avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hei!
Har forstått det slik at jeg må bokføre disponering av årets resultat, FØR jeg bokfører selve årsresultatet.

Vi er et AS og har et lite underskudd for 2018.

Blir det da riktig å føre det slik

D 2050

K 2080

 

23 SVAR 23
Highlighted

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hei

 

Bokføring av årets resultat og disponering av årets resultat er det samme.

 

Du må bokføre årets resultat før du begynner med skatteskjemaene.

 

Dette gjør du ved å gå til Regnskap - Bilagsoversikt - Nytt bilag

 

Hvis du da velger bokføringsforslag så  kommer kontoene og beløpet opp automatisk.

 

Føringen er da slik:

 

Kredit 8990 Udekket tap (Res)

Debet 2080 Udekket tap (Bal)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Ok, ja det du beskriver her er jo bokføring av årets resultat, det som kommer opp når man velger det bokføringsforslaget. 

Men, skal det ikke gjøres noe, en postering, for å minske 2050 annen egenkapital? Det fremstår som at denne posten bygger seg opp.

2017 var det overskudd på 143 466 (inkl 34 432kr til skatt) og dette står som inngående saldo i balanserapporten for 2018 under 2050 annen egenkapital. Skulle den dels ikke vært minsket med skatten som ble betalt i 2018 (for 2017). 

Og burde den ikke minskes ytterligere akkurat den posten annen egenkapital siden vi gikk med underskudd for 2018?

Highlighted

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hei

 

Når du fører resultat og har et overskudd, så skal overskuddet disponeres slik: (dette er et eksempel)

 

Debet 8800 kr. 100.000,-

Debet 2500 Kr. 22.000,-

Debet 2050 Kr. 78.000,-

 

Har du underskudd så skal det føres slik:

Kredit 8800

Debet 2080

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Mente du kredit 8800?

 

Highlighted

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hei

 

Ja har du underskudd skal du føre slik:

Kredit 8800

Debet 2080

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hvis man har nok egenkapital da, så tapet ikke er udekket?

Blir det da riktig med Debet 2050 og Kredit 8990?

Highlighted

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hei

 

Hvis selskapet har underskudd, skal du føre underskuddet til debet på konto 2080 Udekket tap.

 

Selv om du har egenkapital på konto 2050 som er høyere.

 

Hvis du neste år har overskudd, skal du føre bort saldo på konto 2080, og resten på konto 2050.

Beløpet du har på konto 2080, får du da som fradrag i skatten.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Highlighted

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hei Jørn

Jeg forstår ikke helt forskjellen på å "Bokføre årets resultat" og å "Disponere resultatet".  så jeg slenger meg på med et oppfølgningsspørsmål. Sier du at dette er det samme?

 

I årsavslutnings-veiviseren i eAccounting kan det virke som om det er to forskjellige operasjoner. 
 "Når du avslutter et regnskapsår må resultatet disponeres". Betyr dette at man må lage et manuelt bilag i tillegg til bilaget "Bokføring av årets resultat"?

 

Og hva betyr  "Årsresultatet er bokført mot Årets resultat (8800)"? (se vedlagt skjermdump)

Eller; er dette kun nødvendig å gjøre når man har et udekket tap?

Highlighted

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hei 

 

Å Bokføre årets resultat  / disponere årets resultat er akkurat det samme, bare to forskjellige navn.

 

Det er enoperasjon, men hvordan dette bokføres kommer litt an på selskapsform ENK, eller AS

 

I Enkeltpersonforetak. Skal årets resultat ved overskudd, bokføre slik i utgangspunktet:

Debet 8800 Årets resultat

Kredit 2050 Annen egenkapital.

 

Har AS, med underskudd så blir føringen slik:

Kredit 8990 Udekket tap (Res)

Debet Udekket tap (Bal)

 

I tillegg skal konto 2060 privat uttak føres ut av konto 2060 privatuttak mot konto 2050 Annen egenkapital.

 

 

 

I AS. Skal årets resultat ved overskudd, bokføre slik i utgangspunktet:

Debet 8800 Årets resultat

Kredit 2050 Annen egenkapital.

Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet

 

Så kan det være flere postering hvis dere skal ta utbytte.

 

Har AS, med underskudd så blir føringen slik:

Kredit 8990 Udekket tap (Res)

Debet Udekket tap (Bal)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

 

Highlighted

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

(updated by Jarl Flaaten Bjørk ‎29-05-2019 09:02 )

Hei Jørn

Takk for kjapt svar 🙂

 

Ser av svaret ditt at jeg i Isfåfall har gjort riktig føring i år.

Jeg har AS, hadde et lite tap og har bilagsført disponering av årets resultat slik:

 

Kredit 8990 Udekket tap (Res) kr 23 628,28 

Debet 2080 Udekket tap (Bal) kr 23 628,28 

 

MEN; jeg ser at jeg i fjor, da jeg hadde overskudd i AS'et disponerte årets resultat på følgende måte

 

Debet 8960 Overføringer annen egenkapital kr 242 904,01

Kredit 2050 Annen egenkapital kr 242 904,01

 

-her har jeg altså brukt konto 8960 og ikke 8800.

Er dette feil? Og om det er feil; er det krise?

Mvh.jarl

Highlighted

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hei

 

Det går helt fin om du har brukt 8960 og ikke 8800, resultatet blir det same.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Til tross for forklaringene her forstår jeg ikke helt det som står i hjelpeteksten i årsoppgjørveiviseren.

 

Er årets resultat disponert?

Når du avslutter et regnskapsår må resultatet disponeres. Overskudd er registrert på Annen egenkapital (2050) ( i kredit) og underskudd på Udekket tap (2080) (i debet). Årsresultatet er bokført mot Årets resultat (8800). Vær oppmerksom hvis du allerede har et beløp på Annen egenkapital (2050) fra tidligere år, skal dette beløpet først debiteres denne kontoen, så debiteres konto Udekket tap (2080) for det gjenstående tapet. Dette betyr at du kun vil ha beløp på en av kontoene 2050 / 2080, (ikke begge samtidig).

 

Det blir veldig uklart for meg. Debiteres "denne kontoen"? Hvilken?

Jeg tror jeg må ha det med teskje hvis noen kan hjelpe.

I mitt AS hadde jeg et ørlite overskudd i fjor, og et underskudd i år.

Årets underskudd er ført slik (etter forslag fra systemet selv)

 

Konto                                       Debet        Kredit
8990 - Udekket tap Res) 14 710,69
2080 - Udekket tap14 710,69 

 

Men så står det en saldo på 2050  fra før:

2050 - Annen egenkapital    Inngående saldo  -1 385,77
Highlighted
CONTRIBUTOR **

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Har tilsvarende utfordring.


Sliter med å forstå siste setning i årsoppgjøret. Overskriv er: "Er årets resultat disponert?".

Det slutter med: "Dette betyr at du kun vil ha beløp på en av kontoene 2050/2080, (ikke begge samtidig)." 

 

I følge det som er forklar tidligere i denne tråden så blir det beløp på begge kontoer når det er underskudd.

2050 beløp for egenkapital, mens 2080 beløp for udekket tap. Ergo beløp på begge konto.

Fint med en avklaring på dette.

Highlighted

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hei Raumond

 

Hvis du har underskudd så blir føringen slik:

Konto                                       Debet        Kredit

8990 - Udekket tap Res)   14 710,69
2080 - Udekket tap 14 710,69  

 

Du skriver at: Dette betyr at du kun vil ha beløp på en av kontoene 2050 / 2080, (ikke begge samtidig).

 

Det er ikke korrekt, egenkapitalen på 2050 skal du ha fra tidligere år, så vil fu få underskuddet bokført på konto 2080.

 

Hvis du har overskudd neste år, så vil konto 2050 minske. Har du høyere overskudd enn saldo på konto 2080, så går konto 2080 i null. Og resten av overskuddet blir bokført til konto 2050.

