cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Ikke mva pliktig kunde

by Tina Myhre

Jeg har fått en ny kunde som ikke er mva pliktig. Kan man på en enkel måte registrere dette i DI slik at jeg slipper å sette mvakode 0 på samtlige hovedbokskontoer?

1 REPLY 1
CHAMPION *

by Geir Høydalsvik

Gå inn på R1142 (sjå vedlegg) og sett null i avgiftssatsane.

Då speler det inga rolle kva avgiftskode som blir brukt, momsen blir null uansett.