avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Highlighted
CHAMPION **

Feil og mangler i skattemodulen

Hei,

Skattemodulen til eAccounting virker å være litt uferdig og det er en del ting som kunne vært gjort annerledes for å gjøre det hele mer brukervennlig. Særlig prosessen rundt årsavslutning, beregning av skatt/utsatt skatt/skattefordel og bokføring av årsavslutningen tror jeg har potensiale for å bli gjort mer brukervennlig. Systemet legger opp til at man skal bokføre årsavslutningen med disponeringer før man starter på skatteskjemaene, men samtidig er jo skatteskjemaene sentrale for å regne ut riktig beløp for betalbar skatt og siden bokføring er en irreversibel prosess vil man jo gjerne ha det riktig når man først bokfører.

Mange poster i næringsoppgave 2 ser ut til å hente ting fra regnskapet, men bare dersom det er ført på riktig konto. Dersom kontoen ikke er opprettet, gis det etter hva jeg kan se ingen informasjon om at her hadde systemet hentet det fra konto xxxx dersom kontoen hadde eksistert. Her hadde det vært nyttig med noen hint om hvilke kontoer systemet ville ha hentet fra, slik at man enklere kan vurdere å flytte på kontoene for å stemme bedre med næringsoppgaven og slippe manuelle korrigeringer fremtidige år. Dersom man først må velge "Overstyr" kunne det ha vært kjekt med en mulighet til å legge inn en liten kommentar om overstyringen for egen del. 

I skjema RF-1217 "Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier" ser det ut som ingen felter under "Utestående fordringer" er integrert med regnskapet eller næringsoppgaven, uten at jeg forstår hvorfor.

I skjema RF-1028 "Selvangivelse for aksjeselskap mv" virker også en del felter å ha manglende integrasjon med næringsoppgave / regnskapssystem. Eksempler: 406 utestående fordringer, 408 innskudd i innenlandske og utenlandske banker, 440 gjeld. Det virker merkelig at det ikke er lagt opp til at disse kan hentes fra regnskapet slik tilsvarende poster i næringsoppgaven kan. Ekstra komisk blir det for felt 460 "Selskapets bruttoformue (overført fra post 420)" som man må skrive inn manuelt og som jo står summert på forrige side/arkfane som post 420 i det samme skjema.

Under Årsregnskap->Noter->Skatt er det en feil som gjør at tabellen "Grunnlag for beregning av skatt" slik den står ikke gir mening og årsrapporten ikke kan bli riktig ut av systemet. Dette bør korrigeres snart, og slike feil burde opplyses om i systemet da det er veldig forvirrende å få opp en tabell som ikke gir mening slik den er satt opp. Jeg fikk bekreftet på chat at dette var en feil som var blitt oppdaget i høst og ble anbefalt å ta ut årsrapporten i word og korrigere manuelt inntil dette blir rettet. Da er spørsmålet - hvis det har vært en kjent feil så lenge hvorfor har man ikke rettet det eller i det minste lagt ut informasjon om det ved åpning av skjema etc?

15 SVAR 15
Highlighted

Re: Feil og mangler i skattemodulen

Hei Terje.

 

Beklager sen tilbakemelding!

 

Vi må undersøke dette nærmere og kommer tilbake til deg så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Edvard Berntzen

Visma Mamut support

 

Logget på saksnr. 79686.

Highlighted

Re: Feil og mangler i skattemodulen

Hei igjen.

 

Viser til kontakt med deg på mail og telefon.

 

Årsregnskap -> Noter -> Skatt er nå endret så det vises slik det skal. Ellers takker jeg for innspill du har gitt oss på mail. Vi tar disse til etteretning.

 

Mvh.

Edvard Berntzen

Visma Mamut support.

 

Saksnr. 79686.

Highlighted
CHAMPION **

Re: Feil og mangler i skattemodulen

Akkurat feilen rundt at skattenoten i årsregnskapet ikke ga mening ble rettet 01.03.2016, men det er fortsatt en del å ta tak i når det gjelder skattemodulen. Savner ytterligere kommentar/kommunikasjon/informasjon rundt alt dette andre jeg har oppdage/kommentert og her kommer mer. Jeg føler meg litt som en betatester av et uferdig produkt fortsatt. Har noen i det hele tatt faktisk fått godkjent en PDF årsrapport generert via dette systemet uten overstyringer/endringer i Word? Er forslagene til tekster i årsrapporten kvalitetssikret med revisor?

