Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
CONTRIBUTOR ***

Re: Sluttetdato

Send ny a-melding kun for vedkommende med korrekt sluttdato. Mener det skal fungere. Har arbeidsforholdet formelt sett opphørt melder du vedkommende som sluttet også i a-meldingen uavhengig av hva forsikringsselskapet krever.

CHAMPION ***

Re: Sluttetdato

Jeg får ikke lagt inn noen ny sluttdato. Begyntdato er jo også forsvunnet. 

Det virker som om at når man har trykket "lagre" på en sluttdato så kan vi ikke gjøre noe som helst mer, med arbeidsforholdet i alle fall.

CONTRIBUTOR ***

Re: Sluttetdato

Du er klar over at datoene i disse feltene kopieres fra fane 2 for selve arbeidsforholdet? Du har vel siste versjon av programmet?

CHAMPION ***

Re: Sluttetdato

Ja. Jeg bruker fane 2, men jeg får ikke gjøre noe med datoen når jeg først har meldt til dato en gang.

 

 

Jeg har også en som ikke forsvinner fra listen, og der kan jeg ikke se at jeg har gjort noe galt.

Jeg velger henne, sender A-melding. Og når A-melding er kreert så blir  hun borte..

 

 

Så jeg henger igjen med disse 2

1 = meldt ut med dato 1/7-17 i stedet for 1/1-17

1 = meldt ut med dato 1/1-17, men forsvinner ikke likevel

CHAMPION *

Re: Sluttetdato

Hei Torunn, har du prøvd å høyreklikke på den avsluttede linjen, åpne og lukke endret arbeidsforhold?

CHAMPION ***

Re: Sluttetdato

Takk. SUPERT!!!   Da fikk jeg endret ham til 1/1-17 i stedet for 1/7-17.

 

 

Da er det bare hun som jeg ikke får sendt.

Jeg har prøvd å høyreklikke på henne også, ogåpne og lukke.

Jeg har da prøvd å sende henne med opprinnelig sluttetdato - virker ikke.

Jeg har prøvd å flytte sluttetdatoen 1 dag.

Så velger jeg kun arbeidsforhold og kun den ansatte, men nå Ameldingen kreeres forsvinner hun og så er det ingen personer med i den ameldingen...

CHAMPION ***

Re: Sluttetdato

Jeg ser at sluttetdatoen på fane 1 forandrer seg i takt med det jeg gjør.

Men listen nede på side 1 tar ikke med de endringene jeg gjør.

CONTRIBUTOR ***

Re: Sluttetdato

Kanskje du må ha henne med status "Aktiv" akkurat når a-meldingen sendes? Mener å ha opplevd at statusfeltet kan påvirke dette selv om det egentlig ikke skal ha noe å si for a-meldinger.

CHAMPION ***

Re: Sluttetdato

Det  var det, ja.

 

No er alle ute.

 

Tusen takk for hjelp Nils og Marianne

CONTRIBUTOR ***

Re: Sluttetdato

Så bra! Bare hyggelig :-)

CONTRIBUTOR ***

Re: Sluttetdato

Ett oppfølgings spørsmål, kan ansatt være registrert med fraværskode 7 Permisjon på siste dag i arbeidsforholdet?

Eks registrert permisjon i fraværsregistrering t.o.m. 31.1.17. Ansatt har sagt opp og siste dag ihht arbeidsavtale er 31.1.17.

CONTRIBUTOR ***

Re: Sluttetdato

Mener det skal gå helt fint!

CONTRIBUTOR ***

Re: Sluttetdato

Er du i tvil om du har fått meldt ut en person korrekt er det lett å se av A07 rapporten (bestilles via A06 i Altinn). Du må da bare velge den måneden du vil kontrollere a-meldingen for. Du ser da en liste over alle arbeidsforhold identifisert på fødselnsummer og kan se om det står en dato i kolonnen for sluttdato.

CHAMPION *

Re: Sluttetdato

Vi har oppgradert til 5.17.1 og der står det igjen at man ikke må sette sluttdato før lønn er godkjent.

Jeg avslutter 3 personer nå i februar. Har satt sluttdato, avsluttet arbeidsforhold lagt fastlønn inn manuelt og lagt de som midlertidige aktive.  Har sendt A-melding med kun arbeidsforhold (ingen feil) og for å dobbeltsjekke har jeg bestilt avstemningsrapport og der ligger de.

Hvorfor skriver de igjen at vi ikke kan avslutte før lønn er godkjent? Vi følger jo disse produktnotatene slavisk fordi vi er livredde for å gjøre feil.

CONTRIBUTOR ***

Re: Sluttetdato

Vi følger som sagt heller ikke det rådet fra dem da vi synes ulempene er større enn fordelene. Men når man legger inn sluttdato blir det 0% stilling. Da blir ikke fast månedslønn beregnet automatisk men det lever vi godt med for sluttoppgjøret til en månedslønnet.

CONTRIBUTOR **

Re: Sluttetdato

Utmelding må skje før personen settes som ikke aktiv. Står de som ikke aktive så blir ikke sluttdato registrert.

CONTRIBUTOR ***

Re: Sluttetdato

Har lært at hva som står i statusfeltet ikke skal påvirke a-meldingen i det hele tatt. Har imidlertid opplevd noe rusk som kan tyde på at dette ikke er en 100% sannhet. Men å si at det alltid er sånn er vel heller ikke riktig? Håper noen fra support kan kommentere dette.

CONTRIBUTOR *

Re: Sluttetdato

For meg virker det som om de må stå aktiv hvis sluttdatoen er i en annen mnd enn den mnd man rapporterer for.

 

CHAMPION *

Re: Sluttetdato

Et lite tips, gjør det som en vane og send arbeidsforhold den mnd. den ansatte slutter før lønnskjøring. Når A-melding sendes da den 5 så er de allerder medlt inn. Glemmer man dette, har vi fått beskjed om at de må stå som aktive i statius felet. Det er bare å bestille en avstemmingsrapport ietterkant så ser man om den ansatte er med der som sluttet.

CONTRIBUTOR *

Re: Sluttetdato

I dag var det to sluttdatoer som rett og slett ikke ville bli med. Da jeg endret datoen med 1 dag så gikk det. Merkelige greier.