avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

R19w02
CONTRIBUTOR *

A-melding reporting

av R19w02

God morgen,

 

Vi skriver til deg da veiledningen vi får fra de norske skattekontorene er forvirrende for å si det mildt.

 

For å forklare vår situasjon har vi kopiert nedenfor informasjonen vi sendte til det norske skattekontoret i november 2019 og har notert spørsmålet vårt under dette:

 

Vi leverer entreprenører som er britiske statsborgere til å jobbe i Norge under pendlerreglene.

Som et resultat av denne delen av kontraktssatsen er for utgifter til en timepris som er avtalt med skattekontoret som vi sjekker mot faktiske kvitteringer som leveres hver måned.

Disse utgiftene dekker følgende: flybilletter, reise- og kilometerkostnader osv. Som påløper for hjemmebesøk i Storbritannia.

I det siste har vi vist disse utgiftene under koden 'Inntekt Utgiftsgodgjørelse Besøksreiser Hjemnet Kost'

I tillegg til dette inkluderer vi også betalinger for overnatting mens vi i Norge under koden 'Inntekt-Naturalytelse-Bolig'

Alle de ovennevnte er ikke-skattepliktige utgifter.

 

Vi har fått beskjed fra det norske skattekontoret om at vi trenger å se på dette.

 

Kan du gi beskjed om vi bruker riktige koder for tiden, og hvis ikke hvor kostnadene skal fordeles i Mamut.

 

Takk for din assistanse.

 

Vennlig hilsen

 

(Overført ved hjelp av Google Translate)

 

 

Good morning,

 

We are writing to you as the guidance we are receiving from the Norwegian Tax offices is confusing to say the least.

 

To explain our situation we have copied below the information that we sent to the Norwegian Tax office in November 2019 and have noted our query beneath this:

 

We supply contractors who are UK nationals to work in Norway under the Commuter rules.

As a result of this part of the contract rate is for expenses at a hourly rate agreed with the Tax Office which we check against actual receipts supplied each month.

This expenditure covers the following: air tickets, travel and milege costs etc incurred for home visits to the UK.

In the past we have shown this expenditure under the code ‘Inntekt Utgiftsgodgjørelse Besøksreiser Hjemnet Kost’

In addtion to this we also include the payments for accomodation whilst in Norway under the code ‘Inntekt-Naturalytelse-Bolig’

All of the above are non-taxable expenditure.

 

We have been advised by the Norwegian Tax office that we need to look at this.

 

Please can you advise if we are using the correct codes at present and if not where the costs should be allocated in Mamut.

 

Thank you for your assistance.

0 SVAR 0