Nye ting i tillegg til alt som var nevnt i opprinnelig innlegg ( bortsett fra skattenotesaken 😞

- årsrapport, aksjonær-note: aksjeeiere og eierandel i prosent, her må det kunne støttes desimaltall ikke bare hele prosent, dette er umulig å legge inn i skjemaet og word dok må korrigeres manuelt som en følge av dette

- årsrapport: min revisor mener det er lovpålagt å ha med setningen "Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8, god regnskapsskikk for små foretak, i Norge" under regnskapsprinsipper, men jeg kan ikke se at det passer å ha dette inn under et av de eksisterende underoverskriftene, og word dok må da endres manuelt.

- årsrapport, skattenote: min revisor mener beskrivelser under "midlertidige forskjeller" må være mer spesifikke (type "Innskuddsfond", "Kundefordringer"), noe som krever endring av word dok manuelt.

- årsregnskap, ved generering i word/pdf er under "Balanse, egenkapital og gjeld" er "Annen egenkapital" og "Betalbar skatt" ikke i samsvar med tilsvarende poster i samme rapport i resultatregnskapet og i grå/kalkulerte feltene under menypunktet "Balanse, egenkapital og gjeld". Det ser ut som en tidligere verdi ligger igjen her, men bare benyttes i Word/PDF utgaven, forvirrende...

- øreavrundinger pr konto i næringsoppgave 2 fører til at summer ikke stemmer med andre skjema, eksempelvis regnskapsmessig resultat, og tilsvarene egenkapital og gjeld vs eiendeler. Dette gjelder ganske gjennomgående, eaccounting skattemodulen er veldig glad i runde NED / kutte ører i alle skatteskjemaene pr felt, og det virker så ekstremt feil å sitte å måtte velge "overstyre" bare for å få balanse etc til å stemme. 

- savner en endringslogg over endringer som blir gjort i etax tilleggsmodulen. I dag kl 12:40 fikk jeg plutselig beskjed om at det var en ny versjon av programmet tilgjengelig, men jeg finner jo ikke noe informasjon om hva disse endringene/feilrettingene består av. Foreslår at dette legges lett tilgjengelig i selve modulen.

Uviktig pirk: 

- rf-1217 skrivefeil i arkfane 2 "Varebeheholdning, fordring og leie"
Highlighted
CHAMPION **

Re: Feil og mangler i skattemodulen

- årsrapport, note rundt lønnskostnader: vår revisor mener "gjennomsnittlig antall årsverk" pr år bør inn i tabellen. Dette er det ikke lagt opp til.

- årsrapport, note rundt aksjonærer, vår revisor mener "Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet og hver aksje teller en stemme." bør inn, dette burde i så fall kanskje være en del av standardteksten programmet foreslår?

Highlighted
CHAMPION **

Re: Feil og mangler i skattemodulen

- ved overføring av likningspapirer til altinn, er posten i RF-1028 som heter 475 "Gjeld (overført fra post 440)" ikke overført/blank og må legges inn manuelt i altinn.

Highlighted

Re: Feil og mangler i skattemodulen

Hei Terje.

 

Jeg må undersøke dette nærmere, men kommer tilbake til deg så snart som mulig. 

 

Mvh.

Edvard Berntzen

Visma Mamut support

 

Logget på saksnr. 100359. 

Highlighted

Re: Feil og mangler i skattemodulen

Hei igjen.

 

Jeg snakket med utviklingsavdelingen om dette, og fikk vite at du var i dialog med dem på mail. 

Takk for innspill! 

 

Mvh.

Edvard Berntzen

Visma Mamut support

 

Logget på saksnr. 100359. 

Highlighted
Anonymous
Ikke relevant

Re: Feil og mangler i skattemodulen

Hei,

Jeg har byttet fra Avendo til eAccounting og skal i den forbindelse registrere inngående balanse for selskapet.

Det ser meget enkelt og greit ut, men det er såvidt jeg kan se ikke mulig å registrere inngående balanse for utsatt skattefordel knt 1070.

Hvordan kommer man rundt dette?

 

Mvh

Jan Erik Arnesen

Trådsnella AS

Highlighted

Re: Feil og mangler i skattemodulen

Hei Jan Erik. 

 

Det er mulig å registrere saldo på konto 1070, men den må aktiveres først. Klikk på Aktivere konto og velg konto 1070 som vist på bildet vedlagt. 

 

Mvh.

Edvard Berntzen

Visma Mamut support

 

Logget på saksnr. 108039. 

Highlighted
CHAMPION **

Re: Feil og mangler i skattemodulen

Beklager å ta opp igjen denne tråden igjen vedrørende mangler i skattemodulen, men nå har jeg vært gjennom skatte-skjemaene for 2016 og det ser ut som en del av av feilene jeg meldte i fjor fortsatt er aktuelle?

