt nu berekend over het Beginsalaris, in de referentietabel salarisschaal A. Hierdoor kunnen verschillen optreden ten opzichte van eerdere berekeningen. Er is nog rekening gehouden met eerder vermeld Eindsalaris, in de referentietabel salarisschaal W. Per 01-03-2021 zijn de functiegroepen 7 tot en met 10 - Salaristreden 37 tot en met 40 - verwijderd. Ook is de inrichting voor fase C verwijderd, evenals het Eindsalaris. Deze bedragen waren vastgelegd in de salarisschalen B en W. De bedragen voor de salaristreden 34 tot en met 36 zijn aangevuld tot en met salarisschaal Y. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de Salarisschaal opvragen met als doelgroep de CAO. Per 01-01-2021 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort 100,0 vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaardegegevens' en/of 'Validatiewaarden’ zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per die datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 70,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm van Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 1574 Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz) Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 70,00 vastgelegd, omdat in de CAO staat dat u minstens 70% van het salaris moet doorbetalen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-02-2021 plaatsvinden. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Wellicht heeft u er voor gekozen om bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 100,00 vast te leggen, omdat de CAO voorschrijft dat u 100% doorbetaalt voor met name genoemde situaties, die vermoedelijk het meest voorkomen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 100,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 100,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-02-2021 plaatsvinden. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 2070 Facilitaire Contactcenters Op CAO-niveau was bij ‘Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort’ Ja vastgelegd. Omdat in de CAO wordt verwezen naar de verlofregelingen uit de Wet arbeid is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-02-2021 plaatsvinden. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. Publishing Date : 2/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-02-2021 20:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 192 Weergaven
CAO 49 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg … Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 12,50. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd. Deze franchises zijn voor de leeftijden tot en met 20 jaar per jaar verschillend. De percentages zijn vooralsnog ongewijzigd 0,25. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn voorlopig gewijzigd in 13,89 en 16,51. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Per 01-01-2021 is bij Sociaal fonds werkgeverslast ‘Af te dragen bedrag Soc. fonds’ vooralsnog ongewijzigd 100,00. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 156 Ziekenhuizen Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 12,50. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd. Deze franchises zijn voor de leeftijden tot en met 20 jaar per jaar verschillend. De percentages zijn vooralsnog ongewijzigd 0,25. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. CAO 157 Zuivelindustrie I Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.726, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 68.747 en zijn de - fictieve - percentages ongewijzigd 0,10. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling de jaarmaxima gewijzigd in 68.747 en zijn de -fictieve- percentages ongewijzigd 0,10. Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden gemuteerd: bij Pro rata methode (Pens.) en bij Pro rata methode (Pens.aanv.) is ‘kalenderdagen’ geselecteerd bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.) en bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.aanv.) is 8,00 vastgelegd bij Ophogingspercentage overig (Pens.) en bij Ophogingspercentage overig (Pens.aanv.) is 3,50 vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Atandaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ c.q. ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. CAO 219 Gezondheidscentra Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen PFZW - bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 12,50. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen PFZW - bij de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - 02 Pensioen PMA incl. PP - de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189, en zijn de percentages ten laste van de werkgever gewijzigd in 18,96. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder is het percentage voor de werknemer gewijzigd in 9,48. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - 03 Pensioen PMA excl. PP - de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189, en zijn de percentages ten laste van de werkgever gewijzigd in 18,96. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder is het percentage voor de werknemer gewijzigd in 8,63. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 04 Pensioen extra - 04 Pensioen SPOA - de jaarfranchises en de jaarmaxima vooralsnog ongewijzigd 14.167 en 84.046, en zijn de percentages gewijzigd in 9,566667 en 19,133333. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP - 10 AOP PFZW - bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd. Deze franchises zijn voor de leeftijden tot en met 20 jaar per jaar verschillend. Het percentage is vooralsnog ongewijzigd 0,50. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835. Per 01-01-2021 is de inrichting van pensioensoort 11 Sociaal fonds verwijderd, omdat SSFG zijn werkzaamheden begin 2021 afsluit. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Per 01-01-2021 is bij Sociaal fonds werkgeverslast - 17 Werknemersbijdrage werknemersorg. - Af te dragen bedrag Soc. fonds - Werkgeversbijdrage werknemersorg. - ongewijzigd 13,00. Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 100,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 100,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-02-2021 plaatsvinden. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, Arbeidsvoorwaardegegevens' en/of ‘Alternatieve omschrijvingen’ zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 279 Gemaksvoedingsindustrie Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 13.256, en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 70.244. De percentages zijn ongewijzigd 9,48 en 13,51. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 01 Pensioen de regel met beginleeftijd 021 verwijderd, en vervangen door een regel zonder beginleeftijd. De berekening stopt op de AOW-leeftijd, waarbij wordt getoetst op het Einde van de afrekenperiode. De jaarfranchises zijn 17.240 en de jaarmaxima zijn ongewijzigd 38.693. Het premiepercentage werknemer is 4,322997 en het premiepercentage werkgever is 18,877003. Er zijn 1872 CAO-uren vastgelegd. N.B.: het productkenmerk is gewijzigd in U0557-1040 en productvariant KAVP is toegevoegd. Per 01-01-2021 is bij Pro rata methode (Pens.) ‘kalenderdagen’ geselecteerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarde controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer wijzigt u per bedrijf bij pensioensoort 01 Pensioen het productkenmerk, én voegt u de productvariant toe. U neemt deze gegevens exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning worden de gegevens aangeleverd via UPA. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 463 Binnenscheepvaart Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 19.304, en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. De percentages zijn ongewijzigd 7,50 en 15,00. Er zijn 2080 CAO-uren vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 563 Zuivelindustrie, Hoger personeel Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.726, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 68.747 en zijn de - fictieve - percentages ongewijzigd 0,10. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling de jaarmaxima gewijzigd in 68.747 en zijn de -fictieve- percentages ongewijzigd 0,10. Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden gemuteerd: bij Pro rata methode (Pens.) en bij Pro rata methode (Pens.aanv.) is ‘kalenderdagen’ geselecteerd bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.) en bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.aanv.) is 8,00 vastgelegd bij Ophogingspercentage overig (Pens.) en bij Ophogingspercentage overig (Pens.aanv.) is 3,00 vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Atandaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ c.q. ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ zien welke inrichting bij u actief is. Ook ziet in dit rapport op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. CAO 569 Kunststof-, rubber- en lijmindustrie Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 15.583, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 70.451 en zijn de percentages gewijzigd in 10,80 en 16,20. N.B.: productkenmerk is gewijzigd in U0557-1004 en productvariant DBP1 is toegevoegd. Per 01-01-2021 zijn bij deze pensioensoort 01 Pensioen 5 varianten ingericht. De jaarfranchises, de jaarmaxima, de percentages én het productkenmerk zijn gelijk aan de berekening zonder variant. De 5 varianten hebben als omschrijving de productvariant: bij variant 0001 is productvariant DBP2 vastgelegd, bij variant 0002 is productvariant DBP3 vastgelegd, bij variant 0003 is productvariant DBU1 vastgelegd, bij variant 0004 is productvariant DBU2 vastgelegd, en bij variant 0005 is productvariant DBU3 vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Als u gebruik gaat maken van één van de toegevoegde variant, kiest u Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens, en selecteert u op het arbeidsvoorwaardescherm bij ‘Pensioen variant’ op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO de gewenste variant. Door deze inrichting wordt de variant zichtbaar bij alle medewerkers die aan de Bedrijf CAO zijn gekoppeld, en bij wie de arbeidsvoorwaarde is geselecteerd via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop sparen en Levensloop opname > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces en u vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan. Vervolgens voegt u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per bedrijf inrichting toe voor pensioensoort 01 Pensioen. U neemt het productkenmerk én de door u gebruikte productvariant exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning worden de gegevens aangeleverd via UPA. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaarden’ c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 573 Pluimveeverwerkende industrie Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.256, en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 70.244. De percentages zijn ongewijzigd 10,20 en 14,10. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 08 WIA Hiaat de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn vooralsnog ongewijzigd 0,191 en 0,382. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,50. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 633 Uitzendkrachten Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 01 Pensioen - Pensioen Basisregeling 40 u. per week - het jaarmaximum gewijzigd in 64.792. Het percentage is ongewijzigd 2,60. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Pensioen Plusregeling 40 u. per week - de jaarfranchises gewijzigd in 14.580,80 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 64.792. De percentages zijn ongewijzigd 4 en 8. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het percentage gewijzigd in 0,075. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. CAO 650 Groenten en fruit, Groothandel in - Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 01 Pensioen de regel met beginleeftijd 021 verwijderd, en vervangen door een regel zonder beginleeftijd. De jaarfranchises zijn ongewijzigd 16.474, en de jaarmaxima zijn ongewijzigd 38.693. De percentages zijn gewijzigd in 11,85 en 14,90. Er zijn 1976 CAO-uren vastgelegd. N.B.: het productkenmerk is gewijzigd in U0557-1040 en productvariant GFVP is toegevoegd. Bij ‘Pro rata methode (Pens.)' is kalenderdagen geselecteerd. Voor pensioensoort 08 WIA hiaat is de regel uit de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) per 01-02-2021 verwijderd. Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). De jaarmaxima zijn 58.311 en de percentages zijn 0,1705. Bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (WIA hiaat) is 8,00 vastgelegd. De berekening stopt 24 maanden voor de AOW-leeftijd, waarbij wordt getoetst op de Geboortedag. In het arbeidsvoorwaardencluster is arbeidsvoorwaardevariant WIA hiaat > Benoemde variant (variabele grondslag) vervangen door arbeidsvoorwaarde WIA hiaat > Benoemde variant (vaste grondslag), waarbij Autoselectie is aangevinkt. Voor medewerkers bij wie de arbeidsvoorwaarde WIA hiaat > Benoemde variant (variabele grondslag) was geselecteerd, verwijdert u deze arbeidsvoorwaardevariant per 01-01-2021 via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, u kiest Opslaan, en voegt daarna per diezelfde datum de arbeidsvoorwaardevariant WIA hiaat > Benoemde variant (vaste grondslag) toe. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds - AGF Groothandelsfonds - het jaarmaximum gewijzigd in 58.311, en is het percentages ongewijzigd 0,20. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. ‘Periodieke interface UPA’ moet zijn aangevinkt. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer wijzigt u per bedrijf bij pensioensoort 01 Pensioen het productkenmerk, én voegt u de productvariant toe. U neemt deze gegevens exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning worden de gegevens aangeleverd via UPA. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 90,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ 100,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-02-2021 plaatsvinden. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, Arbeidsvoorwaardegegevens' en/of ‘Alternatieve omschrijvingen’ zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 721 Huisartsenzorg Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 12,50. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd. Deze franchises zijn voor de leeftijden tot en met 20 jaar per jaar verschillend. De percentages zijn vooralsnog ongewijzigd 0,083333 en 0,466667. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Op CAO-niveau was bij ‘Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.’ 100,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Bij ‘Doorbetalingsperc. zorgverlof kort’ was al 100,00 vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 750 Contractcatering branche In ons CAO-bericht van 11-02-2021 hebben wij u meegedeeld dat per 01-01-2021 ‘10 Soort grondslag’ is gewijzigd in 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.). Helaas was deze wijziging vastgelegd per 01-02-2021. Op 16-02-2021 is dit gecorrigeerd: per 01-01-2021 is ‘10 Soort grondslag’ nu gewijzigd in 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.806 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 72.889. De percentages zijn ongewijzigd 13,83 en 15,02. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd. Per 01-01-2021 is bij Pro rata methode (Pens.) ‘kalenderdagen’ geselecteerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 932 Bioscoopbedrijf Per 01-01-2020 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 12.770, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 110.111 en zijn de percentages gewijzigd in 5,466474 en 13,83526. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages ongewijzigd 5,466474 en 13,83526. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. CAO 1193 Tentoonstellingsbedrijven Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - Pensioenregeling A - de jaarfranchises ongewijzigd 14.729, zijn de jaarmaxima ongewijzigd 61.405 en zijn de percentages gewijzigd in 12,60. Per 01-01-2021 is via pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Pensioenregeling B - inrichting toegevoegd. De jaarfranchises zijn 21.076, de jaarmaxima zijn 61.405 en de percentages zijn 13,30. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.aanv.) is 8,00 vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarde controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 11 Sociaal fonds de jaarmaxima gewijzigd in 58.311, en zijn de percentages ongewijzigd 0,09 en 0,40. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop sparen en Levensloop opname > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. ‘Periodieke interface UPA’ moet zijn aangevinkt. Als u gebruik gaat maken van Pensioenregeling B voegt u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per bedrijf inrichting toe voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling. U neemt het productkenmerk exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning worden de gegevens aangeleverd via UPA. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van een Bedrijf CAO en het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of Arbeidsvoorwaardegegevens' zien welke inrichting bij u actief is. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 2948 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 12,50. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd. Deze franchises zijn voor de leeftijden tot en met 20 jaar per jaar verschillend. De percentages zijn vooralsnog ongewijzigd 0,25. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835. Voor beide pensioensoorten is per 01-01-2021 bij kolom 19 vastgelegd dat bij het vaststellen van het pensioengevend loon rekening moet worden gehouden met de minimum vakantietoeslag, als dit bedrag hoger is dan de oorspronkelijk berekende vakantietoeslag. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. CAO 8105 KNMT - avw regeling Tandheelkundige Praktijken Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd in 13.111, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 12,12766 en 12,87234. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen bij de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP bij de berekening zonder variant de jaarfranchises gewijzigd. Deze franchises zijn voor de leeftijden tot en met 20 jaar per jaar verschillend. Het percentage is vooralsnog ongewijzigd 0,50. Voor de berekening met variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 21.835. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Publishing Date : 2/18/2021
Volledig artikel weergeven
18-02-2021 17:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 169 Weergaven
CAO 35 Textielverzorging Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.147, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 8,80 en 17,60. Per 01-01-2021 is het jaarmaximum bij pensioensoort 11 Sociaal fonds gewijzigd in 173.780. Het percentage is ongewijzigd 0,30. Deze inrichting geldt zowel voor de berekening met variant 0001 - Tapijt en Textiel - als voor de berekening met variant 0002 - Mode en Interieur. De inrichting bij pensioensoort 12 Opleidingsfonds - Financiering Branche-organen - is vooralsnog ongewijzigd: het jaarmaximum is 52.819 en het percentage is 0,24. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 41 Bouwmaterialen handel Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 13.356 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 46.526. De percentages zijn ongewijzigd in 7,40 en 14,80. Per 01-01-2021 is het jaarmaximum bij pensioensoort 11 Sociaal fonds gewijzigd in 87.466,50. Het percentage is ongewijzigd 0,20. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Op CAO-niveau was bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort was al 70,00 vastgelegd. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 50 Apotheken Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - Pensioen (incl. Partnerpensioen) - de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189, is het percentage voor medewerkers van 20 jaar en ouder gewijzigd in 9,48 en zijn de percentages ten laste van de werkgever gewijzigd in 18,96. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Pensioen (excl. Partnerpensioen) - de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189, is het percentage voor medewerkers van 20 jaar en ouder gewijzigd in 8,63 en zijn de percentages ten laste van de werkgever gewijzigd in 18,96. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde Gratificatie - Eenmalige uitkering april 2019 - is op 16-02-2021 verwijderd. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Alternatieve omschrijvingen’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 83 Betonproductenindustrie Per 01-01-2020 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.300. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.544 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages voor medewerkers van 21 jaar en ouder zijn gewijzigd in 10,17 en 20,33. Het aantal CAO-uren is gewijzigd in 2088. Pro rata methode (Pens.) is gewijzigd van werkdagen in kalenderdagen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 199 Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf, Groothandel in - Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd 11,20 en 20,80. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 12 Opleidingsfonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,50. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 0253 Houtverwerkende industrie Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.377, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311, en zijn de percentages gewijzigd in 12,90. Er zijn 2080 CAO-uren toegevoegd. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189, en zijn de percentages gewijzigd in 14,80. Er zijn 2080 CAO-uren toegevoegd. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 08 WIA Hiaat de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn vooralsnog ongewijzigd 0,16 en 0,48. Bij navraag over de percentages werd nl. verwezen naar de percentages die op het polisblad zijn vermeld. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. variabel kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 465 Banden- en wielenbranche Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 13.187, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.289 en zijn de percentages gewijzigd in 10,96 en 16,44. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 1,10. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Op CAO-niveau was bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort 70,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 833 Woondiensten Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 15.583 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189. De percentages zijn gewijzigd 8,44 en 18,56. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - SPAWW inhouding - de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,40. Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoorten 07 Vroegpensioen extra verwijderd. Het productkenmerk was VPL. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 08 WIA hiaat de jaarmaxima gewijzigd in 58.464 en ziin de percentages gewijzigd in 0,14 en 0,11. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 09 WIA hiaat extra de jaarfranchises gewijzigd in 58.464 en zijn de percentages zijn gewijzigd in 0,52 en 0,28. De inrichting bij pensioensoort 12 Opleidingsfonds is ongewijzigd; de percentages bijven 0,075. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 13 Extra fonds - Risicopremies onbetaald verlof - de jaarfranchises gewijzigd in 15.583, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en is het percentage gewijzigd in 1,00. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. De inrichting bij ‘Af te dragen bedrag Soc fonds’ ten behoeve van de Werkgeversbijdrage voor Vakbondswerk is vooralsnog ongewijzigd 19,00. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Op CAO-niveau was bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 85,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort 85,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of ‘Alternatieve omschrijvingen’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 15.583 en zijn de maxima voor de berekening zonder variant gewijzigd in 112.189. Voor medewerkers jonger dan 21 jaar zijn de percentages gewijzigd in 0,25 en voor medewerkers van 21 jaar en ouder zijn de percentages gewijzigd in 15,70. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 15.583 en zijn de maxima voor de berekening met variant 0001 - PNO Digitaal 1 - gewijzigd in 69.492. Voor medewerkers jonger dan 21 jaar zijn de percentages gewijzigd in 0,25 en voor medewerkers van 21 jaar en ouder zijn de percentages gewijzigd in 15,70. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - Fonds Collectieve Belangen ICK-branche - is het jaarmaximum op 16-02-2021 gewijzigd in 69.492. Het percentage ad 0,06 en het productkenmerk zijn vooralsnog ongewijzigd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of ‘Alternatieve omschrijvingen’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.147, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 8,80 en 17,60. Per 01-01-2021 is het jaarmaximum bij pensioensoort 08 WIA Hiaat - SAVAMITT - gewijzigd in 58.307,40. Op 16-02-2021 is dit jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,420. Deze inrichting geldt zowel voor de berekening zonder variant - de berekening stopt 24 maanden voor de AOW-leeftijd - als voor de berekening met variant 0001 - Eindleeftijd 99. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Per 01-01-2021 is het jaarmaximum bij pensioensoort 11 Sociaal fonds gewijzigd in 173.780. Het percentage is ongewijzigd 0,30. Deze inrichting geldt zowel voor de berekening met variant 0001 - Tapijt en Textiel - als voor de berekening met variant 0002 - Mode en Interieur. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Op CAO-niveau was bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort was al 70,00 vastgelegd. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.544 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 53.499. De percentages zijn ongewijzigd 8,57 en 17,13. De inrichting bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is exact gelijk aan de inrichting bij pensioensoort 01 Pensioen: de jaarfranchises zijn gewijzigd in 14.544, de jaarmaxima zijn gewijzigd in 53.499, en de percentages zijn ongewijzigd 8,57 en 17,13. Per 01-01-2021 is het jaarmaximum bij pensioensoort 11 Sociaal fonds gewijzigd in 58.311. Het percentage is vooralsnog ongewijzigd 0,10. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. Op CAO-niveau was bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Per deze datum is bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort 70,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. Publishing Date : 2/17/2021
Volledig artikel weergeven
17-02-2021 16:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 180 Weergaven
