Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Ingen MAPI klient

av Anonymous

Avendo använder outlooks MAPI (e-post klient)

Får du detta meddelandet så har du inte alla nödvändiga outlook komponenter på din dator för att avendo ska kunna benytta denna funktion (skicka e-post från avendo programmet).

 

(Innehållet i denna post är baserat på erfarenhet och alla försök att återskapa lösningen sker på eget ansvar)

0 SVAR 0