- ”utestående fordringer” mangler kobling mot næringsoppgave og regnskap i RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
- "utestående fordringer" (post 406) i skattemelding mangler kobling mot næringsoppgave og regnskap
- "innskudd i innenlandske og utenlandske banker" (post 408) i skattemelding mangler kobling mot næringsoppgave og regnskap
- "gjeld" (post 440) i skattemelding mangler kobling mot næringsoppgave og regnskap
- "selskapets bruttoformue" (post 460) i skattemelding er ikke overført fra post 420
- regnskapet saldo ”5905 - Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget” burde legge seg på post 0640 ”Andre ikke fradragsberettiget kostnader, inkl resultatførte gaver” på RF-1167 Næringsoppgave 2

Det er et spørsmål om "overføre også fjoråret" første gang man går inn i skattemodulen for nytt år, men foreslår at denne endres som standard "på"? Jeg antok at det var en fornuftig standardverdi og at det betød at (de mulig i skjemaet overstyrte) tallene fra fjorårets skjemaer ble utgangspunktet for fjorårets tall i næringsoppgaven fremfor en 1:1 ny overføring fra regnskapet, men nei - etter å ha fullført alt for 2016 fant jeg ut at samtlige regnskaps-tall i næringsoppgavens resultatrapport for 2015 måtte legges inn manuelt, og så ingen måte å hente tallene på nytt...

Årsrapporten har jeg ikke startet på enda, og den var det mye krøll med i fjor (se min melding fra 31.03.2016 over). Er denne ment å være feilfri nå og klar til bruk 2016 regnskapet, eller når forventes den å være ferdig/klar? Fint om det kommer konkrete svar i denne tråden til punktene jeg tar opp, ikke "kommer tilbake" eller henvisninger til maildialog.

Highlighted

Re: Feil og mangler i skattemodulen

Hei

 

Vi jobber med å undersøke dette og kommer tilbak til deg med et svar senere.

 

Ønsker deg en fin dag.

 

Mvh Christina, eAccounting support

Highlighted
CHAMPION **

Re: Feil og mangler i skattemodulen

Nå har jeg fått levert alt jeg skulle og årsrapporten hang mer på greip i år enn i fjor. Akkurat ved utskrift av selve skattemelding til PDF manglet beløpet i post 440 "Gjeld" i PDF utskriften (feltet er blankt), selv om det åpenbart teller med i summeringsfeltet 460 rett under. Beløpet kom imidlertid over til Altinn. Ved overføring til altinn kommer det advarsler om valideringsfeil til tross for ingen valideringsfeil synlig i etax, men feilene, hos meg for langt firmanavn i revisorfeltet f eks, ble synlig i altinn når jeg trosset advarslene om valideringsfeil og sendte over til altinn og korrigerte det. Siden etax ser ut til å vite om valideringsfeilene som vil oppstå i altinn kunne det kanskje være en idé å vise mer konkret informasjon om dem.

Highlighted

Re: Feil og mangler i skattemodulen

Hei!

Takk for din interesse i skattemodulen. Jeg har forsøkt å belyse de forskjellige elementene du tar opp nedenfor.

Utestående fordringer

Når det gjelder kobling av utestående fordringer mot næringsoppgaven, er jeg litt usikker på hvilke konti eller tall du refererer til. Her er en oversikt over hvilke konti som blir koblet til den enkelte post i næringsoppgaven:

Post Beskrivelse Kontonummer fra-til i parentes
1370 Fordringer på personlige eiere, styremedl. o.l. (1370-1379)
1380 Fordringer på ansatte (1380-1389)
1390 Andre fordringer (1399-1399)
1500 Kundefordringer eksklusive på selskap i samme konsern (1500-1529, 1580-1599)
1501 Kundefordringer på selskap i samme konsern (1550-1559)
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt (1530-1549)
1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern (1560-1564)
1565 Kortsiktige fordringer mot personlig eier/styremedl. o.l. (1565-1569)
1570 Andre kortsiktige fordringer (1480-1489, 1570-1579, 1600-1779)
 
Hva er det du føler mangler? Kan du gi oss litt mer konkret informasjon?
 
Regnskapet saldo ”5905 - Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget”
Kontoen du refererer til ”5905 - Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget” er så vidt jeg vet ikke en konto som finnes i eAccounting som standard. Det kontointervallet er derfor ikke definfert med kobling mot post 0640 ”Andre ikke fradragsberettiget kostnader, inkl resultatførte gaver” på RF-1167 Næringsoppgave 2.
 