 

Sum egenkapital er alle kontoene 2000, 2050 og 2080. Dette ser du på Balanserapporten.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Highlighted

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hei

 

Det er riktig å ha saldo på begge kontoene 2050 / 2080.

 

Egenkapitalen på 2050 skal du ha fra tidligere år, så vil fu få underskuddet bokført på konto 2080.

 

Hvis du har overskudd neste år, så vil konto 2050 minske. Har du høyere overskudd enn saldo på konto 2080, så går konto 2080 i null. Og resten av overskuddet blir bokført til konto 2050.

 

Sum egenkapital er alle kontoene 2000, 2050 og 2080. Dette ser du på Balanserapporten.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Takk for avklaring. Brukte mye tid i går kveld på å prøve å forstå dette.

 

Kanskje du tipser "utviklere" av eAccounting om den feile teksten de har lagt ut?

Highlighted

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hei

 

Det skal jeg gjøre.

 

Det er mange momenter som avgjør hvordan overskudd/underskudd skal bokføres på. og forskjell på selskapstype.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hei,

 

Det står fremdeles 2 punkt til slutt i årsavslutnings sjekklista i E-accounting

Utrulig forvirrende for oss som ikke lever av å utføre årsregnskap.

 

Kan du ikke få noen til å kvalitetssjekke de sjekklistene?

 

Har klippt inn teksten under

Hilsen

Daniel Finnøy

 

Sluttkontroll:

2---- Har du bokført årets resultat?

 

Når alt er avstemt og du har beregnet og bokført skatten, er du klar til å bokføre årets resultat.

Slik gjør du: Opprett et manuelt bilag og velg bokføringsmalen Bokføring av årets resultat.

 

3-----  Er årets resultat disponert?

 

Når du avslutter et regnskapsår må resultatet disponeres. Overskudd er registrert på Annen egenkapital (2050) ( i kredit) og underskudd på Udekket tap (2080) (i debet). Årsresultatet er bokført mot Årets resultat (8800). Vær oppmerksom hvis du allerede har et beløp på Annen egenkapital (2050) fra tidligere år, skal dette beløpet først debiteres denne kontoen, så debiteres konto Udekket tap (2080) for det gjenstående tapet. Dette betyr at du kun vil ha beløp på en av kontoene 2050 / 2080, (ikke begge samtidig).

Highlighted

Sv: Bokføre disponering av årets resultat i AS (underskudd)

Hei

 

Det å foreta en årsavslutning er ingen enkel oppgave. 

 

Jeg vil alltid anbefale de som driver selskap å få bistand av en regnskapsfører til denne oppgaven. 

 

men skal forsøke å forklare deg:

 

Sluttkontroll:

2---- Har du bokført årets resultat?

 

Svar:

Resultatet for 2019 skal bokføres mot balansen pr. 31.12. hvert år.

Så kommer det an på hvilken type selskapsform du har. 
 
Siden du har et AS så kan føringen av årets resultat bli slik ved overskudd:
 
Debet 8800 Årets resultat
Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet (22% av årets resultat)
Kredit 2050 Annen egenkapital
 
Sp kan sikkert sjekklisten skrives på en enklere måte. men det er mange ting som gjør at bokføringen blir annerledes. Skal det tas utbytte, har selskapet underskudd.
 
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen
 
 
 
 
 

Når alt er avstemt og du har beregnet og bokført skatten, er du klar til å bokføre årets resultat.

Slik gjør du: Opprett et manuelt bilag og velg bokføringsmalen Bokføring av årets resultat.

 

3-----  Er årets resultat disponert?

 

Når du avslutter et regnskapsår må resultatet disponeres. Overskudd er registrert på Annen egenkapital (2050) ( i kredit) og underskudd på Udekket tap (2080) (i debet). Årsresultatet er bokført mot Årets resultat (8800). Vær oppmerksom hvis du allerede har et beløp på Annen egenkapital (2050) fra tidligere år, skal dette beløpet først debiteres denne kontoen, så debiteres konto Udekket tap (2080) for det gjenstående tapet. Dette betyr at du kun vil ha beløp på en av kontoene 2050 / 2080, (ikke begge samtidig).