CAO 10 Bouw en infra Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen, middelloonregeling, bouw - de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 9,0368 en 15,9632. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - 02 Pensioen, middelloonregeling, UTA-werknemers - de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 10,2952 en 14,7048. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd. Per 01-01-2021 is de inrichting voor de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging, 04 Pensioen extra, 05 VUT en 06 Vroegpensioen verwijderd. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 08 WIA hiaat - 08 Arbeidsongeschiktheidspensioen Bouw BW - de franchises gewijzigd in 14.544 en zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86. De percentages zijn ongewijzigd 0,0750 en er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 09 WIA hiaat extra - 09 Arbeidsongeschiktheidspensioen UTA-personeel - de franchises gewijzigd in 14.544 en zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86. De percentages zijn ongewijzigd 0,0750 en er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 11 Sociaal fonds - 11 Opleidings- en ontwikkelingsfonds bouw - 2088 CAO-uren toegevoegd. Het percentage is ongewijzigd 1,50. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 12 Opleidingsfonds - 12 Aanvullingsfonds Bouwbedrijf, bouw BW - het percentage voor de werkgever gewijzigd in 3,26 en er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd. Het percentage ten laste van de werknemer is ongewijzigd 0,11. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 13 Extra fonds - 13 Opleidings- en ontwikkelingsfonds UTA-werkn. - 2088 CAO-uren toegevoegd. Het percentage is ongewijzigd 0,7520. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 14 Extra fonds 2 - 14 Aanvullingsfonds Bouwbedrijf, UTA-werknemers - 2088 CAO-uren toegevoegd. De percentages zijn ongewijzigd 0,11. Voor pensioensoort 15 Extra fonds 3 - 15 Duurzame inzetbaarheid - zijn de percentages vooralsnog ongewijzigd 4,36 en 1,93. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 27 Mortel- en Morteltransportondernemingen Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - Middelloonregeling sector Mortel 40 u per wk - de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 7,3432 en 17,6568. Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - met productkenmerk BPFBMA - verwijderd. Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - Middelloonregeling sector Mortel 36 u per wk. De inrichting is gelijk aan de inrichting van pensioensoort 01 Pensioen, met uitzondering van het aantal CAO-uren. Bij pensioensoort 03 zijn 1879,20 CAO-uren vastgelegd. Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra - Arbeidsongeschiktheidspensioen 36 u per wk. De inrichting is gelijk aan de inrichting van pensioensoort 10 AOP, met uitzondering van het aantal CAO-uren. Bij pensioensoort 09 zijn 1879,20 CAO-uren vastgelegd. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP - Arbeidsongeschiktheidspensioen 40 u per wk - de franchises gewijzigd in 14.544, en zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86. De percentages zijn ongewijzigd 0,0750. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. De arbeidsvoorwaarden zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 43 Architectenbureaus Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 14.789, zijn de maxima gewijzigd in 80.041 en zijn de percentages ongewijzigd 10,35 en 12,65. Per 01-01-2021 is in pensioensoort 08 WIA Hiaat de eindleeftijd gewijzigd in 99, waarbij de berekening 24 maanden voor de AOW-leeftijd stopt. Hiervoor wordt getoetst op de Geboortedag. De jaarmaxima zijn gewijzigd in 58.307, en het percentage is ongewijzigd 0,25. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. De standaardwaarde bij ‘Af te dragen bedrag Soc fonds’ ad 53,00 is ongewijzigd ten opzichte van 2020. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. f te dragen bedrag Soc fonds   Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en/of Arbeidsvoorwaardegegevens de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 51 Timmerindustrie Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - Middelloonregeling sector Natuursteen - de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 7,5514 en 17,4486. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 0,0525 en 0,0975. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 10 Sociaal fonds het percentage gewijzigd in 1,10. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. CAO 118 Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - Middelloonregeling sector Bikudak voor niet-UTA - de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 11,75 en 13,25. Per 01-01-2021 is bij Pro rata methode (Pens.) ‘gemiddelde dagen o.b.v. 261 dagen’ geselecteerd. Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Aanvulling 55-min sector Bikudak voor niet-UTA verwijderd. Dit betreft de regel uit de referentietabel, maar ook de ingerichte standaardwaarden bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.aanv.) en Pro rata methode (Pens.aanv.). De alternatieve omschrijving voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is op 12-02-2021 verwijderd. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - Pensioenfonds Bouw sector Bikudak voor UTA - de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 11,75 en 13,25. Per 01-01-2021 is bij Pro rata methode (Pens.ovb.) ‘gemiddelde dagen o.b.v. 261 dagen’ geselecteerd. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 11 Sociaal fonds - SF Bikudak - de percentages gewijzigd in 1,15 en 2,83. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 12 Opleidingsfonds - WGA-Hiaat - de jaarmaxima gewijzigd in 58.307,40. De percentages zijn ongewijzigd 0,2350 en 0,3250 en er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 13 Extra fonds - Collectieve Ongevallenverzekering - het percentage gewijzigd in 0,0628. Er zijn 2088 CAO-uren toegevoegd. Het percentage bij pensioensoort 14 Extra fonds 2 - SF Bikudak Niet Nominatief - is ongewijzigd 2,2200. Per 01-01-2021 zijn 2088 CAO-uren toegevoegd. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen Middelloonregeling - de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 12,50. Per 01-01-2021 is bij Pro rata methode (Pens.) ‘gemiddelde dagen o.b.v. 261 dagen’ geselecteerd. Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - 03 Pensioen aanvullingsregeling 55- verwijderd. Dit betreft de regel uit de referentietabel, maar ook de ingerichte standaardwaarden bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.ovb.) en Pro rata methode (Pens.ovb.). Ook de alternatieve omschrijvingen voor de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra - 04 Beter excedent - zijn verwijderd. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 190 Drankindustrie en Groothandel in Dranken Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 16.149, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 8,5425 en 16,2075. De eindleeftijd is gewijzigd in 67 jaar. De inrichting voor medewerkers van 68 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening Sociaal Werk Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor de berekening zònder variant als voor de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189. De percentages in de berekening zonder variant zijn gewijzigd in 12,12766 en 12,87234. Op 12-02-2021 zijn beide percentages gewijzigd in 12,50. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar. Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. Het percentage ten laste van de werkgever is ongewijzigd 0,50. Voor variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de maxima gewijzigd in 21.835. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Transitievergoeding > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster, omdat die berekening niet in gebruik is genomen. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 317 Gehandicaptenzorg Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor de berekening zònder variant als voor de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189. De percentages in de berekening zonder variant zijn gewijzigd in 12,50. Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. De percentages zijn ongewijzigd 0,25. Voor variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de maxima gewijzigd in 21.835. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 410 Brandstoffenbedrijf Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 418 Natuursteenbedrijf Regulier Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen - Middelloonregeling sector Natuursteen - de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 63.854,86 en zijn de percentages gewijzigd in 11,75 en 13,25. Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Aanvulling 55 min sector Natuursteen, met productkenmerk BPFNTA - verwijderd. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is op 12-02-2021 verwijderd. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 10 AOP de jaarfranchises gewijzigd in 14.544, en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 63.854,86. De percentages zijn ongewijzigd 0,0750. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 12 Opleidingsfonds - de dagmaxima gewijzigd in 335,10. Het percentage ten laste van de werknemer is verwijderd, en het percentage ten laste van de werkgever is gewijzigd in 1,60. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ en/of Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 427 Tandtechniek Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor de berekening zònder variant als voor de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189. De percentages in de berekening zonder variant zijn eerst ingericht als 8,333333 en 16,666667. Op 19-01-2021 zijn de percentages gewijzigd in 8,333 en 16,667. Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. De percentages zijn ongewijzigd 0,166 en 0,334. Voor variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de maxima gewijzigd in 21.835. Voor pensioensoort 11 Sociaal Fonds is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Tot nu toe is het percentage ongewijzigd 0,40. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 475 Sport, Werkgeversorganisatie in de Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor alle 3 varianten de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189. De percentages voor variant 0001 - 0001 Reguliere medewerkers - zijn gewijzigd in 12,50. De percentages voor variant 0002 - 0002 Bescherming Verlof en Werkloosheid - zijn gewijzigd in 11,60. Voor variant 0003 - 0003 Persioen zonder percentages - zijn geen percentages ingericht. De eindleeftijd is gewijzigd in 67 jaar. Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. De percentages zijn ongewijzigd 0,25. Voor variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de maxima gewijzigd in 21.835. De inrichting voor medewerkers van 68 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Via pensioensoort 13 Extra Fonds wordt de premie berekend voor de Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport. Tot nu toe is het percentage ongewijzigd 0,20. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 623 Optiekbedrijven Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging verwijderd, omdat VPL / Overgangsregeling niet meer wordt vermeld. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 04 Pensioen extra de franchises gewijzigd in 58.311, zijn de maxima gewijzigd in 112.198 en zijn de percentages gewijzigd in 13,20. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Op CAO-niveau was 70,00 vastgelegd voor gegevenselement Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm van Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort is per 01-02-2021 70,00 vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ c.q. 'Arbeidsvoorwaardegegevens' de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 1458 Lederwaren en reisartikelen, detailhandel in Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 1459 Verf en behand, detailhandel in Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Deze CAO is opgegaan in CAO 727 Retail Non-Food. Met uitzondering van de inrichting voor pensioensoort 01 Pensioen wordt de inrichting van deze CAO niet meer gecontroleerd. Hoewel de fiscus geen einddatum voor deze heeft vastgelegd, is toch het advies om over te stappen naar CAO 727. U kunt hierover contact opnemen met de afdeling Planning. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 1460 Fotografische artikelen, detailhandel in Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,30. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 1463 Tabaksartikelen, detailhandel in met Einddatum 31-12-2020. Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Omdat de fiscus einddatum 31-12-2020 voor deze CAO heeft vastgelegd, is de berekening van pensioen per 01-01-2022 verwijderd. Het advies is om uiterlijk 31-12-2021 over te stappen naar een andere CAO. U kunt hierover contact opnemen met de afdeling Planning. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 1464 Vervallen 01012018 Detailh. in Juweliersart. 727 Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 11 Sociaal fonds de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd 0,05 en 0,15. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - Sociaal fonds zonder percentages - de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Omdat de CAO is vervallen per 01-01-2018 is de inrichting in de referentietabellen verwijderd per 01-01-2022. Het dringende advies is om uiterlijk 31-12-2021 over te stappen naar CAO 727 Retail Non-Food. U kunt hierover contact opnemen met de afdeling Planning. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. CAO 1574 Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz) Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor de berekening zònder variant als voor de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189. De percentages in de berekening zonder variant zijn gewijzigd in 12,50. Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. De percentages zijn ongewijzigd 0,25. Voor variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de maxima gewijzigd in 21.835. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor de berekening zònder variant als voor de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189. De percentages in de berekening zonder variant zijn eerst gewijzigd in 11,202128 en 13,797872. Op 06-01-2021 zijn de percentages gewijzigd in 11,23 en 13,77. Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. Het percentage ten laste van de werkgever is ongewijzigd 0,50. Per 01-01-2020 is in pensioensoort 10 AOP mét variant 0001 - AOP zonder percentages - het jaarmaximum voor de werknemer gewijzigd in 21.430. Per 01-01-2021 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 21.835. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Op 12-02-2021 is de standaardwaarde bij Langdurig zorgverlof doorbet perc. per 01-02-2021 verwijderd omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Daarom is nu bij Doorbetalingsperc zorgverlof lang 25,00 vastgelegd. Per 01-11-2021 is de standaardwaarde bij Levensloop % vaste bijdrage van 0,50 verwijderd. U kunt de inrichting van deze standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Transitievergoeding > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster, omdat deze berekening niet in gebruik is genomen. De inrichting die bij uw bedrijf actief is, kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ en ‘Arbeidsvoorwaardegegevens’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 1629 Detailhandel in Muziekinstrumenten en Bladmuziek, Pianostemmers en Pianotechnic Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,30. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - Sociaal fonds zonder percentages - de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabellen controleren. CAO 2143 Nederlandse Podia Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 01 Pensioen voor de berekening zònder variant als voor de berekening met variant 0001 - Pensioen zonder percentages - de franchises gewijzigd in 13.111 en zijn de maxima gewijzigd in 112.189. De percentages in de berekening zonder variant zijn gewijzigd in 9,725 en 15,275. Per 01-01-2021 zijn in pensioensoort 10 AOP voor de leeftijden van 15 tot en met 21 jaar de franchises gewijzigd; deze franchises zijn per leeftijd verschillend. De percentages zijn ongewijzigd 0,25. Voor variant 0001 - AOP zonder percentages - zijn de maxima gewijzigd in 21.835. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO zien. In dit rapport ziet u ook op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. CAO 2272 Geluid- en Beelddragers, SWK Per 01-01-2021 is in pensioensoort 01 Pensioen de inrichting voor medewerkers jonger dan 20 jaar verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. De inrichting voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd, omdat er geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de referentietabel controleren. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van ‘Arbeidsvoorwaarden’ de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 3855 Zwembaden Op CAO-niveau was 100,00 vastgelegd voor gegevenselement Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. Omdat dit gegevenselement niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm van Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting per 01-02-2021 verwijderd. Bij Doorbetalingsperc. zorgverlof kort is per 01-02-2021 100,00 vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van 'Arbeidsvoorwaardegegevens' de actieve inrichting bij uw Bedrijf CAO controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij u is vastgelegd. Publishing Date : 2/16/2021
Volledig artikel weergeven
16-02-2021 16:13
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 175 Weergaven
CAO 26 Vleessector Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 13.256, en de maxima in 70.244. Er zijn 1879,20 CAO-uren vastgelegd. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2021 gewijzigd in 58.311 en zijn 1879,20 CAO-uren vastgelegd. Per diezelfde datum is het percentage aangepast naar 0,55 en is de eindleeftijd gewijzigd in 68. In verband met de storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ was bij 20 Berekening CAO uren 'Jaarlijks aftoppen' geselecteerd. Na het uitleveren van de oplossing is op 11-02-2021 per 01-01-2021 bij 20 Berekening CAO uren 'Periodiek aftoppen' vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) na selectie van de CAO. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 11.614 en de maxima in 39.676. De percentages zijn ongewijzigd 8,40. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Nabestaandenpensioen - de maxima gewijzigd in 112.189. Het percentage is niet aangepast, omdat dit afhankelijk is van de leeftijd van de deelnemers. Tegelijk met de oplossing van storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ zijn nieuwe opties beschikbaar gesteld voor pensioenfonds Horeca & Catering. Daarom is op 11-02-2021 bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in: 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.). Daarnaast is bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 1 In eigen grondslag SV-loon in: 3 In eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO. CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 7,96 en 19,64. De jaarfranchises zijn ongewijzigd 15.261. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Aanv pensioenregeling B - de jaarfranchises gewijzigd in 58.311 en zijn de jaarmaxima gewijzigd 112.189. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - Aanv pensioenregeling A - de jaarfranchises gewijzigd in 58.311 en zijn de jaarmaxima gewijzigd 112.189. Omdat het overgrote deel van de medewerkers die aan deze CAO zijn gekoppeld per 4 weken worden verloond, zijn na de uitlevering van release 2021-02 bij deze 3 pensioensoorten de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd gewijzigd van 2 Einde periode in 6 Eerste dag vd maand. Zie voor de achtergrond van deze aanpassing het onderwerp ‘Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf’ in de releasenotes. Ten behoeve van medewerkers die per maand worden verloond, zijn 3 pensioensoorten toegevoegd, nl. de pensioensoorten 04 Pensioen extra - Pensioen basisreg. maandverl. - , 05 VUT - Aanv. pensioenreg. B maandverl. - en pensioensoort 06 Vroegpensioen - Aanv. pensioenreg. A maandverl. Het enige verschil met de pensioensoorten 01, 02 en 03 is dat bij de pensioensoorten 04, 05 en 06 de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd ‘2 Einde periode’ zijn, zoals de oorspronkelijke inrichting bij de pensioensoorten 01, 02 en 03. Deze arbeidsvoorwaarden zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. N.B.: bij het vastleggen van dit CAO-bericht bleek dat per 01-01-2021 de berekening van de Overgangsregeling (VPL inkoopregeling) via pensioensoort 06 Vroegpensioen pas was verwijderd. Als deze arbeidsvoorwaarde nog was geselecteerd bij een medewerker, wordt er in 2021 opnieuw een berekening uitgevoerd, maar voor een andere regeling. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311, en is Einde deelname gewijzigd in 2 AOW-leeftijd, waarbij wordt getoetst op 5 Geboortedag. Na het uitleveren van de oplossing voor storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ is op 11-02-2021 per 01-01-2021 voor alle 7 hierboven vermelde pensioensoorten bij 20 Berekening CAO uren ‘Periodiek aftoppen' vastgelegd. Bij 21 Berekeningsdatum CAO is '1 260 dagen’ geselecteerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO. Als u gebruik gaat maken van de berekeningen via de pensioensoorten 04 en/of 05 of 06 voor maandverloning, is het van belang dat u op bedrijfsniveau inrichting toevoegt via Instellingen > Berekening > Referentietabel beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen voor deze pensioensoorten 04 Pensioen extra, 05 Vut en/of 06 Vroegpensioen. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen er gegevens worden aangeleverd aan UPA. Als u zelf een alternatieve omschrijving heeft vastgelegd voor de toegevoegde pensioensoorten 04, 05 en/of 06, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Instellingen >Vastlegging > Algemeen > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 7,96 en 19,64. De jaarfranchises zijn ongewijzigd 15.261. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Aanv pensioenregeling B - de jaarfranchises gewijzigd in 58.311 en zijn de jaarmaxima gewijzigd 112.189. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - Aanv pensioenregeling A - de jaarfranchises gewijzigd in 58.311 en zijn de jaarmaxima gewijzigd 112.189. Omdat het overgrote deel van de medewerkers die aan deze CAO zijn gekoppeld per 4 weken worden verloond, zijn na de uitlevering van release 2021-02 bij deze 3 pensioensoorten de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd gewijzigd van 2 Einde periode in 6 Eerste dag vd maand. Zie voor de achtergrond van deze aanpassing het onderwerp ‘Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf’ in de releasenotes. Ten behoeve van medewerkers die per maand worden verloond, zijn 3 pensioensoorten toegevoegd, nl. de pensioensoorten 04 Pensioen extra - Pensioen basisreg. maandverl., 05 VUT - Aanv. pensioenreg. B maandverl. en pensioensoort 06 Vroegpensioen - Aanv. pensioenreg. A maandverl. Het enige verschil met de pensioensoorten 01, 02 en 03 is dat bij de pensioensoorten 04, 05 en 06 de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd ‘2 Einde periode’ zijn, zoals de oorspronkelijke inrichting bij de pensioensoorten 01, 02 en 03. Deze arbeidsvoorwaarden zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. N.B.: bet het vatleggen van dit CAO-bericht bleek dat per 01-01-2021 de berekening van de Overgangsregeling (VPL inkoopregeling) via pensioensoort 06 Vroegpensioen pas was verwijderd. Als deze arbeidsvoorwaarde nog was geselecteerd bij een medewerker, wordt er in 2021 opnieuw een berekening uitgevoerd, maar voor een andere regeling. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311, en is Einde deelname gewijzigd in 2 AOW-leeftijd, waarbij wordt getoetst op 5 Geboortedag. Na het uitleveren van de oplossing voor storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ is op 11-02-2021 per 01-01-2021 voor alle 7 hierboven vermelde pensioensoorten bij 20 Berekening CAO uren ‘Periodiek aftoppen' vastgelegd. Bij 21 Berekeningsdatum CAO is '1 260 dagen’ geselecteerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO. Als u gebruik gaat maken van de berekeningen via de pensioensoorten 04 en/of 05 of 06 voor maandverloning, is het van belang dat u op bedrijfsniveau inrichting toevoegt via Instellingen > Berekening > Referentietabel beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen voor deze pensioensoorten 04 Pensioen extra, 05 Vut en/of 06 Vroegpensioen. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen er gegevens worden aangeleverd aan UPA. Als u zelf een alternatieve omschrijving heeft vastgelegd voor de toegevoegde pensioensoorten 04, 05 en/of 06, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Instellingen >Vastlegging > Algemeen > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. CAO 709 Vleeswarenindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen - zonder variant - zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 13.256, en de maxima in 70.244. Er zijn 1879,20 CAO-uren vastgelegd. Voor pensioensoort 01 Pensioen voor 4-wekenverloners - met variant 0001 - is het toetsmoment de eerste dag van de tweede periode, 01-02-2021. Per 01-02-2021 zijn de franchises gewijzigd in 13.256, en de maxima in 70.244. Ook voor 4-wekenverloners zijn 1879,20 CAO-uren vastgelegd. Ook voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn per 01-01-2021 1879,20 CAO-uren vastgelegd. Per diezelfde datum is de eindleeftijd gewijzigd in 68, en is bij 21 Berekeningsdagen '4 werkdagen afrekeningsjaar vastgelegd. In verband met storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ was bij 20 Berekening CAO uren 'Jaarlijks aftoppen' geselecteerd. Na het uitleveren van de oplossing is op 11-02-2021 per 01-01-2021 bij 20 Berekening CAO uren 'Periodiek aftoppen' vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) na selectie van de CAO. CAO 750 Contractcatering Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 11.614 en de maxima in 39.676. De percentages zijn ongewijzigd 8,40. Per 01-01-2021 zijn voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds - FBS - en 13 Extra fonds - FBA - de maxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2020. Tegelijk met de oplossing van storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ zijn nieuwe opties beschikbaar gesteld voor pensioenfonds Horeca & Catering. Daarom is op 11-02-2021 bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in: 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth In verband met storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ was bij de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling bij 20 Berekening CAO uren 'Jaarlijks aftoppen' geselecteerd. Na het uitleveren van de oplossing is op 11-02-2021 per 01-01-2021 bij 20 Berekening CAO uren 'Periodiek aftoppen' vastgelegd. Per 01-01-2021 zijn bij de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds - Sociaal fonds percentages ook 1976 CAO-uren vastgelegd, en is bij Berekening CAO uren 'Periodiek aftoppen' geselecteerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO. CAO 1165 Recreatie Tegelijk met de oplossing van storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ zijn nieuwe opties beschikbaar gesteld voor pensioenfonds Recreatie. Daarom is op 11-02-2021 bij de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling - Pensioen 9+ regeling - per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in: 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO. CAO 1291 Nederlands Horeca Gilde (NHG CAO) Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 11.614 en de maxima in 39.676. De percentages zijn ongewijzigd 8,40. Tegelijk met de oplossing van storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ zijn nieuwe opties beschikbaar gesteld voor pensioenfonds Horeca & Catering. Daarom is op 11-02-2021 bij deze pensioensoort per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in: 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO. CAO 1496 Bakkersbedrijf Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 14.1544, zijn de maxima gewijzigd in 57.900 en zijn de percentages gewijzigd in 9,33 en 16,37. Omdat het niet mogelijk is om een variant te selecteren op de schermen van Pensioenen/fondsen benoemd met variabele grondslag, is de inrichting van variant 0001 per 01-01-2021 verwijderd. Na de uitlevering van release 2021-02 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd gewijzigd van 2 Einde periode in 6 Eerste dag vd maand. Zie voor de achtergrond van deze aanpassing het onderwerp ‘Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf’ in de releasenotes. Er zijn 1976 CAO uren toegevoegd. Voor medewerkers die per maand worden verloond, is pensioensoort 02 Pensioen aanvulling toegevoegd, met alternatieve omschrijving: Pensioen maandverloning. Het enige verschil met pensioensoort 01 is dat bij pensioensoort 02 de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd ‘2 Einde periode’ zijn, zoals de oorspronkelijke inrichting bij de pensioensoort 01. Voor medewerkers die gebruik maken van de Validatieregeling, zijn de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging - met alternatieve omschrijving: Validatieregeling maandverl., en 04 Pensioen extra - met alternatieve omschrijving: Validatieregeling 4 wk. verloning toegevoegd. Het enige verschil is, dat bij pensioensoort 03 de toetsmomenten voor de begin- én de eindleeftijd ‘2 Einde periode’ zijn, en bij pensioensoort 04 ‘6 Eerste dag vd maand’. Deze 3 arbeidsvoorwaarden zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Na het uitleveren van de oplossing voor storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ is op 11-02-2021 per 01-01-2021 voor alle 4 hierboven vermelde pensioensoorten bij 20 Berekening CAO uren ‘Periodiek aftoppen' vastgelegd. Bij 21 Berekeningsdatum CAO is voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 04 Pensioen extra '1 260 dagen’ geselecteerd, terwijl voor de pensioensoorten 02 Pensioen aanvulling en 03 Pensioen overbrugging '4 werkdagen afrekeningsjaar’ is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het percentage ongewijzigd 1,00. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO. Als u gebruik gaat maken van de berekeningen via de pensioensoorten 02, 03 en/of 04, is het van belang dat u op bedrijfsniveau inrichting toevoegt via Instellingen > Berekening > Referentietabel beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen voor deze pensioensoorten 02 Pensioen aanvulling, 03 Pensioen overbrugging en/of 04 Pensioen extra. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen er gegevens worden aangeleverd aan UPA. Als u zelf een alternatieve omschrijving heeft vastgelegd voor de toegevoegde pensioensoorten 02, 03 en/of 04, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Instellingen >Vastlegging > Algemeen > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. CAO 2451 Dagrecreatie Tegelijk met de oplossing van storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ zijn nieuwe opties beschikbaar gesteld voor pensioenfonds Recreatie. Daarom is op 11-02-2021 bij de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling - Pensioen 9+ regeling - per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in: 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO. CAO 3855 Zwembaden Tegelijk met de oplossing van storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ zijn nieuwe opties beschikbaar gesteld voor pensioenfonds Recreatie. Daarom is op 11-02-2021 bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de inrichting bij 10 Soort grondslag gewijzigd van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in: 4 Niet in eigen grondslag SV-loon (kol.uitsl.). Per dezelfde datum is het aantal CAO-uren gevuld met 1983,60 en is bij 21 Berekeningsdatum vastgelegd: 4 werkdagen afrekeningsjaar. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - alternatieve omschrijving: Pensioen 9+ regeling - inrichting toegevoegd in de referentietabel. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds ook het aantal CAO-uren gevuld met 1983,60 en is bij 21 Berekeningsdatum vastgelegd: 4 werkdagen afrekeningsjaar. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO. Als u gebruik gaat maken van de berekening van de Pensioen 9+ regeling, is het van belang dat u op bedrijfsniveau inrichting toevoegt via Instellingen > Berekening > Referentietabel beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend. Het productkenmerk neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen er gegevens worden aangeleverd aan UPA. Als u zelf een alternatieve omschrijving heeft vastgelegd voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Instellingen >Vastlegging > Algemeen > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Publishing Date : 2/12/2021
Volledig artikel weergeven
12-02-2021 18:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 189 Weergaven
CAO 66 Hiswa (houten en kunststoffen jachtbouw) Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 16.377 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Voor medewerkers tot 20 jaar is het productkenmerk gewijzigd in U0050-1051. Opmerking: Op 26-01-2021 is dit productkenmerk ten onrechte vermeld als U0050-10.51; op 09-02-2021 is dit aangepast naar U0050-1051. Voor medewerkers van 20 jaar en ouder zijn de percentages gewijzigd in 14,30. Voor beide groepen medewerkers zijn de CAO-uren gewijzigd in 1976. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend de jaarfranchises gewijzigd in 58.311 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. De percentages zijn gewijzigd in 14,80 en de CAO-uren zijn gewijzigd in 1976. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,60. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast resp. variabel) met als doelgroep de CAO. Het advies is om de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) te vergelijken met uw inrichting op bedrijfsniveau via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen. u berekeningen uitvoert voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Extra partnerpensioen, moet de inrichting voor de productkenmerken exact overeenstemmen met de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Indien noodzakelijk voert u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen wijzigingen door. Na het uitvoeren van een definitieve verloning zullen eventuele correcties worden aangeleverd aan UPA. CAO 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.309, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 7,31 en 19,09. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 2088. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt. Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd. Op 03-02-2021 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend verwijderd, omdat de berekening van VPL is vervallen per deze datum. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor pensioensoort 01 Pensioen. Het productkenmerk neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (upa). CAO 187 Bos en natuur raam CAO Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.309, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 7,31 en 19,09. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1931,40. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt. Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds ten behoeve van de berekening van de premie voor fonds Colland Arbeidsmarkt het jaarmaximum gewijzigd in 87.467 en is het percentage gewijzigd in 0,64. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1931,40. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt. Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd. Op 03-02-2021 is voor zowel pensioensoort 01 Pensioen als voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (UPA). CAO 249 Dagbladjournalisten - naar CAO 3798 Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 08 WIA Hiaat het jaarmaximum gewijzigd in 58.311 en is het percentage gewijzigd in 0,302. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - Stichting Bedrijfstakbureau - het percentage gewijzigd in 0,027. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 13 Extra fonds - Werkgeversbijdrage vakbonden - het percentage 0,04 ongewijzigd ten opzichte van 2020. Per 01-01-2022 is de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) verwijderd. Omdat deze CAO vervallen is per 01-01-2017 is het dringende advies om uiterlijk per 01-01-2022 over te stappen naar de inrichting van CAO 3798 - CAO voor het Uitgeverijbedrijf. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Planning. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 313 Publiekstijdschrift journalisten - naar CAO 3798 Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 08 WIA Hiaat het jaarmaximum gewijzigd in 58.311 en is het percentage gewijzigd in 0,302. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - Stichting Bedrijfstakbureau - het percentage gewijzigd in 0,027. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 13 Extra fonds - Werkgeversbijdrage vakbonden - het percentage 0,05 ongewijzigd ten opzichte van 2020. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Per 01-01-2022 is zowel de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) als in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) verwijderd. Omdat deze CAO vervallen is per 01-01-2017 is het dringende advies om uiterlijk per 01-01-2022 over te stappen naar de inrichting van CAO 3798 - CAO voor het Uitgeverijbedrijf. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Planning. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast resp. variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 449 HAH journalisten - naar CAO 3798 Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 08 WIA Hiaat het jaarmaximum gewijzigd in 58.311 en is het percentage gewijzigd in 0,302. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - Stichting Bedrijfstakbureau - het percentage gewijzigd in 0,027. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 13 Extra fonds - Werkgeversbijdrage vakbonden - het percentage 0,04 ongewijzigd ten opzichte van 2020. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Per 01-01-2022 is de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) verwijderd. Omdat deze CAO vervallen is per 01-01-2017 is het dringende advies om uiterlijk per 01-01-2022 over te stappen naar de inrichting van CAO 3798 - CAO voor het Uitgeverijbedrijf. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Planning. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 748 Slagersbedrijf Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.544 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. De percentages zijn gewijzigd in 9,70 en 14,60. Ook is de eindleeftijd gewijzigd in 68. Er zijn 1983,6 CAO-uren vastgelegd, en bij 21 Berekeningsdagen is geselecteerd: 4 werkdagen afrekeningsjaar. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 2,00. De eindleeftijd is gewijzigd in 68. Er zijn 1983,6 CAO-uren vastgelegd, en bij 21 Berekeningsdagen is geselecteerd: 4 werkdagen afrekeningsjaar. Na de uitlevering van release 2021-02 is voor beide pensioensoorten op 30-01-2021 Toets begin deelname en Toets einde deelname gewijzigd in 6, Eerste dag vd maand. Zie voor de achtergrond van deze wijziging de releasenotes met als onderwerp 'Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf'. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - VOS - Vormings- en ontwikkelingsfonds - de eindleeftijd gewijzigd in 99, en is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 1,10. Het aantal CAO-uren is gewijzigd in 1983,60, en bij 21 Berekeningsdagen is geselecteerd: 4 werkdagen afrekeningsjaar. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 13 Opleidingsfonds - DISS - Duurzame Inzetbaarheid Sector Slagersbedrij - het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,50. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Op CAO-niveau is bij gegevenselement Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Dit element komt echter niet voor op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Daarom is deze inrichting verwijderd per 01-02-2021 en is per die datum bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort 70,00 vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting voor uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd. CAO 759 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 15.151, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 53.968 en zijn de percentages gewijzigd in 15,05. Pro rata methode (Pens.) is per 01-01-2021 gewijzigd van gemiddelde dagen o.b.v. 262 in gemiddelde dagen o.b.v. 261 dagen. Op basis van informatie van het pensioenfonds - waarbij 04-02-2021 tot en met 02-02-2022 als jaar wordt vermeld - zijn deze wijzigingen in de referentietabel per 01-01-2021 ongedaan gemaakt, en zijn de hierboven vermelde wijzigingen in franchises, jaarmaxima en percentages vastgelegd per 04-01-2021. Helaas is hierbij verzuimd om de Pro rata methode (Pens.) ook aan te passen. Op 09-02-2021 is de eerdere wijziging naar gemiddelde dagen o.b.v. 261 ongedaan gemaakt, en is per 04-01-2021 Pro rata methode (Pens.) gewijzigd in: gemiddelde dagen o.b.v. 260 dagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar. Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend verwijderd, omdat de inkoopregeling is vervallen. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De standaardwaarde kunt u controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens ziet u welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Op dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 1022 Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie, Bve Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 14.550 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. De percentages zijn gewijzigd in 7,93 en 17,97. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 04 Pensioen extra het jaarmaximum gewijzigd in 112.189. Het percentage is ongewijzigd 3,00. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 10 AOP de jaarfranchises gewijzigd in 21.800 en zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189. De percentages zijn ongewijzigd 0,27 en 0,63. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 1287 Grafimedia Per 01-01-2021 c.q. 04-01-2021 zijn voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - 03 PGB Pensioen - de jaarfranchises en jaarmaxima gewijzigd in 15.976 en 58.311. Er zijn 2080 CAO uren vastgelegd. Gedurende korte tijd waren de percentages 9,05 en 13,70 ingericht. Op 13-01-2021 zijn de CAO-uren verwijderd, en op 14-01-2021 zijn de percentages 9,01 en 13,64 vastgelegd. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 04 Pensioen extra - 04 PGB Extra Partnerpensioen - de jaarfranchises en jaarmaxima gewijzigd in 15.976 en 58.311. Er zijn 2080 CAO uren vastgelegd. Op 13-01-2021 zijn de CAO-uren verwijderd, en op 14-01-2021 zijn de percentages 2,50 voor variant 0001 - aanv partnerpens laag - en 5,20 voor variant 0002 - aanv partnerpens hoog - per 01-01-2021 vastgelegd. Per 01-01-2021 zijn de jaarmaxima voor de pensioensoorten 08 WIA Hiaat - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - en 09 WIA Hiaat extra - Werkgevers Compensatieverzekering - gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd ten opzichte van 2021. Per 01-01-2021 is het jaarmaximum voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - 11 ASF/Van Werk naar Werk - gewijzigd in 58.311. Het percentage is gewijzigd in 0,20. Gedurende korte tijd zijn 2080 CAO-uren vastgelegd, die op 13-01-2021 zijn verwijderd. Per 01-01-2021 c.q. 04-01-2021 is het jaarmaximum voor pensioensoort 13 Extra fonds - 13 ASF/Arbeidsmarkt en Opleidingen - gewijzigd in 58.311. Het percentage is gewijzigd in 0,26. Gedurende korte tijd zijn 2080 CAO-uren vastgelegd, die op 13-01-2021 zijn verwijderd. Per 01-01-2021 is het jaarmaximum voor pensioensoort 14 Extra fonds 2 - 14 ASF/Werknemersorganisaties - gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,10. Gedurende korte tijd zijn 2080 CAO-uren vastgelegd, die op 13-01-2021 zijn verwijderd. Per 01-01-2021 is het jaarmaximum voor pensioensoort 15 Extra fonds 3 - 15 ASF/Gezondheidszorg - gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,10. Gedurende korte tijd zijn 2080 CAO-uren vastgelegd, die op 13-01-2021 zijn verwijderd. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast c.q. variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 1504 Boeken- en tijdschr. uitg. bedrijf - naar CAO 3798 Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 08 WIA Hiaat het jaarmaximum gewijzigd in 58.311 en is het percentage gewijzigd in 0,302. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - Stichting Bedrijfstakbureau - het percentage gewijzigd in 0,027. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 13 Extra fonds - Werkgeversbijdrage vakbonden - het percentage 0,0833 ongewijzigd ten opzichte van 2020. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Per 01-01-2022 is de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) verwijderd. Omdat deze CAO vervallen is per 01-01-2017 is het dringende advies om uiterlijk per 01-01-2022 over te stappen naar de inrichting van CAO 3798 - CAO voor het Uitgeverijbedrijf. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Planning. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 1547 Bloemen en planten groothandel Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd 4,00. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra de jaarfranchises en jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en 415.454. Het percentage is ongewijzigd 1,40. Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd voor deze pensioensoorten: bij Pro rata methode (Pens.) en Pro rata methode (Wia hiaat ext.) is ‘kalenderdagen’ geselecteerd. Per 01-01-2021 is voor ANW Hiaat is Verzekerd bedrag (ANW hiaat) 18.269 vastgelegd. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard én Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens ziet u welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Op dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 2493 Golfbranche Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.309, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 7,31 en 19,09. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 2088. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt. Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd. Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend verwijderd. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,10. Ook is het aantal CAO-uren 2088 toegevoegd. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd. Op 03-02-2021 is voor zowel pensioensoort 01 Pensioen als voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor pensioensoort 01 Pensioen. Het productkenmerk neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (upa). CAO 3203 Dagbladuitg. bedrijf - naar CAO 3798 De inrichting van pensioensoort 07 Vroegpensioen extra is ongewijzigd. Het resultaat van deze berekening kan worden gebruikt voor de berekening van Vrijval VUT. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 08 WIA Hiaat de eindleeftijd gewijzigd in 68, is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311 en is het percentage gewijzigd in 0,302. Per 01-01-2021 is de inrichting bij pensioensoort 096 WIA Hiaat extra verwijderd. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds - Stichting Bedrijfstakbureau - het percentage gewijzigd in 0,027. Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 13 Extra fonds - Werkgeversbijdrage vakbonden - het percentage 0,09 ongewijzigd ten opzichte van 2020. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Per 01-01-2022 is de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) verwijderd. Omdat deze CAO vervallen is per 01-01-2017 is het dringende advies om uiterlijk per 01-01-2022 over te stappen naar de inrichting van CAO 3798 - CAO voor het Uitgeverijbedrijf. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Planning. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 3768 Uitvaartbranche Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. CAO 3798 Uitgeverijbedrijf, CAO voor het Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - de jaarfranchises gewijzigd in 16.012. De jaarmaxima zijn ongewijzigd 79.585, en de percentages zijn ongewijzigd 7,166667 en 14,333333. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend - 02 Extra partnerpensioen - de jaarfranchise en het jaarmaxim gewijzigd in 16.012 en 79.585. De percentages zijn ongewijzigd 2,05 voor variant 0001 - productvariant AP35P - en 4,30 voor variant 0002 - productvariant AP70P. Het productkenmerk is gewijzigd in U0557-2005. Per 01-01-2021 zijn bij pensioensoort 02 Pensioen aanvullend - 02 Extra partnerpensioen - de varianten 0003 - productvariant AP35U - en 0004 - productvariant AP70U - toegevoegd, met dezelfde percentages als bij de varianten 0001 en 0002. Voor pensioensoort 01 Pensioen én voor pensioensoort 02 Extra partnerpensioen is Pro rata methode (Pens.) en Pro rata methode (Pens.aanv.) per 01-01-2021 gewijzigd in: kalenderdagen. Per 01-01-2021 zijn de varianten verwijderd bij pensioensoort 06 Vroegpensioen - 06 WGA Hiaat - omdat het nog niet mogelijk is om varianten te selecteren bij pensioenen benoemd met variabele grondslag. Daarom is in de referentietabel een regel toegevoegd voor deze pensioensoort 06 Vroegpensioen, zònder een variant. Het jaarmaximum is gewijzigd in 58.311 en het percentage is gewijzigd in 0,302. De inrichting van pensioensoort 07 Vroegpensioen extra is ongewijzigd. Het resultaat van deze berekening kan worden gebruikt voor de berekening van Vrijval VUT. Per 01-01-2021 is in de referentietabel een regel toegevoegd voor pensioensoort 13 Extra fonds - 13 Stg Bedrijfstakbureau - zònder een variant. Ook hier is de achtergrond, dat het nog niet mogelijk is om varianten te selecteren bij pensioenen benoemd met variabele grondslag. De percentages zijn gewijzigd in 0,027. Voor pensioensoort 14 Extra fonds 2 - Werkgeversbijdrage vakbonden - zijn de percentages per variant verschillend. Daarom is er voor gekozen om geen regel toe te voegen zònder variant. De percentages zijn ongewijzigd ten opzichte van 2020. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast c.q. variabel) met als doelgroep de CAO. Het advies is om de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) te vergelijken met uw inrichting op bedrijfsniveau via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen. Als u berekeningen uitvoert voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Extra partnerpensioen, moet de inrichting voor de productkenmerken en productvarianten exact overeenstemmen met de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Indien noodzakelijk voert u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen wijzigingen door. Na het uitvoeren van een definitieve verloning zullen eventuele correcties worden aangeleverd aan UPA. Publishing Date : 2/10/2021
Volledig artikel weergeven
10-02-2021 16:31
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 178 Weergaven
CAO 254 Afbouw Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd voor pensioensoort 01 Pensioen - Middelloonregeling sector Afbouw. De jaarfranchises zijn 14.544 en de jaarmaxima zijn 63.854,86. De percentages zijn 7,8136 en 17,8164. Het productkenmerk is ML en de productvariant is AB. Het aantal CAO-uren is 1957,50. Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend - Middelloonregeling sector Afbouw UTA-personeel. De jaarfranchises zijn 14.544 en de jaarmaxima zijn 63.854,86. De percentages zijn 8,8438 en 16,1562. Het productkenmerk is ML en de productvariant is AB. Het aantal CAO-uren is 1957,50. Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds. Het jaarmaximum is 87.461,10. Het percentage is 1,60. Het productkenmerk is OOAFB en de productvariant is AB. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast resp. variabel) met als doelgroep de CAO. Ten behoeve van het activeren van de UPA-interface kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces, en u vinkt per 01-01-2021 ‘Periodieke interface UPA’ aan. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast voor de hierboven vermelde pensioenberekeningen. De inrichting voor de productkenmerken en de productvarianten moet exact overeenstemmen met de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel). Na het uitvoeren van een definitieve verloning zullen gegevens worden aangeleverd aan UPA. Op CAO-niveau was bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Omdat dit veld niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting verwijderd. Per 01-02-2021 is bij 'Doorbetalingsperc zorgverlof kort' 70,00 vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de standaardwaarden zijn vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 359 Zoetwarenindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zonder variant en mét variant 0002 - Basisregeling VPL afwijkend - zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.544, zijn de maxima gewijzigd in 61.809 en zijn de percentages gewijzigd in 10,00 en 20,00. De inrichting voor variant 0003 - VPL afwijkend - is per 01-01-2021 verwijderd. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Pensioen excedent man - en voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - Pensioen excedent vrouw - zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 61.809, en zijn de maxima gewijzigd in 112.189. Op 10-02-2021 zijn de percentages gewijzigd per 01-01-2021. Hierbij bleek dat de percentages voor 2020 afweken van de percentages die op 02-01-2020 door het pensioenfonds waren gepubliceerd, en op die datum waren ingevoerd. Als u graag wilt dat de percentages voor 2020 alsnog worden aangepast, ontvangen wij graag een request met de vraag om de percentages voor 2020 te wijzigen. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het maximum per 01-01-2021 gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,48. Ondanks het feit dat er geen CAO-uren zijn vastgelegd, is op 10-02-2021 voor alle regels in de referentietabel per 01-01-2021 vastgelegd dat 21 Berekeningsdatum = 4 Werkdagen afrekeningsjaar. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 496 Particuliere beveiliging Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2020 de franchises gewijzigd in 20.938, en zijn de maxima gewijzigd in 57.232. Pro rata methode (Pens.) is per deze datum gewijzigd in: Werkdagen. Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2021 de franchises ongewijzigd 20.938, zijn de maxima gewijzigd in 58.311, en zijn de percentages gewijzigd in 13,64 en 20,46. Er zijn 1983,60 CAO-uren vastgelegd. De inrichting van de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 13 Extra fonds is per 01-07-2020 verwijderd. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de verwijderde referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 509 Gemengde branche en speelgoedbranche Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Omdat deze CAO als einddatum ‘31-12-2020’ heeft, is de inrichting in de referentietabel per 01-01-2022 verwijderd. Het dringende advies is om uiterlijk 31-12-2021 over te stappen naar een andere CAO. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze afdeling Planning. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 518 Drogisterij branche Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 549 Aardappelen, groenten en fruit detailhandel Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 1,000. De berekening voor medewerkers van 67 jaar en ouder is verwijderd per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 557 Slijterijen Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 592 Bloemen en planten detailhandel Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages voor de medewerkers tot 67 jaar zijn ongewijzigd 0,05 en 0,70. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Op CAO-niveau is Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. vastgelegd met 100,00. Omdat dit percentage niet voorkomt op het arbeidsvoorwaardenscherm van Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing is deze inrichting verwijderd per 01-02-2021. Bij ‘Doorbetalingsperc zorgverlof kort’ was ook 100,0 vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de standaardwaarden zijn vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 609 Tuincentra vervallen per 01-01-2018 naar CAO 727 Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd 0,05 en 0,15. Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - Sociaal fonds zonder percentages - zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Omdat de CAO is vervallen per 01-01-2018 is de inrichting in de referentietabellen verwijderd per 01-01-2022. Het dringende advies is om uiterlijk 31-12-2021 over te stappen naar CAO 727. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Planning. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 683 Elektrotechnische detailhandel Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds is de eindleeftijd gewijzigd in 65, en is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,35. De berekening voor medewerkers van 66 jaar en ouder is verwijderd per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 727 Retail Non-Food Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Na de uitlevering van release 2021-02 is voor medewerkers die per 4 weken worden verloond, per 01-01-2021 inrichting toegevoegd via pensioensoort 02 Pensioen aanvullend. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: 02 Pensioen 4 wk verloning. Het verschil met pensioensoort 01 Pensioen is, dat de beginleeftijd én de eindleeftijd worden getoetst op de eerste van de maand (in plaats van aan het einde van van de periode). Zie voor de achtergrond van deze uitbreiding het onderwerp ‘Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf’ in de releasenotes. N.B.: maandverloners kunnen gebruik blijven maken van pensioensoort 01 Pensioen; 4-wekenverloners kunnen gebruik gaan maken van pensioensoort 01 Pensioen 4 wk verloning. Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging - 03 Pensioen zonder percentages - zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, en zijn de maxima gewijzigd in 58.311. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd 0,05 en 0,15. Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - 12 Sociaal fonds zonder percentages - zijn per 01-01-2021 de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Er zijn 1976 CAO-uren toegevoegd, er wordt jaarlijks afgetopt, en bij Berekeningsdagen is geselecteerd: 1 260 dagen. Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 58.311, zijn de maxima gewijzigd in 112.198 en zijn de percentages gewijzigd in 13,20. Er zijn 1976 CAO-uren toegevoegd, er wordt jaarlijks afgetopt, en bij Berekeningsdagen is geselecteerd: 1 260 dagen. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,20. Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - Sociaal fonds zonder percentages - zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Op 29-01-2021 is 15 Einde deelname gewijzigd in: 2 AOW-leeftijd. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 838 Wonen vervallen per 01-01-2018 naar CAO 727 Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd 0,05 en 0,15. Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - 12 Sociaal fonds zonder percentages - zijn per 01-01-2021 de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Omdat de CAO per 01-01-2018 is vervallen, is de inrichting in de referentietabellen per 01-01-2022 verwijderd. Het dringende advies is om uiterlijk 31-12-2021 over te stappen naar CAO 727 Retail Non-Food. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Planning. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 884 Kantoorvakhandel Voor pensioensoort 01 Pensioen - Pensioen Detailhandel - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling - Pensioen detailhandel zonder percentages - zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 1639 Doe-het-zelfbranche Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Na de uitlevering van release 2021-02 is het toetsmoment voor de beginleeftijd én de eindleeftijd gewijzigd van 2 (Einde afrekenperiode) in 6 (Eerste dag vd maand). Zie voor de achtergrond van deze aanpassing het onderwerp ‘Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf’ in de releasenotes. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd 0,20. De berekening voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar is per 01-01-2021 verwijderd, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 1644 Textiel grootwinkelbedrijven De naam van de CAO én van het arbeidsvoorwaardencluster is gewijzigd van ‘Textiel grootwinkelbedrijven per 01-07-2018 naar CAO 727’ in 'Textiel grootwinkelbedrijven. In het overzicht van de fiscus staat nl. geen Einddatum bij CAO 1644, terwijl deze CAO niet meer wordt vernieuwd. Omdat er buiten de wijzigingen in de pensioenregelingen geen aanpassingen meer zullen plaatsvinden in de inrichting van CAO 1644, is het advies om over te stappen naar CAO 727 Retail Non-Food. Voor pensioensoort 01 Pensioen - 01 Pensioen - is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 20 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, zijn de maxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 6,075 en 18,675. Voor pensioensoort 01 Pensioen is ook de berekening verwijderd voor de medewerkers die ouder zijn dan 67 jaar, per 01-01-2021, omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 14.447, en zijn de maxima gewijzigd in 58.311. Als alternatieve omschrijving is vastgelegd: Pensioen zonder percentages. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Op 20-01-2021 zijn de percentages 0,05 en 0,15 gewijzigd in 0,00 ten laste van de medewerker, en 0,20 ten laste van de werkgever. Als u gebruik wilt maken van de oorspronkelijke percentages 0,05 en 0,15 kunt u hiervoor een request inleggen, met het verzoek om een nieuwe pensioensoort in te richten. Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds - Sociaal fonds zonder percentages - zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Publishing Date : 2/12/2021
Volledig artikel weergeven
12-02-2021 14:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 167 Weergaven
CAO 20 Goederenvervoer Nederland Per 01-01-2021 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 08 voor de berekening van de WIA premie de franchises gewijzigd in 13.111 en de maxima in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd. Voor pensioensoort 12 voor de berekening van het Sociaal fonds SOOB werd de berekening uitgevoerd tot de AOW-leeftijd, waarbij op de geboortedag werd getoetst. Per 01-01-2021 is dit gewijzigd, zodat de eindleeftijd 99 wordt getoetst aan het einde van de afrekenperiode. Per 01-01-2021 zijn ook de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Op 24-12-2020 waren de percentages gewijzigd in 0,35 ten laste van de werknemer en 0,25 ten laste van de werkgever. Op 12-01-2021 zijn de percentages gewijzigd in 0,245 ten laste van de werknemer en 0,615 ten laste van de werkgever. Deze percentages zijn gelijk aan de percentages die voor 2020 waren vastgelegd. De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Per 01-01-2021 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 08 voor de berekening van de WIA premie de franchises gewijzigd in 13.111 en de maxima in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd. Voor pensioensoort 12 voor de berekening van het Sociaal fonds SOOB werd de berekening uitgevoerd tot de AOW-leeftijd, waarbij op de geboortedag werd getoetst. Per 01-01-2021 is dit gewijzigd, zodat de eindleeftijd 99 wordt getoetst aan het einde van de afrekenperiode. Per 01-01-2021 zijn ook de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Op 24-12-2020 waren de percentages gewijzigd in 0,35 ten laste van de werknemer en 0,25 ten laste van de werkgever. Op 12-01-2021 zijn de percentages gewijzigd in 0,245 ten laste van de werknemer en 0,615 ten laste van de werkgever. Deze percentages zijn gelijk aan de percentages die voor 2020 waren vastgelegd. De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) respectievelijk Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 218 Besloten busvervoer Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de jaarfranchises gewijzigd in 13.111 en de jaarmaxima in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 08 voor de berekening van de WIA premie de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd gebleven. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 11 Sociaal fonds voor de berekening voor Stichting Fonds Schiling en Ordening voor het besloten busvervoer (Stichting FSO) de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Op 24-12-2020 waren de percentages gewijzigd in 0,35 ten laste van de werknemer en 0,25 ten laste van de werkgever. Op 12-01-2021 zijn de percentages gewijzigd in 0,22 ten laste van de werknemer en 0,44 ten laste van de werkgever. Deze percentages zijn gelijk aan de percentages die voor 2020 waren vastgelegd. De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 679 Taxivervoer Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 13.111 en de maxima in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 11 Sociaal fonds de maxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd. De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) resp. Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises, maxima en de percentages gewijzigd. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt. Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is Periodiek aftoppen geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is 4 Werkdagen afrekeningsjaar vastgelegd. Na het uitleveren van release 2021-02 is voor bedrijven die per periode verlonen pensioensoort 02 Pensioen aanvullend toegevoegd, met alternatieve omschrijving Pensioen 4 wk. verloning. Het verschil met pensioensoort 01 Pensioen, is dat bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar òf 68 jaar wordt gekeken naar de leeftijd op de eerste van de maand. Het aantal uren op jaarbasis is 1976. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kun je de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als je per 4 weken verloont en gebruik gaat maken van de nieuw toegevoegde arbeidsvoorwaarde, is het van belang dat je via Inrichting > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen pensioensoort 02 Pensioen aanvulling gaat selecteren. Als je pensioensoort 01 niet meer gebruikt, verwijder dan de regel voor pensioensoort 01 Pensioen uit deze referentietabel. Na een definitieve verloning worden eventuele correcties via UPA aangeleverd aan TKP. Zie voor informatie de Release notes 2021-02, onderwerp Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf. Voor pensioensoort 11 voor de berekening voor fonds Colland Arbeidsmarkt is het jaarmaximum gewijzigd in 87.467. Het percentage is ongewijzigd. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Op 03-02-2021 is voor de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvullend en 11 voor fonds Colland Arbeidsmarkt per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Voor de aanlevering aan UPA kies je Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. Plaats vervolgens een vinkje bij Periodieke interface UPA. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen leg je per bedrijf inrichting vast. Als je gebruik maakt van de CAO-inrichting, leg dan een regel vast voor pensioensoort 01 Pensioen òf 02 Pensioen aanvullend, én een regel voor pensioensoort 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neem je exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning worden de gegevens aangeleverd aan TKP via de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Op CAO-niveau is bij gegevenselement Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Dit element komt echter niet voor in het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Daarom is deze inrichting verwijderd per 01-01-2021 en is per die datum bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort 70,00 vastgelegd. Als je zelf inrichting hebt vastgelegd, kun je de inrichting van het CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kun je controleren welke inrichting voor jouw bedrijf actief is. In dit rapport zie je ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd. CAO 1577 Toneel en dans Per 01-01-2020 is inrichting toegevoegd voor de berekening van de premies voor het Ouderdomspensioen via pensioensoort 01 Pensioen en Arbeidsongeschiktheidspensioen via pensioensoort 10 AOP. De arbeidsvoorwaarden Pensioen en AOP > Benoemde variant (vaste grondslag) zijn toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kun je de inrichting bij jouw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. De ingerichte standaardwaarden Extra uren mee in pro rata factor, Pro rata methode én VCR (vast) kun je op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als je zelf inrichting hebt vastgelegd, kun je de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kun je controleren welke inrichting voor jouw bedrijf actief is. In dit rapport zie je ook op welk niveau de inrichting is vastgelegd. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises, de maxima en de percentages gewijzigd. Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 10 AOP de franchises gewijzigd. De percentages zijn ongewijzigd. De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 1869 Glastuinbouw Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden. Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises, maxima en de percentages gewijzigd. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3 Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt. Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is Periodiek aftoppen geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is 4 Werkdagen afrekeningsjaar vastgelegd. Voor pensioensoort 11 voor de berekening voor fonds Colland Arbeidsmarkt, is het jaarmaximum gewijzigd in 87.467. Het percentage is ongewijzigd. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Op 03-02-2021 is voor zowel pensioensoort 01 Pensioen als voor pensioensoort 11 voor fonds Colland Arbeidsmarkt per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing wordt deze inrichting niet gewijzigd. Afhankelijk van de inrichting bij jouw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De inrichting van de referentietabellen kun je controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Voor de aanlevering aan UPA kies je Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. Plaats een vinkje bij Periodieke interface UPA. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen leg je per bedrijf inrichting vast. Als je gebruik maakt van de CAO-inrichting, leg je een regel vast voor pensioensoort 01 Pensioen en een regel voor pensioensoort 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neem je exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Publishing Date : 2/8/2021
Volledig artikel weergeven
08-02-2021 16:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 195 Weergaven
CAO 233 Houthandel Voor pensioensoort 01, Pensioen regeling B zijn de percentages op 08-01-2021 per 01-01-2021 gewijzigd in 13,30. Ook zijn 2080 CAO-uren toegevoegd. Op 08-01-2021 is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd voor pensioensoort 02, met alternatieve omschrijving Pensioen regeling A. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Voor zowel Pensioen regeling B als Pensioen regeling A is Ophogingspercentage vakantietoeslag per 01-01-2021 gemuteerd met 8,00. De inrichting van de arbeidsvoorwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Op 30-01-2021 is per 01-01-2021 voor zowel Pensioen regeling B als Pensioen regeling A het aantal CAO-uren gewijzigd in 2088, omdat het rekenvoorbeeld 261 SV-dagen vermeldt. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Op 30-12-2020 is het jaarmaximum voor pensioensoort 11 Sociaal fonds gewijzigd in € 58.311. Op 02-02-2021 is de nieuwe salarisschaal met de salarisschalen FG1 tot en met FG8 per 01-01-2021 toegevoegd aan de referentietabel Sarisschalen. NOP 0 ADV (108,85%) is vastgelegd onder Categorie 05, NOP 6 ADV (106,54%) is vastgelegd onder Categorie 06, en zo verder tot en met NOP 23 ADV (100,00%) dat is vastgelegd onder Categorie 12. Om te voorkomen dat salarisberekeningen onverwacht vervallen, is de inrichting van de oude salarisschalen verwijderd per 01-02-2021. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de inrichting van de waardenlijsten Salarisschaal, Salaristrede en Categorie bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Eind 2020 zijn per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00 01 822 en 05, Pensioen oph vt 8,38461 05 822 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent 03 822 en 04, Pensioen-excedent-laag 04 822 zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99. Voor pensioensoort 06, Stichting SWWM 06 822 is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311. Voor pensioensoort 07, WIA-excedent 07 822 zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312. Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering 08 822 en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering 08 822; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd. Voor de pensioensoorten 11, Sociaal fonds 11 822 en 12, Opleidingsfonds 12 822 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719. Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering 13 822 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995. U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO. CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf In november en december 2020 zijn per 01-01-2021 resp. 04-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00 01 823 en 05, Pensioen oph vt 8,38461 05 823 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent 03 823 en 04, Pensioen-excedent-laag 04 823 zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99. Voor pensioensoort 06, Stichting SWWM 06 823 is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311. Voor pensioensoort 07, WIA-excedent 07 823 zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312. Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering 08 823 en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering 08 823; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd. Voor pensioensoort 11, Sociaal fonds 11 823 is het jaarmaximum gewijzigd in 79.719. Op 12-01-2021 is het percentage gewijzigd in 0,45. Voor pensioensoort 12, Opleidingsfonds 12 823 is het jaarmaximum gewijzigd in 79.719. Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering 13 823 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995. Voor pensioensoort 16, Sociaal fonds Autoverhuur en Motorenrevisie 16 823 in het jaarmaximum gewijzigd in 79.719 en op 08-01-2021 is het percentage gewijzigd in 0,70. U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Eind 2020 zijn per 01-01-2021 resp. 04-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00 01 824 en 05, Pensioen oph vt 8,38461 05 824 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent 03 824 en 04, Pensioen-excedent-laag 04 824 zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99. Bij pensioensoort 03, Pensioen-excedent 03 824, is variant 0003 per 01-01-2021 toegevoegd, met in de waardenlijst als omschrijving: Peildatum 01-01 (mnd) Opbouw hoog. De achtergrond van deze uitbreiding is dat alle berekeningen voor Pensioen-excedent in 1 arbeidsvoorwaarde zijn vastgelegd, zodat pensioensoort 04 - op CAO-niveau Pensioen-excedent-laag 04 824 - binnen een klantomgeving weer beschikbaar is voor een andere berekening. Voor de pensioensoorten 06, Stichting SWWM 06 824 en 10, Stichting SWWM (2) 10 824 is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311. Voor pensioensoort 07, WIA-excedent 07 824 zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312. Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering 08 824 en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering 08 824; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd. Voor de pensioensoorten 11, Sociaal fonds 11 824 en 12, Opleidingsfonds 12 824 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719. Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering 13 824 zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995. Op 28-01-2021 zijn de CAO-uren verwijderd, omdat het pensioenfonds voor 2021 aangeeft, dat de maximale pensioenopbouw ook berekend mag worden over het salaris dat de medewerker verdient bij een dienstverband van 40 uur per week. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Er kunnen verschillen optreden als de normuren bij een medewerker ongelijk zijn aan 38. U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO. CAO 826 M&T Isolatiebedrijf Eind 2020 zijn per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00, en 05, Pensioen oph vt 8,38461 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent en 04, Pensioen-excedent-laag zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99. Voor de pensioensoorten 06, Stichting SWWM en 10, Stichting SWWM (AOP) is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311. Voor pensioensoort 07, WIA-excedent zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312. Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd. Voor de pensioensoorten 11, Sociaal fonds en 12, Opleidingsfonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719. Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995. U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO. CAO 827 M&T Goud- en zilvernijverheid Eind 2020 zijn per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00, en 05, Pensioen oph vt 8,38461 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent en 04, Pensioen-excedent-laag zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99. Voor pensioensoort 06, Stichting SWWM is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311. Voor pensioensoort 07, WIA-excedent zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312. Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd. Voor de pensioensoorten 11, Sociaal fonds en 12, Opleidingsfonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719. Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995. U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS” Eind 2020 zijn per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00, en 05, Pensioen oph vt 8,38461 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent en 04, Pensioen-excedent-laag zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99. Per 01-01-2020 is inrichting toegevoegd voor pensioensoort 06, Vroegpensioen, met als alterntieve omschrijving: SWWM. De arbeidsvoorwaarde SWWM > Benoemde variant (vaste grondslag) is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Per 01-01-2021 is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311. Voor pensioensoort 07, WIA-excedent zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312. Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd. Voor de pensioensoorten 11, Sociaal fonds en 12, Opleidingsfonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719. Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995. U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO. CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven Eind 2020 zijn per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00, en 05, Pensioen oph vt 8,38461 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. Voor de pensioensoorten 03, Vrijwillig pensioen en 04, Vrijwillig pensioen - Laag zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99. Voor pensioensoort 06, Stichting SWWM is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311. Voor pensioensoort 07, WIA-excedent zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312. Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd. Voor de pensioensoorten 11, Bijdragefonds Tankstations en Wasbedrijven en 12, Sociaal fonds voor de Metaal en Techniek zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719. Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995. Op 29-01-2021 is het percentage voor pensioensoort 14, Opleidings- & Ontwikkelingsfonds Tankstations en W gewijzigd in 0,30. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO. CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf Eind 2020 zijn per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Voor de pensioensoorten 01, Pensioen oph vt 8,00, en 05, Pensioen oph vt 8,38461 zijn de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. Voor de pensioensoorten 03, Pensioen-excedent en 04, Pensioen-excedent-laag zijn de franchises, de jaarmaxima en de percentages gewijzigd. In de laatste regels voor deze pensioensoorten zijn de eindleeftijden gewijzigd in 99. Voor pensioensoort 06, Stichting SWWM is het jaarmaximum werknemer gewijzigd in 58.311. Voor pensioensoort 07, WIA-excedent zijn de jaarfranchises gewijzigd in 58.311, en is het percentage gewijzigd in 3,312. Voor de pensioensoorten 08, WIA-werknemersverzekering en 09, WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. Pensioensoort WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. hoeft u niet meer te activeren. Deze berekening wordt nu automatisch verwerkt via pensioensoort WIA-werknemersverzekering; zie voor de inrichting referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd). De inrichting in deze referentietabel is niet gewijzigd. Voor de pensioensoorten 11, Sociaal fonds en 12, Opleidingsfonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 79.719. Voor pensioensoort 13, WGA-basisverzekering zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311 en zijn de percentages gewijzigd in 0,4995. U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) én Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd), met als doelgroep de CAO. Publishing Date : 2/3/2021
Volledig artikel weergeven
03-02-2021 20:41
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 219 Weergaven
CAO berichten 2017-2018 in verzamel PDF's op cao-nummer.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00 (Bijgewerkt op 13-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 957 Weergaven