Følgende konti er koblet mot post 0640 i Næringsoppgave 2:
 
Post Beskrivelse Kontonummer fra-til (i parentes)
0640 Andre ikke fradragsberettigede kostnader inkl. resultatførte gaver (8140-8148, 8509-8509)
Derfor må du i et slikt tilfelle med egen konto overstyre beløpet i post 0640, som du har gjort.
 
Koblinger mot skattemelding/midlertidige forskjeller
Kontokoblingene fra eAccounting jobber (først og fremst) mot næringsoppgave og regnskap. Kobling av kontotall mot enkelte poster i skattemelding og midlertidige forskjeller er notert som et fremtidig forbedringspunkt.
 
Skattemelding, overføring av beløp fra post 420 til post 460
Bakgrunnen for at denne verdien ikke overføres pr nå, er fordi noen (få) selskaper ikke skal overføre tall dit. Hovedregelen er likevel at det er samsvar mellom de to postene, og vi skal finne en bedre løsning på dette i en kommende versjon, slik at det vil gå automatisk.
 
Post 440 "Gjeld" i PDF mangler
Dette er en feil som vil bli korrigert (er løst, og vil bli publisert om noen få dager). Altinn mottar denne verdien, så innrapportert tallmateriale er korrekt.
 
Fjorårstall
Fjorårstall blir hentet fra eAccounting og ikke skattemodulen. Eventuelle overstyringer tidligere år blir derfor ikke hensyntatt i påfølgende år. Vi skal vurdere dette innspillet.
 
Valideringsmeldinger
Altinn informerer fagsystemer om de fleste valideringer de foretar, men ikke alle. eTax sender inn en forsendelse som “ikke komplett”, slik at man kan fullføre arbeidet på Altinn før man sender inn. Det er derfor en avveining om hvilke valideringer som skal vises inne i eTax, da noen av utslagene ikke kan korrigeres i eTax, men må håndteres på Altinn-portalen. 
 
Det er hyggelig å se at du ser resultatet av forbedringene i årsrapporten som er gjort i årets utgave. Jeg er takknemlig for dine tilbakemeldinger om hvor du mener skoen trykker. Dette er med på å forme fremtidige utgaver av skattemodulen. Vi har et ønske om å forbedre tjenesten videre, og du vil nok se resultatet av dette neste gang du skal levere skattemelding.
 
Med vennlig hilsen
Roar Mokastet
Tjenesteeier, skattemodul
Highlighted
CHAMPION **

Re: Feil og mangler i skattemodulen

Takk for fyldig og fornuftig svar!

Når det gjelder "utestående fordringer" så forsøkte jeg å beskrive at det gjelder manglende kobling fra de ANDRE skjemaene enn næringsoppgaven, dvs rf-1028 selvangivelsen og rf-1217 forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. Utestående fordringer ble altså utfylt i næringsoppgaven, men systemet fylte i mitt tilfelle ikke ut noe om dette i de andre skjemaene. Burde det ikke være en klar kobling/sammenheng her?

5905 Gaver ansatte, ikke fradragsberettiget finnes i hvert fall i kontoplanen på kontohjelp.no, men jeg forstår selvfølgelig årsaken og problemet om det ikke er en standardkonto i eAccounting og en etablert standard. Jeg trodde den fantes i eAccounting som standard, men da har jeg selv opprettet den.

Det hadde kanskje vært en idé om dokumentasjonen om nøyaktig hvilke regnskapsposter som systemet henter tall fra, på hver post kunne være tilgjengelig fra selve skjemamodulen, tilsvarende din oversikt til meg for "utestående fordringer". Nå blir man nødt til å prøve og feile hvis man ser at ting har havnet på feil post i et skjema, siden grunnlaget ikke er synlig på kontonivå med mindre man har en saldo.

Highlighted

Re: Feil og mangler i skattemodulen

Hei!

Da forstår jeg hva du mener med utestående fordringene og vi skal vurdere det for en kommende versjon. Det er da naturlig at vi ser på det i en større sammenheng, slik at flere verdier faller på plass samtidig, og ikke kun en og en post.

Kontoen 5905 Gaver ansatte, ikke fradragsberettighet har du nok opprettet selv, da eAccounting sin kontoplan ikke inneholder denne. Men nummer og navn og din koblingstanke er korrekt.

Tilgjengeliggjøring av koblingsinformasjon mellom kontoplan og næringsoppgave i dokumentasjonen skal vi se om vi kan få til på en god måte.

Takk for innspillene.

Med vennlig hilsen
Roar Mokastet
Tjenesteeier, skattemodul