peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 12:42
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten massaluovutus tehdään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Käytössä olevat siirtotyypit:   - Tiedostot, joilla on loppuliite .txt, .csv, .dat tai .dav siirretään ini-kuvauksen määrittelyjen mukaisesti joko lokiin tai suoraan kantaan. - Perustietojen wex-loppuiset tiedostot siirretään suoraan kantaan.  Lokista siirretään virheettömät rivit perusjärjestelmään ja virheelliset korjataan lokin käsittelyssä.   Edellytykset siirron onnistumiselle:   - siirtotiedosto ja ini-tiedosto pitää sijaita samassa hakemistossa - siirrettävän aineiston Alias-nimi pitää löytyä ini-tiedostosta   Siirrolle määritellään lokitiedosto, jonne mahdolliset virheet aineiston sisäänluvussa kirjoitetaan.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Kun siirretään tiedostoja, niin ohjelma tallentaa tiedot siirroista ja virheistä lokiin. Lokitiedosto määritellään erikseen jokaiselle siirrolle. Saat lokin auki Näytä loki -painikkeella.   Siirron jälkeen voit käydä tarkistamassa ja korjaamassa tietoja: - Kirjanpito ja laskenta - Tositelokit - Tositeloki - Myyntireskontra - Myyntireskontraloki - Myyntireskontraloki ja myöskin Myyntireskontra - Myyntireskontraloki - Tositeloki - Ostoreskontra - Ostoreskontraloki - Ostoreskontraloki ja myöskin Ostoreskontra - Ostoreskontraloki - Tositeloki Huomautus sarake lokeissa antaa lisätietoa, miksi import ei ole mennyt suoraan reskontraan ja / tai kirjanpitoon. Tapahtumat korjataan lokeissa ja lokinsiirto tehdään uudelleen.   Jokaisen siirron jälkeen on hyvä poistaa kaikki siirretyt ja selvittää siirtymättömät lokit.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten tietoja siirretään Painterista Exceliin.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Tämä ohje koskee vain Wintime Pilvipalvelu (SaaS) käyttäjiä. Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten tietoja siirretään Painterista Exceliin.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Voit kopioida tiedot yrityksestä toiseen.   1. Työkalut - Perustietojen kopiointi - Rivistöt - Lue kopioitavat tiedot näytölle ja tallenna ne haluttuun kansioon   2. Siirry yritykseen, jonne haluat kopioida tiedot - Työkalut - Import ja Export - Import - Hae juuri tallentamasi tiedosto ja lue aineisto sisään
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Viralliset tulos- ja tasekaavat kannattaa ottaa talteen Työkalut - Perustietojen kopiointi -toiminnon kautta.   Tallenna tämä tiedosto sellaiseen hakemistoon, jossa se säilyy.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten Visionin valikkoasetukset saa säilymään seuraavaan istuntoon.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
1. Sulje Vision. 2a. Jos sinulla on Windows 7 tai 10 työasema, mene työasemalla Käynnistä -valikkoon - kirjoita Search programs and files (Etsi ohjelmia ja tiedostoja) riville Regedit ja paina Enter. 2b. Jos sinulla on Windows 8, mene aloitusnäytölle ja kirjoita Regedit ja paina Enter. 3. Kun näytölle avautuu Registry Editor, mene Registry Editorissa kohtaan HKEY_CURRENT_USER\Software\TietoEnator\Fakta\Vision\Settings hakemistoon (HUOM! oikea rekisterihaara valittava). Kun painetaan settings kansiota, oikeanpuoleisessa ikkunassa näkyy LoadAutoWorkspace. Kun sitä tuplaklikkaa, niin avautuu ikkuna, jossa arvo 1 muutetaan arvoksi 0 ja painetaan OK.   4. Avaa Vision uudelleen, kaikki pitäisi olla nyt kunnossa.   Jos käytät Visionia etäyhteydellä niin edellinen toimenpide tulee tehdä palvelimella.   Kun rivit jälleen näkyvät Visionissa, voidaan Visionin Työkalut - Asetukset - Työtila välilehdellä laittaa valinta päälle kohtaan Palauta käynnistyksessä viimeksi käytetty työtila automaattisesti.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Voit tallentaa Visionin kyselyn tuloksen (raportin luvut) tiedostoksi seuraavilla valinnoilla:   - Erotinmerkillä erotettuun tiedostomuotoon (.csv) - Erotinmerkillä erotettuun tiedostomuotoon, jossa välisummatasot mukana (.csv) - Sarkaimella eroteltuun tiedostomuotoon (.txt) - Sarkaimella eroteltuun tiedostomuotoon, jossa välisummatasot mukana (.txt)   Voit halutessasi siirtää Visionin dataikkunan rivit myös Kopioi Exceliin -toiminnolla valitsemalla rivit tai rivit ja sen alatasot.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Vision raporttiin halutaan sivunvaihto aina, kun esim. laskentakohde vaihtuu.   Siirry Visionin määrittelyikkunassa halutun katkotekijän kohdalle hiiren oikealla valitse sivunvaihto.   Kokeile tulostumista ja tarkista, että sivunvaihto on oikein.   Voit määrittää kerralla vain yhden sivunvaihtotason.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Mikäli yrityksen nimi on muuttunut ja olet tehnyt muutoksen Wintimessä, Yrityksen perustietoihin, ei nimi päivity automaattisesti Visioniin.   Muutettu yrityksen nimi päivitetään omalla ajollaan myös Visioniin.   Päivitys tehdään pääkäyttäjätunnuksella ko. kantaan. Aja päivitysajo WtMaster -kannassa Upgrades - Unit Upgrade:   - Script File Name: Cvisupd.upd - Log File Name: Cvisupd.log
