avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Anonymous
Ikke relevant

Lønnsmodul, a-melding og lønnsutbetaling i start av perioden

av Anonymous

Slik jeg forstår det ut fra videoer og materiellet rundt eAccounting lønnsmodulen, så må alt som skal med på a-meldingen registreres som lønnsarter på lønnsslipp og det er ikke mulighet for å etter-registrere noe ved overgang til a-melding. Samtidig er det et krav fra altinn at a-meldingen skal omhandle alt som er reelt utbetalt i aktuell periode (ikke perioden før) og man skal jo betale arbeidsgiveravgift av faktisk OTP innbetalt i perioden.

Hvis man har lønnsubetaling i starten av måneden (dvs etterskuddsvis lønn), hvordan kan man da få innrapportert det som er det reelle beløpet innbetalt til f eks OTP gjennom måneden, når lønnsslippene bokføres allerede i starten av måneden? Samme problemstilling gjelder også dersom det gis utgiftsgodtgjørelser (reise etc) i løpet av måneden etter lønnsutbetaling, men her har man jo i større grad valget å utsette utbetalingen til neste lønnsslipp for å tilpasse seg systemet. Med OTP blir det jo trukket via avtalegiro hver måned og beløpet varierer hver måned og blir ikke klart før faktura utstedes, etter at lønn er beregnet og utbetalt.

I det minste burde det vel legges opp til at OTP beløp innbetalt for perioden kan tillegges a-meldingsoppgaven når man oppretter a-meldingen. Dette beløpet har jo egentlig ikke noe på en spesiell ansatt å gjøre, det gjelder bedriften som helhet og totalt sum innbetalt OTP ordning i aktuell periode for alle ansatte. Denne praksis med å legge totalbeløpet på en ansatt som vel er det som må gjøres nå som også ble nevnt her er jo ikke ideell.

Eksempel, lønn utbetales 04.01.2016 og lønnsslipper lages og bokføres og lønn utbetales denne dagen. Faktura for OTP kommer 06.01.2016 og betales på forfall 20.01.2016. A-melding for januar 2016 skal sendes innen 05.02.2016 og basere seg på lønnsslipper fra 04.01.2016 og skal beregne arbeidsgiveravgift av lønn + OTP innbetalt i januar. Hvordan kan jeg få til det i Visma eAccounting Lønnsmodul?

6 SVAR 6
Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Terje

 

Forstår din utfordring.

Jeg ville tatt med Betalt OTÅ på neste lønn hver måned. 

Siden du kjører lønn den 1. i hver måned, og betaler OTP senere i måneden. Så ville jeg tatt med OTP på lønnskjøring neste måned. Da er du konsekvent og dette er ikke noe problem.

 

Lykke til.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Jeg trodde jeg hadde beskrevet dette på en måte som var mulig å forstå - men tydeligvis ikke. Jeg er fullstendig klar over at det er kontantprinsippet som gjelder og at det ikke er nødvendig å splitte dette på enkeltansatte - det er ikke det saken dreier seg om.

Hvis man har lønnsutbetaling den 1. i måneden og beløpet som vil bli betalt inn samlet i OTP ordningen i den samme måneden ikke foreligger allerede da (fordi faktura ikke er utstedt fra OTP leverandøren enda, og beløpet varierer jo fra måned til måned), er det et problem slik eAccounting Lønnsslipp er lagt opp hvor runde med lønnsslipper = en stk a-melding og a-meldingen må sendes inn før man kan korrigere lønnsslipp og få lagt inn riktig samlet OTP beløp for å få beregnet arbeidsgiveravgift og rapportert dette riktig. Man må slik jeg ser det da generere en a-melding for lønnen som er utbetalt den 1. og så en ny korrigert lønnsslipp og innsending av a-melding for samme måned med korrigeringen for innbetalt OTP senere i måneden, eller man må fravike kontaktprinsippet vedr OTP og legge en annen periodisering enn faktisk innbetalt dato til grunn, eller få endret dato for fakturautstedelse hos OTP leverandør slik at fakturaen foreligger ved lønnskjøring. Jeg mener det beste hadde vært at innbetalt OTP beløp kan tillegges og bokføres før eller ved innsendelse av a-melding siden det uansett ikke hører hjemme på en enkelt ansatt. Ring meg gjerne hvis dere trenger ytterligere forklaring på dette.

Godkjent løsning
Edvard Berntzen
VISMA

av Edvard Berntzen

Hei Terje.

 

Beklager sent svar!

 

For A-melding er det kontantprinsippet som gjelder. Dette vil si at hvis fakturaen for OTP betales i januar, skal den være med på A-meldingen for januar, med frist 5.2.

Du trenger ikke å innrapportere OTP på alle ansatte. Kostnaden for OTP kan legges på lønnslippen til bare en i firmaet. Det vanligste er å gjøre dette på den som fører lønn, evt. daglig leder i firmaet.

 

Med vennlig hilsen

Edvard Berntzen

Visma Mamut support

 

Logget på saksnr. 63251.

Venche Bauge
CHAMPION *

av Venche Bauge
 
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Jeg fikk en idé om å få endret fakturadato/forfall fremover på fakturaene for OTP hver måned slik at denne er utstedt før 1. men forfaller etter 1. i måneden etter. Dermed vil beløpet som vil bli innbetalt den aktuelle måneden lønnen utbetales for, foreligge allerede når lønnsslipper genereres, og jeg unngår å sende to a-meldinger hver måned for å få dette riktig.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Support bekrefter at det er mulig å ha to stk lønnsslipper på samme måned på samme ansatt, så da får det bli løsningen å opprette to lønnsslipper for en av de ansatte, og bruke den andre lønsslippen hver måned som bokføres i slutten av måneden, til å innrapportere faktisk innbetalt OTP for bedriften slik at totalen blir riktig på a-meldingen. Forstår det også slik at dette ikke genererer merkostnad siden prisen 39 kr /mnd gjelder for ansatte som har fått bokført minst en lønnsslipp i aktuell måned.

Men i eAccounting er det i følge hva support sier 1:1 forhold mellom runde med lønnsslipper og a-melding, dvs at hver a-melding bare kan basere seg på en lønnsslipp pr ansatt, det er ingen summering av flere lønnsslipper og også en aktiv sperre i systemet mot å opprette ny lønnsslipp før forrige bokførte lønnsslipp (for samme periode) er sendt til altinn. Dermed må man sende 2 stk a-melding hver måned for å få rapportert dette riktig, en når lønn blir bokført/utbetalt og en der tillegget for OTP innbetalt for perioden er lagt inn.