Mine områder
Hjelp
Jan_Helge
PARTNER

Mva rapportering fom 01.01.2022

av Jan_Helge

Støtter Mamut One Mva rapportering med SAF-T koder innsendt via datasystem(Mamut) til altinn?

Vi forutsetter at SAF-T koder er mappet mot avgiftskoder i Mamut.

3 SVAR 3
Jan_Helge
PARTNER

av Jan_Helge

Takk, for svar.
Må man mappe kontoplan med SAF-T koder for å kunne rapportere mva? Holder det ikke å mappe SAF-T mva koder i avgiftsregisteret? Dette er jo ikke de samme kodene. Kontoplan bør også mappes, men det er vel ingen forutsetning for å rapportere mva? Det burde jo vært mulig å hente frem SAF-T kode for konto f.eks i listevisning av kontoplan

MaciejA
VISMA

av MaciejA

Kontoplan bør også mappes, det er pr. i dag dessverre ikke implementert visning av SAF-T koder i listevisning men man kan redigere rapporten "kontoplan, liste" for å vise SAF-T kodene på denne rapporten :


https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Mamut-One/Hvordan-fa-en-utskrift-fra-Mamut-av-kontoplan-...

MaciejA
VISMA

av MaciejA

Mamut vil få støtte til den nye MVA-meldingen men det blir ikke laget elektronisk innsending via Mamut. Det vil bli laget en rapport som kundene kan bruke til å taste inn i den nye portalen. Dette fikk vi beskjed om av utviklingen vår. Ny MVA-melding rapport finnes i ny versjon av Mamut versjon 25.0.1046.

 

Den nye MVA-meldingen blir basert på SAF-T koder, så dere bør mappe SAF-T koder i deres Mamut med mindre det allerede er gjort.  Når det gjelder mapping av SAF-T koder, så er det både vedlikehold av avgiftssatser og kontoplan som må mappes.

Dere kan også bruke et skript av oss for å mappe standardkontoer i kontoplanen med SAF-T koder. Skal vi generere skriptet trenger vi å vite om dere bruker Mamut Standard kontoplan eller NARF Utvidet kontoplan og hvor mange kjøringer av scriptet dere trenger (1 kjøring per. firmadatabase).

Generelt om SAF-T i Mamut :

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Mamut-One/Generelt-om-SAF-T-i-Mamut/ta-p/321430