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Mikäli olet ottanut käyttöön uuden kohteen, ei se automaattisesti päivity Visioniin.   Tietokannan päivitysajolla saat kohdetason avautumaan Visioniin.   Päivitys tehdään pääkäyttäjätunnuksella ko. kantaan. Aja päivitys ajo WtMaster -kannassa Upgrades - Unit Upgrade:   - Script File Name: Cvisupd.upd - Log File Name: Cvisupd.log
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Help - About Wintime kohdassa on ilmoitettu raporttipolku, mikäli se on väärä, voit vaihtaa sen oikeaksi rekisterissä alla olevan ohjeen mukaan.   1. Sulje Wintime. 2a. Jos sinulla on Windows 7 tai 10 työasema, mene työasemalla Käynnistä -valikkoon - kirjoita Search programs and files (Etsi ohjelmia ja tiedostoja) riville Regedit ja paina Enter. 2b. Jos sinulla on Windows 8, mene aloitusnäytölle ja kirjoita Regedit ja paina Enter. 3. Kun näytölle avautuu Registry Editor, mene Registry Editorissa kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - Wow6432Node - Tieto - Locations ja kohta Reports. (Jos käytössä on 32 bittinen Wow6432Node jää pois) Muuta reports kohtaan oikea raporttipolku.   4. Avaa Wintime uudelleen, kaikki pitäisi olla nyt kunnossa.   Jos käytät Wintimeä etäyhteydellä niin edellinen toimenpide tulee tehdä palvelimella.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Verohallinto suosittelee, että ennakkoperintärekisteröinnin voimassaolo tarkastetaan vähintään neljännesvuosittain 1.3., 1.6., 1.9. ja 1.12. Ohessa ohje, miten tämä tehdään Wintimessä.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Hyvityslaskut voidaan kohdistaa veloituslaskuihin:   a. Ostoreskontra-Maksut-Maksut -toiminnossa valitsemalla halutut laskut. Tarkista, että loppusumma on nolla.   Tässä toiminnossa voidaan myös kohdistaa satunnaistoimittajien veloitus- ja hyvityslaskuja sekä huomioida laskujen kassa-alennukset.   b. Ostoreskontra-Maksut-Hyvityslaskujen kohdistus -toiminnolla.   Tässä toiminnossa hyvityslaskut kohdistuvat veloituslaskuihin automaattisesti avoimen valuuttasaldon perusteella. Laskuilla on oltava sama valuuttatunnus.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Maksujen tilan näet esim. ostoreskontran selailusta. Ostoreskontra - OR Selailut - Ostoreskontra.   Maksuehdotus, olet kuitannut maksuaineiston maksuehdotukseksi, mutta et ole hyväksynyt maksua vielä lähetettävään maksuaineistoon. Lähetettävä maksu, olet tehnyt maksuaineiston hyväksymisen mutta et maksut tiedostoon toimintoa. Lähetetty, olet tehnyt jo maksuaineiston ja se pitäisi löytyä levyltä ja olla noudettavissa pankkiohjelmistoon.   Voit vaihtaa laskun takaisin avoimeksi maksun muutoksella. Ostoreskontra - Maksut - Maksun muuttaminen.    Jos lasku on jo maksettu ja haluat sen takaisin avoimeksi, voit tehdä maksun mitätöinnin. Ostoreskontra - Maksut - Maksun mitätöinti.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Jos maksun mitätöinti ei onnistu, niin tarkista:   1. Tositelajille on määritelty Tositteen korjaus kohtaan Tositteen poisto mahdolliseksi? Perustiedot - Tositelajit.   2. Onhan kausi auki? Tilikaudet ja jaksot - Sulje jakso.   3. Löytyykö reskontratapahtumalle tositetta kirjanpidosta ja onko tositteen jokaisella rivillä sama reskontranumero kuin reskontratapahtumalla?   a. Jos tositetta ei löydy lainkaan, syötä tosite takaisin Uusi tosite -toiminnolla ja tee lisäksi kohta b. b. Jos tosite löytyy, syötä / korjaa Tositteen korjauksella oikea reskontranumero ja -tyyppi jokaiselle tiliöintiriville.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎14-03-2019 13:27
Maksujen niputus tiliotteella määritellään toiminnossa Ohjaustiedot - Maksut - OR maksutavat.   Valitse maksutapa ja klikkaa DLL ohjaustiedot auki ja muuta kohta Batch Booking kohtaan True -> paina Ok ja vielä alhaalta Tallenna.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Ostoreskontran täsmäytysvaihtoehdot:   1. Tehdään toiminnossa Kirjanpito ja laskenta - Laskennan toiminnot - Täsmäytys - Ostoreskontra. Katsokaa Wintimen helpistä F1 eri täsmäytysvaihtoehdot.   2. Täsmäytys selailujen avulla verraten reskontratilin saldoa kirjanpidon selailusta ja reskontraselailusta.   3. Täsmäytys raporttien avulla: kirjanpidon pääkirja reskontratilistä tulee täsmätä reskontralistan loppusaldoon.   Mikäli heittoa on, tarkista: - Onko kirjanpitoon syötetty ostovelkatileille tapahtumia suoraan ohi reskontran? - Oletko tulostanut raportit samalta ajanjaksolta, ja valinnut raportille kaikki käytetyt reskontratilit? - Täsmäsikö edellisten kuukausien saldot, vai tuleeko heitto jo sieltä? - Onko maksettu laskuja, joiden kirjauspäivä on täsmäytyshetkeä myöhemmin?
Näytä koko artikkeli