cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR *

Regnskapsår

by Monica Throne
2 REPLIES 2
CONTRIBUTOR *

by Monica Throne

Jeg opprettet feil ved første gangs oppretting, valgte fra 01.08.14 tom 31.12.15 istedenfor 31.12.14. ble ikke oppdaget før nå, ved årsavslutning. Vært i kontakt med deres support avd,  og fått info om at hele året da må nullstilles, og allt føres på nytt...... må være svært påpasselg med datoer heretter !

Accepted solution
VISMA

by Emilie Røed

Hei Monica,

Har du opprettet feil regnskapsår når du tok i bruk programmet? På hvilken måte er det opprettet feil? Er det avvikende?

Mvh

Emilie Røed - Visma Mamut AS