cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Føring direkte mot reskontro

by Thore Asheim

Tidvis er det avvik mellom utgående faktura og innbetaling, samt inngående faktura og hva som faktisk er betalt. I eAccounting er det ikke mulig å føre direkte mot kunde- og leverandørreskontro om det ikke finnes tilsvarende motpost. Her må det føres via 2409 eller 1509, men dette skaper fort et uoversiktlig regnskap. Hva gjør andre regnskapsførere i slike tilfeller og vil dette komme i en oppdatering av systemet. Verden skulle gjerne vært sort/hvit, men det er den ikke alltid og da bør det være mulig å føre rett mot reskontro. Dette er forøvrig det eneste systemet jeg har brukt dere dette ikke er mulig. Fint om jeg får tilbakemelding på saken. 

3 REPLIES 3

by Christina Mathisen

Hei

 

I januar i år så ble det mulig å føre direkte på kunder/leveradører uten at det må være en faktura.

 

Sender her noen linker til artikler vi har på dette.

 

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-eAccounting/Manuell-reskontro-Faktura-fra-tidliger...

 

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-eAccounting/Registrere-overbetaling-dobbeltbetalin...

 

Ha en fin dag!

 

Mvh Christina Mathisen

Visma eAccounting support

by Petter Lippestad (Updated ‎26-09-2018 14:39 by Petter Lippestad VISMA )

Hei Thore,

 

Det er helt korrekt at du ikke kan føre direkte mot kunde-/leverandørreskontro i Visma eAccounting uten en tilhørende faktura. Vanlig føring i eAccounting blir, som du selv nevner, å føre restsummen mot ikke reskontroførte kundefordringer/leverandørgjeld.

 

Muligheten for å kunne føre mot kunde-/leverandørreskontro skal bli tilgjengelig i Visma eAccounting, men vi har dessverre ingen konkret dato for når dette skal bli en realitet.

 

Med vennlig hilsen

Petter Lippestad
Visma Mamut Support

Hei igjen,

 

Legger med en link til vår idébank-tråd, der vi oppdaterer status for når dette skal bli en tilgjengelig funksjon i Visma eAccounting: https://community.visma.com/t5/Ideer-i-Visma-eAccounting/Manuell-foring-pa-kunde-og-leverandorreskon...

 

Med vennlig hilsen

Petter Lippestad
Visma Mamut Support