Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Ta bort databasen från PC:

av Anonymous (Oppdatert ‎01-12-2017 10:59 ( )
  • Stäng ner avendo programmen
  • Gå till services och stoppa ”sql server (visma)”
  • Gå in på ssms och radera databaserna du vet att du vill ha bort (inget annat)
  • Gå till mappen med db och ta bort de därifrån (ta BORT MDF och LDF filerna)

<C:\ProgramData\Visma\Shared Data\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\DATA> - här finner du dina db

 

Nu är databasen borta, ta nu bort namnet från inloggningsrutan så att du inte får det som val vid inlogg. Detta gör du genom att ta bort raden från

<C:\ProgramData\Visma\Avendo\Config> (\SPCSA.scc)

 

  • Starta sql server (visma)
  • Reparera med visma assist
  • Starta programmet och se hur det ser ut

 

(Innehållet i denna post är baserat på erfarenhet och alla försök att återskapa lösningen sker på eget ansvar)

0 SVAR 0